Bebek isimleri
www.bebekisimleri.gen.tr
bebek isimleri
Erkek isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Kız isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Otomatik Ara :
rastgele isim arama
Ana Sayfa Erkek isimleri Kız isimleri En güzel bebek isimleri En güzel erkek isimleri En güzel kız isimleri Alevi isimleri İsim aramaBebek isminin önemi
Kur-an'da geçen bebek isimleri
Allah'ın 99 ismi
Bebek ismi nasıl konulur
Bebeğin kulağına ismin okunması
Bebeklere isim neden verilir
İsim ne zaman konulmalıdır ?
Bebek isminin önemi
Bebeğin nüfusa kayıt ettirilmesi


Modern isimler

Web sitemizde modern isimlere ulaşabilirsiniz, bebeğiniz için en güzel isimleri seçerek, karar vermenize yardımcı olabiliriz.

İsim Anlamı Cinsiyet Puan
ranya ince bakış Erkek 955
Açangül (bkz. Gül). Erkek 215
Açelya Kokusuz, fundagillerden çeşitli renklerde çiçek­ler açan bir bitki. Erkek 373
Açılay Ayın dolunay halinde olmaya başlaması Erkek 273
Ada Dört Tarafı Sularla Çevrili Kara Parçası Erkek 494
Adal "Adın yayılsın, ün kazan" manasında. Erkek 530
adelina 1.hanım hanımcık. 2.çok güzel ve merhametli olan Erkek 1926
Afet 1. Büyük felaket, bela, musibet. 2. Çok güzel kadın, dil­ber Erkek 255
Afife (bkz. Afif). IV. Mehmed'in hanımı. Erkek 254
Afitap Güneş / Çok güzel Erkek 289
Ağça Temiz, saf Erkek 0
Ahenk 1. Uygun, uyum düzen, armoni. 2. Renkler arasında uygunluk. Sesler arasında uygunluk, düzen, makam. 3. Çalgılı eğlenceSaz takımınca icra edilen beste. 4. Kasıt, niyet. Erkek 237
Ahsen Daha güzel, çok gü­zel, en güzel. Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Ahseni takvim: En gü­zel şekil. Kur'anı Kerim'in Tin sure­sinin 3. ayetinde insanın ahseni tak­vim üzere yaratıldığı beyan buyurulmaktadır. Ahsen kelimesi, Kur'an'da 16 yerde zikredilmiştir Erkek 512
Ahu 1. Ceylan, karaca, gazal. 2. Güzel, ince alımlı kadın. 3. Gözleri ceylan gözüne benzeyen ka­dın. 4. Kardeş, dost Erkek 263
Ahu Naz Nazlı güzel,nazenin. Erkek 245
Ahucan Çok güzel dost. Erkek 253
Ahueda Nazlı güzel. Erkek 274
Ahuela Çok güzel gözlü. Erkek 359
Ahugül Çok güzel. Erkek 226
Ahugüzar Becerikli güzel. Erkek 236
Ahunur Göz kamaştıran güzelliğe sahip olan. Erkek 261
Ahuse Coşkulu güzellik Erkek 397
Ahuşen Güzel ve neşeli. Erkek 189
Ajda 1. Filiz sürgün. 2. Çentik çentik olan şey Erkek 295
Ajlan Hızlı, çabuk, telaşlı Erkek 297
Akasya Küçük sıra yapraklı, gölgeli küçük cinsleri süs için yetiştirilen baklagillerden bir ağaç. Salkım ağacı da denir. Erkek 268
Akel 1. Doğru, dürüst iş­ler yapan kimse. Dürüst, güvenilir er­kek. Erkek 271
Akgün Mutlu, sevinçli gün. Erkek 204
Aksevil (bkz. Sevil). Erkek 206
Aksu 1. Temiz, pırıl pı­rıl su gibi. 2. Nehir Erkek 215
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 0
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 0
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 213
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 0
Ala Ela karışık renkli, alaca; Benekli; Tam olgunlaşmamış, yarı olmuş Erkek 199
Alagül Çok renkli gül. Erkek 325
Alçiçek Kırmızı çiçek. Erkek 186
Alçin Kırmızı renkli küçük bir kuş türü Erkek 419
Aleda Nazlı, kaprisli Erkek 328
Alev 1. Ateşten ve yanı­cı cisimlerden çıkan parlak, çeşitli şe­killere giren gazlardan meydana gelen şeffaf dil, yalım. 2. Aşk ateşi, sevda. 3. Alımlı, cazibeli kadın. Erkek 309
Aleyna Esenlik ve güzelliklere sahip, esenlik içinde olan Erkek 668
Algül Kırmızı gül. Erkek 202
Alım Gözü gönlü çeken nitelik, çekicilik, gönül çelen güzellik, albeni Erkek 0
Alkan Kırmızı kan. Alkan bey: Türk denizci. Selçuklula­rın egemenliğindeki İznik'te Ebu'lKasım'ın donanma komutanı. Erkek 223
Alkım Gökkuşağı. Al­kım (Uluğ Bahadır) Türk Arkeolog. Erkek 469
Alkın 1. Sevdalı, aşık, vurgun. 2. El çırpma, övme. Erkek 457
Alkız Kırmızı yanaklı,sağlıklı kız. Erkek 222
Almila Elma gibi kırmızı yanaklı güzel Erkek 460
Almina Al elma Erkek 720
Almira Pınar Almira isminin anlamı :ay tutulması sırasında ayın çevresinde görünen kızıllık

Pınar isminin anlamı :Yerden kaynayıp çıkan su, kaynak, çeşme. Bir suyun çıktığı yer, su başı. Kaynak suyunun devamlı aktığı yer
Erkek 224
Alp Emre Alp isminin anlamı :1. Eski Türklerde kahraman, yiğit, cesur, bahadır, pehli­van. 2. Seyfi kola mensup, savaşçı, fütüvvct ehli. Alperen, Alpgazi. Bu isim İslam'dan sonra da Türkler ara­sında kullanılmaya devam etti

Emre isminin anlamı :Aşık. Mübtela. Vurgun
Erkek 271
Alpay Cesur, yiğit kimse. Erkek 313
Alper (bkz. Alp). Erkek 270
Alpike Kahraman kraliçe Erkek 285
Altan 1. Sabahın güneş doğarkenki zamanı. 2. Hakanlara ve­rilen unvan, sultan, padişah. Erkek 321
Alya 1. Yüksek yer, yük­seklik. 2. Gök, sema. Erkek 824
Amine Gönlü emin, kal­binde korku olmayan Peygamber'in (s.a.s) annesinin adı. (bkz. Emine). Erkek 357
Andaç Bir kimseyi hatırlamak için saklanan şey, hatıra Erkek 262
Andaç Armağan,hediye Erkek 0
Anıl 1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan. Erkek 469
Anıl Berk Anıl isminin anlamı :1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan

Berk isminin anlamı :1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak.
Erkek 325
Anka Kaf Dağı'nda bulunduğu söylenen masal kuşu Erkek 413
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 430
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 0
Aras Sahip çıkılan buluntu, Doğu anadoluda bir ırmağın adı Erkek 676
Aras ege ArasKalın Yün, At kılı anlamında (Aras nehri)
Mert1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan.
Erkek 289
Arcan Saf,temiz Erkek 268
Arda 1. Eskiden bazı ça­vuşların elde tuttukları uzun değnek. 2. İşaret için dikilen değnek3. Çık­rıkçı kalemi. 4. Sonra gelen. Erkek 634
Arel Temiz, dürüst kimse. Erkek 872
Argün Temiz, aydınlık gün. Erkek 0
Arıkan Temiz soy. Erkek 210
Arın 1. Temiz, arı, saf. 2. Alın. 3. Yüz, cephe. Dağların, tepele­rin yüzü. Erkek 785
Arkan 1. Temiz, ari kan­dan gelen. 2. Üstün galip. Arkan (Seyfı) Türk mimar (19031966). Erkek 212
Arkın Yavaş, ağır, sa­kin, gelecek yıl. Erkek 352
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 244
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 0
Arman 1. Hasret, özle­me. 2. Zahmet, sıkıntı. 3. Teessüf. 4. Pişmanlık. Erkek 332
Armina Emine, korkusuz, yürekli Erkek 359
Arnisa Çok namuslu kadın Erkek 248
Arsen Erkek 595
Arsu Su kadar berrak Erkek 343
Arsun Yüreğindeki temizliği yansıtan Erkek 484
Artaç Taç Utanma duygusunu baş tacı eden Erkek 190
Artun Gururlu, kendine güveni olan, vakur. Erkek 250
Aryan Operada sanatçının orkestra eşliğinde söylediği uzun şarkı Erkek 608
Arzela Kendi kendine olan dağ çiçegi Erkek 691
Arzu 1. İstek, bahşiş. 2. Emel, heves, meyl. 3. Özlemek, müş­tak olmak. "Arzum" olarak da kulla­nılır. Meşhur halk hikayelerinde Kamber'in sevgilisi. Erkek 457
Arzu Naz Naz yapan,nazenin. Erkek 221
Arzucan Candan isteyen. Erkek 208
Arzugül İstenilen,beğenilen gül. Erkek 261
Arzuman (bkz. Arzu). Erkek 207
Asalbike Gerçek hanım, gerçek güzel Erkek 189
Asel Bal, Cennetteki dört sudan biri Erkek 715
Asena Dişi kurt, güzel kız Erkek 284
Asi İsyan Eden, İsyankar;
Haydut, Bozguncu, Şaki;
Söz Dinlemeyen, İtaat Etmeyen (Tıpkı “Âsiye” ismi gibi bu isim de Hz. Muhammed tarafından değiştirilmiştir;
Hz. Muhammed, “Âsi” isimli bir sahabiye “Muti/Mûti” (İtaat Eden, İtaatkar, Uysal) ismini takmıştır.)
Erkek 341
Aslı 1. Asıl, tek, dip, kü­tük, temel, esas, kaide, kural, hakikat. 2. Soy, sop, nesep. 3. Bir şeyin belli başlı kısmı, başlangıç, baş yer, sıhhat. 4. Hakiki, esaslı, halis, safi. 5. Esasen, zaten, başlıca, en ziyade, hakikaten. Erkek 429
Aslıcan Özü can gibi sevgili Erkek 246
Aslıhan Han soyundan gelen. Erkek 0
Aslım Özü geçmişe ait Erkek 310
Aslınaz Nazlı olması geçmişinden gelen. Erkek 340
Aslınur Nur saçan bir geçmişi olan. Erkek 313
Aslısu Geçmişi su gibi berrak ve temiz Erkek 332
Asrın Çağdaş, bu çağa ait olan, çağa uygun olan Erkek 386
Asu 1.Afacan 2. Isyan eden Erkek 354
Asutay Hırçın tay. Erkek 250
Asya Dünyadaki kıtala­rın en büyüğü. Erkek 627
Ata 1. Baba. 2. Soyun geçmişte yaşamış ferdi. 3. Vermiş, veriş. Bağışlama, ihsan. 4. Yesevi ta­rikatında mürşid. Ata b. Ebi Rabah: Fıkıh alimi (Mekke 733). Ebu Meysere b. Ebu Hüseyin elFikri'nin azatlı kölesiydi. Birçok hadis rivayet etmiştir. Erkek 311
Atacan (bkz. Ata). Erkek 232
Atakan 1. Düşünmek­sizin her işe sokulan adam. 2. İleri atı­lan. Erkek 322
Atalay (bkz. "Ata"). Ünlü, namlı, şöhretli. Atalay Mah­mut, Türk güreşçi. Balkan, Avrupa, Dünya ve Meksika Olimpiyatları şampiyonu oldu (1968). Erkek 274
Ataman (bkz. "Ata"). 1. Ata kişi, başkan, önder. 2. Don ka­zaklarının önderlerine verilen ad. Erkek 233
Atay Bilinen, tanınmış. Erkek 292
Ateş Yanıcı maddelerin yanmasıyla ısı ve ışığın ortaya çıkması Erkek 318
Atıl Girişken ol, ilerle­mek için çaba göster. Erkek 215
Atılgan 1. Karşısına çıkabilecek engellerden ve tehlikeler­den korkmadan her zaman ileriye atı­lan. 2. Karşı çıkan, çekinmesi olma­yan, cüretkar. 3. Hevesli. Erkek 220
Atınç Atılgan / Atak Erkek 200
Aybar 1. Gösterişli, hey­betli, görkemli. 2. Korku veren. Erkek 236
Ayben Ay benizli. Erkek 317
Ayberk 1. Sağlam ay, sağlam kişilik. 2. Şimşek, ay'ın şim­şek gibi parlaklığı. 3. Yaprak, ay yap­rağı. Erkek 304
Aybüke Eski Türk kadın isimlerinden Erkek 319
Ayca Ay gibi güzel, ışıklı, parlak. Erkek 432
Ayça 1. Ayın yeni doğ­duğu günlerdeki şekli, yeni ay, hilal. 2. Cami kubbelerine ve minare külah­larına konulan hilal şeklindeki süs. 3. Ay kadar güzel, aydınlık. Erkek 0
Ayçin Ayçın, ay gibi, aya benzer Erkek 401
Ayda Dere kıyılarında yetişen bir bitki - Parmakları, endamı güzel kadın Erkek 721
Aydil Güzel, parlak, aydınlık gönül Erkek 251
Aygen 1. Dost, arkadaş. 2. Sevgili, yar. 3. Temiz yaratılıştı. Erkek 306
Aykan Soylu, asil, te­miz kişi. Erkek 280
Aylis cennette bi bahçe. Ay parçası, ışıltısı Erkek 2500
Ayperen Yiğit, bahadır Erkek 212
Aysen Ay gibi güzel. Parlak ve nurlu. Erkek 372
Ayşan Ay gibi şanlı, gör­kemli, parlak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Aytaç Başa takılan ay şeklinde taç. Erkek 242
Aytek Ay gibi (Eski Türkçede tek/teg olarak kullanılmış­tır). Erkek 204
Aytunç Ay gibi güzel,tunç kadar sağlam Erkek 442
Ayyüce Ay gibi aydınlık nurlu ve yüce olan er Erkek 293
Azer Azerbaycan kelimesinin kökü olan Azer'den.. Erkek 0
Azra 1. Bakire, kızoğlan kız. 2. Ayak değmemiş kum. 3. Delinmemiş inci. 4. Hz. Meryem'e verilen adlardan. 5. Medine şehrinin adların­dan biri. 6. Masal kahramanı "Vamık"'ın sevgilisi. Erkek 612
Bahar 1. Kışla yaz arasındaki mevsim. 22 Mart'la Haziran arası, ilkyaz. 2. Güzellik, güzel. 3. Sığır gözü, papatya, sığır papatyası, sarı papatya. 4. Put, çelipa, sanem. 5. Atılmış pamuk. 6. Ölçek. 7. Karanfil, tarçın, karabiber gibi kokulu şey. Erkek 413
Balca Bal damlası, bal gibi Erkek 266
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 272
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Banu 1. Kadın hatun, hanım. 2. Kraliçe, prenses. 3. Gelin. 4. Şarap ve gül suyu gibi şeylerin şişesi. 5. Yusuf ve Zeliha öyküsünün kadın kahramanı Banu Hanım (Cevheriye Banu). Türk halk şairi. (18641914 Çankırı). Kadiri tarikatı bağlılarından. Erkek 365
Baran 1. Yağmur. Mevsimi Baran, yağmur mevsimi. Erkek 452
Baransel (bkz. Baran). Erkek 288
Barın 1. Bütün, hep. 2. Güç kuvvet. 3. Göğüs. 4. Moğol devrinde Orta Asya'da büyük beyliklerden biri. Erkek 355
Barış 1. Savaşsızlık durumu. 2. Savaştan sonra silah bırakma, uzlaşma sulh. 3. Dirlik, düzenlik. Erkek 422
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 223
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Barkın Yolculuk eden, yolcu gezgin. Erkek 323
Barlas Kahraman, savaşçı. Erkek 624
Bars l. Kaplana benzeyen yırtıcı hayvan. 2. Arı oğuluİsim olarak kullanılmaz. Barsbay: (elMelikü'1Eşref (Öl. 1438). Mısır Memluklan sultanı. Çerkez hanedanındandır. Erkek 219
Başak Sağlam, dayanıklı. Erkek 310
Başar Başarılı ol, işi sonuçlandır. Erkek 277
Başer (bkz. Başar). Erkek 203
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 276
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 0
Batıhan (bkz. Batı). Erkek 188
Batıray (bkz. Batır). Erkek 190
Batu Üstün gelen, gücü yeten, galip. Erkek 363
Batur Kahraman, yiğit, cesur, bahadır. Erkek 341
Baycan (bkz. Baybaş). Erkek 214
Bayhan Zengin ve güçlü Erkek 251
Baykal Yaban kısrağı. Moğolistandaki büyükgöl Erkek 0
Baysal Dirlik düzenlik içinde, sakin,gürültüsüz. Erkek 0
Bayülken Göğün 16.katında oturan barış tanrısı Erkek 0
Begüm Saygıdeğer kadın, hanımefendi - Hint prenseslerine verilen san Erkek 0
Belin Şaşkınlık, hayret Erkek 0
Bengisu Ebedilik, ölümsüzlük veren su, Abı hayat. Erkek 402
Bengü Ebedi, sonu olmayan. Erkek 411
Bengül Üzerinde benekler bulunan gül Erkek 196
Bensu Su gibi aziz benlik Erkek 437
Berat ozan 1. Resmi belge, imtiyaz belgesi. 2. Osmanlıda bir kimseye verilen nişan, rütbe veya toprak imtiyazını gösterir belge. Erkek 210
Beray Ay'ın en ışıltılı, en parlak hali Erkek 628
Berfin 1. Kardan yapılmış. 2. Tertemiz, kar gibi beyaz. Erkek 510
Beril Arınmış, aklanmış Erkek 457
Beril Su Beril isminin anlamı :Arınmış, aklanmış
Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Erkek 619
Berin 1. En yüksek, çok yüce. 2. Soylu. Erkek 381
Berk 1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak. Erkek 417
Berkan 1. Şakıma, parıldama. 2. Kıvırcık tüylü kuzu postu kürkü. Erkek 313
Berkant Güçlü, bozulmaz, yemin. Erkek 262
Berkay (bkz. Berk). Erkek 487
Berke 1. Kama. 2. Altınordu hükümdarı. Cengiz Han'ın torunu ve Cuci'nin 3. oğludur. Erkek 495
Bermal Dağ tepesi, doruk (bkz. Şahika, zirve). Erkek 273
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 461
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 0
Berrak 1. Duru, saf, bulanık olmayan, nurlu. 2. Şimşek, parıltı. 3. Kulağa hoş gelen ses. Erkek 272
Beste 1. Kapalı, bağlı, bitiştirilmiş bağlanmış. 2. Müzikte, şarkının makam ve ahengi. Erkek 250
Betigün Beti + Yüz (Bet: benizdeki gibi) Gün: Aydınlık, aydınlık yüz Erkek 189
Betil/Betül Temiz, iffetli Erkek 201
Bike Benzersiz, eşsiz Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Bilge Bilgili, iyi geniş, derin, bilgi sahibi kimse Kadın ve erkek adı olarak kullanılır. Erkek 330
Bilun Yarım Ay Erkek 312
Bingül Bin gülün güzelliğinde Erkek 194
Birant 1. Özel, tek yemin. 2. Özelliği olan yemin. Erkek 267
Biricik Tek, bir tane, emsalsiz Erkek 219
Birsu Özel bir su, biricik su gibi Erkek 239
Bora Araziden çıkan şiddetli rüzgar. Erkek 392
Boran Rüzgar, şimşek, gökgürültüsü, sağanak yağmurun birlikte olduğu iklim hadisesi. Boran Hatun: Emevi halifesi Me'mun'un zevcesi. Erkek 382
Boray kahraman yürekli,cesur, önde gelen örnek insan anlamına geliyor. Erkek 266
Bucak Genellikle, geniş verimli bakımlı alanlara verilen ad Erkek 212
Buğra 1. Büyük erkek deve, iki hörgüçlü deve. 2. Turna kuşu, turna sürüsünün önünde uçan turna horozu. 3. Harizm hükümdarlarından birinin lakabı. Erkek 417
Buket Çiçek demeti. Erkek 334
Bulem Ay Parçası, Ayın 14’ü Gibi Güzel, Ay Yüzlü Erkek 485
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 257
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Burahan 1. Delil hüccet. 2. Hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan ayıran delil. 3. İlahi aydınlık. Erkek 216
Burcu Güzel koku. Erkek 343
Burç 1. Süryanice Burgus kelimesinin Arapçalaştınlmış hali. 2. Kalenin köşelerine yapılan daha yüksek ve daha kalın çıkıntı kule. 3. Yuvarlak bina. 4. Güneşin ayrıldığı oniki kısımdan herbiri. 5. Tek hisar. Erkek 279
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 289
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Burçin Dişi geyik. Erkek 264
Can 1. Can, ruh. Hayat. 2. Güç, kuvvet, hayatiyet, dirilik. 3. Gönül, yakın dost, çok sevilen arkadaş. 4. Mevlevi ve Bektaşi tarikatlarında dervişlerin birbirlerine hitabı. 5. Kişi, fert. 6. Sevgili. Erkek 403
Canalp Özünde yiğitlik, güçlülük olan kimse. Cana yakın yiğit. Erkek 158
Canberk Güçlü, sağlam kimse. Erkek 219
Candaş Dost, yoldaş Erkek 275
Canel İçten uzatılan el, dostluk eli Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 251
Caner Delikanlı, genç, dinamik Can ve er kelimelerinden birleşik isim. Erkek 262
Cankat Yaşamına can ekle, sevinçle dol Erkek 220
Cankut 1. Kişinin mutluluğu talihi, şansı, uğuru. 2. Mutlu talihli kimse. Erkek 219
Cansın Canım gibisin, canımsın. Erkek 330
Cansu 1. Hayat veren su, tazelik. 2. Sevgili, sevimli. Erkek 555
Ceren Halk ağzında "ceylan" anlamına gelir. Erkek 498
Çağan Bayram, şenlik. Erkek 442
Çağdaş Aynı çağda yaşayan, çağa uygun Erkek 242
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 324
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Çağla Olgunlaşmamış meyve, bazı meyvelerin olgunlaşmadan, henüz yeşilken yenen hali. Erkek 377
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 279
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 0
Çağman Çağın insanı. Erkek 194
Çağrı 1. Çakır gözlü. 2. Mavi hareli göz. Çağrı bey (9901060). Büyük Selçuklu devleti hükümdarı Tuğrul beyin kardeşi. Çağrı bey müslüman olduğunda Davud ismini aldı. Kardeşi Tuğrul ise Muhammed ismini almıştır. Erkek 441
Çakın Şimşek, parıltı Erkek 207
Çelen Yakışıklı, saçak, akıllı Erkek 0
Çevrim Girdap, sürekli değişim, anafor Erkek 0
Çığır Çığın açtığı iz, yol - Yenilikçilik Erkek 186
Çiçek 1. Bitkilerin üreme unsurlarını ihtiva eden renkli veya beyaz renkte açan, çok defa kokulu, sonradan meyve veya tohum haline gelen kısımları (bkz. Şükûfe). 2. Bitki, çiçek açan bitki. 3. Bazı şeylerin toz haline getirilmiş özü, kükürt çiçeği. 4. Kumaş veya başka şeyler üzerine yapılan renkli veya renksiz süsleme. Erkek 218
Çiğdem Zambakgillerden, soğanlı otsu, çeşitli renklerde çiçek açan kır bitkisi, mahmur çiçeği. Erkek 388
Çilay Ayın üzerinde beliren açık renk lekeler. Erkek 229
Çilem öykü Çilem : Çilem öykü
Öykü : Hikaye / Masal
Erkek 180
Çiler Güzel öten, güzel ötüşlü Erkek 225
Çisem Çiseleyen yağmur Erkek 412
Çolpan 1. Çoban yıldızı. 2. Aciz, beceriksiz, zavallı. 3. Zühre, venüs. Erkek 307
Dalan 1. Biçim, şekil. 2. İnce, narin, zarif. Erkek 202
Dalay Deniz. Erkek 246
Damla 1. Bir sıvıdan ayrılarak düşen parça halinde, küçük miktar, katre. 2. Belli miktarlarda akıtılarak kullanılan ilaç. Erkek 414
Darcan 1. Aceleci, sıkıntılı. 2. Serçe. Erkek 208
Defne Akdeniz ikliminde yetişen, yapraklan sert ve üst yüzleri parlak açık sarı çiçek ve güzel kokan defnegillerden bir ağaç. Erkek 518
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 335
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Demet 1. Bağlanarak, oluşturulan deste. 2. Biçilip bağlanmış ekin. 3. Bir kaynaktan çıkan ışıkların meydana getirdiği ışık destesi, hazne. Erkek 319
Deniz 1. Büyük su kütlesi. 2. Büyük su kütlesindeki dalgalanma. Erkek 571
Deren Derleyen, toplayan, ekini biçip toplayan. Erkek 497
Derin Yüzeyi tabanından uzak olan Erkek 380
Destan 1. Hikaye, kıssa. 2. Hile, mekr, tenvir. 3. Rüstem'in babasının lakabı. Erkek 243
Deste 1. Demet, tutam, takım. 2. Kabza, tutacak yer. 3.On yapraklık altın varak defteri. Erkek 199
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 252
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 0
Devrim 1. Hareket halinde bir şeyin bir eğri çizerek dönmesi, devretmesi. 2. Köklü değişiklik, inkılap. 3. Eski olduğu fark edileni yıkıp yerine yeni olduğu farz edileni koymak. 4. İhtilal. Erkek 217
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 410
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Didem Gözüm. Erkek 385
Didil 1. Kır hayatını konu edinen yazı veya şiir, aşk hakkında. 2. Küçük ve şairane resim. 3. İçten ve saf aşk. Erkek 263
Dİla naz İçten gönülden seven Erkek 293
Dilay Gönlü aydınlatan ay. Erkek 318
Diler İsteyen, dileyen Erkek 241
Dilmen 1. Güzel. 2. Güzel dil bilen, konuşan, söz söyleyen. Erkek 212
Dilşat Gönlü Şen, Yüreği Sevinçli, Gönlü Hoş, Neşeli; Dil ve Şad Anlamlarını İfade Eder. Erkek 262
Dinç Gücü kuvveti yerinde ve sağlıklı. Erkek 212
Doğa Tabiat karşılığı olarak kuraldışı uydurulmuş kelime. Erkek 442
Doğaç Önceden düşünülüp hazırlanmadan ortaya çıkan düşünce, eylem üreten, kendiliğinden olan Erkek 307
Doğan Kartalgillerden, alıştırılarak kuş avında kullanılan, yırtıcı bir kuş. Erkek 297
Doğuş Yaradılış Erkek 336
Duru Saf, berrak. Erkek 469
Duyal Duygulu duyarlı çabuk duygulanan Erkek 207
Dünya Yeryüzü Erkek 0
Ebru 1. Kaş. 2. Bulut renginde, buluta benzer, bulut gibi dalgalı, bulutlu. 3. Kağıt üzerine kendine has usulle yapılan, mermer, damarları gibi dalgalı şekilli süsleme. Ciltçilikte ve hüsnü hat'ta kullanılır. Erkek 420
Ece 1. Baş reis. 2. Kraliçe. 3. Ana. 4. Yaşlı kadın. Erkek 482
Ecem Kraliçem, benim sultanım Erkek 340
Eda naz EDALI NAZLI Erkek 328
Efe 1. Ağabey, büyük kardeş. 2. Yiğit, cesur. 3. Kabadayı. Erkek 358
Ege 1. Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her halinden sorumlu olan. 2. Yaşça büyük, ulu. 3. Sahip. Erkek 497
Egemen Hakim, hüküm süren karşılığı olarak kullanılan bu kelime, hem kök, hem de ek olarak yanlıştır. Türkçe'de ne "eğe" kökü, ne de "manmen" şeklinde isim yapım eki vardır. Erkek 259
Ejder Bir masal yaratığı, korkulan, güçlü Erkek 262
Ekim 1. Toprağa ürün ekme işi. 2. Yılın onuncu ayı. Erkek 258
Ela Sarıya çalan kestane rengi, göz rengi. Erkek 475
Elçin Deste / Demet / Bir kerede ele alınabilecek kadar az olan nesne Erkek 352
Eldemir Demir gibi güçlü el. Erkek 186
Elem Ağrı. Acı. Keder. Sancı. Dert. Gam. Kaygı. Erkek 286
Elis Güzel kokulu bir çicek. İsim hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olan ziyaretçilerimiz bize uluşabilirler Erkek 433
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 332
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Elvin Cennet çiceği, Gökkuşağının her bir tayfına verilen isim, Sıcak Erkek 346
Emre Aşık. Mübtela. Vurgun. Erkek 495
Ender çok az, çok seyrek, çok az bulunur, pek nadir. Erkek 231
Ener En yiğit, en kahraman kişi. Erkek 272
Enginsu Açık deniz. Erkek 195
Eray Erken ay, ilk ay, ayın ilk günlerinde doğan (bkz. İlkay). Erkek 380
Erberk Şimşek gibi yiğit. Erkek 216
Erbil Erbil :Yürekli, cesur olarak kabullen" anlamında kullanılan bir ad. Erkek 270
Erçin Merdiven, basamak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 404
Erden Bekaret / İnsan eli değmemiş /Erkenden Erkek 260
Erem Ulaşmak, kavuşmak için çaba gösteren Erkek 317
Eren 1. Yetişen, ulaşan, vasıl olan. 2. İyi yetişmiş kişi. 3. Cesur, yiğit adam. 4. Ermiş. 5. Koca, zevc. 6. Kişi, şahıs. Erkek 560
Erenay (bkz Eren). Erkek 204
Ergin 1. Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş. 2. Haklarını kendi kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan kimse ( bkz. Reşid). Erkek 300
Erim Sevgi, mutlu haber Erkek 0
Erinç Rahat, dirlik Erkek 0
Ertaç Erkekliği taç gibi taşıyan Erkek 266
Ertan Dericilerin,, yaprağıyla sahtiyan (deri) boyadıkları bir nevi ağaç. Erkek 268
Ertem Erdem / Fazilet Erkek 224
Erten 1. Sabah güneşin doğduğu zaman. 2. Gün. Erkek 177
Ertürk Yiğit Türk, Kahraman Türk; Türker, Er + Türk Erkek 285
Esat Çok uğurlu ve mutlu. Erkek 391
Esen Sağ, salim, sağlıklı Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 270
Eser 1. Nişan, alamet, iz. 2. Etki, tesir. 3. Yok olmuş bir nesneden kalma parça. 4. Bir kişinin ortaya koyduğu mahsul, telif. 5. Hadis, hadis ilmi. 6. İmal, icat. 7. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 315
Esin 1. Rüzgar, sabah rüzgarı. 2. İlham, çağrışım. Erkek 416
Eslina Dünyalar güzeli anlamındadır. Erkek 2243
esmira Azeri kökenli bir isim olup, Zümrüt taşı anlamındadır. Erkek 7026
Evgin Telaşlı, aceleci Erkek 205
Gülümser Gülümseyen kişi. Erkek 220
Kıvanç 1. Sevinç, memnuniyet. 2. Övünen, güvenen, iftihar eden. Erkek 0
Laren İYİ HUYLU TEMİZ DÜRÜST Erkek 1474
Levin Renk, boya Erkek 371
Meğra Parıldayan Işık Erkek 202
Misra Şiirin bir satırı Erkek 0
Nergiz Çiçek, Bir Süs Bitkisi; Güzelin Gözü, Güzel Gözlü Olan Anlamındadır. Erkek 381
Nurselin Nur :1. Aydınlık, parıltı, parlaklık, niran. 2. Mekke'deki Hıra dağı. Işığın bir şeye yansımasından meydana gelen parlaklık. Zünnureyn: Hz. Peygamberin 2 kızıyla evlendiği için Hz. Osman'a verilen unvan, onur sahibi. Kur'anı Kerim'in 24. suresinin adı. - Selin :1. Gür akan su. 2. Orta Asya'da yetişen, bodur, sürekli yeşil kalan bitki. Erkek 1275
Nurseza Nura layık , ışığa ve aydınlığa layık. Nur ve seza kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Erkek 253
Olcan Ay Mutlu, ongun; Rastlantıları düzenlediği ve böylece de insanlara iyi ya da kötü durumlar hazırladığı sanılan şey, şans, talih Erkek 209
ödül Mükafat, Karşılık; Armağan, Hediye; Madalya, Başarı Armağanı Erkek 0
Öznil Nil nehri gibi verimli. Erkek 180
Sadem DURU ,SAF DEMEK Erkek 999
Sare Sare :Saf, temiz, kalabalık, topluluk anlamları da var(Osmanlıca) Erkek 643
Su Eda Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Eda isminin anlamı :1. Naz, cilve. 2. Kurum, caka. 3. Alınan şeyi geri ödeme. 4. Bir vazifeyi yerine getirmek.
Erkek 244
Sude Sürmüş, sürülmüş, ezilmiş Erkek 555
Tanya Danimarka lisanından alınma. (Ermenice) Erkek 1000
Tuana Cennet bahçesine düşen ilk yağmur damlası Erkek 624
Tuğsen Baş tacı anlamına gelmektedir. Bu isim hakkında daha fazla bilgi sahibi ziyaretçilerimiz bize ulaşabilirler. Erkek 415
Yiğit mert 1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan. Erkek 242
Yusuf Emir 1. Hz. Ya'kub (a.s.)'un oğlu olan peygamber Hz. Yusuf. 2. İbranice; inleyen, ah eden, inilti. Erkek 574