Bebek isimleri
www.bebekisimleri.gen.tr
bebek isimleri
Erkek isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Kız isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Otomatik Ara :
rastgele isim arama
22.500 adet bebek isimlerine sitemizden ulaşabilirsiniz
Ana Sayfa Erkek isimleri Kız isimleri En güzel bebek isimleri En güzel erkek isimleri En güzel kız isimleri Alevi isimleri Forumlar


Bebek isminin önemi
Kur-an'da geçen bebek isimleri
Allah'ın 99 ismi
Bebek ismi nasıl konulur
Bebeğin kulağına ismin okunması
Bebeklere isim neden verilir
İsim ne zaman konulmalıdır ?
Bebek isminin önemi
Bebeğin nüfusa kayıt ettirilmesi


Bebek İsimleri

Bebek isimleri, yenidoğan kız veya erkek bebeklere verien bir tür kimliktir. Yenidoğan bebeklere ebeveynleri tarafından verilen isimleri yaşamları boyunca kendilerini tanıtmak ve tanınmaları sağlamak üzere kullanmaktadırlar.

Bebek İsimleri Bebek İsminin Anlamı Cinsiyet Renk Aranma
Esila Esila kuran da geçen arapça bir kelimedir ve geçtiği yer ile anlamı şöyledir: "vezkur isme Rabbike bukreten ve esîla - Rabbinin adını sabah akşam an." buyurulmaktadır. Burada geçen "bukra" Arapça’da sabah demektir. "esila" ise zeval vaktinden gurup vaktine kadar demektir. Bu, öğle namazı ile ikindi namazını kapsar. Ondan sonraki "Geceleyin ona secde et" buyurulmaktadır. Yani gurûb’tan başlayarak gece vaktinde secde etmesi istenmektedir. Bu da akşam ve yatsı namazını kapsar. Hemen peşinde de "Onu geceleri uzun uzun tesbih edin" denilmiştir. Bundan da teheccüt namazına atıfta bulunulmuştur. (İnsan suresi 25. ayet) Kız Pembe 45710
Şura Konsey, meclis, kurul, encümen, danışma kurulu, divan. Kuran-ı Kerim’de bir sure nin adı Kız Pembe 42643
Pamir 1. Orta Asya'da yükseltisi 7000 m'yi geçen yüksek dağlık külle. 2. (Fars.) Dünyanın çatısı. Erkek Mavi 42435
Mila canim, bitanem Kız Pembe 41199
Aras Sahip çıkılan buluntu, Doğu anadoluda bir ırmağın adı Erkek Mavi 33087
Asaf 1. Vezir. 2. Erdem, ileri görüşlülük, yönetimde başarı. Hz. Süleyman'ın ünlü veziri. Süley­man (a.s.)'ın en çok güvendiği kişiydi. Neml suresinde anlatılanlar Asaf üze­rine yorumlandı. Daha sonra padişa­hın vezirlerine Asaf unvanı verildi. Erkek Mavi 28129
Eymen 1. Daha uğurlu, çok talihli, hayırlı, kutlu. 2. Sağ taraftaki. Eymen b. Hureym:. Sahabedendir. Mekke'nin alınışı sırasında müslüman oldu. Babası ve amcası Bedir şehitlerindendir. Hadis rivayctiylc ün kazandı. Erkek Mavi 27763
Aren Kum tanesi, ağaç cinsi Erkek Mavi 27308
Asmin Kürtçe Asmin isminin anlamı: dağ çiçeği anlamındadır. Kız Pembe 25355
Arel Temiz, dürüst kimse. Erkek Mavi 25331
Simay Gümüşten ay, gümüş gibi parlak ay. Kız Pembe 24331
Eyşan Şanlı güzel, güzelliği ile ünlü Kız Pembe 23957
Maya 1. Asıl, öz, kendi, yaradılış. 2. İktidar, güç. 3. Bilgi. 4. Para, mal. 5. Dişi deve. 6. Uzun hava, türkü Kız Pembe 23739
Ömer Faruk Ömer :İslam Devleti'nin II. Halifesi Ömer b. Hattab. Dünya durdukça adaletinden dolayı ondan bahsedilecek. Cennetle müjdelenmiştir. Hak ile Batılı çok iyi ayırt edebilen bir alim olduğu için Ömeru'1-Faruk adını almıştır - Faruk :1. Haklıyı-haksızı ayırmakta güçlü olan. 2. Doğruyu yanlıştan ayıran. 3. Keskin. - Hz. Ömer'in lakabı; haklıyı haksızdan ayırederek adaleti tam yerine getirmekte ün kazandığı için "Faruk" kelimesiyle adlandırılmıştır. Erkek Mavi 22946
Eliz El izi, yabancı yerdeyiz, yabancıyız Kız Pembe 20572
Firuze 1. (bkz. Firuz). 2. Nişabur'da çıkan açık mavi renkli ve değerli bir yüzük taşı. 3. Açık yeşil, dağ yeşili ile gök mavisi arasında ve bal mumu parlaklığında maruf kıymetli taş. Kız Pembe 20316
Ilgın Kumlu topraklarda yetişen ve çit bitkisi olarak kullanılan ağaççık. Kız Pembe 19592
Yağız 1. Esmer. 2. Doru. 3. Yiğit. 4. Bakımlı hayvan. Erkek Mavi 19183
Elmira 1-Emir veren prenses 2-Şafak vakti doğan aşk Kız Pembe 17923
Esma nur Esma :1. Adlar. 2. Kulaklar, işitme Esmaü'lHüsna: Allah'ın güzel isimleri Hz. Esma: Hz. Ebu Bekir'in kızı, Hz. Aişe'nin ablasıdır - Nur :1. Aydınlık, parıltı, parlaklık, niran. 2. Mekke'deki Hıra dağı. Işığın bir şeye yansımasından meydana gelen parlaklık. Zünnureyn: Hz. Peygamberin 2 kızıyla evlendiği için Hz. Osman'a verilen unvan, onur sahibi. Kur'anı Kerim'in 24. suresinin adı Kız Pembe 17823
Mira Eski likya kentlerinden birinin adı. Bir kuyruklu yıldız adı. Ayrıca ispanyolcada da "bak" anlamındadır. Kız Pembe 17306
Enes 1. İnsan. 2. Enes b. Malik: (Basra 709). Rasûlullah (s.a.s)'den çok hadis nakleden sahabelerdendir. Hicretten sonra annesi onu, 10 yaşındayken Rasûlullah (s.a.s)'ın hizmetine vermiştir. Rasûlullah (s.a.s)'ın vefatına kadar yanında kalmıştır. 97107 yaşına kadar yaşadığı rivayet edilmektedir. Erkek Mavi 17140
Esma 1. Adlar. 2. Kulaklar, işitme Esmaü'lHüsna: Allah'ın güzel isimleri Hz. Esma: Hz. Ebu Bekir'in kızı, Hz. Aişe'nin ablasıdır. Kız Pembe 17119
Miraç . 1. Merdiven. 2. Göğe çıkan Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Hz. Muhammed (s.a.s)'in göğe çıktığı gece ki, Recep ayının 27'sine rastlayan kandil gecesidir. O gecede 5 vakit namaz farz kılınmıştır. Erkek Mavi 17097
Zeynep Değerli taşlar, mücevher Kız Pembe 16630
Pelin Birleşikgillerden, keskin ve güzel kokulu, bir çeşit bitki. Kız Pembe 16599
Mirza 1. Emiroğlu beyi, hükümdar soyundan gelen. 2. Doğu Türk devletlerinde asalet unvanı. 3. Dubbi Ekber yıldız kümesindeki parlak yıldız. Erkek Mavi 16467
Ecrin Allah’ın hediyesi anlamını taşımaktadır Kız Pembe 16406
Alin Yükselen ışık, parlayan, parıldayan anlamındadır. Kız Pembe 15882
Nihat Tabiat, huy, yaratılış, bünye, karakter. Erkek Mavi 15178
Yaren Arkadaş, dost, yakın dost. Kız Pembe 15156
Senanur Sena :1. Övgü ile ilgili. 2. Şimşek parıltısı Erkek ve kadın adı olarak kullanılır - Nur :1. Aydınlık, parıltı, parlaklık, niran. 2. Mekke'deki Hıra dağı. Işığın bir şeye yansımasından meydana gelen parlaklık. Zünnureyn: Hz. Peygamberin 2 kızıyla evlendiği için Hz. Osman'a verilen unvan, onur sahibi. Kur'anı Kerim'in 24. suresinin adı. Kız Pembe 14899
Sercan Sevgili, sevilen, başcan. Erkek Mavi 14816
Ümmü gülsüm Ümmü :Umut vermek uğur getirmek - Gülsüm :Hz. Peygamber (s.a.s.)'in kızlarından birinin adı Kız Pembe 14640
Elif 1. İslami alfabenin ilk harfi. Ebccd hesabında değeri birdir. 2. Musikide "la" notasını ifade için kullanılır. 3. Ülfet eden, dost, tanıdık. 4. Alışmış, alışkın, alışık İki kelimeli isimler yapılabilir (Elif Beyza, Elif Nur v.s.). Kız Pembe 14529
Berke 1. Kama. 2. Altınordu hükümdarı. Cengiz Han'ın torunu ve Cuci'nin 3. oğludur. Erkek Mavi 14496
Mehmet Ali Mehmet :Muhammed isminin türkçesi. (bkz. Muhammed) - Ali :1. Yüce, ulu, yüksek. 2. Hz. Ali: Ebu Talib'in oğlu. Peygamberimizin amcazadesi ve kızı Fatma (r.anha)'nın kocası. Dördüncü halife Erkek Mavi 14414
Alya 1. Yüksek yer, yük­seklik. 2. Gök, sema. Kız Pembe 13438
Ceren Halk ağzında "ceylan" anlamına gelir. Kız Pembe 13371
Meva Sığınılacak yer, yurt, mesken. Kız Pembe 13288
Miray Ayın ilk günleri. Kız Pembe 13275
Ravza Çimeni, ağacı bol olan yer, bahçe. Ravzai Mutahhara; Rasulullah'ın medfun olduğu mekan. Kız Pembe 13208
İdil 1. Kır hayatını konu edinen yazı veya şiir, aşk hakkında. 2. Küçük ve şairane resim. 3. İçten ve saf aşk. Kız Pembe 13129
Kayra Yüksek büyük tutulan ya da sayılan birinden gelen iyilik lütuf, ihsan atıfet, inayet. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek Mavi 13100
Kağan 1. Hakan, imparator. 2. Kükremiş, öfkelenmiş, kükreyen, öfkelenen. Erkek Mavi 12987
Eslem Eslem :Daha sağlam, en selâmetli, en sâlim. Kız Pembe 12870
Ayşe Yaşayan. Rahat yaşayan. (Geniş bilgi için bkz. Aişe). Kız Pembe 12845
Rabia 1. Dördüncü. Saatteki salisenin 2. Tanzimattan sonra memurlukta kolağası derecesinde bir rütbe. 3. Ünlü kadın mutasavvuf. Kız Pembe 12844
Yunus emre Yunus :1. Ilık ve sıcak denizlerde yaşayan, memeli hayvan. 2. Bir takım yıldızın adı. 3. Uzun müddet bir balığın karnında kaldığı rivayet edilen ve Kur'anı Kerim'de ismi geçen 25 peygamberden birisi. Hz. Yunus (a.s.). Kur'anı Kerim'in 10. suresi - Emre :Aşık. Mübtela. Vurgun Erkek Mavi 12843
Buke 1. Ejderha, büyük yılan. 2. Akılı, bilgili. Kürtçe dilinde Gelin Kız Pembe 12735
Serenay Seren ve ay kelimelerinden birleşik isim. Seren, Yelkenli gemilerde direkler üzerinde yelken açmak ve işaret kaldırmak için kullanılan yatay olarak bağlanmış, uçları ince gönderdir. Ay, Dünya’nın tek doğal uydusu olan gök cismi Ay, yılın on iki bölümünden her biri Ay, Antik Mısır firavunu Kız Pembe 12363
Azra 1. Bakire, kızoğlan kız. 2. Ayak değmemiş kum. 3. Delinmemiş inci. 4. Hz. Meryem'e verilen adlardan. 5. Medine şehrinin adların­dan biri. 6. Masal kahramanı "Vamık"'ın sevgilisi. Kız Pembe 12075
Berat . 1. Resmi belge, imtiyaz belgesi. 2. Osmanlıda bir kimseye verilen nişan, rütbe veya toprak imtiyazını gösterir belge Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek Mavi 11979
Alina Yaz akşamlarının en güzel gecesi.... Kız Pembe 11976
Armin arapça kökenli bir isim olup, Özgürlük yanlısı, barış yanlısı anlamındadır. Erkek Mavi 11923
Uras Saadet, mutluluk Erkek Mavi 11807
Göktuğ 1. Gök renkli Tuğ sahibi. 2.Savaşmayı seven kimse Erkek Mavi 11748
Masal Çocuklar için üretilmiş öykü, her masalın sonu güzel biter Kız Pembe 11733
Mehmet Muhammed isminin türkçesi. (bkz. Muhammed). Erkek Mavi 11553
Aksel Coşkun ve Temiz Su, Sel Gibi Coşkun ve Temiz, Sel Gibi Ak; En Coşkun Zamanlarında Bile Uygunsuz Davranmayan; Ak + Sel Kız Pembe 11521
Ömer İslam Devleti'nin II. Halifesi Ömer b. Hattab. Dünya durdukça adaletinden dolayı ondan bahsedilecek. Cennetle müjdelenmiştir. Hak ile Batılı çok iyi ayırt edebilen bir alim olduğu için Ömeru'1Faruk adını almıştır. Erkek Mavi 11516
Selin 1. Gür akan su. 2. Orta Asya'da yetişen, bodur, sürekli yeşil kalan bitki. Kız Pembe 11512
Yusuf 1. Hz. Ya'kub (a.s.)'un oğlu olan peygamber Hz. Yusuf. 2. İbranice; inleyen, ah eden, inilti. Erkek Mavi 11501
Merve Mekke'de bir dağın adı olup hacılar, Merve ile Safa arasında Sa'y ederler yani 7 defa gidip gelirler. Kız Pembe 11499
Yaman 1. Kötü, korkulan, şiddetli. 2. Cesur, güçlü. 3. İşbilir, kurnaz, becerikli. Erkek Mavi 11425
Üsame Bir aslan cinsi. Erkek Mavi 11404
Hasan Güzellik, iyilik, hüsn sahibi olmak. Hasan b. Ali b. Ebi Talib: Ali (r.a.)'nin büyük oğlu. Peygamber Efendimizin torunu. Kur'an'da geçen kelimelerdendir. Erkek Mavi 11233
Türabı Toprakla ilgili. Topraktan. Erkek Mavi 11221
Elisa Benî İsrail Peygamberlerindendir. Benî İsrail ise; günden güne Kitabullah’ı dinlemez olmuştu. Cenab-ı Hak Asuriye Devleti’ni onlara musallat eyledi. Sonra Yunus (A.S.) Asuriye içinde Ninova şehrinde Peygamber oldu Kız Pembe 10998
Talha 1. Zamk ağacı. 2. Talha b. Ubeydullah. İslam dinini kabul eden ilk 10 kişiden biri, cennetle müjdelenmiştir. Erkek Mavi 10957
Yavuz selim Yavuz :1. Yaman güçlü, güzel. 2. Sert, şiddetli, çetin, keskin. 3. Fevkalade, ala, müstesna. 4. Kötü, fena azgın. Yavuz Sultan Selim. Hilafetin Osmanlılara geçmesini sağlayan dokuzuncu Osmanlı padişahı - Selim :1. Kusuru, noksanı olmayan, sağlam, doğru. 2. Tehlikesiz, zararsız, kurtulmuş. 3. Temiz, samimi Erkek Mavi 10948
Almira ay tutulması sırasında ayın çevresinde görünen kızıllık Kız Pembe 10942
Rânâ 1. Güzel, hoş latif, parlak. Çok iyi, çok ala. 2. Arapça'da "er'an" kelimesinin mücnnesi olup "ahmak, sünepe kadın" demektir. Erkek adı olarak da kullanılır. Kız Pembe 10929
Hazal Kuruyup dökülen ağaç yaprakları. Kız Pembe 10911
Mina 1. Camın ana maddesi. 2. Liman, iskele. 3. Gökyüzü. Kız Pembe 10637
Melinay cennete düşen ilk yağmur damlası Kız Pembe 10597
İrem 1. Cennet bahçesi. 2. Ok veya kurşun atılan nişan tahtası. 3. Cenk denilen musiki aleti ve bunu icad edenin adı. 4. Ad kavmi zamanında, Şeddad tarafından cennete benzetilme amacıyla yapılan bahçe olup, Şam'da veya Yemen'de bulunduğu söylenir Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Kız Pembe 10572
Karen Saf, arı, katıksız. İngilizce de katherine isminin kısaltılmışı olarak ta kullanılır Kız Pembe 10531
Kaan 1. Çin ve Moğol imparatorlarına verilen isim. 2. Hakan, hükümdar. Erkek Mavi 10469
Beray Ay'ın en ışıltılı, en parlak hali Kız Pembe 10460
Hatice Erken doğan kız çocuğu. Hz. Haticetü'lKübra; Hz. Peygamber'in ilk eşi ve 6 çocuğunun annesi. Ümmü'lMü'minin. Kız Pembe 10426
Erva 1. Çok güzel genç. 2. Son derece cesur ve yiğit adam. Erkek Mavi 10335
Kenan 1. Hz. Ya'kub'un memleketi, Filistin. 2. Yusufi Kenan: Hz. Yusuf Piri Kenan: Hz. Ya'kub. Hz. Nuh'un iman etmeyen oğlunun adının da Kenan olduğu rivayet edilmektedir. Erkek Mavi 10317
Yade Hatıra. Kız Pembe 10287
Buğlem Cenneti müjdeleyen melek Kız Pembe 10229
Ali 1. Yüce, ulu, yüksek. 2. Hz. Ali: Ebu Talib'in oğlu. Pey­gamberimizin amcazadesi ve kızı Fat­ma (r.anha)'nın kocası. Dördüncü ha­life. Erkek Mavi 10141
Adel asilzade,soylu,yüksek mertebeli Erkek Mavi 10126
İlayda Su perisi Kız Pembe 10083
İsra 1. Yürütme, geceleyin yürütme gönderme. 2. Hz. Peygamberin miraç gecesi. 3. Kur'anı Kerim'in 17. suresi. Kız Pembe 9980
Ceylin Cennetin kapısı , cennete açılan kapı Kız Pembe 9959
Lina Lina ismi, Haşr Suresinin 5. ayetinde geçen “lîne (لِينَةٍ)” kelimesinin latin harfleri ile yazılmış şekli ise bu kelime, “yumuşak hurma ağacı” manasına gelir. Bunun, çocuklara isim olarak konulmasının bir sakıncası yoktur. Kız Pembe 9958
Eylül Sonbahar'ın ilk ayı. Kız Pembe 9915
Giray Kuvvetli, kudretli. Kırım hanları tarafından unvan olarak kullanılmıştır Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek Mavi 9830
Toprak 1. Yerkabuğunun canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü. 2. Ülke, memleket. 3. İşlenmiş arazi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek Mavi 9829
Beytullah Allah’ın Evi, Kabe, Mescid-i Haram; İyi Dindar, Saygın Dindar; Beyt + Allah Erkek Mavi 9819
Ebrar 1. Hayır sahipleri. 2. İyiler, dindarlar, özü sözü doğru olanlar. Şeş Ebrar: Altı hayır sahibi, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin. Erkek Mavi 9814
Aleyna Esenlik ve güzelliklere sahip, esenlik içinde olan Kız Pembe 9809
Serhat Sınır boyundaki asker. Erkek Mavi 9738
Alara Al + ara. Al=Kırmızı, ara=bezeyen, süsleyen, kırmızı süs anlamında bir tamlama Kız Pembe 9715
Halil ibrahim Halil: Samimi dost, Allah'ın dostu anlamına gelir.
İbrahim: İnananların babası, Hakların babası, Kur'an'da ismi geçen İbrahim peygamber anlamına gelir.
Erkek Mavi 9715
Barlas Kahraman, savaşçı. Erkek Mavi 9642
Mete Büyük TürkHun İmparatoru (M.Ö. 209174). Erkek Mavi 9636
Meriç Balkan yarımadasının güneydoğu kesiminden geçen akarsu Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek Mavi 9623
Aysu Su gibi berrak ay. Kız Pembe 9534
Mustafa 1. Temizlenmiş, seçilmiş, güzide. 2. Hz. Peygamberin isimlerinden. 3. Sa'd Suresi 47. ayette geçer. Erkek Mavi 9478
Beliz İşaret, im, iz Kız Pembe 9340
Emir 1. Bir kavmin, bir şehrin başı. 2. Büyük bir hanedana mensup kimse. 3. Peygamberimizin soyundan gelen. 4. Kumandan. 5. Abbasi devletinde başkomutan. 6. Osmanlı devletinde beylerbeyi ve Tanzimat'tan sonra sivil paşalığın ilk derecesi. Erkek Mavi 9282
Fatma Sütten kesme / Aslı Fatima Kız Pembe 9282
Rüya 1. Uyku sırasında görülen şey, düş. 2. Hayal, umut. Kız Pembe 9237
Emre Aşık. Mübtela. Vurgun. Erkek Mavi 9158
Osman 1. Bir tür kuş ya da ejderha. 2. Hz. Muhammed (s.a.s)'in damadı ve Hz. Ömer'den sonra devlet başkanı olan III. halife. 3. Osmanlı devletinin kurucusu, Osman Gazi. Erkek Mavi 9141
Taha Kur'anı Kerim'in 20. suresi Hz. Ömer'e müslüman olmadan önce okunan ilk sure. Hz. Ömer bu sureden etkilenmiş ve müslüman olmuştur. Erkek Mavi 9134
Muhammed Taha Muhammed :1. Birçok defalar hamdu sena olunmuş, tekrar tekrar övülmüş. 2. Birçok güzel huylara sahip. Hz. Peygamber (s.a.s)'in isimlerindendir. Dedesi Abdülmuttalib tarafından, gökte hak yerde halk övsün niyetiyle bu ad konulmuştur. Kur'an'da dört yerde zikredilmiştir. - Taha :Kur'an-ı Kerim'in 20. suresi. - Hz. Ömer'e müslüman olmadan önce okunan ilk sure. Hz. Ömer bu sureden etkilenmiş ve müslüman olmuştur Erkek Mavi 9103
Beyza 1. Daha ak, çok beyaz. 2. Günahtan kaçınmış. Günahla kirlenmemiş. Kız Pembe 9094
Muhammed emin Muhammed :1. Birçok defalar hamdu sena olunmuş, tekrar tekrar övülmüş. 2. Birçok güzel huylara sahip. Hz. Peygamber (s.a.s)'in isimlerindendir. Dedesi Abdülmuttalib tarafından, gökte hak yerde halk övsün niyetiyle bu ad konulmuştur. Kur'an'da dört yerde zikredilmiştir - Emin :1. Korkusuz kimse. 2. Emniyette olan. 3. İnanan, güvenen. 4. İnanılır, güvenilir. 5. Şüpheye düşmeyen, kati olarak bilen. 6. Emanet olarak idare edilen dairelerin başı 7. (Hz. Muhammed (s.a.s) ve Cebrail'in adı Erkek Mavi 9070
Aymira ay tutulması sırasında ayın çevresinde görünen kızıllık Kız Pembe 9006
Sare Sare :Saf, temiz, kalabalık, topluluk anlamları da var(Osmanlıca) Kız Pembe 8964
Belinay Ayın gölün yüzeyine yansıması, Peygamber Çiçeği Kız Pembe 8953
Araz İşâret, alâmet. * Tesâdüf, rast gelme. * Kaza. Felâket. Zâtî olmayan hâl ve keyfiyet Erkek Mavi 8863
Berra Doğru sözlü, hayır işleyen kimse Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek Mavi 8781
Melike Kadın hüküm­dar. Hükümdar karısı. Kız Pembe 8746
Efkan Çığlıklar, inlemeler Kız Pembe 8685
Esra Daha hızlı, daha çabuk, en çabuk. Kız Pembe 8672
Eflin Cennete açılan kapı Kız Pembe 8648
Beril Arınmış, aklanmış Kız Pembe 8626
Alisa asil,soylu Kız Pembe 8602
Seyit Efendi, Önde Gelen, İleri Gelen, Bir Topluluğun Büyüğü, Ağa, Bey; Hz. Muhammed’in Torunu Hz. Hüseyin Soyundan Gelen, Peygamber Torunu, Seyyid Erkek Mavi 8588
Arın 1. Temiz, arı, saf. 2. Alın. 3. Yüz, cephe. Dağların, tepele­rin yüzü. Erkek Mavi 8569
Bera 1. Fazilet. 2. Seçkin olma vasfı. 3. Olgunluk. elBera' b. Azib: Ashabdandır. (Küfe691). Bedir gazası dışında bütün savaşlara katıldı. Rey ve Kazvin'i fethetti. Kufe'de vefat etti. Erkek Mavi 8536
Mihrimah Güneş ile ay. Kız Pembe 8514
Kerem 1. Asalet, asillik, soyluluk. 2. Cömertlik, el açıklığı lütuf, bağış, bahşiş. Erkek Mavi 8430
Sude Sürmüş, sürülmüş, ezilmiş Kız Pembe 8356
Ömür 1. Hayat müddeti, yaşama süresi. 2. Hayat, dirilik Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Kız Pembe 8352
Özge . 1. Başka, gayrı, diğer. Yabancı, ağyar. 2. İyi, güzel. 3. İki dağ arasındaki dereciklerin birleştiği yer, derenin başlangıcı. 4. Şakacı. 5. Cana yakın, sıcakkanlı. 6.Yürekli, gözü pek Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Kız Pembe 8321
Nehir Akarsu, ırmak. Çok bol su. Kız Pembe 8307
Muhammed Ali Muhammed :1. Birçok defalar hamdu sena olunmuş, tekrar tekrar övülmüş. 2. Birçok güzel huylara sahip. Hz. Peygamber (s.a.s)'in isimlerindendir. Dedesi Abdülmuttalib tarafından, gökte hak yerde halk övsün niyetiyle bu ad konulmuştur. Kur'an'da dört yerde zikredilmiştir. - Ali :1. Yüce, ulu, yüksek. 2. Hz. Ali: Ebu Talib'in oğlu. Peygamberimizin amcazadesi ve kızı Fatma (r.anha)'nın kocası. Dördüncü halife Erkek Mavi 8282
Ece 1. Baş reis. 2. Kraliçe. 3. Ana. 4. Yaşlı kadın. Kız Pembe 8261
Efe 1. Ağabey, büyük kardeş. 2. Yiğit, cesur. 3. Kabadayı. Erkek Mavi 8220
Mehmet Akif Mehmet :Muhammed isminin türkçesi. (bkz. Muhammed) - Akif :1. Bir şeyde sebat eden. 2. İbadet eden, ibadet maksadıyla mübarek bir yere çekilen. İ'tikafa giren. 3. Direnen. M. Akif Er soy: Ünlü şair ve yazarımız. Safahat'ın yazan. İstiklal marşını telif etmiştir. Erkek Mavi 8177
Zehra Çok beyaz ve parlak yüzlü. Hz. Muhammed'in kızı Hz. Fatıma'nın lakabı. Kız Pembe 8086
Büşra Müjde, sevinçli haber. Kız Pembe 8074
Simge İşaret, sembol. Kız Pembe 8046
Sudenur cennete düşen ilk yağmur anlamındadır. Kız Pembe 8035
Meyra Parıldayan Işık Kız Pembe 8017
Lavin Çığ, heyelan. Kız Pembe 7999
Amelya çalışkan,gayretli bir kız anlamındadır Kız Pembe 7985
Tuana Cennet bahçesine düşen ilk yağmur damlası Kız Pembe 7944
Yezda zerdüştlerin iyilik tanrısı anlamına gelen bayan ismi. "bu isim çocuklara verilmemelidir." Kız Pembe 7941
Cihan 1. Dünya, alem, kainat, yeryüzü, yerküresi. 2. Dünyada yaşayan insanların tümü. Cihan Ara Begüm: HintTürk hükümdarı Şahcihan ile adına Taç Mahal'in yapıldığı Mümtaz Mahal'in kızı. Dindarlığı ve ihlaslı oluşu sebebiyle "Zamanın Fatıması" olarak anıldı Kadın ve erkek adı olarak kullanılır. Erkek Mavi 7932
Sümeyye İslam'ın ilk şehidi. Ammar b. Yasir'in annesi ve ilk müslüman olan hanım sahabelerden. Kız Pembe 7931
Emirhan (bkz. Emir) "Emir" kelimesine "han" eki getirilerek iki isimden meydana gelmiştir. Erkek Mavi 7917
Elifsu Elif :1. İslami alfabenin ilk harfi. Ebccd hesabında değeri birdir. 2. Musikide "la" notasını ifade için kullanılır. 3. Ülfet eden, dost, tanıdık. 4. Alışmış, alışkın, alışık İki kelimeli isimler yapılabilir (Elif Beyza, Elif Nur v.s.) - Su :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde Kız Pembe 7905
Elifnaz Elif :1. İslami alfabenin ilk harfi. Ebccd hesabında değeri birdir. 2. Musikide "la" notasını ifade için kullanılır. 3. Ülfet eden, dost, tanıdık. 4. Alışmış, alışkın, alışık İki kelimeli isimler yapılabilir (Elif Beyza, Elif Nur v.s.) - Naz :1. Kendini beğendirmek için takınılan yapmacık cilve, işve. 2. Bir şeyi beğenmiyormuş gibi gözükme. Şımarıklık. 3. Yalvarma, rica Kız Pembe 7887
Eren 1. Yetişen, ulaşan, vasıl olan. 2. İyi yetişmiş kişi. 3. Cesur, yiğit adam. 4. Ermiş. 5. Koca, zevc. 6. Kişi, şahıs. Erkek Mavi 7861
Hatice Kübra Hatice :Erken doğan kız çocuğu. Hz. Haticetü'lKübra; Hz. Peygamber'in ilk eşi ve 6 çocuğunun annesi. Ümmü'lMü'minin - Kübra :1. Büyük olan (Ekber'in müennesi). 2. Hadicetü'lKübra: Hz. Peygamberin ilk hanımı Kız Pembe 7860
Rümeysa 1. Küçükköpek Takımyıldızı’nda en büyük yıldızın adı. 2. Oğlunu peygamberimize hizmetçi olarak veren kadın sahabelerden birinin adı Kız Pembe 7832
Sirac 1. Işık meşale, kandil, çerağ. 2. Nur saçan anlamında Rasulullah için kullanılmıştır. Erkek Mavi 7815
Poyraz 1. Kuzeydoğudan esen soğuk rüzgar. 2. Kuzey. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek Mavi 7773
Selenay selen : müjde - Ayın müjde ile doğuşu anlamındadır. Kız Pembe 7705
Hira Suudi Arabistan’daki Hz.Muhammed’in peygamberlik görevini aldığı Hira Dağı Kız Pembe 7668
Buğra 1. Büyük erkek deve, iki hörgüçlü deve. 2. Turna kuşu, turna sürüsünün önünde uçan turna horozu. 3. Harizm hükümdarlarından birinin lakabı. Erkek Mavi 7665
Timur 1. Demir. 2. Türk Moğol imparatoru. Erkek Mavi 7662
Kutay 1. Mübarek ay. 2. Borneo adasının doğu tarafından bir sultanlık. Erkek Mavi 7647
Betül 1. Bakire. 2. Erkekten çekinen, erkeklere yaklaşmayan namuslu kadın. 3. Ayrı kök salan fidan. 4. Hz. Meryem'in lakabı. 5. Hz. Muhammed (s.a.s)'in kızı Hz.Fatıma'nın lakabı. Kız Pembe 7603
Pera Beyoğlu semtinin eski adı Kız Pembe 7595
Seray 1. Ay gibi güzellerin başı. 2. Büyük konak. Saray. Kız Pembe 7552
Belçim Çim yaprağı Kız Pembe 7476
Benan Parmakla gösterilecek kadar güzel Kız Pembe 7426
Hazar 1. Sabit meskeni olanların oturdukları memleket. 2. Barış ve güven Erkek ve kadın adı olarak kullanılabilir. Erkek Mavi 7417
Furkan Hakkı, batıldan, doğruyu yanlıştan ayırma, tefrik. Erkek Mavi 7395
Liva 1. Bayrak. 2. Mülki idarede kazavilayet arasında bir derece, sancak. 3. Tugay. 4. Tuğgeneral. 5. Livai saadet, Livai şerif. Hz. Muhammed (s.a.s)'in bayrağı Livaü'lHamd: Muhammed ümmetinin mahşer günü altında toplanacakları bayrak. Makamı Ahmedi. Erkek Mavi 7394
Arda 1. Eskiden bazı ça­vuşların elde tuttukları uzun değnek. 2. İşaret için dikilen değnek3. Çık­rıkçı kalemi. 4. Sonra gelen. Erkek Mavi 7357
Defne Akdeniz ikliminde yetişen, yapraklan sert ve üst yüzleri parlak açık sarı çiçek ve güzel kokan defnegillerden bir ağaç. Kız Pembe 7340
Sadem DURU ,SAF DEMEK Kız Pembe 7329
Eda Nur Eda :1. Naz, cilve. 2. Kurum, caka. 3. Alınan şeyi geri ödeme. 4. Bir vazifeyi yerine getirmek.
Nur :1. Aydınlık, parıltı, parlaklık, niran. 2. Mekke'deki Hıra dağı. Işığın bir şeye yansımasından meydana gelen parlaklık. Zünnureyn: Hz. Peygamberin 2 kızıyla evlendiği için Hz. Osman'a verilen unvan, onur sahibi. Kur'anı Kerim'in 24. suresinin adı.
Kız Pembe 7273
Emine 1. Arapça'daki Amine kelimesinin Türkçeleştirilmiş şeklidir. 2. Peygamberimizin annesi. Kız Pembe 7265
Melis Bal arısı Kız Pembe 7246
Uraz Şans, talih. Erkek Mavi 7169
Fatma Zehra Fatma :Sütten kesme / Aslı Fatima - >Zehra :Çok beyaz ve parlak yüzlü. Hz. Muhammed'in kızı Hz. Fatıma'nın lakabı Kız Pembe 7142
Nilay İki nil. Seyhan ve Ceyhan nehirleri. Fırat ve Dicle nehirleri. Kız Pembe 7120
Ela Sarıya çalan kestane rengi, göz rengi. Kız Pembe 7098
Kübra 1. Büyük olan (Ekber'in müennesi). 2. Hadicetü'lKübra: Hz. Peygamberin ilk hanımı. Kız Pembe 7095
Rüzgâr 1. Zaman, devir. 2. Dünya, alem. 3. Talih. 4. Erkek Mavi 7094
Agit cengaver, komutan, korkusuzi Erkek Mavi 7084
Batuhan Altınordu devletinin kurucusu (12041255). Cengiz Han'ın torunu. Erkek Mavi 7074
Arya Hindistan kökenli bir isim olup, Arya, opera eserinde, solistlerden birinin orkestra eşliğinde söylediği, genellikle kendi içinde bütünlüğü olan şarkı. Üç bölümlü şarkı formundan oluşan eşlikli solo ses yazılmış sahne şarkısıdır, M.Ö.1800′lü yıllarda İç Asya çevresinden Hindistan’a gelen bir topluluk Kız Pembe 7057
Mithat Methetme, övme Erkek Mavi 7053
Nisa 1. Kadınlar. 2. Kur'anı Kerim'in 4. suresi. Kız Pembe 7039
Sinem Gönlüm, yüreğim, çok sevdiğim. Kız Pembe 7018
Tuğçe Cennetteki Tuğba ağacı’nın dallarına verilen ad Kız Pembe 6996
Nigar 1. Resim. 2. Resmedilmiş, resmi yapılmış. Put. 3. Sevgili. 4. Türk musikisinde bir makam. Nigar Hanım: Meşhur kadın şairlerdendir. Osman Paşa'nın kızıdır. Kız Pembe 6985
Deniz 1. Büyük su kütlesi. 2. Büyük su kütlesindeki dalgalanma. Kız Pembe 6980
Sena 1. Övgü ile ilgili. 2. Şimşek parıltısı Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek Mavi 6969
Yekta 1. Tek, yalnız. 2. Eşsiz, benzersiz. Erkek Mavi 6965
Ayaz Soğuk ve Durgun hava. Dondurucu soğuk. Ayaz: Selçuklu emin (Öl. 1105). Erkek Mavi 6964
Ebru 1. Kaş. 2. Bulut renginde, buluta benzer, bulut gibi dalgalı, bulutlu. 3. Kağıt üzerine kendine has usulle yapılan, mermer, damarları gibi dalgalı şekilli süsleme. Ciltçilikte ve hüsnü hat'ta kullanılır. Kız Pembe 6954
Duha . 1. Kuşluk vakti. 2. Kur'anı Kerim'de 93. surenin ismiKız ve erkek adı olarak kullanılır. Kız Pembe 6918
Buse Öpüşmek, öpmek İslâmî ahlâka aykırı olduğu için isim olarak kullanılmaz. Kız Pembe 6905
esmira Azeri kökenli bir isim olup, Zümrüt taşı anlamındadır. Kız Pembe 6881
Bade Şarap, içki. İsim olarak kullanılmaz. Kız Pembe 6881
Asude 1. Rahatlamış, sükuna ermiş, keder ve sıkıntıdan uzak, müsterih. 2. Sakin, sessiz. Kız Pembe 6875
Asya Dünyadaki kıtala­rın en büyüğü. Kız Pembe 6849
Ahsen Daha güzel, çok gü­zel, en güzel. Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Ahseni takvim: En gü­zel şekil. Kur'anı Kerim'in Tin sure­sinin 3. ayetinde insanın ahseni tak­vim üzere yaratıldığı beyan buyurulmaktadır. Ahsen kelimesi, Kur'an'da 16 yerde zikredilmiştir Kız Pembe 6822
Ayda Dere kıyılarında yetişen bir bitki - Parmakları, endamı güzel kadın Kız Pembe 6817
Sarya 1. özgür kadın 2. hürriyet 3. hür kadın Kız Pembe 6813
Sahra Kır, ova, çöl. Kız Pembe 6798
Serra Genişlik, kolaylık. Kız Pembe 6797
Cansu 1. Hayat veren su, tazelik. 2. Sevgili, sevimli. Kız Pembe 6790
Zümra 1. Güzel, iyi ahlaklı. 2. Cesur, yiğit, yürekli. 3. Zeki, bilgili kadın. Kız Pembe 6777
Melisa Baklagillerden, yaprakları limonu andıran kokulu bir bitki Kız Pembe 6771
Berfin 1. Kardan yapılmış. 2. Tertemiz, kar gibi beyaz. Kız Pembe 6759
Anıl 1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan. Erkek Mavi 6720
Elvin Cennet çiceği, Gökkuşağının her bir tayfına verilen isim, Sıcak Kız Pembe 6719
Muharrem 1. Tahrim olunmuş, haram kılınmış. 2. Kamer takviminin birinci ayı aşura ayı. Müslümanlıktan önce bu ayda savaşmak yasak olduğu için bu ad verilmiştir. Bu ayın ilk 10 gününde Kerbela vakasının yıldönümünde matem yapılır. 10. gününde aşure pişirilir. Erkek Mavi 6708
Aslı 1. Asıl, tek, dip, kü­tük, temel, esas, kaide, kural, hakikat. 2. Soy, sop, nesep. 3. Bir şeyin belli başlı kısmı, başlangıç, baş yer, sıhhat. 4. Hakiki, esaslı, halis, safi. 5. Esasen, zaten, başlıca, en ziyade, hakikaten. Kız Pembe 6707
Nora yeni açmış çiçek güzel koku Kız Pembe 6685
Şeyma 1. Bedeninde ben veya benzer bir izi olanlar. 2. Hz. Peygamber'in süt kardeşi. Kız Pembe 6669
Almina Al elma Kız Pembe 6617
Elanur (bkz. Ela). Kız Pembe 6589
Tibet Çin'in batısında bağımsız bir bölge. Erkek Mavi 6574
Zühre Çoban yıldızı, venüs. Kız Pembe 6554
Elya cennette bir cicek veya türleri olan açelya, sibelya köklerinden türemiştir. bitki yoğunluklarının tema adıdır. Kız Pembe 6520
Cahit Çalışan çaba gösteren / İnatçı, ayak direyen Erkek Mavi 6475
İnci 1. İstiridye cinsinden deniz hayvanlarının içinde çıkan parlak, yuvarlak ve ziynet eşyası olarak kullanılan kıymetli taş. 2. Küçük, temiz ve sevimli. 3.Kıymetli. Kız Pembe 6473
Berk 1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak. Erkek Mavi 6468
Melih Melahat sahibi, güzel, şirin, sevimli. Erkek Mavi 6461
Zeynep Hafsa Zeynep :Değerli taşlar, mücevher - Hafsa :Hz. Ömer'in kızı. Hz. Peygamberin zevcelerinden, Ümmü'1-Mü'minin Kız Pembe 6452
Peren Ülker yıldızı, pervin, Süreyya. Kız Pembe 6447
Hüseyin 1. Küçük sevgili. 2. Hz. Muhammed (s.a.s.)'in torunu, Hz. Ali'nin küçükoğlu. Erkek Mavi 6445
Mesut Mutlu, saadet içinde yaşayan kimse.Bahtiyar. Erkek Mavi 6432
Burak BerkYıldırımdan türetilmiştir Hz. Muhammedin Mirac'daki bineği. Kur'an'da böyle bir isim geçmemekle beraber, İslam kaynaklarında böyle bir binitin olduğuna dair rivayetler vardır. Burak Reis: (Öl. 1499). Osmanlı denizcilerinden. Erkek Mavi 6420
Yusuf islam Yusuf :1. Hz. Ya'kub (a.s.)'un oğlu olan peygamber Hz. Yusuf. 2. İbranice; inleyen, ah eden, inilti - İslam :1. Muhammed(s.a.s)'e nazil olan ve kendisi tarafından insanlığa tebliğ edilen din, Allah'ın en son dini. 2. Allah'a teslim olma, onun emirlerine uyup, yasaklarından kaçınma. 3. İyi geçinme, barış içinde olma Erkek Mavi 6413
Beyazıt Ebu Yezid, Yezid'in babası, kısaltılmıştır Arapça'dan Türkçeleşmiş. Erkek Mavi 6353
Nida 1. Çağırma, bağırma, seslenme. 2. Ses verme. Kız Pembe 6352
Oktay Öfkeli, sinirli, kızgın. Erkek Mavi 6348
Ebral Ebral :İffetli kadın. Kız Pembe 6336
Münevver Tenvir edilmiş, nurlandırılmış, aydınlatılmış, ışıklı. Aydın. Kız Pembe 6328
Ayza Ay gibi güzel yüzlü kız Kız Pembe 6276
Umut Ummaktan doğan, güven duygusu, ümit Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek Mavi 6255
Deren Derleyen, toplayan, ekini biçip toplayan. Kız Pembe 6175
Berkant Güçlü, bozulmaz, yemin. Erkek Mavi 6171
Süveybe peygamber efendimizin ilk sut annesinin ismi Kız Pembe 6154
Alvina cennet kadar güzel kız zeki namuslu Kız Pembe 6142
Berrin Yüksek yüce. Kız Pembe 6124
Derin Yüzeyi tabanından uzak olan Kız Pembe 6124
İlker İlk doğan çocuk. Erkek Mavi 6097
Ezo Güzelliği dillere destan olmuş Gaziantep yöresinde yaşamış adına türküler yakılmış kişinin adı , Ezo Gelin.Diğer yerel adları : Ezov, Özo, Özö, Özey’dir Kız Pembe 6080
Eyüp ensar Eyüp :Sabrın simgesi olmuş bir peygamber - Ensar :1. Yardımcılar, muavinler, müdafiler, koruyucular. 2. Medine'ye hicretle Mekkeli muhacirlere yardım eden, Medineli müslümanlara verilen ad. Kur'an-ı Kerim'de çok geçen kelimelerden birisidir Erkek Mavi 6077
Bengisu Ebedilik, ölümsüzlük veren su, Abı hayat. Kız Pembe 6047
Yağmur Gökten damlalar halinde düşen su. Kız Pembe 6027
Ezra 1. Pek fasih, sözü düzgün adam. 2. Beyaz kulaklı siyah at. Kız Pembe 5999
Nursima Işıklı, aydınlık yüz. Kız Pembe 5998
Murat Amaç, maksat, istek Erkek Mavi 5968
Feyza 1. Suyun taşıp akması. 2. Bolluk, çokluk, verimlilik, fazlalık, gürlük, ilerleme, çoğalma. 3. İlim, irfan. 4. Feyz ile dolu olan. Kız Pembe 5964
Irem nur 1. Cennet bahçesi. 2. Ok veya kurşun atılan nişan tahtası. 3. Cenk denilen musiki aleti ve bunu icad edenin adı. 4. Ad kavmi zamanında, Şeddad tarafından cennete benzetilme amacıyla yapılan bahçe olup, Şam’da veya Yemen’de bulunduğu söylenir. Kur’an-ı Kerim’de Fecr Suresinde Geçmektedir. Kız Pembe 5934
Mehmet Emin Mehmet :Muhammed isminin türkçesi. (bkz. Muhammed) - Emin :1. Korkusuz kimse. 2. Emniyette olan. 3. İnanan, güvenen. 4. İnanılır, güvenilir. 5. Şüpheye düşmeyen, kati olarak bilen. 6. Emanet olarak idare edilen dairelerin başı. - 7. (Hz. Muhammed (s.a.s) ve Cebrail'in adı. Erkek Mavi 5904
Berkay (bkz. Berk). Erkek Mavi 5887
Begüm / Saygıdeğer kadın Kız Pembe 5874
Mehlika Ay yüzlü güzel. Kız Pembe 5873
Safa 1. Üzüntü ve kederden uzak olma, endişesizlik, rahat huzur, iç ferahlığı. 2. Eğlence. 3. Saflık, berraklık. Erkek Mavi 5866
Çınar Çınar ağacı. Erkek Mavi 5849
Neva 1. Ses, şada, makam, ahenk, name. 2. Refah, zenginlik. Güç, kudret. 3. Doğu müziğinde bir makam. Kız Pembe 5828
Teoman Hun imparatoru Mete'nin babası. Erkek Mavi 5815
Batu Üstün gelen, gücü yeten, galip. Erkek Mavi 5808
Mahir Maharetli, hünerli, elinden iş gelir, becerikli. Erkek Mavi 5802
Ilgaz . 1. Atın dört nalla koşması. 2. Hücum, akın. 3. Çankırı ilinin ilçe merkezi. 4. Batı Karadeniz bölgesinin en yüksek dağ kitlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek Mavi 5801
Tugay İki alaydan oluşan askeri birlik, liva. Erkek Mavi 5795
Linda İspanyolcada ’’güzel’’ anlamına geliyor. Kız Pembe 5776
Neziha Temiz, Lekesiz, İffetli; Masum; Dürüst; Kibar, Güzel; Rahatlatan, Huzur Veren Kız Pembe 5759
Azem dost, arkadaş, yaren olan... Erkek Mavi 5755
Iremsu İrem :1. Cennet bahçesi. 2. Ok veya kurşun atılan nişan tahtası. 3. Cenk denilen musiki aleti ve bunu icad edenin adı. 4. Ad kavmi zamanında, Şeddad tarafından cennete benzetilme amacıyla yapılan bahçe olup, Şam'da veya Yemen'de bulunduğu söylenir Erkek ve kadın adı olarak kullanılır - Su :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde Kız Pembe 5739
Müzeyyen Zinetlendirilmiş, süslenmiş, süslü. Kız Pembe 5714
Mısra Şiirin bir satırı Kız Pembe 5707
Tuna 1. Çok bol. 2. Yavru. 3. Görkemli, gösterişli. 4. Karaormanlardan doğan, Karadeniz'e dökülen, Avrupa'nın Volga'dan sonra en uzun ırmağı Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek Mavi 5698
Asel Bal, Cennetteki dört sudan biri Kız Pembe 5663
Cem 1. Toplama, biraraya getirme, yığma. 2. Hükümdar, şah. 3. Süleyman Peygamberin lakabı. 4. Büyük İskender'in lakabı. Cem Sultan: Fatih Sultan Mehmed'in Çiçek hatundan olma oğlu (14591495). Erkek Mavi 5630
Oğulcan Can,dost,çok sevgili çocuk Erkek Mavi 5629
Cihangir Dünyaya egemen olan, dünyayı zabteden kimse. Fatih. Osmanlı şehzadelerinin ortak adıdır. Erkek Mavi 5627
Yağız Efe Yağız :1. Esmer. 2. Doru. 3. Yiğit - Efe :1. Ağabey, büyük kardeş. 2. Yiğit, cesur. 3. Kabadayı Erkek Mavi 5614
Hiranur Mekke ’ de bulunan Hira Dağı (Cebel-i Nur). Hz. Muhammed ’e ilk vahiy bu dağda iken gelmiş ve Cebrâil isimli vahiy meleğini ilk defa bu dağda gerçek haliyle görmüştür Kız Pembe 5607
Zübeyde Öz, asıl, cevher. Kız Pembe 5596
Didar 1. Yüz, çehre. 2. Görme, görüşme. 3. Görüş kuvveti. 4. Açık meydanda. Kız Pembe 5594
Toygar Tarla kuşu, turgay. Erkek Mavi 5584
Aysima Çehresi, yüzü ay gibi parlak, nurlu, ışıklı, kutlu, uğurlu olan. Kız Pembe 5584
Görkem 1. İhtişam, gösteriş karşılığı olarak kullanılan bir kelimedir. 2. Gösterişli, heybetli Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek Mavi 5559
Selim 1. Kusuru, noksanı olmayan, sağlam, doğru. 2. Tehlikesiz, zararsız, kurtulmuş. 3. Temiz, samimi. Erkek Mavi 5553
Eray Erken ay, ilk ay, ayın ilk günlerinde doğan (bkz. İlkay). Erkek Mavi 5545
Nurettin Dinin Nuru, Dinin Aydınlığı, Dinin Işığı; Güzel Dindar; Erkek Mavi 5542
Koray İyice kor rengine gelen ay. Erkek Mavi 5534
Hanzade Hükümdar çocuğu. Kız Pembe 5530
Eser 1. Nişan, alamet, iz. 2. Etki, tesir. 3. Yok olmuş bir nesneden kalma parça. 4. Bir kişinin ortaya koyduğu mahsul, telif. 5. Hadis, hadis ilmi. 6. İmal, icat. 7. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek Mavi 5501
Doruk Tepe, ağaç tepesindeki körpe filiz. Erkek Mavi 5496
Tülay İncelikle, düşle ilgili. Kız Pembe 5490
Ali Rıza Ali :1. Yüce, ulu, yüksek. 2. Hz. Ali: Ebu Talib'in oğlu. Peygamberimizin amcazadesi ve kızı Fatma (r.anha)'nın kocası. Dördüncü halife - Rıza :Razılık, razı olma, hoşnutluk, memnuniyet, muvafakat, kabul. Bir şeyin olmasına muvafakat etme. Kadere mukadderata boyun eğme Erkek Mavi 5454
Neda Çiğ, nem rutubet, (bkz. Şebnem) Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek Mavi 5450
Mihrinisa Kadınlı­ğın güneşi, erdemli, nitelikli kadın. Kız Pembe 5449
Araf 1. Cennet ile cehen­nem arasındaki yer. 2. Sert, tepe. 3. Adetler, usuller. Arafat: Mekke'nin yakınında bulunup hacıların arefe gü­nü durdukları yerdir. Bu duruş haccın rükünlerindendir. Erkek Mavi 5448
Kardelen 1. Çiğdem. 2. Nergisgillerden baharda çok erken çiçek açan soğanlı bir bitki. Kız Pembe 5443
Ekin 1. Ekilmiş tahılın sürmüşü, tarlada bitmiş tahıl. 2 Kültür. Kız Pembe 5438
Tuğrul 1. Ak doğan, çakırdoğan, yırtıcı kuşlardan bir kuş (Bin kez öldürür, bir tanesini yer). 2. Selçuklu Devleti'nin kurucusu, Tuğrul Bey. Erkek Mavi 5422
Kasım 1. Taksim eden, ayıran bölen. Kasım b. Muhammed (s.a.): Hz. Muhammed (s.a.s)'in oğlunun ismi. Küçük yaşta vefat etmiştir. 2. Kinci, ezici, ufaltıcı. 3. Yılın 11. ayı. 4. Yılın kış bölümü. Erkek Mavi 5410
Duru Saf, berrak. Kız Pembe 5410
Yahya 'Allah lütufkardır" anlamında. Kur'anı Kerim'de 5 yerde ismi geçen ve Zekeriyya (a.s.)'nın oğlu olan peygamber. Erkek Mavi 5393
Nevra 1. Işıklı olma, parlaklık. 2. Çiçek, özellikle beyaz çiçek. Kız Pembe 5367
Birce Tek, eşsiz, biricik. Kız Pembe 5335
Zeyd artan, çoğalan... Erkek Mavi 5320
Semih Eli açık, cömert. Erkek Mavi 5304
Tanya Danimarka lisanından alınma. (Ermenice) Kız Pembe 5299
Dilara 1. Gönül alan, gönül kapan, gönül okşayan, gönlü dinlendiren. 2. Bugün elde örneği olmayan eski Türk mürekkep makamlarından biri. Kız Pembe 5293
Eda 1. Naz, cilve. 2. Kurum, caka. 3. Alınan şeyi geri ödeme. 4. Bir vazifeyi yerine getirmek. Kız Pembe 5292
Elif nisa Elif :1. İslami alfabenin ilk harfi. Ebccd hesabında değeri birdir. 2. Musikide "la" notasını ifade için kullanılır. 3. Ülfet eden, dost, tanıdık. 4. Alışmış, alışkın, alışık. - İki kelimeli isimler yapılabilir (Elif Beyza, Elif Nur v.s.) - Nisa :1. Kadınlar. 2. Kur’an-ı Kerim’in 4. suresi, özellikle kadın haklarından, onların hukûkî ve sosyal konumlarından bahsettiği için bu adı almıştır Kız Pembe 5286
Enver Daha nurlu, en nurlu, çok parlak. Erkek Mavi 5281
Ökkeş 1. Erkek örümcek. 2. Bir dağ adı. Erkek Mavi 5265
Bertan 1 - Sabahın en erken meyvesi. Şafak Yemişi. 2 - Avarcada Yüregin gizemli gözü. Erkek Mavi 5260
Ecem Kraliçem, benim sultanım Kız Pembe 5250
Mert 1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan. Erkek Mavi 5250
İpek İpekböceği denilen ve dut yaprağı ile beslenen kurdun ördüğü koza çözülerek elde edilen, kumaş dokumada kullanılan parlak ve ince tel. Kız Pembe 5218
Nergis Nergisgillerden çiçekleri ayrı veya bir köksap üzerinde şemsiye vaziyetinde bulunan ve beyaz san nevilesi de olan bir süs çiçeği. Kız Pembe 5216
İlknur İlk ay, ayın ilk hali. Kız Pembe 5188
Yafes Hz. Nuh (a.s.)'un üçüncü oğlu. Tufandan sonra Hazar denizinin kuzeyine yerleşmiştir. Türk soyunun atası olduğu söylenir. Erkek Mavi 5186
Bergüzar Hediye, hatıra, andaç. Kız Pembe 5180
Ali Eymen Ali isminin anlamı :1. Yüce, ulu, yüksek. 2. Hz. Ali: Ebu Talib'in oğlu. Pey­gamberimizin amcazadesi ve kızı Fat­ma (r.anha)'nın kocası. Dördüncü ha­life

Eymen isminin anlamı :1. Daha uğurlu, çok talihli, hayırlı, kutlu. 2. Sağ taraftaki. Eymen b. Hureym:. Sahabedendir. Mekke'nin alınışı sırasında müslüman oldu. Babası ve amcası Bedir şehitlerindendir. Hadis rivayctiylc ün kazandı
Erkek Mavi 5178
Asenat Asenat; Kelime olarak adanmış, adak manasına gelmektedir. Ayrıca Hz.Yusuf'un 1.Eşinin ismidir. Kız Pembe 5169
Alize Tropikal bölge denizlerinde sürekli olarak esen rüzgârın adı. (fransızca kökenlidir) Kız Pembe 5166
Zeycan Candan, cana yakın. Erkek Mavi 5157
Maria meryem ana, aydaki görünm Kız Pembe 5155
Ayca Ay gibi güzel, ışıklı, parlak. Kız Pembe 5142
Hürü Hür-yaşar. Kız Pembe 5140
Mercan Selenterelerin mercanlar sınıfından olup kayalık yerlerde koloni meydana getirerek yaşayan, iskeleti kalkerli kırmızı renkli deniz hayvanı Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek Mavi 5136
Milena Sevilen kız, sevgili Kız Pembe 5133
Yasemin Zeytingillerden, güzel kokulu ve ekseriya beyaz veya sarı çiçek açan sarılgan ağaççık (jasminum). Kız Pembe 5097
Azat Özgür, Hür, Serbest; Bağımsız, Kimseye Bağımlı Olmayan; Kurtulmuş, Aklanmış, Müberra; Ayıpsız, Kusursuz, Günahsız; Zarif, Nazik, Kibar Erkek Mavi 5087
Hilal Gül yanaklı Kız Pembe 5086
Belis güzel bir kız.aşkın ilk meyvesi. Kız Pembe 5084
Yezdan 1. Zerdüştlerin iyilik tanrısı. 2. Allah İsim olarak kullanılmaz. Erkek Mavi 5083
İbrahim 1. İnananların babası. 2. Hakların babası. 3. Kur'an'da ismi geçen İbrahim peygamber. Erkek Mavi 5082
Semanur Nurlu gökyüzü Kız Pembe 5081
Yüsra Sol taraf. Kız Pembe 5069
Neslihan Han nesline ait, hanın soyundan. Kız Pembe 5066
Saruhan Harizm'den gelip Anadolu'ya yerleşen Saruhanoğulları beyliğinin kurucusu. Erkek Mavi 5060
Sezai Uygun yaraşan, münasip. Erkek Mavi 5059
Tusem Cennette esen ılık rüzgar Kız Pembe 5058
Vildan 1. Yeni doğmuş çocuklar. 2. Kullar, köleler. Kur'an'da zikredilmiştir. Kız Pembe 5043
Beritan Yaylaya giden kız anlamındadır ve kürtçe kökenlidir. Kız Pembe 5042
Ervanur Çok güzel genç.Son derece cesur ve yiğit adam Nur:Işık, parıltı aydınlık, Allahın gönderdiği ışık Kız Pembe 5041
Maide 1. Üzerinde yemek bulunan sofra. Yemek, şölen. 2. Kur'anı Kerim'in 5. suresinin adı. 3. İsa ve Havarilerine gökten inen sofra (Maidei Mesih). Kız Pembe 5024
Gülcan Gül gibi güzel, canlı Kız Pembe 5019
Afra 1. Ayın onüçüncü gecesi. 2. Beyaz toprak. Afra binti Ubeyde: Sahabe hanımlardan. Kız Pembe 4998
Feryal 1. uzun boylu güzel kız anlamında kullanılır. 2. ayın kendi etrafına yaydığı ışık 3. mısır da çok eskilerde bi prensesin adı Kız Pembe 4994
Yiğit 1. Güçlü, yürekli, kahraman, alp 2. Delikanlı, genç, erkek. 3. Gözüpek, düşüncelerini açıkça söylemekten kaçınmayan kimse. Erkek Mavi 4989
Meryem 1. Abid. İbadete düşkün insan. 2. Hz. İsa'nın annesi. Kız Pembe 4987
Zeren Anlayışlı, kavrayışlı, zeki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Kız Pembe 4984
Lalin Eski dilde parlak kirmizi Kız Pembe 4962
Nursel Nur, ışık seli akışı. Kız Pembe 4949
Ümmü Umut vermek uğur getirmek Kız Pembe 4945
Müberra Temize çıkmış aklanmış, müstesna, azade, arınmışErkek ve kadın adı olarak kullanılırHz. Peygamberin isimlerinden. Kız Pembe 4940
Kıvanç . 1. Sevinç, memnuniyet. 2. Övünen, güvenen, iftihar eden Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek Mavi 4922
Burçin Dişi geyik. Kız Pembe 4915
Zilan Kürtçe Kökenli Olup, Yeniden doğuş anlamına gelmektedir. Kız Pembe 4906
Çisem Çiseleyen yağmur Kız Pembe 4891
Hamza 1. Arslan. 2. Heybetli, azametli demektir Hz. Peygamber'in amcası, Mekke döneminde müslüman olmuş, Uhud Savaşı'nda Vahşi tarafından şehid edilmiştir. Erkek Mavi 4886
Ayris ay ışığının kumsaldaki ışıltısı. Kız Pembe 4875
Ceyda Uzun boyunlu ve güzel. Kız Pembe 4869
Orhan Şehrin yöneticisi, hakimi. Orhan Gazi: Osmanlı imparatorluğunun ikinci padişahı. Erkek Mavi 4861
Seda Ses. Yankı. Kız Pembe 4851
Elçin Deste / Demet / Bir kerede ele alınabilecek kadar az olan nesne Kız Pembe 4849
Berçem nefes, ferahlık anlamındadır Kız Pembe 4843
Fatih 1. Fetheden, açan. 2. Bir ülkeyi, şehri veya kaleyi zapteden kimse. 3. Hüküm veren anlamında, Cenabı Hakk'ın sıfatlarından biridir. A'raf suresi 89. ayet İstanbul'u fetheden yedinci Osmanlı padişahı Sultan Mehmet Han'a bu fethinden ötürü verilen unvan. Erkek Mavi 4826
Hakan 1. Eski Türk ve Moğol hükümdarlarının kullandığı unvanlardan biri, hanlar hanı. 2. Kağan. Erkek Mavi 4823
Yılmaz Yılmayan, bıkmayan, azimli, sebatlı. Erkek Mavi 4813
Zülal 1. Hafif, saf ve tatlı su. Kız Pembe 4812
Bilal Su gibi ıslatan, ıslatış, ıslaklık. Bilal b. Raba: İslamın ilk müezzini, Habeş asıllı olup İslamı köle olarak ilk kabul edenlerden birisidir. Erkek Mavi 4808
Aysel 1. Bol ışık saçan, ay. 2. Ay'ın en parlak zamanında do­ğan. Kız Pembe 4790
Veysel Aslı Üveys'tir. Kurt anlamında. Veysel Karanı: Raşid halifeler döneminde Şam'dan Medine'ye gelerek yaşamış, Medinei Münevvere'de itibarlı bir hayat sürmüş. Hadisi şeriflerde övülmüş meşhur veli. Sıffin savaşında şehid olduğu söylenir (bkz. Üveys). Erkek Mavi 4781
Selen Sel gibi coşkun, taşkın kimse Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek Mavi 4781
Belin Gözlerini açıp baka kalmış şaşkın. Kız Pembe 4764
Çağatay 1. Yavru at, tay. 2. Doğu Türklerine, lehçelerine dayanılarak verilan ad Çağatay Han: Cengiz Han'ın 2. oğlu Çağatay. Müslümanlara ve dinin emirlerine karşı politika uygulamakta ve Moğol yasasını tatbik etmekteydi. Gusl abdestini yasaklamıştı. Hristiyan dostu olarak bilinmektedir. Marco Polo kendisinin vaftiz edildiğini kaydetmiştir. Erkek Mavi 4764
Mişa Sonsuzluğa çiçek açma Kız Pembe 4759
Almila Elma gibi kırmızı yanaklı güzel Kız Pembe 4738
Beren Güçlü, kuvvetli, akıllı. Erkek Mavi 4736
Dilan Gönüller, yürekler Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek Mavi 4728
Yuşa Tarihlerde, Peygamber olduğu rivayet edilen Yûşa b. Nün. Erkek Mavi 4723
Lena Bizim için , bizden biri ve insan anlamlarina geliyor. Kız Pembe 4714
Siva Başka, gayrı özge. Kız Pembe 4709
Gülfem Gül dudaklı, gül ağızlı Kız Pembe 4706
Atlas 1. Üstü ipek, altı pamuk kumaş, diba. 2. Düz, havasız, tüysüz. 3. Büyük harita. 4. Atlas ok­yanusu. 5. Kuzey Afrika'da Fas, Ce­zayir'i geçerek Tunus Körfezi'ne ka­dar uzanan sıradağlara verilen ad. Erkek Mavi 4685
Mâriye Şen'un adında birinin kızı olup hicretin 7. yılında kızkardeşi Şirin ile birlikte, Mukavkıs tarafından Hz. Muhammed'e (s.a.s) hediye edilen kıbti bir cariye. Hz. Peygamberin hanımlarından küçük yaşta ölen oğlu İbrahim'in annesi. Kız Pembe 4684
Tolga Demir harp başlığı. Savaşçıların başlarına giydikleri demir başlık. Miğfer. Erkek Mavi 4672
Salih 1. Yarar, yakışır, elverişli, uygun. Salahiyeti bulunan, yetkili. 2. Dinin emir ve yasaklarına uyan, iyi ahlak sahibi, muttaki. Erkek Mavi 4671
Ecem Su Ecem :Kraliçem, benim sultanım
Su :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Kız Pembe 4662
Aylin Ay'a ait. Kız Pembe 4656
Livanur Hz. Muhammed s.a.vin bayrağı efendimizin bayrağı.Livaül-Hamd:Hz. Muhammed efendimizin ümmetinin mahşer günü altında toplanacakları sancak anlamına gelir Kız Pembe 4653
Sanem 1. Put. 2. Çok güzel kadın İsim olarak kullanılmaz. Kız Pembe 4650
Esin 1. Rüzgar, sabah rüzgarı. 2. İlham, çağrışım. Kız Pembe 4643
Yunus 1. Ilık ve sıcak denizlerde yaşayan, memeli hayvan. 2. Bir takım yıldızın adı. 3. Uzun müddet bir balığın karnında kaldığı rivayet edilen ve Kur'anı Kerim'de ismi geçen 25 peygamberden birisi. Hz. Yunus (a.s.). Kur'anı Kerim'in 10. suresi. Erkek Mavi 4627
Rezzan Ağırbaşlı, ağır, onurlu. Kız Pembe 4616
Haktan Allah'tan gelen, Allah'ın verdiği. Erkek Mavi 4603
Efrahim Hz. Yusuf un ikinci oğlu. Orta Filistin'de yerleşen İsrail kabilesine adını verdiği söylenir. Bu kabile Hz. Süleyman'ın ölümünden sonra asıl İsrail topluluğunun 12 kola ayrılmasında etken oldu. Erkek Mavi 4601
Tuncay Tunç renginde ay Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek Mavi 4598
Cengiz Han Cengiz :Cengiz Han. Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu, asıl adı Timuçin'dir. Moğolcada Çing sıfatının çoğulu olarak, güçlü, kuvvetli anlamındadır. İslam ülkelerine düzenlediği seferlerle acımasız ve gaddarca müslümanları katletti. İslam medeniyetine büyük ölçüde tahribat verdi Erkek Mavi 4595
Ayşenaz Ayşe :Yaşayan. Rahat yaşayan. (Geniş bilgi için bkz. Aişe) - Naz :1. Kendini beğendirmek için takınılan yapmacık cilve, işve. 2. Bir şeyi beğenmiyormuş gibi gözükme. Şımarıklık. 3. Yalvarma, rica Kız Pembe 4588
Lara Su perisi Kız Pembe 4572
Berin 1. En yüksek, çok yüce. 2. Soylu. Kız Pembe 4561
Melda İnce ve taze vücutlu Kız Pembe 4553
İsmail Hz. İbrahim (a.s.)'in oğlu. İbrahim (a.s.) O'nu Allah'a kurban olarak adamış ve sözünde durmak için harekete geçmiştir. Fakat Allah (c.c.) O'nu son anda Cebrail aracılığıyla durdurmuş ve bu imtihanı kazandığını bildirmiştir. İsmail (a.s.) Kur'an'da ismi geçen peygamberlerdendir ve babasıyla beraber Ka'be'yi inşa etmişlerdir. Erkek Mavi 4552
Ravza Nur Çimeni, ağacı bol olan yer, bahçe. Ravza-i Mutahhara; Rasulullah'ın medfun olduğu mekan, yada nur Allah'ın isminin bulunduğu ravza anlamında olması sebebi ile bu ismin kullanılmasını tavsiye etmiyoruz. Kız Pembe 4545
Gamze 1. Süzgün bakış. 2. Çene veya yanak çukurluğu. Kız Pembe 4540
Selahattin Dinine bağlı kimse Erkek Mavi 4530
Şükrü Şükretme, minnettarlıkla ilgili. Erkek Mavi 4526
Muhammed 1. Birçok defalar hamdu sena olunmuş, tekrar tekrar övülmüş. 2. Birçok güzel huylara sahip. Hz. Peygamber (s.a.s)'in isimlerindendir. Dedesi Abdülmuttalib tarafından, gökte hak yerde halk övsün niyetiyle bu ad konulmuştur. Kur'an'da dört yerde zikredilmiştir. Erkek Mavi 4523
Güllü 1. Çiçek. 2. Bilinen çiçek, gül çiçeği, gülağacı. 3. Tasavvufta Allah'ın birliğinin remzi. 4. Başına ve sonuna ek ve isimler getirilerek yeni isimlerin türetilmesinde kullanılan bir isimdir. - (Ayşegül, Gülay, vb). Kız Pembe 4516
Şevval Hicri takvime göre yılın 10. ayı, ilk üç günü şeker bayramıdır Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek Mavi 4512
Aybüke Eski Türk kadın isimlerinden Kız Pembe 4510
Fethiye fethi eden kişinin eşi demek Kız Pembe 4503
Çağrı 1. Çakır gözlü. 2. Mavi hareli göz. Çağrı bey (9901060). Büyük Selçuklu devleti hükümdarı Tuğrul beyin kardeşi. Çağrı bey müslüman olduğunda Davud ismini aldı. Kardeşi Tuğrul ise Muhammed ismini almıştır. Erkek Mavi 4501
Ece Naz Ece :1. Baş reis. 2. Kraliçe. 3. Ana. 4. Yaşlı kadın - Naz :1. Kendini beğendirmek için takınılan yapmacık cilve, işve. 2. Bir şeyi beğenmiyormuş gibi gözükme. Şımarıklık. 3. Yalvarma, rica Kız Pembe 4498
Selman Barış içinde bulunma, huzur, erinç. Erkek Mavi 4497
Nisanur Aydınlık kadın Kız Pembe 4496
Tuğsem Cennette esen ılık rüzgar Kız Pembe 4490
Evra Hisar. Kız Pembe 4481
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek Mavi 4475
Leman Parlama, parıltı. Kız Pembe 4466
Gökberk Yeşil Yaprak; Gök Gibi Pek, Yüksek Gök; Gök + Berk Erkek Mavi 4459
Gülay Güllerin açtığı ay Kız Pembe 4447
Minel Cennetteki inci tanesi Kız Pembe 4423
Arslan 1. Kuvvet ve saldırganlığıyla tanınan hayvan, esed, şir. 2. Cesur adam, bahadır. 3. Bir çe­şit çiçek. Arslan Argun: Alpaslan'ın oğlu (1097). Erkek Mavi 4381
Damla 1. Bir sıvıdan ayrılarak düşen parça halinde, küçük miktar, katre. 2. Belli miktarlarda akıtılarak kullanılan ilaç. Kız Pembe 4365
Erkan 1. Bir topluluğun ileri gelenleri, büyükler, üstler. 2. General ya da amiral aşamasındaki askerler. 3. Yol, yöntem, adet, usûl. 4. Temel esaslar. Rükünler, direkler. Erkek Mavi 4365
Nina Bu isimdeki kişiler üstün güçlere sahip olurlar. İç dünyasında hassas, duygusal ve kırılgandırlar. Sağduyulu ve yaratıcı olmasının yanı sıra iş hayatında atılgan ve enerjik bir kişilik enerjisine sahiptirler. Kız Pembe 4363
Suden ‘Peygamber efendimizin Cennetteki en çok sevdiği ağaç olarak bilinmektedir. Fakat Suden kesinlikle Hz. Peygamberimiz’in Cennetteki en sevdiği ağaç değil! Kuran’da her geçen kelimenin isim olarak konulmaması gerektiğinin en iyi örneklerden biri Suden kelimesidir. Evet, Suden Kuran’da geçiyor, ama ‘başıboş, sorumsuz’ gibi kötü bir anlam taşıyor. Bu yüzden Suden önerilmeyen bir isimdir. Kız Pembe 4356
Niran 1. Ateşler. 2. Cehennem Kız Pembe 4353
Semra Esmer. Kız Pembe 4350
Pınar Yerden kaynayıp çıkan su, kaynak, çeşme. Bir suyun çıktığı yer, su başı. Kaynak suyunun devamlı aktığı yer. Kız Pembe 4343
Gokhan Göklerin hakanı Gök gibi büyük han Erkek Mavi 4342
Eslim teslimiyet demektir, allaha teslim olan, kurani kerimde bakara suresinde 6. ayetinde geciyor Kız Pembe 4339
Muhammed mustafa Muhammed :1. Birçok defalar hamdu sena olunmuş, tekrar tekrar övülmüş. 2. Birçok güzel huylara sahip. Hz. Peygamber (s.a.s)'in isimlerindendir. Dedesi Abdülmuttalib tarafından, gökte hak yerde halk övsün niyetiyle bu ad konulmuştur. Kur'an'da dört yerde zikredilmiştir - Mustafa :1. Temizlenmiş, seçilmiş, güzide. 2. Hz. Peygamberin isimlerinden. 3. Sa'd Suresi 47. ayette geçer Erkek Mavi 4329
Sabiha Güzel, latif, şirin. Kız Pembe 4318
Feyzanur ifetli, namuslu, feyzli kadın, feyiz veren kadın Kız Pembe 4317
Bulem Ay Parçası, Ayın 14’ü Gibi Güzel, Ay Yüzlü Kız Pembe 4303
Alperen Yiğit, baha­dır. Erkek Mavi 4303
Aybars Ay ve Pars kelimelerinden, Ay gibi güzel, pars gibi yırtıcı Erkek Mavi 4289
Dila İçten gönülden seven Kız Pembe 4281
Cemre 1. Ateş. 2. Kor halinde ateş. 3. Şubat ayında azar azar artan sıcaklık. 4. Hacıların Mina'da şeytan taşlaması. Küçük taş parçası. Arafat'ta hacıların şeytan taşlamaları. Erkek Mavi 4274
Efecan Efe :1. Ağabey, büyük kardeş. 2. Yiğit, cesur. 3. Kabadayı - Can :1. Can, ruh. Hayat. 2. Güç, kuvvet, hayatiyet, dirilik. 3. Gönül, yakın dost, çok sevilen arkadaş. 4. Mevlevi ve Bektaşi tarikatlarında dervişlerin birbirlerine hitabı. 5. Kişi, fert. 6. Sevgili Erkek Mavi 4272
Fatımatüz Zehra Peygamber efendimizin, Hazret-i Hatice validemizden olan en küçük ve en sevgili kızıdır. Kız Pembe 4253
Hifa hifa mekkenin en güzel gösterişli ve sadece ALLAH'ın rızasını kazanmak için yaşayan Müslüman kadın. Kız Pembe 4252
Harun Kur'anı Kerim'de bahsedilen peygamberlerdendir. Musa Peygamberin büyük kardeşi. Fir'avun erkek çocukların öldürülmesi emrini kaldırdıktan sonra doğmuştur. Hz. Musa'dan 3 sene sonra doğduğu söylenir. Erkek Mavi 4251
Samira Samir kökünden gelir. Gecenin arkadaşı, sabah yıldızı ve gece insanı gibi anlamları vardır Kız Pembe 4239
Burcu Güzel koku. Kız Pembe 4237
Altay 1. Asya'da Batı Sibirya ile Moğolistan'ı ayıran dağlık bölge. 2. Altay dağlan bölgesinde ya­şayan Türklerin genel adı. Erkek Mavi 4233
Şaban 1. Aralık, fasıla. 2. Hicri, Kameri ayların sekizincisi, üç ayların ikinci ayı. Erkek Mavi 4220
Agah Bilgili, haberli, uyanık, afif. Vakıf olmuş, malumatlı. Agah Efendi: (17441824). Türk dev­let adamı. Erkek Mavi 4216
Suna Erkek ördek. Görünüşündeki zerafet sebebiyle bayan ismi olarak kullanılmıştır. Kız Pembe 4199
Suat Mutlu, mutlulukla ilgili Kız Pembe 4197
Barkın Yolculuk eden, yolcu gezgin. Erkek Mavi 4196
Berkan 1. Şakıma, parıldama. 2. Kıvırcık tüylü kuzu postu kürkü. Erkek Mavi 4192
Sibel 1. Buğday başağı. 2. Henüz yere düşmemiş yağmur damlası. 3. Eski Türklerdeki bir tanrıça. Kız Pembe 4191
Mehmet Efe Mehmet :Muhammed isminin türkçesi. (bkz. Muhammed) - Efe :1. Ağabey, büyük kardeş. 2. Yiğit, cesur. 3. Kabadayı Erkek Mavi 4184
Egemen Hakim, hüküm süren karşılığı olarak kullanılan bu kelime, hem kök, hem de ek olarak yanlıştır. Türkçe'de ne "eğe" kökü, ne de "manmen" şeklinde isim yapım eki vardır. Erkek Mavi 4183
Nefise Pek hoş, çok hoşa giden, en güzel, çok beğenilen. Kız Pembe 4163
Deva İlaç. Çare, tedbir. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek Mavi 4160
Aynur Ay ışığı. Kız Pembe 4146
Zeyneb Değerli taşlar, mücevherler. Zeyneb binti Cahş: Peygamberimiz (s.a.s)' in hanımlarından. Kız Pembe 4140
Boran Rüzgar, şimşek, gökgürültüsü, sağanak yağmurun birlikte olduğu iklim hadisesi. Boran Hatun: Emevi halifesi Me'mun'un zevcesi. Erkek Mavi 4131
Zuhal Güneşe uzaklık bakımından altıncı durumda olan gezegen, satürn. Kız Pembe 4130
Havva Esmer kadın. Havva: Hz. Adem (a.s.)'in karısı, ilk kadın. Adem (a.s) cennette uyurken sol kaburga kemiğinden yaratılmıştır. İnsan soyunun başlangıcı yani türeyiş, onların bir arada yaşamaya başlamasıyla vaki olmuştur. Kız Pembe 4128
Celil 1. Büyük, ulu. (bkz. Celal). Allah için sıfat olarak kullanılır. 2. Osmanlı devletinde vezir ve müşir rütbelerinde bulunanlara hitapta bu sıfat kullanılırdı. 3. Güzel sanatlarda bir yazı stili. Erkek Mavi 4124
Berre Peygamberimiz hanımlarından ikisinin ilk isimlerini değiştirmiştir. Biri Cüveyriye, diğeri Zeynep binti Cahş annemizdir. Her ikisinin ilk isimleri "Berre" idi. ayrıca üvey kızının adı da "Berre" iken onu "Zeynep" olarak değiştirmiştir. Berre manası temizleyicidir. Ancak " O kendi nefsini temizler" diyerek kibir ve gurura sebep olmaması için değiştirmiştir Kız Pembe 4114
Kuzey Kuzey yönü / Şimal Erkek Mavi 4111
Efza Artmak, çoğalmakErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Kız Pembe 4104
Hale Ayın ve güneşin etrafında bazı zamanlarda görülen ışıklı halka, ayla, ağıl. Kız Pembe 4099
Talya 1. Doğanın uyanışı, baharın müjdesi. 2. Mitolojide doğanın ve hayvanların koruyucusu bir tanrıça. 3. Mitolojide deniz tanrıçası (Antalya’ya adını veren tanrıça) Kız Pembe 4094
Serpil İyi geliş, büyü, güzelleş. Kız Pembe 4084
Çağan Bayram, şenlik. Erkek Mavi 4081
Pakize Temiz, saf, halis, lekesiz. Kız Pembe 4077
İclal Azamet, büyüklük, ağırlama, ikram Kız Pembe 4074
Asi İsyan Eden, İsyankar;
Haydut, Bozguncu, Şaki;
Söz Dinlemeyen, İtaat Etmeyen (Tıpkı “Âsiye” ismi gibi bu isim de Hz. Muhammed tarafından değiştirilmiştir;
Hz. Muhammed, “Âsi” isimli bir sahabiye “Muti/Mûti” (İtaat Eden, İtaatkar, Uysal) ismini takmıştır.)
Kız Pembe 4067
Şükran İyilik bilme, gönül borcu, minnettarlık Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Kız Pembe 4055
Türkân Saltanat ve idarede yönetime etki eden prenses. Kız Pembe 4038
Nurselin Nur :1. Aydınlık, parıltı, parlaklık, niran. 2. Mekke'deki Hıra dağı. Işığın bir şeye yansımasından meydana gelen parlaklık. Zünnureyn: Hz. Peygamberin 2 kızıyla evlendiği için Hz. Osman'a verilen unvan, onur sahibi. Kur'anı Kerim'in 24. suresinin adı. - Selin :1. Gür akan su. 2. Orta Asya'da yetişen, bodur, sürekli yeşil kalan bitki. Kız Pembe 4035
Nursena Nur ve Sena isimlerinin birleşiminden oluşmuş bir isimdir. Kız Pembe 4025
Tanem Benim Tanem, birtanem Kız Pembe 4020
Can 1. Can, ruh. Hayat. 2. Güç, kuvvet, hayatiyet, dirilik. 3. Gönül, yakın dost, çok sevilen arkadaş. 4. Mevlevi ve Bektaşi tarikatlarında dervişlerin birbirlerine hitabı. 5. Kişi, fert. 6. Sevgili. Erkek Mavi 4017
Açelya Kokusuz, fundagillerden çeşitli renklerde çiçek­ler açan bir bitki. Kız Pembe 4016
Nesrin Yaban gülü Ağustos gülü. Mısır gülü. Van gülü. Kız Pembe 4008
Geylani cennetin ilk çıkan kirazı Erkek Mavi 4002
Müge İnci çiçeği. Kız Pembe 4001
Göksu 1. Türklerin oturduğu birçok akarsuya verilen isim. 2. Adana'dan gelerek Akdeniz'e dökülen Seyhan nehrinin önemli kollarındanErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek Mavi 3994
Okan 1. Anlayışlı. Anlama, öğrenme. 2. Tanrı, oğuz. Erkek Mavi 3987
Larin Su perisi Kız Pembe 3987
Elfin Küçük yaramaz, Ele avuca sığmaz Kız Pembe 3974
Sude naz Sude :Sürmüş, sürülmüş, ezilmiş - Naz :1. Kendini beğendirmek için takınılan yapmacık cilve, işve. 2. Bir şeyi beğenmiyormuş gibi gözükme. Şımarıklık. 3. Yalvarma, rica Kız Pembe 3968
Sakine 1. Hareketsiz, kımıltısız, durgun. Sessiz. 2. Heyecanı veya kızgınlığı olmayan. Kız Pembe 3961
Gizem Sır karşılığı olarak kullanılan uydurma bir kelime. Kız Pembe 3953
Benay Çok Güzel, Ay Yüzlü, Ay Benizli, Ay Gibi Parlak; Ayben, Ben + Ay Kız Pembe 3953
Hafsa Hz. Ömer'in kızı. Hz. Peygamberin zevcelerinden, Ümmü'1Mü'minin. Kız Pembe 3944
Verâ 1. Günah ve haramdan kaçınmak için şüpheli şeylerden uzak durma, takva, ittika. 2. Halk, mahluk, alem, kainat. Kız Pembe 3943
Sinan Mızrak, süngü vb. silahların sivri ucu. Erkek Mavi 3940
Serkan Soylu kan, başkan. Erkek Mavi 3939
Eva Havva. Yaratılan ilk kadın demek. Akşam, arife, arife gecesi. (Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce) Kız Pembe 3926