Bebek isimleri
www.bebekisimleri.gen.tr
bebek isimleri
Erkek isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Kız isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Otomatik Ara :
rastgele isim arama
22.500 adet bebek isimlerine sitemizden ulaşabilirsiniz
Ana Sayfa Erkek isimleri Kız isimleri En güzel bebek isimleri En güzel erkek isimleri En güzel kız isimleri Alevi isimleri İsim aramaBebek isminin önemi
Kur-an'da geçen bebek isimleri
Allah'ın 99 ismi
Bebek ismi nasıl konulur
Bebeğin kulağına ismin okunması
Bebeklere isim neden verilir
İsim ne zaman konulmalıdır ?
Bebek isminin önemi
Bebeğin nüfusa kayıt ettirilmesi


Modern isimler

Web sitemizde modern isimlere ulaşabilirsiniz, bebeğiniz için en güzel isimleri seçerek, karar vermenize yardımcı olabiliriz.

İsim Anlamı Cinsiyet Puan
ranya ince bakış Erkek 5259
Açangül (bkz. Gül). Erkek 716
Açelya Kokusuz, fundagillerden çeşitli renklerde çiçek­ler açan bir bitki. Erkek 4885
Açılay Ayın dolunay halinde olmaya başlaması Erkek 1456
Ada Dört Tarafı Sularla Çevrili Kara Parçası Erkek 4375
Adal "Adın yayılsın, ün kazan" manasında. Erkek 2997
adelina 1.hanım hanımcık. 2.çok güzel ve merhametli olan Erkek 4444
Afet 1. Büyük felaket, bela, musibet. 2. Çok güzel kadın, dil­ber Erkek 1008
Afife (bkz. Afif). IV. Mehmed'in hanımı. Erkek 1165
Afitap Güneş / Çok güzel Erkek 1093
Ağça Temiz, saf Erkek 10
Ahenk 1. Uygun, uyum düzen, armoni. 2. Renkler arasında uygunluk. Sesler arasında uygunluk, düzen, makam. 3. Çalgılı eğlenceSaz takımınca icra edilen beste. 4. Kasıt, niyet. Erkek 889
Ahsen Daha güzel, çok gü­zel, en güzel. Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Ahseni takvim: En gü­zel şekil. Kur'anı Kerim'in Tin sure­sinin 3. ayetinde insanın ahseni tak­vim üzere yaratıldığı beyan buyurulmaktadır. Ahsen kelimesi, Kur'an'da 16 yerde zikredilmiştir Erkek 8781
Ahu 1. Ceylan, karaca, gazal. 2. Güzel, ince alımlı kadın. 3. Gözleri ceylan gözüne benzeyen ka­dın. 4. Kardeş, dost Erkek 2137
Ahu Naz Nazlı güzel,nazenin. Erkek 939
Ahucan Çok güzel dost. Erkek 599
Ahueda Nazlı güzel. Erkek 772
Ahuela Çok güzel gözlü. Erkek 1385
Ahugül Çok güzel. Erkek 684
Ahugüzar Becerikli güzel. Erkek 572
Ahunur Göz kamaştıran güzelliğe sahip olan. Erkek 977
Ahuse Coşkulu güzellik Erkek 1371
Ahuşen Güzel ve neşeli. Erkek 563
Ajda 1. Filiz sürgün. 2. Çentik çentik olan şey Erkek 1963
Ajlan Hızlı, çabuk, telaşlı Erkek 2756
Akasya Küçük sıra yapraklı, gölgeli küçük cinsleri süs için yetiştirilen baklagillerden bir ağaç. Salkım ağacı da denir. Erkek 1697
Akel 1. Doğru, dürüst iş­ler yapan kimse. Dürüst, güvenilir er­kek. Erkek 1225
Akgün Mutlu, sevinçli gün. Erkek 604
Aksevil (bkz. Sevil). Erkek 510
Aksu 1. Temiz, pırıl pı­rıl su gibi. 2. Nehir Erkek 686
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 10
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 10
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 958
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 10
Ala Ela karışık renkli, alaca; Benekli; Tam olgunlaşmamış, yarı olmuş Erkek 1420
Alagül Çok renkli gül. Erkek 978
Alçiçek Kırmızı çiçek. Erkek 472
Alçin Kırmızı renkli küçük bir kuş türü Erkek 1796
Aleda Nazlı, kaprisli Erkek 2824
Alev 1. Ateşten ve yanı­cı cisimlerden çıkan parlak, çeşitli şe­killere giren gazlardan meydana gelen şeffaf dil, yalım. 2. Aşk ateşi, sevda. 3. Alımlı, cazibeli kadın. Erkek 1800
Aleyna Esenlik ve güzelliklere sahip, esenlik içinde olan Erkek 11393
Algül Kırmızı gül. Erkek 681
Alım Gözü gönlü çeken nitelik, çekicilik, gönül çelen güzellik, albeni Erkek 12
Alkan Kırmızı kan. Alkan bey: Türk denizci. Selçuklula­rın egemenliğindeki İznik'te Ebu'lKasım'ın donanma komutanı. Erkek 1471
Alkım Gökkuşağı. Al­kım (Uluğ Bahadır) Türk Arkeolog. Erkek 4711
Alkın 1. Sevdalı, aşık, vurgun. 2. El çırpma, övme. Erkek 4127
Alkız Kırmızı yanaklı,sağlıklı kız. Erkek 752
Almila Elma gibi kırmızı yanaklı güzel Erkek 6616
Almina Al elma Erkek 8000
Almira Pınar Almira isminin anlamı :ay tutulması sırasında ayın çevresinde görünen kızıllık

Pınar isminin anlamı :Yerden kaynayıp çıkan su, kaynak, çeşme. Bir suyun çıktığı yer, su başı. Kaynak suyunun devamlı aktığı yer
Erkek 1164
Alp Emre Alp isminin anlamı :1. Eski Türklerde kahraman, yiğit, cesur, bahadır, pehli­van. 2. Seyfi kola mensup, savaşçı, fütüvvct ehli. Alperen, Alpgazi. Bu isim İslam'dan sonra da Türkler ara­sında kullanılmaya devam etti

Emre isminin anlamı :Aşık. Mübtela. Vurgun
Erkek 581
Alpay Cesur, yiğit kimse. Erkek 4219
Alper (bkz. Alp). Erkek 4323
Alpike Kahraman kraliçe Erkek 942
Altan 1. Sabahın güneş doğarkenki zamanı. 2. Hakanlara ve­rilen unvan, sultan, padişah. Erkek 5038
Alya 1. Yüksek yer, yük­seklik. 2. Gök, sema. Erkek 19615
Amine Gönlü emin, kal­binde korku olmayan Peygamber'in (s.a.s) annesinin adı. (bkz. Emine). Erkek 3563
Andaç Bir kimseyi hatırlamak için saklanan şey, hatıra Erkek 2256
Andaç Armağan,hediye Erkek 10
Anıl 1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan. Erkek 8163
Anıl Berk Anıl isminin anlamı :1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan

Berk isminin anlamı :1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak.
Erkek 1012
Anka Kaf Dağı'nda bulunduğu söylenen masal kuşu Erkek 2175
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 4550
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 10
Aras Sahip çıkılan buluntu, Doğu anadoluda bir ırmağın adı Erkek 37201
Aras ege ArasKalın Yün, At kılı anlamında (Aras nehri)
Mert1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan.
Erkek 2173
Arcan Saf,temiz Erkek 1653
Arda 1. Eskiden bazı ça­vuşların elde tuttukları uzun değnek. 2. İşaret için dikilen değnek3. Çık­rıkçı kalemi. 4. Sonra gelen. Erkek 8819
Arel Temiz, dürüst kimse. Erkek 34665
Argün Temiz, aydınlık gün. Erkek 10
Arıkan Temiz soy. Erkek 1142
Arın 1. Temiz, arı, saf. 2. Alın. 3. Yüz, cephe. Dağların, tepele­rin yüzü. Erkek 10894
Arkan 1. Temiz, ari kan­dan gelen. 2. Üstün galip. Arkan (Seyfı) Türk mimar (19031966). Erkek 850
Arkın Yavaş, ağır, sa­kin, gelecek yıl. Erkek 1671
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 1267
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 10
Arman 1. Hasret, özle­me. 2. Zahmet, sıkıntı. 3. Teessüf. 4. Pişmanlık. Erkek 2790
Armina Emine, korkusuz, yürekli Erkek 2466
Arnisa Çok namuslu kadın Erkek 1504
Arsen Erkek 2907
Arsu Su kadar berrak Erkek 1093
Arsun Yüreğindeki temizliği yansıtan Erkek 1070
Artaç Taç Utanma duygusunu baş tacı eden Erkek 487
Artun Gururlu, kendine güveni olan, vakur. Erkek 2199
Aryan Operada sanatçının orkestra eşliğinde söylediği uzun şarkı Erkek 2579
Arzela Kendi kendine olan dağ çiçegi Erkek 2141
Arzu 1. İstek, bahşiş. 2. Emel, heves, meyl. 3. Özlemek, müş­tak olmak. "Arzum" olarak da kulla­nılır. Meşhur halk hikayelerinde Kamber'in sevgilisi. Erkek 3010
Arzu Naz Naz yapan,nazenin. Erkek 874
Arzucan Candan isteyen. Erkek 545
Arzugül İstenilen,beğenilen gül. Erkek 566
Arzuman (bkz. Arzu). Erkek 919
Asalbike Gerçek hanım, gerçek güzel Erkek 553
Asel Bal, Cennetteki dört sudan biri Erkek 6988
Asena Dişi kurt, güzel kız Erkek 2076
Asi İsyan Eden, İsyankar;
Haydut, Bozguncu, Şaki;
Söz Dinlemeyen, İtaat Etmeyen (Tıpkı “Âsiye” ismi gibi bu isim de Hz. Muhammed tarafından değiştirilmiştir;
Hz. Muhammed, “Âsi” isimli bir sahabiye “Muti/Mûti” (İtaat Eden, İtaatkar, Uysal) ismini takmıştır.)
Erkek 5519
Aslı 1. Asıl, tek, dip, kü­tük, temel, esas, kaide, kural, hakikat. 2. Soy, sop, nesep. 3. Bir şeyin belli başlı kısmı, başlangıç, baş yer, sıhhat. 4. Hakiki, esaslı, halis, safi. 5. Esasen, zaten, başlıca, en ziyade, hakikaten. Erkek 7995
Aslıcan Özü can gibi sevgili Erkek 947
Aslıhan Han soyundan gelen. Erkek 10
Aslım Özü geçmişe ait Erkek 1656
Aslınaz Nazlı olması geçmişinden gelen. Erkek 748
Aslınur Nur saçan bir geçmişi olan. Erkek 2351
Aslısu Geçmişi su gibi berrak ve temiz Erkek 898
Asrın Çağdaş, bu çağa ait olan, çağa uygun olan Erkek 3498
Asu 1.Afacan 2. Isyan eden Erkek 1738
Asutay Hırçın tay. Erkek 1138
Asya Dünyadaki kıtala­rın en büyüğü. Erkek 8159
Ata 1. Baba. 2. Soyun geçmişte yaşamış ferdi. 3. Vermiş, veriş. Bağışlama, ihsan. 4. Yesevi ta­rikatında mürşid. Ata b. Ebi Rabah: Fıkıh alimi (Mekke 733). Ebu Meysere b. Ebu Hüseyin elFikri'nin azatlı kölesiydi. Birçok hadis rivayet etmiştir. Erkek 4799
Atacan (bkz. Ata). Erkek 1319
Atakan 1. Düşünmek­sizin her işe sokulan adam. 2. İleri atı­lan. Erkek 3666
Atalay (bkz. "Ata"). Ünlü, namlı, şöhretli. Atalay Mah­mut, Türk güreşçi. Balkan, Avrupa, Dünya ve Meksika Olimpiyatları şampiyonu oldu (1968). Erkek 2739
Ataman (bkz. "Ata"). 1. Ata kişi, başkan, önder. 2. Don ka­zaklarının önderlerine verilen ad. Erkek 1617
Atay Bilinen, tanınmış. Erkek 4002
Ateş Yanıcı maddelerin yanmasıyla ısı ve ışığın ortaya çıkması Erkek 2578
Atıl Girişken ol, ilerle­mek için çaba göster. Erkek 587
Atılgan 1. Karşısına çıkabilecek engellerden ve tehlikeler­den korkmadan her zaman ileriye atı­lan. 2. Karşı çıkan, çekinmesi olma­yan, cüretkar. 3. Hevesli. Erkek 533
Atınç Atılgan / Atak Erkek 717
Aybar 1. Gösterişli, hey­betli, görkemli. 2. Korku veren. Erkek 1168
Ayben Ay benizli. Erkek 2628
Ayberk 1. Sağlam ay, sağlam kişilik. 2. Şimşek, ay'ın şim­şek gibi parlaklığı. 3. Yaprak, ay yap­rağı. Erkek 3090
Aybüke Eski Türk kadın isimlerinden Erkek 5342
Ayca Ay gibi güzel, ışıklı, parlak. Erkek 6137
Ayça 1. Ayın yeni doğ­duğu günlerdeki şekli, yeni ay, hilal. 2. Cami kubbelerine ve minare külah­larına konulan hilal şeklindeki süs. 3. Ay kadar güzel, aydınlık. Erkek 185
Ayçin Ayçın, ay gibi, aya benzer Erkek 3892
Ayda Dere kıyılarında yetişen bir bitki - Parmakları, endamı güzel kadın Erkek 9234
Aydil Güzel, parlak, aydınlık gönül Erkek 1094
Aygen 1. Dost, arkadaş. 2. Sevgili, yar. 3. Temiz yaratılıştı. Erkek 1487
Aykan Soylu, asil, te­miz kişi. Erkek 2734
Aylis cennette bi bahçe. Ay parçası, ışıltısı Erkek 3917
Ayperen Yiğit, bahadır Erkek 848
Aysen Ay gibi güzel. Parlak ve nurlu. Erkek 36
Ayşan Ay gibi şanlı, gör­kemli, parlak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 17
Aytaç Başa takılan ay şeklinde taç. Erkek 2900
Aytek Ay gibi (Eski Türkçede tek/teg olarak kullanılmış­tır). Erkek 1021
Aytunç Ay gibi güzel,tunç kadar sağlam Erkek 2051
Ayyüce Ay gibi aydınlık nurlu ve yüce olan er Erkek 1262
Azer Azerbaycan kelimesinin kökü olan Azer'den.. Erkek 10
Azra 1. Bakire, kızoğlan kız. 2. Ayak değmemiş kum. 3. Delinmemiş inci. 4. Hz. Meryem'e verilen adlardan. 5. Medine şehrinin adların­dan biri. 6. Masal kahramanı "Vamık"'ın sevgilisi. Erkek 14375
Bahar 1. Kışla yaz arasındaki mevsim. 22 Mart'la Haziran arası, ilkyaz. 2. Güzellik, güzel. 3. Sığır gözü, papatya, sığır papatyası, sarı papatya. 4. Put, çelipa, sanem. 5. Atılmış pamuk. 6. Ölçek. 7. Karanfil, tarçın, karabiber gibi kokulu şey. Erkek 3502
Balca Bal damlası, bal gibi Erkek 1649
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2064
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Banu 1. Kadın hatun, hanım. 2. Kraliçe, prenses. 3. Gelin. 4. Şarap ve gül suyu gibi şeylerin şişesi. 5. Yusuf ve Zeliha öyküsünün kadın kahramanı Banu Hanım (Cevheriye Banu). Türk halk şairi. (18641914 Çankırı). Kadiri tarikatı bağlılarından. Erkek 3419
Baran 1. Yağmur. Mevsimi Baran, yağmur mevsimi. Erkek 4424
Baransel (bkz. Baran). Erkek 1279
Barın 1. Bütün, hep. 2. Güç kuvvet. 3. Göğüs. 4. Moğol devrinde Orta Asya'da büyük beyliklerden biri. Erkek 4088
Barış 1. Savaşsızlık durumu. 2. Savaştan sonra silah bırakma, uzlaşma sulh. 3. Dirlik, düzenlik. Erkek 4544
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 963
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Barkın Yolculuk eden, yolcu gezgin. Erkek 5224
Barlas Kahraman, savaşçı. Erkek 12777
Bars l. Kaplana benzeyen yırtıcı hayvan. 2. Arı oğuluİsim olarak kullanılmaz. Barsbay: (elMelikü'1Eşref (Öl. 1438). Mısır Memluklan sultanı. Çerkez hanedanındandır. Erkek 1824
Başak Sağlam, dayanıklı. Erkek 3720
Başar Başarılı ol, işi sonuçlandır. Erkek 1792
Başer (bkz. Başar). Erkek 971
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 25
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 1409
Batıhan (bkz. Batı). Erkek 898
Batıray (bkz. Batır). Erkek 695
Batu Üstün gelen, gücü yeten, galip. Erkek 6928
Batur Kahraman, yiğit, cesur, bahadır. Erkek 2082
Baycan (bkz. Baybaş). Erkek 971
Bayhan Zengin ve güçlü Erkek 867
Baykal Yaban kısrağı. Moğolistandaki büyükgöl Erkek 10
Baysal Dirlik düzenlik içinde, sakin,gürültüsüz. Erkek 10
Bayülken Göğün 16.katında oturan barış tanrısı Erkek 10
Begüm Saygıdeğer kadın, hanımefendi - Hint prenseslerine verilen san Erkek 10
Belin Şaşkınlık, hayret Erkek 10
Bengisu Ebedilik, ölümsüzlük veren su, Abı hayat. Erkek 8497
Bengü Ebedi, sonu olmayan. Erkek 2393
Bengül Üzerinde benekler bulunan gül Erkek 1153
Bensu Su gibi aziz benlik Erkek 3469
Berat ozan 1. Resmi belge, imtiyaz belgesi. 2. Osmanlıda bir kimseye verilen nişan, rütbe veya toprak imtiyazını gösterir belge. Erkek 916
Beray Ay'ın en ışıltılı, en parlak hali Erkek 14591
Berfin 1. Kardan yapılmış. 2. Tertemiz, kar gibi beyaz. Erkek 8416
Beril Arınmış, aklanmış Erkek 10037
Beril Su Beril isminin anlamı :Arınmış, aklanmış
Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Erkek 3117
Berin 1. En yüksek, çok yüce. 2. Soylu. Erkek 5496
Berk 1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak. Erkek 7528
Berkan 1. Şakıma, parıldama. 2. Kıvırcık tüylü kuzu postu kürkü. Erkek 4976
Berkant Güçlü, bozulmaz, yemin. Erkek 7847
Berkay (bkz. Berk). Erkek 7033
Berke 1. Kama. 2. Altınordu hükümdarı. Cengiz Han'ın torunu ve Cuci'nin 3. oğludur. Erkek 16676
Bermal Dağ tepesi, doruk (bkz. Şahika, zirve). Erkek 1543
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 5306
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 10
Berrak 1. Duru, saf, bulanık olmayan, nurlu. 2. Şimşek, parıltı. 3. Kulağa hoş gelen ses. Erkek 3688
Beste 1. Kapalı, bağlı, bitiştirilmiş bağlanmış. 2. Müzikte, şarkının makam ve ahengi. Erkek 3910
Betigün Beti + Yüz (Bet: benizdeki gibi) Gün: Aydınlık, aydınlık yüz Erkek 576
Betil/Betül Temiz, iffetli Erkek 1703
Bike Benzersiz, eşsiz Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2457
Bilge Bilgili, iyi geniş, derin, bilgi sahibi kimse Kadın ve erkek adı olarak kullanılır. Erkek 2788
Bilun Yarım Ay Erkek 3624
Bingül Bin gülün güzelliğinde Erkek 943
Birant 1. Özel, tek yemin. 2. Özelliği olan yemin. Erkek 893
Biricik Tek, bir tane, emsalsiz Erkek 1680
Birsu Özel bir su, biricik su gibi Erkek 1979
Bora Araziden çıkan şiddetli rüzgar. Erkek 3724
Boran Rüzgar, şimşek, gökgürültüsü, sağanak yağmurun birlikte olduğu iklim hadisesi. Boran Hatun: Emevi halifesi Me'mun'un zevcesi. Erkek 4940
Boray kahraman yürekli,cesur, önde gelen örnek insan anlamına geliyor. Erkek 2169
Bucak Genellikle, geniş verimli bakımlı alanlara verilen ad Erkek 556
Buğra 1. Büyük erkek deve, iki hörgüçlü deve. 2. Turna kuşu, turna sürüsünün önünde uçan turna horozu. 3. Harizm hükümdarlarından birinin lakabı. Erkek 8964
Buket Çiçek demeti. Erkek 2809
Bulem Ay Parçası, Ayın 14’ü Gibi Güzel, Ay Yüzlü Erkek 6246
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 21
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3825
Burahan 1. Delil hüccet. 2. Hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan ayıran delil. 3. İlahi aydınlık. Erkek 608
Burcu Güzel koku. Erkek 5023
Burç 1. Süryanice Burgus kelimesinin Arapçalaştınlmış hali. 2. Kalenin köşelerine yapılan daha yüksek ve daha kalın çıkıntı kule. 3. Yuvarlak bina. 4. Güneşin ayrıldığı oniki kısımdan herbiri. 5. Tek hisar. Erkek 740
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3874
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Burçin Dişi geyik. Erkek 5848
Can 1. Can, ruh. Hayat. 2. Güç, kuvvet, hayatiyet, dirilik. 3. Gönül, yakın dost, çok sevilen arkadaş. 4. Mevlevi ve Bektaşi tarikatlarında dervişlerin birbirlerine hitabı. 5. Kişi, fert. 6. Sevgili. Erkek 4935
Canalp Özünde yiğitlik, güçlülük olan kimse. Cana yakın yiğit. Erkek 990
Canberk Güçlü, sağlam kimse. Erkek 3431
Candaş Dost, yoldaş Erkek 941
Canel İçten uzatılan el, dostluk eli Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1134
Caner Delikanlı, genç, dinamik Can ve er kelimelerinden birleşik isim. Erkek 3163
Cankat Yaşamına can ekle, sevinçle dol Erkek 752
Cankut 1. Kişinin mutluluğu talihi, şansı, uğuru. 2. Mutlu talihli kimse. Erkek 1197
Cansın Canım gibisin, canımsın. Erkek 2842
Cansu 1. Hayat veren su, tazelik. 2. Sevgili, sevimli. Erkek 8473
Ceren Halk ağzında "ceylan" anlamına gelir. Erkek 15582
Çağan Bayram, şenlik. Erkek 4898
Çağdaş Aynı çağda yaşayan, çağa uygun Erkek 1277
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 4813
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Çağla Olgunlaşmamış meyve, bazı meyvelerin olgunlaşmadan, henüz yeşilken yenen hali. Erkek 3994
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 3850
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 10
Çağman Çağın insanı. Erkek 965
Çağrı 1. Çakır gözlü. 2. Mavi hareli göz. Çağrı bey (9901060). Büyük Selçuklu devleti hükümdarı Tuğrul beyin kardeşi. Çağrı bey müslüman olduğunda Davud ismini aldı. Kardeşi Tuğrul ise Muhammed ismini almıştır. Erkek 5290
Çakın Şimşek, parıltı Erkek 704
Çelen Yakışıklı, saçak, akıllı Erkek 10
Çevrim Girdap, sürekli değişim, anafor Erkek 10
Çığır Çığın açtığı iz, yol - Yenilikçilik Erkek 553
Çiçek 1. Bitkilerin üreme unsurlarını ihtiva eden renkli veya beyaz renkte açan, çok defa kokulu, sonradan meyve veya tohum haline gelen kısımları (bkz. Şükûfe). 2. Bitki, çiçek açan bitki. 3. Bazı şeylerin toz haline getirilmiş özü, kükürt çiçeği. 4. Kumaş veya başka şeyler üzerine yapılan renkli veya renksiz süsleme. Erkek 1486
Çiğdem Zambakgillerden, soğanlı otsu, çeşitli renklerde çiçek açan kır bitkisi, mahmur çiçeği. Erkek 3235
Çilay Ayın üzerinde beliren açık renk lekeler. Erkek 869
Çilem öykü Çilem : Çilem öykü
Öykü : Hikaye / Masal
Erkek 1070
Çiler Güzel öten, güzel ötüşlü Erkek 1700
Çisem Çiseleyen yağmur Erkek 5883
Çolpan 1. Çoban yıldızı. 2. Aciz, beceriksiz, zavallı. 3. Zühre, venüs. Erkek 2333
Dalan 1. Biçim, şekil. 2. İnce, narin, zarif. Erkek 798
Dalay Deniz. Erkek 925
Damla 1. Bir sıvıdan ayrılarak düşen parça halinde, küçük miktar, katre. 2. Belli miktarlarda akıtılarak kullanılan ilaç. Erkek 5152
Darcan 1. Aceleci, sıkıntılı. 2. Serçe. Erkek 730
Defne Akdeniz ikliminde yetişen, yapraklan sert ve üst yüzleri parlak açık sarı çiçek ve güzel kokan defnegillerden bir ağaç. Erkek 9025
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 24
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 4337
Demet 1. Bağlanarak, oluşturulan deste. 2. Biçilip bağlanmış ekin. 3. Bir kaynaktan çıkan ışıkların meydana getirdiği ışık destesi, hazne. Erkek 2980
Deniz 1. Büyük su kütlesi. 2. Büyük su kütlesindeki dalgalanma. Erkek 8558
Deren Derleyen, toplayan, ekini biçip toplayan. Erkek 8178
Derin Yüzeyi tabanından uzak olan Erkek 7166
Destan 1. Hikaye, kıssa. 2. Hile, mekr, tenvir. 3. Rüstem'in babasının lakabı. Erkek 2021
Deste 1. Demet, tutam, takım. 2. Kabza, tutacak yer. 3.On yapraklık altın varak defteri. Erkek 816
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 19
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 823
Devrim 1. Hareket halinde bir şeyin bir eğri çizerek dönmesi, devretmesi. 2. Köklü değişiklik, inkılap. 3. Eski olduğu fark edileni yıkıp yerine yeni olduğu farz edileni koymak. 4. İhtilal. Erkek 2162
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3479
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Didem Gözüm. Erkek 3412
Didil 1. Kır hayatını konu edinen yazı veya şiir, aşk hakkında. 2. Küçük ve şairane resim. 3. İçten ve saf aşk. Erkek 540
Dİla naz İçten gönülden seven Erkek 1962
Dilay Gönlü aydınlatan ay. Erkek 4436
Diler İsteyen, dileyen Erkek 553
Dilmen 1. Güzel. 2. Güzel dil bilen, konuşan, söz söyleyen. Erkek 495
Dilşat Gönlü Şen, Yüreği Sevinçli, Gönlü Hoş, Neşeli; Dil ve Şad Anlamlarını İfade Eder. Erkek 857
Dinç Gücü kuvveti yerinde ve sağlıklı. Erkek 656
Doğa Tabiat karşılığı olarak kuraldışı uydurulmuş kelime. Erkek 2463
Doğaç Önceden düşünülüp hazırlanmadan ortaya çıkan düşünce, eylem üreten, kendiliğinden olan Erkek 2583
Doğan Kartalgillerden, alıştırılarak kuş avında kullanılan, yırtıcı bir kuş. Erkek 2730
Doğuş Yaradılış Erkek 2627
Duru Saf, berrak. Erkek 6452
Duyal Duygulu duyarlı çabuk duygulanan Erkek 955
Dünya Yeryüzü Erkek 10
Ebru 1. Kaş. 2. Bulut renginde, buluta benzer, bulut gibi dalgalı, bulutlu. 3. Kağıt üzerine kendine has usulle yapılan, mermer, damarları gibi dalgalı şekilli süsleme. Ciltçilikte ve hüsnü hat'ta kullanılır. Erkek 8176
Ece 1. Baş reis. 2. Kraliçe. 3. Ana. 4. Yaşlı kadın. Erkek 9818
Ecem Kraliçem, benim sultanım Erkek 6235
Eda naz EDALI NAZLI Erkek 1821
Efe 1. Ağabey, büyük kardeş. 2. Yiğit, cesur. 3. Kabadayı. Erkek 9701
Ege 1. Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her halinden sorumlu olan. 2. Yaşça büyük, ulu. 3. Sahip. Erkek 4427
Egemen Hakim, hüküm süren karşılığı olarak kullanılan bu kelime, hem kök, hem de ek olarak yanlıştır. Türkçe'de ne "eğe" kökü, ne de "manmen" şeklinde isim yapım eki vardır. Erkek 5101
Ejder Bir masal yaratığı, korkulan, güçlü Erkek 1927
Ekim 1. Toprağa ürün ekme işi. 2. Yılın onuncu ayı. Erkek 955
Ela Sarıya çalan kestane rengi, göz rengi. Erkek 8428
Elçin Deste / Demet / Bir kerede ele alınabilecek kadar az olan nesne Erkek 5727
Eldemir Demir gibi güçlü el. Erkek 439
Elem Ağrı. Acı. Keder. Sancı. Dert. Gam. Kaygı. Erkek 3599
Elis Güzel kokulu bir çicek. İsim hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olan ziyaretçilerimiz bize uluşabilirler Erkek 4992
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3384
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Elvin Cennet çiceği, Gökkuşağının her bir tayfına verilen isim, Sıcak Erkek 8385
Emre Aşık. Mübtela. Vurgun. Erkek 11024
Ender çok az, çok seyrek, çok az bulunur, pek nadir. Erkek 1902
Ener En yiğit, en kahraman kişi. Erkek 2251
Enginsu Açık deniz. Erkek 468
Eray Erken ay, ilk ay, ayın ilk günlerinde doğan (bkz. İlkay). Erkek 6583
Erberk Şimşek gibi yiğit. Erkek 864
Erbil Erbil :Yürekli, cesur olarak kabullen" anlamında kullanılan bir ad. Erkek 2487
Erçin Merdiven, basamak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2278
Erden Bekaret / İnsan eli değmemiş /Erkenden Erkek 2358
Erem Ulaşmak, kavuşmak için çaba gösteren Erkek 2827
Eren 1. Yetişen, ulaşan, vasıl olan. 2. İyi yetişmiş kişi. 3. Cesur, yiğit adam. 4. Ermiş. 5. Koca, zevc. 6. Kişi, şahıs. Erkek 9237
Erenay (bkz Eren). Erkek 946
Ergin 1. Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş. 2. Haklarını kendi kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan kimse ( bkz. Reşid). Erkek 1420
Erim Sevgi, mutlu haber Erkek 10
Erinç Rahat, dirlik Erkek 10
Ertaç Erkekliği taç gibi taşıyan Erkek 1238
Ertan Dericilerin,, yaprağıyla sahtiyan (deri) boyadıkları bir nevi ağaç. Erkek 3340
Ertem Erdem / Fazilet Erkek 1430
Erten 1. Sabah güneşin doğduğu zaman. 2. Gün. Erkek 1011
Ertürk Yiğit Türk, Kahraman Türk; Türker, Er + Türk Erkek 1077
Esat Çok uğurlu ve mutlu. Erkek 4556
Esen Sağ, salim, sağlıklı Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2078
Eser 1. Nişan, alamet, iz. 2. Etki, tesir. 3. Yok olmuş bir nesneden kalma parça. 4. Bir kişinin ortaya koyduğu mahsul, telif. 5. Hadis, hadis ilmi. 6. İmal, icat. 7. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 6502
Esin 1. Rüzgar, sabah rüzgarı. 2. İlham, çağrışım. Erkek 5848
Eslina Dünyalar güzeli anlamındadır. Erkek
esmira Azeri kökenli bir isim olup, Zümrüt taşı anlamındadır. Erkek 11763
Evgin Telaşlı, aceleci Erkek 736
Gülümser Gülümseyen kişi. Erkek 2310
Kıvanç 1. Sevinç, memnuniyet. 2. Övünen, güvenen, iftihar eden. Erkek 10
Laren İYİ HUYLU TEMİZ DÜRÜST Erkek 4743
Levin Renk, boya Erkek 2713
Meğra Parıldayan Işık Erkek 951
Misra Şiirin bir satırı Erkek 10
Nergiz Çiçek, Bir Süs Bitkisi; Güzelin Gözü, Güzel Gözlü Olan Anlamındadır. Erkek 4602
Nurselin Nur :1. Aydınlık, parıltı, parlaklık, niran. 2. Mekke'deki Hıra dağı. Işığın bir şeye yansımasından meydana gelen parlaklık. Zünnureyn: Hz. Peygamberin 2 kızıyla evlendiği için Hz. Osman'a verilen unvan, onur sahibi. Kur'anı Kerim'in 24. suresinin adı. - Selin :1. Gür akan su. 2. Orta Asya'da yetişen, bodur, sürekli yeşil kalan bitki. Erkek 5510
Nurseza Nura layık , ışığa ve aydınlığa layık. Nur ve seza kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Erkek 1484
Olcan Ay Mutlu, ongun; Rastlantıları düzenlediği ve böylece de insanlara iyi ya da kötü durumlar hazırladığı sanılan şey, şans, talih Erkek 713
ödül Mükafat, Karşılık; Armağan, Hediye; Madalya, Başarı Armağanı Erkek 10
Öznil Nil nehri gibi verimli. Erkek 912
Sadem DURU ,SAF DEMEK Erkek 10593
Sare Sare :Saf, temiz, kalabalık, topluluk anlamları da var(Osmanlıca) Erkek 10927
Su Eda Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Eda isminin anlamı :1. Naz, cilve. 2. Kurum, caka. 3. Alınan şeyi geri ödeme. 4. Bir vazifeyi yerine getirmek.
Erkek 1030
Sude Sürmüş, sürülmüş, ezilmiş Erkek 10072
Tanya Danimarka lisanından alınma. (Ermenice) Erkek 6917
Tuana Cennet bahçesine düşen ilk yağmur damlası Erkek 9706
Tuğsen Baş tacı anlamına gelmektedir. Bu isim hakkında daha fazla bilgi sahibi ziyaretçilerimiz bize ulaşabilirler. Erkek 2337
Yiğit mert 1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan. Erkek 1169
Yusuf Emir 1. Hz. Ya'kub (a.s.)'un oğlu olan peygamber Hz. Yusuf. 2. İbranice; inleyen, ah eden, inilti. Erkek 4091