Bebek isimleri
www.bebekisimleri.gen.tr
bebek isimleri
Erkek isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Kız isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Otomatik Ara :
rastgele isim arama
22.500 adet bebek isimlerine sitemizden ulaşabilirsiniz
Ana Sayfa Erkek isimleri Kız isimleri En güzel bebek isimleri En güzel erkek isimleri En güzel kız isimleri Alevi isimleri İsim aramaBebek isminin önemi
Kur-an'da geçen bebek isimleri
Allah'ın 99 ismi
Bebek ismi nasıl konulur
Bebeğin kulağına ismin okunması
Bebeklere isim neden verilir
İsim ne zaman konulmalıdır ?
Bebek isminin önemi
Bebeğin nüfusa kayıt ettirilmesi


Modern isimler

Web sitemizde modern isimlere ulaşabilirsiniz, bebeğiniz için en güzel isimleri seçerek, karar vermenize yardımcı olabiliriz.

İsim Anlamı Cinsiyet Puan
ranya ince bakış Erkek 9278
Açangül (bkz. Gül). Erkek 1173
Açelya Kokusuz, fundagillerden çeşitli renklerde çiçek­ler açan bir bitki. Erkek 6208
Açılay Ayın dolunay halinde olmaya başlaması Erkek 2191
Ada Dört Tarafı Sularla Çevrili Kara Parçası Erkek 5687
Adal "Adın yayılsın, ün kazan" manasında. Erkek 5049
adelina 1.hanım hanımcık. 2.çok güzel ve merhametli olan Erkek 7562
Afet 1. Büyük felaket, bela, musibet. 2. Çok güzel kadın, dil­ber Erkek 1568
Afife (bkz. Afif). IV. Mehmed'in hanımı. Erkek 1802
Afitap Güneş / Çok güzel Erkek 1706
Ağça Temiz, saf Erkek 10
Ahenk 1. Uygun, uyum düzen, armoni. 2. Renkler arasında uygunluk. Sesler arasında uygunluk, düzen, makam. 3. Çalgılı eğlenceSaz takımınca icra edilen beste. 4. Kasıt, niyet. Erkek 1344
Ahsen Daha güzel, çok gü­zel, en güzel. Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Ahseni takvim: En gü­zel şekil. Kur'anı Kerim'in Tin sure­sinin 3. ayetinde insanın ahseni tak­vim üzere yaratıldığı beyan buyurulmaktadır. Ahsen kelimesi, Kur'an'da 16 yerde zikredilmiştir Erkek 11705
Ahu 1. Ceylan, karaca, gazal. 2. Güzel, ince alımlı kadın. 3. Gözleri ceylan gözüne benzeyen ka­dın. 4. Kardeş, dost Erkek 2822
Ahu Naz Nazlı güzel,nazenin. Erkek 1438
Ahucan Çok güzel dost. Erkek 1170
Ahueda Nazlı güzel. Erkek 1240
Ahuela Çok güzel gözlü. Erkek 2019
Ahugül Çok güzel. Erkek 1120
Ahugüzar Becerikli güzel. Erkek 1021
Ahunur Göz kamaştıran güzelliğe sahip olan. Erkek 1565
Ahuse Coşkulu güzellik Erkek 2131
Ahuşen Güzel ve neşeli. Erkek 1008
Ajda 1. Filiz sürgün. 2. Çentik çentik olan şey Erkek 2739
Ajlan Hızlı, çabuk, telaşlı Erkek 4599
Akasya Küçük sıra yapraklı, gölgeli küçük cinsleri süs için yetiştirilen baklagillerden bir ağaç. Salkım ağacı da denir. Erkek 2355
Akel 1. Doğru, dürüst iş­ler yapan kimse. Dürüst, güvenilir er­kek. Erkek 1791
Akgün Mutlu, sevinçli gün. Erkek 1020
Aksevil (bkz. Sevil). Erkek 833
Aksu 1. Temiz, pırıl pı­rıl su gibi. 2. Nehir Erkek 1104
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 10
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 10
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 1525
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 10
Ala Ela karışık renkli, alaca; Benekli; Tam olgunlaşmamış, yarı olmuş Erkek 2336
Alagül Çok renkli gül. Erkek 1746
Alçiçek Kırmızı çiçek. Erkek 837
Alçin Kırmızı renkli küçük bir kuş türü Erkek 2849
Aleda Nazlı, kaprisli Erkek 4082
Alev 1. Ateşten ve yanı­cı cisimlerden çıkan parlak, çeşitli şe­killere giren gazlardan meydana gelen şeffaf dil, yalım. 2. Aşk ateşi, sevda. 3. Alımlı, cazibeli kadın. Erkek 2428
Aleyna Esenlik ve güzelliklere sahip, esenlik içinde olan Erkek 13185
Algül Kırmızı gül. Erkek 1165
Alım Gözü gönlü çeken nitelik, çekicilik, gönül çelen güzellik, albeni Erkek 12
Alkan Kırmızı kan. Alkan bey: Türk denizci. Selçuklula­rın egemenliğindeki İznik'te Ebu'lKasım'ın donanma komutanı. Erkek 2155
Alkım Gökkuşağı. Al­kım (Uluğ Bahadır) Türk Arkeolog. Erkek 7036
Alkın 1. Sevdalı, aşık, vurgun. 2. El çırpma, övme. Erkek 5619
Alkız Kırmızı yanaklı,sağlıklı kız. Erkek 1270
Almila Elma gibi kırmızı yanaklı güzel Erkek 9325
Almina Al elma Erkek 10451
Almira Pınar Almira isminin anlamı :ay tutulması sırasında ayın çevresinde görünen kızıllık

Pınar isminin anlamı :Yerden kaynayıp çıkan su, kaynak, çeşme. Bir suyun çıktığı yer, su başı. Kaynak suyunun devamlı aktığı yer
Erkek 1797
Alp Emre Alp isminin anlamı :1. Eski Türklerde kahraman, yiğit, cesur, bahadır, pehli­van. 2. Seyfi kola mensup, savaşçı, fütüvvct ehli. Alperen, Alpgazi. Bu isim İslam'dan sonra da Türkler ara­sında kullanılmaya devam etti

Emre isminin anlamı :Aşık. Mübtela. Vurgun
Erkek 1089
Alpay Cesur, yiğit kimse. Erkek 5183
Alper (bkz. Alp). Erkek 5242
Alpike Kahraman kraliçe Erkek 1668
Altan 1. Sabahın güneş doğarkenki zamanı. 2. Hakanlara ve­rilen unvan, sultan, padişah. Erkek 6560
Alya 1. Yüksek yer, yük­seklik. 2. Gök, sema. Erkek 25219
Amine Gönlü emin, kal­binde korku olmayan Peygamber'in (s.a.s) annesinin adı. (bkz. Emine). Erkek 4824
Andaç Bir kimseyi hatırlamak için saklanan şey, hatıra Erkek 3071
Andaç Armağan,hediye Erkek 10
Anıl 1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan. Erkek 10267
Anıl Berk Anıl isminin anlamı :1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan

Berk isminin anlamı :1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak.
Erkek 1695
Anka Kaf Dağı'nda bulunduğu söylenen masal kuşu Erkek 4238
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 6103
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 10
Aras Sahip çıkılan buluntu, Doğu anadoluda bir ırmağın adı Erkek 40662
Aras ege ArasKalın Yün, At kılı anlamında (Aras nehri)
Mert1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan.
Erkek 2884
Arcan Saf,temiz Erkek 2628
Arda 1. Eskiden bazı ça­vuşların elde tuttukları uzun değnek. 2. İşaret için dikilen değnek3. Çık­rıkçı kalemi. 4. Sonra gelen. Erkek 10655
Arel Temiz, dürüst kimse. Erkek 42686
Argün Temiz, aydınlık gün. Erkek 10
Arıkan Temiz soy. Erkek 1708
Arın 1. Temiz, arı, saf. 2. Alın. 3. Yüz, cephe. Dağların, tepele­rin yüzü. Erkek 13224
Arkan 1. Temiz, ari kan­dan gelen. 2. Üstün galip. Arkan (Seyfı) Türk mimar (19031966). Erkek 1296
Arkın Yavaş, ağır, sa­kin, gelecek yıl. Erkek 2550
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 1864
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 10
Arman 1. Hasret, özle­me. 2. Zahmet, sıkıntı. 3. Teessüf. 4. Pişmanlık. Erkek 3645
Armina Emine, korkusuz, yürekli Erkek 3321
Arnisa Çok namuslu kadın Erkek 2160
Arsen Erkek 4489
Arsu Su kadar berrak Erkek 1825
Arsun Yüreğindeki temizliği yansıtan Erkek 1843
Artaç Taç Utanma duygusunu baş tacı eden Erkek 871
Artun Gururlu, kendine güveni olan, vakur. Erkek 2896
Aryan Operada sanatçının orkestra eşliğinde söylediği uzun şarkı Erkek 3938
Arzela Kendi kendine olan dağ çiçegi Erkek 4004
Arzu 1. İstek, bahşiş. 2. Emel, heves, meyl. 3. Özlemek, müş­tak olmak. "Arzum" olarak da kulla­nılır. Meşhur halk hikayelerinde Kamber'in sevgilisi. Erkek 3784
Arzu Naz Naz yapan,nazenin. Erkek 1413
Arzucan Candan isteyen. Erkek 1018
Arzugül İstenilen,beğenilen gül. Erkek 954
Arzuman (bkz. Arzu). Erkek 1572
Asalbike Gerçek hanım, gerçek güzel Erkek 997
Asel Bal, Cennetteki dört sudan biri Erkek 9020
Asena Dişi kurt, güzel kız Erkek 2887
Asi İsyan Eden, İsyankar;
Haydut, Bozguncu, Şaki;
Söz Dinlemeyen, İtaat Etmeyen (Tıpkı “Âsiye” ismi gibi bu isim de Hz. Muhammed tarafından değiştirilmiştir;
Hz. Muhammed, “Âsi” isimli bir sahabiye “Muti/Mûti” (İtaat Eden, İtaatkar, Uysal) ismini takmıştır.)
Erkek 7469
Aslı 1. Asıl, tek, dip, kü­tük, temel, esas, kaide, kural, hakikat. 2. Soy, sop, nesep. 3. Bir şeyin belli başlı kısmı, başlangıç, baş yer, sıhhat. 4. Hakiki, esaslı, halis, safi. 5. Esasen, zaten, başlıca, en ziyade, hakikaten. Erkek 9421
Aslıcan Özü can gibi sevgili Erkek 1597
Aslıhan Han soyundan gelen. Erkek 10
Aslım Özü geçmişe ait Erkek 2583
Aslınaz Nazlı olması geçmişinden gelen. Erkek 1331
Aslınur Nur saçan bir geçmişi olan. Erkek 3125
Aslısu Geçmişi su gibi berrak ve temiz Erkek 1518
Asrın Çağdaş, bu çağa ait olan, çağa uygun olan Erkek 5168
Asu 1.Afacan 2. Isyan eden Erkek 2562
Asutay Hırçın tay. Erkek 1708
Asya Dünyadaki kıtala­rın en büyüğü. Erkek 9990
Ata 1. Baba. 2. Soyun geçmişte yaşamış ferdi. 3. Vermiş, veriş. Bağışlama, ihsan. 4. Yesevi ta­rikatında mürşid. Ata b. Ebi Rabah: Fıkıh alimi (Mekke 733). Ebu Meysere b. Ebu Hüseyin elFikri'nin azatlı kölesiydi. Birçok hadis rivayet etmiştir. Erkek 5663
Atacan (bkz. Ata). Erkek 1953
Atakan 1. Düşünmek­sizin her işe sokulan adam. 2. İleri atı­lan. Erkek 4538
Atalay (bkz. "Ata"). Ünlü, namlı, şöhretli. Atalay Mah­mut, Türk güreşçi. Balkan, Avrupa, Dünya ve Meksika Olimpiyatları şampiyonu oldu (1968). Erkek 3493
Ataman (bkz. "Ata"). 1. Ata kişi, başkan, önder. 2. Don ka­zaklarının önderlerine verilen ad. Erkek 2223
Atay Bilinen, tanınmış. Erkek 5304
Ateş Yanıcı maddelerin yanmasıyla ısı ve ışığın ortaya çıkması Erkek 3429
Atıl Girişken ol, ilerle­mek için çaba göster. Erkek 996
Atılgan 1. Karşısına çıkabilecek engellerden ve tehlikeler­den korkmadan her zaman ileriye atı­lan. 2. Karşı çıkan, çekinmesi olma­yan, cüretkar. 3. Hevesli. Erkek 926
Atınç Atılgan / Atak Erkek 1129
Aybar 1. Gösterişli, hey­betli, görkemli. 2. Korku veren. Erkek 1830
Ayben Ay benizli. Erkek 3664
Ayberk 1. Sağlam ay, sağlam kişilik. 2. Şimşek, ay'ın şim­şek gibi parlaklığı. 3. Yaprak, ay yap­rağı. Erkek 4031
Aybüke Eski Türk kadın isimlerinden Erkek 6379
Ayca Ay gibi güzel, ışıklı, parlak. Erkek 7302
Ayça 1. Ayın yeni doğ­duğu günlerdeki şekli, yeni ay, hilal. 2. Cami kubbelerine ve minare külah­larına konulan hilal şeklindeki süs. 3. Ay kadar güzel, aydınlık. Erkek 185
Ayçin Ayçın, ay gibi, aya benzer Erkek 5358
Ayda Dere kıyılarında yetişen bir bitki - Parmakları, endamı güzel kadın Erkek 13410
Aydil Güzel, parlak, aydınlık gönül Erkek 1732
Aygen 1. Dost, arkadaş. 2. Sevgili, yar. 3. Temiz yaratılıştı. Erkek 2139
Aykan Soylu, asil, te­miz kişi. Erkek 3762
Aylis cennette bi bahçe. Ay parçası, ışıltısı Erkek 7485
Ayperen Yiğit, bahadır Erkek 1383
Aysen Ay gibi güzel. Parlak ve nurlu. Erkek 994
Ayşan Ay gibi şanlı, gör­kemli, parlak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 17
Aytaç Başa takılan ay şeklinde taç. Erkek 3916
Aytek Ay gibi (Eski Türkçede tek/teg olarak kullanılmış­tır). Erkek 1605
Aytunç Ay gibi güzel,tunç kadar sağlam Erkek 3749
Ayyüce Ay gibi aydınlık nurlu ve yüce olan er Erkek 1895
Azer Azerbaycan kelimesinin kökü olan Azer'den.. Erkek 10
Azra 1. Bakire, kızoğlan kız. 2. Ayak değmemiş kum. 3. Delinmemiş inci. 4. Hz. Meryem'e verilen adlardan. 5. Medine şehrinin adların­dan biri. 6. Masal kahramanı "Vamık"'ın sevgilisi. Erkek 16741
Bahar 1. Kışla yaz arasındaki mevsim. 22 Mart'la Haziran arası, ilkyaz. 2. Güzellik, güzel. 3. Sığır gözü, papatya, sığır papatyası, sarı papatya. 4. Put, çelipa, sanem. 5. Atılmış pamuk. 6. Ölçek. 7. Karanfil, tarçın, karabiber gibi kokulu şey. Erkek 4493
Balca Bal damlası, bal gibi Erkek 2633
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2779
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Banu 1. Kadın hatun, hanım. 2. Kraliçe, prenses. 3. Gelin. 4. Şarap ve gül suyu gibi şeylerin şişesi. 5. Yusuf ve Zeliha öyküsünün kadın kahramanı Banu Hanım (Cevheriye Banu). Türk halk şairi. (18641914 Çankırı). Kadiri tarikatı bağlılarından. Erkek 4176
Baran 1. Yağmur. Mevsimi Baran, yağmur mevsimi. Erkek 5464
Baransel (bkz. Baran). Erkek 1858
Barın 1. Bütün, hep. 2. Güç kuvvet. 3. Göğüs. 4. Moğol devrinde Orta Asya'da büyük beyliklerden biri. Erkek 5565
Barış 1. Savaşsızlık durumu. 2. Savaştan sonra silah bırakma, uzlaşma sulh. 3. Dirlik, düzenlik. Erkek 5535
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1456
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Barkın Yolculuk eden, yolcu gezgin. Erkek 6529
Barlas Kahraman, savaşçı. Erkek 15566
Bars l. Kaplana benzeyen yırtıcı hayvan. 2. Arı oğuluİsim olarak kullanılmaz. Barsbay: (elMelikü'1Eşref (Öl. 1438). Mısır Memluklan sultanı. Çerkez hanedanındandır. Erkek 2528
Başak Sağlam, dayanıklı. Erkek 4538
Başar Başarılı ol, işi sonuçlandır. Erkek 2542
Başer (bkz. Başar). Erkek 1506
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 572
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 1409
Batıhan (bkz. Batı). Erkek 1426
Batıray (bkz. Batır). Erkek 1199
Batu Üstün gelen, gücü yeten, galip. Erkek 8207
Batur Kahraman, yiğit, cesur, bahadır. Erkek 2734
Baycan (bkz. Baybaş). Erkek 1475
Bayhan Zengin ve güçlü Erkek 1687
Baykal Yaban kısrağı. Moğolistandaki büyükgöl Erkek 10
Baysal Dirlik düzenlik içinde, sakin,gürültüsüz. Erkek 10
Bayülken Göğün 16.katında oturan barış tanrısı Erkek 10
Begüm Saygıdeğer kadın, hanımefendi - Hint prenseslerine verilen san Erkek 10
Belin Şaşkınlık, hayret Erkek 10
Bengisu Ebedilik, ölümsüzlük veren su, Abı hayat. Erkek 10381
Bengü Ebedi, sonu olmayan. Erkek 3084
Bengül Üzerinde benekler bulunan gül Erkek 1767
Bensu Su gibi aziz benlik Erkek 4415
Berat ozan 1. Resmi belge, imtiyaz belgesi. 2. Osmanlıda bir kimseye verilen nişan, rütbe veya toprak imtiyazını gösterir belge. Erkek 1359
Beray Ay'ın en ışıltılı, en parlak hali Erkek 17121
Berfin 1. Kardan yapılmış. 2. Tertemiz, kar gibi beyaz. Erkek 10178
Beril Arınmış, aklanmış Erkek 11554
Beril Su Beril isminin anlamı :Arınmış, aklanmış
Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Erkek 4612
Berin 1. En yüksek, çok yüce. 2. Soylu. Erkek 6922
Berk 1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak. Erkek 8611
Berkan 1. Şakıma, parıldama. 2. Kıvırcık tüylü kuzu postu kürkü. Erkek 6143
Berkant Güçlü, bozulmaz, yemin. Erkek 9411
Berkay (bkz. Berk). Erkek 8294
Berke 1. Kama. 2. Altınordu hükümdarı. Cengiz Han'ın torunu ve Cuci'nin 3. oğludur. Erkek 18819
Bermal Dağ tepesi, doruk (bkz. Şahika, zirve). Erkek 2265
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 6357
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 10
Berrak 1. Duru, saf, bulanık olmayan, nurlu. 2. Şimşek, parıltı. 3. Kulağa hoş gelen ses. Erkek 4496
Beste 1. Kapalı, bağlı, bitiştirilmiş bağlanmış. 2. Müzikte, şarkının makam ve ahengi. Erkek 4828
Betigün Beti + Yüz (Bet: benizdeki gibi) Gün: Aydınlık, aydınlık yüz Erkek 910
Betil/Betül Temiz, iffetli Erkek 2242
Bike Benzersiz, eşsiz Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2457
Bilge Bilgili, iyi geniş, derin, bilgi sahibi kimse Kadın ve erkek adı olarak kullanılır. Erkek 3610
Bilun Yarım Ay Erkek 5081
Bingül Bin gülün güzelliğinde Erkek 1479
Birant 1. Özel, tek yemin. 2. Özelliği olan yemin. Erkek 1568
Biricik Tek, bir tane, emsalsiz Erkek 2320
Birsu Özel bir su, biricik su gibi Erkek 2717
Bora Araziden çıkan şiddetli rüzgar. Erkek 4627
Boran Rüzgar, şimşek, gökgürültüsü, sağanak yağmurun birlikte olduğu iklim hadisesi. Boran Hatun: Emevi halifesi Me'mun'un zevcesi. Erkek 6104
Boray kahraman yürekli,cesur, önde gelen örnek insan anlamına geliyor. Erkek 3127
Bucak Genellikle, geniş verimli bakımlı alanlara verilen ad Erkek 986
Buğra 1. Büyük erkek deve, iki hörgüçlü deve. 2. Turna kuşu, turna sürüsünün önünde uçan turna horozu. 3. Harizm hükümdarlarından birinin lakabı. Erkek 10375
Buket Çiçek demeti. Erkek 3610
Bulem Ay Parçası, Ayın 14’ü Gibi Güzel, Ay Yüzlü Erkek 8210
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 774
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3825
Burahan 1. Delil hüccet. 2. Hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan ayıran delil. 3. İlahi aydınlık. Erkek 973
Burcu Güzel koku. Erkek 6049
Burç 1. Süryanice Burgus kelimesinin Arapçalaştınlmış hali. 2. Kalenin köşelerine yapılan daha yüksek ve daha kalın çıkıntı kule. 3. Yuvarlak bina. 4. Güneşin ayrıldığı oniki kısımdan herbiri. 5. Tek hisar. Erkek 1198
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 4669
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Burçin Dişi geyik. Erkek 7293
Can 1. Can, ruh. Hayat. 2. Güç, kuvvet, hayatiyet, dirilik. 3. Gönül, yakın dost, çok sevilen arkadaş. 4. Mevlevi ve Bektaşi tarikatlarında dervişlerin birbirlerine hitabı. 5. Kişi, fert. 6. Sevgili. Erkek 6090
Canalp Özünde yiğitlik, güçlülük olan kimse. Cana yakın yiğit. Erkek 1578
Canberk Güçlü, sağlam kimse. Erkek 4346
Candaş Dost, yoldaş Erkek 1523
Canel İçten uzatılan el, dostluk eli Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1711
Caner Delikanlı, genç, dinamik Can ve er kelimelerinden birleşik isim. Erkek 4028
Cankat Yaşamına can ekle, sevinçle dol Erkek 1159
Cankut 1. Kişinin mutluluğu talihi, şansı, uğuru. 2. Mutlu talihli kimse. Erkek 1740
Cansın Canım gibisin, canımsın. Erkek 3583
Cansu 1. Hayat veren su, tazelik. 2. Sevgili, sevimli. Erkek 10058
Ceren Halk ağzında "ceylan" anlamına gelir. Erkek 18033
Çağan Bayram, şenlik. Erkek 6032
Çağdaş Aynı çağda yaşayan, çağa uygun Erkek 1849
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 6060
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Çağla Olgunlaşmamış meyve, bazı meyvelerin olgunlaşmadan, henüz yeşilken yenen hali. Erkek 4930
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 4707
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 10
Çağman Çağın insanı. Erkek 1522
Çağrı 1. Çakır gözlü. 2. Mavi hareli göz. Çağrı bey (9901060). Büyük Selçuklu devleti hükümdarı Tuğrul beyin kardeşi. Çağrı bey müslüman olduğunda Davud ismini aldı. Kardeşi Tuğrul ise Muhammed ismini almıştır. Erkek 6133
Çakın Şimşek, parıltı Erkek 1167
Çelen Yakışıklı, saçak, akıllı Erkek 10
Çevrim Girdap, sürekli değişim, anafor Erkek 10
Çığır Çığın açtığı iz, yol - Yenilikçilik Erkek 1003
Çiçek 1. Bitkilerin üreme unsurlarını ihtiva eden renkli veya beyaz renkte açan, çok defa kokulu, sonradan meyve veya tohum haline gelen kısımları (bkz. Şükûfe). 2. Bitki, çiçek açan bitki. 3. Bazı şeylerin toz haline getirilmiş özü, kükürt çiçeği. 4. Kumaş veya başka şeyler üzerine yapılan renkli veya renksiz süsleme. Erkek 2004
Çiğdem Zambakgillerden, soğanlı otsu, çeşitli renklerde çiçek açan kır bitkisi, mahmur çiçeği. Erkek 4124
Çilay Ayın üzerinde beliren açık renk lekeler. Erkek 1460
Çilem öykü Çilem : Çilem öykü
Öykü : Hikaye / Masal
Erkek 1560
Çiler Güzel öten, güzel ötüşlü Erkek 2375
Çisem Çiseleyen yağmur Erkek 7088
Çolpan 1. Çoban yıldızı. 2. Aciz, beceriksiz, zavallı. 3. Zühre, venüs. Erkek 3272
Dalan 1. Biçim, şekil. 2. İnce, narin, zarif. Erkek 1360
Dalay Deniz. Erkek 1395
Damla 1. Bir sıvıdan ayrılarak düşen parça halinde, küçük miktar, katre. 2. Belli miktarlarda akıtılarak kullanılan ilaç. Erkek 6192
Darcan 1. Aceleci, sıkıntılı. 2. Serçe. Erkek 1192
Defne Akdeniz ikliminde yetişen, yapraklan sert ve üst yüzleri parlak açık sarı çiçek ve güzel kokan defnegillerden bir ağaç. Erkek 10671
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1293
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 4337
Demet 1. Bağlanarak, oluşturulan deste. 2. Biçilip bağlanmış ekin. 3. Bir kaynaktan çıkan ışıkların meydana getirdiği ışık destesi, hazne. Erkek 3616
Deniz 1. Büyük su kütlesi. 2. Büyük su kütlesindeki dalgalanma. Erkek 10386
Deren Derleyen, toplayan, ekini biçip toplayan. Erkek 10338
Derin Yüzeyi tabanından uzak olan Erkek 8508
Destan 1. Hikaye, kıssa. 2. Hile, mekr, tenvir. 3. Rüstem'in babasının lakabı. Erkek 2820
Deste 1. Demet, tutam, takım. 2. Kabza, tutacak yer. 3.On yapraklık altın varak defteri. Erkek 1237
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 492
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 823
Devrim 1. Hareket halinde bir şeyin bir eğri çizerek dönmesi, devretmesi. 2. Köklü değişiklik, inkılap. 3. Eski olduğu fark edileni yıkıp yerine yeni olduğu farz edileni koymak. 4. İhtilal. Erkek 2817
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 4334
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Didem Gözüm. Erkek 4220
Didil 1. Kır hayatını konu edinen yazı veya şiir, aşk hakkında. 2. Küçük ve şairane resim. 3. İçten ve saf aşk. Erkek 924
Dİla naz İçten gönülden seven Erkek 2855
Dilay Gönlü aydınlatan ay. Erkek 5464
Diler İsteyen, dileyen Erkek 963
Dilmen 1. Güzel. 2. Güzel dil bilen, konuşan, söz söyleyen. Erkek 872
Dilşat Gönlü Şen, Yüreği Sevinçli, Gönlü Hoş, Neşeli; Dil ve Şad Anlamlarını İfade Eder. Erkek 1360
Dinç Gücü kuvveti yerinde ve sağlıklı. Erkek 1077
Doğa Tabiat karşılığı olarak kuraldışı uydurulmuş kelime. Erkek 3216
Doğaç Önceden düşünülüp hazırlanmadan ortaya çıkan düşünce, eylem üreten, kendiliğinden olan Erkek 3710
Doğan Kartalgillerden, alıştırılarak kuş avında kullanılan, yırtıcı bir kuş. Erkek 3591
Doğuş Yaradılış Erkek 3430
Duru Saf, berrak. Erkek 7864
Duyal Duygulu duyarlı çabuk duygulanan Erkek 1505
Dünya Yeryüzü Erkek 10
Ebru 1. Kaş. 2. Bulut renginde, buluta benzer, bulut gibi dalgalı, bulutlu. 3. Kağıt üzerine kendine has usulle yapılan, mermer, damarları gibi dalgalı şekilli süsleme. Ciltçilikte ve hüsnü hat'ta kullanılır. Erkek 9372
Ece 1. Baş reis. 2. Kraliçe. 3. Ana. 4. Yaşlı kadın. Erkek 11882
Ecem Kraliçem, benim sultanım Erkek 7436
Eda naz EDALI NAZLI Erkek 2762
Efe 1. Ağabey, büyük kardeş. 2. Yiğit, cesur. 3. Kabadayı. Erkek 11234
Ege 1. Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her halinden sorumlu olan. 2. Yaşça büyük, ulu. 3. Sahip. Erkek 5497
Egemen Hakim, hüküm süren karşılığı olarak kullanılan bu kelime, hem kök, hem de ek olarak yanlıştır. Türkçe'de ne "eğe" kökü, ne de "manmen" şeklinde isim yapım eki vardır. Erkek 5989
Ejder Bir masal yaratığı, korkulan, güçlü Erkek 2801
Ekim 1. Toprağa ürün ekme işi. 2. Yılın onuncu ayı. Erkek 1478
Ela Sarıya çalan kestane rengi, göz rengi. Erkek 10043
Elçin Deste / Demet / Bir kerede ele alınabilecek kadar az olan nesne Erkek 6900
Eldemir Demir gibi güçlü el. Erkek 800
Elem Ağrı. Acı. Keder. Sancı. Dert. Gam. Kaygı. Erkek 4749
Elis Güzel kokulu bir çicek. İsim hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olan ziyaretçilerimiz bize uluşabilirler Erkek 6492
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 4268
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Elvin Cennet çiceği, Gökkuşağının her bir tayfına verilen isim, Sıcak Erkek 10458
Emre Aşık. Mübtela. Vurgun. Erkek 12777
Ender çok az, çok seyrek, çok az bulunur, pek nadir. Erkek 2541
Ener En yiğit, en kahraman kişi. Erkek 3538
Enginsu Açık deniz. Erkek 873
Eray Erken ay, ilk ay, ayın ilk günlerinde doğan (bkz. İlkay). Erkek 7732
Erberk Şimşek gibi yiğit. Erkek 1365
Erbil Erbil :Yürekli, cesur olarak kabullen" anlamında kullanılan bir ad. Erkek 3363
Erçin Merdiven, basamak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3037
Erden Bekaret / İnsan eli değmemiş /Erkenden Erkek 3564
Erem Ulaşmak, kavuşmak için çaba gösteren Erkek 3664
Eren 1. Yetişen, ulaşan, vasıl olan. 2. İyi yetişmiş kişi. 3. Cesur, yiğit adam. 4. Ermiş. 5. Koca, zevc. 6. Kişi, şahıs. Erkek 10763
Erenay (bkz Eren). Erkek 1509
Ergin 1. Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş. 2. Haklarını kendi kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan kimse ( bkz. Reşid). Erkek 1924
Erim Sevgi, mutlu haber Erkek 10
Erinç Rahat, dirlik Erkek 10
Ertaç Erkekliği taç gibi taşıyan Erkek 1920
Ertan Dericilerin,, yaprağıyla sahtiyan (deri) boyadıkları bir nevi ağaç. Erkek 4051
Ertem Erdem / Fazilet Erkek 2178
Erten 1. Sabah güneşin doğduğu zaman. 2. Gün. Erkek 1517
Ertürk Yiğit Türk, Kahraman Türk; Türker, Er + Türk Erkek 1605
Esat Çok uğurlu ve mutlu. Erkek 6016
Esen Sağ, salim, sağlıklı Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2874
Eser 1. Nişan, alamet, iz. 2. Etki, tesir. 3. Yok olmuş bir nesneden kalma parça. 4. Bir kişinin ortaya koyduğu mahsul, telif. 5. Hadis, hadis ilmi. 6. İmal, icat. 7. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 7596
Esin 1. Rüzgar, sabah rüzgarı. 2. İlham, çağrışım. Erkek 7180
Eslina Dünyalar güzeli anlamındadır. Erkek
esmira Azeri kökenli bir isim olup, Zümrüt taşı anlamındadır. Erkek 21017
Evgin Telaşlı, aceleci Erkek 1208
Gülümser Gülümseyen kişi. Erkek 3004
Kıvanç 1. Sevinç, memnuniyet. 2. Övünen, güvenen, iftihar eden. Erkek 10
Laren İYİ HUYLU TEMİZ DÜRÜST Erkek 8195
Levin Renk, boya Erkek 4186
Meğra Parıldayan Işık Erkek 1387
Misra Şiirin bir satırı Erkek 10
Nergiz Çiçek, Bir Süs Bitkisi; Güzelin Gözü, Güzel Gözlü Olan Anlamındadır. Erkek 6349
Nurselin Nur :1. Aydınlık, parıltı, parlaklık, niran. 2. Mekke'deki Hıra dağı. Işığın bir şeye yansımasından meydana gelen parlaklık. Zünnureyn: Hz. Peygamberin 2 kızıyla evlendiği için Hz. Osman'a verilen unvan, onur sahibi. Kur'anı Kerim'in 24. suresinin adı. - Selin :1. Gür akan su. 2. Orta Asya'da yetişen, bodur, sürekli yeşil kalan bitki. Erkek 8576
Nurseza Nura layık , ışığa ve aydınlığa layık. Nur ve seza kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Erkek 2168
Olcan Ay Mutlu, ongun; Rastlantıları düzenlediği ve böylece de insanlara iyi ya da kötü durumlar hazırladığı sanılan şey, şans, talih Erkek 1191
ödül Mükafat, Karşılık; Armağan, Hediye; Madalya, Başarı Armağanı Erkek 10
Öznil Nil nehri gibi verimli. Erkek 1537
Sadem DURU ,SAF DEMEK Erkek 16520
Sare Sare :Saf, temiz, kalabalık, topluluk anlamları da var(Osmanlıca) Erkek 13936
Su Eda Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Eda isminin anlamı :1. Naz, cilve. 2. Kurum, caka. 3. Alınan şeyi geri ödeme. 4. Bir vazifeyi yerine getirmek.
Erkek 1625
Sude Sürmüş, sürülmüş, ezilmiş Erkek 12350
Tanya Danimarka lisanından alınma. (Ermenice) Erkek 9851
Tuana Cennet bahçesine düşen ilk yağmur damlası Erkek 11716
Tuğsen Baş tacı anlamına gelmektedir. Bu isim hakkında daha fazla bilgi sahibi ziyaretçilerimiz bize ulaşabilirler. Erkek 3123
Yiğit mert 1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan. Erkek 1846
Yusuf Emir 1. Hz. Ya'kub (a.s.)'un oğlu olan peygamber Hz. Yusuf. 2. İbranice; inleyen, ah eden, inilti. Erkek 5977