Bebek isimleri
www.bebekisimleri.gen.tr
bebek isimleri
Erkek isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Kız isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Otomatik Ara :
rastgele isim arama
22.500 adet bebek isimlerine sitemizden ulaşabilirsiniz
Ana Sayfa Erkek isimleri Kız isimleri En güzel bebek isimleri En güzel erkek isimleri En güzel kız isimleri Alevi isimleri Forumlar


Bebek isminin önemi
Kur-an'da geçen bebek isimleri
Allah'ın 99 ismi
Bebek ismi nasıl konulur
Bebeğin kulağına ismin okunması
Bebeklere isim neden verilir
İsim ne zaman konulmalıdır ?
Bebek isminin önemi
Bebeğin nüfusa kayıt ettirilmesi


Bebek İsimleri

Bebek isimleri, yenidoğan kız veya erkek bebeklere verien bir tür kimliktir. Yenidoğan bebeklere ebeveynleri tarafından verilen isimleri yaşamları boyunca kendilerini tanıtmak ve tanınmaları sağlamak üzere kullanmaktadırlar.

Bebek İsimleri Bebek İsminin Anlamı Cinsiyet Renk Aranma
Esila Esila kuran da geçen arapça bir kelimedir ve geçtiği yer ile anlamı şöyledir: "vezkur isme Rabbike bukreten ve esîla - Rabbinin adını sabah akşam an." buyurulmaktadır. Burada geçen "bukra" Arapça’da sabah demektir. "esila" ise zeval vaktinden gurup vaktine kadar demektir. Bu, öğle namazı ile ikindi namazını kapsar. Ondan sonraki "Geceleyin ona secde et" buyurulmaktadır. Yani gurûb’tan başlayarak gece vaktinde secde etmesi istenmektedir. Bu da akşam ve yatsı namazını kapsar. Hemen peşinde de "Onu geceleri uzun uzun tesbih edin" denilmiştir. Bundan da teheccüt namazına atıfta bulunulmuştur. (İnsan suresi 25. ayet) Kız Pembe 45378
Pamir 1. Orta Asya'da yükseltisi 7000 m'yi geçen yüksek dağlık külle. 2. (Fars.) Dünyanın çatısı. Erkek Mavi 42249
Şura Konsey, meclis, kurul, encümen, danışma kurulu, divan. Kuran-ı Kerim’de bir sure nin adı Kız Pembe 42156
Mila canim, bitanem Kız Pembe 40902
Aras Sahip çıkılan buluntu, Doğu anadoluda bir ırmağın adı Erkek Mavi 32950
Asaf 1. Vezir. 2. Erdem, ileri görüşlülük, yönetimde başarı. Hz. Süleyman'ın ünlü veziri. Süley­man (a.s.)'ın en çok güvendiği kişiydi. Neml suresinde anlatılanlar Asaf üze­rine yorumlandı. Daha sonra padişa­hın vezirlerine Asaf unvanı verildi. Erkek Mavi 27857
Eymen 1. Daha uğurlu, çok talihli, hayırlı, kutlu. 2. Sağ taraftaki. Eymen b. Hureym:. Sahabedendir. Mekke'nin alınışı sırasında müslüman oldu. Babası ve amcası Bedir şehitlerindendir. Hadis rivayctiylc ün kazandı. Erkek Mavi 27605
Aren Kum tanesi, ağaç cinsi Erkek Mavi 27033
Arel Temiz, dürüst kimse. Erkek Mavi 25125
Asmin Kürtçe Asmin isminin anlamı: dağ çiçeği anlamındadır. Kız Pembe 25025
Simay Gümüşten ay, gümüş gibi parlak ay. Kız Pembe 24052
Eyşan Şanlı güzel, güzelliği ile ünlü Kız Pembe 23636
Maya 1. Asıl, öz, kendi, yaradılış. 2. İktidar, güç. 3. Bilgi. 4. Para, mal. 5. Dişi deve. 6. Uzun hava, türkü Kız Pembe 23558
Ömer Faruk Ömer :İslam Devleti'nin II. Halifesi Ömer b. Hattab. Dünya durdukça adaletinden dolayı ondan bahsedilecek. Cennetle müjdelenmiştir. Hak ile Batılı çok iyi ayırt edebilen bir alim olduğu için Ömeru'1-Faruk adını almıştır - Faruk :1. Haklıyı-haksızı ayırmakta güçlü olan. 2. Doğruyu yanlıştan ayıran. 3. Keskin. - Hz. Ömer'in lakabı; haklıyı haksızdan ayırederek adaleti tam yerine getirmekte ün kazandığı için "Faruk" kelimesiyle adlandırılmıştır. Erkek Mavi 22797
Eliz El izi, yabancı yerdeyiz, yabancıyız Kız Pembe 20462
Firuze 1. (bkz. Firuz). 2. Nişabur'da çıkan açık mavi renkli ve değerli bir yüzük taşı. 3. Açık yeşil, dağ yeşili ile gök mavisi arasında ve bal mumu parlaklığında maruf kıymetli taş. Kız Pembe 20224
Ilgın Kumlu topraklarda yetişen ve çit bitkisi olarak kullanılan ağaççık. Kız Pembe 19459
Yağız 1. Esmer. 2. Doru. 3. Yiğit. 4. Bakımlı hayvan. Erkek Mavi 19041
Elmira 1-Emir veren prenses 2-Şafak vakti doğan aşk Kız Pembe 17759
Esma nur Esma :1. Adlar. 2. Kulaklar, işitme Esmaü'lHüsna: Allah'ın güzel isimleri Hz. Esma: Hz. Ebu Bekir'in kızı, Hz. Aişe'nin ablasıdır - Nur :1. Aydınlık, parıltı, parlaklık, niran. 2. Mekke'deki Hıra dağı. Işığın bir şeye yansımasından meydana gelen parlaklık. Zünnureyn: Hz. Peygamberin 2 kızıyla evlendiği için Hz. Osman'a verilen unvan, onur sahibi. Kur'anı Kerim'in 24. suresinin adı Kız Pembe 17720
Mira Eski likya kentlerinden birinin adı. Bir kuyruklu yıldız adı. Ayrıca ispanyolcada da "bak" anlamındadır. Kız Pembe 17181
Enes 1. İnsan. 2. Enes b. Malik: (Basra 709). Rasûlullah (s.a.s)'den çok hadis nakleden sahabelerdendir. Hicretten sonra annesi onu, 10 yaşındayken Rasûlullah (s.a.s)'ın hizmetine vermiştir. Rasûlullah (s.a.s)'ın vefatına kadar yanında kalmıştır. 97107 yaşına kadar yaşadığı rivayet edilmektedir. Erkek Mavi 17046
Esma 1. Adlar. 2. Kulaklar, işitme Esmaü'lHüsna: Allah'ın güzel isimleri Hz. Esma: Hz. Ebu Bekir'in kızı, Hz. Aişe'nin ablasıdır. Kız Pembe 17014
Miraç . 1. Merdiven. 2. Göğe çıkan Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Hz. Muhammed (s.a.s)'in göğe çıktığı gece ki, Recep ayının 27'sine rastlayan kandil gecesidir. O gecede 5 vakit namaz farz kılınmıştır. Erkek Mavi 16899
Zeynep Değerli taşlar, mücevher Kız Pembe 16509
Pelin Birleşikgillerden, keskin ve güzel kokulu, bir çeşit bitki. Kız Pembe 16487
Mirza 1. Emiroğlu beyi, hükümdar soyundan gelen. 2. Doğu Türk devletlerinde asalet unvanı. 3. Dubbi Ekber yıldız kümesindeki parlak yıldız. Erkek Mavi 16323
Ecrin Allah’ın hediyesi anlamını taşımaktadır Kız Pembe 16277
Alin Yükselen ışık, parlayan, parıldayan anlamındadır. Kız Pembe 15645
Nihat Tabiat, huy, yaratılış, bünye, karakter. Erkek Mavi 15126
Yaren Arkadaş, dost, yakın dost. Kız Pembe 15037
Sercan Sevgili, sevilen, başcan. Erkek Mavi 14766
Senanur Sena :1. Övgü ile ilgili. 2. Şimşek parıltısı Erkek ve kadın adı olarak kullanılır - Nur :1. Aydınlık, parıltı, parlaklık, niran. 2. Mekke'deki Hıra dağı. Işığın bir şeye yansımasından meydana gelen parlaklık. Zünnureyn: Hz. Peygamberin 2 kızıyla evlendiği için Hz. Osman'a verilen unvan, onur sahibi. Kur'anı Kerim'in 24. suresinin adı. Kız Pembe 14765
Ümmü gülsüm Ümmü :Umut vermek uğur getirmek - Gülsüm :Hz. Peygamber (s.a.s.)'in kızlarından birinin adı Kız Pembe 14510
Elif 1. İslami alfabenin ilk harfi. Ebccd hesabında değeri birdir. 2. Musikide "la" notasını ifade için kullanılır. 3. Ülfet eden, dost, tanıdık. 4. Alışmış, alışkın, alışık İki kelimeli isimler yapılabilir (Elif Beyza, Elif Nur v.s.). Kız Pembe 14451
Berke 1. Kama. 2. Altınordu hükümdarı. Cengiz Han'ın torunu ve Cuci'nin 3. oğludur. Erkek Mavi 14435
Mehmet Ali Mehmet :Muhammed isminin türkçesi. (bkz. Muhammed) - Ali :1. Yüce, ulu, yüksek. 2. Hz. Ali: Ebu Talib'in oğlu. Peygamberimizin amcazadesi ve kızı Fatma (r.anha)'nın kocası. Dördüncü halife Erkek Mavi 14336
Ceren Halk ağzında "ceylan" anlamına gelir. Kız Pembe 13302
Alya 1. Yüksek yer, yük­seklik. 2. Gök, sema. Kız Pembe 13284
Meva Sığınılacak yer, yurt, mesken. Kız Pembe 13229
Miray Ayın ilk günleri. Kız Pembe 13180
İdil 1. Kır hayatını konu edinen yazı veya şiir, aşk hakkında. 2. Küçük ve şairane resim. 3. İçten ve saf aşk. Kız Pembe 13083
Ravza Çimeni, ağacı bol olan yer, bahçe. Ravzai Mutahhara; Rasulullah'ın medfun olduğu mekan. Kız Pembe 13080
Kayra Yüksek büyük tutulan ya da sayılan birinden gelen iyilik lütuf, ihsan atıfet, inayet. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek Mavi 13031
Kağan 1. Hakan, imparator. 2. Kükremiş, öfkelenmiş, kükreyen, öfkelenen. Erkek Mavi 12892
Eslem Eslem :Daha sağlam, en selâmetli, en sâlim. Kız Pembe 12786
Rabia 1. Dördüncü. Saatteki salisenin 2. Tanzimattan sonra memurlukta kolağası derecesinde bir rütbe. 3. Ünlü kadın mutasavvuf. Kız Pembe 12783
Ayşe Yaşayan. Rahat yaşayan. (Geniş bilgi için bkz. Aişe). Kız Pembe 12769
Yunus emre Yunus :1. Ilık ve sıcak denizlerde yaşayan, memeli hayvan. 2. Bir takım yıldızın adı. 3. Uzun müddet bir balığın karnında kaldığı rivayet edilen ve Kur'anı Kerim'de ismi geçen 25 peygamberden birisi. Hz. Yunus (a.s.). Kur'anı Kerim'in 10. suresi - Emre :Aşık. Mübtela. Vurgun Erkek Mavi 12729
Buke 1. Ejderha, büyük yılan. 2. Akılı, bilgili. Kürtçe dilinde Gelin Kız Pembe 12492
Serenay Seren ve ay kelimelerinden birleşik isim. Seren, Yelkenli gemilerde direkler üzerinde yelken açmak ve işaret kaldırmak için kullanılan yatay olarak bağlanmış, uçları ince gönderdir. Ay, Dünya’nın tek doğal uydusu olan gök cismi Ay, yılın on iki bölümünden her biri Ay, Antik Mısır firavunu Kız Pembe 12020
Azra 1. Bakire, kızoğlan kız. 2. Ayak değmemiş kum. 3. Delinmemiş inci. 4. Hz. Meryem'e verilen adlardan. 5. Medine şehrinin adların­dan biri. 6. Masal kahramanı "Vamık"'ın sevgilisi. Kız Pembe 11991
Berat . 1. Resmi belge, imtiyaz belgesi. 2. Osmanlıda bir kimseye verilen nişan, rütbe veya toprak imtiyazını gösterir belge Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek Mavi 11926
Alina Yaz akşamlarının en güzel gecesi.... Kız Pembe 11873
Armin arapça kökenli bir isim olup, Özgürlük yanlısı, barış yanlısı anlamındadır. Erkek Mavi 11780
Uras Saadet, mutluluk Erkek Mavi 11704
Göktuğ 1. Gök renkli Tuğ sahibi. 2.Savaşmayı seven kimse Erkek Mavi 11682
Masal Çocuklar için üretilmiş öykü, her masalın sonu güzel biter Kız Pembe 11619
Mehmet Muhammed isminin türkçesi. (bkz. Muhammed). Erkek Mavi 11467
Selin 1. Gür akan su. 2. Orta Asya'da yetişen, bodur, sürekli yeşil kalan bitki. Kız Pembe 11460
Ömer İslam Devleti'nin II. Halifesi Ömer b. Hattab. Dünya durdukça adaletinden dolayı ondan bahsedilecek. Cennetle müjdelenmiştir. Hak ile Batılı çok iyi ayırt edebilen bir alim olduğu için Ömeru'1Faruk adını almıştır. Erkek Mavi 11457
Yusuf 1. Hz. Ya'kub (a.s.)'un oğlu olan peygamber Hz. Yusuf. 2. İbranice; inleyen, ah eden, inilti. Erkek Mavi 11450
Aksel Coşkun ve Temiz Su, Sel Gibi Coşkun ve Temiz, Sel Gibi Ak; En Coşkun Zamanlarında Bile Uygunsuz Davranmayan; Ak + Sel Kız Pembe 11423
Merve Mekke'de bir dağın adı olup hacılar, Merve ile Safa arasında Sa'y ederler yani 7 defa gidip gelirler. Kız Pembe 11411
Yaman 1. Kötü, korkulan, şiddetli. 2. Cesur, güçlü. 3. İşbilir, kurnaz, becerikli. Erkek Mavi 11330
Üsame Bir aslan cinsi. Erkek Mavi 11327
Hasan Güzellik, iyilik, hüsn sahibi olmak. Hasan b. Ali b. Ebi Talib: Ali (r.a.)'nin büyük oğlu. Peygamber Efendimizin torunu. Kur'an'da geçen kelimelerdendir. Erkek Mavi 11179
Türabı Toprakla ilgili. Topraktan. Erkek Mavi 11122
Elisa Benî İsrail Peygamberlerindendir. Benî İsrail ise; günden güne Kitabullah’ı dinlemez olmuştu. Cenab-ı Hak Asuriye Devleti’ni onlara musallat eyledi. Sonra Yunus (A.S.) Asuriye içinde Ninova şehrinde Peygamber oldu Kız Pembe 10939
Talha 1. Zamk ağacı. 2. Talha b. Ubeydullah. İslam dinini kabul eden ilk 10 kişiden biri, cennetle müjdelenmiştir. Erkek Mavi 10903
Almira ay tutulması sırasında ayın çevresinde görünen kızıllık Kız Pembe 10877
Yavuz selim Yavuz :1. Yaman güçlü, güzel. 2. Sert, şiddetli, çetin, keskin. 3. Fevkalade, ala, müstesna. 4. Kötü, fena azgın. Yavuz Sultan Selim. Hilafetin Osmanlılara geçmesini sağlayan dokuzuncu Osmanlı padişahı - Selim :1. Kusuru, noksanı olmayan, sağlam, doğru. 2. Tehlikesiz, zararsız, kurtulmuş. 3. Temiz, samimi Erkek Mavi 10874
Hazal Kuruyup dökülen ağaç yaprakları. Kız Pembe 10854
Rânâ 1. Güzel, hoş latif, parlak. Çok iyi, çok ala. 2. Arapça'da "er'an" kelimesinin mücnnesi olup "ahmak, sünepe kadın" demektir. Erkek adı olarak da kullanılır. Kız Pembe 10853
Mina 1. Camın ana maddesi. 2. Liman, iskele. 3. Gökyüzü. Kız Pembe 10558
İrem 1. Cennet bahçesi. 2. Ok veya kurşun atılan nişan tahtası. 3. Cenk denilen musiki aleti ve bunu icad edenin adı. 4. Ad kavmi zamanında, Şeddad tarafından cennete benzetilme amacıyla yapılan bahçe olup, Şam'da veya Yemen'de bulunduğu söylenir Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Kız Pembe 10507
Melinay cennete düşen ilk yağmur damlası Kız Pembe 10480
Karen Saf, arı, katıksız. İngilizce de katherine isminin kısaltılmışı olarak ta kullanılır Kız Pembe 10473
Kaan 1. Çin ve Moğol imparatorlarına verilen isim. 2. Hakan, hükümdar. Erkek Mavi 10431
Hatice Erken doğan kız çocuğu. Hz. Haticetü'lKübra; Hz. Peygamber'in ilk eşi ve 6 çocuğunun annesi. Ümmü'lMü'minin. Kız Pembe 10373
Beray Ay'ın en ışıltılı, en parlak hali Kız Pembe 10341
Kenan 1. Hz. Ya'kub'un memleketi, Filistin. 2. Yusufi Kenan: Hz. Yusuf Piri Kenan: Hz. Ya'kub. Hz. Nuh'un iman etmeyen oğlunun adının da Kenan olduğu rivayet edilmektedir. Erkek Mavi 10257
Erva 1. Çok güzel genç. 2. Son derece cesur ve yiğit adam. Erkek Mavi 10233
Buğlem Cenneti müjdeleyen melek Kız Pembe 10174
Ali 1. Yüce, ulu, yüksek. 2. Hz. Ali: Ebu Talib'in oğlu. Pey­gamberimizin amcazadesi ve kızı Fat­ma (r.anha)'nın kocası. Dördüncü ha­life. Erkek Mavi 10078
Yade Hatıra. Kız Pembe 10047
Adel asilzade,soylu,yüksek mertebeli Erkek Mavi 10030
İlayda Su perisi Kız Pembe 10005
Ceylin Cennetin kapısı , cennete açılan kapı Kız Pembe 9892
Lina Lina ismi, Haşr Suresinin 5. ayetinde geçen “lîne (لِينَةٍ)” kelimesinin latin harfleri ile yazılmış şekli ise bu kelime, “yumuşak hurma ağacı” manasına gelir. Bunun, çocuklara isim olarak konulmasının bir sakıncası yoktur. Kız Pembe 9875
İsra 1. Yürütme, geceleyin yürütme gönderme. 2. Hz. Peygamberin miraç gecesi. 3. Kur'anı Kerim'in 17. suresi. Kız Pembe 9868
Eylül Sonbahar'ın ilk ayı. Kız Pembe 9827
Aleyna Esenlik ve güzelliklere sahip, esenlik içinde olan Kız Pembe 9762
Ebrar 1. Hayır sahipleri. 2. İyiler, dindarlar, özü sözü doğru olanlar. Şeş Ebrar: Altı hayır sahibi, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin. Erkek Mavi 9748
Giray Kuvvetli, kudretli. Kırım hanları tarafından unvan olarak kullanılmıştır Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek Mavi 9740
Beytullah Allah’ın Evi, Kabe, Mescid-i Haram; İyi Dindar, Saygın Dindar; Beyt + Allah Erkek Mavi 9732
Toprak 1. Yerkabuğunun canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü. 2. Ülke, memleket. 3. İşlenmiş arazi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek Mavi 9717
Serhat Sınır boyundaki asker. Erkek Mavi 9708
Alara Al + ara. Al=Kırmızı, ara=bezeyen, süsleyen, kırmızı süs anlamında bir tamlama Kız Pembe 9659
Halil ibrahim Halil: Samimi dost, Allah'ın dostu anlamına gelir.
İbrahim: İnananların babası, Hakların babası, Kur'an'da ismi geçen İbrahim peygamber anlamına gelir.
Erkek Mavi 9636
Mete Büyük TürkHun İmparatoru (M.Ö. 209174). Erkek Mavi 9605
Barlas Kahraman, savaşçı. Erkek Mavi 9581
Meriç Balkan yarımadasının güneydoğu kesiminden geçen akarsu Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek Mavi 9551
Aysu Su gibi berrak ay. Kız Pembe 9466
Mustafa 1. Temizlenmiş, seçilmiş, güzide. 2. Hz. Peygamberin isimlerinden. 3. Sa'd Suresi 47. ayette geçer. Erkek Mavi 9422
Beliz İşaret, im, iz Kız Pembe 9287
Emir 1. Bir kavmin, bir şehrin başı. 2. Büyük bir hanedana mensup kimse. 3. Peygamberimizin soyundan gelen. 4. Kumandan. 5. Abbasi devletinde başkomutan. 6. Osmanlı devletinde beylerbeyi ve Tanzimat'tan sonra sivil paşalığın ilk derecesi. Erkek Mavi 9215
Fatma Sütten kesme / Aslı Fatima Kız Pembe 9212
Rüya 1. Uyku sırasında görülen şey, düş. 2. Hayal, umut. Kız Pembe 9181
Emre Aşık. Mübtela. Vurgun. Erkek Mavi 9106
Osman 1. Bir tür kuş ya da ejderha. 2. Hz. Muhammed (s.a.s)'in damadı ve Hz. Ömer'den sonra devlet başkanı olan III. halife. 3. Osmanlı devletinin kurucusu, Osman Gazi. Erkek Mavi 9090
Taha Kur'anı Kerim'in 20. suresi Hz. Ömer'e müslüman olmadan önce okunan ilk sure. Hz. Ömer bu sureden etkilenmiş ve müslüman olmuştur. Erkek Mavi 9075
Muhammed Taha Muhammed :1. Birçok defalar hamdu sena olunmuş, tekrar tekrar övülmüş. 2. Birçok güzel huylara sahip. Hz. Peygamber (s.a.s)'in isimlerindendir. Dedesi Abdülmuttalib tarafından, gökte hak yerde halk övsün niyetiyle bu ad konulmuştur. Kur'an'da dört yerde zikredilmiştir. - Taha :Kur'an-ı Kerim'in 20. suresi. - Hz. Ömer'e müslüman olmadan önce okunan ilk sure. Hz. Ömer bu sureden etkilenmiş ve müslüman olmuştur Erkek Mavi 9045
Muhammed emin Muhammed :1. Birçok defalar hamdu sena olunmuş, tekrar tekrar övülmüş. 2. Birçok güzel huylara sahip. Hz. Peygamber (s.a.s)'in isimlerindendir. Dedesi Abdülmuttalib tarafından, gökte hak yerde halk övsün niyetiyle bu ad konulmuştur. Kur'an'da dört yerde zikredilmiştir - Emin :1. Korkusuz kimse. 2. Emniyette olan. 3. İnanan, güvenen. 4. İnanılır, güvenilir. 5. Şüpheye düşmeyen, kati olarak bilen. 6. Emanet olarak idare edilen dairelerin başı 7. (Hz. Muhammed (s.a.s) ve Cebrail'in adı Erkek Mavi 9019
Beyza 1. Daha ak, çok beyaz. 2. Günahtan kaçınmış. Günahla kirlenmemiş. Kız Pembe 9019
Aymira ay tutulması sırasında ayın çevresinde görünen kızıllık Kız Pembe 8915
Belinay Ayın gölün yüzeyine yansıması, Peygamber Çiçeği Kız Pembe 8888
Sare Sare :Saf, temiz, kalabalık, topluluk anlamları da var(Osmanlıca) Kız Pembe 8872
Araz İşâret, alâmet. * Tesâdüf, rast gelme. * Kaza. Felâket. Zâtî olmayan hâl ve keyfiyet Erkek Mavi 8771
Berra Doğru sözlü, hayır işleyen kimse Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek Mavi 8742
Melike Kadın hüküm­dar. Hükümdar karısı. Kız Pembe 8700
Esra Daha hızlı, daha çabuk, en çabuk. Kız Pembe 8603
Eflin Cennete açılan kapı Kız Pembe 8592
Beril Arınmış, aklanmış Kız Pembe 8576
Efkan Çığlıklar, inlemeler Kız Pembe 8559
Alisa asil,soylu Kız Pembe 8557
Seyit Efendi, Önde Gelen, İleri Gelen, Bir Topluluğun Büyüğü, Ağa, Bey; Hz. Muhammed’in Torunu Hz. Hüseyin Soyundan Gelen, Peygamber Torunu, Seyyid Erkek Mavi 8511
Bera 1. Fazilet. 2. Seçkin olma vasfı. 3. Olgunluk. elBera' b. Azib: Ashabdandır. (Küfe691). Bedir gazası dışında bütün savaşlara katıldı. Rey ve Kazvin'i fethetti. Kufe'de vefat etti. Erkek Mavi 8490
Arın 1. Temiz, arı, saf. 2. Alın. 3. Yüz, cephe. Dağların, tepele­rin yüzü. Erkek Mavi 8485
Mihrimah Güneş ile ay. Kız Pembe 8457
Kerem 1. Asalet, asillik, soyluluk. 2. Cömertlik, el açıklığı lütuf, bağış, bahşiş. Erkek Mavi 8366
Sude Sürmüş, sürülmüş, ezilmiş Kız Pembe 8300
Ömür 1. Hayat müddeti, yaşama süresi. 2. Hayat, dirilik Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Kız Pembe 8300
Özge . 1. Başka, gayrı, diğer. Yabancı, ağyar. 2. İyi, güzel. 3. İki dağ arasındaki dereciklerin birleştiği yer, derenin başlangıcı. 4. Şakacı. 5. Cana yakın, sıcakkanlı. 6.Yürekli, gözü pek Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Kız Pembe 8260
Nehir Akarsu, ırmak. Çok bol su. Kız Pembe 8242
Ece 1. Baş reis. 2. Kraliçe. 3. Ana. 4. Yaşlı kadın. Kız Pembe 8231
Muhammed Ali Muhammed :1. Birçok defalar hamdu sena olunmuş, tekrar tekrar övülmüş. 2. Birçok güzel huylara sahip. Hz. Peygamber (s.a.s)'in isimlerindendir. Dedesi Abdülmuttalib tarafından, gökte hak yerde halk övsün niyetiyle bu ad konulmuştur. Kur'an'da dört yerde zikredilmiştir. - Ali :1. Yüce, ulu, yüksek. 2. Hz. Ali: Ebu Talib'in oğlu. Peygamberimizin amcazadesi ve kızı Fatma (r.anha)'nın kocası. Dördüncü halife Erkek Mavi 8220
Efe 1. Ağabey, büyük kardeş. 2. Yiğit, cesur. 3. Kabadayı. Erkek Mavi 8176
Mehmet Akif Mehmet :Muhammed isminin türkçesi. (bkz. Muhammed) - Akif :1. Bir şeyde sebat eden. 2. İbadet eden, ibadet maksadıyla mübarek bir yere çekilen. İ'tikafa giren. 3. Direnen. M. Akif Er soy: Ünlü şair ve yazarımız. Safahat'ın yazan. İstiklal marşını telif etmiştir. Erkek Mavi 8094
Zehra Çok beyaz ve parlak yüzlü. Hz. Muhammed'in kızı Hz. Fatıma'nın lakabı. Kız Pembe 8028
Büşra Müjde, sevinçli haber. Kız Pembe 8008
Simge İşaret, sembol. Kız Pembe 7981
Meyra Parıldayan Işık Kız Pembe 7957
Lavin Çığ, heyelan. Kız Pembe 7947
Sudenur cennete düşen ilk yağmur anlamındadır. Kız Pembe 7924
Amelya çalışkan,gayretli bir kız anlamındadır Kız Pembe 7918
Cihan 1. Dünya, alem, kainat, yeryüzü, yerküresi. 2. Dünyada yaşayan insanların tümü. Cihan Ara Begüm: HintTürk hükümdarı Şahcihan ile adına Taç Mahal'in yapıldığı Mümtaz Mahal'in kızı. Dindarlığı ve ihlaslı oluşu sebebiyle "Zamanın Fatıması" olarak anıldı Kadın ve erkek adı olarak kullanılır. Erkek Mavi 7899
Tuana Cennet bahçesine düşen ilk yağmur damlası Kız Pembe 7884
Sümeyye İslam'ın ilk şehidi. Ammar b. Yasir'in annesi ve ilk müslüman olan hanım sahabelerden. Kız Pembe 7871
Yezda zerdüştlerin iyilik tanrısı anlamına gelen bayan ismi. "bu isim çocuklara verilmemelidir." Kız Pembe 7849
Elifsu Elif :1. İslami alfabenin ilk harfi. Ebccd hesabında değeri birdir. 2. Musikide "la" notasını ifade için kullanılır. 3. Ülfet eden, dost, tanıdık. 4. Alışmış, alışkın, alışık İki kelimeli isimler yapılabilir (Elif Beyza, Elif Nur v.s.) - Su :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde Kız Pembe 7847
Elifnaz Elif :1. İslami alfabenin ilk harfi. Ebccd hesabında değeri birdir. 2. Musikide "la" notasını ifade için kullanılır. 3. Ülfet eden, dost, tanıdık. 4. Alışmış, alışkın, alışık İki kelimeli isimler yapılabilir (Elif Beyza, Elif Nur v.s.) - Naz :1. Kendini beğendirmek için takınılan yapmacık cilve, işve. 2. Bir şeyi beğenmiyormuş gibi gözükme. Şımarıklık. 3. Yalvarma, rica Kız Pembe 7829
Emirhan (bkz. Emir) "Emir" kelimesine "han" eki getirilerek iki isimden meydana gelmiştir. Erkek Mavi 7829
Eren 1. Yetişen, ulaşan, vasıl olan. 2. İyi yetişmiş kişi. 3. Cesur, yiğit adam. 4. Ermiş. 5. Koca, zevc. 6. Kişi, şahıs. Erkek Mavi 7813
Hatice Kübra Hatice :Erken doğan kız çocuğu. Hz. Haticetü'lKübra; Hz. Peygamber'in ilk eşi ve 6 çocuğunun annesi. Ümmü'lMü'minin - Kübra :1. Büyük olan (Ekber'in müennesi). 2. Hadicetü'lKübra: Hz. Peygamberin ilk hanımı Kız Pembe 7792
Rümeysa 1. Küçükköpek Takımyıldızı’nda en büyük yıldızın adı. 2. Oğlunu peygamberimize hizmetçi olarak veren kadın sahabelerden birinin adı Kız Pembe 7782
Sirac 1. Işık meşale, kandil, çerağ. 2. Nur saçan anlamında Rasulullah için kullanılmıştır. Erkek Mavi 7741
Poyraz 1. Kuzeydoğudan esen soğuk rüzgar. 2. Kuzey. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek Mavi 7717
Buğra 1. Büyük erkek deve, iki hörgüçlü deve. 2. Turna kuşu, turna sürüsünün önünde uçan turna horozu. 3. Harizm hükümdarlarından birinin lakabı. Erkek Mavi 7623
Kutay 1. Mübarek ay. 2. Borneo adasının doğu tarafından bir sultanlık. Erkek Mavi 7616
Timur 1. Demir. 2. Türk Moğol imparatoru. Erkek Mavi 7614
Selenay selen : müjde - Ayın müjde ile doğuşu anlamındadır. Kız Pembe 7599
Hira Suudi Arabistan’daki Hz.Muhammed’in peygamberlik görevini aldığı Hira Dağı Kız Pembe 7593
Betül 1. Bakire. 2. Erkekten çekinen, erkeklere yaklaşmayan namuslu kadın. 3. Ayrı kök salan fidan. 4. Hz. Meryem'in lakabı. 5. Hz. Muhammed (s.a.s)'in kızı Hz.Fatıma'nın lakabı. Kız Pembe 7547
Pera Beyoğlu semtinin eski adı Kız Pembe 7520
Seray 1. Ay gibi güzellerin başı. 2. Büyük konak. Saray. Kız Pembe 7467
Belçim Çim yaprağı Kız Pembe 7423
Hazar 1. Sabit meskeni olanların oturdukları memleket. 2. Barış ve güven Erkek ve kadın adı olarak kullanılabilir. Erkek Mavi 7376
Benan Parmakla gösterilecek kadar güzel Kız Pembe 7368
Furkan Hakkı, batıldan, doğruyu yanlıştan ayırma, tefrik. Erkek Mavi 7343
Arda 1. Eskiden bazı ça­vuşların elde tuttukları uzun değnek. 2. İşaret için dikilen değnek3. Çık­rıkçı kalemi. 4. Sonra gelen. Erkek Mavi 7324
Liva 1. Bayrak. 2. Mülki idarede kazavilayet arasında bir derece, sancak. 3. Tugay. 4. Tuğgeneral. 5. Livai saadet, Livai şerif. Hz. Muhammed (s.a.s)'in bayrağı Livaü'lHamd: Muhammed ümmetinin mahşer günü altında toplanacakları bayrak. Makamı Ahmedi. Erkek Mavi 7312
Defne Akdeniz ikliminde yetişen, yapraklan sert ve üst yüzleri parlak açık sarı çiçek ve güzel kokan defnegillerden bir ağaç. Kız Pembe 7301
Sadem DURU ,SAF DEMEK Kız Pembe 7235
Eda Nur Eda :1. Naz, cilve. 2. Kurum, caka. 3. Alınan şeyi geri ödeme. 4. Bir vazifeyi yerine getirmek.
Nur :1. Aydınlık, parıltı, parlaklık, niran. 2. Mekke'deki Hıra dağı. Işığın bir şeye yansımasından meydana gelen parlaklık. Zünnureyn: Hz. Peygamberin 2 kızıyla evlendiği için Hz. Osman'a verilen unvan, onur sahibi. Kur'anı Kerim'in 24. suresinin adı.
Kız Pembe 7225
Emine 1. Arapça'daki Amine kelimesinin Türkçeleştirilmiş şeklidir. 2. Peygamberimizin annesi. Kız Pembe 7207
Melis Bal arısı Kız Pembe 7176
Fatma Zehra Fatma :Sütten kesme / Aslı Fatima - >Zehra :Çok beyaz ve parlak yüzlü. Hz. Muhammed'in kızı Hz. Fatıma'nın lakabı Kız Pembe 7099
Nilay İki nil. Seyhan ve Ceyhan nehirleri. Fırat ve Dicle nehirleri. Kız Pembe 7075
Uraz Şans, talih. Erkek Mavi 7062
Ela Sarıya çalan kestane rengi, göz rengi. Kız Pembe 7060
Rüzgâr 1. Zaman, devir. 2. Dünya, alem. 3. Talih. 4. Erkek Mavi 7046
Batuhan Altınordu devletinin kurucusu (12041255). Cengiz Han'ın torunu. Erkek Mavi 7039
Agit cengaver, komutan, korkusuzi Erkek Mavi 7028
Kübra 1. Büyük olan (Ekber'in müennesi). 2. Hadicetü'lKübra: Hz. Peygamberin ilk hanımı. Kız Pembe 7022
Nisa 1. Kadınlar. 2. Kur'anı Kerim'in 4. suresi. Kız Pembe 6986
Mithat Methetme, övme Erkek Mavi 6977
Sinem Gönlüm, yüreğim, çok sevdiğim. Kız Pembe 6967
Arya Hindistan kökenli bir isim olup, Arya, opera eserinde, solistlerden birinin orkestra eşliğinde söylediği, genellikle kendi içinde bütünlüğü olan şarkı. Üç bölümlü şarkı formundan oluşan eşlikli solo ses yazılmış sahne şarkısıdır, M.Ö.1800′lü yıllarda İç Asya çevresinden Hindistan’a gelen bir topluluk Kız Pembe 6953
Tuğçe Cennetteki Tuğba ağacı’nın dallarına verilen ad Kız Pembe 6939
Nigar 1. Resim. 2. Resmedilmiş, resmi yapılmış. Put. 3. Sevgili. 4. Türk musikisinde bir makam. Nigar Hanım: Meşhur kadın şairlerdendir. Osman Paşa'nın kızıdır. Kız Pembe 6938
Deniz 1. Büyük su kütlesi. 2. Büyük su kütlesindeki dalgalanma. Kız Pembe 6929
Yekta 1. Tek, yalnız. 2. Eşsiz, benzersiz. Erkek Mavi 6928
Ebru 1. Kaş. 2. Bulut renginde, buluta benzer, bulut gibi dalgalı, bulutlu. 3. Kağıt üzerine kendine has usulle yapılan, mermer, damarları gibi dalgalı şekilli süsleme. Ciltçilikte ve hüsnü hat'ta kullanılır. Kız Pembe 6924
Sena 1. Övgü ile ilgili. 2. Şimşek parıltısı Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek Mavi 6923
Ayaz Soğuk ve Durgun hava. Dondurucu soğuk. Ayaz: Selçuklu emin (Öl. 1105). Erkek Mavi 6910
Buse Öpüşmek, öpmek İslâmî ahlâka aykırı olduğu için isim olarak kullanılmaz. Kız Pembe 6861
Duha . 1. Kuşluk vakti. 2. Kur'anı Kerim'de 93. surenin ismiKız ve erkek adı olarak kullanılır. Kız Pembe 6859
Bade Şarap, içki. İsim olarak kullanılmaz. Kız Pembe 6846
esmira Azeri kökenli bir isim olup, Zümrüt taşı anlamındadır. Kız Pembe 6807
Asya Dünyadaki kıtala­rın en büyüğü. Kız Pembe 6802
Asude 1. Rahatlamış, sükuna ermiş, keder ve sıkıntıdan uzak, müsterih. 2. Sakin, sessiz. Kız Pembe 6782
Ahsen Daha güzel, çok gü­zel, en güzel. Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Ahseni takvim: En gü­zel şekil. Kur'anı Kerim'in Tin sure­sinin 3. ayetinde insanın ahseni tak­vim üzere yaratıldığı beyan buyurulmaktadır. Ahsen kelimesi, Kur'an'da 16 yerde zikredilmiştir Kız Pembe 6763
Ayda Dere kıyılarında yetişen bir bitki - Parmakları, endamı güzel kadın Kız Pembe 6759
Serra Genişlik, kolaylık. Kız Pembe 6751
Sahra Kır, ova, çöl. Kız Pembe 6746
Cansu 1. Hayat veren su, tazelik. 2. Sevgili, sevimli. Kız Pembe 6745
Zümra 1. Güzel, iyi ahlaklı. 2. Cesur, yiğit, yürekli. 3. Zeki, bilgili kadın. Kız Pembe 6733
Melisa Baklagillerden, yaprakları limonu andıran kokulu bir bitki Kız Pembe 6716
Berfin 1. Kardan yapılmış. 2. Tertemiz, kar gibi beyaz. Kız Pembe 6707
Sarya 1. özgür kadın 2. hürriyet 3. hür kadın Kız Pembe 6678
Elvin Cennet çiceği, Gökkuşağının her bir tayfına verilen isim, Sıcak Kız Pembe 6671
Anıl 1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan. Erkek Mavi 6665
Aslı 1. Asıl, tek, dip, kü­tük, temel, esas, kaide, kural, hakikat. 2. Soy, sop, nesep. 3. Bir şeyin belli başlı kısmı, başlangıç, baş yer, sıhhat. 4. Hakiki, esaslı, halis, safi. 5. Esasen, zaten, başlıca, en ziyade, hakikaten. Kız Pembe 6663
Muharrem 1. Tahrim olunmuş, haram kılınmış. 2. Kamer takviminin birinci ayı aşura ayı. Müslümanlıktan önce bu ayda savaşmak yasak olduğu için bu ad verilmiştir. Bu ayın ilk 10 gününde Kerbela vakasının yıldönümünde matem yapılır. 10. gününde aşure pişirilir. Erkek Mavi 6657
Şeyma 1. Bedeninde ben veya benzer bir izi olanlar. 2. Hz. Peygamber'in süt kardeşi. Kız Pembe 6631
Nora yeni açmış çiçek güzel koku Kız Pembe 6624
Almina Al elma Kız Pembe 6578
Elanur (bkz. Ela). Kız Pembe 6539
Zühre Çoban yıldızı, venüs. Kız Pembe 6516
Tibet Çin'in batısında bağımsız bir bölge. Erkek Mavi 6512
Zeynep Hafsa Zeynep :Değerli taşlar, mücevher - Hafsa :Hz. Ömer'in kızı. Hz. Peygamberin zevcelerinden, Ümmü'1-Mü'minin Kız Pembe 6439
Berk 1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak. Erkek Mavi 6437
Cahit Çalışan çaba gösteren / İnatçı, ayak direyen Erkek Mavi 6430
Melih Melahat sahibi, güzel, şirin, sevimli. Erkek Mavi 6429
Elya cennette bir cicek veya türleri olan açelya, sibelya köklerinden türemiştir. bitki yoğunluklarının tema adıdır. Kız Pembe 6428
İnci 1. İstiridye cinsinden deniz hayvanlarının içinde çıkan parlak, yuvarlak ve ziynet eşyası olarak kullanılan kıymetli taş. 2. Küçük, temiz ve sevimli. 3.Kıymetli. Kız Pembe 6423
Mesut Mutlu, saadet içinde yaşayan kimse.Bahtiyar. Erkek Mavi 6412
Hüseyin 1. Küçük sevgili. 2. Hz. Muhammed (s.a.s.)'in torunu, Hz. Ali'nin küçükoğlu. Erkek Mavi 6402
Peren Ülker yıldızı, pervin, Süreyya. Kız Pembe 6397
Burak BerkYıldırımdan türetilmiştir Hz. Muhammedin Mirac'daki bineği. Kur'an'da böyle bir isim geçmemekle beraber, İslam kaynaklarında böyle bir binitin olduğuna dair rivayetler vardır. Burak Reis: (Öl. 1499). Osmanlı denizcilerinden. Erkek Mavi 6361
Yusuf islam Yusuf :1. Hz. Ya'kub (a.s.)'un oğlu olan peygamber Hz. Yusuf. 2. İbranice; inleyen, ah eden, inilti - İslam :1. Muhammed(s.a.s)'e nazil olan ve kendisi tarafından insanlığa tebliğ edilen din, Allah'ın en son dini. 2. Allah'a teslim olma, onun emirlerine uyup, yasaklarından kaçınma. 3. İyi geçinme, barış içinde olma Erkek Mavi 6357
Beyazıt Ebu Yezid, Yezid'in babası, kısaltılmıştır Arapça'dan Türkçeleşmiş. Erkek Mavi 6327
Oktay Öfkeli, sinirli, kızgın. Erkek Mavi 6318
Nida 1. Çağırma, bağırma, seslenme. 2. Ses verme. Kız Pembe 6296
Ebral Ebral :İffetli kadın. Kız Pembe 6282
Münevver Tenvir edilmiş, nurlandırılmış, aydınlatılmış, ışıklı. Aydın. Kız Pembe 6282
Umut Ummaktan doğan, güven duygusu, ümit Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek Mavi 6226
Ayza Ay gibi güzel yüzlü kız Kız Pembe 6217
Süveybe peygamber efendimizin ilk sut annesinin ismi Kız Pembe 6102
Deren Derleyen, toplayan, ekini biçip toplayan. Kız Pembe 6099
Berrin Yüksek yüce. Kız Pembe 6098
Berkant Güçlü, bozulmaz, yemin. Erkek Mavi 6095
Derin Yüzeyi tabanından uzak olan Kız Pembe 6084
Alvina cennet kadar güzel kız zeki namuslu Kız Pembe 6082
İlker İlk doğan çocuk. Erkek Mavi 6077
Ezo Güzelliği dillere destan olmuş Gaziantep yöresinde yaşamış adına türküler yakılmış kişinin adı , Ezo Gelin.Diğer yerel adları : Ezov, Özo, Özö, Özey’dir Kız Pembe 6046
Eyüp ensar Eyüp :Sabrın simgesi olmuş bir peygamber - Ensar :1. Yardımcılar, muavinler, müdafiler, koruyucular. 2. Medine'ye hicretle Mekkeli muhacirlere yardım eden, Medineli müslümanlara verilen ad. Kur'an-ı Kerim'de çok geçen kelimelerden birisidir Erkek Mavi 6032
Yağmur Gökten damlalar halinde düşen su. Kız Pembe 5980
Bengisu Ebedilik, ölümsüzlük veren su, Abı hayat. Kız Pembe 5971
Ezra 1. Pek fasih, sözü düzgün adam. 2. Beyaz kulaklı siyah at. Kız Pembe 5952
Murat Amaç, maksat, istek Erkek Mavi 5943
Feyza 1. Suyun taşıp akması. 2. Bolluk, çokluk, verimlilik, fazlalık, gürlük, ilerleme, çoğalma. 3. İlim, irfan. 4. Feyz ile dolu olan. Kız Pembe 5915
Nursima Işıklı, aydınlık yüz. Kız Pembe 5909
Irem nur 1. Cennet bahçesi. 2. Ok veya kurşun atılan nişan tahtası. 3. Cenk denilen musiki aleti ve bunu icad edenin adı. 4. Ad kavmi zamanında, Şeddad tarafından cennete benzetilme amacıyla yapılan bahçe olup, Şam’da veya Yemen’de bulunduğu söylenir. Kur’an-ı Kerim’de Fecr Suresinde Geçmektedir. Kız Pembe 5897
Mehmet Emin Mehmet :Muhammed isminin türkçesi. (bkz. Muhammed) - Emin :1. Korkusuz kimse. 2. Emniyette olan. 3. İnanan, güvenen. 4. İnanılır, güvenilir. 5. Şüpheye düşmeyen, kati olarak bilen. 6. Emanet olarak idare edilen dairelerin başı. - 7. (Hz. Muhammed (s.a.s) ve Cebrail'in adı. Erkek Mavi 5857
Berkay (bkz. Berk). Erkek Mavi 5856
Begüm / Saygıdeğer kadın Kız Pembe 5828
Mehlika Ay yüzlü güzel. Kız Pembe 5824
Çınar Çınar ağacı. Erkek Mavi 5818
Neva 1. Ses, şada, makam, ahenk, name. 2. Refah, zenginlik. Güç, kudret. 3. Doğu müziğinde bir makam. Kız Pembe 5789
Safa 1. Üzüntü ve kederden uzak olma, endişesizlik, rahat huzur, iç ferahlığı. 2. Eğlence. 3. Saflık, berraklık. Erkek Mavi 5788
Batu Üstün gelen, gücü yeten, galip. Erkek Mavi 5780
Teoman Hun imparatoru Mete'nin babası. Erkek Mavi 5770
Tugay İki alaydan oluşan askeri birlik, liva. Erkek Mavi 5758
Ilgaz . 1. Atın dört nalla koşması. 2. Hücum, akın. 3. Çankırı ilinin ilçe merkezi. 4. Batı Karadeniz bölgesinin en yüksek dağ kitlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek Mavi 5756
Mahir Maharetli, hünerli, elinden iş gelir, becerikli. Erkek Mavi 5754
Linda İspanyolcada ’’güzel’’ anlamına geliyor. Kız Pembe 5710
Neziha Temiz, Lekesiz, İffetli; Masum; Dürüst; Kibar, Güzel; Rahatlatan, Huzur Veren Kız Pembe 5708
Iremsu İrem :1. Cennet bahçesi. 2. Ok veya kurşun atılan nişan tahtası. 3. Cenk denilen musiki aleti ve bunu icad edenin adı. 4. Ad kavmi zamanında, Şeddad tarafından cennete benzetilme amacıyla yapılan bahçe olup, Şam'da veya Yemen'de bulunduğu söylenir Erkek ve kadın adı olarak kullanılır - Su :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde Kız Pembe 5691
Müzeyyen Zinetlendirilmiş, süslenmiş, süslü. Kız Pembe 5672
Mısra Şiirin bir satırı Kız Pembe 5665
Tuna 1. Çok bol. 2. Yavru. 3. Görkemli, gösterişli. 4. Karaormanlardan doğan, Karadeniz'e dökülen, Avrupa'nın Volga'dan sonra en uzun ırmağı Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek Mavi 5641
Azem dost, arkadaş, yaren olan... Erkek Mavi 5627
Asel Bal, Cennetteki dört sudan biri Kız Pembe 5617
Cem 1. Toplama, biraraya getirme, yığma. 2. Hükümdar, şah. 3. Süleyman Peygamberin lakabı. 4. Büyük İskender'in lakabı. Cem Sultan: Fatih Sultan Mehmed'in Çiçek hatundan olma oğlu (14591495). Erkek Mavi 5594
Yağız Efe Yağız :1. Esmer. 2. Doru. 3. Yiğit - Efe :1. Ağabey, büyük kardeş. 2. Yiğit, cesur. 3. Kabadayı Erkek Mavi 5577
Oğulcan Can,dost,çok sevgili çocuk Erkek Mavi 5567
Cihangir Dünyaya egemen olan, dünyayı zabteden kimse. Fatih. Osmanlı şehzadelerinin ortak adıdır. Erkek Mavi 5565
Zübeyde Öz, asıl, cevher. Kız Pembe 5557
Hiranur Mekke ’ de bulunan Hira Dağı (Cebel-i Nur). Hz. Muhammed ’e ilk vahiy bu dağda iken gelmiş ve Cebrâil isimli vahiy meleğini ilk defa bu dağda gerçek haliyle görmüştür Kız Pembe 5551
Didar 1. Yüz, çehre. 2. Görme, görüşme. 3. Görüş kuvveti. 4. Açık meydanda. Kız Pembe 5546
Toygar Tarla kuşu, turgay. Erkek Mavi 5525
Aysima Çehresi, yüzü ay gibi parlak, nurlu, ışıklı, kutlu, uğurlu olan. Kız Pembe 5525
Selim 1. Kusuru, noksanı olmayan, sağlam, doğru. 2. Tehlikesiz, zararsız, kurtulmuş. 3. Temiz, samimi. Erkek Mavi 5524
Görkem 1. İhtişam, gösteriş karşılığı olarak kullanılan bir kelimedir. 2. Gösterişli, heybetli Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek Mavi 5516
Eray Erken ay, ilk ay, ayın ilk günlerinde doğan (bkz. İlkay). Erkek Mavi 5508
Nurettin Dinin Nuru, Dinin Aydınlığı, Dinin Işığı; Güzel Dindar; Erkek Mavi 5499
Koray İyice kor rengine gelen ay. Erkek Mavi 5489
Hanzade Hükümdar çocuğu. Kız Pembe 5487
Doruk Tepe, ağaç tepesindeki körpe filiz. Erkek Mavi 5468
Eser 1. Nişan, alamet, iz. 2. Etki, tesir. 3. Yok olmuş bir nesneden kalma parça. 4. Bir kişinin ortaya koyduğu mahsul, telif. 5. Hadis, hadis ilmi. 6. İmal, icat. 7. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek Mavi 5465
Tülay İncelikle, düşle ilgili. Kız Pembe 5454
Mihrinisa Kadınlı­ğın güneşi, erdemli, nitelikli kadın. Kız Pembe 5421
Ekin 1. Ekilmiş tahılın sürmüşü, tarlada bitmiş tahıl. 2 Kültür. Kız Pembe 5412
Ali Rıza Ali :1. Yüce, ulu, yüksek. 2. Hz. Ali: Ebu Talib'in oğlu. Peygamberimizin amcazadesi ve kızı Fatma (r.anha)'nın kocası. Dördüncü halife - Rıza :Razılık, razı olma, hoşnutluk, memnuniyet, muvafakat, kabul. Bir şeyin olmasına muvafakat etme. Kadere mukadderata boyun eğme Erkek Mavi 5411
Kardelen 1. Çiğdem. 2. Nergisgillerden baharda çok erken çiçek açan soğanlı bir bitki. Kız Pembe 5407
Araf 1. Cennet ile cehen­nem arasındaki yer. 2. Sert, tepe. 3. Adetler, usuller. Arafat: Mekke'nin yakınında bulunup hacıların arefe gü­nü durdukları yerdir. Bu duruş haccın rükünlerindendir. Erkek Mavi 5391
Neda Çiğ, nem rutubet, (bkz. Şebnem) Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek Mavi 5385
Duru Saf, berrak. Kız Pembe 5381
Tuğrul 1. Ak doğan, çakırdoğan, yırtıcı kuşlardan bir kuş (Bin kez öldürür, bir tanesini yer). 2. Selçuklu Devleti'nin kurucusu, Tuğrul Bey. Erkek Mavi 5378
Kasım 1. Taksim eden, ayıran bölen. Kasım b. Muhammed (s.a.): Hz. Muhammed (s.a.s)'in oğlunun ismi. Küçük yaşta vefat etmiştir. 2. Kinci, ezici, ufaltıcı. 3. Yılın 11. ayı. 4. Yılın kış bölümü. Erkek Mavi 5353
Yahya 'Allah lütufkardır" anlamında. Kur'anı Kerim'de 5 yerde ismi geçen ve Zekeriyya (a.s.)'nın oğlu olan peygamber. Erkek Mavi 5352
Nevra 1. Işıklı olma, parlaklık. 2. Çiçek, özellikle beyaz çiçek. Kız Pembe 5318
Zeyd artan, çoğalan... Erkek Mavi 5284
Semih Eli açık, cömert. Erkek Mavi 5261
Birce Tek, eşsiz, biricik. Kız Pembe 5256
Tanya Danimarka lisanından alınma. (Ermenice) Kız Pembe 5255
Dilara 1. Gönül alan, gönül kapan, gönül okşayan, gönlü dinlendiren. 2. Bugün elde örneği olmayan eski Türk mürekkep makamlarından biri. Kız Pembe 5254
Eda 1. Naz, cilve. 2. Kurum, caka. 3. Alınan şeyi geri ödeme. 4. Bir vazifeyi yerine getirmek. Kız Pembe 5252
Elif nisa Elif :1. İslami alfabenin ilk harfi. Ebccd hesabında değeri birdir. 2. Musikide "la" notasını ifade için kullanılır. 3. Ülfet eden, dost, tanıdık. 4. Alışmış, alışkın, alışık. - İki kelimeli isimler yapılabilir (Elif Beyza, Elif Nur v.s.) - Nisa :1. Kadınlar. 2. Kur’an-ı Kerim’in 4. suresi, özellikle kadın haklarından, onların hukûkî ve sosyal konumlarından bahsettiği için bu adı almıştır Kız Pembe 5235
Enver Daha nurlu, en nurlu, çok parlak. Erkek Mavi 5229
Ecem Kraliçem, benim sultanım Kız Pembe 5223
Mert 1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan. Erkek Mavi 5218
Ökkeş 1. Erkek örümcek. 2. Bir dağ adı. Erkek Mavi 5216
Bertan 1 - Sabahın en erken meyvesi. Şafak Yemişi. 2 - Avarcada Yüregin gizemli gözü. Erkek Mavi 5212
Nergis Nergisgillerden çiçekleri ayrı veya bir köksap üzerinde şemsiye vaziyetinde bulunan ve beyaz san nevilesi de olan bir süs çiçeği. Kız Pembe 5200
İpek İpekböceği denilen ve dut yaprağı ile beslenen kurdun ördüğü koza çözülerek elde edilen, kumaş dokumada kullanılan parlak ve ince tel. Kız Pembe 5188
İlknur İlk ay, ayın ilk hali. Kız Pembe 5146
Ali Eymen Ali isminin anlamı :1. Yüce, ulu, yüksek. 2. Hz. Ali: Ebu Talib'in oğlu. Pey­gamberimizin amcazadesi ve kızı Fat­ma (r.anha)'nın kocası. Dördüncü ha­life

Eymen isminin anlamı :1. Daha uğurlu, çok talihli, hayırlı, kutlu. 2. Sağ taraftaki. Eymen b. Hureym:. Sahabedendir. Mekke'nin alınışı sırasında müslüman oldu. Babası ve amcası Bedir şehitlerindendir. Hadis rivayctiylc ün kazandı
Erkek Mavi 5137
Bergüzar Hediye, hatıra, andaç. Kız Pembe 5128
Yafes Hz. Nuh (a.s.)'un üçüncü oğlu. Tufandan sonra Hazar denizinin kuzeyine yerleşmiştir. Türk soyunun atası olduğu söylenir. Erkek Mavi 5115
Asenat Asenat; Kelime olarak adanmış, adak manasına gelmektedir. Ayrıca Hz.Yusuf'un 1.Eşinin ismidir. Kız Pembe 5114
Zeycan Candan, cana yakın. Erkek Mavi 5112
Maria meryem ana, aydaki görünm Kız Pembe 5111
Ayca Ay gibi güzel, ışıklı, parlak. Kız Pembe 5109
Mercan Selenterelerin mercanlar sınıfından olup kayalık yerlerde koloni meydana getirerek yaşayan, iskeleti kalkerli kırmızı renkli deniz hayvanı Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek Mavi 5101
Hürü Hür-yaşar. Kız Pembe 5088
Alize Tropikal bölge denizlerinde sürekli olarak esen rüzgârın adı. (fransızca kökenlidir) Kız Pembe 5087
Milena Sevilen kız, sevgili Kız Pembe 5077
Yasemin Zeytingillerden, güzel kokulu ve ekseriya beyaz veya sarı çiçek açan sarılgan ağaççık (jasminum). Kız Pembe 5070
Hilal Gül yanaklı Kız Pembe 5053
İbrahim 1. İnananların babası. 2. Hakların babası. 3. Kur'an'da ismi geçen İbrahim peygamber. Erkek Mavi 5045
Semanur Nurlu gökyüzü Kız Pembe 5043
Yezdan 1. Zerdüştlerin iyilik tanrısı. 2. Allah İsim olarak kullanılmaz. Erkek Mavi 5039
Yüsra Sol taraf. Kız Pembe 5038
Neslihan Han nesline ait, hanın soyundan. Kız Pembe 5034
Sezai Uygun yaraşan, münasip. Erkek Mavi 5027
Tusem Cennette esen ılık rüzgar Kız Pembe 5020
Saruhan Harizm'den gelip Anadolu'ya yerleşen Saruhanoğulları beyliğinin kurucusu. Erkek Mavi 5018
Belis güzel bir kız.aşkın ilk meyvesi. Kız Pembe 5015
Vildan 1. Yeni doğmuş çocuklar. 2. Kullar, köleler. Kur'an'da zikredilmiştir. Kız Pembe 5004
Ervanur Çok güzel genç.Son derece cesur ve yiğit adam Nur:Işık, parıltı aydınlık, Allahın gönderdiği ışık Kız Pembe 5000
Azat Özgür, Hür, Serbest; Bağımsız, Kimseye Bağımlı Olmayan; Kurtulmuş, Aklanmış, Müberra; Ayıpsız, Kusursuz, Günahsız; Zarif, Nazik, Kibar Erkek Mavi 4999
Gülcan Gül gibi güzel, canlı Kız Pembe 4998
Maide 1. Üzerinde yemek bulunan sofra. Yemek, şölen. 2. Kur'anı Kerim'in 5. suresinin adı. 3. İsa ve Havarilerine gökten inen sofra (Maidei Mesih). Kız Pembe 4970
Afra 1. Ayın onüçüncü gecesi. 2. Beyaz toprak. Afra binti Ubeyde: Sahabe hanımlardan. Kız Pembe 4966
Beritan Yaylaya giden kız anlamındadır ve kürtçe kökenlidir. Kız Pembe 4964
Meryem 1. Abid. İbadete düşkün insan. 2. Hz. İsa'nın annesi. Kız Pembe 4957
Yiğit 1. Güçlü, yürekli, kahraman, alp 2. Delikanlı, genç, erkek. 3. Gözüpek, düşüncelerini açıkça söylemekten kaçınmayan kimse. Erkek Mavi 4956
Zeren Anlayışlı, kavrayışlı, zeki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Kız Pembe 4949
Feryal 1. uzun boylu güzel kız anlamında kullanılır. 2. ayın kendi etrafına yaydığı ışık 3. mısır da çok eskilerde bi prensesin adı Kız Pembe 4932
Lalin Eski dilde parlak kirmizi Kız Pembe 4907
Ümmü Umut vermek uğur getirmek Kız Pembe 4907
Nursel Nur, ışık seli akışı. Kız Pembe 4906
Müberra Temize çıkmış aklanmış, müstesna, azade, arınmışErkek ve kadın adı olarak kullanılırHz. Peygamberin isimlerinden. Kız Pembe 4894
Kıvanç . 1. Sevinç, memnuniyet. 2. Övünen, güvenen, iftihar eden Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek Mavi 4890
Burçin Dişi geyik. Kız Pembe 4885
Çisem Çiseleyen yağmur Kız Pembe 4862
Ceyda Uzun boyunlu ve güzel. Kız Pembe 4848
Hamza 1. Arslan. 2. Heybetli, azametli demektir Hz. Peygamber'in amcası, Mekke döneminde müslüman olmuş, Uhud Savaşı'nda Vahşi tarafından şehid edilmiştir. Erkek Mavi 4845
Zilan Kürtçe Kökenli Olup, Yeniden doğuş anlamına gelmektedir. Kız Pembe 4839
Orhan Şehrin yöneticisi, hakimi. Orhan Gazi: Osmanlı imparatorluğunun ikinci padişahı. Erkek Mavi 4825
Ayris ay ışığının kumsaldaki ışıltısı. Kız Pembe 4823
Seda Ses. Yankı. Kız Pembe 4820
Elçin Deste / Demet / Bir kerede ele alınabilecek kadar az olan nesne Kız Pembe 4816
Fatih 1. Fetheden, açan. 2. Bir ülkeyi, şehri veya kaleyi zapteden kimse. 3. Hüküm veren anlamında, Cenabı Hakk'ın sıfatlarından biridir. A'raf suresi 89. ayet İstanbul'u fetheden yedinci Osmanlı padişahı Sultan Mehmet Han'a bu fethinden ötürü verilen unvan. Erkek Mavi 4795
Hakan 1. Eski Türk ve Moğol hükümdarlarının kullandığı unvanlardan biri, hanlar hanı. 2. Kağan. Erkek Mavi 4791
Zülal 1. Hafif, saf ve tatlı su. Kız Pembe 4787
Yılmaz Yılmayan, bıkmayan, azimli, sebatlı. Erkek Mavi 4786
Bilal Su gibi ıslatan, ıslatış, ıslaklık. Bilal b. Raba: İslamın ilk müezzini, Habeş asıllı olup İslamı köle olarak ilk kabul edenlerden birisidir. Erkek Mavi 4778
Berçem nefes, ferahlık anlamındadır Kız Pembe 4766
Aysel 1. Bol ışık saçan, ay. 2. Ay'ın en parlak zamanında do­ğan. Kız Pembe 4753
Selen Sel gibi coşkun, taşkın kimse Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek Mavi 4749
Çağatay 1. Yavru at, tay. 2. Doğu Türklerine, lehçelerine dayanılarak verilan ad Çağatay Han: Cengiz Han'ın 2. oğlu Çağatay. Müslümanlara ve dinin emirlerine karşı politika uygulamakta ve Moğol yasasını tatbik etmekteydi. Gusl abdestini yasaklamıştı. Hristiyan dostu olarak bilinmektedir. Marco Polo kendisinin vaftiz edildiğini kaydetmiştir. Erkek Mavi 4734
Veysel Aslı Üveys'tir. Kurt anlamında. Veysel Karanı: Raşid halifeler döneminde Şam'dan Medine'ye gelerek yaşamış, Medinei Münevvere'de itibarlı bir hayat sürmüş. Hadisi şeriflerde övülmüş meşhur veli. Sıffin savaşında şehid olduğu söylenir (bkz. Üveys). Erkek Mavi 4727
Belin Gözlerini açıp baka kalmış şaşkın. Kız Pembe 4715
Beren Güçlü, kuvvetli, akıllı. Erkek Mavi 4709
Almila Elma gibi kırmızı yanaklı güzel Kız Pembe 4706
Mişa Sonsuzluğa çiçek açma Kız Pembe 4705
Dilan Gönüller, yürekler Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek Mavi 4704
Yuşa Tarihlerde, Peygamber olduğu rivayet edilen Yûşa b. Nün. Erkek Mavi 4697
Lena Bizim için , bizden biri ve insan anlamlarina geliyor. Kız Pembe 4679
Siva Başka, gayrı özge. Kız Pembe 4676
Mâriye Şen'un adında birinin kızı olup hicretin 7. yılında kızkardeşi Şirin ile birlikte, Mukavkıs tarafından Hz. Muhammed'e (s.a.s) hediye edilen kıbti bir cariye. Hz. Peygamberin hanımlarından küçük yaşta ölen oğlu İbrahim'in annesi. Kız Pembe 4654
Atlas 1. Üstü ipek, altı pamuk kumaş, diba. 2. Düz, havasız, tüysüz. 3. Büyük harita. 4. Atlas ok­yanusu. 5. Kuzey Afrika'da Fas, Ce­zayir'i geçerek Tunus Körfezi'ne ka­dar uzanan sıradağlara verilen ad. Erkek Mavi 4652
Gülfem Gül dudaklı, gül ağızlı Kız Pembe 4645
Tolga Demir harp başlığı. Savaşçıların başlarına giydikleri demir başlık. Miğfer. Erkek Mavi 4642
Aylin Ay'a ait. Kız Pembe 4630
Salih 1. Yarar, yakışır, elverişli, uygun. Salahiyeti bulunan, yetkili. 2. Dinin emir ve yasaklarına uyan, iyi ahlak sahibi, muttaki. Erkek Mavi 4627
Sanem 1. Put. 2. Çok güzel kadın İsim olarak kullanılmaz. Kız Pembe 4620
Livanur Hz. Muhammed s.a.vin bayrağı efendimizin bayrağı.Livaül-Hamd:Hz. Muhammed efendimizin ümmetinin mahşer günü altında toplanacakları sancak anlamına gelir Kız Pembe 4613
Ecem Su Ecem :Kraliçem, benim sultanım
Su :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Kız Pembe 4610
Esin 1. Rüzgar, sabah rüzgarı. 2. İlham, çağrışım. Kız Pembe 4602
Yunus 1. Ilık ve sıcak denizlerde yaşayan, memeli hayvan. 2. Bir takım yıldızın adı. 3. Uzun müddet bir balığın karnında kaldığı rivayet edilen ve Kur'anı Kerim'de ismi geçen 25 peygamberden birisi. Hz. Yunus (a.s.). Kur'anı Kerim'in 10. suresi. Erkek Mavi 4593
Tuncay Tunç renginde ay Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek Mavi 4578
Efrahim Hz. Yusuf un ikinci oğlu. Orta Filistin'de yerleşen İsrail kabilesine adını verdiği söylenir. Bu kabile Hz. Süleyman'ın ölümünden sonra asıl İsrail topluluğunun 12 kola ayrılmasında etken oldu. Erkek Mavi 4570
Rezzan Ağırbaşlı, ağır, onurlu. Kız Pembe 4570
Haktan Allah'tan gelen, Allah'ın verdiği. Erkek Mavi 4565
Cengiz Han Cengiz :Cengiz Han. Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu, asıl adı Timuçin'dir. Moğolcada Çing sıfatının çoğulu olarak, güçlü, kuvvetli anlamındadır. İslam ülkelerine düzenlediği seferlerle acımasız ve gaddarca müslümanları katletti. İslam medeniyetine büyük ölçüde tahribat verdi Erkek Mavi 4545
Ayşenaz Ayşe :Yaşayan. Rahat yaşayan. (Geniş bilgi için bkz. Aişe) - Naz :1. Kendini beğendirmek için takınılan yapmacık cilve, işve. 2. Bir şeyi beğenmiyormuş gibi gözükme. Şımarıklık. 3. Yalvarma, rica Kız Pembe 4545
Berin 1. En yüksek, çok yüce. 2. Soylu. Kız Pembe 4533
Lara Su perisi Kız Pembe 4523
Gamze 1. Süzgün bakış. 2. Çene veya yanak çukurluğu. Kız Pembe 4509
Melda İnce ve taze vücutlu Kız Pembe 4507
İsmail Hz. İbrahim (a.s.)'in oğlu. İbrahim (a.s.) O'nu Allah'a kurban olarak adamış ve sözünde durmak için harekete geçmiştir. Fakat Allah (c.c.) O'nu son anda Cebrail aracılığıyla durdurmuş ve bu imtihanı kazandığını bildirmiştir. İsmail (a.s.) Kur'an'da ismi geçen peygamberlerdendir ve babasıyla beraber Ka'be'yi inşa etmişlerdir. Erkek Mavi 4504
Şükrü Şükretme, minnettarlıkla ilgili. Erkek Mavi 4498
Ravza Nur Çimeni, ağacı bol olan yer, bahçe. Ravza-i Mutahhara; Rasulullah'ın medfun olduğu mekan, yada nur Allah'ın isminin bulunduğu ravza anlamında olması sebebi ile bu ismin kullanılmasını tavsiye etmiyoruz. Kız Pembe 4486
Muhammed 1. Birçok defalar hamdu sena olunmuş, tekrar tekrar övülmüş. 2. Birçok güzel huylara sahip. Hz. Peygamber (s.a.s)'in isimlerindendir. Dedesi Abdülmuttalib tarafından, gökte hak yerde halk övsün niyetiyle bu ad konulmuştur. Kur'an'da dört yerde zikredilmiştir. Erkek Mavi 4483
Selahattin Dinine bağlı kimse Erkek Mavi 4481
Çağrı 1. Çakır gözlü. 2. Mavi hareli göz. Çağrı bey (9901060). Büyük Selçuklu devleti hükümdarı Tuğrul beyin kardeşi. Çağrı bey müslüman olduğunda Davud ismini aldı. Kardeşi Tuğrul ise Muhammed ismini almıştır. Erkek Mavi 4474
Aybüke Eski Türk kadın isimlerinden Kız Pembe 4471
Selman Barış içinde bulunma, huzur, erinç. Erkek Mavi 4467
Fethiye fethi eden kişinin eşi demek Kız Pembe 4458
Ece Naz Ece :1. Baş reis. 2. Kraliçe. 3. Ana. 4. Yaşlı kadın - Naz :1. Kendini beğendirmek için takınılan yapmacık cilve, işve. 2. Bir şeyi beğenmiyormuş gibi gözükme. Şımarıklık. 3. Yalvarma, rica Kız Pembe 4457
Güllü 1. Çiçek. 2. Bilinen çiçek, gül çiçeği, gülağacı. 3. Tasavvufta Allah'ın birliğinin remzi. 4. Başına ve sonuna ek ve isimler getirilerek yeni isimlerin türetilmesinde kullanılan bir isimdir. - (Ayşegül, Gülay, vb). Kız Pembe 4454
Şevval Hicri takvime göre yılın 10. ayı, ilk üç günü şeker bayramıdır Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek Mavi 4454
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek Mavi 4447
Tuğsem Cennette esen ılık rüzgar Kız Pembe 4444
Evra Hisar. Kız Pembe 4444
Nisanur Aydınlık kadın Kız Pembe 4443
Leman Parlama, parıltı. Kız Pembe 4443
Gülay Güllerin açtığı ay Kız Pembe 4427
Gökberk Yeşil Yaprak; Gök Gibi Pek, Yüksek Gök; Gök + Berk Erkek Mavi 4424
Minel Cennetteki inci tanesi Kız Pembe 4388
Arslan 1. Kuvvet ve saldırganlığıyla tanınan hayvan, esed, şir. 2. Cesur adam, bahadır. 3. Bir çe­şit çiçek. Arslan Argun: Alpaslan'ın oğlu (1097). Erkek Mavi 4345
Damla 1. Bir sıvıdan ayrılarak düşen parça halinde, küçük miktar, katre. 2. Belli miktarlarda akıtılarak kullanılan ilaç. Kız Pembe 4333
Erkan 1. Bir topluluğun ileri gelenleri, büyükler, üstler. 2. General ya da amiral aşamasındaki askerler. 3. Yol, yöntem, adet, usûl. 4. Temel esaslar. Rükünler, direkler. Erkek Mavi 4325
Semra Esmer. Kız Pembe 4323
Gokhan Göklerin hakanı Gök gibi büyük han Erkek Mavi 4317
Niran 1. Ateşler. 2. Cehennem Kız Pembe 4312
Pınar Yerden kaynayıp çıkan su, kaynak, çeşme. Bir suyun çıktığı yer, su başı. Kaynak suyunun devamlı aktığı yer. Kız Pembe 4309
Nina Bu isimdeki kişiler üstün güçlere sahip olurlar. İç dünyasında hassas, duygusal ve kırılgandırlar. Sağduyulu ve yaratıcı olmasının yanı sıra iş hayatında atılgan ve enerjik bir kişilik enerjisine sahiptirler. Kız Pembe 4308
Sabiha Güzel, latif, şirin. Kız Pembe 4291
Suden ‘Peygamber efendimizin Cennetteki en çok sevdiği ağaç olarak bilinmektedir. Fakat Suden kesinlikle Hz. Peygamberimiz’in Cennetteki en sevdiği ağaç değil! Kuran’da her geçen kelimenin isim olarak konulmaması gerektiğinin en iyi örneklerden biri Suden kelimesidir. Evet, Suden Kuran’da geçiyor, ama ‘başıboş, sorumsuz’ gibi kötü bir anlam taşıyor. Bu yüzden Suden önerilmeyen bir isimdir. Kız Pembe 4290
Muhammed mustafa Muhammed :1. Birçok defalar hamdu sena olunmuş, tekrar tekrar övülmüş. 2. Birçok güzel huylara sahip. Hz. Peygamber (s.a.s)'in isimlerindendir. Dedesi Abdülmuttalib tarafından, gökte hak yerde halk övsün niyetiyle bu ad konulmuştur. Kur'an'da dört yerde zikredilmiştir - Mustafa :1. Temizlenmiş, seçilmiş, güzide. 2. Hz. Peygamberin isimlerinden. 3. Sa'd Suresi 47. ayette geçer Erkek Mavi 4277
Alperen Yiğit, baha­dır. Erkek Mavi 4274
Aybars Ay ve Pars kelimelerinden, Ay gibi güzel, pars gibi yırtıcı Erkek Mavi 4264
Feyzanur ifetli, namuslu, feyzli kadın, feyiz veren kadın Kız Pembe 4263
Bulem Ay Parçası, Ayın 14’ü Gibi Güzel, Ay Yüzlü Kız Pembe 4262
Dila İçten gönülden seven Kız Pembe 4252
Cemre 1. Ateş. 2. Kor halinde ateş. 3. Şubat ayında azar azar artan sıcaklık. 4. Hacıların Mina'da şeytan taşlaması. Küçük taş parçası. Arafat'ta hacıların şeytan taşlamaları. Erkek Mavi 4234
Efecan Efe :1. Ağabey, büyük kardeş. 2. Yiğit, cesur. 3. Kabadayı - Can :1. Can, ruh. Hayat. 2. Güç, kuvvet, hayatiyet, dirilik. 3. Gönül, yakın dost, çok sevilen arkadaş. 4. Mevlevi ve Bektaşi tarikatlarında dervişlerin birbirlerine hitabı. 5. Kişi, fert. 6. Sevgili Erkek Mavi 4232
Harun Kur'anı Kerim'de bahsedilen peygamberlerdendir. Musa Peygamberin büyük kardeşi. Fir'avun erkek çocukların öldürülmesi emrini kaldırdıktan sonra doğmuştur. Hz. Musa'dan 3 sene sonra doğduğu söylenir. Erkek Mavi 4226
Fatımatüz Zehra Peygamber efendimizin, Hazret-i Hatice validemizden olan en küçük ve en sevgili kızıdır. Kız Pembe 4221
Samira Samir kökünden gelir. Gecenin arkadaşı, sabah yıldızı ve gece insanı gibi anlamları vardır Kız Pembe 4206
Altay 1. Asya'da Batı Sibirya ile Moğolistan'ı ayıran dağlık bölge. 2. Altay dağlan bölgesinde ya­şayan Türklerin genel adı. Erkek Mavi 4203
Burcu Güzel koku. Kız Pembe 4195
Şaban 1. Aralık, fasıla. 2. Hicri, Kameri ayların sekizincisi, üç ayların ikinci ayı. Erkek Mavi 4179
Agah Bilgili, haberli, uyanık, afif. Vakıf olmuş, malumatlı. Agah Efendi: (17441824). Türk dev­let adamı. Erkek Mavi 4176
Suat Mutlu, mutlulukla ilgili Kız Pembe 4174
Berkan 1. Şakıma, parıldama. 2. Kıvırcık tüylü kuzu postu kürkü. Erkek Mavi 4174
Hifa hifa mekkenin en güzel gösterişli ve sadece ALLAH'ın rızasını kazanmak için yaşayan Müslüman kadın. Kız Pembe 4167
Sibel 1. Buğday başağı. 2. Henüz yere düşmemiş yağmur damlası. 3. Eski Türklerdeki bir tanrıça. Kız Pembe 4163
Suna Erkek ördek. Görünüşündeki zerafet sebebiyle bayan ismi olarak kullanılmıştır. Kız Pembe 4160
Barkın Yolculuk eden, yolcu gezgin. Erkek Mavi 4155
Mehmet Efe Mehmet :Muhammed isminin türkçesi. (bkz. Muhammed) - Efe :1. Ağabey, büyük kardeş. 2. Yiğit, cesur. 3. Kabadayı Erkek Mavi 4142
Egemen Hakim, hüküm süren karşılığı olarak kullanılan bu kelime, hem kök, hem de ek olarak yanlıştır. Türkçe'de ne "eğe" kökü, ne de "manmen" şeklinde isim yapım eki vardır. Erkek Mavi 4141
Nefise Pek hoş, çok hoşa giden, en güzel, çok beğenilen. Kız Pembe 4131
Eslim teslimiyet demektir, allaha teslim olan, kurani kerimde bakara suresinde 6. ayetinde geciyor Kız Pembe 4131
Aynur Ay ışığı. Kız Pembe 4122
Deva İlaç. Çare, tedbir. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek Mavi 4120
Havva Esmer kadın. Havva: Hz. Adem (a.s.)'in karısı, ilk kadın. Adem (a.s) cennette uyurken sol kaburga kemiğinden yaratılmıştır. İnsan soyunun başlangıcı yani türeyiş, onların bir arada yaşamaya başlamasıyla vaki olmuştur. Kız Pembe 4110
Boran Rüzgar, şimşek, gökgürültüsü, sağanak yağmurun birlikte olduğu iklim hadisesi. Boran Hatun: Emevi halifesi Me'mun'un zevcesi. Erkek Mavi 4108
Zeyneb Değerli taşlar, mücevherler. Zeyneb binti Cahş: Peygamberimiz (s.a.s)' in hanımlarından. Kız Pembe 4105
Celil 1. Büyük, ulu. (bkz. Celal). Allah için sıfat olarak kullanılır. 2. Osmanlı devletinde vezir ve müşir rütbelerinde bulunanlara hitapta bu sıfat kullanılırdı. 3. Güzel sanatlarda bir yazı stili. Erkek Mavi 4098
Zuhal Güneşe uzaklık bakımından altıncı durumda olan gezegen, satürn. Kız Pembe 4095
Kuzey Kuzey yönü / Şimal Erkek Mavi 4090
Berre Peygamberimiz hanımlarından ikisinin ilk isimlerini değiştirmiştir. Biri Cüveyriye, diğeri Zeynep binti Cahş annemizdir. Her ikisinin ilk isimleri "Berre" idi. ayrıca üvey kızının adı da "Berre" iken onu "Zeynep" olarak değiştirmiştir. Berre manası temizleyicidir. Ancak " O kendi nefsini temizler" diyerek kibir ve gurura sebep olmaması için değiştirmiştir Kız Pembe 4082
Hale Ayın ve güneşin etrafında bazı zamanlarda görülen ışıklı halka, ayla, ağıl. Kız Pembe 4076
Efza Artmak, çoğalmakErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Kız Pembe 4071
Serpil İyi geliş, büyü, güzelleş. Kız Pembe 4068
Talya 1. Doğanın uyanışı, baharın müjdesi. 2. Mitolojide doğanın ve hayvanların koruyucusu bir tanrıça. 3. Mitolojide deniz tanrıçası (Antalya’ya adını veren tanrıça) Kız Pembe 4066
Çağan Bayram, şenlik. Erkek Mavi 4058
Pakize Temiz, saf, halis, lekesiz. Kız Pembe 4047
İclal Azamet, büyüklük, ağırlama, ikram Kız Pembe 4042
Şükran İyilik bilme, gönül borcu, minnettarlık Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Kız Pembe 4031
Asi İsyan Eden, İsyankar;
Haydut, Bozguncu, Şaki;
Söz Dinlemeyen, İtaat Etmeyen (Tıpkı “Âsiye” ismi gibi bu isim de Hz. Muhammed tarafından değiştirilmiştir;
Hz. Muhammed, “Âsi” isimli bir sahabiye “Muti/Mûti” (İtaat Eden, İtaatkar, Uysal) ismini takmıştır.)
Kız Pembe 4023
Türkân Saltanat ve idarede yönetime etki eden prenses. Kız Pembe 4012
Nursena Nur ve Sena isimlerinin birleşiminden oluşmuş bir isimdir. Kız Pembe 3999
Tanem Benim Tanem, birtanem Kız Pembe 3997
Nurselin Nur :1. Aydınlık, parıltı, parlaklık, niran. 2. Mekke'deki Hıra dağı. Işığın bir şeye yansımasından meydana gelen parlaklık. Zünnureyn: Hz. Peygamberin 2 kızıyla evlendiği için Hz. Osman'a verilen unvan, onur sahibi. Kur'anı Kerim'in 24. suresinin adı. - Selin :1. Gür akan su. 2. Orta Asya'da yetişen, bodur, sürekli yeşil kalan bitki. Kız Pembe 3997
Can 1. Can, ruh. Hayat. 2. Güç, kuvvet, hayatiyet, dirilik. 3. Gönül, yakın dost, çok sevilen arkadaş. 4. Mevlevi ve Bektaşi tarikatlarında dervişlerin birbirlerine hitabı. 5. Kişi, fert. 6. Sevgili. Erkek Mavi 3977
Nesrin Yaban gülü Ağustos gülü. Mısır gülü. Van gülü. Kız Pembe 3975
Açelya Kokusuz, fundagillerden çeşitli renklerde çiçek­ler açan bir bitki. Kız Pembe 3968
Göksu 1. Türklerin oturduğu birçok akarsuya verilen isim. 2. Adana'dan gelerek Akdeniz'e dökülen Seyhan nehrinin önemli kollarındanErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek Mavi 3967
Müge İnci çiçeği. Kız Pembe 3963
Geylani cennetin ilk çıkan kirazı Erkek Mavi 3960
Okan 1. Anlayışlı. Anlama, öğrenme. 2. Tanrı, oğuz. Erkek Mavi 3955
Sude naz Sude :Sürmüş, sürülmüş, ezilmiş - Naz :1. Kendini beğendirmek için takınılan yapmacık cilve, işve. 2. Bir şeyi beğenmiyormuş gibi gözükme. Şımarıklık. 3. Yalvarma, rica Kız Pembe 3947
Gizem Sır karşılığı olarak kullanılan uydurma bir kelime. Kız Pembe 3939
Sakine 1. Hareketsiz, kımıltısız, durgun. Sessiz. 2. Heyecanı veya kızgınlığı olmayan. Kız Pembe 3937
Elfin Küçük yaramaz, Ele avuca sığmaz Kız Pembe 3936
Larin Su perisi Kız Pembe 3916
Hafsa Hz. Ömer'in kızı. Hz. Peygamberin zevcelerinden, Ümmü'1Mü'minin. Kız Pembe 3913
Serkan Soylu kan, başkan. Erkek Mavi 3913
Sinan Mızrak, süngü vb. silahların sivri ucu. Erkek Mavi 3912
Verâ 1. Günah ve haramdan kaçınmak için şüpheli şeylerden uzak durma, takva, ittika. 2. Halk, mahluk, alem, kainat. Kız Pembe 3907
Benay Çok Güzel, Ay Yüzlü, Ay Benizli, Ay Gibi Parlak; Ayben, Ben + Ay Kız Pembe 3902
Eva Havva. Yaratılan ilk kadın demek. Akşam, arife, arife gecesi. (Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce) Kız Pembe 3900