Bebek isimleri
www.bebekisimleri.gen.tr
bebek isimleri
Erkek isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Kız isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Otomatik Ara :
rastgele isim arama
22.500 adet bebek isimlerine sitemizden ulaşabilirsiniz
Ana Sayfa Erkek isimleri Kız isimleri En güzel bebek isimleri En güzel erkek isimleri En güzel kız isimleri Alevi isimleri İsim aramaBebek isminin önemi
Kur-an'da geçen bebek isimleri
Allah'ın 99 ismi
Bebek ismi nasıl konulur
Bebeğin kulağına ismin okunması
Bebeklere isim neden verilir
İsim ne zaman konulmalıdır ?
Bebek isminin önemi
Bebeğin nüfusa kayıt ettirilmesi


Modern isimler

Web sitemizde modern isimlere ulaşabilirsiniz, bebeğiniz için en güzel isimleri seçerek, karar vermenize yardımcı olabiliriz.

İsim Anlamı Cinsiyet Puan
ranya ince bakış Erkek 5781
Açangül (bkz. Gül). Erkek 761
Açelya Kokusuz, fundagillerden çeşitli renklerde çiçek­ler açan bir bitki. Erkek 5069
Açılay Ayın dolunay halinde olmaya başlaması Erkek 1538
Ada Dört Tarafı Sularla Çevrili Kara Parçası Erkek 4577
Adal "Adın yayılsın, ün kazan" manasında. Erkek 3288
adelina 1.hanım hanımcık. 2.çok güzel ve merhametli olan Erkek 4750
Afet 1. Büyük felaket, bela, musibet. 2. Çok güzel kadın, dil­ber Erkek 1066
Afife (bkz. Afif). IV. Mehmed'in hanımı. Erkek 1250
Afitap Güneş / Çok güzel Erkek 1150
Ağça Temiz, saf Erkek 10
Ahenk 1. Uygun, uyum düzen, armoni. 2. Renkler arasında uygunluk. Sesler arasında uygunluk, düzen, makam. 3. Çalgılı eğlenceSaz takımınca icra edilen beste. 4. Kasıt, niyet. Erkek 928
Ahsen Daha güzel, çok gü­zel, en güzel. Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Ahseni takvim: En gü­zel şekil. Kur'anı Kerim'in Tin sure­sinin 3. ayetinde insanın ahseni tak­vim üzere yaratıldığı beyan buyurulmaktadır. Ahsen kelimesi, Kur'an'da 16 yerde zikredilmiştir Erkek 9371
Ahu 1. Ceylan, karaca, gazal. 2. Güzel, ince alımlı kadın. 3. Gözleri ceylan gözüne benzeyen ka­dın. 4. Kardeş, dost Erkek 2222
Ahu Naz Nazlı güzel,nazenin. Erkek 985
Ahucan Çok güzel dost. Erkek 634
Ahueda Nazlı güzel. Erkek 812
Ahuela Çok güzel gözlü. Erkek 1440
Ahugül Çok güzel. Erkek 718
Ahugüzar Becerikli güzel. Erkek 605
Ahunur Göz kamaştıran güzelliğe sahip olan. Erkek 1023
Ahuse Coşkulu güzellik Erkek 1455
Ahuşen Güzel ve neşeli. Erkek 597
Ajda 1. Filiz sürgün. 2. Çentik çentik olan şey Erkek 2035
Ajlan Hızlı, çabuk, telaşlı Erkek 2984
Akasya Küçük sıra yapraklı, gölgeli küçük cinsleri süs için yetiştirilen baklagillerden bir ağaç. Salkım ağacı da denir. Erkek 1778
Akel 1. Doğru, dürüst iş­ler yapan kimse. Dürüst, güvenilir er­kek. Erkek 1278
Akgün Mutlu, sevinçli gün. Erkek 646
Aksevil (bkz. Sevil). Erkek 533
Aksu 1. Temiz, pırıl pı­rıl su gibi. 2. Nehir Erkek 722
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 10
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 10
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 1027
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 10
Ala Ela karışık renkli, alaca; Benekli; Tam olgunlaşmamış, yarı olmuş Erkek 1531
Alagül Çok renkli gül. Erkek 1062
Alçiçek Kırmızı çiçek. Erkek 493
Alçin Kırmızı renkli küçük bir kuş türü Erkek 1885
Aleda Nazlı, kaprisli Erkek 3014
Alev 1. Ateşten ve yanı­cı cisimlerden çıkan parlak, çeşitli şe­killere giren gazlardan meydana gelen şeffaf dil, yalım. 2. Aşk ateşi, sevda. 3. Alımlı, cazibeli kadın. Erkek 1867
Aleyna Esenlik ve güzelliklere sahip, esenlik içinde olan Erkek 11668
Algül Kırmızı gül. Erkek 733
Alım Gözü gönlü çeken nitelik, çekicilik, gönül çelen güzellik, albeni Erkek 12
Alkan Kırmızı kan. Alkan bey: Türk denizci. Selçuklula­rın egemenliğindeki İznik'te Ebu'lKasım'ın donanma komutanı. Erkek 1560
Alkım Gökkuşağı. Al­kım (Uluğ Bahadır) Türk Arkeolog. Erkek 5252
Alkın 1. Sevdalı, aşık, vurgun. 2. El çırpma, övme. Erkek 4432
Alkız Kırmızı yanaklı,sağlıklı kız. Erkek 800
Almila Elma gibi kırmızı yanaklı güzel Erkek 6967
Almina Al elma Erkek 8269
Almira Pınar Almira isminin anlamı :ay tutulması sırasında ayın çevresinde görünen kızıllık

Pınar isminin anlamı :Yerden kaynayıp çıkan su, kaynak, çeşme. Bir suyun çıktığı yer, su başı. Kaynak suyunun devamlı aktığı yer
Erkek 1208
Alp Emre Alp isminin anlamı :1. Eski Türklerde kahraman, yiğit, cesur, bahadır, pehli­van. 2. Seyfi kola mensup, savaşçı, fütüvvct ehli. Alperen, Alpgazi. Bu isim İslam'dan sonra da Türkler ara­sında kullanılmaya devam etti

Emre isminin anlamı :Aşık. Mübtela. Vurgun
Erkek 629
Alpay Cesur, yiğit kimse. Erkek 4345
Alper (bkz. Alp). Erkek 4445
Alpike Kahraman kraliçe Erkek 1023
Altan 1. Sabahın güneş doğarkenki zamanı. 2. Hakanlara ve­rilen unvan, sultan, padişah. Erkek 5300
Alya 1. Yüksek yer, yük­seklik. 2. Gök, sema. Erkek 20923
Amine Gönlü emin, kal­binde korku olmayan Peygamber'in (s.a.s) annesinin adı. (bkz. Emine). Erkek 3767
Andaç Bir kimseyi hatırlamak için saklanan şey, hatıra Erkek 2390
Andaç Armağan,hediye Erkek 10
Anıl 1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan. Erkek 8549
Anıl Berk Anıl isminin anlamı :1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan

Berk isminin anlamı :1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak.
Erkek 1071
Anka Kaf Dağı'nda bulunduğu söylenen masal kuşu Erkek 2443
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 4799
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 10
Aras Sahip çıkılan buluntu, Doğu anadoluda bir ırmağın adı Erkek 37910
Aras ege ArasKalın Yün, At kılı anlamında (Aras nehri)
Mert1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan.
Erkek 2268
Arcan Saf,temiz Erkek 1770
Arda 1. Eskiden bazı ça­vuşların elde tuttukları uzun değnek. 2. İşaret için dikilen değnek3. Çık­rıkçı kalemi. 4. Sonra gelen. Erkek 9090
Arel Temiz, dürüst kimse. Erkek 36720
Argün Temiz, aydınlık gün. Erkek 10
Arıkan Temiz soy. Erkek 1195
Arın 1. Temiz, arı, saf. 2. Alın. 3. Yüz, cephe. Dağların, tepele­rin yüzü. Erkek 11348
Arkan 1. Temiz, ari kan­dan gelen. 2. Üstün galip. Arkan (Seyfı) Türk mimar (19031966). Erkek 894
Arkın Yavaş, ağır, sa­kin, gelecek yıl. Erkek 1778
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 1341
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 10
Arman 1. Hasret, özle­me. 2. Zahmet, sıkıntı. 3. Teessüf. 4. Pişmanlık. Erkek 2903
Armina Emine, korkusuz, yürekli Erkek 2551
Arnisa Çok namuslu kadın Erkek 1561
Arsen Erkek 3092
Arsu Su kadar berrak Erkek 1158
Arsun Yüreğindeki temizliği yansıtan Erkek 1140
Artaç Taç Utanma duygusunu baş tacı eden Erkek 514
Artun Gururlu, kendine güveni olan, vakur. Erkek 2275
Aryan Operada sanatçının orkestra eşliğinde söylediği uzun şarkı Erkek 2721
Arzela Kendi kendine olan dağ çiçegi Erkek 2353
Arzu 1. İstek, bahşiş. 2. Emel, heves, meyl. 3. Özlemek, müş­tak olmak. "Arzum" olarak da kulla­nılır. Meşhur halk hikayelerinde Kamber'in sevgilisi. Erkek 3119
Arzu Naz Naz yapan,nazenin. Erkek 917
Arzucan Candan isteyen. Erkek 577
Arzugül İstenilen,beğenilen gül. Erkek 598
Arzuman (bkz. Arzu). Erkek 972
Asalbike Gerçek hanım, gerçek güzel Erkek 577
Asel Bal, Cennetteki dört sudan biri Erkek 7317
Asena Dişi kurt, güzel kız Erkek 2155
Asi İsyan Eden, İsyankar;
Haydut, Bozguncu, Şaki;
Söz Dinlemeyen, İtaat Etmeyen (Tıpkı “Âsiye” ismi gibi bu isim de Hz. Muhammed tarafından değiştirilmiştir;
Hz. Muhammed, “Âsi” isimli bir sahabiye “Muti/Mûti” (İtaat Eden, İtaatkar, Uysal) ismini takmıştır.)
Erkek 5788
Aslı 1. Asıl, tek, dip, kü­tük, temel, esas, kaide, kural, hakikat. 2. Soy, sop, nesep. 3. Bir şeyin belli başlı kısmı, başlangıç, baş yer, sıhhat. 4. Hakiki, esaslı, halis, safi. 5. Esasen, zaten, başlıca, en ziyade, hakikaten. Erkek 8279
Aslıcan Özü can gibi sevgili Erkek 1022
Aslıhan Han soyundan gelen. Erkek 10
Aslım Özü geçmişe ait Erkek 1774
Aslınaz Nazlı olması geçmişinden gelen. Erkek 781
Aslınur Nur saçan bir geçmişi olan. Erkek 2446
Aslısu Geçmişi su gibi berrak ve temiz Erkek 956
Asrın Çağdaş, bu çağa ait olan, çağa uygun olan Erkek 3776
Asu 1.Afacan 2. Isyan eden Erkek 1844
Asutay Hırçın tay. Erkek 1194
Asya Dünyadaki kıtala­rın en büyüğü. Erkek 8484
Ata 1. Baba. 2. Soyun geçmişte yaşamış ferdi. 3. Vermiş, veriş. Bağışlama, ihsan. 4. Yesevi ta­rikatında mürşid. Ata b. Ebi Rabah: Fıkıh alimi (Mekke 733). Ebu Meysere b. Ebu Hüseyin elFikri'nin azatlı kölesiydi. Birçok hadis rivayet etmiştir. Erkek 4910
Atacan (bkz. Ata). Erkek 1369
Atakan 1. Düşünmek­sizin her işe sokulan adam. 2. İleri atı­lan. Erkek 3764
Atalay (bkz. "Ata"). Ünlü, namlı, şöhretli. Atalay Mah­mut, Türk güreşçi. Balkan, Avrupa, Dünya ve Meksika Olimpiyatları şampiyonu oldu (1968). Erkek 2847
Ataman (bkz. "Ata"). 1. Ata kişi, başkan, önder. 2. Don ka­zaklarının önderlerine verilen ad. Erkek 1677
Atay Bilinen, tanınmış. Erkek 4298
Ateş Yanıcı maddelerin yanmasıyla ısı ve ışığın ortaya çıkması Erkek 2684
Atıl Girişken ol, ilerle­mek için çaba göster. Erkek 623
Atılgan 1. Karşısına çıkabilecek engellerden ve tehlikeler­den korkmadan her zaman ileriye atı­lan. 2. Karşı çıkan, çekinmesi olma­yan, cüretkar. 3. Hevesli. Erkek 564
Atınç Atılgan / Atak Erkek 749
Aybar 1. Gösterişli, hey­betli, görkemli. 2. Korku veren. Erkek 1223
Ayben Ay benizli. Erkek 2764
Ayberk 1. Sağlam ay, sağlam kişilik. 2. Şimşek, ay'ın şim­şek gibi parlaklığı. 3. Yaprak, ay yap­rağı. Erkek 3236
Aybüke Eski Türk kadın isimlerinden Erkek 5512
Ayca Ay gibi güzel, ışıklı, parlak. Erkek 6336
Ayça 1. Ayın yeni doğ­duğu günlerdeki şekli, yeni ay, hilal. 2. Cami kubbelerine ve minare külah­larına konulan hilal şeklindeki süs. 3. Ay kadar güzel, aydınlık. Erkek 185
Ayçin Ayçın, ay gibi, aya benzer Erkek 4188
Ayda Dere kıyılarında yetişen bir bitki - Parmakları, endamı güzel kadın Erkek 9966
Aydil Güzel, parlak, aydınlık gönül Erkek 1154
Aygen 1. Dost, arkadaş. 2. Sevgili, yar. 3. Temiz yaratılıştı. Erkek 1539
Aykan Soylu, asil, te­miz kişi. Erkek 2862
Aylis cennette bi bahçe. Ay parçası, ışıltısı Erkek 4389
Ayperen Yiğit, bahadır Erkek 898
Aysen Ay gibi güzel. Parlak ve nurlu. Erkek 157
Ayşan Ay gibi şanlı, gör­kemli, parlak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 17
Aytaç Başa takılan ay şeklinde taç. Erkek 3039
Aytek Ay gibi (Eski Türkçede tek/teg olarak kullanılmış­tır). Erkek 1098
Aytunç Ay gibi güzel,tunç kadar sağlam Erkek 2247
Ayyüce Ay gibi aydınlık nurlu ve yüce olan er Erkek 1336
Azer Azerbaycan kelimesinin kökü olan Azer'den.. Erkek 10
Azra 1. Bakire, kızoğlan kız. 2. Ayak değmemiş kum. 3. Delinmemiş inci. 4. Hz. Meryem'e verilen adlardan. 5. Medine şehrinin adların­dan biri. 6. Masal kahramanı "Vamık"'ın sevgilisi. Erkek 14772
Bahar 1. Kışla yaz arasındaki mevsim. 22 Mart'la Haziran arası, ilkyaz. 2. Güzellik, güzel. 3. Sığır gözü, papatya, sığır papatyası, sarı papatya. 4. Put, çelipa, sanem. 5. Atılmış pamuk. 6. Ölçek. 7. Karanfil, tarçın, karabiber gibi kokulu şey. Erkek 3635
Balca Bal damlası, bal gibi Erkek 1761
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2139
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Banu 1. Kadın hatun, hanım. 2. Kraliçe, prenses. 3. Gelin. 4. Şarap ve gül suyu gibi şeylerin şişesi. 5. Yusuf ve Zeliha öyküsünün kadın kahramanı Banu Hanım (Cevheriye Banu). Türk halk şairi. (18641914 Çankırı). Kadiri tarikatı bağlılarından. Erkek 3527
Baran 1. Yağmur. Mevsimi Baran, yağmur mevsimi. Erkek 4555
Baransel (bkz. Baran). Erkek 1328
Barın 1. Bütün, hep. 2. Güç kuvvet. 3. Göğüs. 4. Moğol devrinde Orta Asya'da büyük beyliklerden biri. Erkek 4359
Barış 1. Savaşsızlık durumu. 2. Savaştan sonra silah bırakma, uzlaşma sulh. 3. Dirlik, düzenlik. Erkek 4697
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1006
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Barkın Yolculuk eden, yolcu gezgin. Erkek 5428
Barlas Kahraman, savaşçı. Erkek 13296
Bars l. Kaplana benzeyen yırtıcı hayvan. 2. Arı oğuluİsim olarak kullanılmaz. Barsbay: (elMelikü'1Eşref (Öl. 1438). Mısır Memluklan sultanı. Çerkez hanedanındandır. Erkek 1926
Başak Sağlam, dayanıklı. Erkek 3827
Başar Başarılı ol, işi sonuçlandır. Erkek 1881
Başer (bkz. Başar). Erkek 1022
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 84
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 1409
Batıhan (bkz. Batı). Erkek 954
Batıray (bkz. Batır). Erkek 764
Batu Üstün gelen, gücü yeten, galip. Erkek 7156
Batur Kahraman, yiğit, cesur, bahadır. Erkek 2178
Baycan (bkz. Baybaş). Erkek 1016
Bayhan Zengin ve güçlü Erkek 924
Baykal Yaban kısrağı. Moğolistandaki büyükgöl Erkek 10
Baysal Dirlik düzenlik içinde, sakin,gürültüsüz. Erkek 10
Bayülken Göğün 16.katında oturan barış tanrısı Erkek 10
Begüm Saygıdeğer kadın, hanımefendi - Hint prenseslerine verilen san Erkek 10
Belin Şaşkınlık, hayret Erkek 10
Bengisu Ebedilik, ölümsüzlük veren su, Abı hayat. Erkek 8924
Bengü Ebedi, sonu olmayan. Erkek 2478
Bengül Üzerinde benekler bulunan gül Erkek 1231
Bensu Su gibi aziz benlik Erkek 3600
Berat ozan 1. Resmi belge, imtiyaz belgesi. 2. Osmanlıda bir kimseye verilen nişan, rütbe veya toprak imtiyazını gösterir belge. Erkek 955
Beray Ay'ın en ışıltılı, en parlak hali Erkek 15053
Berfin 1. Kardan yapılmış. 2. Tertemiz, kar gibi beyaz. Erkek 8797
Beril Arınmış, aklanmış Erkek 10318
Beril Su Beril isminin anlamı :Arınmış, aklanmış
Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Erkek 3315
Berin 1. En yüksek, çok yüce. 2. Soylu. Erkek 5726
Berk 1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak. Erkek 7684
Berkan 1. Şakıma, parıldama. 2. Kıvırcık tüylü kuzu postu kürkü. Erkek 5136
Berkant Güçlü, bozulmaz, yemin. Erkek 8143
Berkay (bkz. Berk). Erkek 7241
Berke 1. Kama. 2. Altınordu hükümdarı. Cengiz Han'ın torunu ve Cuci'nin 3. oğludur. Erkek 17094
Bermal Dağ tepesi, doruk (bkz. Şahika, zirve). Erkek 1631
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 5443
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 10
Berrak 1. Duru, saf, bulanık olmayan, nurlu. 2. Şimşek, parıltı. 3. Kulağa hoş gelen ses. Erkek 3818
Beste 1. Kapalı, bağlı, bitiştirilmiş bağlanmış. 2. Müzikte, şarkının makam ve ahengi. Erkek 4056
Betigün Beti + Yüz (Bet: benizdeki gibi) Gün: Aydınlık, aydınlık yüz Erkek 605
Betil/Betül Temiz, iffetli Erkek 1760
Bike Benzersiz, eşsiz Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2457
Bilge Bilgili, iyi geniş, derin, bilgi sahibi kimse Kadın ve erkek adı olarak kullanılır. Erkek 2872
Bilun Yarım Ay Erkek 3921
Bingül Bin gülün güzelliğinde Erkek 1000
Birant 1. Özel, tek yemin. 2. Özelliği olan yemin. Erkek 967
Biricik Tek, bir tane, emsalsiz Erkek 1769
Birsu Özel bir su, biricik su gibi Erkek 2094
Bora Araziden çıkan şiddetli rüzgar. Erkek 3836
Boran Rüzgar, şimşek, gökgürültüsü, sağanak yağmurun birlikte olduğu iklim hadisesi. Boran Hatun: Emevi halifesi Me'mun'un zevcesi. Erkek 5167
Boray kahraman yürekli,cesur, önde gelen örnek insan anlamına geliyor. Erkek 2298
Bucak Genellikle, geniş verimli bakımlı alanlara verilen ad Erkek 581
Buğra 1. Büyük erkek deve, iki hörgüçlü deve. 2. Turna kuşu, turna sürüsünün önünde uçan turna horozu. 3. Harizm hükümdarlarından birinin lakabı. Erkek 9200
Buket Çiçek demeti. Erkek 2908
Bulem Ay Parçası, Ayın 14’ü Gibi Güzel, Ay Yüzlü Erkek 6680
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 101
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3825
Burahan 1. Delil hüccet. 2. Hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan ayıran delil. 3. İlahi aydınlık. Erkek 643
Burcu Güzel koku. Erkek 5180
Burç 1. Süryanice Burgus kelimesinin Arapçalaştınlmış hali. 2. Kalenin köşelerine yapılan daha yüksek ve daha kalın çıkıntı kule. 3. Yuvarlak bina. 4. Güneşin ayrıldığı oniki kısımdan herbiri. 5. Tek hisar. Erkek 782
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3968
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Burçin Dişi geyik. Erkek 6063
Can 1. Can, ruh. Hayat. 2. Güç, kuvvet, hayatiyet, dirilik. 3. Gönül, yakın dost, çok sevilen arkadaş. 4. Mevlevi ve Bektaşi tarikatlarında dervişlerin birbirlerine hitabı. 5. Kişi, fert. 6. Sevgili. Erkek 5141
Canalp Özünde yiğitlik, güçlülük olan kimse. Cana yakın yiğit. Erkek 1056
Canberk Güçlü, sağlam kimse. Erkek 3559
Candaş Dost, yoldaş Erkek 1003
Canel İçten uzatılan el, dostluk eli Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1194
Caner Delikanlı, genç, dinamik Can ve er kelimelerinden birleşik isim. Erkek 3299
Cankat Yaşamına can ekle, sevinçle dol Erkek 792
Cankut 1. Kişinin mutluluğu talihi, şansı, uğuru. 2. Mutlu talihli kimse. Erkek 1266
Cansın Canım gibisin, canımsın. Erkek 2958
Cansu 1. Hayat veren su, tazelik. 2. Sevgili, sevimli. Erkek 8761
Ceren Halk ağzında "ceylan" anlamına gelir. Erkek 16064
Çağan Bayram, şenlik. Erkek 5039
Çağdaş Aynı çağda yaşayan, çağa uygun Erkek 1325
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 5013
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Çağla Olgunlaşmamış meyve, bazı meyvelerin olgunlaşmadan, henüz yeşilken yenen hali. Erkek 4135
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 3972
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 10
Çağman Çağın insanı. Erkek 1035
Çağrı 1. Çakır gözlü. 2. Mavi hareli göz. Çağrı bey (9901060). Büyük Selçuklu devleti hükümdarı Tuğrul beyin kardeşi. Çağrı bey müslüman olduğunda Davud ismini aldı. Kardeşi Tuğrul ise Muhammed ismini almıştır. Erkek 5449
Çakın Şimşek, parıltı Erkek 743
Çelen Yakışıklı, saçak, akıllı Erkek 10
Çevrim Girdap, sürekli değişim, anafor Erkek 10
Çığır Çığın açtığı iz, yol - Yenilikçilik Erkek 590
Çiçek 1. Bitkilerin üreme unsurlarını ihtiva eden renkli veya beyaz renkte açan, çok defa kokulu, sonradan meyve veya tohum haline gelen kısımları (bkz. Şükûfe). 2. Bitki, çiçek açan bitki. 3. Bazı şeylerin toz haline getirilmiş özü, kükürt çiçeği. 4. Kumaş veya başka şeyler üzerine yapılan renkli veya renksiz süsleme. Erkek 1547
Çiğdem Zambakgillerden, soğanlı otsu, çeşitli renklerde çiçek açan kır bitkisi, mahmur çiçeği. Erkek 3355
Çilay Ayın üzerinde beliren açık renk lekeler. Erkek 933
Çilem öykü Çilem : Çilem öykü
Öykü : Hikaye / Masal
Erkek 1115
Çiler Güzel öten, güzel ötüşlü Erkek 1807
Çisem Çiseleyen yağmur Erkek 6115
Çolpan 1. Çoban yıldızı. 2. Aciz, beceriksiz, zavallı. 3. Zühre, venüs. Erkek 2465
Dalan 1. Biçim, şekil. 2. İnce, narin, zarif. Erkek 852
Dalay Deniz. Erkek 978
Damla 1. Bir sıvıdan ayrılarak düşen parça halinde, küçük miktar, katre. 2. Belli miktarlarda akıtılarak kullanılan ilaç. Erkek 5285
Darcan 1. Aceleci, sıkıntılı. 2. Serçe. Erkek 778
Defne Akdeniz ikliminde yetişen, yapraklan sert ve üst yüzleri parlak açık sarı çiçek ve güzel kokan defnegillerden bir ağaç. Erkek 9361
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 220
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 4337
Demet 1. Bağlanarak, oluşturulan deste. 2. Biçilip bağlanmış ekin. 3. Bir kaynaktan çıkan ışıkların meydana getirdiği ışık destesi, hazne. Erkek 3039
Deniz 1. Büyük su kütlesi. 2. Büyük su kütlesindeki dalgalanma. Erkek 8865
Deren Derleyen, toplayan, ekini biçip toplayan. Erkek 8532
Derin Yüzeyi tabanından uzak olan Erkek 7379
Destan 1. Hikaye, kıssa. 2. Hile, mekr, tenvir. 3. Rüstem'in babasının lakabı. Erkek 2119
Deste 1. Demet, tutam, takım. 2. Kabza, tutacak yer. 3.On yapraklık altın varak defteri. Erkek 868
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 59
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 823
Devrim 1. Hareket halinde bir şeyin bir eğri çizerek dönmesi, devretmesi. 2. Köklü değişiklik, inkılap. 3. Eski olduğu fark edileni yıkıp yerine yeni olduğu farz edileni koymak. 4. İhtilal. Erkek 2254
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3574
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Didem Gözüm. Erkek 3512
Didil 1. Kır hayatını konu edinen yazı veya şiir, aşk hakkında. 2. Küçük ve şairane resim. 3. İçten ve saf aşk. Erkek 569
Dİla naz İçten gönülden seven Erkek 2052
Dilay Gönlü aydınlatan ay. Erkek 4618
Diler İsteyen, dileyen Erkek 582
Dilmen 1. Güzel. 2. Güzel dil bilen, konuşan, söz söyleyen. Erkek 526
Dilşat Gönlü Şen, Yüreği Sevinçli, Gönlü Hoş, Neşeli; Dil ve Şad Anlamlarını İfade Eder. Erkek 908
Dinç Gücü kuvveti yerinde ve sağlıklı. Erkek 687
Doğa Tabiat karşılığı olarak kuraldışı uydurulmuş kelime. Erkek 2533
Doğaç Önceden düşünülüp hazırlanmadan ortaya çıkan düşünce, eylem üreten, kendiliğinden olan Erkek 2772
Doğan Kartalgillerden, alıştırılarak kuş avında kullanılan, yırtıcı bir kuş. Erkek 2844
Doğuş Yaradılış Erkek 2745
Duru Saf, berrak. Erkek 6644
Duyal Duygulu duyarlı çabuk duygulanan Erkek 1010
Dünya Yeryüzü Erkek 10
Ebru 1. Kaş. 2. Bulut renginde, buluta benzer, bulut gibi dalgalı, bulutlu. 3. Kağıt üzerine kendine has usulle yapılan, mermer, damarları gibi dalgalı şekilli süsleme. Ciltçilikte ve hüsnü hat'ta kullanılır. Erkek 8432
Ece 1. Baş reis. 2. Kraliçe. 3. Ana. 4. Yaşlı kadın. Erkek 10170
Ecem Kraliçem, benim sultanım Erkek 6446
Eda naz EDALI NAZLI Erkek 1954
Efe 1. Ağabey, büyük kardeş. 2. Yiğit, cesur. 3. Kabadayı. Erkek 9978
Ege 1. Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her halinden sorumlu olan. 2. Yaşça büyük, ulu. 3. Sahip. Erkek 4588
Egemen Hakim, hüküm süren karşılığı olarak kullanılan bu kelime, hem kök, hem de ek olarak yanlıştır. Türkçe'de ne "eğe" kökü, ne de "manmen" şeklinde isim yapım eki vardır. Erkek 5271
Ejder Bir masal yaratığı, korkulan, güçlü Erkek 2066
Ekim 1. Toprağa ürün ekme işi. 2. Yılın onuncu ayı. Erkek 1019
Ela Sarıya çalan kestane rengi, göz rengi. Erkek 8716
Elçin Deste / Demet / Bir kerede ele alınabilecek kadar az olan nesne Erkek 5927
Eldemir Demir gibi güçlü el. Erkek 462
Elem Ağrı. Acı. Keder. Sancı. Dert. Gam. Kaygı. Erkek 3737
Elis Güzel kokulu bir çicek. İsim hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olan ziyaretçilerimiz bize uluşabilirler Erkek 5227
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3510
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Elvin Cennet çiceği, Gökkuşağının her bir tayfına verilen isim, Sıcak Erkek 8823
Emre Aşık. Mübtela. Vurgun. Erkek 11336
Ender çok az, çok seyrek, çok az bulunur, pek nadir. Erkek 1964
Ener En yiğit, en kahraman kişi. Erkek 2500
Enginsu Açık deniz. Erkek 494
Eray Erken ay, ilk ay, ayın ilk günlerinde doğan (bkz. İlkay). Erkek 6781
Erberk Şimşek gibi yiğit. Erkek 942
Erbil Erbil :Yürekli, cesur olarak kabullen" anlamında kullanılan bir ad. Erkek 2621
Erçin Merdiven, basamak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2371
Erden Bekaret / İnsan eli değmemiş /Erkenden Erkek 2538
Erem Ulaşmak, kavuşmak için çaba gösteren Erkek 2931
Eren 1. Yetişen, ulaşan, vasıl olan. 2. İyi yetişmiş kişi. 3. Cesur, yiğit adam. 4. Ermiş. 5. Koca, zevc. 6. Kişi, şahıs. Erkek 9502
Erenay (bkz Eren). Erkek 990
Ergin 1. Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş. 2. Haklarını kendi kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan kimse ( bkz. Reşid). Erkek 1477
Erim Sevgi, mutlu haber Erkek 10
Erinç Rahat, dirlik Erkek 10
Ertaç Erkekliği taç gibi taşıyan Erkek 1313
Ertan Dericilerin,, yaprağıyla sahtiyan (deri) boyadıkları bir nevi ağaç. Erkek 3428
Ertem Erdem / Fazilet Erkek 1511
Erten 1. Sabah güneşin doğduğu zaman. 2. Gün. Erkek 1077
Ertürk Yiğit Türk, Kahraman Türk; Türker, Er + Türk Erkek 1133
Esat Çok uğurlu ve mutlu. Erkek 4823
Esen Sağ, salim, sağlıklı Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2155
Eser 1. Nişan, alamet, iz. 2. Etki, tesir. 3. Yok olmuş bir nesneden kalma parça. 4. Bir kişinin ortaya koyduğu mahsul, telif. 5. Hadis, hadis ilmi. 6. İmal, icat. 7. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 6666
Esin 1. Rüzgar, sabah rüzgarı. 2. İlham, çağrışım. Erkek 6070
Eslina Dünyalar güzeli anlamındadır. Erkek
esmira Azeri kökenli bir isim olup, Zümrüt taşı anlamındadır. Erkek 12926
Evgin Telaşlı, aceleci Erkek 778
Gülümser Gülümseyen kişi. Erkek 2391
Kıvanç 1. Sevinç, memnuniyet. 2. Övünen, güvenen, iftihar eden. Erkek 10
Laren İYİ HUYLU TEMİZ DÜRÜST Erkek 5159
Levin Renk, boya Erkek 2906
Meğra Parıldayan Işık Erkek 988
Misra Şiirin bir satırı Erkek 10
Nergiz Çiçek, Bir Süs Bitkisi; Güzelin Gözü, Güzel Gözlü Olan Anlamındadır. Erkek 4842
Nurselin Nur :1. Aydınlık, parıltı, parlaklık, niran. 2. Mekke'deki Hıra dağı. Işığın bir şeye yansımasından meydana gelen parlaklık. Zünnureyn: Hz. Peygamberin 2 kızıyla evlendiği için Hz. Osman'a verilen unvan, onur sahibi. Kur'anı Kerim'in 24. suresinin adı. - Selin :1. Gür akan su. 2. Orta Asya'da yetişen, bodur, sürekli yeşil kalan bitki. Erkek 5917
Nurseza Nura layık , ışığa ve aydınlığa layık. Nur ve seza kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Erkek 1564
Olcan Ay Mutlu, ongun; Rastlantıları düzenlediği ve böylece de insanlara iyi ya da kötü durumlar hazırladığı sanılan şey, şans, talih Erkek 748
ödül Mükafat, Karşılık; Armağan, Hediye; Madalya, Başarı Armağanı Erkek 10
Öznil Nil nehri gibi verimli. Erkek 975
Sadem DURU ,SAF DEMEK Erkek 11383
Sare Sare :Saf, temiz, kalabalık, topluluk anlamları da var(Osmanlıca) Erkek 11499
Su Eda Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Eda isminin anlamı :1. Naz, cilve. 2. Kurum, caka. 3. Alınan şeyi geri ödeme. 4. Bir vazifeyi yerine getirmek.
Erkek 1072
Sude Sürmüş, sürülmüş, ezilmiş Erkek 10444
Tanya Danimarka lisanından alınma. (Ermenice) Erkek 7347
Tuana Cennet bahçesine düşen ilk yağmur damlası Erkek 10038
Tuğsen Baş tacı anlamına gelmektedir. Bu isim hakkında daha fazla bilgi sahibi ziyaretçilerimiz bize ulaşabilirler. Erkek 2440
Yiğit mert 1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan. Erkek 1239
Yusuf Emir 1. Hz. Ya'kub (a.s.)'un oğlu olan peygamber Hz. Yusuf. 2. İbranice; inleyen, ah eden, inilti. Erkek 4342