Bebek isimleri
www.bebekisimleri.gen.tr
bebek isimleri
Erkek isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Kız isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Otomatik Ara :
rastgele isim arama
22.500 adet bebek isimlerine sitemizden ulaşabilirsiniz
Ana Sayfa Erkek isimleri Kız isimleri En güzel bebek isimleri En güzel erkek isimleri En güzel kız isimleri Alevi isimleri Forumlar


Bebek isminin önemi
Kur-an'da geçen bebek isimleri
Allah'ın 99 ismi
Bebek ismi nasıl konulur
Bebeğin kulağına ismin okunması
Bebeklere isim neden verilir
İsim ne zaman konulmalıdır ?
Bebek isminin önemi
Bebeğin nüfusa kayıt ettirilmesi


Bebek İsimleri

Bebek isimleri, yenidoğan kız veya erkek bebeklere verien bir tür kimliktir. Yenidoğan bebeklere ebeveynleri tarafından verilen isimleri yaşamları boyunca kendilerini tanıtmak ve tanınmaları sağlamak üzere kullanmaktadırlar.

Bebek İsimleri Bebek İsminin Anlamı Cinsiyet Renk Aranma
Esila Esila kuran da geçen arapça bir kelimedir ve geçtiği yer ile anlamı şöyledir: "vezkur isme Rabbike bukreten ve esîla - Rabbinin adını sabah akşam an." buyurulmaktadır. Burada geçen "bukra" Arapça’da sabah demektir. "esila" ise zeval vaktinden gurup vaktine kadar demektir. Bu, öğle namazı ile ikindi namazını kapsar. Ondan sonraki "Geceleyin ona secde et" buyurulmaktadır. Yani gurûb’tan başlayarak gece vaktinde secde etmesi istenmektedir. Bu da akşam ve yatsı namazını kapsar. Hemen peşinde de "Onu geceleri uzun uzun tesbih edin" denilmiştir. Bundan da teheccüt namazına atıfta bulunulmuştur. (İnsan suresi 25. ayet) Kız Pembe 45061
Pamir 1. Orta Asya'da yükseltisi 7000 m'yi geçen yüksek dağlık külle. 2. (Fars.) Dünyanın çatısı. Erkek Mavi 42001
Şura Konsey, meclis, kurul, encümen, danışma kurulu, divan. Kuran-ı Kerim’de bir sure nin adı Kız Pembe 41716
Mila canim, bitanem Kız Pembe 40554
Aras Sahip çıkılan buluntu, Doğu anadoluda bir ırmağın adı Erkek Mavi 32796
Asaf 1. Vezir. 2. Erdem, ileri görüşlülük, yönetimde başarı. Hz. Süleyman'ın ünlü veziri. Süley­man (a.s.)'ın en çok güvendiği kişiydi. Neml suresinde anlatılanlar Asaf üze­rine yorumlandı. Daha sonra padişa­hın vezirlerine Asaf unvanı verildi. Erkek Mavi 27541
Eymen 1. Daha uğurlu, çok talihli, hayırlı, kutlu. 2. Sağ taraftaki. Eymen b. Hureym:. Sahabedendir. Mekke'nin alınışı sırasında müslüman oldu. Babası ve amcası Bedir şehitlerindendir. Hadis rivayctiylc ün kazandı. Erkek Mavi 27415
Aren Kum tanesi, ağaç cinsi Erkek Mavi 26735
Arel Temiz, dürüst kimse. Erkek Mavi 24895
Asmin Kürtçe Asmin isminin anlamı: dağ çiçeği anlamındadır. Kız Pembe 24695
Simay Gümüşten ay, gümüş gibi parlak ay. Kız Pembe 23750
Eyşan Şanlı güzel, güzelliği ile ünlü Kız Pembe 23440
Maya 1. Asıl, öz, kendi, yaradılış. 2. İktidar, güç. 3. Bilgi. 4. Para, mal. 5. Dişi deve. 6. Uzun hava, türkü Kız Pembe 23194
Ömer Faruk Ömer :İslam Devleti'nin II. Halifesi Ömer b. Hattab. Dünya durdukça adaletinden dolayı ondan bahsedilecek. Cennetle müjdelenmiştir. Hak ile Batılı çok iyi ayırt edebilen bir alim olduğu için Ömeru'1-Faruk adını almıştır - Faruk :1. Haklıyı-haksızı ayırmakta güçlü olan. 2. Doğruyu yanlıştan ayıran. 3. Keskin. - Hz. Ömer'in lakabı; haklıyı haksızdan ayırederek adaleti tam yerine getirmekte ün kazandığı için "Faruk" kelimesiyle adlandırılmıştır. Erkek Mavi 22616
Eliz El izi, yabancı yerdeyiz, yabancıyız Kız Pembe 20336
Firuze 1. (bkz. Firuz). 2. Nişabur'da çıkan açık mavi renkli ve değerli bir yüzük taşı. 3. Açık yeşil, dağ yeşili ile gök mavisi arasında ve bal mumu parlaklığında maruf kıymetli taş. Kız Pembe 20120
Ilgın Kumlu topraklarda yetişen ve çit bitkisi olarak kullanılan ağaççık. Kız Pembe 19340
Yağız 1. Esmer. 2. Doru. 3. Yiğit. 4. Bakımlı hayvan. Erkek Mavi 18875
Esma nur Esma :1. Adlar. 2. Kulaklar, işitme Esmaü'lHüsna: Allah'ın güzel isimleri Hz. Esma: Hz. Ebu Bekir'in kızı, Hz. Aişe'nin ablasıdır - Nur :1. Aydınlık, parıltı, parlaklık, niran. 2. Mekke'deki Hıra dağı. Işığın bir şeye yansımasından meydana gelen parlaklık. Zünnureyn: Hz. Peygamberin 2 kızıyla evlendiği için Hz. Osman'a verilen unvan, onur sahibi. Kur'anı Kerim'in 24. suresinin adı Kız Pembe 17543
Elmira 1-Emir veren prenses 2-Şafak vakti doğan aşk Kız Pembe 17526
Mira Eski likya kentlerinden birinin adı. Bir kuyruklu yıldız adı. Ayrıca ispanyolcada da "bak" anlamındadır. Kız Pembe 17037
Enes 1. İnsan. 2. Enes b. Malik: (Basra 709). Rasûlullah (s.a.s)'den çok hadis nakleden sahabelerdendir. Hicretten sonra annesi onu, 10 yaşındayken Rasûlullah (s.a.s)'ın hizmetine vermiştir. Rasûlullah (s.a.s)'ın vefatına kadar yanında kalmıştır. 97107 yaşına kadar yaşadığı rivayet edilmektedir. Erkek Mavi 16946
Esma 1. Adlar. 2. Kulaklar, işitme Esmaü'lHüsna: Allah'ın güzel isimleri Hz. Esma: Hz. Ebu Bekir'in kızı, Hz. Aişe'nin ablasıdır. Kız Pembe 16918
Miraç . 1. Merdiven. 2. Göğe çıkan Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Hz. Muhammed (s.a.s)'in göğe çıktığı gece ki, Recep ayının 27'sine rastlayan kandil gecesidir. O gecede 5 vakit namaz farz kılınmıştır. Erkek Mavi 16680
Pelin Birleşikgillerden, keskin ve güzel kokulu, bir çeşit bitki. Kız Pembe 16366
Zeynep Değerli taşlar, mücevher Kız Pembe 16363
Mirza 1. Emiroğlu beyi, hükümdar soyundan gelen. 2. Doğu Türk devletlerinde asalet unvanı. 3. Dubbi Ekber yıldız kümesindeki parlak yıldız. Erkek Mavi 16186
Ecrin Allah’ın hediyesi anlamını taşımaktadır Kız Pembe 16173
Alin Yükselen ışık, parlayan, parıldayan anlamındadır. Kız Pembe 15430
Nihat Tabiat, huy, yaratılış, bünye, karakter. Erkek Mavi 15067
Yaren Arkadaş, dost, yakın dost. Kız Pembe 14920
Sercan Sevgili, sevilen, başcan. Erkek Mavi 14709
Senanur Sena :1. Övgü ile ilgili. 2. Şimşek parıltısı Erkek ve kadın adı olarak kullanılır - Nur :1. Aydınlık, parıltı, parlaklık, niran. 2. Mekke'deki Hıra dağı. Işığın bir şeye yansımasından meydana gelen parlaklık. Zünnureyn: Hz. Peygamberin 2 kızıyla evlendiği için Hz. Osman'a verilen unvan, onur sahibi. Kur'anı Kerim'in 24. suresinin adı. Kız Pembe 14674
Ümmü gülsüm Ümmü :Umut vermek uğur getirmek - Gülsüm :Hz. Peygamber (s.a.s.)'in kızlarından birinin adı Kız Pembe 14376
Elif 1. İslami alfabenin ilk harfi. Ebccd hesabında değeri birdir. 2. Musikide "la" notasını ifade için kullanılır. 3. Ülfet eden, dost, tanıdık. 4. Alışmış, alışkın, alışık İki kelimeli isimler yapılabilir (Elif Beyza, Elif Nur v.s.). Kız Pembe 14353
Berke 1. Kama. 2. Altınordu hükümdarı. Cengiz Han'ın torunu ve Cuci'nin 3. oğludur. Erkek Mavi 14345
Mehmet Ali Mehmet :Muhammed isminin türkçesi. (bkz. Muhammed) - Ali :1. Yüce, ulu, yüksek. 2. Hz. Ali: Ebu Talib'in oğlu. Peygamberimizin amcazadesi ve kızı Fatma (r.anha)'nın kocası. Dördüncü halife Erkek Mavi 14227
Ceren Halk ağzında "ceylan" anlamına gelir. Kız Pembe 13222
Meva Sığınılacak yer, yurt, mesken. Kız Pembe 13174
Alya 1. Yüksek yer, yük­seklik. 2. Gök, sema. Kız Pembe 13161
Miray Ayın ilk günleri. Kız Pembe 13077
İdil 1. Kır hayatını konu edinen yazı veya şiir, aşk hakkında. 2. Küçük ve şairane resim. 3. İçten ve saf aşk. Kız Pembe 13032
Ravza Çimeni, ağacı bol olan yer, bahçe. Ravzai Mutahhara; Rasulullah'ın medfun olduğu mekan. Kız Pembe 12962
Kayra Yüksek büyük tutulan ya da sayılan birinden gelen iyilik lütuf, ihsan atıfet, inayet. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek Mavi 12934
Kağan 1. Hakan, imparator. 2. Kükremiş, öfkelenmiş, kükreyen, öfkelenen. Erkek Mavi 12785
Rabia 1. Dördüncü. Saatteki salisenin 2. Tanzimattan sonra memurlukta kolağası derecesinde bir rütbe. 3. Ünlü kadın mutasavvuf. Kız Pembe 12691
Eslem Eslem :Daha sağlam, en selâmetli, en sâlim. Kız Pembe 12690
Ayşe Yaşayan. Rahat yaşayan. (Geniş bilgi için bkz. Aişe). Kız Pembe 12684
Yunus emre Yunus :1. Ilık ve sıcak denizlerde yaşayan, memeli hayvan. 2. Bir takım yıldızın adı. 3. Uzun müddet bir balığın karnında kaldığı rivayet edilen ve Kur'anı Kerim'de ismi geçen 25 peygamberden birisi. Hz. Yunus (a.s.). Kur'anı Kerim'in 10. suresi - Emre :Aşık. Mübtela. Vurgun Erkek Mavi 12628
Buke 1. Ejderha, büyük yılan. 2. Akılı, bilgili. Kürtçe dilinde Gelin Kız Pembe 12398
Azra 1. Bakire, kızoğlan kız. 2. Ayak değmemiş kum. 3. Delinmemiş inci. 4. Hz. Meryem'e verilen adlardan. 5. Medine şehrinin adların­dan biri. 6. Masal kahramanı "Vamık"'ın sevgilisi. Kız Pembe 11901
Berat . 1. Resmi belge, imtiyaz belgesi. 2. Osmanlıda bir kimseye verilen nişan, rütbe veya toprak imtiyazını gösterir belge Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek Mavi 11864
Alina Yaz akşamlarının en güzel gecesi.... Kız Pembe 11760
Göktuğ 1. Gök renkli Tuğ sahibi. 2.Savaşmayı seven kimse Erkek Mavi 11627
Armin arapça kökenli bir isim olup, Özgürlük yanlısı, barış yanlısı anlamındadır. Erkek Mavi 11610
Uras Saadet, mutluluk Erkek Mavi 11580
Serenay Seren ve ay kelimelerinden birleşik isim. Seren, Yelkenli gemilerde direkler üzerinde yelken açmak ve işaret kaldırmak için kullanılan yatay olarak bağlanmış, uçları ince gönderdir. Ay, Dünya’nın tek doğal uydusu olan gök cismi Ay, yılın on iki bölümünden her biri Ay, Antik Mısır firavunu Kız Pembe 11578
Masal Çocuklar için üretilmiş öykü, her masalın sonu güzel biter Kız Pembe 11475
Selin 1. Gür akan su. 2. Orta Asya'da yetişen, bodur, sürekli yeşil kalan bitki. Kız Pembe 11409
Ömer İslam Devleti'nin II. Halifesi Ömer b. Hattab. Dünya durdukça adaletinden dolayı ondan bahsedilecek. Cennetle müjdelenmiştir. Hak ile Batılı çok iyi ayırt edebilen bir alim olduğu için Ömeru'1Faruk adını almıştır. Erkek Mavi 11393
Mehmet Muhammed isminin türkçesi. (bkz. Muhammed). Erkek Mavi 11390
Yusuf 1. Hz. Ya'kub (a.s.)'un oğlu olan peygamber Hz. Yusuf. 2. İbranice; inleyen, ah eden, inilti. Erkek Mavi 11374
Merve Mekke'de bir dağın adı olup hacılar, Merve ile Safa arasında Sa'y ederler yani 7 defa gidip gelirler. Kız Pembe 11343
Aksel Coşkun ve Temiz Su, Sel Gibi Coşkun ve Temiz, Sel Gibi Ak; En Coşkun Zamanlarında Bile Uygunsuz Davranmayan; Ak + Sel Kız Pembe 11257
Üsame Bir aslan cinsi. Erkek Mavi 11230
Yaman 1. Kötü, korkulan, şiddetli. 2. Cesur, güçlü. 3. İşbilir, kurnaz, becerikli. Erkek Mavi 11207
Hasan Güzellik, iyilik, hüsn sahibi olmak. Hasan b. Ali b. Ebi Talib: Ali (r.a.)'nin büyük oğlu. Peygamber Efendimizin torunu. Kur'an'da geçen kelimelerdendir. Erkek Mavi 11118
Türabı Toprakla ilgili. Topraktan. Erkek Mavi 10968
Elisa Benî İsrail Peygamberlerindendir. Benî İsrail ise; günden güne Kitabullah’ı dinlemez olmuştu. Cenab-ı Hak Asuriye Devleti’ni onlara musallat eyledi. Sonra Yunus (A.S.) Asuriye içinde Ninova şehrinde Peygamber oldu Kız Pembe 10884
Talha 1. Zamk ağacı. 2. Talha b. Ubeydullah. İslam dinini kabul eden ilk 10 kişiden biri, cennetle müjdelenmiştir. Erkek Mavi 10835
Almira ay tutulması sırasında ayın çevresinde görünen kızıllık Kız Pembe 10806
Yavuz selim Yavuz :1. Yaman güçlü, güzel. 2. Sert, şiddetli, çetin, keskin. 3. Fevkalade, ala, müstesna. 4. Kötü, fena azgın. Yavuz Sultan Selim. Hilafetin Osmanlılara geçmesini sağlayan dokuzuncu Osmanlı padişahı - Selim :1. Kusuru, noksanı olmayan, sağlam, doğru. 2. Tehlikesiz, zararsız, kurtulmuş. 3. Temiz, samimi Erkek Mavi 10800
Hazal Kuruyup dökülen ağaç yaprakları. Kız Pembe 10772
Rânâ 1. Güzel, hoş latif, parlak. Çok iyi, çok ala. 2. Arapça'da "er'an" kelimesinin mücnnesi olup "ahmak, sünepe kadın" demektir. Erkek adı olarak da kullanılır. Kız Pembe 10766
Mina 1. Camın ana maddesi. 2. Liman, iskele. 3. Gökyüzü. Kız Pembe 10463
İrem 1. Cennet bahçesi. 2. Ok veya kurşun atılan nişan tahtası. 3. Cenk denilen musiki aleti ve bunu icad edenin adı. 4. Ad kavmi zamanında, Şeddad tarafından cennete benzetilme amacıyla yapılan bahçe olup, Şam'da veya Yemen'de bulunduğu söylenir Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Kız Pembe 10433
Karen Saf, arı, katıksız. İngilizce de katherine isminin kısaltılmışı olarak ta kullanılır Kız Pembe 10413
Melinay cennete düşen ilk yağmur damlası Kız Pembe 10368
Kaan 1. Çin ve Moğol imparatorlarına verilen isim. 2. Hakan, hükümdar. Erkek Mavi 10367
Hatice Erken doğan kız çocuğu. Hz. Haticetü'lKübra; Hz. Peygamber'in ilk eşi ve 6 çocuğunun annesi. Ümmü'lMü'minin. Kız Pembe 10292
Beray Ay'ın en ışıltılı, en parlak hali Kız Pembe 10223
Kenan 1. Hz. Ya'kub'un memleketi, Filistin. 2. Yusufi Kenan: Hz. Yusuf Piri Kenan: Hz. Ya'kub. Hz. Nuh'un iman etmeyen oğlunun adının da Kenan olduğu rivayet edilmektedir. Erkek Mavi 10195
Erva 1. Çok güzel genç. 2. Son derece cesur ve yiğit adam. Erkek Mavi 10150
Buğlem Cenneti müjdeleyen melek Kız Pembe 10080
Ali 1. Yüce, ulu, yüksek. 2. Hz. Ali: Ebu Talib'in oğlu. Pey­gamberimizin amcazadesi ve kızı Fat­ma (r.anha)'nın kocası. Dördüncü ha­life. Erkek Mavi 10019
İlayda Su perisi Kız Pembe 9936
Adel asilzade,soylu,yüksek mertebeli Erkek Mavi 9927
Yade Hatıra. Kız Pembe 9881
Ceylin Cennetin kapısı , cennete açılan kapı Kız Pembe 9839
Lina Lina ismi, Haşr Suresinin 5. ayetinde geçen “lîne (لِينَةٍ)” kelimesinin latin harfleri ile yazılmış şekli ise bu kelime, “yumuşak hurma ağacı” manasına gelir. Bunun, çocuklara isim olarak konulmasının bir sakıncası yoktur. Kız Pembe 9766
İsra 1. Yürütme, geceleyin yürütme gönderme. 2. Hz. Peygamberin miraç gecesi. 3. Kur'anı Kerim'in 17. suresi. Kız Pembe 9732
Eylül Sonbahar'ın ilk ayı. Kız Pembe 9717
Aleyna Esenlik ve güzelliklere sahip, esenlik içinde olan Kız Pembe 9705
Ebrar 1. Hayır sahipleri. 2. İyiler, dindarlar, özü sözü doğru olanlar. Şeş Ebrar: Altı hayır sahibi, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin. Erkek Mavi 9688
Serhat Sınır boyundaki asker. Erkek Mavi 9676
Giray Kuvvetli, kudretli. Kırım hanları tarafından unvan olarak kullanılmıştır Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek Mavi 9640
Beytullah Allah’ın Evi, Kabe, Mescid-i Haram; İyi Dindar, Saygın Dindar; Beyt + Allah Erkek Mavi 9640
Toprak 1. Yerkabuğunun canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü. 2. Ülke, memleket. 3. İşlenmiş arazi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek Mavi 9603
Alara Al + ara. Al=Kırmızı, ara=bezeyen, süsleyen, kırmızı süs anlamında bir tamlama Kız Pembe 9589
Mete Büyük TürkHun İmparatoru (M.Ö. 209174). Erkek Mavi 9564
Halil ibrahim Halil: Samimi dost, Allah'ın dostu anlamına gelir.
İbrahim: İnananların babası, Hakların babası, Kur'an'da ismi geçen İbrahim peygamber anlamına gelir.
Erkek Mavi 9545
Barlas Kahraman, savaşçı. Erkek Mavi 9508
Meriç Balkan yarımadasının güneydoğu kesiminden geçen akarsu Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek Mavi 9495
Aysu Su gibi berrak ay. Kız Pembe 9400
Mustafa 1. Temizlenmiş, seçilmiş, güzide. 2. Hz. Peygamberin isimlerinden. 3. Sa'd Suresi 47. ayette geçer. Erkek Mavi 9361
Beliz İşaret, im, iz Kız Pembe 9223
Fatma Sütten kesme / Aslı Fatima Kız Pembe 9148
Emir 1. Bir kavmin, bir şehrin başı. 2. Büyük bir hanedana mensup kimse. 3. Peygamberimizin soyundan gelen. 4. Kumandan. 5. Abbasi devletinde başkomutan. 6. Osmanlı devletinde beylerbeyi ve Tanzimat'tan sonra sivil paşalığın ilk derecesi. Erkek Mavi 9142
Rüya 1. Uyku sırasında görülen şey, düş. 2. Hayal, umut. Kız Pembe 9118
Osman 1. Bir tür kuş ya da ejderha. 2. Hz. Muhammed (s.a.s)'in damadı ve Hz. Ömer'den sonra devlet başkanı olan III. halife. 3. Osmanlı devletinin kurucusu, Osman Gazi. Erkek Mavi 9043
Emre Aşık. Mübtela. Vurgun. Erkek Mavi 9029
Muhammed Taha Muhammed :1. Birçok defalar hamdu sena olunmuş, tekrar tekrar övülmüş. 2. Birçok güzel huylara sahip. Hz. Peygamber (s.a.s)'in isimlerindendir. Dedesi Abdülmuttalib tarafından, gökte hak yerde halk övsün niyetiyle bu ad konulmuştur. Kur'an'da dört yerde zikredilmiştir. - Taha :Kur'an-ı Kerim'in 20. suresi. - Hz. Ömer'e müslüman olmadan önce okunan ilk sure. Hz. Ömer bu sureden etkilenmiş ve müslüman olmuştur Erkek Mavi 9001
Taha Kur'anı Kerim'in 20. suresi Hz. Ömer'e müslüman olmadan önce okunan ilk sure. Hz. Ömer bu sureden etkilenmiş ve müslüman olmuştur. Erkek Mavi 8996
Muhammed emin Muhammed :1. Birçok defalar hamdu sena olunmuş, tekrar tekrar övülmüş. 2. Birçok güzel huylara sahip. Hz. Peygamber (s.a.s)'in isimlerindendir. Dedesi Abdülmuttalib tarafından, gökte hak yerde halk övsün niyetiyle bu ad konulmuştur. Kur'an'da dört yerde zikredilmiştir - Emin :1. Korkusuz kimse. 2. Emniyette olan. 3. İnanan, güvenen. 4. İnanılır, güvenilir. 5. Şüpheye düşmeyen, kati olarak bilen. 6. Emanet olarak idare edilen dairelerin başı 7. (Hz. Muhammed (s.a.s) ve Cebrail'in adı Erkek Mavi 8963
Beyza 1. Daha ak, çok beyaz. 2. Günahtan kaçınmış. Günahla kirlenmemiş. Kız Pembe 8959
Belinay Ayın gölün yüzeyine yansıması, Peygamber Çiçeği Kız Pembe 8824
Aymira ay tutulması sırasında ayın çevresinde görünen kızıllık Kız Pembe 8823
Sare Sare :Saf, temiz, kalabalık, topluluk anlamları da var(Osmanlıca) Kız Pembe 8799
Araz İşâret, alâmet. * Tesâdüf, rast gelme. * Kaza. Felâket. Zâtî olmayan hâl ve keyfiyet Erkek Mavi 8680
Berra Doğru sözlü, hayır işleyen kimse Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek Mavi 8673
Melike Kadın hüküm­dar. Hükümdar karısı. Kız Pembe 8641
Eflin Cennete açılan kapı Kız Pembe 8540
Esra Daha hızlı, daha çabuk, en çabuk. Kız Pembe 8535
Beril Arınmış, aklanmış Kız Pembe 8504
Alisa asil,soylu Kız Pembe 8496
Efkan Çığlıklar, inlemeler Kız Pembe 8483
Bera 1. Fazilet. 2. Seçkin olma vasfı. 3. Olgunluk. elBera' b. Azib: Ashabdandır. (Küfe691). Bedir gazası dışında bütün savaşlara katıldı. Rey ve Kazvin'i fethetti. Kufe'de vefat etti. Erkek Mavi 8441
Arın 1. Temiz, arı, saf. 2. Alın. 3. Yüz, cephe. Dağların, tepele­rin yüzü. Erkek Mavi 8428
Mihrimah Güneş ile ay. Kız Pembe 8420
Seyit Efendi, Önde Gelen, İleri Gelen, Bir Topluluğun Büyüğü, Ağa, Bey; Hz. Muhammed’in Torunu Hz. Hüseyin Soyundan Gelen, Peygamber Torunu, Seyyid Erkek Mavi 8417
Kerem 1. Asalet, asillik, soyluluk. 2. Cömertlik, el açıklığı lütuf, bağış, bahşiş. Erkek Mavi 8306
Ömür 1. Hayat müddeti, yaşama süresi. 2. Hayat, dirilik Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Kız Pembe 8241
Sude Sürmüş, sürülmüş, ezilmiş Kız Pembe 8231
Özge . 1. Başka, gayrı, diğer. Yabancı, ağyar. 2. İyi, güzel. 3. İki dağ arasındaki dereciklerin birleştiği yer, derenin başlangıcı. 4. Şakacı. 5. Cana yakın, sıcakkanlı. 6.Yürekli, gözü pek Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Kız Pembe 8219
Ece 1. Baş reis. 2. Kraliçe. 3. Ana. 4. Yaşlı kadın. Kız Pembe 8191
Nehir Akarsu, ırmak. Çok bol su. Kız Pembe 8169
Muhammed Ali Muhammed :1. Birçok defalar hamdu sena olunmuş, tekrar tekrar övülmüş. 2. Birçok güzel huylara sahip. Hz. Peygamber (s.a.s)'in isimlerindendir. Dedesi Abdülmuttalib tarafından, gökte hak yerde halk övsün niyetiyle bu ad konulmuştur. Kur'an'da dört yerde zikredilmiştir. - Ali :1. Yüce, ulu, yüksek. 2. Hz. Ali: Ebu Talib'in oğlu. Peygamberimizin amcazadesi ve kızı Fatma (r.anha)'nın kocası. Dördüncü halife Erkek Mavi 8154
Efe 1. Ağabey, büyük kardeş. 2. Yiğit, cesur. 3. Kabadayı. Erkek Mavi 8141
Mehmet Akif Mehmet :Muhammed isminin türkçesi. (bkz. Muhammed) - Akif :1. Bir şeyde sebat eden. 2. İbadet eden, ibadet maksadıyla mübarek bir yere çekilen. İ'tikafa giren. 3. Direnen. M. Akif Er soy: Ünlü şair ve yazarımız. Safahat'ın yazan. İstiklal marşını telif etmiştir. Erkek Mavi 8011
Zehra Çok beyaz ve parlak yüzlü. Hz. Muhammed'in kızı Hz. Fatıma'nın lakabı. Kız Pembe 7964
Büşra Müjde, sevinçli haber. Kız Pembe 7950
Simge İşaret, sembol. Kız Pembe 7930
Meyra Parıldayan Işık Kız Pembe 7904
Lavin Çığ, heyelan. Kız Pembe 7894
Cihan 1. Dünya, alem, kainat, yeryüzü, yerküresi. 2. Dünyada yaşayan insanların tümü. Cihan Ara Begüm: HintTürk hükümdarı Şahcihan ile adına Taç Mahal'in yapıldığı Mümtaz Mahal'in kızı. Dindarlığı ve ihlaslı oluşu sebebiyle "Zamanın Fatıması" olarak anıldı Kadın ve erkek adı olarak kullanılır. Erkek Mavi 7845
Amelya çalışkan,gayretli bir kız anlamındadır Kız Pembe 7841
Tuana Cennet bahçesine düşen ilk yağmur damlası Kız Pembe 7821
Sudenur cennete düşen ilk yağmur anlamındadır. Kız Pembe 7815
Sümeyye İslam'ın ilk şehidi. Ammar b. Yasir'in annesi ve ilk müslüman olan hanım sahabelerden. Kız Pembe 7808
Elifsu Elif :1. İslami alfabenin ilk harfi. Ebccd hesabında değeri birdir. 2. Musikide "la" notasını ifade için kullanılır. 3. Ülfet eden, dost, tanıdık. 4. Alışmış, alışkın, alışık İki kelimeli isimler yapılabilir (Elif Beyza, Elif Nur v.s.) - Su :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde Kız Pembe 7780
Elifnaz Elif :1. İslami alfabenin ilk harfi. Ebccd hesabında değeri birdir. 2. Musikide "la" notasını ifade için kullanılır. 3. Ülfet eden, dost, tanıdık. 4. Alışmış, alışkın, alışık İki kelimeli isimler yapılabilir (Elif Beyza, Elif Nur v.s.) - Naz :1. Kendini beğendirmek için takınılan yapmacık cilve, işve. 2. Bir şeyi beğenmiyormuş gibi gözükme. Şımarıklık. 3. Yalvarma, rica Kız Pembe 7769
Eren 1. Yetişen, ulaşan, vasıl olan. 2. İyi yetişmiş kişi. 3. Cesur, yiğit adam. 4. Ermiş. 5. Koca, zevc. 6. Kişi, şahıs. Erkek Mavi 7758
Yezda zerdüştlerin iyilik tanrısı anlamına gelen bayan ismi. "bu isim çocuklara verilmemelidir." Kız Pembe 7749
Emirhan (bkz. Emir) "Emir" kelimesine "han" eki getirilerek iki isimden meydana gelmiştir. Erkek Mavi 7747
Rümeysa 1. Küçükköpek Takımyıldızı’nda en büyük yıldızın adı. 2. Oğlunu peygamberimize hizmetçi olarak veren kadın sahabelerden birinin adı Kız Pembe 7736
Hatice Kübra Hatice :Erken doğan kız çocuğu. Hz. Haticetü'lKübra; Hz. Peygamber'in ilk eşi ve 6 çocuğunun annesi. Ümmü'lMü'minin - Kübra :1. Büyük olan (Ekber'in müennesi). 2. Hadicetü'lKübra: Hz. Peygamberin ilk hanımı Kız Pembe 7735
Sirac 1. Işık meşale, kandil, çerağ. 2. Nur saçan anlamında Rasulullah için kullanılmıştır. Erkek Mavi 7661
Poyraz 1. Kuzeydoğudan esen soğuk rüzgar. 2. Kuzey. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek Mavi 7646
Buğra 1. Büyük erkek deve, iki hörgüçlü deve. 2. Turna kuşu, turna sürüsünün önünde uçan turna horozu. 3. Harizm hükümdarlarından birinin lakabı. Erkek Mavi 7578
Kutay 1. Mübarek ay. 2. Borneo adasının doğu tarafından bir sultanlık. Erkek Mavi 7565
Timur 1. Demir. 2. Türk Moğol imparatoru. Erkek Mavi 7554
Hira Suudi Arabistan’daki Hz.Muhammed’in peygamberlik görevini aldığı Hira Dağı Kız Pembe 7516
Selenay selen : müjde - Ayın müjde ile doğuşu anlamındadır. Kız Pembe 7488
Betül 1. Bakire. 2. Erkekten çekinen, erkeklere yaklaşmayan namuslu kadın. 3. Ayrı kök salan fidan. 4. Hz. Meryem'in lakabı. 5. Hz. Muhammed (s.a.s)'in kızı Hz.Fatıma'nın lakabı. Kız Pembe 7468
Pera Beyoğlu semtinin eski adı Kız Pembe 7444
Belçim Çim yaprağı Kız Pembe 7374
Seray 1. Ay gibi güzellerin başı. 2. Büyük konak. Saray. Kız Pembe 7361
Hazar 1. Sabit meskeni olanların oturdukları memleket. 2. Barış ve güven Erkek ve kadın adı olarak kullanılabilir. Erkek Mavi 7332
Furkan Hakkı, batıldan, doğruyu yanlıştan ayırma, tefrik. Erkek Mavi 7293
Benan Parmakla gösterilecek kadar güzel Kız Pembe 7282
Arda 1. Eskiden bazı ça­vuşların elde tuttukları uzun değnek. 2. İşaret için dikilen değnek3. Çık­rıkçı kalemi. 4. Sonra gelen. Erkek Mavi 7265
Liva 1. Bayrak. 2. Mülki idarede kazavilayet arasında bir derece, sancak. 3. Tugay. 4. Tuğgeneral. 5. Livai saadet, Livai şerif. Hz. Muhammed (s.a.s)'in bayrağı Livaü'lHamd: Muhammed ümmetinin mahşer günü altında toplanacakları bayrak. Makamı Ahmedi. Erkek Mavi 7235
Defne Akdeniz ikliminde yetişen, yapraklan sert ve üst yüzleri parlak açık sarı çiçek ve güzel kokan defnegillerden bir ağaç. Kız Pembe 7234
Eda Nur Eda :1. Naz, cilve. 2. Kurum, caka. 3. Alınan şeyi geri ödeme. 4. Bir vazifeyi yerine getirmek.
Nur :1. Aydınlık, parıltı, parlaklık, niran. 2. Mekke'deki Hıra dağı. Işığın bir şeye yansımasından meydana gelen parlaklık. Zünnureyn: Hz. Peygamberin 2 kızıyla evlendiği için Hz. Osman'a verilen unvan, onur sahibi. Kur'anı Kerim'in 24. suresinin adı.
Kız Pembe 7163
Emine 1. Arapça'daki Amine kelimesinin Türkçeleştirilmiş şeklidir. 2. Peygamberimizin annesi. Kız Pembe 7158
Sadem DURU ,SAF DEMEK Kız Pembe 7151
Melis Bal arısı Kız Pembe 7137
Fatma Zehra Fatma :Sütten kesme / Aslı Fatima - >Zehra :Çok beyaz ve parlak yüzlü. Hz. Muhammed'in kızı Hz. Fatıma'nın lakabı Kız Pembe 7050
Nilay İki nil. Seyhan ve Ceyhan nehirleri. Fırat ve Dicle nehirleri. Kız Pembe 7024
Rüzgâr 1. Zaman, devir. 2. Dünya, alem. 3. Talih. 4. Erkek Mavi 7008
Batuhan Altınordu devletinin kurucusu (12041255). Cengiz Han'ın torunu. Erkek Mavi 7006
Ela Sarıya çalan kestane rengi, göz rengi. Kız Pembe 7003
Kübra 1. Büyük olan (Ekber'in müennesi). 2. Hadicetü'lKübra: Hz. Peygamberin ilk hanımı. Kız Pembe 6963
Agit cengaver, komutan, korkusuzi Erkek Mavi 6957
Uraz Şans, talih. Erkek Mavi 6952
Nisa 1. Kadınlar. 2. Kur'anı Kerim'in 4. suresi. Kız Pembe 6940
Mithat Methetme, övme Erkek Mavi 6936
Sinem Gönlüm, yüreğim, çok sevdiğim. Kız Pembe 6930
Deniz 1. Büyük su kütlesi. 2. Büyük su kütlesindeki dalgalanma. Kız Pembe 6891
Tuğçe Cennetteki Tuğba ağacı’nın dallarına verilen ad Kız Pembe 6889
Nigar 1. Resim. 2. Resmedilmiş, resmi yapılmış. Put. 3. Sevgili. 4. Türk musikisinde bir makam. Nigar Hanım: Meşhur kadın şairlerdendir. Osman Paşa'nın kızıdır. Kız Pembe 6888
Sena 1. Övgü ile ilgili. 2. Şimşek parıltısı Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek Mavi 6884
Yekta 1. Tek, yalnız. 2. Eşsiz, benzersiz. Erkek Mavi 6878
Ebru 1. Kaş. 2. Bulut renginde, buluta benzer, bulut gibi dalgalı, bulutlu. 3. Kağıt üzerine kendine has usulle yapılan, mermer, damarları gibi dalgalı şekilli süsleme. Ciltçilikte ve hüsnü hat'ta kullanılır. Kız Pembe 6867
Arya Hindistan kökenli bir isim olup, Arya, opera eserinde, solistlerden birinin orkestra eşliğinde söylediği, genellikle kendi içinde bütünlüğü olan şarkı. Üç bölümlü şarkı formundan oluşan eşlikli solo ses yazılmış sahne şarkısıdır, M.Ö.1800′lü yıllarda İç Asya çevresinden Hindistan’a gelen bir topluluk Kız Pembe 6863
Ayaz Soğuk ve Durgun hava. Dondurucu soğuk. Ayaz: Selçuklu emin (Öl. 1105). Erkek Mavi 6852
Duha . 1. Kuşluk vakti. 2. Kur'anı Kerim'de 93. surenin ismiKız ve erkek adı olarak kullanılır. Kız Pembe 6814
Buse Öpüşmek, öpmek İslâmî ahlâka aykırı olduğu için isim olarak kullanılmaz. Kız Pembe 6813
Bade Şarap, içki. İsim olarak kullanılmaz. Kız Pembe 6761
Asya Dünyadaki kıtala­rın en büyüğü. Kız Pembe 6760
esmira Azeri kökenli bir isim olup, Zümrüt taşı anlamındadır. Kız Pembe 6727
Sahra Kır, ova, çöl. Kız Pembe 6710
Ahsen Daha güzel, çok gü­zel, en güzel. Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Ahseni takvim: En gü­zel şekil. Kur'anı Kerim'in Tin sure­sinin 3. ayetinde insanın ahseni tak­vim üzere yaratıldığı beyan buyurulmaktadır. Ahsen kelimesi, Kur'an'da 16 yerde zikredilmiştir Kız Pembe 6710
Ayda Dere kıyılarında yetişen bir bitki - Parmakları, endamı güzel kadın Kız Pembe 6707
Serra Genişlik, kolaylık. Kız Pembe 6705
Cansu 1. Hayat veren su, tazelik. 2. Sevgili, sevimli. Kız Pembe 6704
Zümra 1. Güzel, iyi ahlaklı. 2. Cesur, yiğit, yürekli. 3. Zeki, bilgili kadın. Kız Pembe 6693
Asude 1. Rahatlamış, sükuna ermiş, keder ve sıkıntıdan uzak, müsterih. 2. Sakin, sessiz. Kız Pembe 6682
Berfin 1. Kardan yapılmış. 2. Tertemiz, kar gibi beyaz. Kız Pembe 6646
Melisa Baklagillerden, yaprakları limonu andıran kokulu bir bitki Kız Pembe 6643
Elvin Cennet çiceği, Gökkuşağının her bir tayfına verilen isim, Sıcak Kız Pembe 6632
Aslı 1. Asıl, tek, dip, kü­tük, temel, esas, kaide, kural, hakikat. 2. Soy, sop, nesep. 3. Bir şeyin belli başlı kısmı, başlangıç, baş yer, sıhhat. 4. Hakiki, esaslı, halis, safi. 5. Esasen, zaten, başlıca, en ziyade, hakikaten. Kız Pembe 6612
Anıl 1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan. Erkek Mavi 6610
Muharrem 1. Tahrim olunmuş, haram kılınmış. 2. Kamer takviminin birinci ayı aşura ayı. Müslümanlıktan önce bu ayda savaşmak yasak olduğu için bu ad verilmiştir. Bu ayın ilk 10 gününde Kerbela vakasının yıldönümünde matem yapılır. 10. gününde aşure pişirilir. Erkek Mavi 6604
Sarya 1. özgür kadın 2. hürriyet 3. hür kadın Kız Pembe 6595
Şeyma 1. Bedeninde ben veya benzer bir izi olanlar. 2. Hz. Peygamber'in süt kardeşi. Kız Pembe 6591
Nora yeni açmış çiçek güzel koku Kız Pembe 6579
Almina Al elma Kız Pembe 6540
Elanur (bkz. Ela). Kız Pembe 6499
Zühre Çoban yıldızı, venüs. Kız Pembe 6475
Tibet Çin'in batısında bağımsız bir bölge. Erkek Mavi 6454
Zeynep Hafsa Zeynep :Değerli taşlar, mücevher - Hafsa :Hz. Ömer'in kızı. Hz. Peygamberin zevcelerinden, Ümmü'1-Mü'minin Kız Pembe 6401
Mesut Mutlu, saadet içinde yaşayan kimse.Bahtiyar. Erkek Mavi 6392
Berk 1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak. Erkek Mavi 6391
Melih Melahat sahibi, güzel, şirin, sevimli. Erkek Mavi 6388
İnci 1. İstiridye cinsinden deniz hayvanlarının içinde çıkan parlak, yuvarlak ve ziynet eşyası olarak kullanılan kıymetli taş. 2. Küçük, temiz ve sevimli. 3.Kıymetli. Kız Pembe 6383
Cahit Çalışan çaba gösteren / İnatçı, ayak direyen Erkek Mavi 6366
Hüseyin 1. Küçük sevgili. 2. Hz. Muhammed (s.a.s.)'in torunu, Hz. Ali'nin küçükoğlu. Erkek Mavi 6358
Peren Ülker yıldızı, pervin, Süreyya. Kız Pembe 6355
Elya cennette bir cicek veya türleri olan açelya, sibelya köklerinden türemiştir. bitki yoğunluklarının tema adıdır. Kız Pembe 6332
Burak BerkYıldırımdan türetilmiştir Hz. Muhammedin Mirac'daki bineği. Kur'an'da böyle bir isim geçmemekle beraber, İslam kaynaklarında böyle bir binitin olduğuna dair rivayetler vardır. Burak Reis: (Öl. 1499). Osmanlı denizcilerinden. Erkek Mavi 6311
Yusuf islam Yusuf :1. Hz. Ya'kub (a.s.)'un oğlu olan peygamber Hz. Yusuf. 2. İbranice; inleyen, ah eden, inilti - İslam :1. Muhammed(s.a.s)'e nazil olan ve kendisi tarafından insanlığa tebliğ edilen din, Allah'ın en son dini. 2. Allah'a teslim olma, onun emirlerine uyup, yasaklarından kaçınma. 3. İyi geçinme, barış içinde olma Erkek Mavi 6310
Beyazıt Ebu Yezid, Yezid'in babası, kısaltılmıştır Arapça'dan Türkçeleşmiş. Erkek Mavi 6307
Oktay Öfkeli, sinirli, kızgın. Erkek Mavi 6284
Nida 1. Çağırma, bağırma, seslenme. 2. Ses verme. Kız Pembe 6226
Münevver Tenvir edilmiş, nurlandırılmış, aydınlatılmış, ışıklı. Aydın. Kız Pembe 6225
Ebral Ebral :İffetli kadın. Kız Pembe 6219
Umut Ummaktan doğan, güven duygusu, ümit Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek Mavi 6191
Ayza Ay gibi güzel yüzlü kız Kız Pembe 6185
Berrin Yüksek yüce. Kız Pembe 6069
Süveybe peygamber efendimizin ilk sut annesinin ismi Kız Pembe 6060
İlker İlk doğan çocuk. Erkek Mavi 6058
Derin Yüzeyi tabanından uzak olan Kız Pembe 6053
Deren Derleyen, toplayan, ekini biçip toplayan. Kız Pembe 6049
Alvina cennet kadar güzel kız zeki namuslu Kız Pembe 6047
Berkant Güçlü, bozulmaz, yemin. Erkek Mavi 6019
Eyüp ensar Eyüp :Sabrın simgesi olmuş bir peygamber - Ensar :1. Yardımcılar, muavinler, müdafiler, koruyucular. 2. Medine'ye hicretle Mekkeli muhacirlere yardım eden, Medineli müslümanlara verilen ad. Kur'an-ı Kerim'de çok geçen kelimelerden birisidir Erkek Mavi 6010
Ezo Güzelliği dillere destan olmuş Gaziantep yöresinde yaşamış adına türküler yakılmış kişinin adı , Ezo Gelin.Diğer yerel adları : Ezov, Özo, Özö, Özey’dir Kız Pembe 6004
Yağmur Gökten damlalar halinde düşen su. Kız Pembe 5943
Ezra 1. Pek fasih, sözü düzgün adam. 2. Beyaz kulaklı siyah at. Kız Pembe 5917
Murat Amaç, maksat, istek Erkek Mavi 5911
Bengisu Ebedilik, ölümsüzlük veren su, Abı hayat. Kız Pembe 5897
Feyza 1. Suyun taşıp akması. 2. Bolluk, çokluk, verimlilik, fazlalık, gürlük, ilerleme, çoğalma. 3. İlim, irfan. 4. Feyz ile dolu olan. Kız Pembe 5868
Irem nur 1. Cennet bahçesi. 2. Ok veya kurşun atılan nişan tahtası. 3. Cenk denilen musiki aleti ve bunu icad edenin adı. 4. Ad kavmi zamanında, Şeddad tarafından cennete benzetilme amacıyla yapılan bahçe olup, Şam’da veya Yemen’de bulunduğu söylenir. Kur’an-ı Kerim’de Fecr Suresinde Geçmektedir. Kız Pembe 5847
Nursima Işıklı, aydınlık yüz. Kız Pembe 5829
Berkay (bkz. Berk). Erkek Mavi 5814
Mehmet Emin Mehmet :Muhammed isminin türkçesi. (bkz. Muhammed) - Emin :1. Korkusuz kimse. 2. Emniyette olan. 3. İnanan, güvenen. 4. İnanılır, güvenilir. 5. Şüpheye düşmeyen, kati olarak bilen. 6. Emanet olarak idare edilen dairelerin başı. - 7. (Hz. Muhammed (s.a.s) ve Cebrail'in adı. Erkek Mavi 5794
Çınar Çınar ağacı. Erkek Mavi 5787
Begüm / Saygıdeğer kadın Kız Pembe 5783
Mehlika Ay yüzlü güzel. Kız Pembe 5767
Batu Üstün gelen, gücü yeten, galip. Erkek Mavi 5752
Neva 1. Ses, şada, makam, ahenk, name. 2. Refah, zenginlik. Güç, kudret. 3. Doğu müziğinde bir makam. Kız Pembe 5752
Teoman Hun imparatoru Mete'nin babası. Erkek Mavi 5748
Safa 1. Üzüntü ve kederden uzak olma, endişesizlik, rahat huzur, iç ferahlığı. 2. Eğlence. 3. Saflık, berraklık. Erkek Mavi 5723
Tugay İki alaydan oluşan askeri birlik, liva. Erkek Mavi 5710
Mahir Maharetli, hünerli, elinden iş gelir, becerikli. Erkek Mavi 5700
Ilgaz . 1. Atın dört nalla koşması. 2. Hücum, akın. 3. Çankırı ilinin ilçe merkezi. 4. Batı Karadeniz bölgesinin en yüksek dağ kitlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek Mavi 5689
Linda İspanyolcada ’’güzel’’ anlamına geliyor. Kız Pembe 5652
Neziha Temiz, Lekesiz, İffetli; Masum; Dürüst; Kibar, Güzel; Rahatlatan, Huzur Veren Kız Pembe 5652
Müzeyyen Zinetlendirilmiş, süslenmiş, süslü. Kız Pembe 5636
Iremsu İrem :1. Cennet bahçesi. 2. Ok veya kurşun atılan nişan tahtası. 3. Cenk denilen musiki aleti ve bunu icad edenin adı. 4. Ad kavmi zamanında, Şeddad tarafından cennete benzetilme amacıyla yapılan bahçe olup, Şam'da veya Yemen'de bulunduğu söylenir Erkek ve kadın adı olarak kullanılır - Su :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde Kız Pembe 5626
Tuna 1. Çok bol. 2. Yavru. 3. Görkemli, gösterişli. 4. Karaormanlardan doğan, Karadeniz'e dökülen, Avrupa'nın Volga'dan sonra en uzun ırmağı Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek Mavi 5593
Mısra Şiirin bir satırı Kız Pembe 5585
Cem 1. Toplama, biraraya getirme, yığma. 2. Hükümdar, şah. 3. Süleyman Peygamberin lakabı. 4. Büyük İskender'in lakabı. Cem Sultan: Fatih Sultan Mehmed'in Çiçek hatundan olma oğlu (14591495). Erkek Mavi 5563
Asel Bal, Cennetteki dört sudan biri Kız Pembe 5555
Yağız Efe Yağız :1. Esmer. 2. Doru. 3. Yiğit - Efe :1. Ağabey, büyük kardeş. 2. Yiğit, cesur. 3. Kabadayı Erkek Mavi 5552
Azem dost, arkadaş, yaren olan... Erkek Mavi 5552
Zübeyde Öz, asıl, cevher. Kız Pembe 5536
Cihangir Dünyaya egemen olan, dünyayı zabteden kimse. Fatih. Osmanlı şehzadelerinin ortak adıdır. Erkek Mavi 5535
Oğulcan Can,dost,çok sevgili çocuk Erkek Mavi 5523
Hiranur Mekke ’ de bulunan Hira Dağı (Cebel-i Nur). Hz. Muhammed ’e ilk vahiy bu dağda iken gelmiş ve Cebrâil isimli vahiy meleğini ilk defa bu dağda gerçek haliyle görmüştür Kız Pembe 5504
Selim 1. Kusuru, noksanı olmayan, sağlam, doğru. 2. Tehlikesiz, zararsız, kurtulmuş. 3. Temiz, samimi. Erkek Mavi 5500
Aysima Çehresi, yüzü ay gibi parlak, nurlu, ışıklı, kutlu, uğurlu olan. Kız Pembe 5492
Didar 1. Yüz, çehre. 2. Görme, görüşme. 3. Görüş kuvveti. 4. Açık meydanda. Kız Pembe 5475
Eray Erken ay, ilk ay, ayın ilk günlerinde doğan (bkz. İlkay). Erkek Mavi 5474
Nurettin Dinin Nuru, Dinin Aydınlığı, Dinin Işığı; Güzel Dindar; Erkek Mavi 5464
Toygar Tarla kuşu, turgay. Erkek Mavi 5463
Görkem 1. İhtişam, gösteriş karşılığı olarak kullanılan bir kelimedir. 2. Gösterişli, heybetli Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek Mavi 5459
Koray İyice kor rengine gelen ay. Erkek Mavi 5450
Hanzade Hükümdar çocuğu. Kız Pembe 5445
Doruk Tepe, ağaç tepesindeki körpe filiz. Erkek Mavi 5439
Eser 1. Nişan, alamet, iz. 2. Etki, tesir. 3. Yok olmuş bir nesneden kalma parça. 4. Bir kişinin ortaya koyduğu mahsul, telif. 5. Hadis, hadis ilmi. 6. İmal, icat. 7. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek Mavi 5435
Tülay İncelikle, düşle ilgili. Kız Pembe 5432
Mihrinisa Kadınlı­ğın güneşi, erdemli, nitelikli kadın. Kız Pembe 5380
Ekin 1. Ekilmiş tahılın sürmüşü, tarlada bitmiş tahıl. 2 Kültür. Kız Pembe 5375
Kardelen 1. Çiğdem. 2. Nergisgillerden baharda çok erken çiçek açan soğanlı bir bitki. Kız Pembe 5368
Ali Rıza Ali :1. Yüce, ulu, yüksek. 2. Hz. Ali: Ebu Talib'in oğlu. Peygamberimizin amcazadesi ve kızı Fatma (r.anha)'nın kocası. Dördüncü halife - Rıza :Razılık, razı olma, hoşnutluk, memnuniyet, muvafakat, kabul. Bir şeyin olmasına muvafakat etme. Kadere mukadderata boyun eğme Erkek Mavi 5367
Duru Saf, berrak. Kız Pembe 5355
Tuğrul 1. Ak doğan, çakırdoğan, yırtıcı kuşlardan bir kuş (Bin kez öldürür, bir tanesini yer). 2. Selçuklu Devleti'nin kurucusu, Tuğrul Bey. Erkek Mavi 5341
Neda Çiğ, nem rutubet, (bkz. Şebnem) Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek Mavi 5329
Araf 1. Cennet ile cehen­nem arasındaki yer. 2. Sert, tepe. 3. Adetler, usuller. Arafat: Mekke'nin yakınında bulunup hacıların arefe gü­nü durdukları yerdir. Bu duruş haccın rükünlerindendir. Erkek Mavi 5313
Yahya 'Allah lütufkardır" anlamında. Kur'anı Kerim'de 5 yerde ismi geçen ve Zekeriyya (a.s.)'nın oğlu olan peygamber. Erkek Mavi 5299
Kasım 1. Taksim eden, ayıran bölen. Kasım b. Muhammed (s.a.): Hz. Muhammed (s.a.s)'in oğlunun ismi. Küçük yaşta vefat etmiştir. 2. Kinci, ezici, ufaltıcı. 3. Yılın 11. ayı. 4. Yılın kış bölümü. Erkek Mavi 5292
Nevra 1. Işıklı olma, parlaklık. 2. Çiçek, özellikle beyaz çiçek. Kız Pembe 5269
Zeyd artan, çoğalan... Erkek Mavi 5243
Semih Eli açık, cömert. Erkek Mavi 5228
Dilara 1. Gönül alan, gönül kapan, gönül okşayan, gönlü dinlendiren. 2. Bugün elde örneği olmayan eski Türk mürekkep makamlarından biri. Kız Pembe 5221
Eda 1. Naz, cilve. 2. Kurum, caka. 3. Alınan şeyi geri ödeme. 4. Bir vazifeyi yerine getirmek. Kız Pembe 5218
Tanya Danimarka lisanından alınma. (Ermenice) Kız Pembe 5208
Elif nisa Elif :1. İslami alfabenin ilk harfi. Ebccd hesabında değeri birdir. 2. Musikide "la" notasını ifade için kullanılır. 3. Ülfet eden, dost, tanıdık. 4. Alışmış, alışkın, alışık. - İki kelimeli isimler yapılabilir (Elif Beyza, Elif Nur v.s.) - Nisa :1. Kadınlar. 2. Kur’an-ı Kerim’in 4. suresi, özellikle kadın haklarından, onların hukûkî ve sosyal konumlarından bahsettiği için bu adı almıştır Kız Pembe 5204
Enver Daha nurlu, en nurlu, çok parlak. Erkek Mavi 5199
Birce Tek, eşsiz, biricik. Kız Pembe 5197
Ecem Kraliçem, benim sultanım Kız Pembe 5195
Mert 1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan. Erkek Mavi 5187
Nergis Nergisgillerden çiçekleri ayrı veya bir köksap üzerinde şemsiye vaziyetinde bulunan ve beyaz san nevilesi de olan bir süs çiçeği. Kız Pembe 5181
İpek İpekböceği denilen ve dut yaprağı ile beslenen kurdun ördüğü koza çözülerek elde edilen, kumaş dokumada kullanılan parlak ve ince tel. Kız Pembe 5163
Ökkeş 1. Erkek örümcek. 2. Bir dağ adı. Erkek Mavi 5160
Bertan 1 - Sabahın en erken meyvesi. Şafak Yemişi. 2 - Avarcada Yüregin gizemli gözü. Erkek Mavi 5160
İlknur İlk ay, ayın ilk hali. Kız Pembe 5117
Bergüzar Hediye, hatıra, andaç. Kız Pembe 5096
Ali Eymen Ali isminin anlamı :1. Yüce, ulu, yüksek. 2. Hz. Ali: Ebu Talib'in oğlu. Pey­gamberimizin amcazadesi ve kızı Fat­ma (r.anha)'nın kocası. Dördüncü ha­life

Eymen isminin anlamı :1. Daha uğurlu, çok talihli, hayırlı, kutlu. 2. Sağ taraftaki. Eymen b. Hureym:. Sahabedendir. Mekke'nin alınışı sırasında müslüman oldu. Babası ve amcası Bedir şehitlerindendir. Hadis rivayctiylc ün kazandı
Erkek Mavi 5094
Asenat Asenat; Kelime olarak adanmış, adak manasına gelmektedir. Ayrıca Hz.Yusuf'un 1.Eşinin ismidir. Kız Pembe 5081
Maria meryem ana, aydaki görünm Kız Pembe 5079
Ayca Ay gibi güzel, ışıklı, parlak. Kız Pembe 5074
Zeycan Candan, cana yakın. Erkek Mavi 5058
Yafes Hz. Nuh (a.s.)'un üçüncü oğlu. Tufandan sonra Hazar denizinin kuzeyine yerleşmiştir. Türk soyunun atası olduğu söylenir. Erkek Mavi 5056
Mercan Selenterelerin mercanlar sınıfından olup kayalık yerlerde koloni meydana getirerek yaşayan, iskeleti kalkerli kırmızı renkli deniz hayvanı Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek Mavi 5050
Yasemin Zeytingillerden, güzel kokulu ve ekseriya beyaz veya sarı çiçek açan sarılgan ağaççık (jasminum). Kız Pembe 5038
Hürü Hür-yaşar. Kız Pembe 5028
Hilal Gül yanaklı Kız Pembe 5023
Semanur Nurlu gökyüzü Kız Pembe 5021
Milena Sevilen kız, sevgili Kız Pembe 5013
İbrahim 1. İnananların babası. 2. Hakların babası. 3. Kur'an'da ismi geçen İbrahim peygamber. Erkek Mavi 5012
Neslihan Han nesline ait, hanın soyundan. Kız Pembe 5011
Sezai Uygun yaraşan, münasip. Erkek Mavi 4995
Yüsra Sol taraf. Kız Pembe 4994
Saruhan Harizm'den gelip Anadolu'ya yerleşen Saruhanoğulları beyliğinin kurucusu. Erkek Mavi 4983
Tusem Cennette esen ılık rüzgar Kız Pembe 4983
Gülcan Gül gibi güzel, canlı Kız Pembe 4977
Yezdan 1. Zerdüştlerin iyilik tanrısı. 2. Allah İsim olarak kullanılmaz. Erkek Mavi 4976
Vildan 1. Yeni doğmuş çocuklar. 2. Kullar, köleler. Kur'an'da zikredilmiştir. Kız Pembe 4974
Ervanur Çok güzel genç.Son derece cesur ve yiğit adam Nur:Işık, parıltı aydınlık, Allahın gönderdiği ışık Kız Pembe 4957
Belis güzel bir kız.aşkın ilk meyvesi. Kız Pembe 4939
Afra 1. Ayın onüçüncü gecesi. 2. Beyaz toprak. Afra binti Ubeyde: Sahabe hanımlardan. Kız Pembe 4930
Maide 1. Üzerinde yemek bulunan sofra. Yemek, şölen. 2. Kur'anı Kerim'in 5. suresinin adı. 3. İsa ve Havarilerine gökten inen sofra (Maidei Mesih). Kız Pembe 4922
Zeren Anlayışlı, kavrayışlı, zeki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Kız Pembe 4919
Yiğit 1. Güçlü, yürekli, kahraman, alp 2. Delikanlı, genç, erkek. 3. Gözüpek, düşüncelerini açıkça söylemekten kaçınmayan kimse. Erkek Mavi 4916
Meryem 1. Abid. İbadete düşkün insan. 2. Hz. İsa'nın annesi. Kız Pembe 4909
Azat Özgür, Hür, Serbest; Bağımsız, Kimseye Bağımlı Olmayan; Kurtulmuş, Aklanmış, Müberra; Ayıpsız, Kusursuz, Günahsız; Zarif, Nazik, Kibar Erkek Mavi 4908
Alize Tropikal bölge denizlerinde sürekli olarak esen rüzgârın adı. (fransızca kökenlidir) Kız Pembe 4885
Feryal 1. uzun boylu güzel kız anlamında kullanılır. 2. ayın kendi etrafına yaydığı ışık 3. mısır da çok eskilerde bi prensesin adı Kız Pembe 4884
Beritan Yaylaya giden kız anlamındadır ve kürtçe kökenlidir. Kız Pembe 4882
Ümmü Umut vermek uğur getirmek Kız Pembe 4875
Kıvanç . 1. Sevinç, memnuniyet. 2. Övünen, güvenen, iftihar eden Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek Mavi 4872
Nursel Nur, ışık seli akışı. Kız Pembe 4869
Burçin Dişi geyik. Kız Pembe 4863
Müberra Temize çıkmış aklanmış, müstesna, azade, arınmışErkek ve kadın adı olarak kullanılırHz. Peygamberin isimlerinden. Kız Pembe 4856
Lalin Eski dilde parlak kirmizi Kız Pembe 4842
Çisem Çiseleyen yağmur Kız Pembe 4831
Ceyda Uzun boyunlu ve güzel. Kız Pembe 4815
Orhan Şehrin yöneticisi, hakimi. Orhan Gazi: Osmanlı imparatorluğunun ikinci padişahı. Erkek Mavi 4806
Hamza 1. Arslan. 2. Heybetli, azametli demektir Hz. Peygamber'in amcası, Mekke döneminde müslüman olmuş, Uhud Savaşı'nda Vahşi tarafından şehid edilmiştir. Erkek Mavi 4800
Seda Ses. Yankı. Kız Pembe 4798
Elçin Deste / Demet / Bir kerede ele alınabilecek kadar az olan nesne Kız Pembe 4790
Zilan Kürtçe Kökenli Olup, Yeniden doğuş anlamına gelmektedir. Kız Pembe 4779
Ayris ay ışığının kumsaldaki ışıltısı. Kız Pembe 4766
Fatih 1. Fetheden, açan. 2. Bir ülkeyi, şehri veya kaleyi zapteden kimse. 3. Hüküm veren anlamında, Cenabı Hakk'ın sıfatlarından biridir. A'raf suresi 89. ayet İstanbul'u fetheden yedinci Osmanlı padişahı Sultan Mehmet Han'a bu fethinden ötürü verilen unvan. Erkek Mavi 4766
Bilal Su gibi ıslatan, ıslatış, ıslaklık. Bilal b. Raba: İslamın ilk müezzini, Habeş asıllı olup İslamı köle olarak ilk kabul edenlerden birisidir. Erkek Mavi 4758
Hakan 1. Eski Türk ve Moğol hükümdarlarının kullandığı unvanlardan biri, hanlar hanı. 2. Kağan. Erkek Mavi 4758
Zülal 1. Hafif, saf ve tatlı su. Kız Pembe 4757
Yılmaz Yılmayan, bıkmayan, azimli, sebatlı. Erkek Mavi 4754
Selen Sel gibi coşkun, taşkın kimse Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek Mavi 4722
Çağatay 1. Yavru at, tay. 2. Doğu Türklerine, lehçelerine dayanılarak verilan ad Çağatay Han: Cengiz Han'ın 2. oğlu Çağatay. Müslümanlara ve dinin emirlerine karşı politika uygulamakta ve Moğol yasasını tatbik etmekteydi. Gusl abdestini yasaklamıştı. Hristiyan dostu olarak bilinmektedir. Marco Polo kendisinin vaftiz edildiğini kaydetmiştir. Erkek Mavi 4708
Berçem nefes, ferahlık anlamındadır Kız Pembe 4696
Aysel 1. Bol ışık saçan, ay. 2. Ay'ın en parlak zamanında do­ğan. Kız Pembe 4689
Almila Elma gibi kırmızı yanaklı güzel Kız Pembe 4684
Veysel Aslı Üveys'tir. Kurt anlamında. Veysel Karanı: Raşid halifeler döneminde Şam'dan Medine'ye gelerek yaşamış, Medinei Münevvere'de itibarlı bir hayat sürmüş. Hadisi şeriflerde övülmüş meşhur veli. Sıffin savaşında şehid olduğu söylenir (bkz. Üveys). Erkek Mavi 4676
Yuşa Tarihlerde, Peygamber olduğu rivayet edilen Yûşa b. Nün. Erkek Mavi 4674
Dilan Gönüller, yürekler Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek Mavi 4674
Belin Gözlerini açıp baka kalmış şaşkın. Kız Pembe 4668
Beren Güçlü, kuvvetli, akıllı. Erkek Mavi 4668
Lena Bizim için , bizden biri ve insan anlamlarina geliyor. Kız Pembe 4642
Mişa Sonsuzluğa çiçek açma Kız Pembe 4636
Atlas 1. Üstü ipek, altı pamuk kumaş, diba. 2. Düz, havasız, tüysüz. 3. Büyük harita. 4. Atlas ok­yanusu. 5. Kuzey Afrika'da Fas, Ce­zayir'i geçerek Tunus Körfezi'ne ka­dar uzanan sıradağlara verilen ad. Erkek Mavi 4631
Siva Başka, gayrı özge. Kız Pembe 4621
Mâriye Şen'un adında birinin kızı olup hicretin 7. yılında kızkardeşi Şirin ile birlikte, Mukavkıs tarafından Hz. Muhammed'e (s.a.s) hediye edilen kıbti bir cariye. Hz. Peygamberin hanımlarından küçük yaşta ölen oğlu İbrahim'in annesi. Kız Pembe 4617
Tolga Demir harp başlığı. Savaşçıların başlarına giydikleri demir başlık. Miğfer. Erkek Mavi 4607
Salih 1. Yarar, yakışır, elverişli, uygun. Salahiyeti bulunan, yetkili. 2. Dinin emir ve yasaklarına uyan, iyi ahlak sahibi, muttaki. Erkek Mavi 4596
Gülfem Gül dudaklı, gül ağızlı Kız Pembe 4595
Sanem 1. Put. 2. Çok güzel kadın İsim olarak kullanılmaz. Kız Pembe 4594
Aylin Ay'a ait. Kız Pembe 4594
Ecem Su Ecem :Kraliçem, benim sultanım
Su :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Kız Pembe 4577
Yunus 1. Ilık ve sıcak denizlerde yaşayan, memeli hayvan. 2. Bir takım yıldızın adı. 3. Uzun müddet bir balığın karnında kaldığı rivayet edilen ve Kur'anı Kerim'de ismi geçen 25 peygamberden birisi. Hz. Yunus (a.s.). Kur'anı Kerim'in 10. suresi. Erkek Mavi 4576
Tuncay Tunç renginde ay Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek Mavi 4557
Esin 1. Rüzgar, sabah rüzgarı. 2. İlham, çağrışım. Kız Pembe 4550
Livanur Hz. Muhammed s.a.vin bayrağı efendimizin bayrağı.Livaül-Hamd:Hz. Muhammed efendimizin ümmetinin mahşer günü altında toplanacakları sancak anlamına gelir Kız Pembe 4548
Efrahim Hz. Yusuf un ikinci oğlu. Orta Filistin'de yerleşen İsrail kabilesine adını verdiği söylenir. Bu kabile Hz. Süleyman'ın ölümünden sonra asıl İsrail topluluğunun 12 kola ayrılmasında etken oldu. Erkek Mavi 4537
Haktan Allah'tan gelen, Allah'ın verdiği. Erkek Mavi 4530
Cengiz Han Cengiz :Cengiz Han. Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu, asıl adı Timuçin'dir. Moğolcada Çing sıfatının çoğulu olarak, güçlü, kuvvetli anlamındadır. İslam ülkelerine düzenlediği seferlerle acımasız ve gaddarca müslümanları katletti. İslam medeniyetine büyük ölçüde tahribat verdi Erkek Mavi 4505
Berin 1. En yüksek, çok yüce. 2. Soylu. Kız Pembe 4501
Lara Su perisi Kız Pembe 4496
Ayşenaz Ayşe :Yaşayan. Rahat yaşayan. (Geniş bilgi için bkz. Aişe) - Naz :1. Kendini beğendirmek için takınılan yapmacık cilve, işve. 2. Bir şeyi beğenmiyormuş gibi gözükme. Şımarıklık. 3. Yalvarma, rica Kız Pembe 4493
Rezzan Ağırbaşlı, ağır, onurlu. Kız Pembe 4485
Gamze 1. Süzgün bakış. 2. Çene veya yanak çukurluğu. Kız Pembe 4483
Melda İnce ve taze vücutlu Kız Pembe 4480
Şükrü Şükretme, minnettarlıkla ilgili. Erkek Mavi 4480
İsmail Hz. İbrahim (a.s.)'in oğlu. İbrahim (a.s.) O'nu Allah'a kurban olarak adamış ve sözünde durmak için harekete geçmiştir. Fakat Allah (c.c.) O'nu son anda Cebrail aracılığıyla durdurmuş ve bu imtihanı kazandığını bildirmiştir. İsmail (a.s.) Kur'an'da ismi geçen peygamberlerdendir ve babasıyla beraber Ka'be'yi inşa etmişlerdir. Erkek Mavi 4459
Muhammed 1. Birçok defalar hamdu sena olunmuş, tekrar tekrar övülmüş. 2. Birçok güzel huylara sahip. Hz. Peygamber (s.a.s)'in isimlerindendir. Dedesi Abdülmuttalib tarafından, gökte hak yerde halk övsün niyetiyle bu ad konulmuştur. Kur'an'da dört yerde zikredilmiştir. Erkek Mavi 4452
Aybüke Eski Türk kadın isimlerinden Kız Pembe 4448
Selman Barış içinde bulunma, huzur, erinç. Erkek Mavi 4445
Selahattin Dinine bağlı kimse Erkek Mavi 4443
Çağrı 1. Çakır gözlü. 2. Mavi hareli göz. Çağrı bey (9901060). Büyük Selçuklu devleti hükümdarı Tuğrul beyin kardeşi. Çağrı bey müslüman olduğunda Davud ismini aldı. Kardeşi Tuğrul ise Muhammed ismini almıştır. Erkek Mavi 4436
Ravza Nur Çimeni, ağacı bol olan yer, bahçe. Ravza-i Mutahhara; Rasulullah'ın medfun olduğu mekan, yada nur Allah'ın isminin bulunduğu ravza anlamında olması sebebi ile bu ismin kullanılmasını tavsiye etmiyoruz. Kız Pembe 4434
Şevval Hicri takvime göre yılın 10. ayı, ilk üç günü şeker bayramıdır Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek Mavi 4427
Leman Parlama, parıltı. Kız Pembe 4417
Tuğsem Cennette esen ılık rüzgar Kız Pembe 4415
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek Mavi 4412
Evra Hisar. Kız Pembe 4411
Ece Naz Ece :1. Baş reis. 2. Kraliçe. 3. Ana. 4. Yaşlı kadın - Naz :1. Kendini beğendirmek için takınılan yapmacık cilve, işve. 2. Bir şeyi beğenmiyormuş gibi gözükme. Şımarıklık. 3. Yalvarma, rica Kız Pembe 4407
Fethiye fethi eden kişinin eşi demek Kız Pembe 4400
Nisanur Aydınlık kadın Kız Pembe 4396
Gülay Güllerin açtığı ay Kız Pembe 4395
Gökberk Yeşil Yaprak; Gök Gibi Pek, Yüksek Gök; Gök + Berk Erkek Mavi 4383
Güllü 1. Çiçek. 2. Bilinen çiçek, gül çiçeği, gülağacı. 3. Tasavvufta Allah'ın birliğinin remzi. 4. Başına ve sonuna ek ve isimler getirilerek yeni isimlerin türetilmesinde kullanılan bir isimdir. - (Ayşegül, Gülay, vb). Kız Pembe 4381
Minel Cennetteki inci tanesi Kız Pembe 4349
Damla 1. Bir sıvıdan ayrılarak düşen parça halinde, küçük miktar, katre. 2. Belli miktarlarda akıtılarak kullanılan ilaç. Kız Pembe 4306
Semra Esmer. Kız Pembe 4290
Arslan 1. Kuvvet ve saldırganlığıyla tanınan hayvan, esed, şir. 2. Cesur adam, bahadır. 3. Bir çe­şit çiçek. Arslan Argun: Alpaslan'ın oğlu (1097). Erkek Mavi 4284
Gokhan Göklerin hakanı Gök gibi büyük han Erkek Mavi 4284
Pınar Yerden kaynayıp çıkan su, kaynak, çeşme. Bir suyun çıktığı yer, su başı. Kaynak suyunun devamlı aktığı yer. Kız Pembe 4283
Sabiha Güzel, latif, şirin. Kız Pembe 4272
Nina Bu isimdeki kişiler üstün güçlere sahip olurlar. İç dünyasında hassas, duygusal ve kırılgandırlar. Sağduyulu ve yaratıcı olmasının yanı sıra iş hayatında atılgan ve enerjik bir kişilik enerjisine sahiptirler. Kız Pembe 4272
Erkan 1. Bir topluluğun ileri gelenleri, büyükler, üstler. 2. General ya da amiral aşamasındaki askerler. 3. Yol, yöntem, adet, usûl. 4. Temel esaslar. Rükünler, direkler. Erkek Mavi 4268
Niran 1. Ateşler. 2. Cehennem Kız Pembe 4263
Alperen Yiğit, baha­dır. Erkek Mavi 4259
Muhammed mustafa Muhammed :1. Birçok defalar hamdu sena olunmuş, tekrar tekrar övülmüş. 2. Birçok güzel huylara sahip. Hz. Peygamber (s.a.s)'in isimlerindendir. Dedesi Abdülmuttalib tarafından, gökte hak yerde halk övsün niyetiyle bu ad konulmuştur. Kur'an'da dört yerde zikredilmiştir - Mustafa :1. Temizlenmiş, seçilmiş, güzide. 2. Hz. Peygamberin isimlerinden. 3. Sa'd Suresi 47. ayette geçer Erkek Mavi 4233
Aybars Ay ve Pars kelimelerinden, Ay gibi güzel, pars gibi yırtıcı Erkek Mavi 4230
Dila İçten gönülden seven Kız Pembe 4227
Bulem Ay Parçası, Ayın 14’ü Gibi Güzel, Ay Yüzlü Kız Pembe 4224
Suden ‘Peygamber efendimizin Cennetteki en çok sevdiği ağaç olarak bilinmektedir. Fakat Suden kesinlikle Hz. Peygamberimiz’in Cennetteki en sevdiği ağaç değil! Kuran’da her geçen kelimenin isim olarak konulmaması gerektiğinin en iyi örneklerden biri Suden kelimesidir. Evet, Suden Kuran’da geçiyor, ama ‘başıboş, sorumsuz’ gibi kötü bir anlam taşıyor. Bu yüzden Suden önerilmeyen bir isimdir. Kız Pembe 4211
Harun Kur'anı Kerim'de bahsedilen peygamberlerdendir. Musa Peygamberin büyük kardeşi. Fir'avun erkek çocukların öldürülmesi emrini kaldırdıktan sonra doğmuştur. Hz. Musa'dan 3 sene sonra doğduğu söylenir. Erkek Mavi 4199
Cemre 1. Ateş. 2. Kor halinde ateş. 3. Şubat ayında azar azar artan sıcaklık. 4. Hacıların Mina'da şeytan taşlaması. Küçük taş parçası. Arafat'ta hacıların şeytan taşlamaları. Erkek Mavi 4199
Efecan Efe :1. Ağabey, büyük kardeş. 2. Yiğit, cesur. 3. Kabadayı - Can :1. Can, ruh. Hayat. 2. Güç, kuvvet, hayatiyet, dirilik. 3. Gönül, yakın dost, çok sevilen arkadaş. 4. Mevlevi ve Bektaşi tarikatlarında dervişlerin birbirlerine hitabı. 5. Kişi, fert. 6. Sevgili Erkek Mavi 4196
Feyzanur ifetli, namuslu, feyzli kadın, feyiz veren kadın Kız Pembe 4192
Fatımatüz Zehra Peygamber efendimizin, Hazret-i Hatice validemizden olan en küçük ve en sevgili kızıdır. Kız Pembe 4191
Samira Samir kökünden gelir. Gecenin arkadaşı, sabah yıldızı ve gece insanı gibi anlamları vardır Kız Pembe 4180
Burcu Güzel koku. Kız Pembe 4173
Altay 1. Asya'da Batı Sibirya ile Moğolistan'ı ayıran dağlık bölge. 2. Altay dağlan bölgesinde ya­şayan Türklerin genel adı. Erkek Mavi 4171
Suat Mutlu, mutlulukla ilgili Kız Pembe 4156
Berkan 1. Şakıma, parıldama. 2. Kıvırcık tüylü kuzu postu kürkü. Erkek Mavi 4154
Şaban 1. Aralık, fasıla. 2. Hicri, Kameri ayların sekizincisi, üç ayların ikinci ayı. Erkek Mavi 4149
Agah Bilgili, haberli, uyanık, afif. Vakıf olmuş, malumatlı. Agah Efendi: (17441824). Türk dev­let adamı. Erkek Mavi 4139
Suna Erkek ördek. Görünüşündeki zerafet sebebiyle bayan ismi olarak kullanılmıştır. Kız Pembe 4126
Sibel 1. Buğday başağı. 2. Henüz yere düşmemiş yağmur damlası. 3. Eski Türklerdeki bir tanrıça. Kız Pembe 4125
Barkın Yolculuk eden, yolcu gezgin. Erkek Mavi 4118
Mehmet Efe Mehmet :Muhammed isminin türkçesi. (bkz. Muhammed) - Efe :1. Ağabey, büyük kardeş. 2. Yiğit, cesur. 3. Kabadayı Erkek Mavi 4104
Egemen Hakim, hüküm süren karşılığı olarak kullanılan bu kelime, hem kök, hem de ek olarak yanlıştır. Türkçe'de ne "eğe" kökü, ne de "manmen" şeklinde isim yapım eki vardır. Erkek Mavi 4104
Aynur Ay ışığı. Kız Pembe 4101
Nefise Pek hoş, çok hoşa giden, en güzel, çok beğenilen. Kız Pembe 4096
Deva İlaç. Çare, tedbir. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek Mavi 4090
Havva Esmer kadın. Havva: Hz. Adem (a.s.)'in karısı, ilk kadın. Adem (a.s) cennette uyurken sol kaburga kemiğinden yaratılmıştır. İnsan soyunun başlangıcı yani türeyiş, onların bir arada yaşamaya başlamasıyla vaki olmuştur. Kız Pembe 4084
Zuhal Güneşe uzaklık bakımından altıncı durumda olan gezegen, satürn. Kız Pembe 4075
Celil 1. Büyük, ulu. (bkz. Celal). Allah için sıfat olarak kullanılır. 2. Osmanlı devletinde vezir ve müşir rütbelerinde bulunanlara hitapta bu sıfat kullanılırdı. 3. Güzel sanatlarda bir yazı stili. Erkek Mavi 4069
Hifa hifa mekkenin en güzel gösterişli ve sadece ALLAH'ın rızasını kazanmak için yaşayan Müslüman kadın. Kız Pembe 4066
Kuzey Kuzey yönü / Şimal Erkek Mavi 4065
Zeyneb Değerli taşlar, mücevherler. Zeyneb binti Cahş: Peygamberimiz (s.a.s)' in hanımlarından. Kız Pembe 4064
Boran Rüzgar, şimşek, gökgürültüsü, sağanak yağmurun birlikte olduğu iklim hadisesi. Boran Hatun: Emevi halifesi Me'mun'un zevcesi. Erkek Mavi 4057
Hale Ayın ve güneşin etrafında bazı zamanlarda görülen ışıklı halka, ayla, ağıl. Kız Pembe 4053
Berre Peygamberimiz hanımlarından ikisinin ilk isimlerini değiştirmiştir. Biri Cüveyriye, diğeri Zeynep binti Cahş annemizdir. Her ikisinin ilk isimleri "Berre" idi. ayrıca üvey kızının adı da "Berre" iken onu "Zeynep" olarak değiştirmiştir. Berre manası temizleyicidir. Ancak " O kendi nefsini temizler" diyerek kibir ve gurura sebep olmaması için değiştirmiştir Kız Pembe 4047
Talya 1. Doğanın uyanışı, baharın müjdesi. 2. Mitolojide doğanın ve hayvanların koruyucusu bir tanrıça. 3. Mitolojide deniz tanrıçası (Antalya’ya adını veren tanrıça) Kız Pembe 4041
Efza Artmak, çoğalmakErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Kız Pembe 4039
Serpil İyi geliş, büyü, güzelleş. Kız Pembe 4032
Çağan Bayram, şenlik. Erkek Mavi 4032
İclal Azamet, büyüklük, ağırlama, ikram Kız Pembe 4022
Pakize Temiz, saf, halis, lekesiz. Kız Pembe 4016
Şükran İyilik bilme, gönül borcu, minnettarlık Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Kız Pembe 4014
Türkân Saltanat ve idarede yönetime etki eden prenses. Kız Pembe 3985
Nursena Nur ve Sena isimlerinin birleşiminden oluşmuş bir isimdir. Kız Pembe 3972
Nurselin Nur :1. Aydınlık, parıltı, parlaklık, niran. 2. Mekke'deki Hıra dağı. Işığın bir şeye yansımasından meydana gelen parlaklık. Zünnureyn: Hz. Peygamberin 2 kızıyla evlendiği için Hz. Osman'a verilen unvan, onur sahibi. Kur'anı Kerim'in 24. suresinin adı. - Selin :1. Gür akan su. 2. Orta Asya'da yetişen, bodur, sürekli yeşil kalan bitki. Kız Pembe 3970
Tanem Benim Tanem, birtanem Kız Pembe 3968
Asi İsyan Eden, İsyankar;
Haydut, Bozguncu, Şaki;
Söz Dinlemeyen, İtaat Etmeyen (Tıpkı “Âsiye” ismi gibi bu isim de Hz. Muhammed tarafından değiştirilmiştir;
Hz. Muhammed, “Âsi” isimli bir sahabiye “Muti/Mûti” (İtaat Eden, İtaatkar, Uysal) ismini takmıştır.)
Kız Pembe 3968
Nesrin Yaban gülü Ağustos gülü. Mısır gülü. Van gülü. Kız Pembe 3950
Can 1. Can, ruh. Hayat. 2. Güç, kuvvet, hayatiyet, dirilik. 3. Gönül, yakın dost, çok sevilen arkadaş. 4. Mevlevi ve Bektaşi tarikatlarında dervişlerin birbirlerine hitabı. 5. Kişi, fert. 6. Sevgili. Erkek Mavi 3945
Açelya Kokusuz, fundagillerden çeşitli renklerde çiçek­ler açan bir bitki. Kız Pembe 3940
Müge İnci çiçeği. Kız Pembe 3930
Göksu 1. Türklerin oturduğu birçok akarsuya verilen isim. 2. Adana'dan gelerek Akdeniz'e dökülen Seyhan nehrinin önemli kollarındanErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek Mavi 3928
Okan 1. Anlayışlı. Anlama, öğrenme. 2. Tanrı, oğuz. Erkek Mavi 3925
Sude naz Sude :Sürmüş, sürülmüş, ezilmiş - Naz :1. Kendini beğendirmek için takınılan yapmacık cilve, işve. 2. Bir şeyi beğenmiyormuş gibi gözükme. Şımarıklık. 3. Yalvarma, rica Kız Pembe 3922
Geylani cennetin ilk çıkan kirazı Erkek Mavi 3921
Gizem Sır karşılığı olarak kullanılan uydurma bir kelime. Kız Pembe 3916
Sakine 1. Hareketsiz, kımıltısız, durgun. Sessiz. 2. Heyecanı veya kızgınlığı olmayan. Kız Pembe 3909
Elfin Küçük yaramaz, Ele avuca sığmaz Kız Pembe 3891
Hafsa Hz. Ömer'in kızı. Hz. Peygamberin zevcelerinden, Ümmü'1Mü'minin. Kız Pembe 3887
Sinan Mızrak, süngü vb. silahların sivri ucu. Erkek Mavi 3884
Serkan Soylu kan, başkan. Erkek Mavi 3883
Eva Havva. Yaratılan ilk kadın demek. Akşam, arife, arife gecesi. (Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce) Kız Pembe 3877
Abdullah Allah'ın ku­lu. Peygamber (s.a.s)'in en sevdiği isimlerden aynı zamanda babasının adıdır. Erkek Mavi 3876
Verâ 1. Günah ve haramdan kaçınmak için şüpheli şeylerden uzak durma, takva, ittika. 2. Halk, mahluk, alem, kainat. Kız Pembe 3869
Larin Su perisi Kız Pembe 3868
Şengül Gülün en güzel hali. Kız Pembe 3852