Bebek isimleri
www.bebekisimleri.gen.tr
bebek isimleri
Erkek isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Kız isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Otomatik Ara :
rastgele isim arama
22.500 adet bebek isimlerine sitemizden ulaşabilirsiniz
Ana Sayfa Erkek isimleri Kız isimleri En güzel bebek isimleri En güzel erkek isimleri En güzel kız isimleri Alevi isimleri İsim aramaBebek isminin önemi
Kur-an'da geçen bebek isimleri
Allah'ın 99 ismi
Bebek ismi nasıl konulur
Bebeğin kulağına ismin okunması
Bebeklere isim neden verilir
İsim ne zaman konulmalıdır ?
Bebek isminin önemi
Bebeğin nüfusa kayıt ettirilmesi


Modern isimler

Web sitemizde modern isimlere ulaşabilirsiniz, bebeğiniz için en güzel isimleri seçerek, karar vermenize yardımcı olabiliriz.

İsim Anlamı Cinsiyet Puan
ranya ince bakış Erkek 4638
Açangül (bkz. Gül). Erkek 612
Açelya Kokusuz, fundagillerden çeşitli renklerde çiçek­ler açan bir bitki. Erkek 4598
Açılay Ayın dolunay halinde olmaya başlaması Erkek 1320
Ada Dört Tarafı Sularla Çevrili Kara Parçası Erkek 4081
Adal "Adın yayılsın, ün kazan" manasında. Erkek 2719
adelina 1.hanım hanımcık. 2.çok güzel ve merhametli olan Erkek 4070
Afet 1. Büyük felaket, bela, musibet. 2. Çok güzel kadın, dil­ber Erkek 899
Afife (bkz. Afif). IV. Mehmed'in hanımı. Erkek 1029
Afitap Güneş / Çok güzel Erkek 993
Ağça Temiz, saf Erkek 10
Ahenk 1. Uygun, uyum düzen, armoni. 2. Renkler arasında uygunluk. Sesler arasında uygunluk, düzen, makam. 3. Çalgılı eğlenceSaz takımınca icra edilen beste. 4. Kasıt, niyet. Erkek 805
Ahsen Daha güzel, çok gü­zel, en güzel. Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Ahseni takvim: En gü­zel şekil. Kur'anı Kerim'in Tin sure­sinin 3. ayetinde insanın ahseni tak­vim üzere yaratıldığı beyan buyurulmaktadır. Ahsen kelimesi, Kur'an'da 16 yerde zikredilmiştir Erkek 8116
Ahu 1. Ceylan, karaca, gazal. 2. Güzel, ince alımlı kadın. 3. Gözleri ceylan gözüne benzeyen ka­dın. 4. Kardeş, dost Erkek 1974
Ahu Naz Nazlı güzel,nazenin. Erkek 854
Ahucan Çok güzel dost. Erkek 519
Ahueda Nazlı güzel. Erkek 686
Ahuela Çok güzel gözlü. Erkek 1281
Ahugül Çok güzel. Erkek 599
Ahugüzar Becerikli güzel. Erkek 497
Ahunur Göz kamaştıran güzelliğe sahip olan. Erkek 882
Ahuse Coşkulu güzellik Erkek 1225
Ahuşen Güzel ve neşeli. Erkek 483
Ajda 1. Filiz sürgün. 2. Çentik çentik olan şey Erkek 1830
Ajlan Hızlı, çabuk, telaşlı Erkek 2470
Akasya Küçük sıra yapraklı, gölgeli küçük cinsleri süs için yetiştirilen baklagillerden bir ağaç. Salkım ağacı da denir. Erkek 1570
Akel 1. Doğru, dürüst iş­ler yapan kimse. Dürüst, güvenilir er­kek. Erkek 1119
Akgün Mutlu, sevinçli gün. Erkek 528
Aksevil (bkz. Sevil). Erkek 448
Aksu 1. Temiz, pırıl pı­rıl su gibi. 2. Nehir Erkek 606
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 10
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 10
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 847
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 10
Ala Ela karışık renkli, alaca; Benekli; Tam olgunlaşmamış, yarı olmuş Erkek 1293
Alagül Çok renkli gül. Erkek 865
Alçiçek Kırmızı çiçek. Erkek 411
Alçin Kırmızı renkli küçük bir kuş türü Erkek 1610
Aleda Nazlı, kaprisli Erkek 2507
Alev 1. Ateşten ve yanı­cı cisimlerden çıkan parlak, çeşitli şe­killere giren gazlardan meydana gelen şeffaf dil, yalım. 2. Aşk ateşi, sevda. 3. Alımlı, cazibeli kadın. Erkek 1661
Aleyna Esenlik ve güzelliklere sahip, esenlik içinde olan Erkek 10870
Algül Kırmızı gül. Erkek 598
Alım Gözü gönlü çeken nitelik, çekicilik, gönül çelen güzellik, albeni Erkek 12
Alkan Kırmızı kan. Alkan bey: Türk denizci. Selçuklula­rın egemenliğindeki İznik'te Ebu'lKasım'ın donanma komutanı. Erkek 1354
Alkım Gökkuşağı. Al­kım (Uluğ Bahadır) Türk Arkeolog. Erkek 4048
Alkın 1. Sevdalı, aşık, vurgun. 2. El çırpma, övme. Erkek 3609
Alkız Kırmızı yanaklı,sağlıklı kız. Erkek 673
Almila Elma gibi kırmızı yanaklı güzel Erkek 5990
Almina Al elma Erkek 7502
Almira Pınar Almira isminin anlamı :ay tutulması sırasında ayın çevresinde görünen kızıllık

Pınar isminin anlamı :Yerden kaynayıp çıkan su, kaynak, çeşme. Bir suyun çıktığı yer, su başı. Kaynak suyunun devamlı aktığı yer
Erkek 1032
Alp Emre Alp isminin anlamı :1. Eski Türklerde kahraman, yiğit, cesur, bahadır, pehli­van. 2. Seyfi kola mensup, savaşçı, fütüvvct ehli. Alperen, Alpgazi. Bu isim İslam'dan sonra da Türkler ara­sında kullanılmaya devam etti

Emre isminin anlamı :Aşık. Mübtela. Vurgun
Erkek 502
Alpay Cesur, yiğit kimse. Erkek 4005
Alper (bkz. Alp). Erkek 4151
Alpike Kahraman kraliçe Erkek 825
Altan 1. Sabahın güneş doğarkenki zamanı. 2. Hakanlara ve­rilen unvan, sultan, padişah. Erkek 4693
Alya 1. Yüksek yer, yük­seklik. 2. Gök, sema. Erkek 17123
Amine Gönlü emin, kal­binde korku olmayan Peygamber'in (s.a.s) annesinin adı. (bkz. Emine). Erkek 3268
Andaç Bir kimseyi hatırlamak için saklanan şey, hatıra Erkek 2058
Andaç Armağan,hediye Erkek 10
Anıl 1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan. Erkek 7718
Anıl Berk Anıl isminin anlamı :1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan

Berk isminin anlamı :1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak.
Erkek 892
Anka Kaf Dağı'nda bulunduğu söylenen masal kuşu Erkek 1859
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 4223
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 10
Aras Sahip çıkılan buluntu, Doğu anadoluda bir ırmağın adı Erkek 36068
Aras ege ArasKalın Yün, At kılı anlamında (Aras nehri)
Mert1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan.
Erkek 2038
Arcan Saf,temiz Erkek 1491
Arda 1. Eskiden bazı ça­vuşların elde tuttukları uzun değnek. 2. İşaret için dikilen değnek3. Çık­rıkçı kalemi. 4. Sonra gelen. Erkek 8358
Arel Temiz, dürüst kimse. Erkek 31722
Argün Temiz, aydınlık gün. Erkek 10
Arıkan Temiz soy. Erkek 1015
Arın 1. Temiz, arı, saf. 2. Alın. 3. Yüz, cephe. Dağların, tepele­rin yüzü. Erkek 10337
Arkan 1. Temiz, ari kan­dan gelen. 2. Üstün galip. Arkan (Seyfı) Türk mimar (19031966). Erkek 758
Arkın Yavaş, ağır, sa­kin, gelecek yıl. Erkek 1472
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 1174
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 10
Arman 1. Hasret, özle­me. 2. Zahmet, sıkıntı. 3. Teessüf. 4. Pişmanlık. Erkek 2626
Armina Emine, korkusuz, yürekli Erkek 2313
Arnisa Çok namuslu kadın Erkek 1391
Arsen Erkek 2619
Arsu Su kadar berrak Erkek 975
Arsun Yüreğindeki temizliği yansıtan Erkek 953
Artaç Taç Utanma duygusunu baş tacı eden Erkek 424
Artun Gururlu, kendine güveni olan, vakur. Erkek 2049
Aryan Operada sanatçının orkestra eşliğinde söylediği uzun şarkı Erkek 2378
Arzela Kendi kendine olan dağ çiçegi Erkek 1836
Arzu 1. İstek, bahşiş. 2. Emel, heves, meyl. 3. Özlemek, müş­tak olmak. "Arzum" olarak da kulla­nılır. Meşhur halk hikayelerinde Kamber'in sevgilisi. Erkek 2832
Arzu Naz Naz yapan,nazenin. Erkek 785
Arzucan Candan isteyen. Erkek 471
Arzugül İstenilen,beğenilen gül. Erkek 502
Arzuman (bkz. Arzu). Erkek 830
Asalbike Gerçek hanım, gerçek güzel Erkek 487
Asel Bal, Cennetteki dört sudan biri Erkek 6546
Asena Dişi kurt, güzel kız Erkek 1942
Asi İsyan Eden, İsyankar;
Haydut, Bozguncu, Şaki;
Söz Dinlemeyen, İtaat Etmeyen (Tıpkı “Âsiye” ismi gibi bu isim de Hz. Muhammed tarafından değiştirilmiştir;
Hz. Muhammed, “Âsi” isimli bir sahabiye “Muti/Mûti” (İtaat Eden, İtaatkar, Uysal) ismini takmıştır.)
Erkek 5089
Aslı 1. Asıl, tek, dip, kü­tük, temel, esas, kaide, kural, hakikat. 2. Soy, sop, nesep. 3. Bir şeyin belli başlı kısmı, başlangıç, baş yer, sıhhat. 4. Hakiki, esaslı, halis, safi. 5. Esasen, zaten, başlıca, en ziyade, hakikaten. Erkek 7618
Aslıcan Özü can gibi sevgili Erkek 836
Aslıhan Han soyundan gelen. Erkek 10
Aslım Özü geçmişe ait Erkek 1474
Aslınaz Nazlı olması geçmişinden gelen. Erkek 661
Aslınur Nur saçan bir geçmişi olan. Erkek 2196
Aslısu Geçmişi su gibi berrak ve temiz Erkek 794
Asrın Çağdaş, bu çağa ait olan, çağa uygun olan Erkek 3283
Asu 1.Afacan 2. Isyan eden Erkek 1568
Asutay Hırçın tay. Erkek 1026
Asya Dünyadaki kıtala­rın en büyüğü. Erkek 7775
Ata 1. Baba. 2. Soyun geçmişte yaşamış ferdi. 3. Vermiş, veriş. Bağışlama, ihsan. 4. Yesevi ta­rikatında mürşid. Ata b. Ebi Rabah: Fıkıh alimi (Mekke 733). Ebu Meysere b. Ebu Hüseyin elFikri'nin azatlı kölesiydi. Birçok hadis rivayet etmiştir. Erkek 4524
Atacan (bkz. Ata). Erkek 1206
Atakan 1. Düşünmek­sizin her işe sokulan adam. 2. İleri atı­lan. Erkek 3473
Atalay (bkz. "Ata"). Ünlü, namlı, şöhretli. Atalay Mah­mut, Türk güreşçi. Balkan, Avrupa, Dünya ve Meksika Olimpiyatları şampiyonu oldu (1968). Erkek 2549
Ataman (bkz. "Ata"). 1. Ata kişi, başkan, önder. 2. Don ka­zaklarının önderlerine verilen ad. Erkek 1515
Atay Bilinen, tanınmış. Erkek 3708
Ateş Yanıcı maddelerin yanmasıyla ısı ve ışığın ortaya çıkması Erkek 2412
Atıl Girişken ol, ilerle­mek için çaba göster. Erkek 509
Atılgan 1. Karşısına çıkabilecek engellerden ve tehlikeler­den korkmadan her zaman ileriye atı­lan. 2. Karşı çıkan, çekinmesi olma­yan, cüretkar. 3. Hevesli. Erkek 455
Atınç Atılgan / Atak Erkek 632
Aybar 1. Gösterişli, hey­betli, görkemli. 2. Korku veren. Erkek 1043
Ayben Ay benizli. Erkek 2447
Ayberk 1. Sağlam ay, sağlam kişilik. 2. Şimşek, ay'ın şim­şek gibi parlaklığı. 3. Yaprak, ay yap­rağı. Erkek 2933
Aybüke Eski Türk kadın isimlerinden Erkek 5085
Ayca Ay gibi güzel, ışıklı, parlak. Erkek 5830
Ayça 1. Ayın yeni doğ­duğu günlerdeki şekli, yeni ay, hilal. 2. Cami kubbelerine ve minare külah­larına konulan hilal şeklindeki süs. 3. Ay kadar güzel, aydınlık. Erkek 185
Ayçin Ayçın, ay gibi, aya benzer Erkek 3459
Ayda Dere kıyılarında yetişen bir bitki - Parmakları, endamı güzel kadın Erkek 8370
Aydil Güzel, parlak, aydınlık gönül Erkek 979
Aygen 1. Dost, arkadaş. 2. Sevgili, yar. 3. Temiz yaratılıştı. Erkek 1360
Aykan Soylu, asil, te­miz kişi. Erkek 2506
Aylis cennette bi bahçe. Ay parçası, ışıltısı Erkek 3370
Ayperen Yiğit, bahadır Erkek 763
Aysen Ay gibi güzel. Parlak ve nurlu. Erkek 23
Ayşan Ay gibi şanlı, gör­kemli, parlak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 17
Aytaç Başa takılan ay şeklinde taç. Erkek 2679
Aytek Ay gibi (Eski Türkçede tek/teg olarak kullanılmış­tır). Erkek 875
Aytunç Ay gibi güzel,tunç kadar sağlam Erkek 1811
Ayyüce Ay gibi aydınlık nurlu ve yüce olan er Erkek 1143
Azer Azerbaycan kelimesinin kökü olan Azer'den.. Erkek 10
Azra 1. Bakire, kızoğlan kız. 2. Ayak değmemiş kum. 3. Delinmemiş inci. 4. Hz. Meryem'e verilen adlardan. 5. Medine şehrinin adların­dan biri. 6. Masal kahramanı "Vamık"'ın sevgilisi. Erkek 13601
Bahar 1. Kışla yaz arasındaki mevsim. 22 Mart'la Haziran arası, ilkyaz. 2. Güzellik, güzel. 3. Sığır gözü, papatya, sığır papatyası, sarı papatya. 4. Put, çelipa, sanem. 5. Atılmış pamuk. 6. Ölçek. 7. Karanfil, tarçın, karabiber gibi kokulu şey. Erkek 3306
Balca Bal damlası, bal gibi Erkek 1427
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1904
Banu 1. Kadın hatun, hanım. 2. Kraliçe, prenses. 3. Gelin. 4. Şarap ve gül suyu gibi şeylerin şişesi. 5. Yusuf ve Zeliha öyküsünün kadın kahramanı Banu Hanım (Cevheriye Banu). Türk halk şairi. (18641914 Çankırı). Kadiri tarikatı bağlılarından. Erkek 3240
Baran 1. Yağmur. Mevsimi Baran, yağmur mevsimi. Erkek 4214
Baransel (bkz. Baran). Erkek 1179
Barın 1. Bütün, hep. 2. Güç kuvvet. 3. Göğüs. 4. Moğol devrinde Orta Asya'da büyük beyliklerden biri. Erkek 3723
Barış 1. Savaşsızlık durumu. 2. Savaştan sonra silah bırakma, uzlaşma sulh. 3. Dirlik, düzenlik. Erkek 4332
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 861
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Barkın Yolculuk eden, yolcu gezgin. Erkek 4898
Barlas Kahraman, savaşçı. Erkek 12018
Bars l. Kaplana benzeyen yırtıcı hayvan. 2. Arı oğuluİsim olarak kullanılmaz. Barsbay: (elMelikü'1Eşref (Öl. 1438). Mısır Memluklan sultanı. Çerkez hanedanındandır. Erkek 1657
Başak Sağlam, dayanıklı. Erkek 3531
Başar Başarılı ol, işi sonuçlandır. Erkek 1670
Başer (bkz. Başar). Erkek 874
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 10
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 1307
Batıhan (bkz. Batı). Erkek 795
Batıray (bkz. Batır). Erkek 602
Batu Üstün gelen, gücü yeten, galip. Erkek 6562
Batur Kahraman, yiğit, cesur, bahadır. Erkek 1935
Baycan (bkz. Baybaş). Erkek 879
Bayhan Zengin ve güçlü Erkek 771
Baykal Yaban kısrağı. Moğolistandaki büyükgöl Erkek 10
Baysal Dirlik düzenlik içinde, sakin,gürültüsüz. Erkek 10
Bayülken Göğün 16.katında oturan barış tanrısı Erkek 10
Begüm Saygıdeğer kadın, hanımefendi - Hint prenseslerine verilen san Erkek 10
Belin Şaşkınlık, hayret Erkek 10
Bengisu Ebedilik, ölümsüzlük veren su, Abı hayat. Erkek 7894
Bengü Ebedi, sonu olmayan. Erkek 2245
Bengül Üzerinde benekler bulunan gül Erkek 1034
Bensu Su gibi aziz benlik Erkek 3230
Berat ozan 1. Resmi belge, imtiyaz belgesi. 2. Osmanlıda bir kimseye verilen nişan, rütbe veya toprak imtiyazını gösterir belge. Erkek 836
Beray Ay'ın en ışıltılı, en parlak hali Erkek 13673
Berfin 1. Kardan yapılmış. 2. Tertemiz, kar gibi beyaz. Erkek 7897
Beril Arınmış, aklanmış Erkek 9579
Beril Su Beril isminin anlamı :Arınmış, aklanmış
Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Erkek 2797
Berin 1. En yüksek, çok yüce. 2. Soylu. Erkek 5193
Berk 1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak. Erkek 7193
Berkan 1. Şakıma, parıldama. 2. Kıvırcık tüylü kuzu postu kürkü. Erkek 4729
Berkant Güçlü, bozulmaz, yemin. Erkek 7368
Berkay (bkz. Berk). Erkek 6685
Berke 1. Kama. 2. Altınordu hükümdarı. Cengiz Han'ın torunu ve Cuci'nin 3. oğludur. Erkek 15973
Bermal Dağ tepesi, doruk (bkz. Şahika, zirve). Erkek 1418
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 5048
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 10
Berrak 1. Duru, saf, bulanık olmayan, nurlu. 2. Şimşek, parıltı. 3. Kulağa hoş gelen ses. Erkek 3447
Beste 1. Kapalı, bağlı, bitiştirilmiş bağlanmış. 2. Müzikte, şarkının makam ve ahengi. Erkek 3685
Betigün Beti + Yüz (Bet: benizdeki gibi) Gün: Aydınlık, aydınlık yüz Erkek 508
Betil/Betül Temiz, iffetli Erkek 1588
Bike Benzersiz, eşsiz Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2003
Bilge Bilgili, iyi geniş, derin, bilgi sahibi kimse Kadın ve erkek adı olarak kullanılır. Erkek 2627
Bilun Yarım Ay Erkek 3204
Bingül Bin gülün güzelliğinde Erkek 824
Birant 1. Özel, tek yemin. 2. Özelliği olan yemin. Erkek 787
Biricik Tek, bir tane, emsalsiz Erkek 1531
Birsu Özel bir su, biricik su gibi Erkek 1799
Bora Araziden çıkan şiddetli rüzgar. Erkek 3548
Boran Rüzgar, şimşek, gökgürültüsü, sağanak yağmurun birlikte olduğu iklim hadisesi. Boran Hatun: Emevi halifesi Me'mun'un zevcesi. Erkek 4632
Boray kahraman yürekli,cesur, önde gelen örnek insan anlamına geliyor. Erkek 1993
Bucak Genellikle, geniş verimli bakımlı alanlara verilen ad Erkek 479
Buğra 1. Büyük erkek deve, iki hörgüçlü deve. 2. Turna kuşu, turna sürüsünün önünde uçan turna horozu. 3. Harizm hükümdarlarından birinin lakabı. Erkek 8546
Buket Çiçek demeti. Erkek 2651
Bulem Ay Parçası, Ayın 14’ü Gibi Güzel, Ay Yüzlü Erkek 5431
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3688
Burahan 1. Delil hüccet. 2. Hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan ayıran delil. 3. İlahi aydınlık. Erkek 528
Burcu Güzel koku. Erkek 4783
Burç 1. Süryanice Burgus kelimesinin Arapçalaştınlmış hali. 2. Kalenin köşelerine yapılan daha yüksek ve daha kalın çıkıntı kule. 3. Yuvarlak bina. 4. Güneşin ayrıldığı oniki kısımdan herbiri. 5. Tek hisar. Erkek 671
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3673
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Burçin Dişi geyik. Erkek 5526
Can 1. Can, ruh. Hayat. 2. Güç, kuvvet, hayatiyet, dirilik. 3. Gönül, yakın dost, çok sevilen arkadaş. 4. Mevlevi ve Bektaşi tarikatlarında dervişlerin birbirlerine hitabı. 5. Kişi, fert. 6. Sevgili. Erkek 4648
Canalp Özünde yiğitlik, güçlülük olan kimse. Cana yakın yiğit. Erkek 870
Canberk Güçlü, sağlam kimse. Erkek 3212
Candaş Dost, yoldaş Erkek 826
Canel İçten uzatılan el, dostluk eli Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1013
Caner Delikanlı, genç, dinamik Can ve er kelimelerinden birleşik isim. Erkek 2997
Cankat Yaşamına can ekle, sevinçle dol Erkek 662
Cankut 1. Kişinin mutluluğu talihi, şansı, uğuru. 2. Mutlu talihli kimse. Erkek 1104
Cansın Canım gibisin, canımsın. Erkek 2607
Cansu 1. Hayat veren su, tazelik. 2. Sevgili, sevimli. Erkek 7897
Ceren Halk ağzında "ceylan" anlamına gelir. Erkek 14937
Çağan Bayram, şenlik. Erkek 4626
Çağdaş Aynı çağda yaşayan, çağa uygun Erkek 1162
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 4406
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Çağla Olgunlaşmamış meyve, bazı meyvelerin olgunlaşmadan, henüz yeşilken yenen hali. Erkek 3759
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 10
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 3629
Çağman Çağın insanı. Erkek 851
Çağrı 1. Çakır gözlü. 2. Mavi hareli göz. Çağrı bey (9901060). Büyük Selçuklu devleti hükümdarı Tuğrul beyin kardeşi. Çağrı bey müslüman olduğunda Davud ismini aldı. Kardeşi Tuğrul ise Muhammed ismini almıştır. Erkek 5079
Çakın Şimşek, parıltı Erkek 624
Çelen Yakışıklı, saçak, akıllı Erkek 10
Çevrim Girdap, sürekli değişim, anafor Erkek 10
Çığır Çığın açtığı iz, yol - Yenilikçilik Erkek 468
Çiçek 1. Bitkilerin üreme unsurlarını ihtiva eden renkli veya beyaz renkte açan, çok defa kokulu, sonradan meyve veya tohum haline gelen kısımları (bkz. Şükûfe). 2. Bitki, çiçek açan bitki. 3. Bazı şeylerin toz haline getirilmiş özü, kükürt çiçeği. 4. Kumaş veya başka şeyler üzerine yapılan renkli veya renksiz süsleme. Erkek 1381
Çiğdem Zambakgillerden, soğanlı otsu, çeşitli renklerde çiçek açan kır bitkisi, mahmur çiçeği. Erkek 3074
Çilay Ayın üzerinde beliren açık renk lekeler. Erkek 768
Çilem öykü Çilem : Çilem öykü
Öykü : Hikaye / Masal
Erkek 968
Çiler Güzel öten, güzel ötüşlü Erkek 1521
Çisem Çiseleyen yağmur Erkek 5570
Çolpan 1. Çoban yıldızı. 2. Aciz, beceriksiz, zavallı. 3. Zühre, venüs. Erkek 2045
Dalan 1. Biçim, şekil. 2. İnce, narin, zarif. Erkek 711
Dalay Deniz. Erkek 836
Damla 1. Bir sıvıdan ayrılarak düşen parça halinde, küçük miktar, katre. 2. Belli miktarlarda akıtılarak kullanılan ilaç. Erkek 4914
Darcan 1. Aceleci, sıkıntılı. 2. Serçe. Erkek 640
Defne Akdeniz ikliminde yetişen, yapraklan sert ve üst yüzleri parlak açık sarı çiçek ve güzel kokan defnegillerden bir ağaç. Erkek 8505
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 4071
Demet 1. Bağlanarak, oluşturulan deste. 2. Biçilip bağlanmış ekin. 3. Bir kaynaktan çıkan ışıkların meydana getirdiği ışık destesi, hazne. Erkek 2845
Deniz 1. Büyük su kütlesi. 2. Büyük su kütlesindeki dalgalanma. Erkek 8131
Deren Derleyen, toplayan, ekini biçip toplayan. Erkek 7507
Derin Yüzeyi tabanından uzak olan Erkek 6828
Destan 1. Hikaye, kıssa. 2. Hile, mekr, tenvir. 3. Rüstem'in babasının lakabı. Erkek 1877
Deste 1. Demet, tutam, takım. 2. Kabza, tutacak yer. 3.On yapraklık altın varak defteri. Erkek 736
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 10
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 738
Devrim 1. Hareket halinde bir şeyin bir eğri çizerek dönmesi, devretmesi. 2. Köklü değişiklik, inkılap. 3. Eski olduğu fark edileni yıkıp yerine yeni olduğu farz edileni koymak. 4. İhtilal. Erkek 1963
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3321
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Didem Gözüm. Erkek 3228
Didil 1. Kır hayatını konu edinen yazı veya şiir, aşk hakkında. 2. Küçük ve şairane resim. 3. İçten ve saf aşk. Erkek 468
Dİla naz İçten gönülden seven Erkek 1788
Dilay Gönlü aydınlatan ay. Erkek 4188
Diler İsteyen, dileyen Erkek 483
Dilmen 1. Güzel. 2. Güzel dil bilen, konuşan, söz söyleyen. Erkek 436
Dilşat Gönlü Şen, Yüreği Sevinçli, Gönlü Hoş, Neşeli; Dil ve Şad Anlamlarını İfade Eder. Erkek 764
Dinç Gücü kuvveti yerinde ve sağlıklı. Erkek 576
Doğa Tabiat karşılığı olarak kuraldışı uydurulmuş kelime. Erkek 2259
Doğaç Önceden düşünülüp hazırlanmadan ortaya çıkan düşünce, eylem üreten, kendiliğinden olan Erkek 2330
Doğan Kartalgillerden, alıştırılarak kuş avında kullanılan, yırtıcı bir kuş. Erkek 2544
Doğuş Yaradılış Erkek 2447
Duru Saf, berrak. Erkek 6120
Duyal Duygulu duyarlı çabuk duygulanan Erkek 824
Dünya Yeryüzü Erkek 10
Ebru 1. Kaş. 2. Bulut renginde, buluta benzer, bulut gibi dalgalı, bulutlu. 3. Kağıt üzerine kendine has usulle yapılan, mermer, damarları gibi dalgalı şekilli süsleme. Ciltçilikte ve hüsnü hat'ta kullanılır. Erkek 7824
Ece 1. Baş reis. 2. Kraliçe. 3. Ana. 4. Yaşlı kadın. Erkek 9330
Ecem Kraliçem, benim sultanım Erkek 5907
Eda naz EDALI NAZLI Erkek 1643
Efe 1. Ağabey, büyük kardeş. 2. Yiğit, cesur. 3. Kabadayı. Erkek 9291
Ege 1. Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her halinden sorumlu olan. 2. Yaşça büyük, ulu. 3. Sahip. Erkek 4171
Egemen Hakim, hüküm süren karşılığı olarak kullanılan bu kelime, hem kök, hem de ek olarak yanlıştır. Türkçe'de ne "eğe" kökü, ne de "manmen" şeklinde isim yapım eki vardır. Erkek 4852
Ejder Bir masal yaratığı, korkulan, güçlü Erkek 1764
Ekim 1. Toprağa ürün ekme işi. 2. Yılın onuncu ayı. Erkek 874
Ela Sarıya çalan kestane rengi, göz rengi. Erkek 8048
Elçin Deste / Demet / Bir kerede ele alınabilecek kadar az olan nesne Erkek 5480
Eldemir Demir gibi güçlü el. Erkek 379
Elem Ağrı. Acı. Keder. Sancı. Dert. Gam. Kaygı. Erkek 3380
Elis Güzel kokulu bir çicek. İsim hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olan ziyaretçilerimiz bize uluşabilirler Erkek 4647
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3168
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Elvin Cennet çiceği, Gökkuşağının her bir tayfına verilen isim, Sıcak Erkek 7857
Emre Aşık. Mübtela. Vurgun. Erkek 10478
Ender çok az, çok seyrek, çok az bulunur, pek nadir. Erkek 1785
Ener En yiğit, en kahraman kişi. Erkek 1988
Enginsu Açık deniz. Erkek 413
Eray Erken ay, ilk ay, ayın ilk günlerinde doğan (bkz. İlkay). Erkek 6295
Erberk Şimşek gibi yiğit. Erkek 758
Erbil Erbil :Yürekli, cesur olarak kabullen" anlamında kullanılan bir ad. Erkek 2274
Erçin Merdiven, basamak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2137
Erden Bekaret / İnsan eli değmemiş /Erkenden Erkek 2114
Erem Ulaşmak, kavuşmak için çaba gösteren Erkek 2614
Eren 1. Yetişen, ulaşan, vasıl olan. 2. İyi yetişmiş kişi. 3. Cesur, yiğit adam. 4. Ermiş. 5. Koca, zevc. 6. Kişi, şahıs. Erkek 8842
Erenay (bkz Eren). Erkek 853
Ergin 1. Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş. 2. Haklarını kendi kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan kimse ( bkz. Reşid). Erkek 1283
Erim Sevgi, mutlu haber Erkek 10
Erinç Rahat, dirlik Erkek 10
Ertaç Erkekliği taç gibi taşıyan Erkek 1118
Ertan Dericilerin,, yaprağıyla sahtiyan (deri) boyadıkları bir nevi ağaç. Erkek 3198
Ertem Erdem / Fazilet Erkek 1310
Erten 1. Sabah güneşin doğduğu zaman. 2. Gün. Erkek 917
Ertürk Yiğit Türk, Kahraman Türk; Türker, Er + Türk Erkek 951
Esat Çok uğurlu ve mutlu. Erkek 4256
Esen Sağ, salim, sağlıklı Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1940
Eser 1. Nişan, alamet, iz. 2. Etki, tesir. 3. Yok olmuş bir nesneden kalma parça. 4. Bir kişinin ortaya koyduğu mahsul, telif. 5. Hadis, hadis ilmi. 6. İmal, icat. 7. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 6240
Esin 1. Rüzgar, sabah rüzgarı. 2. İlham, çağrışım. Erkek 5490
Eslina Dünyalar güzeli anlamındadır. Erkek
esmira Azeri kökenli bir isim olup, Zümrüt taşı anlamındadır. Erkek 10296
Evgin Telaşlı, aceleci Erkek 646
Gülümser Gülümseyen kişi. Erkek 2169
Kıvanç 1. Sevinç, memnuniyet. 2. Övünen, güvenen, iftihar eden. Erkek 10
Laren İYİ HUYLU TEMİZ DÜRÜST Erkek 4266
Levin Renk, boya Erkek 2479
Meğra Parıldayan Işık Erkek 851
Misra Şiirin bir satırı Erkek 10
Nergiz Çiçek, Bir Süs Bitkisi; Güzelin Gözü, Güzel Gözlü Olan Anlamındadır. Erkek 4203
Nurselin Nur :1. Aydınlık, parıltı, parlaklık, niran. 2. Mekke'deki Hıra dağı. Işığın bir şeye yansımasından meydana gelen parlaklık. Zünnureyn: Hz. Peygamberin 2 kızıyla evlendiği için Hz. Osman'a verilen unvan, onur sahibi. Kur'anı Kerim'in 24. suresinin adı. - Selin :1. Gür akan su. 2. Orta Asya'da yetişen, bodur, sürekli yeşil kalan bitki. Erkek 5022
Nurseza Nura layık , ışığa ve aydınlığa layık. Nur ve seza kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Erkek 1318
Olcan Ay Mutlu, ongun; Rastlantıları düzenlediği ve böylece de insanlara iyi ya da kötü durumlar hazırladığı sanılan şey, şans, talih Erkek 617
ödül Mükafat, Karşılık; Armağan, Hediye; Madalya, Başarı Armağanı Erkek 10
Öznil Nil nehri gibi verimli. Erkek 799
Sadem DURU ,SAF DEMEK Erkek 9648
Sare Sare :Saf, temiz, kalabalık, topluluk anlamları da var(Osmanlıca) Erkek 10193
Su Eda Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Eda isminin anlamı :1. Naz, cilve. 2. Kurum, caka. 3. Alınan şeyi geri ödeme. 4. Bir vazifeyi yerine getirmek.
Erkek 937
Sude Sürmüş, sürülmüş, ezilmiş Erkek 9594
Tanya Danimarka lisanından alınma. (Ermenice) Erkek 6376
Tuana Cennet bahçesine düşen ilk yağmur damlası Erkek 9062
Tuğsen Baş tacı anlamına gelmektedir. Bu isim hakkında daha fazla bilgi sahibi ziyaretçilerimiz bize ulaşabilirler. Erkek 2143
Yiğit mert 1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan. Erkek 1045
Yusuf Emir 1. Hz. Ya'kub (a.s.)'un oğlu olan peygamber Hz. Yusuf. 2. İbranice; inleyen, ah eden, inilti. Erkek 3801