Bebek isimleri
www.bebekisimleri.gen.tr
bebek isimleri
Erkek isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Kız isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Otomatik Ara :
rastgele isim arama
22.500 adet bebek isimlerine sitemizden ulaşabilirsiniz
Ana Sayfa Erkek isimleri Kız isimleri En güzel bebek isimleri En güzel erkek isimleri En güzel kız isimleri Alevi isimleri İsim aramaBebek isminin önemi
Kur-an'da geçen bebek isimleri
Allah'ın 99 ismi
Bebek ismi nasıl konulur
Bebeğin kulağına ismin okunması
Bebeklere isim neden verilir
İsim ne zaman konulmalıdır ?
Bebek isminin önemi
Bebeğin nüfusa kayıt ettirilmesi


Modern isimler

Web sitemizde modern isimlere ulaşabilirsiniz, bebeğiniz için en güzel isimleri seçerek, karar vermenize yardımcı olabiliriz.

İsim Anlamı Cinsiyet Puan
ranya ince bakış Erkek 4894
Açangül (bkz. Gül). Erkek 655
Açelya Kokusuz, fundagillerden çeşitli renklerde çiçek­ler açan bir bitki. Erkek 4708
Açılay Ayın dolunay halinde olmaya başlaması Erkek 1376
Ada Dört Tarafı Sularla Çevrili Kara Parçası Erkek 4217
Adal "Adın yayılsın, ün kazan" manasında. Erkek 2835
adelina 1.hanım hanımcık. 2.çok güzel ve merhametli olan Erkek 4224
Afet 1. Büyük felaket, bela, musibet. 2. Çok güzel kadın, dil­ber Erkek 943
Afife (bkz. Afif). IV. Mehmed'in hanımı. Erkek 1082
Afitap Güneş / Çok güzel Erkek 1038
Ağça Temiz, saf Erkek 10
Ahenk 1. Uygun, uyum düzen, armoni. 2. Renkler arasında uygunluk. Sesler arasında uygunluk, düzen, makam. 3. Çalgılı eğlenceSaz takımınca icra edilen beste. 4. Kasıt, niyet. Erkek 839
Ahsen Daha güzel, çok gü­zel, en güzel. Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Ahseni takvim: En gü­zel şekil. Kur'anı Kerim'in Tin sure­sinin 3. ayetinde insanın ahseni tak­vim üzere yaratıldığı beyan buyurulmaktadır. Ahsen kelimesi, Kur'an'da 16 yerde zikredilmiştir Erkek 8428
Ahu 1. Ceylan, karaca, gazal. 2. Güzel, ince alımlı kadın. 3. Gözleri ceylan gözüne benzeyen ka­dın. 4. Kardeş, dost Erkek 2044
Ahu Naz Nazlı güzel,nazenin. Erkek 896
Ahucan Çok güzel dost. Erkek 553
Ahueda Nazlı güzel. Erkek 720
Ahuela Çok güzel gözlü. Erkek 1326
Ahugül Çok güzel. Erkek 630
Ahugüzar Becerikli güzel. Erkek 532
Ahunur Göz kamaştıran güzelliğe sahip olan. Erkek 928
Ahuse Coşkulu güzellik Erkek 1296
Ahuşen Güzel ve neşeli. Erkek 519
Ajda 1. Filiz sürgün. 2. Çentik çentik olan şey Erkek 1892
Ajlan Hızlı, çabuk, telaşlı Erkek 2585
Akasya Küçük sıra yapraklı, gölgeli küçük cinsleri süs için yetiştirilen baklagillerden bir ağaç. Salkım ağacı da denir. Erkek 1630
Akel 1. Doğru, dürüst iş­ler yapan kimse. Dürüst, güvenilir er­kek. Erkek 1166
Akgün Mutlu, sevinçli gün. Erkek 559
Aksevil (bkz. Sevil). Erkek 472
Aksu 1. Temiz, pırıl pı­rıl su gibi. 2. Nehir Erkek 635
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 10
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 10
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 889
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 10
Ala Ela karışık renkli, alaca; Benekli; Tam olgunlaşmamış, yarı olmuş Erkek 1345
Alagül Çok renkli gül. Erkek 905
Alçiçek Kırmızı çiçek. Erkek 434
Alçin Kırmızı renkli küçük bir kuş türü Erkek 1686
Aleda Nazlı, kaprisli Erkek 2634
Alev 1. Ateşten ve yanı­cı cisimlerden çıkan parlak, çeşitli şe­killere giren gazlardan meydana gelen şeffaf dil, yalım. 2. Aşk ateşi, sevda. 3. Alımlı, cazibeli kadın. Erkek 1727
Aleyna Esenlik ve güzelliklere sahip, esenlik içinde olan Erkek 11127
Algül Kırmızı gül. Erkek 632
Alım Gözü gönlü çeken nitelik, çekicilik, gönül çelen güzellik, albeni Erkek 12
Alkan Kırmızı kan. Alkan bey: Türk denizci. Selçuklula­rın egemenliğindeki İznik'te Ebu'lKasım'ın donanma komutanı. Erkek 1392
Alkım Gökkuşağı. Al­kım (Uluğ Bahadır) Türk Arkeolog. Erkek 4350
Alkın 1. Sevdalı, aşık, vurgun. 2. El çırpma, övme. Erkek 3799
Alkız Kırmızı yanaklı,sağlıklı kız. Erkek 707
Almila Elma gibi kırmızı yanaklı güzel Erkek 6307
Almina Al elma Erkek 7728
Almira Pınar Almira isminin anlamı :ay tutulması sırasında ayın çevresinde görünen kızıllık

Pınar isminin anlamı :Yerden kaynayıp çıkan su, kaynak, çeşme. Bir suyun çıktığı yer, su başı. Kaynak suyunun devamlı aktığı yer
Erkek 1088
Alp Emre Alp isminin anlamı :1. Eski Türklerde kahraman, yiğit, cesur, bahadır, pehli­van. 2. Seyfi kola mensup, savaşçı, fütüvvct ehli. Alperen, Alpgazi. Bu isim İslam'dan sonra da Türkler ara­sında kullanılmaya devam etti

Emre isminin anlamı :Aşık. Mübtela. Vurgun
Erkek 531
Alpay Cesur, yiğit kimse. Erkek 4108
Alper (bkz. Alp). Erkek 4232
Alpike Kahraman kraliçe Erkek 878
Altan 1. Sabahın güneş doğarkenki zamanı. 2. Hakanlara ve­rilen unvan, sultan, padişah. Erkek 4852
Alya 1. Yüksek yer, yük­seklik. 2. Gök, sema. Erkek 18393
Amine Gönlü emin, kal­binde korku olmayan Peygamber'in (s.a.s) annesinin adı. (bkz. Emine). Erkek 3399
Andaç Bir kimseyi hatırlamak için saklanan şey, hatıra Erkek 2144
Andaç Armağan,hediye Erkek 10
Anıl 1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan. Erkek 7911
Anıl Berk Anıl isminin anlamı :1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan

Berk isminin anlamı :1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak.
Erkek 945
Anka Kaf Dağı'nda bulunduğu söylenen masal kuşu Erkek 2000
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 4379
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 10
Aras Sahip çıkılan buluntu, Doğu anadoluda bir ırmağın adı Erkek 36621
Aras ege ArasKalın Yün, At kılı anlamında (Aras nehri)
Mert1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan.
Erkek 2104
Arcan Saf,temiz Erkek 1564
Arda 1. Eskiden bazı ça­vuşların elde tuttukları uzun değnek. 2. İşaret için dikilen değnek3. Çık­rıkçı kalemi. 4. Sonra gelen. Erkek 8588
Arel Temiz, dürüst kimse. Erkek 33123
Argün Temiz, aydınlık gün. Erkek 10
Arıkan Temiz soy. Erkek 1081
Arın 1. Temiz, arı, saf. 2. Alın. 3. Yüz, cephe. Dağların, tepele­rin yüzü. Erkek 10629
Arkan 1. Temiz, ari kan­dan gelen. 2. Üstün galip. Arkan (Seyfı) Türk mimar (19031966). Erkek 795
Arkın Yavaş, ağır, sa­kin, gelecek yıl. Erkek 1546
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 1208
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 10
Arman 1. Hasret, özle­me. 2. Zahmet, sıkıntı. 3. Teessüf. 4. Pişmanlık. Erkek 2707
Armina Emine, korkusuz, yürekli Erkek 2391
Arnisa Çok namuslu kadın Erkek 1436
Arsen Erkek 2736
Arsu Su kadar berrak Erkek 1029
Arsun Yüreğindeki temizliği yansıtan Erkek 1000
Artaç Taç Utanma duygusunu baş tacı eden Erkek 453
Artun Gururlu, kendine güveni olan, vakur. Erkek 2110
Aryan Operada sanatçının orkestra eşliğinde söylediği uzun şarkı Erkek 2469
Arzela Kendi kendine olan dağ çiçegi Erkek 1957
Arzu 1. İstek, bahşiş. 2. Emel, heves, meyl. 3. Özlemek, müş­tak olmak. "Arzum" olarak da kulla­nılır. Meşhur halk hikayelerinde Kamber'in sevgilisi. Erkek 2910
Arzu Naz Naz yapan,nazenin. Erkek 822
Arzucan Candan isteyen. Erkek 496
Arzugül İstenilen,beğenilen gül. Erkek 526
Arzuman (bkz. Arzu). Erkek 863
Asalbike Gerçek hanım, gerçek güzel Erkek 506
Asel Bal, Cennetteki dört sudan biri Erkek 6758
Asena Dişi kurt, güzel kız Erkek 2002
Asi İsyan Eden, İsyankar;
Haydut, Bozguncu, Şaki;
Söz Dinlemeyen, İtaat Etmeyen (Tıpkı “Âsiye” ismi gibi bu isim de Hz. Muhammed tarafından değiştirilmiştir;
Hz. Muhammed, “Âsi” isimli bir sahabiye “Muti/Mûti” (İtaat Eden, İtaatkar, Uysal) ismini takmıştır.)
Erkek 5282
Aslı 1. Asıl, tek, dip, kü­tük, temel, esas, kaide, kural, hakikat. 2. Soy, sop, nesep. 3. Bir şeyin belli başlı kısmı, başlangıç, baş yer, sıhhat. 4. Hakiki, esaslı, halis, safi. 5. Esasen, zaten, başlıca, en ziyade, hakikaten. Erkek 7777
Aslıcan Özü can gibi sevgili Erkek 882
Aslıhan Han soyundan gelen. Erkek 10
Aslım Özü geçmişe ait Erkek 1540
Aslınaz Nazlı olması geçmişinden gelen. Erkek 695
Aslınur Nur saçan bir geçmişi olan. Erkek 2259
Aslısu Geçmişi su gibi berrak ve temiz Erkek 834
Asrın Çağdaş, bu çağa ait olan, çağa uygun olan Erkek 3385
Asu 1.Afacan 2. Isyan eden Erkek 1640
Asutay Hırçın tay. Erkek 1068
Asya Dünyadaki kıtala­rın en büyüğü. Erkek 7944
Ata 1. Baba. 2. Soyun geçmişte yaşamış ferdi. 3. Vermiş, veriş. Bağışlama, ihsan. 4. Yesevi ta­rikatında mürşid. Ata b. Ebi Rabah: Fıkıh alimi (Mekke 733). Ebu Meysere b. Ebu Hüseyin elFikri'nin azatlı kölesiydi. Birçok hadis rivayet etmiştir. Erkek 4654
Atacan (bkz. Ata). Erkek 1258
Atakan 1. Düşünmek­sizin her işe sokulan adam. 2. İleri atı­lan. Erkek 3585
Atalay (bkz. "Ata"). Ünlü, namlı, şöhretli. Atalay Mah­mut, Türk güreşçi. Balkan, Avrupa, Dünya ve Meksika Olimpiyatları şampiyonu oldu (1968). Erkek 2627
Ataman (bkz. "Ata"). 1. Ata kişi, başkan, önder. 2. Don ka­zaklarının önderlerine verilen ad. Erkek 1562
Atay Bilinen, tanınmış. Erkek 3849
Ateş Yanıcı maddelerin yanmasıyla ısı ve ışığın ortaya çıkması Erkek 2483
Atıl Girişken ol, ilerle­mek için çaba göster. Erkek 545
Atılgan 1. Karşısına çıkabilecek engellerden ve tehlikeler­den korkmadan her zaman ileriye atı­lan. 2. Karşı çıkan, çekinmesi olma­yan, cüretkar. 3. Hevesli. Erkek 488
Atınç Atılgan / Atak Erkek 668
Aybar 1. Gösterişli, hey­betli, görkemli. 2. Korku veren. Erkek 1099
Ayben Ay benizli. Erkek 2518
Ayberk 1. Sağlam ay, sağlam kişilik. 2. Şimşek, ay'ın şim­şek gibi parlaklığı. 3. Yaprak, ay yap­rağı. Erkek 3003
Aybüke Eski Türk kadın isimlerinden Erkek 5225
Ayca Ay gibi güzel, ışıklı, parlak. Erkek 5970
Ayça 1. Ayın yeni doğ­duğu günlerdeki şekli, yeni ay, hilal. 2. Cami kubbelerine ve minare külah­larına konulan hilal şeklindeki süs. 3. Ay kadar güzel, aydınlık. Erkek 185
Ayçin Ayçın, ay gibi, aya benzer Erkek 3654
Ayda Dere kıyılarında yetişen bir bitki - Parmakları, endamı güzel kadın Erkek 8762
Aydil Güzel, parlak, aydınlık gönül Erkek 1029
Aygen 1. Dost, arkadaş. 2. Sevgili, yar. 3. Temiz yaratılıştı. Erkek 1427
Aykan Soylu, asil, te­miz kişi. Erkek 2604
Aylis cennette bi bahçe. Ay parçası, ışıltısı Erkek 3639
Ayperen Yiğit, bahadır Erkek 798
Aysen Ay gibi güzel. Parlak ve nurlu. Erkek 23
Ayşan Ay gibi şanlı, gör­kemli, parlak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 17
Aytaç Başa takılan ay şeklinde taç. Erkek 2779
Aytek Ay gibi (Eski Türkçede tek/teg olarak kullanılmış­tır). Erkek 935
Aytunç Ay gibi güzel,tunç kadar sağlam Erkek 1903
Ayyüce Ay gibi aydınlık nurlu ve yüce olan er Erkek 1190
Azer Azerbaycan kelimesinin kökü olan Azer'den.. Erkek 10
Azra 1. Bakire, kızoğlan kız. 2. Ayak değmemiş kum. 3. Delinmemiş inci. 4. Hz. Meryem'e verilen adlardan. 5. Medine şehrinin adların­dan biri. 6. Masal kahramanı "Vamık"'ın sevgilisi. Erkek 13997
Bahar 1. Kışla yaz arasındaki mevsim. 22 Mart'la Haziran arası, ilkyaz. 2. Güzellik, güzel. 3. Sığır gözü, papatya, sığır papatyası, sarı papatya. 4. Put, çelipa, sanem. 5. Atılmış pamuk. 6. Ölçek. 7. Karanfil, tarçın, karabiber gibi kokulu şey. Erkek 3407
Balca Bal damlası, bal gibi Erkek 1514
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1995
Banu 1. Kadın hatun, hanım. 2. Kraliçe, prenses. 3. Gelin. 4. Şarap ve gül suyu gibi şeylerin şişesi. 5. Yusuf ve Zeliha öyküsünün kadın kahramanı Banu Hanım (Cevheriye Banu). Türk halk şairi. (18641914 Çankırı). Kadiri tarikatı bağlılarından. Erkek 3330
Baran 1. Yağmur. Mevsimi Baran, yağmur mevsimi. Erkek 4298
Baransel (bkz. Baran). Erkek 1224
Barın 1. Bütün, hep. 2. Güç kuvvet. 3. Göğüs. 4. Moğol devrinde Orta Asya'da büyük beyliklerden biri. Erkek 3884
Barış 1. Savaşsızlık durumu. 2. Savaştan sonra silah bırakma, uzlaşma sulh. 3. Dirlik, düzenlik. Erkek 4432
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 911
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Barkın Yolculuk eden, yolcu gezgin. Erkek 5053
Barlas Kahraman, savaşçı. Erkek 12436
Bars l. Kaplana benzeyen yırtıcı hayvan. 2. Arı oğuluİsim olarak kullanılmaz. Barsbay: (elMelikü'1Eşref (Öl. 1438). Mısır Memluklan sultanı. Çerkez hanedanındandır. Erkek 1735
Başak Sağlam, dayanıklı. Erkek 3638
Başar Başarılı ol, işi sonuçlandır. Erkek 1733
Başer (bkz. Başar). Erkek 915
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 10
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 1346
Batıhan (bkz. Batı). Erkek 838
Batıray (bkz. Batır). Erkek 636
Batu Üstün gelen, gücü yeten, galip. Erkek 6742
Batur Kahraman, yiğit, cesur, bahadır. Erkek 2002
Baycan (bkz. Baybaş). Erkek 910
Bayhan Zengin ve güçlü Erkek 809
Baykal Yaban kısrağı. Moğolistandaki büyükgöl Erkek 10
Baysal Dirlik düzenlik içinde, sakin,gürültüsüz. Erkek 10
Bayülken Göğün 16.katında oturan barış tanrısı Erkek 10
Begüm Saygıdeğer kadın, hanımefendi - Hint prenseslerine verilen san Erkek 10
Belin Şaşkınlık, hayret Erkek 10
Bengisu Ebedilik, ölümsüzlük veren su, Abı hayat. Erkek 8157
Bengü Ebedi, sonu olmayan. Erkek 2315
Bengül Üzerinde benekler bulunan gül Erkek 1083
Bensu Su gibi aziz benlik Erkek 3326
Berat ozan 1. Resmi belge, imtiyaz belgesi. 2. Osmanlıda bir kimseye verilen nişan, rütbe veya toprak imtiyazını gösterir belge. Erkek 870
Beray Ay'ın en ışıltılı, en parlak hali Erkek 14236
Berfin 1. Kardan yapılmış. 2. Tertemiz, kar gibi beyaz. Erkek 8136
Beril Arınmış, aklanmış Erkek 9790
Beril Su Beril isminin anlamı :Arınmış, aklanmış
Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Erkek 2920
Berin 1. En yüksek, çok yüce. 2. Soylu. Erkek 5323
Berk 1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak. Erkek 7359
Berkan 1. Şakıma, parıldama. 2. Kıvırcık tüylü kuzu postu kürkü. Erkek 4854
Berkant Güçlü, bozulmaz, yemin. Erkek 7591
Berkay (bkz. Berk). Erkek 6847
Berke 1. Kama. 2. Altınordu hükümdarı. Cengiz Han'ın torunu ve Cuci'nin 3. oğludur. Erkek 16332
Bermal Dağ tepesi, doruk (bkz. Şahika, zirve). Erkek 1466
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 5175
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 10
Berrak 1. Duru, saf, bulanık olmayan, nurlu. 2. Şimşek, parıltı. 3. Kulağa hoş gelen ses. Erkek 3563
Beste 1. Kapalı, bağlı, bitiştirilmiş bağlanmış. 2. Müzikte, şarkının makam ve ahengi. Erkek 3799
Betigün Beti + Yüz (Bet: benizdeki gibi) Gün: Aydınlık, aydınlık yüz Erkek 538
Betil/Betül Temiz, iffetli Erkek 1638
Bike Benzersiz, eşsiz Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2243
Bilge Bilgili, iyi geniş, derin, bilgi sahibi kimse Kadın ve erkek adı olarak kullanılır. Erkek 2691
Bilun Yarım Ay Erkek 3368
Bingül Bin gülün güzelliğinde Erkek 873
Birant 1. Özel, tek yemin. 2. Özelliği olan yemin. Erkek 832
Biricik Tek, bir tane, emsalsiz Erkek 1597
Birsu Özel bir su, biricik su gibi Erkek 1866
Bora Araziden çıkan şiddetli rüzgar. Erkek 3630
Boran Rüzgar, şimşek, gökgürültüsü, sağanak yağmurun birlikte olduğu iklim hadisesi. Boran Hatun: Emevi halifesi Me'mun'un zevcesi. Erkek 4774
Boray kahraman yürekli,cesur, önde gelen örnek insan anlamına geliyor. Erkek 2070
Bucak Genellikle, geniş verimli bakımlı alanlara verilen ad Erkek 512
Buğra 1. Büyük erkek deve, iki hörgüçlü deve. 2. Turna kuşu, turna sürüsünün önünde uçan turna horozu. 3. Harizm hükümdarlarından birinin lakabı. Erkek 8747
Buket Çiçek demeti. Erkek 2724
Bulem Ay Parçası, Ayın 14’ü Gibi Güzel, Ay Yüzlü Erkek 5762
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3753
Burahan 1. Delil hüccet. 2. Hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan ayıran delil. 3. İlahi aydınlık. Erkek 562
Burcu Güzel koku. Erkek 4887
Burç 1. Süryanice Burgus kelimesinin Arapçalaştınlmış hali. 2. Kalenin köşelerine yapılan daha yüksek ve daha kalın çıkıntı kule. 3. Yuvarlak bina. 4. Güneşin ayrıldığı oniki kısımdan herbiri. 5. Tek hisar. Erkek 696
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3744
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Burçin Dişi geyik. Erkek 5670
Can 1. Can, ruh. Hayat. 2. Güç, kuvvet, hayatiyet, dirilik. 3. Gönül, yakın dost, çok sevilen arkadaş. 4. Mevlevi ve Bektaşi tarikatlarında dervişlerin birbirlerine hitabı. 5. Kişi, fert. 6. Sevgili. Erkek 4785
Canalp Özünde yiğitlik, güçlülük olan kimse. Cana yakın yiğit. Erkek 919
Canberk Güçlü, sağlam kimse. Erkek 3302
Candaş Dost, yoldaş Erkek 876
Canel İçten uzatılan el, dostluk eli Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1057
Caner Delikanlı, genç, dinamik Can ve er kelimelerinden birleşik isim. Erkek 3067
Cankat Yaşamına can ekle, sevinçle dol Erkek 701
Cankut 1. Kişinin mutluluğu talihi, şansı, uğuru. 2. Mutlu talihli kimse. Erkek 1145
Cansın Canım gibisin, canımsın. Erkek 2707
Cansu 1. Hayat veren su, tazelik. 2. Sevgili, sevimli. Erkek 8161
Ceren Halk ağzında "ceylan" anlamına gelir. Erkek 15214
Çağan Bayram, şenlik. Erkek 4748
Çağdaş Aynı çağda yaşayan, çağa uygun Erkek 1208
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 4592
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Çağla Olgunlaşmamış meyve, bazı meyvelerin olgunlaşmadan, henüz yeşilken yenen hali. Erkek 3868
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 10
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 3718
Çağman Çağın insanı. Erkek 896
Çağrı 1. Çakır gözlü. 2. Mavi hareli göz. Çağrı bey (9901060). Büyük Selçuklu devleti hükümdarı Tuğrul beyin kardeşi. Çağrı bey müslüman olduğunda Davud ismini aldı. Kardeşi Tuğrul ise Muhammed ismini almıştır. Erkek 5174
Çakın Şimşek, parıltı Erkek 659
Çelen Yakışıklı, saçak, akıllı Erkek 10
Çevrim Girdap, sürekli değişim, anafor Erkek 10
Çığır Çığın açtığı iz, yol - Yenilikçilik Erkek 495
Çiçek 1. Bitkilerin üreme unsurlarını ihtiva eden renkli veya beyaz renkte açan, çok defa kokulu, sonradan meyve veya tohum haline gelen kısımları (bkz. Şükûfe). 2. Bitki, çiçek açan bitki. 3. Bazı şeylerin toz haline getirilmiş özü, kükürt çiçeği. 4. Kumaş veya başka şeyler üzerine yapılan renkli veya renksiz süsleme. Erkek 1421
Çiğdem Zambakgillerden, soğanlı otsu, çeşitli renklerde çiçek açan kır bitkisi, mahmur çiçeği. Erkek 3138
Çilay Ayın üzerinde beliren açık renk lekeler. Erkek 808
Çilem öykü Çilem : Çilem öykü
Öykü : Hikaye / Masal
Erkek 1012
Çiler Güzel öten, güzel ötüşlü Erkek 1595
Çisem Çiseleyen yağmur Erkek 5700
Çolpan 1. Çoban yıldızı. 2. Aciz, beceriksiz, zavallı. 3. Zühre, venüs. Erkek 2187
Dalan 1. Biçim, şekil. 2. İnce, narin, zarif. Erkek 746
Dalay Deniz. Erkek 872
Damla 1. Bir sıvıdan ayrılarak düşen parça halinde, küçük miktar, katre. 2. Belli miktarlarda akıtılarak kullanılan ilaç. Erkek 5048
Darcan 1. Aceleci, sıkıntılı. 2. Serçe. Erkek 675
Defne Akdeniz ikliminde yetişen, yapraklan sert ve üst yüzleri parlak açık sarı çiçek ve güzel kokan defnegillerden bir ağaç. Erkek 8747
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 4184
Demet 1. Bağlanarak, oluşturulan deste. 2. Biçilip bağlanmış ekin. 3. Bir kaynaktan çıkan ışıkların meydana getirdiği ışık destesi, hazne. Erkek 2896
Deniz 1. Büyük su kütlesi. 2. Büyük su kütlesindeki dalgalanma. Erkek 8338
Deren Derleyen, toplayan, ekini biçip toplayan. Erkek 7820
Derin Yüzeyi tabanından uzak olan Erkek 6998
Destan 1. Hikaye, kıssa. 2. Hile, mekr, tenvir. 3. Rüstem'in babasının lakabı. Erkek 1940
Deste 1. Demet, tutam, takım. 2. Kabza, tutacak yer. 3.On yapraklık altın varak defteri. Erkek 771
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 10
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 777
Devrim 1. Hareket halinde bir şeyin bir eğri çizerek dönmesi, devretmesi. 2. Köklü değişiklik, inkılap. 3. Eski olduğu fark edileni yıkıp yerine yeni olduğu farz edileni koymak. 4. İhtilal. Erkek 2054
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3389
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Didem Gözüm. Erkek 3306
Didil 1. Kır hayatını konu edinen yazı veya şiir, aşk hakkında. 2. Küçük ve şairane resim. 3. İçten ve saf aşk. Erkek 497
Dİla naz İçten gönülden seven Erkek 1868
Dilay Gönlü aydınlatan ay. Erkek 4310
Diler İsteyen, dileyen Erkek 512
Dilmen 1. Güzel. 2. Güzel dil bilen, konuşan, söz söyleyen. Erkek 459
Dilşat Gönlü Şen, Yüreği Sevinçli, Gönlü Hoş, Neşeli; Dil ve Şad Anlamlarını İfade Eder. Erkek 805
Dinç Gücü kuvveti yerinde ve sağlıklı. Erkek 609
Doğa Tabiat karşılığı olarak kuraldışı uydurulmuş kelime. Erkek 2353
Doğaç Önceden düşünülüp hazırlanmadan ortaya çıkan düşünce, eylem üreten, kendiliğinden olan Erkek 2436
Doğan Kartalgillerden, alıştırılarak kuş avında kullanılan, yırtıcı bir kuş. Erkek 2619
Doğuş Yaradılış Erkek 2535
Duru Saf, berrak. Erkek 6278
Duyal Duygulu duyarlı çabuk duygulanan Erkek 875
Dünya Yeryüzü Erkek 10
Ebru 1. Kaş. 2. Bulut renginde, buluta benzer, bulut gibi dalgalı, bulutlu. 3. Kağıt üzerine kendine has usulle yapılan, mermer, damarları gibi dalgalı şekilli süsleme. Ciltçilikte ve hüsnü hat'ta kullanılır. Erkek 7988
Ece 1. Baş reis. 2. Kraliçe. 3. Ana. 4. Yaşlı kadın. Erkek 9545
Ecem Kraliçem, benim sultanım Erkek 6059
Eda naz EDALI NAZLI Erkek 1725
Efe 1. Ağabey, büyük kardeş. 2. Yiğit, cesur. 3. Kabadayı. Erkek 9468
Ege 1. Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her halinden sorumlu olan. 2. Yaşça büyük, ulu. 3. Sahip. Erkek 4284
Egemen Hakim, hüküm süren karşılığı olarak kullanılan bu kelime, hem kök, hem de ek olarak yanlıştır. Türkçe'de ne "eğe" kökü, ne de "manmen" şeklinde isim yapım eki vardır. Erkek 4964
Ejder Bir masal yaratığı, korkulan, güçlü Erkek 1826
Ekim 1. Toprağa ürün ekme işi. 2. Yılın onuncu ayı. Erkek 907
Ela Sarıya çalan kestane rengi, göz rengi. Erkek 8248
Elçin Deste / Demet / Bir kerede ele alınabilecek kadar az olan nesne Erkek 5591
Eldemir Demir gibi güçlü el. Erkek 402
Elem Ağrı. Acı. Keder. Sancı. Dert. Gam. Kaygı. Erkek 3474
Elis Güzel kokulu bir çicek. İsim hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olan ziyaretçilerimiz bize uluşabilirler Erkek 4801
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3269
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Elvin Cennet çiceği, Gökkuşağının her bir tayfına verilen isim, Sıcak Erkek 8117
Emre Aşık. Mübtela. Vurgun. Erkek 10740
Ender çok az, çok seyrek, çok az bulunur, pek nadir. Erkek 1832
Ener En yiğit, en kahraman kişi. Erkek 2093
Enginsu Açık deniz. Erkek 432
Eray Erken ay, ilk ay, ayın ilk günlerinde doğan (bkz. İlkay). Erkek 6424
Erberk Şimşek gibi yiğit. Erkek 799
Erbil Erbil :Yürekli, cesur olarak kabullen" anlamında kullanılan bir ad. Erkek 2370
Erçin Merdiven, basamak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2194
Erden Bekaret / İnsan eli değmemiş /Erkenden Erkek 2213
Erem Ulaşmak, kavuşmak için çaba gösteren Erkek 2707
Eren 1. Yetişen, ulaşan, vasıl olan. 2. İyi yetişmiş kişi. 3. Cesur, yiğit adam. 4. Ermiş. 5. Koca, zevc. 6. Kişi, şahıs. Erkek 9055
Erenay (bkz Eren). Erkek 891
Ergin 1. Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş. 2. Haklarını kendi kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan kimse ( bkz. Reşid). Erkek 1341
Erim Sevgi, mutlu haber Erkek 10
Erinç Rahat, dirlik Erkek 10
Ertaç Erkekliği taç gibi taşıyan Erkek 1166
Ertan Dericilerin,, yaprağıyla sahtiyan (deri) boyadıkları bir nevi ağaç. Erkek 3257
Ertem Erdem / Fazilet Erkek 1361
Erten 1. Sabah güneşin doğduğu zaman. 2. Gün. Erkek 956
Ertürk Yiğit Türk, Kahraman Türk; Türker, Er + Türk Erkek 1000
Esat Çok uğurlu ve mutlu. Erkek 4377
Esen Sağ, salim, sağlıklı Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1996
Eser 1. Nişan, alamet, iz. 2. Etki, tesir. 3. Yok olmuş bir nesneden kalma parça. 4. Bir kişinin ortaya koyduğu mahsul, telif. 5. Hadis, hadis ilmi. 6. İmal, icat. 7. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 6353
Esin 1. Rüzgar, sabah rüzgarı. 2. İlham, çağrışım. Erkek 5660
Eslina Dünyalar güzeli anlamındadır. Erkek
esmira Azeri kökenli bir isim olup, Zümrüt taşı anlamındadır. Erkek 11015
Evgin Telaşlı, aceleci Erkek 684
Gülümser Gülümseyen kişi. Erkek 2232
Kıvanç 1. Sevinç, memnuniyet. 2. Övünen, güvenen, iftihar eden. Erkek 10
Laren İYİ HUYLU TEMİZ DÜRÜST Erkek 4461
Levin Renk, boya Erkek 2585
Meğra Parıldayan Işık Erkek 889
Misra Şiirin bir satırı Erkek 10
Nergiz Çiçek, Bir Süs Bitkisi; Güzelin Gözü, Güzel Gözlü Olan Anlamındadır. Erkek 4425
Nurselin Nur :1. Aydınlık, parıltı, parlaklık, niran. 2. Mekke'deki Hıra dağı. Işığın bir şeye yansımasından meydana gelen parlaklık. Zünnureyn: Hz. Peygamberin 2 kızıyla evlendiği için Hz. Osman'a verilen unvan, onur sahibi. Kur'anı Kerim'in 24. suresinin adı. - Selin :1. Gür akan su. 2. Orta Asya'da yetişen, bodur, sürekli yeşil kalan bitki. Erkek 5252
Nurseza Nura layık , ışığa ve aydınlığa layık. Nur ve seza kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Erkek 1377
Olcan Ay Mutlu, ongun; Rastlantıları düzenlediği ve böylece de insanlara iyi ya da kötü durumlar hazırladığı sanılan şey, şans, talih Erkek 653
ödül Mükafat, Karşılık; Armağan, Hediye; Madalya, Başarı Armağanı Erkek 10
Öznil Nil nehri gibi verimli. Erkek 845
Sadem DURU ,SAF DEMEK Erkek 10070
Sare Sare :Saf, temiz, kalabalık, topluluk anlamları da var(Osmanlıca) Erkek 10488
Su Eda Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Eda isminin anlamı :1. Naz, cilve. 2. Kurum, caka. 3. Alınan şeyi geri ödeme. 4. Bir vazifeyi yerine getirmek.
Erkek 974
Sude Sürmüş, sürülmüş, ezilmiş Erkek 9840
Tanya Danimarka lisanından alınma. (Ermenice) Erkek 6599
Tuana Cennet bahçesine düşen ilk yağmur damlası Erkek 9368
Tuğsen Baş tacı anlamına gelmektedir. Bu isim hakkında daha fazla bilgi sahibi ziyaretçilerimiz bize ulaşabilirler. Erkek 2225
Yiğit mert 1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan. Erkek 1106
Yusuf Emir 1. Hz. Ya'kub (a.s.)'un oğlu olan peygamber Hz. Yusuf. 2. İbranice; inleyen, ah eden, inilti. Erkek 3915