Bebek isimleri
www.bebekisimleri.gen.tr
bebek isimleri
Erkek isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Kız isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Otomatik Ara :
rastgele isim arama
22.500 adet bebek isimlerine sitemizden ulaşabilirsiniz
Ana Sayfa Erkek isimleri Kız isimleri En güzel bebek isimleri En güzel erkek isimleri En güzel kız isimleri Alevi isimleri İsim aramaBebek isminin önemi
Kur-an'da geçen bebek isimleri
Allah'ın 99 ismi
Bebek ismi nasıl konulur
Bebeğin kulağına ismin okunması
Bebeklere isim neden verilir
İsim ne zaman konulmalıdır ?
Bebek isminin önemi
Bebeğin nüfusa kayıt ettirilmesi


Modern isimler

Web sitemizde modern isimlere ulaşabilirsiniz, bebeğiniz için en güzel isimleri seçerek, karar vermenize yardımcı olabiliriz.

İsim Anlamı Cinsiyet Puan
ranya ince bakış Erkek 5055
Açangül (bkz. Gül). Erkek 679
Açelya Kokusuz, fundagillerden çeşitli renklerde çiçek­ler açan bir bitki. Erkek 4795
Açılay Ayın dolunay halinde olmaya başlaması Erkek 1406
Ada Dört Tarafı Sularla Çevrili Kara Parçası Erkek 4290
Adal "Adın yayılsın, ün kazan" manasında. Erkek 2906
adelina 1.hanım hanımcık. 2.çok güzel ve merhametli olan Erkek 4306
Afet 1. Büyük felaket, bela, musibet. 2. Çok güzel kadın, dil­ber Erkek 972
Afife (bkz. Afif). IV. Mehmed'in hanımı. Erkek 1112
Afitap Güneş / Çok güzel Erkek 1061
Ağça Temiz, saf Erkek 10
Ahenk 1. Uygun, uyum düzen, armoni. 2. Renkler arasında uygunluk. Sesler arasında uygunluk, düzen, makam. 3. Çalgılı eğlenceSaz takımınca icra edilen beste. 4. Kasıt, niyet. Erkek 855
Ahsen Daha güzel, çok gü­zel, en güzel. Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Ahseni takvim: En gü­zel şekil. Kur'anı Kerim'in Tin sure­sinin 3. ayetinde insanın ahseni tak­vim üzere yaratıldığı beyan buyurulmaktadır. Ahsen kelimesi, Kur'an'da 16 yerde zikredilmiştir Erkek 8595
Ahu 1. Ceylan, karaca, gazal. 2. Güzel, ince alımlı kadın. 3. Gözleri ceylan gözüne benzeyen ka­dın. 4. Kardeş, dost Erkek 2077
Ahu Naz Nazlı güzel,nazenin. Erkek 914
Ahucan Çok güzel dost. Erkek 570
Ahueda Nazlı güzel. Erkek 745
Ahuela Çok güzel gözlü. Erkek 1354
Ahugül Çok güzel. Erkek 653
Ahugüzar Becerikli güzel. Erkek 548
Ahunur Göz kamaştıran güzelliğe sahip olan. Erkek 949
Ahuse Coşkulu güzellik Erkek 1330
Ahuşen Güzel ve neşeli. Erkek 539
Ajda 1. Filiz sürgün. 2. Çentik çentik olan şey Erkek 1925
Ajlan Hızlı, çabuk, telaşlı Erkek 2652
Akasya Küçük sıra yapraklı, gölgeli küçük cinsleri süs için yetiştirilen baklagillerden bir ağaç. Salkım ağacı da denir. Erkek 1658
Akel 1. Doğru, dürüst iş­ler yapan kimse. Dürüst, güvenilir er­kek. Erkek 1190
Akgün Mutlu, sevinçli gün. Erkek 575
Aksevil (bkz. Sevil). Erkek 483
Aksu 1. Temiz, pırıl pı­rıl su gibi. 2. Nehir Erkek 656
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 10
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 10
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 920
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 10
Ala Ela karışık renkli, alaca; Benekli; Tam olgunlaşmamış, yarı olmuş Erkek 1379
Alagül Çok renkli gül. Erkek 934
Alçiçek Kırmızı çiçek. Erkek 451
Alçin Kırmızı renkli küçük bir kuş türü Erkek 1733
Aleda Nazlı, kaprisli Erkek 2716
Alev 1. Ateşten ve yanı­cı cisimlerden çıkan parlak, çeşitli şe­killere giren gazlardan meydana gelen şeffaf dil, yalım. 2. Aşk ateşi, sevda. 3. Alımlı, cazibeli kadın. Erkek 1768
Aleyna Esenlik ve güzelliklere sahip, esenlik içinde olan Erkek 11254
Algül Kırmızı gül. Erkek 650
Alım Gözü gönlü çeken nitelik, çekicilik, gönül çelen güzellik, albeni Erkek 12
Alkan Kırmızı kan. Alkan bey: Türk denizci. Selçuklula­rın egemenliğindeki İznik'te Ebu'lKasım'ın donanma komutanı. Erkek 1423
Alkım Gökkuşağı. Al­kım (Uluğ Bahadır) Türk Arkeolog. Erkek 4508
Alkın 1. Sevdalı, aşık, vurgun. 2. El çırpma, övme. Erkek 3929
Alkız Kırmızı yanaklı,sağlıklı kız. Erkek 728
Almila Elma gibi kırmızı yanaklı güzel Erkek 6456
Almina Al elma Erkek 7838
Almira Pınar Almira isminin anlamı :ay tutulması sırasında ayın çevresinde görünen kızıllık

Pınar isminin anlamı :Yerden kaynayıp çıkan su, kaynak, çeşme. Bir suyun çıktığı yer, su başı. Kaynak suyunun devamlı aktığı yer
Erkek 1130
Alp Emre Alp isminin anlamı :1. Eski Türklerde kahraman, yiğit, cesur, bahadır, pehli­van. 2. Seyfi kola mensup, savaşçı, fütüvvct ehli. Alperen, Alpgazi. Bu isim İslam'dan sonra da Türkler ara­sında kullanılmaya devam etti

Emre isminin anlamı :Aşık. Mübtela. Vurgun
Erkek 553
Alpay Cesur, yiğit kimse. Erkek 4161
Alper (bkz. Alp). Erkek 4275
Alpike Kahraman kraliçe Erkek 906
Altan 1. Sabahın güneş doğarkenki zamanı. 2. Hakanlara ve­rilen unvan, sultan, padişah. Erkek 4937
Alya 1. Yüksek yer, yük­seklik. 2. Gök, sema. Erkek 19040
Amine Gönlü emin, kal­binde korku olmayan Peygamber'in (s.a.s) annesinin adı. (bkz. Emine). Erkek 3469
Andaç Bir kimseyi hatırlamak için saklanan şey, hatıra Erkek 2200
Andaç Armağan,hediye Erkek 10
Anıl 1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan. Erkek 8028
Anıl Berk Anıl isminin anlamı :1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan

Berk isminin anlamı :1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak.
Erkek 970
Anka Kaf Dağı'nda bulunduğu söylenen masal kuşu Erkek 2083
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 4456
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 10
Aras Sahip çıkılan buluntu, Doğu anadoluda bir ırmağın adı Erkek 36897
Aras ege ArasKalın Yün, At kılı anlamında (Aras nehri)
Mert1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan.
Erkek 2134
Arcan Saf,temiz Erkek 1601
Arda 1. Eskiden bazı ça­vuşların elde tuttukları uzun değnek. 2. İşaret için dikilen değnek3. Çık­rıkçı kalemi. 4. Sonra gelen. Erkek 8681
Arel Temiz, dürüst kimse. Erkek 33783
Argün Temiz, aydınlık gün. Erkek 10
Arıkan Temiz soy. Erkek 1107
Arın 1. Temiz, arı, saf. 2. Alın. 3. Yüz, cephe. Dağların, tepele­rin yüzü. Erkek 10771
Arkan 1. Temiz, ari kan­dan gelen. 2. Üstün galip. Arkan (Seyfı) Türk mimar (19031966). Erkek 822
Arkın Yavaş, ağır, sa­kin, gelecek yıl. Erkek 1603
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 1231
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 10
Arman 1. Hasret, özle­me. 2. Zahmet, sıkıntı. 3. Teessüf. 4. Pişmanlık. Erkek 2743
Armina Emine, korkusuz, yürekli Erkek 2430
Arnisa Çok namuslu kadın Erkek 1467
Arsen Erkek 2807
Arsu Su kadar berrak Erkek 1062
Arsun Yüreğindeki temizliği yansıtan Erkek 1029
Artaç Taç Utanma duygusunu baş tacı eden Erkek 467
Artun Gururlu, kendine güveni olan, vakur. Erkek 2155
Aryan Operada sanatçının orkestra eşliğinde söylediği uzun şarkı Erkek 2519
Arzela Kendi kendine olan dağ çiçegi Erkek 2035
Arzu 1. İstek, bahşiş. 2. Emel, heves, meyl. 3. Özlemek, müş­tak olmak. "Arzum" olarak da kulla­nılır. Meşhur halk hikayelerinde Kamber'in sevgilisi. Erkek 2955
Arzu Naz Naz yapan,nazenin. Erkek 840
Arzucan Candan isteyen. Erkek 519
Arzugül İstenilen,beğenilen gül. Erkek 544
Arzuman (bkz. Arzu). Erkek 884
Asalbike Gerçek hanım, gerçek güzel Erkek 534
Asel Bal, Cennetteki dört sudan biri Erkek 6870
Asena Dişi kurt, güzel kız Erkek 2037
Asi İsyan Eden, İsyankar;
Haydut, Bozguncu, Şaki;
Söz Dinlemeyen, İtaat Etmeyen (Tıpkı “Âsiye” ismi gibi bu isim de Hz. Muhammed tarafından değiştirilmiştir;
Hz. Muhammed, “Âsi” isimli bir sahabiye “Muti/Mûti” (İtaat Eden, İtaatkar, Uysal) ismini takmıştır.)
Erkek 5385
Aslı 1. Asıl, tek, dip, kü­tük, temel, esas, kaide, kural, hakikat. 2. Soy, sop, nesep. 3. Bir şeyin belli başlı kısmı, başlangıç, baş yer, sıhhat. 4. Hakiki, esaslı, halis, safi. 5. Esasen, zaten, başlıca, en ziyade, hakikaten. Erkek 7886
Aslıcan Özü can gibi sevgili Erkek 916
Aslıhan Han soyundan gelen. Erkek 10
Aslım Özü geçmişe ait Erkek 1591
Aslınaz Nazlı olması geçmişinden gelen. Erkek 719
Aslınur Nur saçan bir geçmişi olan. Erkek 2303
Aslısu Geçmişi su gibi berrak ve temiz Erkek 865
Asrın Çağdaş, bu çağa ait olan, çağa uygun olan Erkek 3437
Asu 1.Afacan 2. Isyan eden Erkek 1679
Asutay Hırçın tay. Erkek 1104
Asya Dünyadaki kıtala­rın en büyüğü. Erkek 8056
Ata 1. Baba. 2. Soyun geçmişte yaşamış ferdi. 3. Vermiş, veriş. Bağışlama, ihsan. 4. Yesevi ta­rikatında mürşid. Ata b. Ebi Rabah: Fıkıh alimi (Mekke 733). Ebu Meysere b. Ebu Hüseyin elFikri'nin azatlı kölesiydi. Birçok hadis rivayet etmiştir. Erkek 4727
Atacan (bkz. Ata). Erkek 1290
Atakan 1. Düşünmek­sizin her işe sokulan adam. 2. İleri atı­lan. Erkek 3622
Atalay (bkz. "Ata"). Ünlü, namlı, şöhretli. Atalay Mah­mut, Türk güreşçi. Balkan, Avrupa, Dünya ve Meksika Olimpiyatları şampiyonu oldu (1968). Erkek 2679
Ataman (bkz. "Ata"). 1. Ata kişi, başkan, önder. 2. Don ka­zaklarının önderlerine verilen ad. Erkek 1585
Atay Bilinen, tanınmış. Erkek 3925
Ateş Yanıcı maddelerin yanmasıyla ısı ve ışığın ortaya çıkması Erkek 2526
Atıl Girişken ol, ilerle­mek için çaba göster. Erkek 563
Atılgan 1. Karşısına çıkabilecek engellerden ve tehlikeler­den korkmadan her zaman ileriye atı­lan. 2. Karşı çıkan, çekinmesi olma­yan, cüretkar. 3. Hevesli. Erkek 509
Atınç Atılgan / Atak Erkek 692
Aybar 1. Gösterişli, hey­betli, görkemli. 2. Korku veren. Erkek 1131
Ayben Ay benizli. Erkek 2574
Ayberk 1. Sağlam ay, sağlam kişilik. 2. Şimşek, ay'ın şim­şek gibi parlaklığı. 3. Yaprak, ay yap­rağı. Erkek 3044
Aybüke Eski Türk kadın isimlerinden Erkek 5288
Ayca Ay gibi güzel, ışıklı, parlak. Erkek 6037
Ayça 1. Ayın yeni doğ­duğu günlerdeki şekli, yeni ay, hilal. 2. Cami kubbelerine ve minare külah­larına konulan hilal şeklindeki süs. 3. Ay kadar güzel, aydınlık. Erkek 185
Ayçin Ayçın, ay gibi, aya benzer Erkek 3777
Ayda Dere kıyılarında yetişen bir bitki - Parmakları, endamı güzel kadın Erkek 8931
Aydil Güzel, parlak, aydınlık gönül Erkek 1060
Aygen 1. Dost, arkadaş. 2. Sevgili, yar. 3. Temiz yaratılıştı. Erkek 1454
Aykan Soylu, asil, te­miz kişi. Erkek 2660
Aylis cennette bi bahçe. Ay parçası, ışıltısı Erkek 3764
Ayperen Yiğit, bahadır Erkek 820
Aysen Ay gibi güzel. Parlak ve nurlu. Erkek 23
Ayşan Ay gibi şanlı, gör­kemli, parlak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 17
Aytaç Başa takılan ay şeklinde taç. Erkek 2829
Aytek Ay gibi (Eski Türkçede tek/teg olarak kullanılmış­tır). Erkek 975
Aytunç Ay gibi güzel,tunç kadar sağlam Erkek 1961
Ayyüce Ay gibi aydınlık nurlu ve yüce olan er Erkek 1215
Azer Azerbaycan kelimesinin kökü olan Azer'den.. Erkek 10
Azra 1. Bakire, kızoğlan kız. 2. Ayak değmemiş kum. 3. Delinmemiş inci. 4. Hz. Meryem'e verilen adlardan. 5. Medine şehrinin adların­dan biri. 6. Masal kahramanı "Vamık"'ın sevgilisi. Erkek 14174
Bahar 1. Kışla yaz arasındaki mevsim. 22 Mart'la Haziran arası, ilkyaz. 2. Güzellik, güzel. 3. Sığır gözü, papatya, sığır papatyası, sarı papatya. 4. Put, çelipa, sanem. 5. Atılmış pamuk. 6. Ölçek. 7. Karanfil, tarçın, karabiber gibi kokulu şey. Erkek 3445
Balca Bal damlası, bal gibi Erkek 1584
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2020
Banu 1. Kadın hatun, hanım. 2. Kraliçe, prenses. 3. Gelin. 4. Şarap ve gül suyu gibi şeylerin şişesi. 5. Yusuf ve Zeliha öyküsünün kadın kahramanı Banu Hanım (Cevheriye Banu). Türk halk şairi. (18641914 Çankırı). Kadiri tarikatı bağlılarından. Erkek 3373
Baran 1. Yağmur. Mevsimi Baran, yağmur mevsimi. Erkek 4349
Baransel (bkz. Baran). Erkek 1245
Barın 1. Bütün, hep. 2. Güç kuvvet. 3. Göğüs. 4. Moğol devrinde Orta Asya'da büyük beyliklerden biri. Erkek 3994
Barış 1. Savaşsızlık durumu. 2. Savaştan sonra silah bırakma, uzlaşma sulh. 3. Dirlik, düzenlik. Erkek 4479
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 929
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Barkın Yolculuk eden, yolcu gezgin. Erkek 5119
Barlas Kahraman, savaşçı. Erkek 12582
Bars l. Kaplana benzeyen yırtıcı hayvan. 2. Arı oğuluİsim olarak kullanılmaz. Barsbay: (elMelikü'1Eşref (Öl. 1438). Mısır Memluklan sultanı. Çerkez hanedanındandır. Erkek 1769
Başak Sağlam, dayanıklı. Erkek 3671
Başar Başarılı ol, işi sonuçlandır. Erkek 1759
Başer (bkz. Başar). Erkek 940
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 10
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 1380
Batıhan (bkz. Batı). Erkek 862
Batıray (bkz. Batır). Erkek 666
Batu Üstün gelen, gücü yeten, galip. Erkek 6831
Batur Kahraman, yiğit, cesur, bahadır. Erkek 2037
Baycan (bkz. Baybaş). Erkek 937
Bayhan Zengin ve güçlü Erkek 835
Baykal Yaban kısrağı. Moğolistandaki büyükgöl Erkek 10
Baysal Dirlik düzenlik içinde, sakin,gürültüsüz. Erkek 10
Bayülken Göğün 16.katında oturan barış tanrısı Erkek 10
Begüm Saygıdeğer kadın, hanımefendi - Hint prenseslerine verilen san Erkek 10
Belin Şaşkınlık, hayret Erkek 10
Bengisu Ebedilik, ölümsüzlük veren su, Abı hayat. Erkek 8322
Bengü Ebedi, sonu olmayan. Erkek 2352
Bengül Üzerinde benekler bulunan gül Erkek 1116
Bensu Su gibi aziz benlik Erkek 3403
Berat ozan 1. Resmi belge, imtiyaz belgesi. 2. Osmanlıda bir kimseye verilen nişan, rütbe veya toprak imtiyazını gösterir belge. Erkek 889
Beray Ay'ın en ışıltılı, en parlak hali Erkek 14403
Berfin 1. Kardan yapılmış. 2. Tertemiz, kar gibi beyaz. Erkek 8290
Beril Arınmış, aklanmış Erkek 9905
Beril Su Beril isminin anlamı :Arınmış, aklanmış
Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Erkek 3020
Berin 1. En yüksek, çok yüce. 2. Soylu. Erkek 5405
Berk 1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak. Erkek 7430
Berkan 1. Şakıma, parıldama. 2. Kıvırcık tüylü kuzu postu kürkü. Erkek 4908
Berkant Güçlü, bozulmaz, yemin. Erkek 7718
Berkay (bkz. Berk). Erkek 6918
Berke 1. Kama. 2. Altınordu hükümdarı. Cengiz Han'ın torunu ve Cuci'nin 3. oğludur. Erkek 16479
Bermal Dağ tepesi, doruk (bkz. Şahika, zirve). Erkek 1501
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 5226
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 10
Berrak 1. Duru, saf, bulanık olmayan, nurlu. 2. Şimşek, parıltı. 3. Kulağa hoş gelen ses. Erkek 3616
Beste 1. Kapalı, bağlı, bitiştirilmiş bağlanmış. 2. Müzikte, şarkının makam ve ahengi. Erkek 3854
Betigün Beti + Yüz (Bet: benizdeki gibi) Gün: Aydınlık, aydınlık yüz Erkek 556
Betil/Betül Temiz, iffetli Erkek 1664
Bike Benzersiz, eşsiz Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2393
Bilge Bilgili, iyi geniş, derin, bilgi sahibi kimse Kadın ve erkek adı olarak kullanılır. Erkek 2738
Bilun Yarım Ay Erkek 3481
Bingül Bin gülün güzelliğinde Erkek 903
Birant 1. Özel, tek yemin. 2. Özelliği olan yemin. Erkek 856
Biricik Tek, bir tane, emsalsiz Erkek 1637
Birsu Özel bir su, biricik su gibi Erkek 1926
Bora Araziden çıkan şiddetli rüzgar. Erkek 3676
Boran Rüzgar, şimşek, gökgürültüsü, sağanak yağmurun birlikte olduğu iklim hadisesi. Boran Hatun: Emevi halifesi Me'mun'un zevcesi. Erkek 4843
Boray kahraman yürekli,cesur, önde gelen örnek insan anlamına geliyor. Erkek 2118
Bucak Genellikle, geniş verimli bakımlı alanlara verilen ad Erkek 528
Buğra 1. Büyük erkek deve, iki hörgüçlü deve. 2. Turna kuşu, turna sürüsünün önünde uçan turna horozu. 3. Harizm hükümdarlarından birinin lakabı. Erkek 8841
Buket Çiçek demeti. Erkek 2770
Bulem Ay Parçası, Ayın 14’ü Gibi Güzel, Ay Yüzlü Erkek 5979
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3798
Burahan 1. Delil hüccet. 2. Hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan ayıran delil. 3. İlahi aydınlık. Erkek 581
Burcu Güzel koku. Erkek 4956
Burç 1. Süryanice Burgus kelimesinin Arapçalaştınlmış hali. 2. Kalenin köşelerine yapılan daha yüksek ve daha kalın çıkıntı kule. 3. Yuvarlak bina. 4. Güneşin ayrıldığı oniki kısımdan herbiri. 5. Tek hisar. Erkek 714
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3799
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Burçin Dişi geyik. Erkek 5744
Can 1. Can, ruh. Hayat. 2. Güç, kuvvet, hayatiyet, dirilik. 3. Gönül, yakın dost, çok sevilen arkadaş. 4. Mevlevi ve Bektaşi tarikatlarında dervişlerin birbirlerine hitabı. 5. Kişi, fert. 6. Sevgili. Erkek 4850
Canalp Özünde yiğitlik, güçlülük olan kimse. Cana yakın yiğit. Erkek 949
Canberk Güçlü, sağlam kimse. Erkek 3367
Candaş Dost, yoldaş Erkek 901
Canel İçten uzatılan el, dostluk eli Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1089
Caner Delikanlı, genç, dinamik Can ve er kelimelerinden birleşik isim. Erkek 3107
Cankat Yaşamına can ekle, sevinçle dol Erkek 723
Cankut 1. Kişinin mutluluğu talihi, şansı, uğuru. 2. Mutlu talihli kimse. Erkek 1168
Cansın Canım gibisin, canımsın. Erkek 2757
Cansu 1. Hayat veren su, tazelik. 2. Sevgili, sevimli. Erkek 8313
Ceren Halk ağzında "ceylan" anlamına gelir. Erkek 15357
Çağan Bayram, şenlik. Erkek 4816
Çağdaş Aynı çağda yaşayan, çağa uygun Erkek 1238
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 4709
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Çağla Olgunlaşmamış meyve, bazı meyvelerin olgunlaşmadan, henüz yeşilken yenen hali. Erkek 3922
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 10
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 3789
Çağman Çağın insanı. Erkek 928
Çağrı 1. Çakır gözlü. 2. Mavi hareli göz. Çağrı bey (9901060). Büyük Selçuklu devleti hükümdarı Tuğrul beyin kardeşi. Çağrı bey müslüman olduğunda Davud ismini aldı. Kardeşi Tuğrul ise Muhammed ismini almıştır. Erkek 5226
Çakın Şimşek, parıltı Erkek 678
Çelen Yakışıklı, saçak, akıllı Erkek 10
Çevrim Girdap, sürekli değişim, anafor Erkek 10
Çığır Çığın açtığı iz, yol - Yenilikçilik Erkek 526
Çiçek 1. Bitkilerin üreme unsurlarını ihtiva eden renkli veya beyaz renkte açan, çok defa kokulu, sonradan meyve veya tohum haline gelen kısımları (bkz. Şükûfe). 2. Bitki, çiçek açan bitki. 3. Bazı şeylerin toz haline getirilmiş özü, kükürt çiçeği. 4. Kumaş veya başka şeyler üzerine yapılan renkli veya renksiz süsleme. Erkek 1448
Çiğdem Zambakgillerden, soğanlı otsu, çeşitli renklerde çiçek açan kır bitkisi, mahmur çiçeği. Erkek 3193
Çilay Ayın üzerinde beliren açık renk lekeler. Erkek 838
Çilem öykü Çilem : Çilem öykü
Öykü : Hikaye / Masal
Erkek 1036
Çiler Güzel öten, güzel ötüşlü Erkek 1645
Çisem Çiseleyen yağmur Erkek 5784
Çolpan 1. Çoban yıldızı. 2. Aciz, beceriksiz, zavallı. 3. Zühre, venüs. Erkek 2265
Dalan 1. Biçim, şekil. 2. İnce, narin, zarif. Erkek 766
Dalay Deniz. Erkek 897
Damla 1. Bir sıvıdan ayrılarak düşen parça halinde, küçük miktar, katre. 2. Belli miktarlarda akıtılarak kullanılan ilaç. Erkek 5102
Darcan 1. Aceleci, sıkıntılı. 2. Serçe. Erkek 700
Defne Akdeniz ikliminde yetişen, yapraklan sert ve üst yüzleri parlak açık sarı çiçek ve güzel kokan defnegillerden bir ağaç. Erkek 8873
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 4279
Demet 1. Bağlanarak, oluşturulan deste. 2. Biçilip bağlanmış ekin. 3. Bir kaynaktan çıkan ışıkların meydana getirdiği ışık destesi, hazne. Erkek 2938
Deniz 1. Büyük su kütlesi. 2. Büyük su kütlesindeki dalgalanma. Erkek 8454
Deren Derleyen, toplayan, ekini biçip toplayan. Erkek 7959
Derin Yüzeyi tabanından uzak olan Erkek 7077
Destan 1. Hikaye, kıssa. 2. Hile, mekr, tenvir. 3. Rüstem'in babasının lakabı. Erkek 1977
Deste 1. Demet, tutam, takım. 2. Kabza, tutacak yer. 3.On yapraklık altın varak defteri. Erkek 789
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 10
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 798
Devrim 1. Hareket halinde bir şeyin bir eğri çizerek dönmesi, devretmesi. 2. Köklü değişiklik, inkılap. 3. Eski olduğu fark edileni yıkıp yerine yeni olduğu farz edileni koymak. 4. İhtilal. Erkek 2098
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3424
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Didem Gözüm. Erkek 3355
Didil 1. Kır hayatını konu edinen yazı veya şiir, aşk hakkında. 2. Küçük ve şairane resim. 3. İçten ve saf aşk. Erkek 512
Dİla naz İçten gönülden seven Erkek 1913
Dilay Gönlü aydınlatan ay. Erkek 4369
Diler İsteyen, dileyen Erkek 527
Dilmen 1. Güzel. 2. Güzel dil bilen, konuşan, söz söyleyen. Erkek 472
Dilşat Gönlü Şen, Yüreği Sevinçli, Gönlü Hoş, Neşeli; Dil ve Şad Anlamlarını İfade Eder. Erkek 827
Dinç Gücü kuvveti yerinde ve sağlıklı. Erkek 630
Doğa Tabiat karşılığı olarak kuraldışı uydurulmuş kelime. Erkek 2402
Doğaç Önceden düşünülüp hazırlanmadan ortaya çıkan düşünce, eylem üreten, kendiliğinden olan Erkek 2506
Doğan Kartalgillerden, alıştırılarak kuş avında kullanılan, yırtıcı bir kuş. Erkek 2660
Doğuş Yaradılış Erkek 2572
Duru Saf, berrak. Erkek 6352
Duyal Duygulu duyarlı çabuk duygulanan Erkek 912
Dünya Yeryüzü Erkek 10
Ebru 1. Kaş. 2. Bulut renginde, buluta benzer, bulut gibi dalgalı, bulutlu. 3. Kağıt üzerine kendine has usulle yapılan, mermer, damarları gibi dalgalı şekilli süsleme. Ciltçilikte ve hüsnü hat'ta kullanılır. Erkek 8085
Ece 1. Baş reis. 2. Kraliçe. 3. Ana. 4. Yaşlı kadın. Erkek 9669
Ecem Kraliçem, benim sultanım Erkek 6137
Eda naz EDALI NAZLI Erkek 1768
Efe 1. Ağabey, büyük kardeş. 2. Yiğit, cesur. 3. Kabadayı. Erkek 9562
Ege 1. Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her halinden sorumlu olan. 2. Yaşça büyük, ulu. 3. Sahip. Erkek 4354
Egemen Hakim, hüküm süren karşılığı olarak kullanılan bu kelime, hem kök, hem de ek olarak yanlıştır. Türkçe'de ne "eğe" kökü, ne de "manmen" şeklinde isim yapım eki vardır. Erkek 5026
Ejder Bir masal yaratığı, korkulan, güçlü Erkek 1870
Ekim 1. Toprağa ürün ekme işi. 2. Yılın onuncu ayı. Erkek 927
Ela Sarıya çalan kestane rengi, göz rengi. Erkek 8319
Elçin Deste / Demet / Bir kerede ele alınabilecek kadar az olan nesne Erkek 5655
Eldemir Demir gibi güçlü el. Erkek 418
Elem Ağrı. Acı. Keder. Sancı. Dert. Gam. Kaygı. Erkek 3535
Elis Güzel kokulu bir çicek. İsim hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olan ziyaretçilerimiz bize uluşabilirler Erkek 4883
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3315
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Elvin Cennet çiceği, Gökkuşağının her bir tayfına verilen isim, Sıcak Erkek 8248
Emre Aşık. Mübtela. Vurgun. Erkek 10854
Ender çok az, çok seyrek, çok az bulunur, pek nadir. Erkek 1857
Ener En yiğit, en kahraman kişi. Erkek 2158
Enginsu Açık deniz. Erkek 448
Eray Erken ay, ilk ay, ayın ilk günlerinde doğan (bkz. İlkay). Erkek 6486
Erberk Şimşek gibi yiğit. Erkek 822
Erbil Erbil :Yürekli, cesur olarak kabullen" anlamında kullanılan bir ad. Erkek 2419
Erçin Merdiven, basamak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2235
Erden Bekaret / İnsan eli değmemiş /Erkenden Erkek 2272
Erem Ulaşmak, kavuşmak için çaba gösteren Erkek 2765
Eren 1. Yetişen, ulaşan, vasıl olan. 2. İyi yetişmiş kişi. 3. Cesur, yiğit adam. 4. Ermiş. 5. Koca, zevc. 6. Kişi, şahıs. Erkek 9134
Erenay (bkz Eren). Erkek 915
Ergin 1. Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş. 2. Haklarını kendi kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan kimse ( bkz. Reşid). Erkek 1371
Erim Sevgi, mutlu haber Erkek 10
Erinç Rahat, dirlik Erkek 10
Ertaç Erkekliği taç gibi taşıyan Erkek 1195
Ertan Dericilerin,, yaprağıyla sahtiyan (deri) boyadıkları bir nevi ağaç. Erkek 3297
Ertem Erdem / Fazilet Erkek 1395
Erten 1. Sabah güneşin doğduğu zaman. 2. Gün. Erkek 980
Ertürk Yiğit Türk, Kahraman Türk; Türker, Er + Türk Erkek 1039
Esat Çok uğurlu ve mutlu. Erkek 4455
Esen Sağ, salim, sağlıklı Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2025
Eser 1. Nişan, alamet, iz. 2. Etki, tesir. 3. Yok olmuş bir nesneden kalma parça. 4. Bir kişinin ortaya koyduğu mahsul, telif. 5. Hadis, hadis ilmi. 6. İmal, icat. 7. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 6416
Esin 1. Rüzgar, sabah rüzgarı. 2. İlham, çağrışım. Erkek 5744
Eslina Dünyalar güzeli anlamındadır. Erkek
esmira Azeri kökenli bir isim olup, Zümrüt taşı anlamındadır. Erkek 11369
Evgin Telaşlı, aceleci Erkek 709
Gülümser Gülümseyen kişi. Erkek 2257
Kıvanç 1. Sevinç, memnuniyet. 2. Övünen, güvenen, iftihar eden. Erkek 10
Laren İYİ HUYLU TEMİZ DÜRÜST Erkek 4575
Levin Renk, boya Erkek 2643
Meğra Parıldayan Işık Erkek 914
Misra Şiirin bir satırı Erkek 10
Nergiz Çiçek, Bir Süs Bitkisi; Güzelin Gözü, Güzel Gözlü Olan Anlamındadır. Erkek 4508
Nurselin Nur :1. Aydınlık, parıltı, parlaklık, niran. 2. Mekke'deki Hıra dağı. Işığın bir şeye yansımasından meydana gelen parlaklık. Zünnureyn: Hz. Peygamberin 2 kızıyla evlendiği için Hz. Osman'a verilen unvan, onur sahibi. Kur'anı Kerim'in 24. suresinin adı. - Selin :1. Gür akan su. 2. Orta Asya'da yetişen, bodur, sürekli yeşil kalan bitki. Erkek 5360
Nurseza Nura layık , ışığa ve aydınlığa layık. Nur ve seza kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Erkek 1424
Olcan Ay Mutlu, ongun; Rastlantıları düzenlediği ve böylece de insanlara iyi ya da kötü durumlar hazırladığı sanılan şey, şans, talih Erkek 679
ödül Mükafat, Karşılık; Armağan, Hediye; Madalya, Başarı Armağanı Erkek 10
Öznil Nil nehri gibi verimli. Erkek 869
Sadem DURU ,SAF DEMEK Erkek 10276
Sare Sare :Saf, temiz, kalabalık, topluluk anlamları da var(Osmanlıca) Erkek 10718
Su Eda Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Eda isminin anlamı :1. Naz, cilve. 2. Kurum, caka. 3. Alınan şeyi geri ödeme. 4. Bir vazifeyi yerine getirmek.
Erkek 998
Sude Sürmüş, sürülmüş, ezilmiş Erkek 9943
Tanya Danimarka lisanından alınma. (Ermenice) Erkek 6737
Tuana Cennet bahçesine düşen ilk yağmur damlası Erkek 9532
Tuğsen Baş tacı anlamına gelmektedir. Bu isim hakkında daha fazla bilgi sahibi ziyaretçilerimiz bize ulaşabilirler. Erkek 2283
Yiğit mert 1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan. Erkek 1135
Yusuf Emir 1. Hz. Ya'kub (a.s.)'un oğlu olan peygamber Hz. Yusuf. 2. İbranice; inleyen, ah eden, inilti. Erkek 3987