Bebek isimleri
www.bebekisimleri.gen.tr
bebek isimleri
Erkek isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Kız isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Otomatik Ara :
rastgele isim arama
Ana Sayfa Erkek isimleri Kız isimleri En güzel bebek isimleri En güzel erkek isimleri En güzel kız isimleri Alevi isimleri İsim aramaBebek isminin önemi
Kur-an'da geçen bebek isimleri
Allah'ın 99 ismi
Bebek ismi nasıl konulur
Bebeğin kulağına ismin okunması
Bebeklere isim neden verilir
İsim ne zaman konulmalıdır ?
Bebek isminin önemi
Bebeğin nüfusa kayıt ettirilmesi


Alevi isimler

Web sitemizde alevi mezhebine mensup kişilerin kullandıkları isimlere ulaşabilirsiniz, bebeğiniz için en güzel isimleri seçerek, karar vermenize yardımcı olabiliriz. Aleviler için en güzel bebek isimleri

İsim Anlamı Cinsiyet Puan
Abidin İbadet edenlerZeyne'lAbidin'den kısaltma isim ad. Zeynelabidin: Hz. Ali'nin torunların­dan biri, ibadet edenlerin ziyneti. Erkek 777
Adalet / 1. Hakka riayctkarlık, hak tanırlık, haklılık, doğruluk. 2. Haksızlıktan uzaklaşma. 3. Düzenli ve dengeli davranma. 4. Hakkaniyet. Erkek 812
Ahmet Övülmeye değer/ Beğenilmiş / Allah'a şükreden Erkek 1653
Ali 1. Yüce, ulu, yüksek. 2. Hz. Ali: Ebu Talib'in oğlu. Pey­gamberimizin amcazadesi ve kızı Fat­ma (r.anha)'nın kocası. Dördüncü ha­life. Erkek 1490
Ali Haydar 1. Arslan, esed, gazanfer, şir. 2. Cesur, yiğit adam. 3. Hz. Ali'nin lakabı. Erkek 91
Aliye Yüce, yüksek, bir şeyin en yukarısı, tepesi (bkz. Ali). Erkek 902
Asaf 1. Vezir. 2. Erdem, ileri görüşlülük, yönetimde başarı. Hz. Süleyman'ın ünlü veziri. Süley­man (a.s.)'ın en çok güvendiği kişiydi. Neml suresinde anlatılanlar Asaf üze­rine yorumlandı. Daha sonra padişa­hın vezirlerine Asaf unvanı verildi. Erkek 1737
Asım 1. Yasak, yanına yaklaşılamayan. 2. Günahtan, haram­dan çekinen. 3. İffetli, afif, ismetli, perhizkar. Asım b. Umeyr: (749). İs­lam komutanlarından. Maveraünnehir fethine katıldı ve yiğitliğiyle ün saldı. Erkek 1061
Asuman Gök, sema, fe­lek. Asuman ile Zeycan hikayesinin erkek kahramanı. Doğu Anadolu'da yaygın olarak anlatılır. Erkek ve ka­dın adı olarak kullanılır. Erkek 1052
Aycan İçi aydınlık Erkek 0
Aygül Ay'ın gülü. Erkek 882
Aylin Ay'a ait. Erkek 1228
Aynur Ay ışığı. Erkek 1046
Ayşe Yaşayan. Rahat yaşayan. (Geniş bilgi için bkz. Aişe). Erkek 1920
Barış 1. Savaşsızlık durumu. 2. Savaştan sonra silah bırakma, uzlaşma sulh. 3. Dirlik, düzenlik. Erkek 1062
Bedreddin 1. Din'in nuru, ışığı. 2. Dinin aydınlığı, dinde bilgelik. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır. Erkek 638
Behiye Beha'dan güzel. Erkek 689
Bektaş 1. Akran. 2. Eş, müsavi Bektaşi: Hacı Bektaş Veli tarikatına mensubolan kişi, Horasan'da gelip Anadolu'ya yerleşen Hacı Bektaş Veli tarafından kurulduğu ileri sürülen tarikata mensup ilk zamanlan bilinmeyen bu tarikat, sonradan batıni bir hüviyet kazanmıştır. Erkek 728
Berkay (bkz. Berk). Erkek 1293
Cafer Küçük akarsı. Çay. Cafer b. Muhammed: Lakabı esSadık olup 12 imamın 6.'ncısıdır. Muhammed b. elBakır'ın yerine imamete geçmiştir. Caferi Tayyar: Hz. Alinin kardeşi olup, Mute savaşında bayrak tutarken iki elini de kaybederek şehid olmuştur. Bugün Mute civarında kabri bulunmaktadır. Erkek 1031
Can 1. Can, ruh. Hayat. 2. Güç, kuvvet, hayatiyet, dirilik. 3. Gönül, yakın dost, çok sevilen arkadaş. 4. Mevlevi ve Bektaşi tarikatlarında dervişlerin birbirlerine hitabı. 5. Kişi, fert. 6. Sevgili. Erkek 1165
Cem 1. Toplama, biraraya getirme, yığma. 2. Hükümdar, şah. 3. Süleyman Peygamberin lakabı. 4. Büyük İskender'in lakabı. Cem Sultan: Fatih Sultan Mehmed'in Çiçek hatundan olma oğlu (14591495). Erkek 1081
Cemre 1. Ateş. 2. Kor halinde ateş. 3. Şubat ayında azar azar artan sıcaklık. 4. Hacıların Mina'da şeytan taşlaması. Küçük taş parçası. Arafat'ta hacıların şeytan taşlamaları. Erkek 1113
Ceren Halk ağzında "ceylan" anlamına gelir. Erkek 1366
Cevahir 1. Cevherler, elmaslar, kıymetli taşlar. 2. Mayalar, özler Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 729
Cihan 1. Dünya, alem, kainat, yeryüzü, yerküresi. 2. Dünyada yaşayan insanların tümü. Cihan Ara Begüm: HintTürk hükümdarı Şahcihan ile adına Taç Mahal'in yapıldığı Mümtaz Mahal'in kızı. Dindarlığı ve ihlaslı oluşu sebebiyle "Zamanın Fatıması" olarak anıldı Kadın ve erkek adı olarak kullanılır. Erkek 1105
Deniz 1. Büyük su kütlesi. 2. Büyük su kütlesindeki dalgalanma. Erkek 1473
Devrim 1. Hareket halinde bir şeyin bir eğri çizerek dönmesi, devretmesi. 2. Köklü değişiklik, inkılap. 3. Eski olduğu fark edileni yıkıp yerine yeni olduğu farz edileni koymak. 4. İhtilal. Erkek 751
Doğan Kartalgillerden, alıştırılarak kuş avında kullanılan, yırtıcı bir kuş. Erkek 908
Döndü 1. Henüz evlenmemiş kız. 2. Örfte devamlı erkek çocuğu olan ailenin son doğan çocuğu kız olursa döndü adını koyarlardı. Erkek 902
Dursun Ali Kız çocuğu olmayan ailelerin en son doğan erkek çocuklarına verdikleri isim Erkek 714
Edibe (bkz. Edip). Erkek 831
Ekim 1. Toprağa ürün ekme işi. 2. Yılın onuncu ayı. Erkek 746
Ekin 1. Ekilmiş tahılın sürmüşü, tarlada bitmiş tahıl. 2 Kültür. Erkek 1089
Elif 1. İslami alfabenin ilk harfi. Ebccd hesabında değeri birdir. 2. Musikide "la" notasını ifade için kullanılır. 3. Ülfet eden, dost, tanıdık. 4. Alışmış, alışkın, alışık İki kelimeli isimler yapılabilir (Elif Beyza, Elif Nur v.s.). Erkek 2168
Emrah Anadolu saz şairlerinden. Erkek 703
Eren 1. Yetişen, ulaşan, vasıl olan. 2. İyi yetişmiş kişi. 3. Cesur, yiğit adam. 4. Ermiş. 5. Koca, zevc. 6. Kişi, şahıs. Erkek 1448
Erkan 1. Bir topluluğun ileri gelenleri, büyükler, üstler. 2. General ya da amiral aşamasındaki askerler. 3. Yol, yöntem, adet, usûl. 4. Temel esaslar. Rükünler, direkler. Erkek 891
Eylem 1. Eyleme işi, fiil, aksiyon. 2. Bir durumu değiştirme ve daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası, amel. Erkek 1004
Fatma Sütten kesme / Aslı Fatima Erkek 1422
Ferhat Sevinç, neşe. (bkz. Ferhad). Erkek 836
Fidan 1. Yeni yetişen körpe ağaç. 2. Fidan boylu: İnce uzun mütenasip. Erkek 899
Gülcan Gül gibi güzel, canlı Erkek 1669
Gülendam Gül endamlı, gül boylu, nazik, güzel endam. Erkek 927
Gülistan 1. Gül bahçesi, güllük. 2. Azerbaycan'da Karabağ bölgesinde bir mevki. Erkek 975
Gülsün Yaşam boyu yüzü hep gülsün anlamında Erkek 809
Gültekin Genç delikanlı, nazik. Erkek 664
Gülten Gül tenli, gül vücutlu. Erkek 848
Handan 1. Gülen, gülücü. 2. Güler yüzlü, sevimli. Erkek 1118
Hasan Güzellik, iyilik, hüsn sahibi olmak. Hasan b. Ali b. Ebi Talib: Ali (r.a.)'nin büyük oğlu. Peygamber Efendimizin torunu. Kur'an'da geçen kelimelerdendir. Erkek 1519
Hasret 1. Ele geçirilemeyen veya elden kaçırılan bir nimete veya kıymetli şeye üzülüp yanmak. 2. İç çekme, inleme, üzüntü, iç sıkıntısı, keder, zahmet, eseflenme, özleyiş. Erkek 979
Haydar 1. Arslan, esed, gazanfer, şir. 2. Cesur, yiğit adam. 3. Hz. Ali'nin lakabı. Erkek 935
Hüseyin 1. Küçük sevgili. 2. Hz. Muhammed (s.a.s.)'in torunu, Hz. Ali'nin küçükoğlu. Erkek 1018
İlkay Yeni ay, ayın ilk hali Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 816
İnan 1. Dizgin. 2. İdare etme, yürütme. 3. (Tür.) Bir kimse ya da şeyin doğruluğunu büyüklüğünü ve gücünü sarsılmaz bir duygu ile benimseme, iman. Erkek 641
İrfan 1. Bilme, anlama. 2. Gerçeği sezme, kavrama gücü. 3. Dini gerçek ve sırlan biliş. 4. KültürErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 863
İsmail Hz. İbrahim (a.s.)'in oğlu. İbrahim (a.s.) O'nu Allah'a kurban olarak adamış ve sözünde durmak için harekete geçmiştir. Fakat Allah (c.c.) O'nu son anda Cebrail aracılığıyla durdurmuş ve bu imtihanı kazandığını bildirmiştir. İsmail (a.s.) Kur'an'da ismi geçen peygamberlerdendir ve babasıyla beraber Ka'be'yi inşa etmişlerdir. Erkek 933
Kamber . 1. Sadık dost, köle. 2. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 721
Kemal 1. Olgunluk, yetkinlik, tamlık, eksiksizlik. 2. En yüksek değer, mükemmellik, değer baha. 3. Bilgi, fazilet. Erkek 1166
Kurtuluş 1. Kurtulmak fiili, kurtulma. 2. Tehlike, sıkıntı, zorluk veya esaretten, istiladan kurtulmuş olma hali, halas, necat, reha, selamet. 3. İstanbul'da bir semt adı. Erkek 715
Mahir Maharetli, hünerli, elinden iş gelir, becerikli. Erkek 860
Mansur 1. Yardım olunmuş, Allah'ın yardımıyla galip, üstün gelmiş. 2. Türk musikisinde bir düzen. 3. Bir ney çeşidi. Erkek 1345
Mazlum 1. Zulüm görmüş. 2. Halim, selim, sakin, sessiz. Erkek 781
Mehmet Muhammed isminin türkçesi. (bkz. Muhammed). Erkek 1363
Metin 1. Metanetli, sağlam, dayanıklı. 2. Özü, sözü doğru, sebatkar, itimat edilir. Hz. Peygamber (s.a.s)'in isimlerinden. Erkek 1131
Muammer Ömür süren, yaşayan, yaşamış. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 811
Muharrem 1. Tahrim olunmuş, haram kılınmış. 2. Kamer takviminin birinci ayı aşura ayı. Müslümanlıktan önce bu ayda savaşmak yasak olduğu için bu ad verilmiştir. Bu ayın ilk 10 gününde Kerbela vakasının yıldönümünde matem yapılır. 10. gününde aşure pişirilir. Erkek 847
Muhlis Halis, katıksız. Dostluğu, samimiliği ve her hali içten gönülden olan. Erkek 665
Murat Amaç, maksat, istek Erkek 1147
Murtaza 1. İrtiza edilmiş, beğenilmiş seçilmiş. Güzide. 2. Allah'ın razı olduğu kişi, kendisinden razı olunan kişi Aliyyü'lMurtaza: Hz. Ali'nin lakabı. Erkek 797
Nazım Tanzim eden, düzenleyen. Sıra sıra, dizi dizi olan şey. Erkek 827
Niyazi 1. (bkz. Niyaz). 2. Yalvarıcı, niyaz edici. Sevgili. Türk mutasavvıflarından birisi. 18. yy.'da yaşamıştır. Erkek 746
Nurcan Canlı, neşeli, hayat dolu. Erkek 921
Ozan 1. Şiir yazan, şair. Halk şairi. 2. Şakacı, tatlı, güzel konuşan. Erkek 793
Önder Bir davada, fikri siyasi bir harekette önde giden, önayak olan, kitleyi idare eden kimse, lider, şef Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 737
Özerdal Öz er dal. Erkek 509
Özgür 1. Kendi kendine hareket etme, davranma karar verme gücü olan. 2. Tutuklu olmayan, hür. Başkasının kölesi olmayan. Bağımsız Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1093
Özlem Yeniden görme, tekrar kavuşma arzusu, hasret tahassür. Bir şeye karşı duyulan istek, meyil. Erkek 1022
Rıza Razılık, razı olma, hoşnutluk, memnuniyet, muvafakat, kabul. Bir şeyin olmasına muvafakat etme. Kadere mukadderata boyun eğme. Erkek 737
Sabahat Güzellik Erkek 0
sadık sadık; 1 . doğru, gerçek. 2 . dostluğu ve bağlılığı içten olan, sadakatli Erkek 0
Sakine 1. Hareketsiz, kımıltısız, durgun. Sessiz. 2. Heyecanı veya kızgınlığı olmayan. Erkek 853
Salman Başıboş, serbest, özgür. Erkek 778
Savaş İki taraf teşkilat, ülke veya ülkeler topluluğu arasında meydana gelen silahlı vuruşma, cenk, muharebe, harb. Doğuş, kavga. Mücadele uğraş. Erkek 925
Seher Sabahın gün doğmadan önceki zamanı, tan ağartısı. Erkek 1007
Selcan Coşkun, taşkın yaratılışlı kimse Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 892
Sema 1. İşitme, duyma. Musiki dinleme. 2. Gökyüzü. 3. Felek. 4. Mevlevilikte musiki eşliğinde icra edilen dönme hareketi. Erkek 1014
Serkan Soylu kan, başkan. Erkek 866
Serpil İyi geliş, büyü, güzelleş. Erkek 826
Sevcan Sevgili insan, sevimli Erkek ve kadın adı olarak kul­lanılır. Erkek 869
Sibel 1. Buğday başağı. 2. Henüz yere düşmemiş yağmur damlası. 3. Eski Türklerdeki bir tanrıça. Erkek 1059
Sinan Mızrak, süngü vb. silahların sivri ucu. Erkek 930
Şafak Güneş doğmadan az önce ufukta beliren aydınlık Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Toprak 1. Yerkabuğunun canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü. 2. Ülke, memleket. 3. İşlenmiş arazi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1174
Tutku Güçlü istek ve coşku Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Ufuk 1. Düz arazide ya da açık denizde gökle yerin birleşir gibi göründüğü yer. 2. Anlayış, kavrayış, görüş, düşünce gücü. 3. Çevre, dolay Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 780
Ulaş Amacına eriş, isteğine kavuş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Umut Ummaktan doğan, güven duygusu, ümit Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1065
Ümit (bkz. Umut) Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Vedat Sevgi, dostluk. Erkek 772
Yalçın 1. Sarp. 2. Düz kaygan. 3. Parlak, cilalı. Erkek 824
Yaren Arkadaş, dost, yakın dost. Erkek 1757
Yasemin Zeytingillerden, güzel kokulu ve ekseriya beyaz veya sarı çiçek açan sarılgan ağaççık (jasminum). Erkek 1015
Yazgülü Yazın açan gül. Erkek 681
Yeşim Açık yeşil ve pembe renkli, kolay işlenen, değerli bir taş. Erkek 841
Yılmaz Yılmayan, bıkmayan, azimli, sebatlı. Erkek 802
Yiğit 1. Güçlü, yürekli, kahraman, alp 2. Delikanlı, genç, erkek. 3. Gözüpek, düşüncelerini açıkça söylemekten kaçınmayan kimse. Erkek 1216
Yusuf 1. Hz. Ya'kub (a.s.)'un oğlu olan peygamber Hz. Yusuf. 2. İbranice; inleyen, ah eden, inilti. Erkek 1461
Zafer l. Amaca ulaşma, basan. 2. Düşmanı yenme, üstün gelme, utku. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Zeynel Zeynelabidin adından kısalmış ad. Erkek 1292
Zilan Kürtçe Kökenli Olup, Yeniden doğuş anlamına gelmektedir. Erkek 1278
zülfikar Hz. Muhammed’in ve Hz. Ali’nin İki Ağızlı Kılıcı, (Ünlü) Çatallı Kılıç Erkek 0