Bebek isimleri
www.bebekisimleri.gen.tr
bebek isimleri
Erkek isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Kız isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Otomatik Ara :
rastgele isim arama
22.500 adet bebek isimlerine sitemizden ulaşabilirsiniz
Ana Sayfa Erkek isimleri Kız isimleri En güzel bebek isimleri En güzel erkek isimleri En güzel kız isimleri Alevi isimleri İsim aramaBebek isminin önemi
Kur-an'da geçen bebek isimleri
Allah'ın 99 ismi
Bebek ismi nasıl konulur
Bebeğin kulağına ismin okunması
Bebeklere isim neden verilir
İsim ne zaman konulmalıdır ?
Bebek isminin önemi
Bebeğin nüfusa kayıt ettirilmesi


Modern isimler

Web sitemizde modern isimlere ulaşabilirsiniz, bebeğiniz için en güzel isimleri seçerek, karar vermenize yardımcı olabiliriz.

İsim Anlamı Cinsiyet Puan
ranya ince bakış Erkek 7708
Açangül (bkz. Gül). Erkek 986
Açelya Kokusuz, fundagillerden çeşitli renklerde çiçek­ler açan bir bitki. Erkek 5733
Açılay Ayın dolunay halinde olmaya başlaması Erkek 1855
Ada Dört Tarafı Sularla Çevrili Kara Parçası Erkek 5180
Adal "Adın yayılsın, ün kazan" manasında. Erkek 4305
adelina 1.hanım hanımcık. 2.çok güzel ve merhametli olan Erkek 6125
Afet 1. Büyük felaket, bela, musibet. 2. Çok güzel kadın, dil­ber Erkek 1326
Afife (bkz. Afif). IV. Mehmed'in hanımı. Erkek 1562
Afitap Güneş / Çok güzel Erkek 1380
Ağça Temiz, saf Erkek 10
Ahenk 1. Uygun, uyum düzen, armoni. 2. Renkler arasında uygunluk. Sesler arasında uygunluk, düzen, makam. 3. Çalgılı eğlenceSaz takımınca icra edilen beste. 4. Kasıt, niyet. Erkek 1132
Ahsen Daha güzel, çok gü­zel, en güzel. Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Ahseni takvim: En gü­zel şekil. Kur'anı Kerim'in Tin sure­sinin 3. ayetinde insanın ahseni tak­vim üzere yaratıldığı beyan buyurulmaktadır. Ahsen kelimesi, Kur'an'da 16 yerde zikredilmiştir Erkek 10857
Ahu 1. Ceylan, karaca, gazal. 2. Güzel, ince alımlı kadın. 3. Gözleri ceylan gözüne benzeyen ka­dın. 4. Kardeş, dost Erkek 2520
Ahu Naz Nazlı güzel,nazenin. Erkek 1208
Ahucan Çok güzel dost. Erkek 928
Ahueda Nazlı güzel. Erkek 1023
Ahuela Çok güzel gözlü. Erkek 1743
Ahugül Çok güzel. Erkek 940
Ahugüzar Becerikli güzel. Erkek 838
Ahunur Göz kamaştıran güzelliğe sahip olan. Erkek 1298
Ahuse Coşkulu güzellik Erkek 1792
Ahuşen Güzel ve neşeli. Erkek 803
Ajda 1. Filiz sürgün. 2. Çentik çentik olan şey Erkek 2386
Ajlan Hızlı, çabuk, telaşlı Erkek 3754
Akasya Küçük sıra yapraklı, gölgeli küçük cinsleri süs için yetiştirilen baklagillerden bir ağaç. Salkım ağacı da denir. Erkek 2095
Akel 1. Doğru, dürüst iş­ler yapan kimse. Dürüst, güvenilir er­kek. Erkek 1512
Akgün Mutlu, sevinçli gün. Erkek 842
Aksevil (bkz. Sevil). Erkek 683
Aksu 1. Temiz, pırıl pı­rıl su gibi. 2. Nehir Erkek 896
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 10
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 10
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 1285
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 10
Ala Ela karışık renkli, alaca; Benekli; Tam olgunlaşmamış, yarı olmuş Erkek 1953
Alagül Çok renkli gül. Erkek 1437
Alçiçek Kırmızı çiçek. Erkek 672
Alçin Kırmızı renkli küçük bir kuş türü Erkek 2438
Aleda Nazlı, kaprisli Erkek 3602
Alev 1. Ateşten ve yanı­cı cisimlerden çıkan parlak, çeşitli şe­killere giren gazlardan meydana gelen şeffaf dil, yalım. 2. Aşk ateşi, sevda. 3. Alımlı, cazibeli kadın. Erkek 2151
Aleyna Esenlik ve güzelliklere sahip, esenlik içinde olan Erkek 12426
Algül Kırmızı gül. Erkek 948
Alım Gözü gönlü çeken nitelik, çekicilik, gönül çelen güzellik, albeni Erkek 12
Alkan Kırmızı kan. Alkan bey: Türk denizci. Selçuklula­rın egemenliğindeki İznik'te Ebu'lKasım'ın donanma komutanı. Erkek 1855
Alkım Gökkuşağı. Al­kım (Uluğ Bahadır) Türk Arkeolog. Erkek 6313
Alkın 1. Sevdalı, aşık, vurgun. 2. El çırpma, övme. Erkek 5057
Alkız Kırmızı yanaklı,sağlıklı kız. Erkek 1052
Almila Elma gibi kırmızı yanaklı güzel Erkek 8490
Almina Al elma Erkek 9354
Almira Pınar Almira isminin anlamı :ay tutulması sırasında ayın çevresinde görünen kızıllık

Pınar isminin anlamı :Yerden kaynayıp çıkan su, kaynak, çeşme. Bir suyun çıktığı yer, su başı. Kaynak suyunun devamlı aktığı yer
Erkek 1517
Alp Emre Alp isminin anlamı :1. Eski Türklerde kahraman, yiğit, cesur, bahadır, pehli­van. 2. Seyfi kola mensup, savaşçı, fütüvvct ehli. Alperen, Alpgazi. Bu isim İslam'dan sonra da Türkler ara­sında kullanılmaya devam etti

Emre isminin anlamı :Aşık. Mübtela. Vurgun
Erkek 865
Alpay Cesur, yiğit kimse. Erkek 4808
Alper (bkz. Alp). Erkek 4855
Alpike Kahraman kraliçe Erkek 1351
Altan 1. Sabahın güneş doğarkenki zamanı. 2. Hakanlara ve­rilen unvan, sultan, padişah. Erkek 6105
Alya 1. Yüksek yer, yük­seklik. 2. Gök, sema. Erkek 23500
Amine Gönlü emin, kal­binde korku olmayan Peygamber'in (s.a.s) annesinin adı. (bkz. Emine). Erkek 4386
Andaç Bir kimseyi hatırlamak için saklanan şey, hatıra Erkek 2767
Andaç Armağan,hediye Erkek 10
Anıl 1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan. Erkek 9611
Anıl Berk Anıl isminin anlamı :1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan

Berk isminin anlamı :1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak.
Erkek 1370
Anka Kaf Dağı'nda bulunduğu söylenen masal kuşu Erkek 3488
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 5505
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 10
Aras Sahip çıkılan buluntu, Doğu anadoluda bir ırmağın adı Erkek 39532
Aras ege ArasKalın Yün, At kılı anlamında (Aras nehri)
Mert1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan.
Erkek 2594
Arcan Saf,temiz Erkek 2259
Arda 1. Eskiden bazı ça­vuşların elde tuttukları uzun değnek. 2. İşaret için dikilen değnek3. Çık­rıkçı kalemi. 4. Sonra gelen. Erkek 9917
Arel Temiz, dürüst kimse. Erkek 40473
Argün Temiz, aydınlık gün. Erkek 10
Arıkan Temiz soy. Erkek 1463
Arın 1. Temiz, arı, saf. 2. Alın. 3. Yüz, cephe. Dağların, tepele­rin yüzü. Erkek 12451
Arkan 1. Temiz, ari kan­dan gelen. 2. Üstün galip. Arkan (Seyfı) Türk mimar (19031966). Erkek 1111
Arkın Yavaş, ağır, sa­kin, gelecek yıl. Erkek 2198
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 1605
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 10
Arman 1. Hasret, özle­me. 2. Zahmet, sıkıntı. 3. Teessüf. 4. Pişmanlık. Erkek 3322
Armina Emine, korkusuz, yürekli Erkek 2963
Arnisa Çok namuslu kadın Erkek 1854
Arsen Erkek 3819
Arsu Su kadar berrak Erkek 1511
Arsun Yüreğindeki temizliği yansıtan Erkek 1449
Artaç Taç Utanma duygusunu baş tacı eden Erkek 696
Artun Gururlu, kendine güveni olan, vakur. Erkek 2567
Aryan Operada sanatçının orkestra eşliğinde söylediği uzun şarkı Erkek 3279
Arzela Kendi kendine olan dağ çiçegi Erkek 3179
Arzu 1. İstek, bahşiş. 2. Emel, heves, meyl. 3. Özlemek, müş­tak olmak. "Arzum" olarak da kulla­nılır. Meşhur halk hikayelerinde Kamber'in sevgilisi. Erkek 3452
Arzu Naz Naz yapan,nazenin. Erkek 1150
Arzucan Candan isteyen. Erkek 809
Arzugül İstenilen,beğenilen gül. Erkek 759
Arzuman (bkz. Arzu). Erkek 1301
Asalbike Gerçek hanım, gerçek güzel Erkek 781
Asel Bal, Cennetteki dört sudan biri Erkek 8261
Asena Dişi kurt, güzel kız Erkek 2533
Asi İsyan Eden, İsyankar;
Haydut, Bozguncu, Şaki;
Söz Dinlemeyen, İtaat Etmeyen (Tıpkı “Âsiye” ismi gibi bu isim de Hz. Muhammed tarafından değiştirilmiştir;
Hz. Muhammed, “Âsi” isimli bir sahabiye “Muti/Mûti” (İtaat Eden, İtaatkar, Uysal) ismini takmıştır.)
Erkek 6798
Aslı 1. Asıl, tek, dip, kü­tük, temel, esas, kaide, kural, hakikat. 2. Soy, sop, nesep. 3. Bir şeyin belli başlı kısmı, başlangıç, baş yer, sıhhat. 4. Hakiki, esaslı, halis, safi. 5. Esasen, zaten, başlıca, en ziyade, hakikaten. Erkek 8897
Aslıcan Özü can gibi sevgili Erkek 1313
Aslıhan Han soyundan gelen. Erkek 10
Aslım Özü geçmişe ait Erkek 2215
Aslınaz Nazlı olması geçmişinden gelen. Erkek 1004
Aslınur Nur saçan bir geçmişi olan. Erkek 2823
Aslısu Geçmişi su gibi berrak ve temiz Erkek 1238
Asrın Çağdaş, bu çağa ait olan, çağa uygun olan Erkek 4685
Asu 1.Afacan 2. Isyan eden Erkek 2177
Asutay Hırçın tay. Erkek 1453
Asya Dünyadaki kıtala­rın en büyüğü. Erkek 9340
Ata 1. Baba. 2. Soyun geçmişte yaşamış ferdi. 3. Vermiş, veriş. Bağışlama, ihsan. 4. Yesevi ta­rikatında mürşid. Ata b. Ebi Rabah: Fıkıh alimi (Mekke 733). Ebu Meysere b. Ebu Hüseyin elFikri'nin azatlı kölesiydi. Birçok hadis rivayet etmiştir. Erkek 5350
Atacan (bkz. Ata). Erkek 1683
Atakan 1. Düşünmek­sizin her işe sokulan adam. 2. İleri atı­lan. Erkek 4182
Atalay (bkz. "Ata"). Ünlü, namlı, şöhretli. Atalay Mah­mut, Türk güreşçi. Balkan, Avrupa, Dünya ve Meksika Olimpiyatları şampiyonu oldu (1968). Erkek 3183
Ataman (bkz. "Ata"). 1. Ata kişi, başkan, önder. 2. Don ka­zaklarının önderlerine verilen ad. Erkek 1942
Atay Bilinen, tanınmış. Erkek 4891
Ateş Yanıcı maddelerin yanmasıyla ısı ve ışığın ortaya çıkması Erkek 3095
Atıl Girişken ol, ilerle­mek için çaba göster. Erkek 795
Atılgan 1. Karşısına çıkabilecek engellerden ve tehlikeler­den korkmadan her zaman ileriye atı­lan. 2. Karşı çıkan, çekinmesi olma­yan, cüretkar. 3. Hevesli. Erkek 723
Atınç Atılgan / Atak Erkek 944
Aybar 1. Gösterişli, hey­betli, görkemli. 2. Korku veren. Erkek 1539
Ayben Ay benizli. Erkek 3249
Ayberk 1. Sağlam ay, sağlam kişilik. 2. Şimşek, ay'ın şim­şek gibi parlaklığı. 3. Yaprak, ay yap­rağı. Erkek 3645
Aybüke Eski Türk kadın isimlerinden Erkek 5948
Ayca Ay gibi güzel, ışıklı, parlak. Erkek 6842
Ayça 1. Ayın yeni doğ­duğu günlerdeki şekli, yeni ay, hilal. 2. Cami kubbelerine ve minare külah­larına konulan hilal şeklindeki süs. 3. Ay kadar güzel, aydınlık. Erkek 185
Ayçin Ayçın, ay gibi, aya benzer Erkek 4894
Ayda Dere kıyılarında yetişen bir bitki - Parmakları, endamı güzel kadın Erkek 11929
Aydil Güzel, parlak, aydınlık gönül Erkek 1451
Aygen 1. Dost, arkadaş. 2. Sevgili, yar. 3. Temiz yaratılıştı. Erkek 1859
Aykan Soylu, asil, te­miz kişi. Erkek 3362
Aylis cennette bi bahçe. Ay parçası, ışıltısı Erkek 5993
Ayperen Yiğit, bahadır Erkek 1138
Aysen Ay gibi güzel. Parlak ve nurlu. Erkek 627
Ayşan Ay gibi şanlı, gör­kemli, parlak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 17
Aytaç Başa takılan ay şeklinde taç. Erkek 3531
Aytek Ay gibi (Eski Türkçede tek/teg olarak kullanılmış­tır). Erkek 1381
Aytunç Ay gibi güzel,tunç kadar sağlam Erkek 3042
Ayyüce Ay gibi aydınlık nurlu ve yüce olan er Erkek 1622
Azer Azerbaycan kelimesinin kökü olan Azer'den.. Erkek 10
Azra 1. Bakire, kızoğlan kız. 2. Ayak değmemiş kum. 3. Delinmemiş inci. 4. Hz. Meryem'e verilen adlardan. 5. Medine şehrinin adların­dan biri. 6. Masal kahramanı "Vamık"'ın sevgilisi. Erkek 15837
Bahar 1. Kışla yaz arasındaki mevsim. 22 Mart'la Haziran arası, ilkyaz. 2. Güzellik, güzel. 3. Sığır gözü, papatya, sığır papatyası, sarı papatya. 4. Put, çelipa, sanem. 5. Atılmış pamuk. 6. Ölçek. 7. Karanfil, tarçın, karabiber gibi kokulu şey. Erkek 4122
Balca Bal damlası, bal gibi Erkek 2207
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2469
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Banu 1. Kadın hatun, hanım. 2. Kraliçe, prenses. 3. Gelin. 4. Şarap ve gül suyu gibi şeylerin şişesi. 5. Yusuf ve Zeliha öyküsünün kadın kahramanı Banu Hanım (Cevheriye Banu). Türk halk şairi. (18641914 Çankırı). Kadiri tarikatı bağlılarından. Erkek 3841
Baran 1. Yağmur. Mevsimi Baran, yağmur mevsimi. Erkek 5023
Baransel (bkz. Baran). Erkek 1572
Barın 1. Bütün, hep. 2. Güç kuvvet. 3. Göğüs. 4. Moğol devrinde Orta Asya'da büyük beyliklerden biri. Erkek 5069
Barış 1. Savaşsızlık durumu. 2. Savaştan sonra silah bırakma, uzlaşma sulh. 3. Dirlik, düzenlik. Erkek 5116
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1241
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Barkın Yolculuk eden, yolcu gezgin. Erkek 6029
Barlas Kahraman, savaşçı. Erkek 14569
Bars l. Kaplana benzeyen yırtıcı hayvan. 2. Arı oğuluİsim olarak kullanılmaz. Barsbay: (elMelikü'1Eşref (Öl. 1438). Mısır Memluklan sultanı. Çerkez hanedanındandır. Erkek 2248
Başak Sağlam, dayanıklı. Erkek 4202
Başar Başarılı ol, işi sonuçlandır. Erkek 2224
Başer (bkz. Başar). Erkek 1271
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 346
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 1409
Batıhan (bkz. Batı). Erkek 1205
Batıray (bkz. Batır). Erkek 1007
Batu Üstün gelen, gücü yeten, galip. Erkek 7781
Batur Kahraman, yiğit, cesur, bahadır. Erkek 2458
Baycan (bkz. Baybaş). Erkek 1235
Bayhan Zengin ve güçlü Erkek 1400
Baykal Yaban kısrağı. Moğolistandaki büyükgöl Erkek 10
Baysal Dirlik düzenlik içinde, sakin,gürültüsüz. Erkek 10
Bayülken Göğün 16.katında oturan barış tanrısı Erkek 10
Begüm Saygıdeğer kadın, hanımefendi - Hint prenseslerine verilen san Erkek 10
Belin Şaşkınlık, hayret Erkek 10
Bengisu Ebedilik, ölümsüzlük veren su, Abı hayat. Erkek 9744
Bengü Ebedi, sonu olmayan. Erkek 2727
Bengül Üzerinde benekler bulunan gül Erkek 1500
Bensu Su gibi aziz benlik Erkek 4045
Berat ozan 1. Resmi belge, imtiyaz belgesi. 2. Osmanlıda bir kimseye verilen nişan, rütbe veya toprak imtiyazını gösterir belge. Erkek 1175
Beray Ay'ın en ışıltılı, en parlak hali Erkek 16280
Berfin 1. Kardan yapılmış. 2. Tertemiz, kar gibi beyaz. Erkek 9620
Beril Arınmış, aklanmış Erkek 10992
Beril Su Beril isminin anlamı :Arınmış, aklanmış
Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Erkek 4042
Berin 1. En yüksek, çok yüce. 2. Soylu. Erkek 6375
Berk 1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak. Erkek 8192
Berkan 1. Şakıma, parıldama. 2. Kıvırcık tüylü kuzu postu kürkü. Erkek 5703
Berkant Güçlü, bozulmaz, yemin. Erkek 8904
Berkay (bkz. Berk). Erkek 7792
Berke 1. Kama. 2. Altınordu hükümdarı. Cengiz Han'ın torunu ve Cuci'nin 3. oğludur. Erkek 18115
Bermal Dağ tepesi, doruk (bkz. Şahika, zirve). Erkek 1961
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 5917
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 10
Berrak 1. Duru, saf, bulanık olmayan, nurlu. 2. Şimşek, parıltı. 3. Kulağa hoş gelen ses. Erkek 4141
Beste 1. Kapalı, bağlı, bitiştirilmiş bağlanmış. 2. Müzikte, şarkının makam ve ahengi. Erkek 4474
Betigün Beti + Yüz (Bet: benizdeki gibi) Gün: Aydınlık, aydınlık yüz Erkek 758
Betil/Betül Temiz, iffetli Erkek 1993
Bike Benzersiz, eşsiz Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2457
Bilge Bilgili, iyi geniş, derin, bilgi sahibi kimse Kadın ve erkek adı olarak kullanılır. Erkek 3198
Bilun Yarım Ay Erkek 4603
Bingül Bin gülün güzelliğinde Erkek 1237
Birant 1. Özel, tek yemin. 2. Özelliği olan yemin. Erkek 1317
Biricik Tek, bir tane, emsalsiz Erkek 2063
Birsu Özel bir su, biricik su gibi Erkek 2407
Bora Araziden çıkan şiddetli rüzgar. Erkek 4235
Boran Rüzgar, şimşek, gökgürültüsü, sağanak yağmurun birlikte olduğu iklim hadisesi. Boran Hatun: Emevi halifesi Me'mun'un zevcesi. Erkek 5727
Boray kahraman yürekli,cesur, önde gelen örnek insan anlamına geliyor. Erkek 2730
Bucak Genellikle, geniş verimli bakımlı alanlara verilen ad Erkek 757
Buğra 1. Büyük erkek deve, iki hörgüçlü deve. 2. Turna kuşu, turna sürüsünün önünde uçan turna horozu. 3. Harizm hükümdarlarından birinin lakabı. Erkek 9864
Buket Çiçek demeti. Erkek 3236
Bulem Ay Parçası, Ayın 14’ü Gibi Güzel, Ay Yüzlü Erkek 7502
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 466
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3825
Burahan 1. Delil hüccet. 2. Hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan ayıran delil. 3. İlahi aydınlık. Erkek 802
Burcu Güzel koku. Erkek 5647
Burç 1. Süryanice Burgus kelimesinin Arapçalaştınlmış hali. 2. Kalenin köşelerine yapılan daha yüksek ve daha kalın çıkıntı kule. 3. Yuvarlak bina. 4. Güneşin ayrıldığı oniki kısımdan herbiri. 5. Tek hisar. Erkek 974
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 4313
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Burçin Dişi geyik. Erkek 6740
Can 1. Can, ruh. Hayat. 2. Güç, kuvvet, hayatiyet, dirilik. 3. Gönül, yakın dost, çok sevilen arkadaş. 4. Mevlevi ve Bektaşi tarikatlarında dervişlerin birbirlerine hitabı. 5. Kişi, fert. 6. Sevgili. Erkek 5633
Canalp Özünde yiğitlik, güçlülük olan kimse. Cana yakın yiğit. Erkek 1323
Canberk Güçlü, sağlam kimse. Erkek 3989
Candaş Dost, yoldaş Erkek 1262
Canel İçten uzatılan el, dostluk eli Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1471
Caner Delikanlı, genç, dinamik Can ve er kelimelerinden birleşik isim. Erkek 3643
Cankat Yaşamına can ekle, sevinçle dol Erkek 989
Cankut 1. Kişinin mutluluğu talihi, şansı, uğuru. 2. Mutlu talihli kimse. Erkek 1494
Cansın Canım gibisin, canımsın. Erkek 3302
Cansu 1. Hayat veren su, tazelik. 2. Sevgili, sevimli. Erkek 9442
Ceren Halk ağzında "ceylan" anlamına gelir. Erkek 17150
Çağan Bayram, şenlik. Erkek 5585
Çağdaş Aynı çağda yaşayan, çağa uygun Erkek 1562
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 5630
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Çağla Olgunlaşmamış meyve, bazı meyvelerin olgunlaşmadan, henüz yeşilken yenen hali. Erkek 4569
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 4359
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 10
Çağman Çağın insanı. Erkek 1302
Çağrı 1. Çakır gözlü. 2. Mavi hareli göz. Çağrı bey (9901060). Büyük Selçuklu devleti hükümdarı Tuğrul beyin kardeşi. Çağrı bey müslüman olduğunda Davud ismini aldı. Kardeşi Tuğrul ise Muhammed ismini almıştır. Erkek 5843
Çakın Şimşek, parıltı Erkek 944
Çelen Yakışıklı, saçak, akıllı Erkek 10
Çevrim Girdap, sürekli değişim, anafor Erkek 10
Çığır Çığın açtığı iz, yol - Yenilikçilik Erkek 801
Çiçek 1. Bitkilerin üreme unsurlarını ihtiva eden renkli veya beyaz renkte açan, çok defa kokulu, sonradan meyve veya tohum haline gelen kısımları (bkz. Şükûfe). 2. Bitki, çiçek açan bitki. 3. Bazı şeylerin toz haline getirilmiş özü, kükürt çiçeği. 4. Kumaş veya başka şeyler üzerine yapılan renkli veya renksiz süsleme. Erkek 1762
Çiğdem Zambakgillerden, soğanlı otsu, çeşitli renklerde çiçek açan kır bitkisi, mahmur çiçeği. Erkek 3731
Çilay Ayın üzerinde beliren açık renk lekeler. Erkek 1187
Çilem öykü Çilem : Çilem öykü
Öykü : Hikaye / Masal
Erkek 1328
Çiler Güzel öten, güzel ötüşlü Erkek 2129
Çisem Çiseleyen yağmur Erkek 6638
Çolpan 1. Çoban yıldızı. 2. Aciz, beceriksiz, zavallı. 3. Zühre, venüs. Erkek 2929
Dalan 1. Biçim, şekil. 2. İnce, narin, zarif. Erkek 1119
Dalay Deniz. Erkek 1189
Damla 1. Bir sıvıdan ayrılarak düşen parça halinde, küçük miktar, katre. 2. Belli miktarlarda akıtılarak kullanılan ilaç. Erkek 5784
Darcan 1. Aceleci, sıkıntılı. 2. Serçe. Erkek 985
Defne Akdeniz ikliminde yetişen, yapraklan sert ve üst yüzleri parlak açık sarı çiçek ve güzel kokan defnegillerden bir ağaç. Erkek 10118
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 860
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 4337
Demet 1. Bağlanarak, oluşturulan deste. 2. Biçilip bağlanmış ekin. 3. Bir kaynaktan çıkan ışıkların meydana getirdiği ışık destesi, hazne. Erkek 3336
Deniz 1. Büyük su kütlesi. 2. Büyük su kütlesindeki dalgalanma. Erkek 9683
Deren Derleyen, toplayan, ekini biçip toplayan. Erkek 9601
Derin Yüzeyi tabanından uzak olan Erkek 7987
Destan 1. Hikaye, kıssa. 2. Hile, mekr, tenvir. 3. Rüstem'in babasının lakabı. Erkek 2480
Deste 1. Demet, tutam, takım. 2. Kabza, tutacak yer. 3.On yapraklık altın varak defteri. Erkek 1075
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 278
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 823
Devrim 1. Hareket halinde bir şeyin bir eğri çizerek dönmesi, devretmesi. 2. Köklü değişiklik, inkılap. 3. Eski olduğu fark edileni yıkıp yerine yeni olduğu farz edileni koymak. 4. İhtilal. Erkek 2566
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3957
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Didem Gözüm. Erkek 3877
Didil 1. Kır hayatını konu edinen yazı veya şiir, aşk hakkında. 2. Küçük ve şairane resim. 3. İçten ve saf aşk. Erkek 757
Dİla naz İçten gönülden seven Erkek 2499
Dilay Gönlü aydınlatan ay. Erkek 5065
Diler İsteyen, dileyen Erkek 750
Dilmen 1. Güzel. 2. Güzel dil bilen, konuşan, söz söyleyen. Erkek 685
Dilşat Gönlü Şen, Yüreği Sevinçli, Gönlü Hoş, Neşeli; Dil ve Şad Anlamlarını İfade Eder. Erkek 1123
Dinç Gücü kuvveti yerinde ve sağlıklı. Erkek 891
Doğa Tabiat karşılığı olarak kuraldışı uydurulmuş kelime. Erkek 2899
Doğaç Önceden düşünülüp hazırlanmadan ortaya çıkan düşünce, eylem üreten, kendiliğinden olan Erkek 3307
Doğan Kartalgillerden, alıştırılarak kuş avında kullanılan, yırtıcı bir kuş. Erkek 3243
Doğuş Yaradılış Erkek 3102
Duru Saf, berrak. Erkek 7339
Duyal Duygulu duyarlı çabuk duygulanan Erkek 1271
Dünya Yeryüzü Erkek 10
Ebru 1. Kaş. 2. Bulut renginde, buluta benzer, bulut gibi dalgalı, bulutlu. 3. Kağıt üzerine kendine has usulle yapılan, mermer, damarları gibi dalgalı şekilli süsleme. Ciltçilikte ve hüsnü hat'ta kullanılır. Erkek 8959
Ece 1. Baş reis. 2. Kraliçe. 3. Ana. 4. Yaşlı kadın. Erkek 11087
Ecem Kraliçem, benim sultanım Erkek 7010
Eda naz EDALI NAZLI Erkek 2375
Efe 1. Ağabey, büyük kardeş. 2. Yiğit, cesur. 3. Kabadayı. Erkek 10654
Ege 1. Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her halinden sorumlu olan. 2. Yaşça büyük, ulu. 3. Sahip. Erkek 5050
Egemen Hakim, hüküm süren karşılığı olarak kullanılan bu kelime, hem kök, hem de ek olarak yanlıştır. Türkçe'de ne "eğe" kökü, ne de "manmen" şeklinde isim yapım eki vardır. Erkek 5616
Ejder Bir masal yaratığı, korkulan, güçlü Erkek 2480
Ekim 1. Toprağa ürün ekme işi. 2. Yılın onuncu ayı. Erkek 1228
Ela Sarıya çalan kestane rengi, göz rengi. Erkek 9469
Elçin Deste / Demet / Bir kerede ele alınabilecek kadar az olan nesne Erkek 6434
Eldemir Demir gibi güçlü el. Erkek 639
Elem Ağrı. Acı. Keder. Sancı. Dert. Gam. Kaygı. Erkek 4286
Elis Güzel kokulu bir çicek. İsim hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olan ziyaretçilerimiz bize uluşabilirler Erkek 5956
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3888
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Elvin Cennet çiceği, Gökkuşağının her bir tayfına verilen isim, Sıcak Erkek 9832
Emre Aşık. Mübtela. Vurgun. Erkek 12131
Ender çok az, çok seyrek, çok az bulunur, pek nadir. Erkek 2259
Ener En yiğit, en kahraman kişi. Erkek 3090
Enginsu Açık deniz. Erkek 676
Eray Erken ay, ilk ay, ayın ilk günlerinde doğan (bkz. İlkay). Erkek 7333
Erberk Şimşek gibi yiğit. Erkek 1179
Erbil Erbil :Yürekli, cesur olarak kabullen" anlamında kullanılan bir ad. Erkek 3035
Erçin Merdiven, basamak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2731
Erden Bekaret / İnsan eli değmemiş /Erkenden Erkek 3175
Erem Ulaşmak, kavuşmak için çaba gösteren Erkek 3312
Eren 1. Yetişen, ulaşan, vasıl olan. 2. İyi yetişmiş kişi. 3. Cesur, yiğit adam. 4. Ermiş. 5. Koca, zevc. 6. Kişi, şahıs. Erkek 10154
Erenay (bkz Eren). Erkek 1241
Ergin 1. Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş. 2. Haklarını kendi kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan kimse ( bkz. Reşid). Erkek 1703
Erim Sevgi, mutlu haber Erkek 10
Erinç Rahat, dirlik Erkek 10
Ertaç Erkekliği taç gibi taşıyan Erkek 1634
Ertan Dericilerin,, yaprağıyla sahtiyan (deri) boyadıkları bir nevi ağaç. Erkek 3768
Ertem Erdem / Fazilet Erkek 1869
Erten 1. Sabah güneşin doğduğu zaman. 2. Gün. Erkek 1315
Ertürk Yiğit Türk, Kahraman Türk; Türker, Er + Türk Erkek 1364
Esat Çok uğurlu ve mutlu. Erkek 5586
Esen Sağ, salim, sağlıklı Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2553
Eser 1. Nişan, alamet, iz. 2. Etki, tesir. 3. Yok olmuş bir nesneden kalma parça. 4. Bir kişinin ortaya koyduğu mahsul, telif. 5. Hadis, hadis ilmi. 6. İmal, icat. 7. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 7199
Esin 1. Rüzgar, sabah rüzgarı. 2. İlham, çağrışım. Erkek 6689
Eslina Dünyalar güzeli anlamındadır. Erkek
esmira Azeri kökenli bir isim olup, Zümrüt taşı anlamındadır. Erkek 17544
Evgin Telaşlı, aceleci Erkek 993
Gülümser Gülümseyen kişi. Erkek 2726
Kıvanç 1. Sevinç, memnuniyet. 2. Övünen, güvenen, iftihar eden. Erkek 10
Laren İYİ HUYLU TEMİZ DÜRÜST Erkek 6671
Levin Renk, boya Erkek 3562
Meğra Parıldayan Işık Erkek 1202
Misra Şiirin bir satırı Erkek 10
Nergiz Çiçek, Bir Süs Bitkisi; Güzelin Gözü, Güzel Gözlü Olan Anlamındadır. Erkek 5736
Nurselin Nur :1. Aydınlık, parıltı, parlaklık, niran. 2. Mekke'deki Hıra dağı. Işığın bir şeye yansımasından meydana gelen parlaklık. Zünnureyn: Hz. Peygamberin 2 kızıyla evlendiği için Hz. Osman'a verilen unvan, onur sahibi. Kur'anı Kerim'in 24. suresinin adı. - Selin :1. Gür akan su. 2. Orta Asya'da yetişen, bodur, sürekli yeşil kalan bitki. Erkek 7497
Nurseza Nura layık , ışığa ve aydınlığa layık. Nur ve seza kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Erkek 1896
Olcan Ay Mutlu, ongun; Rastlantıları düzenlediği ve böylece de insanlara iyi ya da kötü durumlar hazırladığı sanılan şey, şans, talih Erkek 975
ödül Mükafat, Karşılık; Armağan, Hediye; Madalya, Başarı Armağanı Erkek 10
Öznil Nil nehri gibi verimli. Erkek 1249
Sadem DURU ,SAF DEMEK Erkek 13880
Sare Sare :Saf, temiz, kalabalık, topluluk anlamları da var(Osmanlıca) Erkek 12941
Su Eda Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Eda isminin anlamı :1. Naz, cilve. 2. Kurum, caka. 3. Alınan şeyi geri ödeme. 4. Bir vazifeyi yerine getirmek.
Erkek 1321
Sude Sürmüş, sürülmüş, ezilmiş Erkek 11472
Tanya Danimarka lisanından alınma. (Ermenice) Erkek 8705
Tuana Cennet bahçesine düşen ilk yağmur damlası Erkek 10926
Tuğsen Baş tacı anlamına gelmektedir. Bu isim hakkında daha fazla bilgi sahibi ziyaretçilerimiz bize ulaşabilirler. Erkek 2812
Yiğit mert 1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan. Erkek 1497
Yusuf Emir 1. Hz. Ya'kub (a.s.)'un oğlu olan peygamber Hz. Yusuf. 2. İbranice; inleyen, ah eden, inilti. Erkek 5231