Bebek isimleri
www.bebekisimleri.gen.tr
bebek isimleri
Erkek isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Kız isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Otomatik Ara :
rastgele isim arama
22.500 adet bebek isimlerine sitemizden ulaşabilirsiniz
Ana Sayfa Erkek isimleri Kız isimleri En güzel bebek isimleri En güzel erkek isimleri En güzel kız isimleri Alevi isimleri İsim aramaBebek isminin önemi
Kur-an'da geçen bebek isimleri
Allah'ın 99 ismi
Bebek ismi nasıl konulur
Bebeğin kulağına ismin okunması
Bebeklere isim neden verilir
İsim ne zaman konulmalıdır ?
Bebek isminin önemi
Bebeğin nüfusa kayıt ettirilmesi


Modern isimler

Web sitemizde modern isimlere ulaşabilirsiniz, bebeğiniz için en güzel isimleri seçerek, karar vermenize yardımcı olabiliriz.

İsim Anlamı Cinsiyet Puan
ranya ince bakış Erkek 11341
Açangül (bkz. Gül). Erkek 1514
Açelya Kokusuz, fundagillerden çeşitli renklerde çiçek­ler açan bir bitki. Erkek 6982
Açılay Ayın dolunay halinde olmaya başlaması Erkek 2805
Ada Dört Tarafı Sularla Çevrili Kara Parçası Erkek 6473
Adal "Adın yayılsın, ün kazan" manasında. Erkek 6510
adelina 1.hanım hanımcık. 2.çok güzel ve merhametli olan Erkek 9823
Afet 1. Büyük felaket, bela, musibet. 2. Çok güzel kadın, dil­ber Erkek 2010
Afife (bkz. Afif). IV. Mehmed'in hanımı. Erkek 2230
Afitap Güneş / Çok güzel Erkek 2268
Ağça Temiz, saf Erkek 10
Ahenk 1. Uygun, uyum düzen, armoni. 2. Renkler arasında uygunluk. Sesler arasında uygunluk, düzen, makam. 3. Çalgılı eğlenceSaz takımınca icra edilen beste. 4. Kasıt, niyet. Erkek 1789
Ahsen Daha güzel, çok gü­zel, en güzel. Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Ahseni takvim: En gü­zel şekil. Kur'anı Kerim'in Tin sure­sinin 3. ayetinde insanın ahseni tak­vim üzere yaratıldığı beyan buyurulmaktadır. Ahsen kelimesi, Kur'an'da 16 yerde zikredilmiştir Erkek 12884
Ahu 1. Ceylan, karaca, gazal. 2. Güzel, ince alımlı kadın. 3. Gözleri ceylan gözüne benzeyen ka­dın. 4. Kardeş, dost Erkek 3388
Ahu Naz Nazlı güzel,nazenin. Erkek 1881
Ahucan Çok güzel dost. Erkek 1644
Ahueda Nazlı güzel. Erkek 1667
Ahuela Çok güzel gözlü. Erkek 2629
Ahugül Çok güzel. Erkek 1500
Ahugüzar Becerikli güzel. Erkek 1443
Ahunur Göz kamaştıran güzelliğe sahip olan. Erkek 2048
Ahuse Coşkulu güzellik Erkek 2900
Ahuşen Güzel ve neşeli. Erkek 1419
Ajda 1. Filiz sürgün. 2. Çentik çentik olan şey Erkek 3249
Ajlan Hızlı, çabuk, telaşlı Erkek 5415
Akasya Küçük sıra yapraklı, gölgeli küçük cinsleri süs için yetiştirilen baklagillerden bir ağaç. Salkım ağacı da denir. Erkek 2868
Akel 1. Doğru, dürüst iş­ler yapan kimse. Dürüst, güvenilir er­kek. Erkek 2348
Akgün Mutlu, sevinçli gün. Erkek 1383
Aksevil (bkz. Sevil). Erkek 1083
Aksu 1. Temiz, pırıl pı­rıl su gibi. 2. Nehir Erkek 1512
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 10
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 10
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 2009
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 10
Ala Ela karışık renkli, alaca; Benekli; Tam olgunlaşmamış, yarı olmuş Erkek 2931
Alagül Çok renkli gül. Erkek 2318
Alçiçek Kırmızı çiçek. Erkek 1178
Alçin Kırmızı renkli küçük bir kuş türü Erkek 3485
Aleda Nazlı, kaprisli Erkek 4884
Alev 1. Ateşten ve yanı­cı cisimlerden çıkan parlak, çeşitli şe­killere giren gazlardan meydana gelen şeffaf dil, yalım. 2. Aşk ateşi, sevda. 3. Alımlı, cazibeli kadın. Erkek 2895
Aleyna Esenlik ve güzelliklere sahip, esenlik içinde olan Erkek 14207
Algül Kırmızı gül. Erkek 1631
Alım Gözü gönlü çeken nitelik, çekicilik, gönül çelen güzellik, albeni Erkek 12
Alkan Kırmızı kan. Alkan bey: Türk denizci. Selçuklula­rın egemenliğindeki İznik'te Ebu'lKasım'ın donanma komutanı. Erkek 2718
Alkım Gökkuşağı. Al­kım (Uluğ Bahadır) Türk Arkeolog. Erkek 7987
Alkın 1. Sevdalı, aşık, vurgun. 2. El çırpma, övme. Erkek 6390
Alkız Kırmızı yanaklı,sağlıklı kız. Erkek 1639
Almila Elma gibi kırmızı yanaklı güzel Erkek 10278
Almina Al elma Erkek 11706
Almira Pınar Almira isminin anlamı :ay tutulması sırasında ayın çevresinde görünen kızıllık

Pınar isminin anlamı :Yerden kaynayıp çıkan su, kaynak, çeşme. Bir suyun çıktığı yer, su başı. Kaynak suyunun devamlı aktığı yer
Erkek 2244
Alp Emre Alp isminin anlamı :1. Eski Türklerde kahraman, yiğit, cesur, bahadır, pehli­van. 2. Seyfi kola mensup, savaşçı, fütüvvct ehli. Alperen, Alpgazi. Bu isim İslam'dan sonra da Türkler ara­sında kullanılmaya devam etti

Emre isminin anlamı :Aşık. Mübtela. Vurgun
Erkek 1533
Alpay Cesur, yiğit kimse. Erkek 5775
Alper (bkz. Alp). Erkek 5854
Alpike Kahraman kraliçe Erkek 2264
Altan 1. Sabahın güneş doğarkenki zamanı. 2. Hakanlara ve­rilen unvan, sultan, padişah. Erkek 7260
Alya 1. Yüksek yer, yük­seklik. 2. Gök, sema. Erkek 27122
Amine Gönlü emin, kal­binde korku olmayan Peygamber'in (s.a.s) annesinin adı. (bkz. Emine). Erkek 5476
Andaç Bir kimseyi hatırlamak için saklanan şey, hatıra Erkek 3590
Andaç Armağan,hediye Erkek 10
Anıl 1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan. Erkek 11135
Anıl Berk Anıl isminin anlamı :1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan

Berk isminin anlamı :1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak.
Erkek 2247
Anka Kaf Dağı'nda bulunduğu söylenen masal kuşu Erkek 5495
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 7084
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 10
Aras Sahip çıkılan buluntu, Doğu anadoluda bir ırmağın adı Erkek 42107
Aras ege ArasKalın Yün, At kılı anlamında (Aras nehri)
Mert1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan.
Erkek 3473
Arcan Saf,temiz Erkek 3264
Arda 1. Eskiden bazı ça­vuşların elde tuttukları uzun değnek. 2. İşaret için dikilen değnek3. Çık­rıkçı kalemi. 4. Sonra gelen. Erkek 11720
Arel Temiz, dürüst kimse. Erkek 45279
Argün Temiz, aydınlık gün. Erkek 10
Arıkan Temiz soy. Erkek 2135
Arın 1. Temiz, arı, saf. 2. Alın. 3. Yüz, cephe. Dağların, tepele­rin yüzü. Erkek 14405
Arkan 1. Temiz, ari kan­dan gelen. 2. Üstün galip. Arkan (Seyfı) Türk mimar (19031966). Erkek 1661
Arkın Yavaş, ağır, sa­kin, gelecek yıl. Erkek 3123
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 2280
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 10
Arman 1. Hasret, özle­me. 2. Zahmet, sıkıntı. 3. Teessüf. 4. Pişmanlık. Erkek 4219
Armina Emine, korkusuz, yürekli Erkek 3921
Arnisa Çok namuslu kadın Erkek 2669
Arsen Erkek 5495
Arsu Su kadar berrak Erkek 2469
Arsun Yüreğindeki temizliği yansıtan Erkek 2591
Artaç Taç Utanma duygusunu baş tacı eden Erkek 1192
Artun Gururlu, kendine güveni olan, vakur. Erkek 3481
Aryan Operada sanatçının orkestra eşliğinde söylediği uzun şarkı Erkek 5064
Arzela Kendi kendine olan dağ çiçegi Erkek 5382
Arzu 1. İstek, bahşiş. 2. Emel, heves, meyl. 3. Özlemek, müş­tak olmak. "Arzum" olarak da kulla­nılır. Meşhur halk hikayelerinde Kamber'in sevgilisi. Erkek 4390
Arzu Naz Naz yapan,nazenin. Erkek 1851
Arzucan Candan isteyen. Erkek 1464
Arzugül İstenilen,beğenilen gül. Erkek 1298
Arzuman (bkz. Arzu). Erkek 2029
Asalbike Gerçek hanım, gerçek güzel Erkek 1357
Asel Bal, Cennetteki dört sudan biri Erkek 10257
Asena Dişi kurt, güzel kız Erkek 3506
Asi İsyan Eden, İsyankar;
Haydut, Bozguncu, Şaki;
Söz Dinlemeyen, İtaat Etmeyen (Tıpkı “Âsiye” ismi gibi bu isim de Hz. Muhammed tarafından değiştirilmiştir;
Hz. Muhammed, “Âsi” isimli bir sahabiye “Muti/Mûti” (İtaat Eden, İtaatkar, Uysal) ismini takmıştır.)
Erkek 8234
Aslı 1. Asıl, tek, dip, kü­tük, temel, esas, kaide, kural, hakikat. 2. Soy, sop, nesep. 3. Bir şeyin belli başlı kısmı, başlangıç, baş yer, sıhhat. 4. Hakiki, esaslı, halis, safi. 5. Esasen, zaten, başlıca, en ziyade, hakikaten. Erkek 10238
Aslıcan Özü can gibi sevgili Erkek 2126
Aslıhan Han soyundan gelen. Erkek 10
Aslım Özü geçmişe ait Erkek 3182
Aslınaz Nazlı olması geçmişinden gelen. Erkek 1859
Aslınur Nur saçan bir geçmişi olan. Erkek 3644
Aslısu Geçmişi su gibi berrak ve temiz Erkek 2060
Asrın Çağdaş, bu çağa ait olan, çağa uygun olan Erkek 5912
Asu 1.Afacan 2. Isyan eden Erkek 3170
Asutay Hırçın tay. Erkek 2189
Asya Dünyadaki kıtala­rın en büyüğü. Erkek 10936
Ata 1. Baba. 2. Soyun geçmişte yaşamış ferdi. 3. Vermiş, veriş. Bağışlama, ihsan. 4. Yesevi ta­rikatında mürşid. Ata b. Ebi Rabah: Fıkıh alimi (Mekke 733). Ebu Meysere b. Ebu Hüseyin elFikri'nin azatlı kölesiydi. Birçok hadis rivayet etmiştir. Erkek 6313
Atacan (bkz. Ata). Erkek 2450
Atakan 1. Düşünmek­sizin her işe sokulan adam. 2. İleri atı­lan. Erkek 5227
Atalay (bkz. "Ata"). Ünlü, namlı, şöhretli. Atalay Mah­mut, Türk güreşçi. Balkan, Avrupa, Dünya ve Meksika Olimpiyatları şampiyonu oldu (1968). Erkek 4098
Ataman (bkz. "Ata"). 1. Ata kişi, başkan, önder. 2. Don ka­zaklarının önderlerine verilen ad. Erkek 2704
Atay Bilinen, tanınmış. Erkek 5969
Ateş Yanıcı maddelerin yanmasıyla ısı ve ışığın ortaya çıkması Erkek 4025
Atıl Girişken ol, ilerle­mek için çaba göster. Erkek 1350
Atılgan 1. Karşısına çıkabilecek engellerden ve tehlikeler­den korkmadan her zaman ileriye atı­lan. 2. Karşı çıkan, çekinmesi olma­yan, cüretkar. 3. Hevesli. Erkek 1280
Atınç Atılgan / Atak Erkek 1515
Aybar 1. Gösterişli, hey­betli, görkemli. 2. Korku veren. Erkek 2325
Ayben Ay benizli. Erkek 4378
Ayberk 1. Sağlam ay, sağlam kişilik. 2. Şimşek, ay'ın şim­şek gibi parlaklığı. 3. Yaprak, ay yap­rağı. Erkek 4646
Aybüke Eski Türk kadın isimlerinden Erkek 7062
Ayca Ay gibi güzel, ışıklı, parlak. Erkek 8277
Ayça 1. Ayın yeni doğ­duğu günlerdeki şekli, yeni ay, hilal. 2. Cami kubbelerine ve minare külah­larına konulan hilal şeklindeki süs. 3. Ay kadar güzel, aydınlık. Erkek 185
Ayçin Ayçın, ay gibi, aya benzer Erkek 6186
Ayda Dere kıyılarında yetişen bir bitki - Parmakları, endamı güzel kadın Erkek 15054
Aydil Güzel, parlak, aydınlık gönül Erkek 2202
Aygen 1. Dost, arkadaş. 2. Sevgili, yar. 3. Temiz yaratılıştı. Erkek 2672
Aykan Soylu, asil, te­miz kişi. Erkek 4449
Aylis cennette bi bahçe. Ay parçası, ışıltısı Erkek 10646
Ayperen Yiğit, bahadır Erkek 1795
Aysen Ay gibi güzel. Parlak ve nurlu. Erkek 1568
Ayşan Ay gibi şanlı, gör­kemli, parlak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 17
Aytaç Başa takılan ay şeklinde taç. Erkek 4549
Aytek Ay gibi (Eski Türkçede tek/teg olarak kullanılmış­tır). Erkek 2071
Aytunç Ay gibi güzel,tunç kadar sağlam Erkek 5070
Ayyüce Ay gibi aydınlık nurlu ve yüce olan er Erkek 2460
Azer Azerbaycan kelimesinin kökü olan Azer'den.. Erkek 10
Azra 1. Bakire, kızoğlan kız. 2. Ayak değmemiş kum. 3. Delinmemiş inci. 4. Hz. Meryem'e verilen adlardan. 5. Medine şehrinin adların­dan biri. 6. Masal kahramanı "Vamık"'ın sevgilisi. Erkek 18200
Bahar 1. Kışla yaz arasındaki mevsim. 22 Mart'la Haziran arası, ilkyaz. 2. Güzellik, güzel. 3. Sığır gözü, papatya, sığır papatyası, sarı papatya. 4. Put, çelipa, sanem. 5. Atılmış pamuk. 6. Ölçek. 7. Karanfil, tarçın, karabiber gibi kokulu şey. Erkek 5112
Balca Bal damlası, bal gibi Erkek 3322
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3322
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Banu 1. Kadın hatun, hanım. 2. Kraliçe, prenses. 3. Gelin. 4. Şarap ve gül suyu gibi şeylerin şişesi. 5. Yusuf ve Zeliha öyküsünün kadın kahramanı Banu Hanım (Cevheriye Banu). Türk halk şairi. (18641914 Çankırı). Kadiri tarikatı bağlılarından. Erkek 4789
Baran 1. Yağmur. Mevsimi Baran, yağmur mevsimi. Erkek 6163
Baransel (bkz. Baran). Erkek 2274
Barın 1. Bütün, hep. 2. Güç kuvvet. 3. Göğüs. 4. Moğol devrinde Orta Asya'da büyük beyliklerden biri. Erkek 6593
Barış 1. Savaşsızlık durumu. 2. Savaştan sonra silah bırakma, uzlaşma sulh. 3. Dirlik, düzenlik. Erkek 6136
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1884
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Barkın Yolculuk eden, yolcu gezgin. Erkek 7396
Barlas Kahraman, savaşçı. Erkek 16811
Bars l. Kaplana benzeyen yırtıcı hayvan. 2. Arı oğuluİsim olarak kullanılmaz. Barsbay: (elMelikü'1Eşref (Öl. 1438). Mısır Memluklan sultanı. Çerkez hanedanındandır. Erkek 3027
Başak Sağlam, dayanıklı. Erkek 5092
Başar Başarılı ol, işi sonuçlandır. Erkek 2978
Başer (bkz. Başar). Erkek 1939
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 1020
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 1409
Batıhan (bkz. Batı). Erkek 1789
Batıray (bkz. Batır). Erkek 1530
Batu Üstün gelen, gücü yeten, galip. Erkek 8942
Batur Kahraman, yiğit, cesur, bahadır. Erkek 3280
Baycan (bkz. Baybaş). Erkek 1893
Bayhan Zengin ve güçlü Erkek 2143
Baykal Yaban kısrağı. Moğolistandaki büyükgöl Erkek 10
Baysal Dirlik düzenlik içinde, sakin,gürültüsüz. Erkek 10
Bayülken Göğün 16.katında oturan barış tanrısı Erkek 10
Begüm Saygıdeğer kadın, hanımefendi - Hint prenseslerine verilen san Erkek 10
Belin Şaşkınlık, hayret Erkek 10
Bengisu Ebedilik, ölümsüzlük veren su, Abı hayat. Erkek 11372
Bengü Ebedi, sonu olmayan. Erkek 3629
Bengül Üzerinde benekler bulunan gül Erkek 2195
Bensu Su gibi aziz benlik Erkek 5160
Berat ozan 1. Resmi belge, imtiyaz belgesi. 2. Osmanlıda bir kimseye verilen nişan, rütbe veya toprak imtiyazını gösterir belge. Erkek 1740
Beray Ay'ın en ışıltılı, en parlak hali Erkek 18238
Berfin 1. Kardan yapılmış. 2. Tertemiz, kar gibi beyaz. Erkek 10965
Beril Arınmış, aklanmış Erkek 12364
Beril Su Beril isminin anlamı :Arınmış, aklanmış
Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Erkek 5560
Berin 1. En yüksek, çok yüce. 2. Soylu. Erkek 7664
Berk 1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak. Erkek 9311
Berkan 1. Şakıma, parıldama. 2. Kıvırcık tüylü kuzu postu kürkü. Erkek 6749
Berkant Güçlü, bozulmaz, yemin. Erkek 10183
Berkay (bkz. Berk). Erkek 9018
Berke 1. Kama. 2. Altınordu hükümdarı. Cengiz Han'ın torunu ve Cuci'nin 3. oğludur. Erkek 19696
Bermal Dağ tepesi, doruk (bkz. Şahika, zirve). Erkek 2913
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 7184
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 10
Berrak 1. Duru, saf, bulanık olmayan, nurlu. 2. Şimşek, parıltı. 3. Kulağa hoş gelen ses. Erkek 5091
Beste 1. Kapalı, bağlı, bitiştirilmiş bağlanmış. 2. Müzikte, şarkının makam ve ahengi. Erkek 5455
Betigün Beti + Yüz (Bet: benizdeki gibi) Gün: Aydınlık, aydınlık yüz Erkek 1259
Betil/Betül Temiz, iffetli Erkek 2710
Bike Benzersiz, eşsiz Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2457
Bilge Bilgili, iyi geniş, derin, bilgi sahibi kimse Kadın ve erkek adı olarak kullanılır. Erkek 4284
Bilun Yarım Ay Erkek 5830
Bingül Bin gülün güzelliğinde Erkek 1891
Birant 1. Özel, tek yemin. 2. Özelliği olan yemin. Erkek 2053
Biricik Tek, bir tane, emsalsiz Erkek 2770
Birsu Özel bir su, biricik su gibi Erkek 3219
Bora Araziden çıkan şiddetli rüzgar. Erkek 5289
Boran Rüzgar, şimşek, gökgürültüsü, sağanak yağmurun birlikte olduğu iklim hadisesi. Boran Hatun: Emevi halifesi Me'mun'un zevcesi. Erkek 6727
Boray kahraman yürekli,cesur, önde gelen örnek insan anlamına geliyor. Erkek 3743
Bucak Genellikle, geniş verimli bakımlı alanlara verilen ad Erkek 1407
Buğra 1. Büyük erkek deve, iki hörgüçlü deve. 2. Turna kuşu, turna sürüsünün önünde uçan turna horozu. 3. Harizm hükümdarlarından birinin lakabı. Erkek 11272
Buket Çiçek demeti. Erkek 4174
Bulem Ay Parçası, Ayın 14’ü Gibi Güzel, Ay Yüzlü Erkek 9472
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1306
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3825
Burahan 1. Delil hüccet. 2. Hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan ayıran delil. 3. İlahi aydınlık. Erkek 1291
Burcu Güzel koku. Erkek 6639
Burç 1. Süryanice Burgus kelimesinin Arapçalaştınlmış hali. 2. Kalenin köşelerine yapılan daha yüksek ve daha kalın çıkıntı kule. 3. Yuvarlak bina. 4. Güneşin ayrıldığı oniki kısımdan herbiri. 5. Tek hisar. Erkek 1629
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 5247
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Burçin Dişi geyik. Erkek 7918
Can 1. Can, ruh. Hayat. 2. Güç, kuvvet, hayatiyet, dirilik. 3. Gönül, yakın dost, çok sevilen arkadaş. 4. Mevlevi ve Bektaşi tarikatlarında dervişlerin birbirlerine hitabı. 5. Kişi, fert. 6. Sevgili. Erkek 6834
Canalp Özünde yiğitlik, güçlülük olan kimse. Cana yakın yiğit. Erkek 1987
Canberk Güçlü, sağlam kimse. Erkek 4907
Candaş Dost, yoldaş Erkek 1940
Canel İçten uzatılan el, dostluk eli Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2126
Caner Delikanlı, genç, dinamik Can ve er kelimelerinden birleşik isim. Erkek 4609
Cankat Yaşamına can ekle, sevinçle dol Erkek 1494
Cankut 1. Kişinin mutluluğu talihi, şansı, uğuru. 2. Mutlu talihli kimse. Erkek 2181
Cansın Canım gibisin, canımsın. Erkek 4060
Cansu 1. Hayat veren su, tazelik. 2. Sevgili, sevimli. Erkek 11008
Ceren Halk ağzında "ceylan" anlamına gelir. Erkek 19102
Çağan Bayram, şenlik. Erkek 6835
Çağdaş Aynı çağda yaşayan, çağa uygun Erkek 2437
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 6799
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Çağla Olgunlaşmamış meyve, bazı meyvelerin olgunlaşmadan, henüz yeşilken yenen hali. Erkek 5596
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 5258
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 10
Çağman Çağın insanı. Erkek 1962
Çağrı 1. Çakır gözlü. 2. Mavi hareli göz. Çağrı bey (9901060). Büyük Selçuklu devleti hükümdarı Tuğrul beyin kardeşi. Çağrı bey müslüman olduğunda Davud ismini aldı. Kardeşi Tuğrul ise Muhammed ismini almıştır. Erkek 6644
Çakın Şimşek, parıltı Erkek 1554
Çelen Yakışıklı, saçak, akıllı Erkek 10
Çevrim Girdap, sürekli değişim, anafor Erkek 10
Çığır Çığın açtığı iz, yol - Yenilikçilik Erkek 1426
Çiçek 1. Bitkilerin üreme unsurlarını ihtiva eden renkli veya beyaz renkte açan, çok defa kokulu, sonradan meyve veya tohum haline gelen kısımları (bkz. Şükûfe). 2. Bitki, çiçek açan bitki. 3. Bazı şeylerin toz haline getirilmiş özü, kükürt çiçeği. 4. Kumaş veya başka şeyler üzerine yapılan renkli veya renksiz süsleme. Erkek 2383
Çiğdem Zambakgillerden, soğanlı otsu, çeşitli renklerde çiçek açan kır bitkisi, mahmur çiçeği. Erkek 4727
Çilay Ayın üzerinde beliren açık renk lekeler. Erkek 1925
Çilem öykü Çilem : Çilem öykü
Öykü : Hikaye / Masal
Erkek 1975
Çiler Güzel öten, güzel ötüşlü Erkek 2917
Çisem Çiseleyen yağmur Erkek 7753
Çolpan 1. Çoban yıldızı. 2. Aciz, beceriksiz, zavallı. 3. Zühre, venüs. Erkek 3886
Dalan 1. Biçim, şekil. 2. İnce, narin, zarif. Erkek 1778
Dalay Deniz. Erkek 1743
Damla 1. Bir sıvıdan ayrılarak düşen parça halinde, küçük miktar, katre. 2. Belli miktarlarda akıtılarak kullanılan ilaç. Erkek 6863
Darcan 1. Aceleci, sıkıntılı. 2. Serçe. Erkek 1628
Defne Akdeniz ikliminde yetişen, yapraklan sert ve üst yüzleri parlak açık sarı çiçek ve güzel kokan defnegillerden bir ağaç. Erkek 11634
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2080
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 4337
Demet 1. Bağlanarak, oluşturulan deste. 2. Biçilip bağlanmış ekin. 3. Bir kaynaktan çıkan ışıkların meydana getirdiği ışık destesi, hazne. Erkek 4095
Deniz 1. Büyük su kütlesi. 2. Büyük su kütlesindeki dalgalanma. Erkek 11401
Deren Derleyen, toplayan, ekini biçip toplayan. Erkek 11427
Derin Yüzeyi tabanından uzak olan Erkek 9241
Destan 1. Hikaye, kıssa. 2. Hile, mekr, tenvir. 3. Rüstem'in babasının lakabı. Erkek 3410
Deste 1. Demet, tutam, takım. 2. Kabza, tutacak yer. 3.On yapraklık altın varak defteri. Erkek 1567
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 913
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 823
Devrim 1. Hareket halinde bir şeyin bir eğri çizerek dönmesi, devretmesi. 2. Köklü değişiklik, inkılap. 3. Eski olduğu fark edileni yıkıp yerine yeni olduğu farz edileni koymak. 4. İhtilal. Erkek 3306
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 4935
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Didem Gözüm. Erkek 4778
Didil 1. Kır hayatını konu edinen yazı veya şiir, aşk hakkında. 2. Küçük ve şairane resim. 3. İçten ve saf aşk. Erkek 1263
Dİla naz İçten gönülden seven Erkek 3565
Dilay Gönlü aydınlatan ay. Erkek 6101
Diler İsteyen, dileyen Erkek 1395
Dilmen 1. Güzel. 2. Güzel dil bilen, konuşan, söz söyleyen. Erkek 1185
Dilşat Gönlü Şen, Yüreği Sevinçli, Gönlü Hoş, Neşeli; Dil ve Şad Anlamlarını İfade Eder. Erkek 1803
Dinç Gücü kuvveti yerinde ve sağlıklı. Erkek 1423
Doğa Tabiat karşılığı olarak kuraldışı uydurulmuş kelime. Erkek 3857
Doğaç Önceden düşünülüp hazırlanmadan ortaya çıkan düşünce, eylem üreten, kendiliğinden olan Erkek 4382
Doğan Kartalgillerden, alıştırılarak kuş avında kullanılan, yırtıcı bir kuş. Erkek 4108
Doğuş Yaradılış Erkek 4013
Duru Saf, berrak. Erkek 8635
Duyal Duygulu duyarlı çabuk duygulanan Erkek 1988
Dünya Yeryüzü Erkek 10
Ebru 1. Kaş. 2. Bulut renginde, buluta benzer, bulut gibi dalgalı, bulutlu. 3. Kağıt üzerine kendine has usulle yapılan, mermer, damarları gibi dalgalı şekilli süsleme. Ciltçilikte ve hüsnü hat'ta kullanılır. Erkek 10148
Ece 1. Baş reis. 2. Kraliçe. 3. Ana. 4. Yaşlı kadın. Erkek 12768
Ecem Kraliçem, benim sultanım Erkek 8063
Eda naz EDALI NAZLI Erkek 3423
Efe 1. Ağabey, büyük kardeş. 2. Yiğit, cesur. 3. Kabadayı. Erkek 12101
Ege 1. Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her halinden sorumlu olan. 2. Yaşça büyük, ulu. 3. Sahip. Erkek 6406
Egemen Hakim, hüküm süren karşılığı olarak kullanılan bu kelime, hem kök, hem de ek olarak yanlıştır. Türkçe'de ne "eğe" kökü, ne de "manmen" şeklinde isim yapım eki vardır. Erkek 6604
Ejder Bir masal yaratığı, korkulan, güçlü Erkek 3339
Ekim 1. Toprağa ürün ekme işi. 2. Yılın onuncu ayı. Erkek 1981
Ela Sarıya çalan kestane rengi, göz rengi. Erkek 10975
Elçin Deste / Demet / Bir kerede ele alınabilecek kadar az olan nesne Erkek 7684
Eldemir Demir gibi güçlü el. Erkek 1167
Elem Ağrı. Acı. Keder. Sancı. Dert. Gam. Kaygı. Erkek 5478
Elis Güzel kokulu bir çicek. İsim hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olan ziyaretçilerimiz bize uluşabilirler Erkek 7291
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 4923
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Elvin Cennet çiceği, Gökkuşağının her bir tayfına verilen isim, Sıcak Erkek 11535
Emre Aşık. Mübtela. Vurgun. Erkek 13588
Ender çok az, çok seyrek, çok az bulunur, pek nadir. Erkek 2972
Ener En yiğit, en kahraman kişi. Erkek 4198
Enginsu Açık deniz. Erkek 1169
Eray Erken ay, ilk ay, ayın ilk günlerinde doğan (bkz. İlkay). Erkek 8325
Erberk Şimşek gibi yiğit. Erkek 1730
Erbil Erbil :Yürekli, cesur olarak kabullen" anlamında kullanılan bir ad. Erkek 3978
Erçin Merdiven, basamak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3562
Erden Bekaret / İnsan eli değmemiş /Erkenden Erkek 4169
Erem Ulaşmak, kavuşmak için çaba gösteren Erkek 4251
Eren 1. Yetişen, ulaşan, vasıl olan. 2. İyi yetişmiş kişi. 3. Cesur, yiğit adam. 4. Ermiş. 5. Koca, zevc. 6. Kişi, şahıs. Erkek 11633
Erenay (bkz Eren). Erkek 1910
Ergin 1. Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş. 2. Haklarını kendi kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan kimse ( bkz. Reşid). Erkek 2322
Erim Sevgi, mutlu haber Erkek 10
Erinç Rahat, dirlik Erkek 10
Ertaç Erkekliği taç gibi taşıyan Erkek 2414
Ertan Dericilerin,, yaprağıyla sahtiyan (deri) boyadıkları bir nevi ağaç. Erkek 4567
Ertem Erdem / Fazilet Erkek 2719
Erten 1. Sabah güneşin doğduğu zaman. 2. Gün. Erkek 1908
Ertürk Yiğit Türk, Kahraman Türk; Türker, Er + Türk Erkek 2049
Esat Çok uğurlu ve mutlu. Erkek 6574
Esen Sağ, salim, sağlıklı Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3364
Eser 1. Nişan, alamet, iz. 2. Etki, tesir. 3. Yok olmuş bir nesneden kalma parça. 4. Bir kişinin ortaya koyduğu mahsul, telif. 5. Hadis, hadis ilmi. 6. İmal, icat. 7. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 8197
Esin 1. Rüzgar, sabah rüzgarı. 2. İlham, çağrışım. Erkek 7946
Eslina Dünyalar güzeli anlamındadır. Erkek
esmira Azeri kökenli bir isim olup, Zümrüt taşı anlamındadır. Erkek 29219
Evgin Telaşlı, aceleci Erkek 1610
Gülümser Gülümseyen kişi. Erkek 3445
Kıvanç 1. Sevinç, memnuniyet. 2. Övünen, güvenen, iftihar eden. Erkek 10
Laren İYİ HUYLU TEMİZ DÜRÜST Erkek 11201
Levin Renk, boya Erkek 4991
Meğra Parıldayan Işık Erkek 1775
Misra Şiirin bir satırı Erkek 10
Nergiz Çiçek, Bir Süs Bitkisi; Güzelin Gözü, Güzel Gözlü Olan Anlamındadır. Erkek 7180
Nurselin Nur :1. Aydınlık, parıltı, parlaklık, niran. 2. Mekke'deki Hıra dağı. Işığın bir şeye yansımasından meydana gelen parlaklık. Zünnureyn: Hz. Peygamberin 2 kızıyla evlendiği için Hz. Osman'a verilen unvan, onur sahibi. Kur'anı Kerim'in 24. suresinin adı. - Selin :1. Gür akan su. 2. Orta Asya'da yetişen, bodur, sürekli yeşil kalan bitki. Erkek 10522
Nurseza Nura layık , ışığa ve aydınlığa layık. Nur ve seza kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Erkek 2602
Olcan Ay Mutlu, ongun; Rastlantıları düzenlediği ve böylece de insanlara iyi ya da kötü durumlar hazırladığı sanılan şey, şans, talih Erkek 1555
ödül Mükafat, Karşılık; Armağan, Hediye; Madalya, Başarı Armağanı Erkek 10
Öznil Nil nehri gibi verimli. Erkek 2013
Sadem DURU ,SAF DEMEK Erkek 20853
Sare Sare :Saf, temiz, kalabalık, topluluk anlamları da var(Osmanlıca) Erkek 14976
Su Eda Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Eda isminin anlamı :1. Naz, cilve. 2. Kurum, caka. 3. Alınan şeyi geri ödeme. 4. Bir vazifeyi yerine getirmek.
Erkek 2139
Sude Sürmüş, sürülmüş, ezilmiş Erkek 13504
Tanya Danimarka lisanından alınma. (Ermenice) Erkek 11564
Tuana Cennet bahçesine düşen ilk yağmur damlası Erkek 12845
Tuğsen Baş tacı anlamına gelmektedir. Bu isim hakkında daha fazla bilgi sahibi ziyaretçilerimiz bize ulaşabilirler. Erkek 3717
Yiğit mert 1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan. Erkek 2398
Yusuf Emir 1. Hz. Ya'kub (a.s.)'un oğlu olan peygamber Hz. Yusuf. 2. İbranice; inleyen, ah eden, inilti. Erkek 7360