Bebek isimleri
www.bebekisimleri.gen.tr
bebek isimleri
Erkek isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Kız isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Otomatik Ara :
rastgele isim arama
22.500 adet bebek isimlerine sitemizden ulaşabilirsiniz
Ana Sayfa Erkek isimleri Kız isimleri En güzel bebek isimleri En güzel erkek isimleri En güzel kız isimleri Alevi isimleri İsim aramaBebek isminin önemi
Kur-an'da geçen bebek isimleri
Allah'ın 99 ismi
Bebek ismi nasıl konulur
Bebeğin kulağına ismin okunması
Bebeklere isim neden verilir
İsim ne zaman konulmalıdır ?
Bebek isminin önemi
Bebeğin nüfusa kayıt ettirilmesi


Modern isimler

Web sitemizde modern isimlere ulaşabilirsiniz, bebeğiniz için en güzel isimleri seçerek, karar vermenize yardımcı olabiliriz.

İsim Anlamı Cinsiyet Puan
ranya ince bakış Erkek 5655
Açangül (bkz. Gül). Erkek 754
Açelya Kokusuz, fundagillerden çeşitli renklerde çiçek­ler açan bir bitki. Erkek 5037
Açılay Ayın dolunay halinde olmaya başlaması Erkek 1517
Ada Dört Tarafı Sularla Çevrili Kara Parçası Erkek 4520
Adal "Adın yayılsın, ün kazan" manasında. Erkek 3225
adelina 1.hanım hanımcık. 2.çok güzel ve merhametli olan Erkek 4698
Afet 1. Büyük felaket, bela, musibet. 2. Çok güzel kadın, dil­ber Erkek 1051
Afife (bkz. Afif). IV. Mehmed'in hanımı. Erkek 1233
Afitap Güneş / Çok güzel Erkek 1141
Ağça Temiz, saf Erkek 10
Ahenk 1. Uygun, uyum düzen, armoni. 2. Renkler arasında uygunluk. Sesler arasında uygunluk, düzen, makam. 3. Çalgılı eğlenceSaz takımınca icra edilen beste. 4. Kasıt, niyet. Erkek 923
Ahsen Daha güzel, çok gü­zel, en güzel. Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Ahseni takvim: En gü­zel şekil. Kur'anı Kerim'in Tin sure­sinin 3. ayetinde insanın ahseni tak­vim üzere yaratıldığı beyan buyurulmaktadır. Ahsen kelimesi, Kur'an'da 16 yerde zikredilmiştir Erkek 9269
Ahu 1. Ceylan, karaca, gazal. 2. Güzel, ince alımlı kadın. 3. Gözleri ceylan gözüne benzeyen ka­dın. 4. Kardeş, dost Erkek 2206
Ahu Naz Nazlı güzel,nazenin. Erkek 974
Ahucan Çok güzel dost. Erkek 627
Ahueda Nazlı güzel. Erkek 806
Ahuela Çok güzel gözlü. Erkek 1430
Ahugül Çok güzel. Erkek 710
Ahugüzar Becerikli güzel. Erkek 601
Ahunur Göz kamaştıran güzelliğe sahip olan. Erkek 1014
Ahuse Coşkulu güzellik Erkek 1444
Ahuşen Güzel ve neşeli. Erkek 586
Ajda 1. Filiz sürgün. 2. Çentik çentik olan şey Erkek 2023
Ajlan Hızlı, çabuk, telaşlı Erkek 2953
Akasya Küçük sıra yapraklı, gölgeli küçük cinsleri süs için yetiştirilen baklagillerden bir ağaç. Salkım ağacı da denir. Erkek 1763
Akel 1. Doğru, dürüst iş­ler yapan kimse. Dürüst, güvenilir er­kek. Erkek 1266
Akgün Mutlu, sevinçli gün. Erkek 635
Aksevil (bkz. Sevil). Erkek 528
Aksu 1. Temiz, pırıl pı­rıl su gibi. 2. Nehir Erkek 717
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 10
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 10
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 1019
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 10
Ala Ela karışık renkli, alaca; Benekli; Tam olgunlaşmamış, yarı olmuş Erkek 1505
Alagül Çok renkli gül. Erkek 1048
Alçiçek Kırmızı çiçek. Erkek 488
Alçin Kırmızı renkli küçük bir kuş türü Erkek 1867
Aleda Nazlı, kaprisli Erkek 2975
Alev 1. Ateşten ve yanı­cı cisimlerden çıkan parlak, çeşitli şe­killere giren gazlardan meydana gelen şeffaf dil, yalım. 2. Aşk ateşi, sevda. 3. Alımlı, cazibeli kadın. Erkek 1853
Aleyna Esenlik ve güzelliklere sahip, esenlik içinde olan Erkek 11618
Algül Kırmızı gül. Erkek 719
Alım Gözü gönlü çeken nitelik, çekicilik, gönül çelen güzellik, albeni Erkek 12
Alkan Kırmızı kan. Alkan bey: Türk denizci. Selçuklula­rın egemenliğindeki İznik'te Ebu'lKasım'ın donanma komutanı. Erkek 1542
Alkım Gökkuşağı. Al­kım (Uluğ Bahadır) Türk Arkeolog. Erkek 5175
Alkın 1. Sevdalı, aşık, vurgun. 2. El çırpma, övme. Erkek 4380
Alkız Kırmızı yanaklı,sağlıklı kız. Erkek 793
Almila Elma gibi kırmızı yanaklı güzel Erkek 6902
Almina Al elma Erkek 8227
Almira Pınar Almira isminin anlamı :ay tutulması sırasında ayın çevresinde görünen kızıllık

Pınar isminin anlamı :Yerden kaynayıp çıkan su, kaynak, çeşme. Bir suyun çıktığı yer, su başı. Kaynak suyunun devamlı aktığı yer
Erkek 1200
Alp Emre Alp isminin anlamı :1. Eski Türklerde kahraman, yiğit, cesur, bahadır, pehli­van. 2. Seyfi kola mensup, savaşçı, fütüvvct ehli. Alperen, Alpgazi. Bu isim İslam'dan sonra da Türkler ara­sında kullanılmaya devam etti

Emre isminin anlamı :Aşık. Mübtela. Vurgun
Erkek 621
Alpay Cesur, yiğit kimse. Erkek 4323
Alper (bkz. Alp). Erkek 4423
Alpike Kahraman kraliçe Erkek 1000
Altan 1. Sabahın güneş doğarkenki zamanı. 2. Hakanlara ve­rilen unvan, sultan, padişah. Erkek 5228
Alya 1. Yüksek yer, yük­seklik. 2. Gök, sema. Erkek 20677
Amine Gönlü emin, kal­binde korku olmayan Peygamber'in (s.a.s) annesinin adı. (bkz. Emine). Erkek 3736
Andaç Bir kimseyi hatırlamak için saklanan şey, hatıra Erkek 2369
Andaç Armağan,hediye Erkek 10
Anıl 1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan. Erkek 8463
Anıl Berk Anıl isminin anlamı :1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan

Berk isminin anlamı :1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak.
Erkek 1060
Anka Kaf Dağı'nda bulunduğu söylenen masal kuşu Erkek 2391
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 4773
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 10
Aras Sahip çıkılan buluntu, Doğu anadoluda bir ırmağın adı Erkek 37782
Aras ege ArasKalın Yün, At kılı anlamında (Aras nehri)
Mert1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan.
Erkek 2249
Arcan Saf,temiz Erkek 1752
Arda 1. Eskiden bazı ça­vuşların elde tuttukları uzun değnek. 2. İşaret için dikilen değnek3. Çık­rıkçı kalemi. 4. Sonra gelen. Erkek 9025
Arel Temiz, dürüst kimse. Erkek 36311
Argün Temiz, aydınlık gün. Erkek 10
Arıkan Temiz soy. Erkek 1183
Arın 1. Temiz, arı, saf. 2. Alın. 3. Yüz, cephe. Dağların, tepele­rin yüzü. Erkek 11259
Arkan 1. Temiz, ari kan­dan gelen. 2. Üstün galip. Arkan (Seyfı) Türk mimar (19031966). Erkek 886
Arkın Yavaş, ağır, sa­kin, gelecek yıl. Erkek 1760
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 1323
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 10
Arman 1. Hasret, özle­me. 2. Zahmet, sıkıntı. 3. Teessüf. 4. Pişmanlık. Erkek 2883
Armina Emine, korkusuz, yürekli Erkek 2536
Arnisa Çok namuslu kadın Erkek 1550
Arsen Erkek 3063
Arsu Su kadar berrak Erkek 1147
Arsun Yüreğindeki temizliği yansıtan Erkek 1127
Artaç Taç Utanma duygusunu baş tacı eden Erkek 507
Artun Gururlu, kendine güveni olan, vakur. Erkek 2262
Aryan Operada sanatçının orkestra eşliğinde söylediği uzun şarkı Erkek 2697
Arzela Kendi kendine olan dağ çiçegi Erkek 2310
Arzu 1. İstek, bahşiş. 2. Emel, heves, meyl. 3. Özlemek, müş­tak olmak. "Arzum" olarak da kulla­nılır. Meşhur halk hikayelerinde Kamber'in sevgilisi. Erkek 3096
Arzu Naz Naz yapan,nazenin. Erkek 911
Arzucan Candan isteyen. Erkek 570
Arzugül İstenilen,beğenilen gül. Erkek 591
Arzuman (bkz. Arzu). Erkek 962
Asalbike Gerçek hanım, gerçek güzel Erkek 573
Asel Bal, Cennetteki dört sudan biri Erkek 7242
Asena Dişi kurt, güzel kız Erkek 2140
Asi İsyan Eden, İsyankar;
Haydut, Bozguncu, Şaki;
Söz Dinlemeyen, İtaat Etmeyen (Tıpkı “Âsiye” ismi gibi bu isim de Hz. Muhammed tarafından değiştirilmiştir;
Hz. Muhammed, “Âsi” isimli bir sahabiye “Muti/Mûti” (İtaat Eden, İtaatkar, Uysal) ismini takmıştır.)
Erkek 5753
Aslı 1. Asıl, tek, dip, kü­tük, temel, esas, kaide, kural, hakikat. 2. Soy, sop, nesep. 3. Bir şeyin belli başlı kısmı, başlangıç, baş yer, sıhhat. 4. Hakiki, esaslı, halis, safi. 5. Esasen, zaten, başlıca, en ziyade, hakikaten. Erkek 8216
Aslıcan Özü can gibi sevgili Erkek 1007
Aslıhan Han soyundan gelen. Erkek 10
Aslım Özü geçmişe ait Erkek 1751
Aslınaz Nazlı olması geçmişinden gelen. Erkek 776
Aslınur Nur saçan bir geçmişi olan. Erkek 2431
Aslısu Geçmişi su gibi berrak ve temiz Erkek 939
Asrın Çağdaş, bu çağa ait olan, çağa uygun olan Erkek 3713
Asu 1.Afacan 2. Isyan eden Erkek 1828
Asutay Hırçın tay. Erkek 1186
Asya Dünyadaki kıtala­rın en büyüğü. Erkek 8412
Ata 1. Baba. 2. Soyun geçmişte yaşamış ferdi. 3. Vermiş, veriş. Bağışlama, ihsan. 4. Yesevi ta­rikatında mürşid. Ata b. Ebi Rabah: Fıkıh alimi (Mekke 733). Ebu Meysere b. Ebu Hüseyin elFikri'nin azatlı kölesiydi. Birçok hadis rivayet etmiştir. Erkek 4893
Atacan (bkz. Ata). Erkek 1361
Atakan 1. Düşünmek­sizin her işe sokulan adam. 2. İleri atı­lan. Erkek 3743
Atalay (bkz. "Ata"). Ünlü, namlı, şöhretli. Atalay Mah­mut, Türk güreşçi. Balkan, Avrupa, Dünya ve Meksika Olimpiyatları şampiyonu oldu (1968). Erkek 2822
Ataman (bkz. "Ata"). 1. Ata kişi, başkan, önder. 2. Don ka­zaklarının önderlerine verilen ad. Erkek 1664
Atay Bilinen, tanınmış. Erkek 4265
Ateş Yanıcı maddelerin yanmasıyla ısı ve ışığın ortaya çıkması Erkek 2669
Atıl Girişken ol, ilerle­mek için çaba göster. Erkek 614
Atılgan 1. Karşısına çıkabilecek engellerden ve tehlikeler­den korkmadan her zaman ileriye atı­lan. 2. Karşı çıkan, çekinmesi olma­yan, cüretkar. 3. Hevesli. Erkek 558
Atınç Atılgan / Atak Erkek 742
Aybar 1. Gösterişli, hey­betli, görkemli. 2. Korku veren. Erkek 1215
Ayben Ay benizli. Erkek 2729
Ayberk 1. Sağlam ay, sağlam kişilik. 2. Şimşek, ay'ın şim­şek gibi parlaklığı. 3. Yaprak, ay yap­rağı. Erkek 3212
Aybüke Eski Türk kadın isimlerinden Erkek 5480
Ayca Ay gibi güzel, ışıklı, parlak. Erkek 6301
Ayça 1. Ayın yeni doğ­duğu günlerdeki şekli, yeni ay, hilal. 2. Cami kubbelerine ve minare külah­larına konulan hilal şeklindeki süs. 3. Ay kadar güzel, aydınlık. Erkek 185
Ayçin Ayçın, ay gibi, aya benzer Erkek 4146
Ayda Dere kıyılarında yetişen bir bitki - Parmakları, endamı güzel kadın Erkek 9785
Aydil Güzel, parlak, aydınlık gönül Erkek 1141
Aygen 1. Dost, arkadaş. 2. Sevgili, yar. 3. Temiz yaratılıştı. Erkek 1532
Aykan Soylu, asil, te­miz kişi. Erkek 2831
Aylis cennette bi bahçe. Ay parçası, ışıltısı Erkek 4303
Ayperen Yiğit, bahadır Erkek 888
Aysen Ay gibi güzel. Parlak ve nurlu. Erkek 129
Ayşan Ay gibi şanlı, gör­kemli, parlak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 17
Aytaç Başa takılan ay şeklinde taç. Erkek 3013
Aytek Ay gibi (Eski Türkçede tek/teg olarak kullanılmış­tır). Erkek 1087
Aytunç Ay gibi güzel,tunç kadar sağlam Erkek 2202
Ayyüce Ay gibi aydınlık nurlu ve yüce olan er Erkek 1325
Azer Azerbaycan kelimesinin kökü olan Azer'den.. Erkek 10
Azra 1. Bakire, kızoğlan kız. 2. Ayak değmemiş kum. 3. Delinmemiş inci. 4. Hz. Meryem'e verilen adlardan. 5. Medine şehrinin adların­dan biri. 6. Masal kahramanı "Vamık"'ın sevgilisi. Erkek 14712
Bahar 1. Kışla yaz arasındaki mevsim. 22 Mart'la Haziran arası, ilkyaz. 2. Güzellik, güzel. 3. Sığır gözü, papatya, sığır papatyası, sarı papatya. 4. Put, çelipa, sanem. 5. Atılmış pamuk. 6. Ölçek. 7. Karanfil, tarçın, karabiber gibi kokulu şey. Erkek 3609
Balca Bal damlası, bal gibi Erkek 1735
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2122
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Banu 1. Kadın hatun, hanım. 2. Kraliçe, prenses. 3. Gelin. 4. Şarap ve gül suyu gibi şeylerin şişesi. 5. Yusuf ve Zeliha öyküsünün kadın kahramanı Banu Hanım (Cevheriye Banu). Türk halk şairi. (18641914 Çankırı). Kadiri tarikatı bağlılarından. Erkek 3506
Baran 1. Yağmur. Mevsimi Baran, yağmur mevsimi. Erkek 4524
Baransel (bkz. Baran). Erkek 1316
Barın 1. Bütün, hep. 2. Güç kuvvet. 3. Göğüs. 4. Moğol devrinde Orta Asya'da büyük beyliklerden biri. Erkek 4322
Barış 1. Savaşsızlık durumu. 2. Savaştan sonra silah bırakma, uzlaşma sulh. 3. Dirlik, düzenlik. Erkek 4664
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 998
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Barkın Yolculuk eden, yolcu gezgin. Erkek 5383
Barlas Kahraman, savaşçı. Erkek 13203
Bars l. Kaplana benzeyen yırtıcı hayvan. 2. Arı oğuluİsim olarak kullanılmaz. Barsbay: (elMelikü'1Eşref (Öl. 1438). Mısır Memluklan sultanı. Çerkez hanedanındandır. Erkek 1906
Başak Sağlam, dayanıklı. Erkek 3805
Başar Başarılı ol, işi sonuçlandır. Erkek 1865
Başer (bkz. Başar). Erkek 1013
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 77
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 1409
Batıhan (bkz. Batı). Erkek 945
Batıray (bkz. Batır). Erkek 754
Batu Üstün gelen, gücü yeten, galip. Erkek 7119
Batur Kahraman, yiğit, cesur, bahadır. Erkek 2150
Baycan (bkz. Baybaş). Erkek 1007
Bayhan Zengin ve güçlü Erkek 915
Baykal Yaban kısrağı. Moğolistandaki büyükgöl Erkek 10
Baysal Dirlik düzenlik içinde, sakin,gürültüsüz. Erkek 10
Bayülken Göğün 16.katında oturan barış tanrısı Erkek 10
Begüm Saygıdeğer kadın, hanımefendi - Hint prenseslerine verilen san Erkek 10
Belin Şaşkınlık, hayret Erkek 10
Bengisu Ebedilik, ölümsüzlük veren su, Abı hayat. Erkek 8865
Bengü Ebedi, sonu olmayan. Erkek 2454
Bengül Üzerinde benekler bulunan gül Erkek 1214
Bensu Su gibi aziz benlik Erkek 3574
Berat ozan 1. Resmi belge, imtiyaz belgesi. 2. Osmanlıda bir kimseye verilen nişan, rütbe veya toprak imtiyazını gösterir belge. Erkek 950
Beray Ay'ın en ışıltılı, en parlak hali Erkek 14963
Berfin 1. Kardan yapılmış. 2. Tertemiz, kar gibi beyaz. Erkek 8718
Beril Arınmış, aklanmış Erkek 10271
Beril Su Beril isminin anlamı :Arınmış, aklanmış
Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Erkek 3280
Berin 1. En yüksek, çok yüce. 2. Soylu. Erkek 5691
Berk 1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak. Erkek 7659
Berkan 1. Şakıma, parıldama. 2. Kıvırcık tüylü kuzu postu kürkü. Erkek 5112
Berkant Güçlü, bozulmaz, yemin. Erkek 8099
Berkay (bkz. Berk). Erkek 7210
Berke 1. Kama. 2. Altınordu hükümdarı. Cengiz Han'ın torunu ve Cuci'nin 3. oğludur. Erkek 17025
Bermal Dağ tepesi, doruk (bkz. Şahika, zirve). Erkek 1614
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 5414
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 10
Berrak 1. Duru, saf, bulanık olmayan, nurlu. 2. Şimşek, parıltı. 3. Kulağa hoş gelen ses. Erkek 3798
Beste 1. Kapalı, bağlı, bitiştirilmiş bağlanmış. 2. Müzikte, şarkının makam ve ahengi. Erkek 4015
Betigün Beti + Yüz (Bet: benizdeki gibi) Gün: Aydınlık, aydınlık yüz Erkek 603
Betil/Betül Temiz, iffetli Erkek 1753
Bike Benzersiz, eşsiz Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2457
Bilge Bilgili, iyi geniş, derin, bilgi sahibi kimse Kadın ve erkek adı olarak kullanılır. Erkek 2848
Bilun Yarım Ay Erkek 3873
Bingül Bin gülün güzelliğinde Erkek 990
Birant 1. Özel, tek yemin. 2. Özelliği olan yemin. Erkek 958
Biricik Tek, bir tane, emsalsiz Erkek 1752
Birsu Özel bir su, biricik su gibi Erkek 2068
Bora Araziden çıkan şiddetli rüzgar. Erkek 3809
Boran Rüzgar, şimşek, gökgürültüsü, sağanak yağmurun birlikte olduğu iklim hadisesi. Boran Hatun: Emevi halifesi Me'mun'un zevcesi. Erkek 5138
Boray kahraman yürekli,cesur, önde gelen örnek insan anlamına geliyor. Erkek 2274
Bucak Genellikle, geniş verimli bakımlı alanlara verilen ad Erkek 576
Buğra 1. Büyük erkek deve, iki hörgüçlü deve. 2. Turna kuşu, turna sürüsünün önünde uçan turna horozu. 3. Harizm hükümdarlarından birinin lakabı. Erkek 9166
Buket Çiçek demeti. Erkek 2895
Bulem Ay Parçası, Ayın 14’ü Gibi Güzel, Ay Yüzlü Erkek 6622
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 84
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3825
Burahan 1. Delil hüccet. 2. Hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan ayıran delil. 3. İlahi aydınlık. Erkek 638
Burcu Güzel koku. Erkek 5150
Burç 1. Süryanice Burgus kelimesinin Arapçalaştınlmış hali. 2. Kalenin köşelerine yapılan daha yüksek ve daha kalın çıkıntı kule. 3. Yuvarlak bina. 4. Güneşin ayrıldığı oniki kısımdan herbiri. 5. Tek hisar. Erkek 774
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3949
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Burçin Dişi geyik. Erkek 6022
Can 1. Can, ruh. Hayat. 2. Güç, kuvvet, hayatiyet, dirilik. 3. Gönül, yakın dost, çok sevilen arkadaş. 4. Mevlevi ve Bektaşi tarikatlarında dervişlerin birbirlerine hitabı. 5. Kişi, fert. 6. Sevgili. Erkek 5097
Canalp Özünde yiğitlik, güçlülük olan kimse. Cana yakın yiğit. Erkek 1043
Canberk Güçlü, sağlam kimse. Erkek 3542
Candaş Dost, yoldaş Erkek 995
Canel İçten uzatılan el, dostluk eli Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1180
Caner Delikanlı, genç, dinamik Can ve er kelimelerinden birleşik isim. Erkek 3268
Cankat Yaşamına can ekle, sevinçle dol Erkek 787
Cankut 1. Kişinin mutluluğu talihi, şansı, uğuru. 2. Mutlu talihli kimse. Erkek 1250
Cansın Canım gibisin, canımsın. Erkek 2947
Cansu 1. Hayat veren su, tazelik. 2. Sevgili, sevimli. Erkek 8718
Ceren Halk ağzında "ceylan" anlamına gelir. Erkek 15974
Çağan Bayram, şenlik. Erkek 5010
Çağdaş Aynı çağda yaşayan, çağa uygun Erkek 1315
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 4970
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Çağla Olgunlaşmamış meyve, bazı meyvelerin olgunlaşmadan, henüz yeşilken yenen hali. Erkek 4122
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 3949
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 10
Çağman Çağın insanı. Erkek 1020
Çağrı 1. Çakır gözlü. 2. Mavi hareli göz. Çağrı bey (9901060). Büyük Selçuklu devleti hükümdarı Tuğrul beyin kardeşi. Çağrı bey müslüman olduğunda Davud ismini aldı. Kardeşi Tuğrul ise Muhammed ismini almıştır. Erkek 5415
Çakın Şimşek, parıltı Erkek 738
Çelen Yakışıklı, saçak, akıllı Erkek 10
Çevrim Girdap, sürekli değişim, anafor Erkek 10
Çığır Çığın açtığı iz, yol - Yenilikçilik Erkek 581
Çiçek 1. Bitkilerin üreme unsurlarını ihtiva eden renkli veya beyaz renkte açan, çok defa kokulu, sonradan meyve veya tohum haline gelen kısımları (bkz. Şükûfe). 2. Bitki, çiçek açan bitki. 3. Bazı şeylerin toz haline getirilmiş özü, kükürt çiçeği. 4. Kumaş veya başka şeyler üzerine yapılan renkli veya renksiz süsleme. Erkek 1539
Çiğdem Zambakgillerden, soğanlı otsu, çeşitli renklerde çiçek açan kır bitkisi, mahmur çiçeği. Erkek 3330
Çilay Ayın üzerinde beliren açık renk lekeler. Erkek 921
Çilem öykü Çilem : Çilem öykü
Öykü : Hikaye / Masal
Erkek 1108
Çiler Güzel öten, güzel ötüşlü Erkek 1793
Çisem Çiseleyen yağmur Erkek 6073
Çolpan 1. Çoban yıldızı. 2. Aciz, beceriksiz, zavallı. 3. Zühre, venüs. Erkek 2443
Dalan 1. Biçim, şekil. 2. İnce, narin, zarif. Erkek 841
Dalay Deniz. Erkek 972
Damla 1. Bir sıvıdan ayrılarak düşen parça halinde, küçük miktar, katre. 2. Belli miktarlarda akıtılarak kullanılan ilaç. Erkek 5252
Darcan 1. Aceleci, sıkıntılı. 2. Serçe. Erkek 766
Defne Akdeniz ikliminde yetişen, yapraklan sert ve üst yüzleri parlak açık sarı çiçek ve güzel kokan defnegillerden bir ağaç. Erkek 9308
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 184
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 4337
Demet 1. Bağlanarak, oluşturulan deste. 2. Biçilip bağlanmış ekin. 3. Bir kaynaktan çıkan ışıkların meydana getirdiği ışık destesi, hazne. Erkek 3027
Deniz 1. Büyük su kütlesi. 2. Büyük su kütlesindeki dalgalanma. Erkek 8813
Deren Derleyen, toplayan, ekini biçip toplayan. Erkek 8479
Derin Yüzeyi tabanından uzak olan Erkek 7326
Destan 1. Hikaye, kıssa. 2. Hile, mekr, tenvir. 3. Rüstem'in babasının lakabı. Erkek 2100
Deste 1. Demet, tutam, takım. 2. Kabza, tutacak yer. 3.On yapraklık altın varak defteri. Erkek 859
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 49
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 823
Devrim 1. Hareket halinde bir şeyin bir eğri çizerek dönmesi, devretmesi. 2. Köklü değişiklik, inkılap. 3. Eski olduğu fark edileni yıkıp yerine yeni olduğu farz edileni koymak. 4. İhtilal. Erkek 2233
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3549
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Didem Gözüm. Erkek 3488
Didil 1. Kır hayatını konu edinen yazı veya şiir, aşk hakkında. 2. Küçük ve şairane resim. 3. İçten ve saf aşk. Erkek 564
Dİla naz İçten gönülden seven Erkek 2034
Dilay Gönlü aydınlatan ay. Erkek 4593
Diler İsteyen, dileyen Erkek 577
Dilmen 1. Güzel. 2. Güzel dil bilen, konuşan, söz söyleyen. Erkek 523
Dilşat Gönlü Şen, Yüreği Sevinçli, Gönlü Hoş, Neşeli; Dil ve Şad Anlamlarını İfade Eder. Erkek 901
Dinç Gücü kuvveti yerinde ve sağlıklı. Erkek 683
Doğa Tabiat karşılığı olarak kuraldışı uydurulmuş kelime. Erkek 2520
Doğaç Önceden düşünülüp hazırlanmadan ortaya çıkan düşünce, eylem üreten, kendiliğinden olan Erkek 2747
Doğan Kartalgillerden, alıştırılarak kuş avında kullanılan, yırtıcı bir kuş. Erkek 2826
Doğuş Yaradılış Erkek 2725
Duru Saf, berrak. Erkek 6598
Duyal Duygulu duyarlı çabuk duygulanan Erkek 1001
Dünya Yeryüzü Erkek 10
Ebru 1. Kaş. 2. Bulut renginde, buluta benzer, bulut gibi dalgalı, bulutlu. 3. Kağıt üzerine kendine has usulle yapılan, mermer, damarları gibi dalgalı şekilli süsleme. Ciltçilikte ve hüsnü hat'ta kullanılır. Erkek 8394
Ece 1. Baş reis. 2. Kraliçe. 3. Ana. 4. Yaşlı kadın. Erkek 10094
Ecem Kraliçem, benim sultanım Erkek 6415
Eda naz EDALI NAZLI Erkek 1933
Efe 1. Ağabey, büyük kardeş. 2. Yiğit, cesur. 3. Kabadayı. Erkek 9935
Ege 1. Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her halinden sorumlu olan. 2. Yaşça büyük, ulu. 3. Sahip. Erkek 4563
Egemen Hakim, hüküm süren karşılığı olarak kullanılan bu kelime, hem kök, hem de ek olarak yanlıştır. Türkçe'de ne "eğe" kökü, ne de "manmen" şeklinde isim yapım eki vardır. Erkek 5249
Ejder Bir masal yaratığı, korkulan, güçlü Erkek 2035
Ekim 1. Toprağa ürün ekme işi. 2. Yılın onuncu ayı. Erkek 1009
Ela Sarıya çalan kestane rengi, göz rengi. Erkek 8676
Elçin Deste / Demet / Bir kerede ele alınabilecek kadar az olan nesne Erkek 5907
Eldemir Demir gibi güçlü el. Erkek 458
Elem Ağrı. Acı. Keder. Sancı. Dert. Gam. Kaygı. Erkek 3713
Elis Güzel kokulu bir çicek. İsim hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olan ziyaretçilerimiz bize uluşabilirler Erkek 5178
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3478
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Elvin Cennet çiceği, Gökkuşağının her bir tayfına verilen isim, Sıcak Erkek 8755
Emre Aşık. Mübtela. Vurgun. Erkek 11288
Ender çok az, çok seyrek, çok az bulunur, pek nadir. Erkek 1953
Ener En yiğit, en kahraman kişi. Erkek 2470
Enginsu Açık deniz. Erkek 492
Eray Erken ay, ilk ay, ayın ilk günlerinde doğan (bkz. İlkay). Erkek 6745
Erberk Şimşek gibi yiğit. Erkek 926
Erbil Erbil :Yürekli, cesur olarak kabullen" anlamında kullanılan bir ad. Erkek 2603
Erçin Merdiven, basamak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2351
Erden Bekaret / İnsan eli değmemiş /Erkenden Erkek 2511
Erem Ulaşmak, kavuşmak için çaba gösteren Erkek 2916
Eren 1. Yetişen, ulaşan, vasıl olan. 2. İyi yetişmiş kişi. 3. Cesur, yiğit adam. 4. Ermiş. 5. Koca, zevc. 6. Kişi, şahıs. Erkek 9459
Erenay (bkz Eren). Erkek 985
Ergin 1. Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş. 2. Haklarını kendi kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan kimse ( bkz. Reşid). Erkek 1466
Erim Sevgi, mutlu haber Erkek 10
Erinç Rahat, dirlik Erkek 10
Ertaç Erkekliği taç gibi taşıyan Erkek 1299
Ertan Dericilerin,, yaprağıyla sahtiyan (deri) boyadıkları bir nevi ağaç. Erkek 3413
Ertem Erdem / Fazilet Erkek 1502
Erten 1. Sabah güneşin doğduğu zaman. 2. Gün. Erkek 1066
Ertürk Yiğit Türk, Kahraman Türk; Türker, Er + Türk Erkek 1125
Esat Çok uğurlu ve mutlu. Erkek 4772
Esen Sağ, salim, sağlıklı Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2147
Eser 1. Nişan, alamet, iz. 2. Etki, tesir. 3. Yok olmuş bir nesneden kalma parça. 4. Bir kişinin ortaya koyduğu mahsul, telif. 5. Hadis, hadis ilmi. 6. İmal, icat. 7. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 6639
Esin 1. Rüzgar, sabah rüzgarı. 2. İlham, çağrışım. Erkek 6022
Eslina Dünyalar güzeli anlamındadır. Erkek
esmira Azeri kökenli bir isim olup, Zümrüt taşı anlamındadır. Erkek 12624
Evgin Telaşlı, aceleci Erkek 770
Gülümser Gülümseyen kişi. Erkek 2374
Kıvanç 1. Sevinç, memnuniyet. 2. Övünen, güvenen, iftihar eden. Erkek 10
Laren İYİ HUYLU TEMİZ DÜRÜST Erkek 5090
Levin Renk, boya Erkek 2880
Meğra Parıldayan Işık Erkek 984
Misra Şiirin bir satırı Erkek 10
Nergiz Çiçek, Bir Süs Bitkisi; Güzelin Gözü, Güzel Gözlü Olan Anlamındadır. Erkek 4788
Nurselin Nur :1. Aydınlık, parıltı, parlaklık, niran. 2. Mekke'deki Hıra dağı. Işığın bir şeye yansımasından meydana gelen parlaklık. Zünnureyn: Hz. Peygamberin 2 kızıyla evlendiği için Hz. Osman'a verilen unvan, onur sahibi. Kur'anı Kerim'in 24. suresinin adı. - Selin :1. Gür akan su. 2. Orta Asya'da yetişen, bodur, sürekli yeşil kalan bitki. Erkek 5828
Nurseza Nura layık , ışığa ve aydınlığa layık. Nur ve seza kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Erkek 1542
Olcan Ay Mutlu, ongun; Rastlantıları düzenlediği ve böylece de insanlara iyi ya da kötü durumlar hazırladığı sanılan şey, şans, talih Erkek 742
ödül Mükafat, Karşılık; Armağan, Hediye; Madalya, Başarı Armağanı Erkek 10
Öznil Nil nehri gibi verimli. Erkek 960
Sadem DURU ,SAF DEMEK Erkek 11243
Sare Sare :Saf, temiz, kalabalık, topluluk anlamları da var(Osmanlıca) Erkek 11395
Su Eda Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Eda isminin anlamı :1. Naz, cilve. 2. Kurum, caka. 3. Alınan şeyi geri ödeme. 4. Bir vazifeyi yerine getirmek.
Erkek 1065
Sude Sürmüş, sürülmüş, ezilmiş Erkek 10360
Tanya Danimarka lisanından alınma. (Ermenice) Erkek 7258
Tuana Cennet bahçesine düşen ilk yağmur damlası Erkek 9971
Tuğsen Baş tacı anlamına gelmektedir. Bu isim hakkında daha fazla bilgi sahibi ziyaretçilerimiz bize ulaşabilirler. Erkek 2416
Yiğit mert 1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan. Erkek 1228
Yusuf Emir 1. Hz. Ya'kub (a.s.)'un oğlu olan peygamber Hz. Yusuf. 2. İbranice; inleyen, ah eden, inilti. Erkek 4297