Bebek isimleri
www.bebekisimleri.gen.tr
bebek isimleri
Erkek isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Kız isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Otomatik Ara :
rastgele isim arama
Ana Sayfa Erkek isimleri Kız isimleri En güzel bebek isimleri En güzel erkek isimleri En güzel kız isimleri Alevi isimleri İsim aramaBebek isminin önemi
Kur-an'da geçen bebek isimleri
Allah'ın 99 ismi
Bebek ismi nasıl konulur
Bebeğin kulağına ismin okunması
Bebeklere isim neden verilir
İsim ne zaman konulmalıdır ?
Bebek isminin önemi
Bebeğin nüfusa kayıt ettirilmesi


Modern isimler

Web sitemizde modern isimlere ulaşabilirsiniz, bebeğiniz için en güzel isimleri seçerek, karar vermenize yardımcı olabiliriz.

İsim Anlamı Cinsiyet Puan
ranya ince bakış Erkek 2516
Açangül (bkz. Gül). Erkek 609
Açelya Kokusuz, fundagillerden çeşitli renklerde çiçek­ler açan bir bitki. Erkek 1015
Açılay Ayın dolunay halinde olmaya başlaması Erkek 834
Ada Dört Tarafı Sularla Çevrili Kara Parçası Erkek 1334
Adal "Adın yayılsın, ün kazan" manasında. Erkek 1245
adelina 1.hanım hanımcık. 2.çok güzel ve merhametli olan Erkek 4971
Afet 1. Büyük felaket, bela, musibet. 2. Çok güzel kadın, dil­ber Erkek 763
Afife (bkz. Afif). IV. Mehmed'in hanımı. Erkek 747
Afitap Güneş / Çok güzel Erkek 830
Ağça Temiz, saf Erkek 0
Ahenk 1. Uygun, uyum düzen, armoni. 2. Renkler arasında uygunluk. Sesler arasında uygunluk, düzen, makam. 3. Çalgılı eğlenceSaz takımınca icra edilen beste. 4. Kasıt, niyet. Erkek 855
Ahsen Daha güzel, çok gü­zel, en güzel. Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Ahseni takvim: En gü­zel şekil. Kur'anı Kerim'in Tin sure­sinin 3. ayetinde insanın ahseni tak­vim üzere yaratıldığı beyan buyurulmaktadır. Ahsen kelimesi, Kur'an'da 16 yerde zikredilmiştir Erkek 1666
Ahu 1. Ceylan, karaca, gazal. 2. Güzel, ince alımlı kadın. 3. Gözleri ceylan gözüne benzeyen ka­dın. 4. Kardeş, dost Erkek 762
Ahu Naz Nazlı güzel,nazenin. Erkek 704
Ahucan Çok güzel dost. Erkek 727
Ahueda Nazlı güzel. Erkek 780
Ahuela Çok güzel gözlü. Erkek 1049
Ahugül Çok güzel. Erkek 656
Ahugüzar Becerikli güzel. Erkek 700
Ahunur Göz kamaştıran güzelliğe sahip olan. Erkek 781
Ahuse Coşkulu güzellik Erkek 980
Ahuşen Güzel ve neşeli. Erkek 657
Ajda 1. Filiz sürgün. 2. Çentik çentik olan şey Erkek 812
Ajlan Hızlı, çabuk, telaşlı Erkek 923
Akasya Küçük sıra yapraklı, gölgeli küçük cinsleri süs için yetiştirilen baklagillerden bir ağaç. Salkım ağacı da denir. Erkek 791
Akel 1. Doğru, dürüst iş­ler yapan kimse. Dürüst, güvenilir er­kek. Erkek 830
Akgün Mutlu, sevinçli gün. Erkek 636
Aksevil (bkz. Sevil). Erkek 625
Aksu 1. Temiz, pırıl pı­rıl su gibi. 2. Nehir Erkek 690
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 0
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 0
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 739
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 0
Ala Ela karışık renkli, alaca; Benekli; Tam olgunlaşmamış, yarı olmuş Erkek 792
Alagül Çok renkli gül. Erkek 922
Alçiçek Kırmızı çiçek. Erkek 604
Alçin Kırmızı renkli küçük bir kuş türü Erkek 1145
Aleda Nazlı, kaprisli Erkek 1105
Alev 1. Ateşten ve yanı­cı cisimlerden çıkan parlak, çeşitli şe­killere giren gazlardan meydana gelen şeffaf dil, yalım. 2. Aşk ateşi, sevda. 3. Alımlı, cazibeli kadın. Erkek 913
Aleyna Esenlik ve güzelliklere sahip, esenlik içinde olan Erkek 1733
Algül Kırmızı gül. Erkek 598
Alım Gözü gönlü çeken nitelik, çekicilik, gönül çelen güzellik, albeni Erkek 0
Alkan Kırmızı kan. Alkan bey: Türk denizci. Selçuklula­rın egemenliğindeki İznik'te Ebu'lKasım'ın donanma komutanı. Erkek 715
Alkım Gökkuşağı. Al­kım (Uluğ Bahadır) Türk Arkeolog. Erkek 1096
Alkın 1. Sevdalı, aşık, vurgun. 2. El çırpma, övme. Erkek 1088
Alkız Kırmızı yanaklı,sağlıklı kız. Erkek 594
Almila Elma gibi kırmızı yanaklı güzel Erkek 1257
Almina Al elma Erkek 1947
Almira Pınar Almira isminin anlamı :ay tutulması sırasında ayın çevresinde görünen kızıllık

Pınar isminin anlamı :Yerden kaynayıp çıkan su, kaynak, çeşme. Bir suyun çıktığı yer, su başı. Kaynak suyunun devamlı aktığı yer
Erkek 715
Alp Emre Alp isminin anlamı :1. Eski Türklerde kahraman, yiğit, cesur, bahadır, pehli­van. 2. Seyfi kola mensup, savaşçı, fütüvvct ehli. Alperen, Alpgazi. Bu isim İslam'dan sonra da Türkler ara­sında kullanılmaya devam etti

Emre isminin anlamı :Aşık. Mübtela. Vurgun
Erkek 831
Alpay Cesur, yiğit kimse. Erkek 856
Alper (bkz. Alp). Erkek 833
Alpike Kahraman kraliçe Erkek 870
Altan 1. Sabahın güneş doğarkenki zamanı. 2. Hakanlara ve­rilen unvan, sultan, padişah. Erkek 1046
Alya 1. Yüksek yer, yük­seklik. 2. Gök, sema. Erkek 2292
Amine Gönlü emin, kal­binde korku olmayan Peygamber'in (s.a.s) annesinin adı. (bkz. Emine). Erkek 1164
Andaç Bir kimseyi hatırlamak için saklanan şey, hatıra Erkek 745
Andaç Armağan,hediye Erkek 0
Anıl 1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan. Erkek 1255
Anıl Berk Anıl isminin anlamı :1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan

Berk isminin anlamı :1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak.
Erkek 1013
Anka Kaf Dağı'nda bulunduğu söylenen masal kuşu Erkek 1150
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 1259
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 0
Aras Sahip çıkılan buluntu, Doğu anadoluda bir ırmağın adı Erkek 1865
Aras ege ArasKalın Yün, At kılı anlamında (Aras nehri)
Mert1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan.
Erkek 860
Arcan Saf,temiz Erkek 825
Arda 1. Eskiden bazı ça­vuşların elde tuttukları uzun değnek. 2. İşaret için dikilen değnek3. Çık­rıkçı kalemi. 4. Sonra gelen. Erkek 1621
Arel Temiz, dürüst kimse. Erkek 2225
Argün Temiz, aydınlık gün. Erkek 0
Arıkan Temiz soy. Erkek 645
Arın 1. Temiz, arı, saf. 2. Alın. 3. Yüz, cephe. Dağların, tepele­rin yüzü. Erkek 1959
Arkan 1. Temiz, ari kan­dan gelen. 2. Üstün galip. Arkan (Seyfı) Türk mimar (19031966). Erkek 660
Arkın Yavaş, ağır, sa­kin, gelecek yıl. Erkek 965
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 785
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 0
Arman 1. Hasret, özle­me. 2. Zahmet, sıkıntı. 3. Teessüf. 4. Pişmanlık. Erkek 924
Armina Emine, korkusuz, yürekli Erkek 981
Arnisa Çok namuslu kadın Erkek 733
Arsen Erkek 1720
Arsu Su kadar berrak Erkek 1149
Arsun Yüreğindeki temizliği yansıtan Erkek 1178
Artaç Taç Utanma duygusunu baş tacı eden Erkek 610
Artun Gururlu, kendine güveni olan, vakur. Erkek 806
Aryan Operada sanatçının orkestra eşliğinde söylediği uzun şarkı Erkek 1611
Arzela Kendi kendine olan dağ çiçegi Erkek 2073
Arzu 1. İstek, bahşiş. 2. Emel, heves, meyl. 3. Özlemek, müş­tak olmak. "Arzum" olarak da kulla­nılır. Meşhur halk hikayelerinde Kamber'in sevgilisi. Erkek 1106
Arzu Naz Naz yapan,nazenin. Erkek 725
Arzucan Candan isteyen. Erkek 659
Arzugül İstenilen,beğenilen gül. Erkek 731
Arzuman (bkz. Arzu). Erkek 767
Asalbike Gerçek hanım, gerçek güzel Erkek 749
Asel Bal, Cennetteki dört sudan biri Erkek 2407
Asena Dişi kurt, güzel kız Erkek 875
Asi İsyan Eden, İsyankar;
Haydut, Bozguncu, Şaki;
Söz Dinlemeyen, İtaat Etmeyen (Tıpkı “Âsiye” ismi gibi bu isim de Hz. Muhammed tarafından değiştirilmiştir;
Hz. Muhammed, “Âsi” isimli bir sahabiye “Muti/Mûti” (İtaat Eden, İtaatkar, Uysal) ismini takmıştır.)
Erkek 990
Aslı 1. Asıl, tek, dip, kü­tük, temel, esas, kaide, kural, hakikat. 2. Soy, sop, nesep. 3. Bir şeyin belli başlı kısmı, başlangıç, baş yer, sıhhat. 4. Hakiki, esaslı, halis, safi. 5. Esasen, zaten, başlıca, en ziyade, hakikaten. Erkek 1303
Aslıcan Özü can gibi sevgili Erkek 733
Aslıhan Han soyundan gelen. Erkek 0
Aslım Özü geçmişe ait Erkek 959
Aslınaz Nazlı olması geçmişinden gelen. Erkek 966
Aslınur Nur saçan bir geçmişi olan. Erkek 910
Aslısu Geçmişi su gibi berrak ve temiz Erkek 930
Asrın Çağdaş, bu çağa ait olan, çağa uygun olan Erkek 1204
Asu 1.Afacan 2. Isyan eden Erkek 1027
Asutay Hırçın tay. Erkek 755
Asya Dünyadaki kıtala­rın en büyüğü. Erkek 1667
Ata 1. Baba. 2. Soyun geçmişte yaşamış ferdi. 3. Vermiş, veriş. Bağışlama, ihsan. 4. Yesevi ta­rikatında mürşid. Ata b. Ebi Rabah: Fıkıh alimi (Mekke 733). Ebu Meysere b. Ebu Hüseyin elFikri'nin azatlı kölesiydi. Birçok hadis rivayet etmiştir. Erkek 889
Atacan (bkz. Ata). Erkek 723
Atakan 1. Düşünmek­sizin her işe sokulan adam. 2. İleri atı­lan. Erkek 930
Atalay (bkz. "Ata"). Ünlü, namlı, şöhretli. Atalay Mah­mut, Türk güreşçi. Balkan, Avrupa, Dünya ve Meksika Olimpiyatları şampiyonu oldu (1968). Erkek 800
Ataman (bkz. "Ata"). 1. Ata kişi, başkan, önder. 2. Don ka­zaklarının önderlerine verilen ad. Erkek 623
Atay Bilinen, tanınmış. Erkek 866
Ateş Yanıcı maddelerin yanmasıyla ısı ve ışığın ortaya çıkması Erkek 861
Atıl Girişken ol, ilerle­mek için çaba göster. Erkek 659
Atılgan 1. Karşısına çıkabilecek engellerden ve tehlikeler­den korkmadan her zaman ileriye atı­lan. 2. Karşı çıkan, çekinmesi olma­yan, cüretkar. 3. Hevesli. Erkek 685
Atınç Atılgan / Atak Erkek 640
Aybar 1. Gösterişli, hey­betli, görkemli. 2. Korku veren. Erkek 688
Ayben Ay benizli. Erkek 873
Ayberk 1. Sağlam ay, sağlam kişilik. 2. Şimşek, ay'ın şim­şek gibi parlaklığı. 3. Yaprak, ay yap­rağı. Erkek 902
Aybüke Eski Türk kadın isimlerinden Erkek 1034
Ayca Ay gibi güzel, ışıklı, parlak. Erkek 1199
Ayça 1. Ayın yeni doğ­duğu günlerdeki şekli, yeni ay, hilal. 2. Cami kubbelerine ve minare külah­larına konulan hilal şeklindeki süs. 3. Ay kadar güzel, aydınlık. Erkek 0
Ayçin Ayçın, ay gibi, aya benzer Erkek 1080
Ayda Dere kıyılarında yetişen bir bitki - Parmakları, endamı güzel kadın Erkek 2182
Aydil Güzel, parlak, aydınlık gönül Erkek 736
Aygen 1. Dost, arkadaş. 2. Sevgili, yar. 3. Temiz yaratılıştı. Erkek 1414
Aykan Soylu, asil, te­miz kişi. Erkek 804
Aylis cennette bi bahçe. Ay parçası, ışıltısı Erkek 6824
Ayperen Yiğit, bahadır Erkek 682
Aysen Ay gibi güzel. Parlak ve nurlu. Erkek 963
Ayşan Ay gibi şanlı, gör­kemli, parlak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Aytaç Başa takılan ay şeklinde taç. Erkek 807
Aytek Ay gibi (Eski Türkçede tek/teg olarak kullanılmış­tır). Erkek 604
Aytunç Ay gibi güzel,tunç kadar sağlam Erkek 1057
Ayyüce Ay gibi aydınlık nurlu ve yüce olan er Erkek 771
Azer Azerbaycan kelimesinin kökü olan Azer'den.. Erkek 0
Azra 1. Bakire, kızoğlan kız. 2. Ayak değmemiş kum. 3. Delinmemiş inci. 4. Hz. Meryem'e verilen adlardan. 5. Medine şehrinin adların­dan biri. 6. Masal kahramanı "Vamık"'ın sevgilisi. Erkek 1744
Bahar 1. Kışla yaz arasındaki mevsim. 22 Mart'la Haziran arası, ilkyaz. 2. Güzellik, güzel. 3. Sığır gözü, papatya, sığır papatyası, sarı papatya. 4. Put, çelipa, sanem. 5. Atılmış pamuk. 6. Ölçek. 7. Karanfil, tarçın, karabiber gibi kokulu şey. Erkek 1147
Balca Bal damlası, bal gibi Erkek 732
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 821
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Banu 1. Kadın hatun, hanım. 2. Kraliçe, prenses. 3. Gelin. 4. Şarap ve gül suyu gibi şeylerin şişesi. 5. Yusuf ve Zeliha öyküsünün kadın kahramanı Banu Hanım (Cevheriye Banu). Türk halk şairi. (18641914 Çankırı). Kadiri tarikatı bağlılarından. Erkek 1167
Baran 1. Yağmur. Mevsimi Baran, yağmur mevsimi. Erkek 1228
Baransel (bkz. Baran). Erkek 850
Barın 1. Bütün, hep. 2. Güç kuvvet. 3. Göğüs. 4. Moğol devrinde Orta Asya'da büyük beyliklerden biri. Erkek 1004
Barış 1. Savaşsızlık durumu. 2. Savaştan sonra silah bırakma, uzlaşma sulh. 3. Dirlik, düzenlik. Erkek 1060
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 717
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Barkın Yolculuk eden, yolcu gezgin. Erkek 956
Barlas Kahraman, savaşçı. Erkek 1617
Bars l. Kaplana benzeyen yırtıcı hayvan. 2. Arı oğuluİsim olarak kullanılmaz. Barsbay: (elMelikü'1Eşref (Öl. 1438). Mısır Memluklan sultanı. Çerkez hanedanındandır. Erkek 654
Başak Sağlam, dayanıklı. Erkek 910
Başar Başarılı ol, işi sonuçlandır. Erkek 788
Başer (bkz. Başar). Erkek 609
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 741
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 0
Batıhan (bkz. Batı). Erkek 614
Batıray (bkz. Batır). Erkek 567
Batu Üstün gelen, gücü yeten, galip. Erkek 945
Batur Kahraman, yiğit, cesur, bahadır. Erkek 1098
Baycan (bkz. Baybaş). Erkek 654
Bayhan Zengin ve güçlü Erkek 786
Baykal Yaban kısrağı. Moğolistandaki büyükgöl Erkek 0
Baysal Dirlik düzenlik içinde, sakin,gürültüsüz. Erkek 0
Bayülken Göğün 16.katında oturan barış tanrısı Erkek 0
Begüm Saygıdeğer kadın, hanımefendi - Hint prenseslerine verilen san Erkek 0
Belin Şaşkınlık, hayret Erkek 0
Bengisu Ebedilik, ölümsüzlük veren su, Abı hayat. Erkek 1144
Bengü Ebedi, sonu olmayan. Erkek 1134
Bengül Üzerinde benekler bulunan gül Erkek 647
Bensu Su gibi aziz benlik Erkek 1131
Berat ozan 1. Resmi belge, imtiyaz belgesi. 2. Osmanlıda bir kimseye verilen nişan, rütbe veya toprak imtiyazını gösterir belge. Erkek 679
Beray Ay'ın en ışıltılı, en parlak hali Erkek 1611
Berfin 1. Kardan yapılmış. 2. Tertemiz, kar gibi beyaz. Erkek 1390
Beril Arınmış, aklanmış Erkek 1197
Beril Su Beril isminin anlamı :Arınmış, aklanmış
Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Erkek 1699
Berin 1. En yüksek, çok yüce. 2. Soylu. Erkek 1193
Berk 1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak. Erkek 1343
Berkan 1. Şakıma, parıldama. 2. Kıvırcık tüylü kuzu postu kürkü. Erkek 967
Berkant Güçlü, bozulmaz, yemin. Erkek 842
Berkay (bkz. Berk). Erkek 1291
Berke 1. Kama. 2. Altınordu hükümdarı. Cengiz Han'ın torunu ve Cuci'nin 3. oğludur. Erkek 1502
Bermal Dağ tepesi, doruk (bkz. Şahika, zirve). Erkek 757
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 1272
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 0
Berrak 1. Duru, saf, bulanık olmayan, nurlu. 2. Şimşek, parıltı. 3. Kulağa hoş gelen ses. Erkek 829
Beste 1. Kapalı, bağlı, bitiştirilmiş bağlanmış. 2. Müzikte, şarkının makam ve ahengi. Erkek 824
Betigün Beti + Yüz (Bet: benizdeki gibi) Gün: Aydınlık, aydınlık yüz Erkek 593
Betil/Betül Temiz, iffetli Erkek 642
Bike Benzersiz, eşsiz Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Bilge Bilgili, iyi geniş, derin, bilgi sahibi kimse Kadın ve erkek adı olarak kullanılır. Erkek 930
Bilun Yarım Ay Erkek 978
Bingül Bin gülün güzelliğinde Erkek 641
Birant 1. Özel, tek yemin. 2. Özelliği olan yemin. Erkek 780
Biricik Tek, bir tane, emsalsiz Erkek 647
Birsu Özel bir su, biricik su gibi Erkek 700
Bora Araziden çıkan şiddetli rüzgar. Erkek 1143
Boran Rüzgar, şimşek, gökgürültüsü, sağanak yağmurun birlikte olduğu iklim hadisesi. Boran Hatun: Emevi halifesi Me'mun'un zevcesi. Erkek 1208
Boray kahraman yürekli,cesur, önde gelen örnek insan anlamına geliyor. Erkek 904
Bucak Genellikle, geniş verimli bakımlı alanlara verilen ad Erkek 646
Buğra 1. Büyük erkek deve, iki hörgüçlü deve. 2. Turna kuşu, turna sürüsünün önünde uçan turna horozu. 3. Harizm hükümdarlarından birinin lakabı. Erkek 1142
Buket Çiçek demeti. Erkek 911
Bulem Ay Parçası, Ayın 14’ü Gibi Güzel, Ay Yüzlü Erkek 1331
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 903
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Burahan 1. Delil hüccet. 2. Hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan ayıran delil. 3. İlahi aydınlık. Erkek 654
Burcu Güzel koku. Erkek 1009
Burç 1. Süryanice Burgus kelimesinin Arapçalaştınlmış hali. 2. Kalenin köşelerine yapılan daha yüksek ve daha kalın çıkıntı kule. 3. Yuvarlak bina. 4. Güneşin ayrıldığı oniki kısımdan herbiri. 5. Tek hisar. Erkek 723
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 843
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Burçin Dişi geyik. Erkek 889
Can 1. Can, ruh. Hayat. 2. Güç, kuvvet, hayatiyet, dirilik. 3. Gönül, yakın dost, çok sevilen arkadaş. 4. Mevlevi ve Bektaşi tarikatlarında dervişlerin birbirlerine hitabı. 5. Kişi, fert. 6. Sevgili. Erkek 1161
Canalp Özünde yiğitlik, güçlülük olan kimse. Cana yakın yiğit. Erkek 492
Canberk Güçlü, sağlam kimse. Erkek 692
Candaş Dost, yoldaş Erkek 738
Canel İçten uzatılan el, dostluk eli Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 728
Caner Delikanlı, genç, dinamik Can ve er kelimelerinden birleşik isim. Erkek 774
Cankat Yaşamına can ekle, sevinçle dol Erkek 654
Cankut 1. Kişinin mutluluğu talihi, şansı, uğuru. 2. Mutlu talihli kimse. Erkek 637
Cansın Canım gibisin, canımsın. Erkek 955
Cansu 1. Hayat veren su, tazelik. 2. Sevgili, sevimli. Erkek 1522
Ceren Halk ağzında "ceylan" anlamına gelir. Erkek 1363
Çağan Bayram, şenlik. Erkek 1054
Çağdaş Aynı çağda yaşayan, çağa uygun Erkek 741
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 883
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Çağla Olgunlaşmamış meyve, bazı meyvelerin olgunlaşmadan, henüz yeşilken yenen hali. Erkek 1025
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 880
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 0
Çağman Çağın insanı. Erkek 616
Çağrı 1. Çakır gözlü. 2. Mavi hareli göz. Çağrı bey (9901060). Büyük Selçuklu devleti hükümdarı Tuğrul beyin kardeşi. Çağrı bey müslüman olduğunda Davud ismini aldı. Kardeşi Tuğrul ise Muhammed ismini almıştır. Erkek 1156
Çakın Şimşek, parıltı Erkek 604
Çelen Yakışıklı, saçak, akıllı Erkek 0
Çevrim Girdap, sürekli değişim, anafor Erkek 0
Çığır Çığın açtığı iz, yol - Yenilikçilik Erkek 563
Çiçek 1. Bitkilerin üreme unsurlarını ihtiva eden renkli veya beyaz renkte açan, çok defa kokulu, sonradan meyve veya tohum haline gelen kısımları (bkz. Şükûfe). 2. Bitki, çiçek açan bitki. 3. Bazı şeylerin toz haline getirilmiş özü, kükürt çiçeği. 4. Kumaş veya başka şeyler üzerine yapılan renkli veya renksiz süsleme. Erkek 634
Çiğdem Zambakgillerden, soğanlı otsu, çeşitli renklerde çiçek açan kır bitkisi, mahmur çiçeği. Erkek 1130
Çilay Ayın üzerinde beliren açık renk lekeler. Erkek 742
Çilem öykü Çilem : Çilem öykü
Öykü : Hikaye / Masal
Erkek 559
Çiler Güzel öten, güzel ötüşlü Erkek 734
Çisem Çiseleyen yağmur Erkek 1125
Çolpan 1. Çoban yıldızı. 2. Aciz, beceriksiz, zavallı. 3. Zühre, venüs. Erkek 831
Dalan 1. Biçim, şekil. 2. İnce, narin, zarif. Erkek 571
Dalay Deniz. Erkek 768
Damla 1. Bir sıvıdan ayrılarak düşen parça halinde, küçük miktar, katre. 2. Belli miktarlarda akıtılarak kullanılan ilaç. Erkek 1142
Darcan 1. Aceleci, sıkıntılı. 2. Serçe. Erkek 632
Defne Akdeniz ikliminde yetişen, yapraklan sert ve üst yüzleri parlak açık sarı çiçek ve güzel kokan defnegillerden bir ağaç. Erkek 1492
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 977
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Demet 1. Bağlanarak, oluşturulan deste. 2. Biçilip bağlanmış ekin. 3. Bir kaynaktan çıkan ışıkların meydana getirdiği ışık destesi, hazne. Erkek 905
Deniz 1. Büyük su kütlesi. 2. Büyük su kütlesindeki dalgalanma. Erkek 1471
Deren Derleyen, toplayan, ekini biçip toplayan. Erkek 1299
Derin Yüzeyi tabanından uzak olan Erkek 1249
Destan 1. Hikaye, kıssa. 2. Hile, mekr, tenvir. 3. Rüstem'in babasının lakabı. Erkek 817
Deste 1. Demet, tutam, takım. 2. Kabza, tutacak yer. 3.On yapraklık altın varak defteri. Erkek 669
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 723
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 0
Devrim 1. Hareket halinde bir şeyin bir eğri çizerek dönmesi, devretmesi. 2. Köklü değişiklik, inkılap. 3. Eski olduğu fark edileni yıkıp yerine yeni olduğu farz edileni koymak. 4. İhtilal. Erkek 749
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1113
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Didem Gözüm. Erkek 1103
Didil 1. Kır hayatını konu edinen yazı veya şiir, aşk hakkında. 2. Küçük ve şairane resim. 3. İçten ve saf aşk. Erkek 838
Dİla naz İçten gönülden seven Erkek 798
Dilay Gönlü aydınlatan ay. Erkek 881
Diler İsteyen, dileyen Erkek 802
Dilmen 1. Güzel. 2. Güzel dil bilen, konuşan, söz söyleyen. Erkek 621
Dilşat Gönlü Şen, Yüreği Sevinçli, Gönlü Hoş, Neşeli; Dil ve Şad Anlamlarını İfade Eder. Erkek 787
Dinç Gücü kuvveti yerinde ve sağlıklı. Erkek 677
Doğa Tabiat karşılığı olarak kuraldışı uydurulmuş kelime. Erkek 1204
Doğaç Önceden düşünülüp hazırlanmadan ortaya çıkan düşünce, eylem üreten, kendiliğinden olan Erkek 847
Doğan Kartalgillerden, alıştırılarak kuş avında kullanılan, yırtıcı bir kuş. Erkek 904
Doğuş Yaradılış Erkek 895
Duru Saf, berrak. Erkek 1406
Duyal Duygulu duyarlı çabuk duygulanan Erkek 625
Dünya Yeryüzü Erkek 0
Ebru 1. Kaş. 2. Bulut renginde, buluta benzer, bulut gibi dalgalı, bulutlu. 3. Kağıt üzerine kendine has usulle yapılan, mermer, damarları gibi dalgalı şekilli süsleme. Ciltçilikte ve hüsnü hat'ta kullanılır. Erkek 1073
Ece 1. Baş reis. 2. Kraliçe. 3. Ana. 4. Yaşlı kadın. Erkek 1281
Ecem Kraliçem, benim sultanım Erkek 1003
Eda naz EDALI NAZLI Erkek 929
Efe 1. Ağabey, büyük kardeş. 2. Yiğit, cesur. 3. Kabadayı. Erkek 1062
Ege 1. Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her halinden sorumlu olan. 2. Yaşça büyük, ulu. 3. Sahip. Erkek 1230
Egemen Hakim, hüküm süren karşılığı olarak kullanılan bu kelime, hem kök, hem de ek olarak yanlıştır. Türkçe'de ne "eğe" kökü, ne de "manmen" şeklinde isim yapım eki vardır. Erkek 1027
Ejder Bir masal yaratığı, korkulan, güçlü Erkek 693
Ekim 1. Toprağa ürün ekme işi. 2. Yılın onuncu ayı. Erkek 746
Ela Sarıya çalan kestane rengi, göz rengi. Erkek 1277
Elçin Deste / Demet / Bir kerede ele alınabilecek kadar az olan nesne Erkek 1011
Eldemir Demir gibi güçlü el. Erkek 600
Elem Ağrı. Acı. Keder. Sancı. Dert. Gam. Kaygı. Erkek 901
Elis Güzel kokulu bir çicek. İsim hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olan ziyaretçilerimiz bize uluşabilirler Erkek 1161
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 940
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Elvin Cennet çiceği, Gökkuşağının her bir tayfına verilen isim, Sıcak Erkek 1106
Emre Aşık. Mübtela. Vurgun. Erkek 1289
Ender çok az, çok seyrek, çok az bulunur, pek nadir. Erkek 713
Ener En yiğit, en kahraman kişi. Erkek 891
Enginsu Açık deniz. Erkek 605
Eray Erken ay, ilk ay, ayın ilk günlerinde doğan (bkz. İlkay). Erkek 929
Erberk Şimşek gibi yiğit. Erkek 685
Erbil Erbil :Yürekli, cesur olarak kabullen" anlamında kullanılan bir ad. Erkek 759
Erçin Merdiven, basamak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1086
Erden Bekaret / İnsan eli değmemiş /Erkenden Erkek 822
Erem Ulaşmak, kavuşmak için çaba gösteren Erkek 977
Eren 1. Yetişen, ulaşan, vasıl olan. 2. İyi yetişmiş kişi. 3. Cesur, yiğit adam. 4. Ermiş. 5. Koca, zevc. 6. Kişi, şahıs. Erkek 1446
Erenay (bkz Eren). Erkek 677
Ergin 1. Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş. 2. Haklarını kendi kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan kimse ( bkz. Reşid). Erkek 817
Erim Sevgi, mutlu haber Erkek 0
Erinç Rahat, dirlik Erkek 0
Ertaç Erkekliği taç gibi taşıyan Erkek 743
Ertan Dericilerin,, yaprağıyla sahtiyan (deri) boyadıkları bir nevi ağaç. Erkek 777
Ertem Erdem / Fazilet Erkek 631
Erten 1. Sabah güneşin doğduğu zaman. 2. Gün. Erkek 583
Ertürk Yiğit Türk, Kahraman Türk; Türker, Er + Türk Erkek 837
Esat Çok uğurlu ve mutlu. Erkek 1098
Esen Sağ, salim, sağlıklı Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 812
Eser 1. Nişan, alamet, iz. 2. Etki, tesir. 3. Yok olmuş bir nesneden kalma parça. 4. Bir kişinin ortaya koyduğu mahsul, telif. 5. Hadis, hadis ilmi. 6. İmal, icat. 7. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 913
Esin 1. Rüzgar, sabah rüzgarı. 2. İlham, çağrışım. Erkek 1175
Eslina Dünyalar güzeli anlamındadır. Erkek 7639
esmira Azeri kökenli bir isim olup, Zümrüt taşı anlamındadır. Erkek 11695
Evgin Telaşlı, aceleci Erkek 643
Gülümser Gülümseyen kişi. Erkek 705
Kıvanç 1. Sevinç, memnuniyet. 2. Övünen, güvenen, iftihar eden. Erkek 0
Laren İYİ HUYLU TEMİZ DÜRÜST Erkek 4567
Levin Renk, boya Erkek 1165
Meğra Parıldayan Işık Erkek 597
Misra Şiirin bir satırı Erkek 0
Nergiz Çiçek, Bir Süs Bitkisi; Güzelin Gözü, Güzel Gözlü Olan Anlamındadır. Erkek 1175
Nurselin Nur :1. Aydınlık, parıltı, parlaklık, niran. 2. Mekke'deki Hıra dağı. Işığın bir şeye yansımasından meydana gelen parlaklık. Zünnureyn: Hz. Peygamberin 2 kızıyla evlendiği için Hz. Osman'a verilen unvan, onur sahibi. Kur'anı Kerim'in 24. suresinin adı. - Selin :1. Gür akan su. 2. Orta Asya'da yetişen, bodur, sürekli yeşil kalan bitki. Erkek 3426
Nurseza Nura layık , ışığa ve aydınlığa layık. Nur ve seza kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Erkek 799
Olcan Ay Mutlu, ongun; Rastlantıları düzenlediği ve böylece de insanlara iyi ya da kötü durumlar hazırladığı sanılan şey, şans, talih Erkek 572
ödül Mükafat, Karşılık; Armağan, Hediye; Madalya, Başarı Armağanı Erkek 0
Öznil Nil nehri gibi verimli. Erkek 616
Sadem DURU ,SAF DEMEK Erkek 2671
Sare Sare :Saf, temiz, kalabalık, topluluk anlamları da var(Osmanlıca) Erkek 1494
Su Eda Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Eda isminin anlamı :1. Naz, cilve. 2. Kurum, caka. 3. Alınan şeyi geri ödeme. 4. Bir vazifeyi yerine getirmek.
Erkek 746
Sude Sürmüş, sürülmüş, ezilmiş Erkek 1562
Tanya Danimarka lisanından alınma. (Ermenice) Erkek 3162
Tuana Cennet bahçesine düşen ilk yağmur damlası Erkek 1657
Tuğsen Baş tacı anlamına gelmektedir. Bu isim hakkında daha fazla bilgi sahibi ziyaretçilerimiz bize ulaşabilirler. Erkek 1122
Yiğit mert 1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan. Erkek 794
Yusuf Emir 1. Hz. Ya'kub (a.s.)'un oğlu olan peygamber Hz. Yusuf. 2. İbranice; inleyen, ah eden, inilti. Erkek 1507