Bebek isimleri
www.bebekisimleri.gen.tr
bebek isimleri
Erkek isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Kız isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Otomatik Ara :
rastgele isim arama
Ana Sayfa Erkek isimleri Kız isimleri En güzel bebek isimleri En güzel erkek isimleri En güzel kız isimleri Alevi isimleri İsim aramaBebek isminin önemi
Kur-an'da geçen bebek isimleri
Allah'ın 99 ismi
Bebek ismi nasıl konulur
Bebeğin kulağına ismin okunması
Bebeklere isim neden verilir
İsim ne zaman konulmalıdır ?
Bebek isminin önemi
Bebeğin nüfusa kayıt ettirilmesi


Modern isimler

Web sitemizde modern isimlere ulaşabilirsiniz, bebeğiniz için en güzel isimleri seçerek, karar vermenize yardımcı olabiliriz.

İsim Anlamı Cinsiyet Puan
ranya ince bakış Erkek 1486
Açangül (bkz. Gül). Erkek 314
Açelya Kokusuz, fundagillerden çeşitli renklerde çiçek­ler açan bir bitki. Erkek 599
Açılay Ayın dolunay halinde olmaya başlaması Erkek 435
Ada Dört Tarafı Sularla Çevrili Kara Parçası Erkek 732
Adal "Adın yayılsın, ün kazan" manasında. Erkek 742
adelina 1.hanım hanımcık. 2.çok güzel ve merhametli olan Erkek 3130
Afet 1. Büyük felaket, bela, musibet. 2. Çok güzel kadın, dil­ber Erkek 413
Afife (bkz. Afif). IV. Mehmed'in hanımı. Erkek 403
Afitap Güneş / Çok güzel Erkek 430
Ağça Temiz, saf Erkek 0
Ahenk 1. Uygun, uyum düzen, armoni. 2. Renkler arasında uygunluk. Sesler arasında uygunluk, düzen, makam. 3. Çalgılı eğlenceSaz takımınca icra edilen beste. 4. Kasıt, niyet. Erkek 429
Ahsen Daha güzel, çok gü­zel, en güzel. Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Ahseni takvim: En gü­zel şekil. Kur'anı Kerim'in Tin sure­sinin 3. ayetinde insanın ahseni tak­vim üzere yaratıldığı beyan buyurulmaktadır. Ahsen kelimesi, Kur'an'da 16 yerde zikredilmiştir Erkek 867
Ahu 1. Ceylan, karaca, gazal. 2. Güzel, ince alımlı kadın. 3. Gözleri ceylan gözüne benzeyen ka­dın. 4. Kardeş, dost Erkek 427
Ahu Naz Nazlı güzel,nazenin. Erkek 367
Ahucan Çok güzel dost. Erkek 372
Ahueda Nazlı güzel. Erkek 435
Ahuela Çok güzel gözlü. Erkek 569
Ahugül Çok güzel. Erkek 323
Ahugüzar Becerikli güzel. Erkek 362
Ahunur Göz kamaştıran güzelliğe sahip olan. Erkek 418
Ahuse Coşkulu güzellik Erkek 560
Ahuşen Güzel ve neşeli. Erkek 308
Ajda 1. Filiz sürgün. 2. Çentik çentik olan şey Erkek 454
Ajlan Hızlı, çabuk, telaşlı Erkek 451
Akasya Küçük sıra yapraklı, gölgeli küçük cinsleri süs için yetiştirilen baklagillerden bir ağaç. Salkım ağacı da denir. Erkek 437
Akel 1. Doğru, dürüst iş­ler yapan kimse. Dürüst, güvenilir er­kek. Erkek 422
Akgün Mutlu, sevinçli gün. Erkek 334
Aksevil (bkz. Sevil). Erkek 318
Aksu 1. Temiz, pırıl pı­rıl su gibi. 2. Nehir Erkek 341
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 0
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 0
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 332
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 0
Ala Ela karışık renkli, alaca; Benekli; Tam olgunlaşmamış, yarı olmuş Erkek 375
Alagül Çok renkli gül. Erkek 513
Alçiçek Kırmızı çiçek. Erkek 302
Alçin Kırmızı renkli küçük bir kuş türü Erkek 637
Aleda Nazlı, kaprisli Erkek 533
Alev 1. Ateşten ve yanı­cı cisimlerden çıkan parlak, çeşitli şe­killere giren gazlardan meydana gelen şeffaf dil, yalım. 2. Aşk ateşi, sevda. 3. Alımlı, cazibeli kadın. Erkek 506
Aleyna Esenlik ve güzelliklere sahip, esenlik içinde olan Erkek 976
Algül Kırmızı gül. Erkek 307
Alım Gözü gönlü çeken nitelik, çekicilik, gönül çelen güzellik, albeni Erkek 0
Alkan Kırmızı kan. Alkan bey: Türk denizci. Selçuklula­rın egemenliğindeki İznik'te Ebu'lKasım'ın donanma komutanı. Erkek 354
Alkım Gökkuşağı. Al­kım (Uluğ Bahadır) Türk Arkeolog. Erkek 659
Alkın 1. Sevdalı, aşık, vurgun. 2. El çırpma, övme. Erkek 660
Alkız Kırmızı yanaklı,sağlıklı kız. Erkek 325
Almila Elma gibi kırmızı yanaklı güzel Erkek 725
Almina Al elma Erkek 1117
Almira Pınar Almira isminin anlamı :ay tutulması sırasında ayın çevresinde görünen kızıllık

Pınar isminin anlamı :Yerden kaynayıp çıkan su, kaynak, çeşme. Bir suyun çıktığı yer, su başı. Kaynak suyunun devamlı aktığı yer
Erkek 344
Alp Emre Alp isminin anlamı :1. Eski Türklerde kahraman, yiğit, cesur, bahadır, pehli­van. 2. Seyfi kola mensup, savaşçı, fütüvvct ehli. Alperen, Alpgazi. Bu isim İslam'dan sonra da Türkler ara­sında kullanılmaya devam etti

Emre isminin anlamı :Aşık. Mübtela. Vurgun
Erkek 427
Alpay Cesur, yiğit kimse. Erkek 476
Alper (bkz. Alp). Erkek 467
Alpike Kahraman kraliçe Erkek 452
Altan 1. Sabahın güneş doğarkenki zamanı. 2. Hakanlara ve­rilen unvan, sultan, padişah. Erkek 584
Alya 1. Yüksek yer, yük­seklik. 2. Gök, sema. Erkek 1247
Amine Gönlü emin, kal­binde korku olmayan Peygamber'in (s.a.s) annesinin adı. (bkz. Emine). Erkek 588
Andaç Bir kimseyi hatırlamak için saklanan şey, hatıra Erkek 420
Andaç Armağan,hediye Erkek 0
Anıl 1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan. Erkek 740
Anıl Berk Anıl isminin anlamı :1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan

Berk isminin anlamı :1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak.
Erkek 518
Anka Kaf Dağı'nda bulunduğu söylenen masal kuşu Erkek 635
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 709
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 0
Aras Sahip çıkılan buluntu, Doğu anadoluda bir ırmağın adı Erkek 1064
Aras ege ArasKalın Yün, At kılı anlamında (Aras nehri)
Mert1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan.
Erkek 454
Arcan Saf,temiz Erkek 411
Arda 1. Eskiden bazı ça­vuşların elde tuttukları uzun değnek. 2. İşaret için dikilen değnek3. Çık­rıkçı kalemi. 4. Sonra gelen. Erkek 989
Arel Temiz, dürüst kimse. Erkek 1339
Argün Temiz, aydınlık gün. Erkek 0
Arıkan Temiz soy. Erkek 316
Arın 1. Temiz, arı, saf. 2. Alın. 3. Yüz, cephe. Dağların, tepele­rin yüzü. Erkek 1192
Arkan 1. Temiz, ari kan­dan gelen. 2. Üstün galip. Arkan (Seyfı) Türk mimar (19031966). Erkek 332
Arkın Yavaş, ağır, sa­kin, gelecek yıl. Erkek 577
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 387
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 0
Arman 1. Hasret, özle­me. 2. Zahmet, sıkıntı. 3. Teessüf. 4. Pişmanlık. Erkek 510
Armina Emine, korkusuz, yürekli Erkek 552
Arnisa Çok namuslu kadın Erkek 415
Arsen Erkek 950
Arsu Su kadar berrak Erkek 532
Arsun Yüreğindeki temizliği yansıtan Erkek 685
Artaç Taç Utanma duygusunu baş tacı eden Erkek 297
Artun Gururlu, kendine güveni olan, vakur. Erkek 427
Aryan Operada sanatçının orkestra eşliğinde söylediği uzun şarkı Erkek 899
Arzela Kendi kendine olan dağ çiçegi Erkek 1089
Arzu 1. İstek, bahşiş. 2. Emel, heves, meyl. 3. Özlemek, müş­tak olmak. "Arzum" olarak da kulla­nılır. Meşhur halk hikayelerinde Kamber'in sevgilisi. Erkek 661
Arzu Naz Naz yapan,nazenin. Erkek 345
Arzucan Candan isteyen. Erkek 330
Arzugül İstenilen,beğenilen gül. Erkek 415
Arzuman (bkz. Arzu). Erkek 360
Asalbike Gerçek hanım, gerçek güzel Erkek 303
Asel Bal, Cennetteki dört sudan biri Erkek 1229
Asena Dişi kurt, güzel kız Erkek 456
Asi İsyan Eden, İsyankar;
Haydut, Bozguncu, Şaki;
Söz Dinlemeyen, İtaat Etmeyen (Tıpkı “Âsiye” ismi gibi bu isim de Hz. Muhammed tarafından değiştirilmiştir;
Hz. Muhammed, “Âsi” isimli bir sahabiye “Muti/Mûti” (İtaat Eden, İtaatkar, Uysal) ismini takmıştır.)
Erkek 527
Aslı 1. Asıl, tek, dip, kü­tük, temel, esas, kaide, kural, hakikat. 2. Soy, sop, nesep. 3. Bir şeyin belli başlı kısmı, başlangıç, baş yer, sıhhat. 4. Hakiki, esaslı, halis, safi. 5. Esasen, zaten, başlıca, en ziyade, hakikaten. Erkek 749
Aslıcan Özü can gibi sevgili Erkek 381
Aslıhan Han soyundan gelen. Erkek 0
Aslım Özü geçmişe ait Erkek 530
Aslınaz Nazlı olması geçmişinden gelen. Erkek 541
Aslınur Nur saçan bir geçmişi olan. Erkek 503
Aslısu Geçmişi su gibi berrak ve temiz Erkek 498
Asrın Çağdaş, bu çağa ait olan, çağa uygun olan Erkek 634
Asu 1.Afacan 2. Isyan eden Erkek 556
Asutay Hırçın tay. Erkek 409
Asya Dünyadaki kıtala­rın en büyüğü. Erkek 936
Ata 1. Baba. 2. Soyun geçmişte yaşamış ferdi. 3. Vermiş, veriş. Bağışlama, ihsan. 4. Yesevi ta­rikatında mürşid. Ata b. Ebi Rabah: Fıkıh alimi (Mekke 733). Ebu Meysere b. Ebu Hüseyin elFikri'nin azatlı kölesiydi. Birçok hadis rivayet etmiştir. Erkek 498
Atacan (bkz. Ata). Erkek 363
Atakan 1. Düşünmek­sizin her işe sokulan adam. 2. İleri atı­lan. Erkek 528
Atalay (bkz. "Ata"). Ünlü, namlı, şöhretli. Atalay Mah­mut, Türk güreşçi. Balkan, Avrupa, Dünya ve Meksika Olimpiyatları şampiyonu oldu (1968). Erkek 436
Ataman (bkz. "Ata"). 1. Ata kişi, başkan, önder. 2. Don ka­zaklarının önderlerine verilen ad. Erkek 346
Atay Bilinen, tanınmış. Erkek 457
Ateş Yanıcı maddelerin yanmasıyla ısı ve ışığın ortaya çıkması Erkek 530
Atıl Girişken ol, ilerle­mek için çaba göster. Erkek 335
Atılgan 1. Karşısına çıkabilecek engellerden ve tehlikeler­den korkmadan her zaman ileriye atı­lan. 2. Karşı çıkan, çekinmesi olma­yan, cüretkar. 3. Hevesli. Erkek 368
Atınç Atılgan / Atak Erkek 334
Aybar 1. Gösterişli, hey­betli, görkemli. 2. Korku veren. Erkek 357
Ayben Ay benizli. Erkek 481
Ayberk 1. Sağlam ay, sağlam kişilik. 2. Şimşek, ay'ın şim­şek gibi parlaklığı. 3. Yaprak, ay yap­rağı. Erkek 492
Aybüke Eski Türk kadın isimlerinden Erkek 592
Ayca Ay gibi güzel, ışıklı, parlak. Erkek 683
Ayça 1. Ayın yeni doğ­duğu günlerdeki şekli, yeni ay, hilal. 2. Cami kubbelerine ve minare külah­larına konulan hilal şeklindeki süs. 3. Ay kadar güzel, aydınlık. Erkek 0
Ayçin Ayçın, ay gibi, aya benzer Erkek 632
Ayda Dere kıyılarında yetişen bir bitki - Parmakları, endamı güzel kadın Erkek 1201
Aydil Güzel, parlak, aydınlık gönül Erkek 392
Aygen 1. Dost, arkadaş. 2. Sevgili, yar. 3. Temiz yaratılıştı. Erkek 1004
Aykan Soylu, asil, te­miz kişi. Erkek 414
Aylis cennette bi bahçe. Ay parçası, ışıltısı Erkek 4067
Ayperen Yiğit, bahadır Erkek 338
Aysen Ay gibi güzel. Parlak ve nurlu. Erkek 572
Ayşan Ay gibi şanlı, gör­kemli, parlak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Aytaç Başa takılan ay şeklinde taç. Erkek 395
Aytek Ay gibi (Eski Türkçede tek/teg olarak kullanılmış­tır). Erkek 335
Aytunç Ay gibi güzel,tunç kadar sağlam Erkek 658
Ayyüce Ay gibi aydınlık nurlu ve yüce olan er Erkek 472
Azer Azerbaycan kelimesinin kökü olan Azer'den.. Erkek 0
Azra 1. Bakire, kızoğlan kız. 2. Ayak değmemiş kum. 3. Delinmemiş inci. 4. Hz. Meryem'e verilen adlardan. 5. Medine şehrinin adların­dan biri. 6. Masal kahramanı "Vamık"'ın sevgilisi. Erkek 1009
Bahar 1. Kışla yaz arasındaki mevsim. 22 Mart'la Haziran arası, ilkyaz. 2. Güzellik, güzel. 3. Sığır gözü, papatya, sığır papatyası, sarı papatya. 4. Put, çelipa, sanem. 5. Atılmış pamuk. 6. Ölçek. 7. Karanfil, tarçın, karabiber gibi kokulu şey. Erkek 649
Balca Bal damlası, bal gibi Erkek 412
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 445
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Banu 1. Kadın hatun, hanım. 2. Kraliçe, prenses. 3. Gelin. 4. Şarap ve gül suyu gibi şeylerin şişesi. 5. Yusuf ve Zeliha öyküsünün kadın kahramanı Banu Hanım (Cevheriye Banu). Türk halk şairi. (18641914 Çankırı). Kadiri tarikatı bağlılarından. Erkek 623
Baran 1. Yağmur. Mevsimi Baran, yağmur mevsimi. Erkek 731
Baransel (bkz. Baran). Erkek 438
Barın 1. Bütün, hep. 2. Güç kuvvet. 3. Göğüs. 4. Moğol devrinde Orta Asya'da büyük beyliklerden biri. Erkek 549
Barış 1. Savaşsızlık durumu. 2. Savaştan sonra silah bırakma, uzlaşma sulh. 3. Dirlik, düzenlik. Erkek 641
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 355
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Barkın Yolculuk eden, yolcu gezgin. Erkek 513
Barlas Kahraman, savaşçı. Erkek 956
Bars l. Kaplana benzeyen yırtıcı hayvan. 2. Arı oğuluİsim olarak kullanılmaz. Barsbay: (elMelikü'1Eşref (Öl. 1438). Mısır Memluklan sultanı. Çerkez hanedanındandır. Erkek 335
Başak Sağlam, dayanıklı. Erkek 529
Başar Başarılı ol, işi sonuçlandır. Erkek 430
Başer (bkz. Başar). Erkek 314
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 412
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 0
Batıhan (bkz. Batı). Erkek 289
Batıray (bkz. Batır). Erkek 288
Batu Üstün gelen, gücü yeten, galip. Erkek 540
Batur Kahraman, yiğit, cesur, bahadır. Erkek 566
Baycan (bkz. Baybaş). Erkek 335
Bayhan Zengin ve güçlü Erkek 411
Baykal Yaban kısrağı. Moğolistandaki büyükgöl Erkek 0
Baysal Dirlik düzenlik içinde, sakin,gürültüsüz. Erkek 0
Bayülken Göğün 16.katında oturan barış tanrısı Erkek 0
Begüm Saygıdeğer kadın, hanımefendi - Hint prenseslerine verilen san Erkek 0
Belin Şaşkınlık, hayret Erkek 0
Bengisu Ebedilik, ölümsüzlük veren su, Abı hayat. Erkek 641
Bengü Ebedi, sonu olmayan. Erkek 628
Bengül Üzerinde benekler bulunan gül Erkek 313
Bensu Su gibi aziz benlik Erkek 704
Berat ozan 1. Resmi belge, imtiyaz belgesi. 2. Osmanlıda bir kimseye verilen nişan, rütbe veya toprak imtiyazını gösterir belge. Erkek 324
Beray Ay'ın en ışıltılı, en parlak hali Erkek 906
Berfin 1. Kardan yapılmış. 2. Tertemiz, kar gibi beyaz. Erkek 860
Beril Arınmış, aklanmış Erkek 702
Beril Su Beril isminin anlamı :Arınmış, aklanmış
Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Erkek 988
Berin 1. En yüksek, çok yüce. 2. Soylu. Erkek 656
Berk 1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak. Erkek 675
Berkan 1. Şakıma, parıldama. 2. Kıvırcık tüylü kuzu postu kürkü. Erkek 490
Berkant Güçlü, bozulmaz, yemin. Erkek 438
Berkay (bkz. Berk). Erkek 776
Berke 1. Kama. 2. Altınordu hükümdarı. Cengiz Han'ın torunu ve Cuci'nin 3. oğludur. Erkek 798
Bermal Dağ tepesi, doruk (bkz. Şahika, zirve). Erkek 394
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 745
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 0
Berrak 1. Duru, saf, bulanık olmayan, nurlu. 2. Şimşek, parıltı. 3. Kulağa hoş gelen ses. Erkek 433
Beste 1. Kapalı, bağlı, bitiştirilmiş bağlanmış. 2. Müzikte, şarkının makam ve ahengi. Erkek 437
Betigün Beti + Yüz (Bet: benizdeki gibi) Gün: Aydınlık, aydınlık yüz Erkek 301
Betil/Betül Temiz, iffetli Erkek 334
Bike Benzersiz, eşsiz Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Bilge Bilgili, iyi geniş, derin, bilgi sahibi kimse Kadın ve erkek adı olarak kullanılır. Erkek 540
Bilun Yarım Ay Erkek 535
Bingül Bin gülün güzelliğinde Erkek 320
Birant 1. Özel, tek yemin. 2. Özelliği olan yemin. Erkek 412
Biricik Tek, bir tane, emsalsiz Erkek 348
Birsu Özel bir su, biricik su gibi Erkek 392
Bora Araziden çıkan şiddetli rüzgar. Erkek 658
Boran Rüzgar, şimşek, gökgürültüsü, sağanak yağmurun birlikte olduğu iklim hadisesi. Boran Hatun: Emevi halifesi Me'mun'un zevcesi. Erkek 649
Boray kahraman yürekli,cesur, önde gelen örnek insan anlamına geliyor. Erkek 456
Bucak Genellikle, geniş verimli bakımlı alanlara verilen ad Erkek 340
Buğra 1. Büyük erkek deve, iki hörgüçlü deve. 2. Turna kuşu, turna sürüsünün önünde uçan turna horozu. 3. Harizm hükümdarlarından birinin lakabı. Erkek 660
Buket Çiçek demeti. Erkek 549
Bulem Ay Parçası, Ayın 14’ü Gibi Güzel, Ay Yüzlü Erkek 782
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 470
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Burahan 1. Delil hüccet. 2. Hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan ayıran delil. 3. İlahi aydınlık. Erkek 332
Burcu Güzel koku. Erkek 545
Burç 1. Süryanice Burgus kelimesinin Arapçalaştınlmış hali. 2. Kalenin köşelerine yapılan daha yüksek ve daha kalın çıkıntı kule. 3. Yuvarlak bina. 4. Güneşin ayrıldığı oniki kısımdan herbiri. 5. Tek hisar. Erkek 421
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 481
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Burçin Dişi geyik. Erkek 455
Can 1. Can, ruh. Hayat. 2. Güç, kuvvet, hayatiyet, dirilik. 3. Gönül, yakın dost, çok sevilen arkadaş. 4. Mevlevi ve Bektaşi tarikatlarında dervişlerin birbirlerine hitabı. 5. Kişi, fert. 6. Sevgili. Erkek 631
Canalp Özünde yiğitlik, güçlülük olan kimse. Cana yakın yiğit. Erkek 239
Canberk Güçlü, sağlam kimse. Erkek 357
Candaş Dost, yoldaş Erkek 413
Canel İçten uzatılan el, dostluk eli Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 427
Caner Delikanlı, genç, dinamik Can ve er kelimelerinden birleşik isim. Erkek 421
Cankat Yaşamına can ekle, sevinçle dol Erkek 365
Cankut 1. Kişinin mutluluğu talihi, şansı, uğuru. 2. Mutlu talihli kimse. Erkek 338
Cansın Canım gibisin, canımsın. Erkek 543
Cansu 1. Hayat veren su, tazelik. 2. Sevgili, sevimli. Erkek 853
Ceren Halk ağzında "ceylan" anlamına gelir. Erkek 798
Çağan Bayram, şenlik. Erkek 659
Çağdaş Aynı çağda yaşayan, çağa uygun Erkek 386
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 512
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Çağla Olgunlaşmamış meyve, bazı meyvelerin olgunlaşmadan, henüz yeşilken yenen hali. Erkek 626
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 480
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 0
Çağman Çağın insanı. Erkek 321
Çağrı 1. Çakır gözlü. 2. Mavi hareli göz. Çağrı bey (9901060). Büyük Selçuklu devleti hükümdarı Tuğrul beyin kardeşi. Çağrı bey müslüman olduğunda Davud ismini aldı. Kardeşi Tuğrul ise Muhammed ismini almıştır. Erkek 761
Çakın Şimşek, parıltı Erkek 330
Çelen Yakışıklı, saçak, akıllı Erkek 0
Çevrim Girdap, sürekli değişim, anafor Erkek 0
Çığır Çığın açtığı iz, yol - Yenilikçilik Erkek 289
Çiçek 1. Bitkilerin üreme unsurlarını ihtiva eden renkli veya beyaz renkte açan, çok defa kokulu, sonradan meyve veya tohum haline gelen kısımları (bkz. Şükûfe). 2. Bitki, çiçek açan bitki. 3. Bazı şeylerin toz haline getirilmiş özü, kükürt çiçeği. 4. Kumaş veya başka şeyler üzerine yapılan renkli veya renksiz süsleme. Erkek 339
Çiğdem Zambakgillerden, soğanlı otsu, çeşitli renklerde çiçek açan kır bitkisi, mahmur çiçeği. Erkek 664
Çilay Ayın üzerinde beliren açık renk lekeler. Erkek 372
Çilem öykü Çilem : Çilem öykü
Öykü : Hikaye / Masal
Erkek 287
Çiler Güzel öten, güzel ötüşlü Erkek 356
Çisem Çiseleyen yağmur Erkek 682
Çolpan 1. Çoban yıldızı. 2. Aciz, beceriksiz, zavallı. 3. Zühre, venüs. Erkek 482
Dalan 1. Biçim, şekil. 2. İnce, narin, zarif. Erkek 303
Dalay Deniz. Erkek 395
Damla 1. Bir sıvıdan ayrılarak düşen parça halinde, küçük miktar, katre. 2. Belli miktarlarda akıtılarak kullanılan ilaç. Erkek 666
Darcan 1. Aceleci, sıkıntılı. 2. Serçe. Erkek 341
Defne Akdeniz ikliminde yetişen, yapraklan sert ve üst yüzleri parlak açık sarı çiçek ve güzel kokan defnegillerden bir ağaç. Erkek 797
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 552
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Demet 1. Bağlanarak, oluşturulan deste. 2. Biçilip bağlanmış ekin. 3. Bir kaynaktan çıkan ışıkların meydana getirdiği ışık destesi, hazne. Erkek 513
Deniz 1. Büyük su kütlesi. 2. Büyük su kütlesindeki dalgalanma. Erkek 856
Deren Derleyen, toplayan, ekini biçip toplayan. Erkek 739
Derin Yüzeyi tabanından uzak olan Erkek 668
Destan 1. Hikaye, kıssa. 2. Hile, mekr, tenvir. 3. Rüstem'in babasının lakabı. Erkek 392
Deste 1. Demet, tutam, takım. 2. Kabza, tutacak yer. 3.On yapraklık altın varak defteri. Erkek 327
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 422
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 0
Devrim 1. Hareket halinde bir şeyin bir eğri çizerek dönmesi, devretmesi. 2. Köklü değişiklik, inkılap. 3. Eski olduğu fark edileni yıkıp yerine yeni olduğu farz edileni koymak. 4. İhtilal. Erkek 401
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 672
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Didem Gözüm. Erkek 607
Didil 1. Kır hayatını konu edinen yazı veya şiir, aşk hakkında. 2. Küçük ve şairane resim. 3. İçten ve saf aşk. Erkek 501
Dİla naz İçten gönülden seven Erkek 423
Dilay Gönlü aydınlatan ay. Erkek 503
Diler İsteyen, dileyen Erkek 429
Dilmen 1. Güzel. 2. Güzel dil bilen, konuşan, söz söyleyen. Erkek 323
Dilşat Gönlü Şen, Yüreği Sevinçli, Gönlü Hoş, Neşeli; Dil ve Şad Anlamlarını İfade Eder. Erkek 447
Dinç Gücü kuvveti yerinde ve sağlıklı. Erkek 366
Doğa Tabiat karşılığı olarak kuraldışı uydurulmuş kelime. Erkek 714
Doğaç Önceden düşünülüp hazırlanmadan ortaya çıkan düşünce, eylem üreten, kendiliğinden olan Erkek 477
Doğan Kartalgillerden, alıştırılarak kuş avında kullanılan, yırtıcı bir kuş. Erkek 507
Doğuş Yaradılış Erkek 508
Duru Saf, berrak. Erkek 765
Duyal Duygulu duyarlı çabuk duygulanan Erkek 336
Dünya Yeryüzü Erkek 0
Ebru 1. Kaş. 2. Bulut renginde, buluta benzer, bulut gibi dalgalı, bulutlu. 3. Kağıt üzerine kendine has usulle yapılan, mermer, damarları gibi dalgalı şekilli süsleme. Ciltçilikte ve hüsnü hat'ta kullanılır. Erkek 614
Ece 1. Baş reis. 2. Kraliçe. 3. Ana. 4. Yaşlı kadın. Erkek 759
Ecem Kraliçem, benim sultanım Erkek 535
Eda naz EDALI NAZLI Erkek 507
Efe 1. Ağabey, büyük kardeş. 2. Yiğit, cesur. 3. Kabadayı. Erkek 585
Ege 1. Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her halinden sorumlu olan. 2. Yaşça büyük, ulu. 3. Sahip. Erkek 735
Egemen Hakim, hüküm süren karşılığı olarak kullanılan bu kelime, hem kök, hem de ek olarak yanlıştır. Türkçe'de ne "eğe" kökü, ne de "manmen" şeklinde isim yapım eki vardır. Erkek 490
Ejder Bir masal yaratığı, korkulan, güçlü Erkek 387
Ekim 1. Toprağa ürün ekme işi. 2. Yılın onuncu ayı. Erkek 399
Ela Sarıya çalan kestane rengi, göz rengi. Erkek 739
Elçin Deste / Demet / Bir kerede ele alınabilecek kadar az olan nesne Erkek 560
Eldemir Demir gibi güçlü el. Erkek 299
Elem Ağrı. Acı. Keder. Sancı. Dert. Gam. Kaygı. Erkek 474
Elis Güzel kokulu bir çicek. İsim hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olan ziyaretçilerimiz bize uluşabilirler Erkek 694
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 529
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Elvin Cennet çiceği, Gökkuşağının her bir tayfına verilen isim, Sıcak Erkek 553
Emre Aşık. Mübtela. Vurgun. Erkek 761
Ender çok az, çok seyrek, çok az bulunur, pek nadir. Erkek 400
Ener En yiğit, en kahraman kişi. Erkek 436
Enginsu Açık deniz. Erkek 307
Eray Erken ay, ilk ay, ayın ilk günlerinde doğan (bkz. İlkay). Erkek 559
Erberk Şimşek gibi yiğit. Erkek 377
Erbil Erbil :Yürekli, cesur olarak kabullen" anlamında kullanılan bir ad. Erkek 446
Erçin Merdiven, basamak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 603
Erden Bekaret / İnsan eli değmemiş /Erkenden Erkek 420
Erem Ulaşmak, kavuşmak için çaba gösteren Erkek 537
Eren 1. Yetişen, ulaşan, vasıl olan. 2. İyi yetişmiş kişi. 3. Cesur, yiğit adam. 4. Ermiş. 5. Koca, zevc. 6. Kişi, şahıs. Erkek 888
Erenay (bkz Eren). Erkek 355
Ergin 1. Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş. 2. Haklarını kendi kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan kimse ( bkz. Reşid). Erkek 445
Erim Sevgi, mutlu haber Erkek 0
Erinç Rahat, dirlik Erkek 0
Ertaç Erkekliği taç gibi taşıyan Erkek 423
Ertan Dericilerin,, yaprağıyla sahtiyan (deri) boyadıkları bir nevi ağaç. Erkek 430
Ertem Erdem / Fazilet Erkek 345
Erten 1. Sabah güneşin doğduğu zaman. 2. Gün. Erkek 301
Ertürk Yiğit Türk, Kahraman Türk; Türker, Er + Türk Erkek 490
Esat Çok uğurlu ve mutlu. Erkek 626
Esen Sağ, salim, sağlıklı Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 439
Eser 1. Nişan, alamet, iz. 2. Etki, tesir. 3. Yok olmuş bir nesneden kalma parça. 4. Bir kişinin ortaya koyduğu mahsul, telif. 5. Hadis, hadis ilmi. 6. İmal, icat. 7. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 528
Esin 1. Rüzgar, sabah rüzgarı. 2. İlham, çağrışım. Erkek 668
Eslina Dünyalar güzeli anlamındadır. Erkek 3808
esmira Azeri kökenli bir isim olup, Zümrüt taşı anlamındadır. Erkek 8682
Evgin Telaşlı, aceleci Erkek 319
Gülümser Gülümseyen kişi. Erkek 378
Kıvanç 1. Sevinç, memnuniyet. 2. Övünen, güvenen, iftihar eden. Erkek 0
Laren İYİ HUYLU TEMİZ DÜRÜST Erkek 2327
Levin Renk, boya Erkek 610
Meğra Parıldayan Işık Erkek 311
Misra Şiirin bir satırı Erkek 0
Nergiz Çiçek, Bir Süs Bitkisi; Güzelin Gözü, Güzel Gözlü Olan Anlamındadır. Erkek 663
Nurselin Nur :1. Aydınlık, parıltı, parlaklık, niran. 2. Mekke'deki Hıra dağı. Işığın bir şeye yansımasından meydana gelen parlaklık. Zünnureyn: Hz. Peygamberin 2 kızıyla evlendiği için Hz. Osman'a verilen unvan, onur sahibi. Kur'anı Kerim'in 24. suresinin adı. - Selin :1. Gür akan su. 2. Orta Asya'da yetişen, bodur, sürekli yeşil kalan bitki. Erkek 2247
Nurseza Nura layık , ışığa ve aydınlığa layık. Nur ve seza kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Erkek 431
Olcan Ay Mutlu, ongun; Rastlantıları düzenlediği ve böylece de insanlara iyi ya da kötü durumlar hazırladığı sanılan şey, şans, talih Erkek 320
ödül Mükafat, Karşılık; Armağan, Hediye; Madalya, Başarı Armağanı Erkek 0
Öznil Nil nehri gibi verimli. Erkek 297
Sadem DURU ,SAF DEMEK Erkek 1580
Sare Sare :Saf, temiz, kalabalık, topluluk anlamları da var(Osmanlıca) Erkek 923
Su Eda Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Eda isminin anlamı :1. Naz, cilve. 2. Kurum, caka. 3. Alınan şeyi geri ödeme. 4. Bir vazifeyi yerine getirmek.
Erkek 402
Sude Sürmüş, sürülmüş, ezilmiş Erkek 866
Tanya Danimarka lisanından alınma. (Ermenice) Erkek 1699
Tuana Cennet bahçesine düşen ilk yağmur damlası Erkek 1015
Tuğsen Baş tacı anlamına gelmektedir. Bu isim hakkında daha fazla bilgi sahibi ziyaretçilerimiz bize ulaşabilirler. Erkek 624
Yiğit mert 1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan. Erkek 398
Yusuf Emir 1. Hz. Ya'kub (a.s.)'un oğlu olan peygamber Hz. Yusuf. 2. İbranice; inleyen, ah eden, inilti. Erkek 864