Bebek isimleri
www.bebekisimleri.gen.tr
bebek isimleri
Erkek isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Kız isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Otomatik Ara :
rastgele isim arama
22.500 adet bebek isimlerine sitemizden ulaşabilirsiniz
Ana Sayfa Erkek isimleri Kız isimleri En güzel bebek isimleri En güzel erkek isimleri En güzel kız isimleri Alevi isimleri İsim aramaBebek isminin önemi
Kur-an'da geçen bebek isimleri
Allah'ın 99 ismi
Bebek ismi nasıl konulur
Bebeğin kulağına ismin okunması
Bebeklere isim neden verilir
İsim ne zaman konulmalıdır ?
Bebek isminin önemi
Bebeğin nüfusa kayıt ettirilmesi


Modern isimler

Web sitemizde modern isimlere ulaşabilirsiniz, bebeğiniz için en güzel isimleri seçerek, karar vermenize yardımcı olabiliriz.

İsim Anlamı Cinsiyet Puan
ranya ince bakış Erkek 10704
Açangül (bkz. Gül). Erkek 1355
Açelya Kokusuz, fundagillerden çeşitli renklerde çiçek­ler açan bir bitki. Erkek 6731
Açılay Ayın dolunay halinde olmaya başlaması Erkek 2608
Ada Dört Tarafı Sularla Çevrili Kara Parçası Erkek 6190
Adal "Adın yayılsın, ün kazan" manasında. Erkek 6044
adelina 1.hanım hanımcık. 2.çok güzel ve merhametli olan Erkek 9069
Afet 1. Büyük felaket, bela, musibet. 2. Çok güzel kadın, dil­ber Erkek 1849
Afife (bkz. Afif). IV. Mehmed'in hanımı. Erkek 2070
Afitap Güneş / Çok güzel Erkek 2092
Ağça Temiz, saf Erkek 10
Ahenk 1. Uygun, uyum düzen, armoni. 2. Renkler arasında uygunluk. Sesler arasında uygunluk, düzen, makam. 3. Çalgılı eğlenceSaz takımınca icra edilen beste. 4. Kasıt, niyet. Erkek 1630
Ahsen Daha güzel, çok gü­zel, en güzel. Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Ahseni takvim: En gü­zel şekil. Kur'anı Kerim'in Tin sure­sinin 3. ayetinde insanın ahseni tak­vim üzere yaratıldığı beyan buyurulmaktadır. Ahsen kelimesi, Kur'an'da 16 yerde zikredilmiştir Erkek 12546
Ahu 1. Ceylan, karaca, gazal. 2. Güzel, ince alımlı kadın. 3. Gözleri ceylan gözüne benzeyen ka­dın. 4. Kardeş, dost Erkek 3189
Ahu Naz Nazlı güzel,nazenin. Erkek 1714
Ahucan Çok güzel dost. Erkek 1482
Ahueda Nazlı güzel. Erkek 1521
Ahuela Çok güzel gözlü. Erkek 2421
Ahugül Çok güzel. Erkek 1332
Ahugüzar Becerikli güzel. Erkek 1310
Ahunur Göz kamaştıran güzelliğe sahip olan. Erkek 1897
Ahuse Coşkulu güzellik Erkek 2630
Ahuşen Güzel ve neşeli. Erkek 1258
Ajda 1. Filiz sürgün. 2. Çentik çentik olan şey Erkek 3057
Ajlan Hızlı, çabuk, telaşlı Erkek 5147
Akasya Küçük sıra yapraklı, gölgeli küçük cinsleri süs için yetiştirilen baklagillerden bir ağaç. Salkım ağacı da denir. Erkek 2691
Akel 1. Doğru, dürüst iş­ler yapan kimse. Dürüst, güvenilir er­kek. Erkek 2149
Akgün Mutlu, sevinçli gün. Erkek 1238
Aksevil (bkz. Sevil). Erkek 972
Aksu 1. Temiz, pırıl pı­rıl su gibi. 2. Nehir Erkek 1376
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 10
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 10
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 1816
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 10
Ala Ela karışık renkli, alaca; Benekli; Tam olgunlaşmamış, yarı olmuş Erkek 2734
Alagül Çok renkli gül. Erkek 2122
Alçiçek Kırmızı çiçek. Erkek 1042
Alçin Kırmızı renkli küçük bir kuş türü Erkek 3290
Aleda Nazlı, kaprisli Erkek 4634
Alev 1. Ateşten ve yanı­cı cisimlerden çıkan parlak, çeşitli şe­killere giren gazlardan meydana gelen şeffaf dil, yalım. 2. Aşk ateşi, sevda. 3. Alımlı, cazibeli kadın. Erkek 2715
Aleyna Esenlik ve güzelliklere sahip, esenlik içinde olan Erkek 13819
Algül Kırmızı gül. Erkek 1480
Alım Gözü gönlü çeken nitelik, çekicilik, gönül çelen güzellik, albeni Erkek 12
Alkan Kırmızı kan. Alkan bey: Türk denizci. Selçuklula­rın egemenliğindeki İznik'te Ebu'lKasım'ın donanma komutanı. Erkek 2547
Alkım Gökkuşağı. Al­kım (Uluğ Bahadır) Türk Arkeolog. Erkek 7682
Alkın 1. Sevdalı, aşık, vurgun. 2. El çırpma, övme. Erkek 6140
Alkız Kırmızı yanaklı,sağlıklı kız. Erkek 1513
Almila Elma gibi kırmızı yanaklı güzel Erkek 9981
Almina Al elma Erkek 11299
Almira Pınar Almira isminin anlamı :ay tutulması sırasında ayın çevresinde görünen kızıllık

Pınar isminin anlamı :Yerden kaynayıp çıkan su, kaynak, çeşme. Bir suyun çıktığı yer, su başı. Kaynak suyunun devamlı aktığı yer
Erkek 2097
Alp Emre Alp isminin anlamı :1. Eski Türklerde kahraman, yiğit, cesur, bahadır, pehli­van. 2. Seyfi kola mensup, savaşçı, fütüvvct ehli. Alperen, Alpgazi. Bu isim İslam'dan sonra da Türkler ara­sında kullanılmaya devam etti

Emre isminin anlamı :Aşık. Mübtela. Vurgun
Erkek 1383
Alpay Cesur, yiğit kimse. Erkek 5553
Alper (bkz. Alp). Erkek 5663
Alpike Kahraman kraliçe Erkek 2046
Altan 1. Sabahın güneş doğarkenki zamanı. 2. Hakanlara ve­rilen unvan, sultan, padişah. Erkek 7000
Alya 1. Yüksek yer, yük­seklik. 2. Gök, sema. Erkek 26543
Amine Gönlü emin, kal­binde korku olmayan Peygamber'in (s.a.s) annesinin adı. (bkz. Emine). Erkek 5244
Andaç Bir kimseyi hatırlamak için saklanan şey, hatıra Erkek 3402
Andaç Armağan,hediye Erkek 10
Anıl 1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan. Erkek 10823
Anıl Berk Anıl isminin anlamı :1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan

Berk isminin anlamı :1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak.
Erkek 2055
Anka Kaf Dağı'nda bulunduğu söylenen masal kuşu Erkek 5133
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 6792
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 10
Aras Sahip çıkılan buluntu, Doğu anadoluda bir ırmağın adı Erkek 41616
Aras ege ArasKalın Yün, At kılı anlamında (Aras nehri)
Mert1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan.
Erkek 3264
Arcan Saf,temiz Erkek 3058
Arda 1. Eskiden bazı ça­vuşların elde tuttukları uzun değnek. 2. İşaret için dikilen değnek3. Çık­rıkçı kalemi. 4. Sonra gelen. Erkek 11379
Arel Temiz, dürüst kimse. Erkek 44509
Argün Temiz, aydınlık gün. Erkek 10
Arıkan Temiz soy. Erkek 2001
Arın 1. Temiz, arı, saf. 2. Alın. 3. Yüz, cephe. Dağların, tepele­rin yüzü. Erkek 14032
Arkan 1. Temiz, ari kan­dan gelen. 2. Üstün galip. Arkan (Seyfı) Türk mimar (19031966). Erkek 1514
Arkın Yavaş, ağır, sa­kin, gelecek yıl. Erkek 2936
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 2121
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 10
Arman 1. Hasret, özle­me. 2. Zahmet, sıkıntı. 3. Teessüf. 4. Pişmanlık. Erkek 4031
Armina Emine, korkusuz, yürekli Erkek 3732
Arnisa Çok namuslu kadın Erkek 2486
Arsen Erkek 5172
Arsu Su kadar berrak Erkek 2236
Arsun Yüreğindeki temizliği yansıtan Erkek 2352
Artaç Taç Utanma duygusunu baş tacı eden Erkek 1068
Artun Gururlu, kendine güveni olan, vakur. Erkek 3281
Aryan Operada sanatçının orkestra eşliğinde söylediği uzun şarkı Erkek 4717
Arzela Kendi kendine olan dağ çiçegi Erkek 4931
Arzu 1. İstek, bahşiş. 2. Emel, heves, meyl. 3. Özlemek, müş­tak olmak. "Arzum" olarak da kulla­nılır. Meşhur halk hikayelerinde Kamber'in sevgilisi. Erkek 4158
Arzu Naz Naz yapan,nazenin. Erkek 1705
Arzucan Candan isteyen. Erkek 1307
Arzugül İstenilen,beğenilen gül. Erkek 1164
Arzuman (bkz. Arzu). Erkek 1879
Asalbike Gerçek hanım, gerçek güzel Erkek 1215
Asel Bal, Cennetteki dört sudan biri Erkek 9832
Asena Dişi kurt, güzel kız Erkek 3268
Asi İsyan Eden, İsyankar;
Haydut, Bozguncu, Şaki;
Söz Dinlemeyen, İtaat Etmeyen (Tıpkı “Âsiye” ismi gibi bu isim de Hz. Muhammed tarafından değiştirilmiştir;
Hz. Muhammed, “Âsi” isimli bir sahabiye “Muti/Mûti” (İtaat Eden, İtaatkar, Uysal) ismini takmıştır.)
Erkek 7962
Aslı 1. Asıl, tek, dip, kü­tük, temel, esas, kaide, kural, hakikat. 2. Soy, sop, nesep. 3. Bir şeyin belli başlı kısmı, başlangıç, baş yer, sıhhat. 4. Hakiki, esaslı, halis, safi. 5. Esasen, zaten, başlıca, en ziyade, hakikaten. Erkek 9975
Aslıcan Özü can gibi sevgili Erkek 1922
Aslıhan Han soyundan gelen. Erkek 10
Aslım Özü geçmişe ait Erkek 2987
Aslınaz Nazlı olması geçmişinden gelen. Erkek 1654
Aslınur Nur saçan bir geçmişi olan. Erkek 3468
Aslısu Geçmişi su gibi berrak ve temiz Erkek 1864
Asrın Çağdaş, bu çağa ait olan, çağa uygun olan Erkek 5656
Asu 1.Afacan 2. Isyan eden Erkek 2966
Asutay Hırçın tay. Erkek 2033
Asya Dünyadaki kıtala­rın en büyüğü. Erkek 10618
Ata 1. Baba. 2. Soyun geçmişte yaşamış ferdi. 3. Vermiş, veriş. Bağışlama, ihsan. 4. Yesevi ta­rikatında mürşid. Ata b. Ebi Rabah: Fıkıh alimi (Mekke 733). Ebu Meysere b. Ebu Hüseyin elFikri'nin azatlı kölesiydi. Birçok hadis rivayet etmiştir. Erkek 6090
Atacan (bkz. Ata). Erkek 2293
Atakan 1. Düşünmek­sizin her işe sokulan adam. 2. İleri atı­lan. Erkek 4984
Atalay (bkz. "Ata"). Ünlü, namlı, şöhretli. Atalay Mah­mut, Türk güreşçi. Balkan, Avrupa, Dünya ve Meksika Olimpiyatları şampiyonu oldu (1968). Erkek 3876
Ataman (bkz. "Ata"). 1. Ata kişi, başkan, önder. 2. Don ka­zaklarının önderlerine verilen ad. Erkek 2535
Atay Bilinen, tanınmış. Erkek 5752
Ateş Yanıcı maddelerin yanmasıyla ısı ve ışığın ortaya çıkması Erkek 3834
Atıl Girişken ol, ilerle­mek için çaba göster. Erkek 1211
Atılgan 1. Karşısına çıkabilecek engellerden ve tehlikeler­den korkmadan her zaman ileriye atı­lan. 2. Karşı çıkan, çekinmesi olma­yan, cüretkar. 3. Hevesli. Erkek 1141
Atınç Atılgan / Atak Erkek 1382
Aybar 1. Gösterişli, hey­betli, görkemli. 2. Korku veren. Erkek 2158
Ayben Ay benizli. Erkek 4126
Ayberk 1. Sağlam ay, sağlam kişilik. 2. Şimşek, ay'ın şim­şek gibi parlaklığı. 3. Yaprak, ay yap­rağı. Erkek 4407
Aybüke Eski Türk kadın isimlerinden Erkek 6804
Ayca Ay gibi güzel, ışıklı, parlak. Erkek 7815
Ayça 1. Ayın yeni doğ­duğu günlerdeki şekli, yeni ay, hilal. 2. Cami kubbelerine ve minare külah­larına konulan hilal şeklindeki süs. 3. Ay kadar güzel, aydınlık. Erkek 185
Ayçin Ayçın, ay gibi, aya benzer Erkek 5926
Ayda Dere kıyılarında yetişen bir bitki - Parmakları, endamı güzel kadın Erkek 14543
Aydil Güzel, parlak, aydınlık gönül Erkek 2049
Aygen 1. Dost, arkadaş. 2. Sevgili, yar. 3. Temiz yaratılıştı. Erkek 2497
Aykan Soylu, asil, te­miz kişi. Erkek 4208
Aylis cennette bi bahçe. Ay parçası, ışıltısı Erkek 9635
Ayperen Yiğit, bahadır Erkek 1658
Aysen Ay gibi güzel. Parlak ve nurlu. Erkek 1382
Ayşan Ay gibi şanlı, gör­kemli, parlak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 17
Aytaç Başa takılan ay şeklinde taç. Erkek 4344
Aytek Ay gibi (Eski Türkçede tek/teg olarak kullanılmış­tır). Erkek 1882
Aytunç Ay gibi güzel,tunç kadar sağlam Erkek 4691
Ayyüce Ay gibi aydınlık nurlu ve yüce olan er Erkek 2258
Azer Azerbaycan kelimesinin kökü olan Azer'den.. Erkek 10
Azra 1. Bakire, kızoğlan kız. 2. Ayak değmemiş kum. 3. Delinmemiş inci. 4. Hz. Meryem'e verilen adlardan. 5. Medine şehrinin adların­dan biri. 6. Masal kahramanı "Vamık"'ın sevgilisi. Erkek 17741
Bahar 1. Kışla yaz arasındaki mevsim. 22 Mart'la Haziran arası, ilkyaz. 2. Güzellik, güzel. 3. Sığır gözü, papatya, sığır papatyası, sarı papatya. 4. Put, çelipa, sanem. 5. Atılmış pamuk. 6. Ölçek. 7. Karanfil, tarçın, karabiber gibi kokulu şey. Erkek 4882
Balca Bal damlası, bal gibi Erkek 3100
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3134
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Banu 1. Kadın hatun, hanım. 2. Kraliçe, prenses. 3. Gelin. 4. Şarap ve gül suyu gibi şeylerin şişesi. 5. Yusuf ve Zeliha öyküsünün kadın kahramanı Banu Hanım (Cevheriye Banu). Türk halk şairi. (18641914 Çankırı). Kadiri tarikatı bağlılarından. Erkek 4569
Baran 1. Yağmur. Mevsimi Baran, yağmur mevsimi. Erkek 5940
Baransel (bkz. Baran). Erkek 2140
Barın 1. Bütün, hep. 2. Güç kuvvet. 3. Göğüs. 4. Moğol devrinde Orta Asya'da büyük beyliklerden biri. Erkek 6275
Barış 1. Savaşsızlık durumu. 2. Savaştan sonra silah bırakma, uzlaşma sulh. 3. Dirlik, düzenlik. Erkek 5936
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1724
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Barkın Yolculuk eden, yolcu gezgin. Erkek 7125
Barlas Kahraman, savaşçı. Erkek 16399
Bars l. Kaplana benzeyen yırtıcı hayvan. 2. Arı oğuluİsim olarak kullanılmaz. Barsbay: (elMelikü'1Eşref (Öl. 1438). Mısır Memluklan sultanı. Çerkez hanedanındandır. Erkek 2845
Başak Sağlam, dayanıklı. Erkek 4899
Başar Başarılı ol, işi sonuçlandır. Erkek 2835
Başer (bkz. Başar). Erkek 1810
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 860
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 1409
Batıhan (bkz. Batı). Erkek 1656
Batıray (bkz. Batır). Erkek 1399
Batu Üstün gelen, gücü yeten, galip. Erkek 8690
Batur Kahraman, yiğit, cesur, bahadır. Erkek 3102
Baycan (bkz. Baybaş). Erkek 1764
Bayhan Zengin ve güçlü Erkek 2006
Baykal Yaban kısrağı. Moğolistandaki büyükgöl Erkek 10
Baysal Dirlik düzenlik içinde, sakin,gürültüsüz. Erkek 10
Bayülken Göğün 16.katında oturan barış tanrısı Erkek 10
Begüm Saygıdeğer kadın, hanımefendi - Hint prenseslerine verilen san Erkek 10
Belin Şaşkınlık, hayret Erkek 10
Bengisu Ebedilik, ölümsüzlük veren su, Abı hayat. Erkek 11086
Bengü Ebedi, sonu olmayan. Erkek 3430
Bengül Üzerinde benekler bulunan gül Erkek 2032
Bensu Su gibi aziz benlik Erkek 4881
Berat ozan 1. Resmi belge, imtiyaz belgesi. 2. Osmanlıda bir kimseye verilen nişan, rütbe veya toprak imtiyazını gösterir belge. Erkek 1595
Beray Ay'ın en ışıltılı, en parlak hali Erkek 17916
Berfin 1. Kardan yapılmış. 2. Tertemiz, kar gibi beyaz. Erkek 10684
Beril Arınmış, aklanmış Erkek 12083
Beril Su Beril isminin anlamı :Arınmış, aklanmış
Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Erkek 5265
Berin 1. En yüksek, çok yüce. 2. Soylu. Erkek 7409
Berk 1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak. Erkek 9077
Berkan 1. Şakıma, parıldama. 2. Kıvırcık tüylü kuzu postu kürkü. Erkek 6580
Berkant Güçlü, bozulmaz, yemin. Erkek 9933
Berkay (bkz. Berk). Erkek 8738
Berke 1. Kama. 2. Altınordu hükümdarı. Cengiz Han'ın torunu ve Cuci'nin 3. oğludur. Erkek 19423
Bermal Dağ tepesi, doruk (bkz. Şahika, zirve). Erkek 2710
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 6872
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 10
Berrak 1. Duru, saf, bulanık olmayan, nurlu. 2. Şimşek, parıltı. 3. Kulağa hoş gelen ses. Erkek 4903
Beste 1. Kapalı, bağlı, bitiştirilmiş bağlanmış. 2. Müzikte, şarkının makam ve ahengi. Erkek 5253
Betigün Beti + Yüz (Bet: benizdeki gibi) Gün: Aydınlık, aydınlık yüz Erkek 1130
Betil/Betül Temiz, iffetli Erkek 2548
Bike Benzersiz, eşsiz Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2457
Bilge Bilgili, iyi geniş, derin, bilgi sahibi kimse Kadın ve erkek adı olarak kullanılır. Erkek 4063
Bilun Yarım Ay Erkek 5602
Bingül Bin gülün güzelliğinde Erkek 1744
Birant 1. Özel, tek yemin. 2. Özelliği olan yemin. Erkek 1885
Biricik Tek, bir tane, emsalsiz Erkek 2611
Birsu Özel bir su, biricik su gibi Erkek 3055
Bora Araziden çıkan şiddetli rüzgar. Erkek 5074
Boran Rüzgar, şimşek, gökgürültüsü, sağanak yağmurun birlikte olduğu iklim hadisesi. Boran Hatun: Emevi halifesi Me'mun'un zevcesi. Erkek 6519
Boray kahraman yürekli,cesur, önde gelen örnek insan anlamına geliyor. Erkek 3538
Bucak Genellikle, geniş verimli bakımlı alanlara verilen ad Erkek 1269
Buğra 1. Büyük erkek deve, iki hörgüçlü deve. 2. Turna kuşu, turna sürüsünün önünde uçan turna horozu. 3. Harizm hükümdarlarından birinin lakabı. Erkek 10962
Buket Çiçek demeti. Erkek 3968
Bulem Ay Parçası, Ayın 14’ü Gibi Güzel, Ay Yüzlü Erkek 9130
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1104
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3825
Burahan 1. Delil hüccet. 2. Hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan ayıran delil. 3. İlahi aydınlık. Erkek 1184
Burcu Güzel koku. Erkek 6439
Burç 1. Süryanice Burgus kelimesinin Arapçalaştınlmış hali. 2. Kalenin köşelerine yapılan daha yüksek ve daha kalın çıkıntı kule. 3. Yuvarlak bina. 4. Güneşin ayrıldığı oniki kısımdan herbiri. 5. Tek hisar. Erkek 1463
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 5046
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Burçin Dişi geyik. Erkek 7698
Can 1. Can, ruh. Hayat. 2. Güç, kuvvet, hayatiyet, dirilik. 3. Gönül, yakın dost, çok sevilen arkadaş. 4. Mevlevi ve Bektaşi tarikatlarında dervişlerin birbirlerine hitabı. 5. Kişi, fert. 6. Sevgili. Erkek 6617
Canalp Özünde yiğitlik, güçlülük olan kimse. Cana yakın yiğit. Erkek 1836
Canberk Güçlü, sağlam kimse. Erkek 4722
Candaş Dost, yoldaş Erkek 1788
Canel İçten uzatılan el, dostluk eli Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1984
Caner Delikanlı, genç, dinamik Can ve er kelimelerinden birleşik isim. Erkek 4393
Cankat Yaşamına can ekle, sevinçle dol Erkek 1357
Cankut 1. Kişinin mutluluğu talihi, şansı, uğuru. 2. Mutlu talihli kimse. Erkek 2024
Cansın Canım gibisin, canımsın. Erkek 3888
Cansu 1. Hayat veren su, tazelik. 2. Sevgili, sevimli. Erkek 10700
Ceren Halk ağzında "ceylan" anlamına gelir. Erkek 18723
Çağan Bayram, şenlik. Erkek 6550
Çağdaş Aynı çağda yaşayan, çağa uygun Erkek 2273
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 6554
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Çağla Olgunlaşmamış meyve, bazı meyvelerin olgunlaşmadan, henüz yeşilken yenen hali. Erkek 5389
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 5061
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 10
Çağman Çağın insanı. Erkek 1817
Çağrı 1. Çakır gözlü. 2. Mavi hareli göz. Çağrı bey (9901060). Büyük Selçuklu devleti hükümdarı Tuğrul beyin kardeşi. Çağrı bey müslüman olduğunda Davud ismini aldı. Kardeşi Tuğrul ise Muhammed ismini almıştır. Erkek 6454
Çakın Şimşek, parıltı Erkek 1427
Çelen Yakışıklı, saçak, akıllı Erkek 10
Çevrim Girdap, sürekli değişim, anafor Erkek 10
Çığır Çığın açtığı iz, yol - Yenilikçilik Erkek 1282
Çiçek 1. Bitkilerin üreme unsurlarını ihtiva eden renkli veya beyaz renkte açan, çok defa kokulu, sonradan meyve veya tohum haline gelen kısımları (bkz. Şükûfe). 2. Bitki, çiçek açan bitki. 3. Bazı şeylerin toz haline getirilmiş özü, kükürt çiçeği. 4. Kumaş veya başka şeyler üzerine yapılan renkli veya renksiz süsleme. Erkek 2234
Çiğdem Zambakgillerden, soğanlı otsu, çeşitli renklerde çiçek açan kır bitkisi, mahmur çiçeği. Erkek 4508
Çilay Ayın üzerinde beliren açık renk lekeler. Erkek 1763
Çilem öykü Çilem : Çilem öykü
Öykü : Hikaye / Masal
Erkek 1836
Çiler Güzel öten, güzel ötüşlü Erkek 2736
Çisem Çiseleyen yağmur Erkek 7534
Çolpan 1. Çoban yıldızı. 2. Aciz, beceriksiz, zavallı. 3. Zühre, venüs. Erkek 3655
Dalan 1. Biçim, şekil. 2. İnce, narin, zarif. Erkek 1639
Dalay Deniz. Erkek 1607
Damla 1. Bir sıvıdan ayrılarak düşen parça halinde, küçük miktar, katre. 2. Belli miktarlarda akıtılarak kullanılan ilaç. Erkek 6586
Darcan 1. Aceleci, sıkıntılı. 2. Serçe. Erkek 1487
Defne Akdeniz ikliminde yetişen, yapraklan sert ve üst yüzleri parlak açık sarı çiçek ve güzel kokan defnegillerden bir ağaç. Erkek 11333
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1823
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 4337
Demet 1. Bağlanarak, oluşturulan deste. 2. Biçilip bağlanmış ekin. 3. Bir kaynaktan çıkan ışıkların meydana getirdiği ışık destesi, hazne. Erkek 3907
Deniz 1. Büyük su kütlesi. 2. Büyük su kütlesindeki dalgalanma. Erkek 11051
Deren Derleyen, toplayan, ekini biçip toplayan. Erkek 11041
Derin Yüzeyi tabanından uzak olan Erkek 8987
Destan 1. Hikaye, kıssa. 2. Hile, mekr, tenvir. 3. Rüstem'in babasının lakabı. Erkek 3226
Deste 1. Demet, tutam, takım. 2. Kabza, tutacak yer. 3.On yapraklık altın varak defteri. Erkek 1439
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 745
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 823
Devrim 1. Hareket halinde bir şeyin bir eğri çizerek dönmesi, devretmesi. 2. Köklü değişiklik, inkılap. 3. Eski olduğu fark edileni yıkıp yerine yeni olduğu farz edileni koymak. 4. İhtilal. Erkek 3144
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 4723
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Didem Gözüm. Erkek 4592
Didil 1. Kır hayatını konu edinen yazı veya şiir, aşk hakkında. 2. Küçük ve şairane resim. 3. İçten ve saf aşk. Erkek 1139
Dİla naz İçten gönülden seven Erkek 3327
Dilay Gönlü aydınlatan ay. Erkek 5907
Diler İsteyen, dileyen Erkek 1254
Dilmen 1. Güzel. 2. Güzel dil bilen, konuşan, söz söyleyen. Erkek 1078
Dilşat Gönlü Şen, Yüreği Sevinçli, Gönlü Hoş, Neşeli; Dil ve Şad Anlamlarını İfade Eder. Erkek 1655
Dinç Gücü kuvveti yerinde ve sağlıklı. Erkek 1289
Doğa Tabiat karşılığı olarak kuraldışı uydurulmuş kelime. Erkek 3626
Doğaç Önceden düşünülüp hazırlanmadan ortaya çıkan düşünce, eylem üreten, kendiliğinden olan Erkek 4176
Doğan Kartalgillerden, alıştırılarak kuş avında kullanılan, yırtıcı bir kuş. Erkek 3910
Doğuş Yaradılış Erkek 3846
Duru Saf, berrak. Erkek 8363
Duyal Duygulu duyarlı çabuk duygulanan Erkek 1837
Dünya Yeryüzü Erkek 10
Ebru 1. Kaş. 2. Bulut renginde, buluta benzer, bulut gibi dalgalı, bulutlu. 3. Kağıt üzerine kendine has usulle yapılan, mermer, damarları gibi dalgalı şekilli süsleme. Ciltçilikte ve hüsnü hat'ta kullanılır. Erkek 9842
Ece 1. Baş reis. 2. Kraliçe. 3. Ana. 4. Yaşlı kadın. Erkek 12455
Ecem Kraliçem, benim sultanım Erkek 7830
Eda naz EDALI NAZLI Erkek 3203
Efe 1. Ağabey, büyük kardeş. 2. Yiğit, cesur. 3. Kabadayı. Erkek 11800
Ege 1. Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her halinden sorumlu olan. 2. Yaşça büyük, ulu. 3. Sahip. Erkek 6074
Egemen Hakim, hüküm süren karşılığı olarak kullanılan bu kelime, hem kök, hem de ek olarak yanlıştır. Türkçe'de ne "eğe" kökü, ne de "manmen" şeklinde isim yapım eki vardır. Erkek 6379
Ejder Bir masal yaratığı, korkulan, güçlü Erkek 3144
Ekim 1. Toprağa ürün ekme işi. 2. Yılın onuncu ayı. Erkek 1796
Ela Sarıya çalan kestane rengi, göz rengi. Erkek 10641
Elçin Deste / Demet / Bir kerede ele alınabilecek kadar az olan nesne Erkek 7433
Eldemir Demir gibi güçlü el. Erkek 1029
Elem Ağrı. Acı. Keder. Sancı. Dert. Gam. Kaygı. Erkek 5250
Elis Güzel kokulu bir çicek. İsim hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olan ziyaretçilerimiz bize uluşabilirler Erkek 7042
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 4674
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Elvin Cennet çiceği, Gökkuşağının her bir tayfına verilen isim, Sıcak Erkek 11212
Emre Aşık. Mübtela. Vurgun. Erkek 13330
Ender çok az, çok seyrek, çok az bulunur, pek nadir. Erkek 2820
Ener En yiğit, en kahraman kişi. Erkek 3971
Enginsu Açık deniz. Erkek 1050
Eray Erken ay, ilk ay, ayın ilk günlerinde doğan (bkz. İlkay). Erkek 8130
Erberk Şimşek gibi yiğit. Erkek 1600
Erbil Erbil :Yürekli, cesur olarak kabullen" anlamında kullanılan bir ad. Erkek 3764
Erçin Merdiven, basamak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3390
Erden Bekaret / İnsan eli değmemiş /Erkenden Erkek 3976
Erem Ulaşmak, kavuşmak için çaba gösteren Erkek 4056
Eren 1. Yetişen, ulaşan, vasıl olan. 2. İyi yetişmiş kişi. 3. Cesur, yiğit adam. 4. Ermiş. 5. Koca, zevc. 6. Kişi, şahıs. Erkek 11350
Erenay (bkz Eren). Erkek 1748
Ergin 1. Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş. 2. Haklarını kendi kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan kimse ( bkz. Reşid). Erkek 2177
Erim Sevgi, mutlu haber Erkek 10
Erinç Rahat, dirlik Erkek 10
Ertaç Erkekliği taç gibi taşıyan Erkek 2248
Ertan Dericilerin,, yaprağıyla sahtiyan (deri) boyadıkları bir nevi ağaç. Erkek 4395
Ertem Erdem / Fazilet Erkek 2552
Erten 1. Sabah güneşin doğduğu zaman. 2. Gün. Erkek 1762
Ertürk Yiğit Türk, Kahraman Türk; Türker, Er + Türk Erkek 1889
Esat Çok uğurlu ve mutlu. Erkek 6390
Esen Sağ, salim, sağlıklı Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3208
Eser 1. Nişan, alamet, iz. 2. Etki, tesir. 3. Yok olmuş bir nesneden kalma parça. 4. Bir kişinin ortaya koyduğu mahsul, telif. 5. Hadis, hadis ilmi. 6. İmal, icat. 7. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 7992
Esin 1. Rüzgar, sabah rüzgarı. 2. İlham, çağrışım. Erkek 7691
Eslina Dünyalar güzeli anlamındadır. Erkek
esmira Azeri kökenli bir isim olup, Zümrüt taşı anlamındadır. Erkek 26737
Evgin Telaşlı, aceleci Erkek 1465
Gülümser Gülümseyen kişi. Erkek 3293
Kıvanç 1. Sevinç, memnuniyet. 2. Övünen, güvenen, iftihar eden. Erkek 10
Laren İYİ HUYLU TEMİZ DÜRÜST Erkek 10362
Levin Renk, boya Erkek 4738
Meğra Parıldayan Işık Erkek 1641
Misra Şiirin bir satırı Erkek 10
Nergiz Çiçek, Bir Süs Bitkisi; Güzelin Gözü, Güzel Gözlü Olan Anlamındadır. Erkek 6912
Nurselin Nur :1. Aydınlık, parıltı, parlaklık, niran. 2. Mekke'deki Hıra dağı. Işığın bir şeye yansımasından meydana gelen parlaklık. Zünnureyn: Hz. Peygamberin 2 kızıyla evlendiği için Hz. Osman'a verilen unvan, onur sahibi. Kur'anı Kerim'in 24. suresinin adı. - Selin :1. Gür akan su. 2. Orta Asya'da yetişen, bodur, sürekli yeşil kalan bitki. Erkek 9863
Nurseza Nura layık , ışığa ve aydınlığa layık. Nur ve seza kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Erkek 2442
Olcan Ay Mutlu, ongun; Rastlantıları düzenlediği ve böylece de insanlara iyi ya da kötü durumlar hazırladığı sanılan şey, şans, talih Erkek 1417
ödül Mükafat, Karşılık; Armağan, Hediye; Madalya, Başarı Armağanı Erkek 10
Öznil Nil nehri gibi verimli. Erkek 1846
Sadem DURU ,SAF DEMEK Erkek 19383
Sare Sare :Saf, temiz, kalabalık, topluluk anlamları da var(Osmanlıca) Erkek 14676
Su Eda Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Eda isminin anlamı :1. Naz, cilve. 2. Kurum, caka. 3. Alınan şeyi geri ödeme. 4. Bir vazifeyi yerine getirmek.
Erkek 1967
Sude Sürmüş, sürülmüş, ezilmiş Erkek 13093
Tanya Danimarka lisanından alınma. (Ermenice) Erkek 11141
Tuana Cennet bahçesine düşen ilk yağmur damlası Erkek 12421
Tuğsen Baş tacı anlamına gelmektedir. Bu isim hakkında daha fazla bilgi sahibi ziyaretçilerimiz bize ulaşabilirler. Erkek 3514
Yiğit mert 1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan. Erkek 2206
Yusuf Emir 1. Hz. Ya'kub (a.s.)'un oğlu olan peygamber Hz. Yusuf. 2. İbranice; inleyen, ah eden, inilti. Erkek 6908