Bebek isimleri
www.bebekisimleri.gen.tr
bebek isimleri
Erkek isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Kız isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Otomatik Ara :
rastgele isim arama
22.500 adet bebek isimlerine sitemizden ulaşabilirsiniz
Ana Sayfa Erkek isimleri Kız isimleri En güzel bebek isimleri En güzel erkek isimleri En güzel kız isimleri Alevi isimleri İsim aramaBebek isminin önemi
Kur-an'da geçen bebek isimleri
Allah'ın 99 ismi
Bebek ismi nasıl konulur
Bebeğin kulağına ismin okunması
Bebeklere isim neden verilir
İsim ne zaman konulmalıdır ?
Bebek isminin önemi
Bebeğin nüfusa kayıt ettirilmesi


Modern isimler

Web sitemizde modern isimlere ulaşabilirsiniz, bebeğiniz için en güzel isimleri seçerek, karar vermenize yardımcı olabiliriz.

İsim Anlamı Cinsiyet Puan
ranya ince bakış Erkek 5706
Açangül (bkz. Gül). Erkek 757
Açelya Kokusuz, fundagillerden çeşitli renklerde çiçek­ler açan bir bitki. Erkek 5046
Açılay Ayın dolunay halinde olmaya başlaması Erkek 1527
Ada Dört Tarafı Sularla Çevrili Kara Parçası Erkek 4536
Adal "Adın yayılsın, ün kazan" manasında. Erkek 3248
adelina 1.hanım hanımcık. 2.çok güzel ve merhametli olan Erkek 4709
Afet 1. Büyük felaket, bela, musibet. 2. Çok güzel kadın, dil­ber Erkek 1053
Afife (bkz. Afif). IV. Mehmed'in hanımı. Erkek 1237
Afitap Güneş / Çok güzel Erkek 1145
Ağça Temiz, saf Erkek 10
Ahenk 1. Uygun, uyum düzen, armoni. 2. Renkler arasında uygunluk. Sesler arasında uygunluk, düzen, makam. 3. Çalgılı eğlenceSaz takımınca icra edilen beste. 4. Kasıt, niyet. Erkek 923
Ahsen Daha güzel, çok gü­zel, en güzel. Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Ahseni takvim: En gü­zel şekil. Kur'anı Kerim'in Tin sure­sinin 3. ayetinde insanın ahseni tak­vim üzere yaratıldığı beyan buyurulmaktadır. Ahsen kelimesi, Kur'an'da 16 yerde zikredilmiştir Erkek 9293
Ahu 1. Ceylan, karaca, gazal. 2. Güzel, ince alımlı kadın. 3. Gözleri ceylan gözüne benzeyen ka­dın. 4. Kardeş, dost Erkek 2212
Ahu Naz Nazlı güzel,nazenin. Erkek 977
Ahucan Çok güzel dost. Erkek 629
Ahueda Nazlı güzel. Erkek 808
Ahuela Çok güzel gözlü. Erkek 1432
Ahugül Çok güzel. Erkek 711
Ahugüzar Becerikli güzel. Erkek 601
Ahunur Göz kamaştıran güzelliğe sahip olan. Erkek 1017
Ahuse Coşkulu güzellik Erkek 1447
Ahuşen Güzel ve neşeli. Erkek 588
Ajda 1. Filiz sürgün. 2. Çentik çentik olan şey Erkek 2026
Ajlan Hızlı, çabuk, telaşlı Erkek 2963
Akasya Küçük sıra yapraklı, gölgeli küçük cinsleri süs için yetiştirilen baklagillerden bir ağaç. Salkım ağacı da denir. Erkek 1768
Akel 1. Doğru, dürüst iş­ler yapan kimse. Dürüst, güvenilir er­kek. Erkek 1268
Akgün Mutlu, sevinçli gün. Erkek 641
Aksevil (bkz. Sevil). Erkek 529
Aksu 1. Temiz, pırıl pı­rıl su gibi. 2. Nehir Erkek 719
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 10
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 10
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 1020
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 10
Ala Ela karışık renkli, alaca; Benekli; Tam olgunlaşmamış, yarı olmuş Erkek 1515
Alagül Çok renkli gül. Erkek 1051
Alçiçek Kırmızı çiçek. Erkek 489
Alçin Kırmızı renkli küçük bir kuş türü Erkek 1875
Aleda Nazlı, kaprisli Erkek 2985
Alev 1. Ateşten ve yanı­cı cisimlerden çıkan parlak, çeşitli şe­killere giren gazlardan meydana gelen şeffaf dil, yalım. 2. Aşk ateşi, sevda. 3. Alımlı, cazibeli kadın. Erkek 1860
Aleyna Esenlik ve güzelliklere sahip, esenlik içinde olan Erkek 11629
Algül Kırmızı gül. Erkek 719
Alım Gözü gönlü çeken nitelik, çekicilik, gönül çelen güzellik, albeni Erkek 12
Alkan Kırmızı kan. Alkan bey: Türk denizci. Selçuklula­rın egemenliğindeki İznik'te Ebu'lKasım'ın donanma komutanı. Erkek 1545
Alkım Gökkuşağı. Al­kım (Uluğ Bahadır) Türk Arkeolog. Erkek 5196
Alkın 1. Sevdalı, aşık, vurgun. 2. El çırpma, övme. Erkek 4396
Alkız Kırmızı yanaklı,sağlıklı kız. Erkek 794
Almila Elma gibi kırmızı yanaklı güzel Erkek 6921
Almina Al elma Erkek 8241
Almira Pınar Almira isminin anlamı :ay tutulması sırasında ayın çevresinde görünen kızıllık

Pınar isminin anlamı :Yerden kaynayıp çıkan su, kaynak, çeşme. Bir suyun çıktığı yer, su başı. Kaynak suyunun devamlı aktığı yer
Erkek 1202
Alp Emre Alp isminin anlamı :1. Eski Türklerde kahraman, yiğit, cesur, bahadır, pehli­van. 2. Seyfi kola mensup, savaşçı, fütüvvct ehli. Alperen, Alpgazi. Bu isim İslam'dan sonra da Türkler ara­sında kullanılmaya devam etti

Emre isminin anlamı :Aşık. Mübtela. Vurgun
Erkek 623
Alpay Cesur, yiğit kimse. Erkek 4330
Alper (bkz. Alp). Erkek 4426
Alpike Kahraman kraliçe Erkek 1007
Altan 1. Sabahın güneş doğarkenki zamanı. 2. Hakanlara ve­rilen unvan, sultan, padişah. Erkek 5250
Alya 1. Yüksek yer, yük­seklik. 2. Gök, sema. Erkek 20723
Amine Gönlü emin, kal­binde korku olmayan Peygamber'in (s.a.s) annesinin adı. (bkz. Emine). Erkek 3747
Andaç Bir kimseyi hatırlamak için saklanan şey, hatıra Erkek 2375
Andaç Armağan,hediye Erkek 10
Anıl 1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan. Erkek 8496
Anıl Berk Anıl isminin anlamı :1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan

Berk isminin anlamı :1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak.
Erkek 1061
Anka Kaf Dağı'nda bulunduğu söylenen masal kuşu Erkek 2409
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 4780
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 10
Aras Sahip çıkılan buluntu, Doğu anadoluda bir ırmağın adı Erkek 37819
Aras ege ArasKalın Yün, At kılı anlamında (Aras nehri)
Mert1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan.
Erkek 2253
Arcan Saf,temiz Erkek 1756
Arda 1. Eskiden bazı ça­vuşların elde tuttukları uzun değnek. 2. İşaret için dikilen değnek3. Çık­rıkçı kalemi. 4. Sonra gelen. Erkek 9041
Arel Temiz, dürüst kimse. Erkek 36440
Argün Temiz, aydınlık gün. Erkek 10
Arıkan Temiz soy. Erkek 1186
Arın 1. Temiz, arı, saf. 2. Alın. 3. Yüz, cephe. Dağların, tepele­rin yüzü. Erkek 11287
Arkan 1. Temiz, ari kan­dan gelen. 2. Üstün galip. Arkan (Seyfı) Türk mimar (19031966). Erkek 889
Arkın Yavaş, ağır, sa­kin, gelecek yıl. Erkek 1768
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 1330
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 10
Arman 1. Hasret, özle­me. 2. Zahmet, sıkıntı. 3. Teessüf. 4. Pişmanlık. Erkek 2886
Armina Emine, korkusuz, yürekli Erkek 2539
Arnisa Çok namuslu kadın Erkek 1551
Arsen Erkek 3071
Arsu Su kadar berrak Erkek 1151
Arsun Yüreğindeki temizliği yansıtan Erkek 1130
Artaç Taç Utanma duygusunu baş tacı eden Erkek 508
Artun Gururlu, kendine güveni olan, vakur. Erkek 2264
Aryan Operada sanatçının orkestra eşliğinde söylediği uzun şarkı Erkek 2705
Arzela Kendi kendine olan dağ çiçegi Erkek 2328
Arzu 1. İstek, bahşiş. 2. Emel, heves, meyl. 3. Özlemek, müş­tak olmak. "Arzum" olarak da kulla­nılır. Meşhur halk hikayelerinde Kamber'in sevgilisi. Erkek 3109
Arzu Naz Naz yapan,nazenin. Erkek 911
Arzucan Candan isteyen. Erkek 572
Arzugül İstenilen,beğenilen gül. Erkek 592
Arzuman (bkz. Arzu). Erkek 964
Asalbike Gerçek hanım, gerçek güzel Erkek 574
Asel Bal, Cennetteki dört sudan biri Erkek 7256
Asena Dişi kurt, güzel kız Erkek 2147
Asi İsyan Eden, İsyankar;
Haydut, Bozguncu, Şaki;
Söz Dinlemeyen, İtaat Etmeyen (Tıpkı “Âsiye” ismi gibi bu isim de Hz. Muhammed tarafından değiştirilmiştir;
Hz. Muhammed, “Âsi” isimli bir sahabiye “Muti/Mûti” (İtaat Eden, İtaatkar, Uysal) ismini takmıştır.)
Erkek 5771
Aslı 1. Asıl, tek, dip, kü­tük, temel, esas, kaide, kural, hakikat. 2. Soy, sop, nesep. 3. Bir şeyin belli başlı kısmı, başlangıç, baş yer, sıhhat. 4. Hakiki, esaslı, halis, safi. 5. Esasen, zaten, başlıca, en ziyade, hakikaten. Erkek 8243
Aslıcan Özü can gibi sevgili Erkek 1013
Aslıhan Han soyundan gelen. Erkek 10
Aslım Özü geçmişe ait Erkek 1757
Aslınaz Nazlı olması geçmişinden gelen. Erkek 778
Aslınur Nur saçan bir geçmişi olan. Erkek 2435
Aslısu Geçmişi su gibi berrak ve temiz Erkek 947
Asrın Çağdaş, bu çağa ait olan, çağa uygun olan Erkek 3730
Asu 1.Afacan 2. Isyan eden Erkek 1830
Asutay Hırçın tay. Erkek 1188
Asya Dünyadaki kıtala­rın en büyüğü. Erkek 8441
Ata 1. Baba. 2. Soyun geçmişte yaşamış ferdi. 3. Vermiş, veriş. Bağışlama, ihsan. 4. Yesevi ta­rikatında mürşid. Ata b. Ebi Rabah: Fıkıh alimi (Mekke 733). Ebu Meysere b. Ebu Hüseyin elFikri'nin azatlı kölesiydi. Birçok hadis rivayet etmiştir. Erkek 4897
Atacan (bkz. Ata). Erkek 1363
Atakan 1. Düşünmek­sizin her işe sokulan adam. 2. İleri atı­lan. Erkek 3750
Atalay (bkz. "Ata"). Ünlü, namlı, şöhretli. Atalay Mah­mut, Türk güreşçi. Balkan, Avrupa, Dünya ve Meksika Olimpiyatları şampiyonu oldu (1968). Erkek 2832
Ataman (bkz. "Ata"). 1. Ata kişi, başkan, önder. 2. Don ka­zaklarının önderlerine verilen ad. Erkek 1665
Atay Bilinen, tanınmış. Erkek 4276
Ateş Yanıcı maddelerin yanmasıyla ısı ve ışığın ortaya çıkması Erkek 2673
Atıl Girişken ol, ilerle­mek için çaba göster. Erkek 617
Atılgan 1. Karşısına çıkabilecek engellerden ve tehlikeler­den korkmadan her zaman ileriye atı­lan. 2. Karşı çıkan, çekinmesi olma­yan, cüretkar. 3. Hevesli. Erkek 560
Atınç Atılgan / Atak Erkek 745
Aybar 1. Gösterişli, hey­betli, görkemli. 2. Korku veren. Erkek 1218
Ayben Ay benizli. Erkek 2747
Ayberk 1. Sağlam ay, sağlam kişilik. 2. Şimşek, ay'ın şim­şek gibi parlaklığı. 3. Yaprak, ay yap­rağı. Erkek 3217
Aybüke Eski Türk kadın isimlerinden Erkek 5503
Ayca Ay gibi güzel, ışıklı, parlak. Erkek 6308
Ayça 1. Ayın yeni doğ­duğu günlerdeki şekli, yeni ay, hilal. 2. Cami kubbelerine ve minare külah­larına konulan hilal şeklindeki süs. 3. Ay kadar güzel, aydınlık. Erkek 185
Ayçin Ayçın, ay gibi, aya benzer Erkek 4165
Ayda Dere kıyılarında yetişen bir bitki - Parmakları, endamı güzel kadın Erkek 9831
Aydil Güzel, parlak, aydınlık gönül Erkek 1142
Aygen 1. Dost, arkadaş. 2. Sevgili, yar. 3. Temiz yaratılıştı. Erkek 1535
Aykan Soylu, asil, te­miz kişi. Erkek 2840
Aylis cennette bi bahçe. Ay parçası, ışıltısı Erkek 4331
Ayperen Yiğit, bahadır Erkek 891
Aysen Ay gibi güzel. Parlak ve nurlu. Erkek 138
Ayşan Ay gibi şanlı, gör­kemli, parlak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 17
Aytaç Başa takılan ay şeklinde taç. Erkek 3016
Aytek Ay gibi (Eski Türkçede tek/teg olarak kullanılmış­tır). Erkek 1088
Aytunç Ay gibi güzel,tunç kadar sağlam Erkek 2222
Ayyüce Ay gibi aydınlık nurlu ve yüce olan er Erkek 1330
Azer Azerbaycan kelimesinin kökü olan Azer'den.. Erkek 10
Azra 1. Bakire, kızoğlan kız. 2. Ayak değmemiş kum. 3. Delinmemiş inci. 4. Hz. Meryem'e verilen adlardan. 5. Medine şehrinin adların­dan biri. 6. Masal kahramanı "Vamık"'ın sevgilisi. Erkek 14724
Bahar 1. Kışla yaz arasındaki mevsim. 22 Mart'la Haziran arası, ilkyaz. 2. Güzellik, güzel. 3. Sığır gözü, papatya, sığır papatyası, sarı papatya. 4. Put, çelipa, sanem. 5. Atılmış pamuk. 6. Ölçek. 7. Karanfil, tarçın, karabiber gibi kokulu şey. Erkek 3616
Balca Bal damlası, bal gibi Erkek 1745
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2127
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Banu 1. Kadın hatun, hanım. 2. Kraliçe, prenses. 3. Gelin. 4. Şarap ve gül suyu gibi şeylerin şişesi. 5. Yusuf ve Zeliha öyküsünün kadın kahramanı Banu Hanım (Cevheriye Banu). Türk halk şairi. (18641914 Çankırı). Kadiri tarikatı bağlılarından. Erkek 3509
Baran 1. Yağmur. Mevsimi Baran, yağmur mevsimi. Erkek 4532
Baransel (bkz. Baran). Erkek 1319
Barın 1. Bütün, hep. 2. Güç kuvvet. 3. Göğüs. 4. Moğol devrinde Orta Asya'da büyük beyliklerden biri. Erkek 4335
Barış 1. Savaşsızlık durumu. 2. Savaştan sonra silah bırakma, uzlaşma sulh. 3. Dirlik, düzenlik. Erkek 4674
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 998
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Barkın Yolculuk eden, yolcu gezgin. Erkek 5398
Barlas Kahraman, savaşçı. Erkek 13240
Bars l. Kaplana benzeyen yırtıcı hayvan. 2. Arı oğuluİsim olarak kullanılmaz. Barsbay: (elMelikü'1Eşref (Öl. 1438). Mısır Memluklan sultanı. Çerkez hanedanındandır. Erkek 1913
Başak Sağlam, dayanıklı. Erkek 3809
Başar Başarılı ol, işi sonuçlandır. Erkek 1869
Başer (bkz. Başar). Erkek 1016
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 79
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 1409
Batıhan (bkz. Batı). Erkek 947
Batıray (bkz. Batır). Erkek 758
Batu Üstün gelen, gücü yeten, galip. Erkek 7134
Batur Kahraman, yiğit, cesur, bahadır. Erkek 2160
Baycan (bkz. Baybaş). Erkek 1009
Bayhan Zengin ve güçlü Erkek 917
Baykal Yaban kısrağı. Moğolistandaki büyükgöl Erkek 10
Baysal Dirlik düzenlik içinde, sakin,gürültüsüz. Erkek 10
Bayülken Göğün 16.katında oturan barış tanrısı Erkek 10
Begüm Saygıdeğer kadın, hanımefendi - Hint prenseslerine verilen san Erkek 10
Belin Şaşkınlık, hayret Erkek 10
Bengisu Ebedilik, ölümsüzlük veren su, Abı hayat. Erkek 8888
Bengü Ebedi, sonu olmayan. Erkek 2470
Bengül Üzerinde benekler bulunan gül Erkek 1217
Bensu Su gibi aziz benlik Erkek 3579
Berat ozan 1. Resmi belge, imtiyaz belgesi. 2. Osmanlıda bir kimseye verilen nişan, rütbe veya toprak imtiyazını gösterir belge. Erkek 951
Beray Ay'ın en ışıltılı, en parlak hali Erkek 14981
Berfin 1. Kardan yapılmış. 2. Tertemiz, kar gibi beyaz. Erkek 8736
Beril Arınmış, aklanmış Erkek 10286
Beril Su Beril isminin anlamı :Arınmış, aklanmış
Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Erkek 3290
Berin 1. En yüksek, çok yüce. 2. Soylu. Erkek 5703
Berk 1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak. Erkek 7664
Berkan 1. Şakıma, parıldama. 2. Kıvırcık tüylü kuzu postu kürkü. Erkek 5120
Berkant Güçlü, bozulmaz, yemin. Erkek 8118
Berkay (bkz. Berk). Erkek 7220
Berke 1. Kama. 2. Altınordu hükümdarı. Cengiz Han'ın torunu ve Cuci'nin 3. oğludur. Erkek 17041
Bermal Dağ tepesi, doruk (bkz. Şahika, zirve). Erkek 1618
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 5417
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 10
Berrak 1. Duru, saf, bulanık olmayan, nurlu. 2. Şimşek, parıltı. 3. Kulağa hoş gelen ses. Erkek 3803
Beste 1. Kapalı, bağlı, bitiştirilmiş bağlanmış. 2. Müzikte, şarkının makam ve ahengi. Erkek 4024
Betigün Beti + Yüz (Bet: benizdeki gibi) Gün: Aydınlık, aydınlık yüz Erkek 603
Betil/Betül Temiz, iffetli Erkek 1754
Bike Benzersiz, eşsiz Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2457
Bilge Bilgili, iyi geniş, derin, bilgi sahibi kimse Kadın ve erkek adı olarak kullanılır. Erkek 2855
Bilun Yarım Ay Erkek 3889
Bingül Bin gülün güzelliğinde Erkek 992
Birant 1. Özel, tek yemin. 2. Özelliği olan yemin. Erkek 959
Biricik Tek, bir tane, emsalsiz Erkek 1755
Birsu Özel bir su, biricik su gibi Erkek 2076
Bora Araziden çıkan şiddetli rüzgar. Erkek 3818
Boran Rüzgar, şimşek, gökgürültüsü, sağanak yağmurun birlikte olduğu iklim hadisesi. Boran Hatun: Emevi halifesi Me'mun'un zevcesi. Erkek 5150
Boray kahraman yürekli,cesur, önde gelen örnek insan anlamına geliyor. Erkek 2286
Bucak Genellikle, geniş verimli bakımlı alanlara verilen ad Erkek 579
Buğra 1. Büyük erkek deve, iki hörgüçlü deve. 2. Turna kuşu, turna sürüsünün önünde uçan turna horozu. 3. Harizm hükümdarlarından birinin lakabı. Erkek 9178
Buket Çiçek demeti. Erkek 2903
Bulem Ay Parçası, Ayın 14’ü Gibi Güzel, Ay Yüzlü Erkek 6644
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 92
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3825
Burahan 1. Delil hüccet. 2. Hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan ayıran delil. 3. İlahi aydınlık. Erkek 640
Burcu Güzel koku. Erkek 5158
Burç 1. Süryanice Burgus kelimesinin Arapçalaştınlmış hali. 2. Kalenin köşelerine yapılan daha yüksek ve daha kalın çıkıntı kule. 3. Yuvarlak bina. 4. Güneşin ayrıldığı oniki kısımdan herbiri. 5. Tek hisar. Erkek 777
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3953
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Burçin Dişi geyik. Erkek 6034
Can 1. Can, ruh. Hayat. 2. Güç, kuvvet, hayatiyet, dirilik. 3. Gönül, yakın dost, çok sevilen arkadaş. 4. Mevlevi ve Bektaşi tarikatlarında dervişlerin birbirlerine hitabı. 5. Kişi, fert. 6. Sevgili. Erkek 5113
Canalp Özünde yiğitlik, güçlülük olan kimse. Cana yakın yiğit. Erkek 1046
Canberk Güçlü, sağlam kimse. Erkek 3547
Candaş Dost, yoldaş Erkek 997
Canel İçten uzatılan el, dostluk eli Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1186
Caner Delikanlı, genç, dinamik Can ve er kelimelerinden birleşik isim. Erkek 3280
Cankat Yaşamına can ekle, sevinçle dol Erkek 789
Cankut 1. Kişinin mutluluğu talihi, şansı, uğuru. 2. Mutlu talihli kimse. Erkek 1255
Cansın Canım gibisin, canımsın. Erkek 2949
Cansu 1. Hayat veren su, tazelik. 2. Sevgili, sevimli. Erkek 8734
Ceren Halk ağzında "ceylan" anlamına gelir. Erkek 15996
Çağan Bayram, şenlik. Erkek 5018
Çağdaş Aynı çağda yaşayan, çağa uygun Erkek 1316
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 4985
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Çağla Olgunlaşmamış meyve, bazı meyvelerin olgunlaşmadan, henüz yeşilken yenen hali. Erkek 4124
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 3953
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 10
Çağman Çağın insanı. Erkek 1025
Çağrı 1. Çakır gözlü. 2. Mavi hareli göz. Çağrı bey (9901060). Büyük Selçuklu devleti hükümdarı Tuğrul beyin kardeşi. Çağrı bey müslüman olduğunda Davud ismini aldı. Kardeşi Tuğrul ise Muhammed ismini almıştır. Erkek 5424
Çakın Şimşek, parıltı Erkek 739
Çelen Yakışıklı, saçak, akıllı Erkek 10
Çevrim Girdap, sürekli değişim, anafor Erkek 10
Çığır Çığın açtığı iz, yol - Yenilikçilik Erkek 581
Çiçek 1. Bitkilerin üreme unsurlarını ihtiva eden renkli veya beyaz renkte açan, çok defa kokulu, sonradan meyve veya tohum haline gelen kısımları (bkz. Şükûfe). 2. Bitki, çiçek açan bitki. 3. Bazı şeylerin toz haline getirilmiş özü, kükürt çiçeği. 4. Kumaş veya başka şeyler üzerine yapılan renkli veya renksiz süsleme. Erkek 1541
Çiğdem Zambakgillerden, soğanlı otsu, çeşitli renklerde çiçek açan kır bitkisi, mahmur çiçeği. Erkek 3334
Çilay Ayın üzerinde beliren açık renk lekeler. Erkek 925
Çilem öykü Çilem : Çilem öykü
Öykü : Hikaye / Masal
Erkek 1110
Çiler Güzel öten, güzel ötüşlü Erkek 1797
Çisem Çiseleyen yağmur Erkek 6089
Çolpan 1. Çoban yıldızı. 2. Aciz, beceriksiz, zavallı. 3. Zühre, venüs. Erkek 2450
Dalan 1. Biçim, şekil. 2. İnce, narin, zarif. Erkek 842
Dalay Deniz. Erkek 972
Damla 1. Bir sıvıdan ayrılarak düşen parça halinde, küçük miktar, katre. 2. Belli miktarlarda akıtılarak kullanılan ilaç. Erkek 5259
Darcan 1. Aceleci, sıkıntılı. 2. Serçe. Erkek 767
Defne Akdeniz ikliminde yetişen, yapraklan sert ve üst yüzleri parlak açık sarı çiçek ve güzel kokan defnegillerden bir ağaç. Erkek 9324
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 191
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 4337
Demet 1. Bağlanarak, oluşturulan deste. 2. Biçilip bağlanmış ekin. 3. Bir kaynaktan çıkan ışıkların meydana getirdiği ışık destesi, hazne. Erkek 3031
Deniz 1. Büyük su kütlesi. 2. Büyük su kütlesindeki dalgalanma. Erkek 8832
Deren Derleyen, toplayan, ekini biçip toplayan. Erkek 8494
Derin Yüzeyi tabanından uzak olan Erkek 7337
Destan 1. Hikaye, kıssa. 2. Hile, mekr, tenvir. 3. Rüstem'in babasının lakabı. Erkek 2110
Deste 1. Demet, tutam, takım. 2. Kabza, tutacak yer. 3.On yapraklık altın varak defteri. Erkek 863
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 52
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 823
Devrim 1. Hareket halinde bir şeyin bir eğri çizerek dönmesi, devretmesi. 2. Köklü değişiklik, inkılap. 3. Eski olduğu fark edileni yıkıp yerine yeni olduğu farz edileni koymak. 4. İhtilal. Erkek 2239
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3554
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Didem Gözüm. Erkek 3495
Didil 1. Kır hayatını konu edinen yazı veya şiir, aşk hakkında. 2. Küçük ve şairane resim. 3. İçten ve saf aşk. Erkek 565
Dİla naz İçten gönülden seven Erkek 2039
Dilay Gönlü aydınlatan ay. Erkek 4600
Diler İsteyen, dileyen Erkek 578
Dilmen 1. Güzel. 2. Güzel dil bilen, konuşan, söz söyleyen. Erkek 524
Dilşat Gönlü Şen, Yüreği Sevinçli, Gönlü Hoş, Neşeli; Dil ve Şad Anlamlarını İfade Eder. Erkek 903
Dinç Gücü kuvveti yerinde ve sağlıklı. Erkek 683
Doğa Tabiat karşılığı olarak kuraldışı uydurulmuş kelime. Erkek 2526
Doğaç Önceden düşünülüp hazırlanmadan ortaya çıkan düşünce, eylem üreten, kendiliğinden olan Erkek 2756
Doğan Kartalgillerden, alıştırılarak kuş avında kullanılan, yırtıcı bir kuş. Erkek 2832
Doğuş Yaradılış Erkek 2734
Duru Saf, berrak. Erkek 6605
Duyal Duygulu duyarlı çabuk duygulanan Erkek 1002
Dünya Yeryüzü Erkek 10
Ebru 1. Kaş. 2. Bulut renginde, buluta benzer, bulut gibi dalgalı, bulutlu. 3. Kağıt üzerine kendine has usulle yapılan, mermer, damarları gibi dalgalı şekilli süsleme. Ciltçilikte ve hüsnü hat'ta kullanılır. Erkek 8406
Ece 1. Baş reis. 2. Kraliçe. 3. Ana. 4. Yaşlı kadın. Erkek 10126
Ecem Kraliçem, benim sultanım Erkek 6424
Eda naz EDALI NAZLI Erkek 1936
Efe 1. Ağabey, büyük kardeş. 2. Yiğit, cesur. 3. Kabadayı. Erkek 9949
Ege 1. Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her halinden sorumlu olan. 2. Yaşça büyük, ulu. 3. Sahip. Erkek 4567
Egemen Hakim, hüküm süren karşılığı olarak kullanılan bu kelime, hem kök, hem de ek olarak yanlıştır. Türkçe'de ne "eğe" kökü, ne de "manmen" şeklinde isim yapım eki vardır. Erkek 5250
Ejder Bir masal yaratığı, korkulan, güçlü Erkek 2043
Ekim 1. Toprağa ürün ekme işi. 2. Yılın onuncu ayı. Erkek 1011
Ela Sarıya çalan kestane rengi, göz rengi. Erkek 8688
Elçin Deste / Demet / Bir kerede ele alınabilecek kadar az olan nesne Erkek 5914
Eldemir Demir gibi güçlü el. Erkek 460
Elem Ağrı. Acı. Keder. Sancı. Dert. Gam. Kaygı. Erkek 3722
Elis Güzel kokulu bir çicek. İsim hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olan ziyaretçilerimiz bize uluşabilirler Erkek 5188
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3491
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Elvin Cennet çiceği, Gökkuşağının her bir tayfına verilen isim, Sıcak Erkek 8775
Emre Aşık. Mübtela. Vurgun. Erkek 11299
Ender çok az, çok seyrek, çok az bulunur, pek nadir. Erkek 1957
Ener En yiğit, en kahraman kişi. Erkek 2484
Enginsu Açık deniz. Erkek 492
Eray Erken ay, ilk ay, ayın ilk günlerinde doğan (bkz. İlkay). Erkek 6750
Erberk Şimşek gibi yiğit. Erkek 932
Erbil Erbil :Yürekli, cesur olarak kabullen" anlamında kullanılan bir ad. Erkek 2608
Erçin Merdiven, basamak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2356
Erden Bekaret / İnsan eli değmemiş /Erkenden Erkek 2515
Erem Ulaşmak, kavuşmak için çaba gösteren Erkek 2921
Eren 1. Yetişen, ulaşan, vasıl olan. 2. İyi yetişmiş kişi. 3. Cesur, yiğit adam. 4. Ermiş. 5. Koca, zevc. 6. Kişi, şahıs. Erkek 9472
Erenay (bkz Eren). Erkek 987
Ergin 1. Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş. 2. Haklarını kendi kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan kimse ( bkz. Reşid). Erkek 1470
Erim Sevgi, mutlu haber Erkek 10
Erinç Rahat, dirlik Erkek 10
Ertaç Erkekliği taç gibi taşıyan Erkek 1305
Ertan Dericilerin,, yaprağıyla sahtiyan (deri) boyadıkları bir nevi ağaç. Erkek 3418
Ertem Erdem / Fazilet Erkek 1504
Erten 1. Sabah güneşin doğduğu zaman. 2. Gün. Erkek 1069
Ertürk Yiğit Türk, Kahraman Türk; Türker, Er + Türk Erkek 1126
Esat Çok uğurlu ve mutlu. Erkek 4791
Esen Sağ, salim, sağlıklı Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2150
Eser 1. Nişan, alamet, iz. 2. Etki, tesir. 3. Yok olmuş bir nesneden kalma parça. 4. Bir kişinin ortaya koyduğu mahsul, telif. 5. Hadis, hadis ilmi. 6. İmal, icat. 7. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 6647
Esin 1. Rüzgar, sabah rüzgarı. 2. İlham, çağrışım. Erkek 6038
Eslina Dünyalar güzeli anlamındadır. Erkek
esmira Azeri kökenli bir isim olup, Zümrüt taşı anlamındadır. Erkek 12700
Evgin Telaşlı, aceleci Erkek 771
Gülümser Gülümseyen kişi. Erkek 2380
Kıvanç 1. Sevinç, memnuniyet. 2. Övünen, güvenen, iftihar eden. Erkek 10
Laren İYİ HUYLU TEMİZ DÜRÜST Erkek 5112
Levin Renk, boya Erkek 2890
Meğra Parıldayan Işık Erkek 984
Misra Şiirin bir satırı Erkek 10
Nergiz Çiçek, Bir Süs Bitkisi; Güzelin Gözü, Güzel Gözlü Olan Anlamındadır. Erkek 4807
Nurselin Nur :1. Aydınlık, parıltı, parlaklık, niran. 2. Mekke'deki Hıra dağı. Işığın bir şeye yansımasından meydana gelen parlaklık. Zünnureyn: Hz. Peygamberin 2 kızıyla evlendiği için Hz. Osman'a verilen unvan, onur sahibi. Kur'anı Kerim'in 24. suresinin adı. - Selin :1. Gür akan su. 2. Orta Asya'da yetişen, bodur, sürekli yeşil kalan bitki. Erkek 5851
Nurseza Nura layık , ışığa ve aydınlığa layık. Nur ve seza kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Erkek 1549
Olcan Ay Mutlu, ongun; Rastlantıları düzenlediği ve böylece de insanlara iyi ya da kötü durumlar hazırladığı sanılan şey, şans, talih Erkek 744
ödül Mükafat, Karşılık; Armağan, Hediye; Madalya, Başarı Armağanı Erkek 10
Öznil Nil nehri gibi verimli. Erkek 968
Sadem DURU ,SAF DEMEK Erkek 11287
Sare Sare :Saf, temiz, kalabalık, topluluk anlamları da var(Osmanlıca) Erkek 11435
Su Eda Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Eda isminin anlamı :1. Naz, cilve. 2. Kurum, caka. 3. Alınan şeyi geri ödeme. 4. Bir vazifeyi yerine getirmek.
Erkek 1067
Sude Sürmüş, sürülmüş, ezilmiş Erkek 10378
Tanya Danimarka lisanından alınma. (Ermenice) Erkek 7283
Tuana Cennet bahçesine düşen ilk yağmur damlası Erkek 9990
Tuğsen Baş tacı anlamına gelmektedir. Bu isim hakkında daha fazla bilgi sahibi ziyaretçilerimiz bize ulaşabilirler. Erkek 2429
Yiğit mert 1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan. Erkek 1233
Yusuf Emir 1. Hz. Ya'kub (a.s.)'un oğlu olan peygamber Hz. Yusuf. 2. İbranice; inleyen, ah eden, inilti. Erkek 4311