Bebek isimleri
www.bebekisimleri.gen.tr
bebek isimleri
Erkek isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Kız isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Otomatik Ara :
rastgele isim arama
22.500 adet bebek isimlerine sitemizden ulaşabilirsiniz
Ana Sayfa Erkek isimleri Kız isimleri En güzel bebek isimleri En güzel erkek isimleri En güzel kız isimleri Alevi isimleri İsim aramaBebek isminin önemi
Kur-an'da geçen bebek isimleri
Allah'ın 99 ismi
Bebek ismi nasıl konulur
Bebeğin kulağına ismin okunması
Bebeklere isim neden verilir
İsim ne zaman konulmalıdır ?
Bebek isminin önemi
Bebeğin nüfusa kayıt ettirilmesi


Modern isimler

Web sitemizde modern isimlere ulaşabilirsiniz, bebeğiniz için en güzel isimleri seçerek, karar vermenize yardımcı olabiliriz.

İsim Anlamı Cinsiyet Puan
ranya ince bakış Erkek 9993
Açangül (bkz. Gül). Erkek 1243
Açelya Kokusuz, fundagillerden çeşitli renklerde çiçek­ler açan bir bitki. Erkek 6446
Açılay Ayın dolunay halinde olmaya başlaması Erkek 2363
Ada Dört Tarafı Sularla Çevrili Kara Parçası Erkek 5896
Adal "Adın yayılsın, ün kazan" manasında. Erkek 5473
adelina 1.hanım hanımcık. 2.çok güzel ve merhametli olan Erkek 8207
Afet 1. Büyük felaket, bela, musibet. 2. Çok güzel kadın, dil­ber Erkek 1670
Afife (bkz. Afif). IV. Mehmed'in hanımı. Erkek 1914
Afitap Güneş / Çok güzel Erkek 1868
Ağça Temiz, saf Erkek 10
Ahenk 1. Uygun, uyum düzen, armoni. 2. Renkler arasında uygunluk. Sesler arasında uygunluk, düzen, makam. 3. Çalgılı eğlenceSaz takımınca icra edilen beste. 4. Kasıt, niyet. Erkek 1439
Ahsen Daha güzel, çok gü­zel, en güzel. Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Ahseni takvim: En gü­zel şekil. Kur'anı Kerim'in Tin sure­sinin 3. ayetinde insanın ahseni tak­vim üzere yaratıldığı beyan buyurulmaktadır. Ahsen kelimesi, Kur'an'da 16 yerde zikredilmiştir Erkek 12093
Ahu 1. Ceylan, karaca, gazal. 2. Güzel, ince alımlı kadın. 3. Gözleri ceylan gözüne benzeyen ka­dın. 4. Kardeş, dost Erkek 2965
Ahu Naz Nazlı güzel,nazenin. Erkek 1545
Ahucan Çok güzel dost. Erkek 1292
Ahueda Nazlı güzel. Erkek 1338
Ahuela Çok güzel gözlü. Erkek 2201
Ahugül Çok güzel. Erkek 1187
Ahugüzar Becerikli güzel. Erkek 1127
Ahunur Göz kamaştıran güzelliğe sahip olan. Erkek 1701
Ahuse Coşkulu güzellik Erkek 2329
Ahuşen Güzel ve neşeli. Erkek 1116
Ajda 1. Filiz sürgün. 2. Çentik çentik olan şey Erkek 2870
Ajlan Hızlı, çabuk, telaşlı Erkek 4824
Akasya Küçük sıra yapraklı, gölgeli küçük cinsleri süs için yetiştirilen baklagillerden bir ağaç. Salkım ağacı da denir. Erkek 2476
Akel 1. Doğru, dürüst iş­ler yapan kimse. Dürüst, güvenilir er­kek. Erkek 1933
Akgün Mutlu, sevinçli gün. Erkek 1089
Aksevil (bkz. Sevil). Erkek 873
Aksu 1. Temiz, pırıl pı­rıl su gibi. 2. Nehir Erkek 1218
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 10
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 10
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 1641
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 10
Ala Ela karışık renkli, alaca; Benekli; Tam olgunlaşmamış, yarı olmuş Erkek 2494
Alagül Çok renkli gül. Erkek 1893
Alçiçek Kırmızı çiçek. Erkek 912
Alçin Kırmızı renkli küçük bir kuş türü Erkek 3033
Aleda Nazlı, kaprisli Erkek 4307
Alev 1. Ateşten ve yanı­cı cisimlerden çıkan parlak, çeşitli şe­killere giren gazlardan meydana gelen şeffaf dil, yalım. 2. Aşk ateşi, sevda. 3. Alımlı, cazibeli kadın. Erkek 2542
Aleyna Esenlik ve güzelliklere sahip, esenlik içinde olan Erkek 13451
Algül Kırmızı gül. Erkek 1286
Alım Gözü gönlü çeken nitelik, çekicilik, gönül çelen güzellik, albeni Erkek 12
Alkan Kırmızı kan. Alkan bey: Türk denizci. Selçuklula­rın egemenliğindeki İznik'te Ebu'lKasım'ın donanma komutanı. Erkek 2329
Alkım Gökkuşağı. Al­kım (Uluğ Bahadır) Türk Arkeolog. Erkek 7292
Alkın 1. Sevdalı, aşık, vurgun. 2. El çırpma, övme. Erkek 5832
Alkız Kırmızı yanaklı,sağlıklı kız. Erkek 1375
Almila Elma gibi kırmızı yanaklı güzel Erkek 9615
Almina Al elma Erkek 10871
Almira Pınar Almira isminin anlamı :ay tutulması sırasında ayın çevresinde görünen kızıllık

Pınar isminin anlamı :Yerden kaynayıp çıkan su, kaynak, çeşme. Bir suyun çıktığı yer, su başı. Kaynak suyunun devamlı aktığı yer
Erkek 1910
Alp Emre Alp isminin anlamı :1. Eski Türklerde kahraman, yiğit, cesur, bahadır, pehli­van. 2. Seyfi kola mensup, savaşçı, fütüvvct ehli. Alperen, Alpgazi. Bu isim İslam'dan sonra da Türkler ara­sında kullanılmaya devam etti

Emre isminin anlamı :Aşık. Mübtela. Vurgun
Erkek 1222
Alpay Cesur, yiğit kimse. Erkek 5321
Alper (bkz. Alp). Erkek 5400
Alpike Kahraman kraliçe Erkek 1816
Altan 1. Sabahın güneş doğarkenki zamanı. 2. Hakanlara ve­rilen unvan, sultan, padişah. Erkek 6737
Alya 1. Yüksek yer, yük­seklik. 2. Gök, sema. Erkek 25795
Amine Gönlü emin, kal­binde korku olmayan Peygamber'in (s.a.s) annesinin adı. (bkz. Emine). Erkek 4995
Andaç Bir kimseyi hatırlamak için saklanan şey, hatıra Erkek 3182
Andaç Armağan,hediye Erkek 10
Anıl 1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan. Erkek 10453
Anıl Berk Anıl isminin anlamı :1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan

Berk isminin anlamı :1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak.
Erkek 1831
Anka Kaf Dağı'nda bulunduğu söylenen masal kuşu Erkek 4687
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 6406
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 10
Aras Sahip çıkılan buluntu, Doğu anadoluda bir ırmağın adı Erkek 41061
Aras ege ArasKalın Yün, At kılı anlamında (Aras nehri)
Mert1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan.
Erkek 3025
Arcan Saf,temiz Erkek 2805
Arda 1. Eskiden bazı ça­vuşların elde tuttukları uzun değnek. 2. İşaret için dikilen değnek3. Çık­rıkçı kalemi. 4. Sonra gelen. Erkek 10961
Arel Temiz, dürüst kimse. Erkek 43514
Argün Temiz, aydınlık gün. Erkek 10
Arıkan Temiz soy. Erkek 1823
Arın 1. Temiz, arı, saf. 2. Alın. 3. Yüz, cephe. Dağların, tepele­rin yüzü. Erkek 13532
Arkan 1. Temiz, ari kan­dan gelen. 2. Üstün galip. Arkan (Seyfı) Türk mimar (19031966). Erkek 1381
Arkın Yavaş, ağır, sa­kin, gelecek yıl. Erkek 2704
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 1958
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 10
Arman 1. Hasret, özle­me. 2. Zahmet, sıkıntı. 3. Teessüf. 4. Pişmanlık. Erkek 3790
Armina Emine, korkusuz, yürekli Erkek 3515
Arnisa Çok namuslu kadın Erkek 2292
Arsen Erkek 4822
Arsu Su kadar berrak Erkek 1974
Arsun Yüreğindeki temizliği yansıtan Erkek 2060
Artaç Taç Utanma duygusunu baş tacı eden Erkek 948
Artun Gururlu, kendine güveni olan, vakur. Erkek 3031
Aryan Operada sanatçının orkestra eşliğinde söylediği uzun şarkı Erkek 4258
Arzela Kendi kendine olan dağ çiçegi Erkek 4428
Arzu 1. İstek, bahşiş. 2. Emel, heves, meyl. 3. Özlemek, müş­tak olmak. "Arzum" olarak da kulla­nılır. Meşhur halk hikayelerinde Kamber'in sevgilisi. Erkek 3944
Arzu Naz Naz yapan,nazenin. Erkek 1532
Arzucan Candan isteyen. Erkek 1169
Arzugül İstenilen,beğenilen gül. Erkek 1034
Arzuman (bkz. Arzu). Erkek 1694
Asalbike Gerçek hanım, gerçek güzel Erkek 1065
Asel Bal, Cennetteki dört sudan biri Erkek 9378
Asena Dişi kurt, güzel kız Erkek 3045
Asi İsyan Eden, İsyankar;
Haydut, Bozguncu, Şaki;
Söz Dinlemeyen, İtaat Etmeyen (Tıpkı “Âsiye” ismi gibi bu isim de Hz. Muhammed tarafından değiştirilmiştir;
Hz. Muhammed, “Âsi” isimli bir sahabiye “Muti/Mûti” (İtaat Eden, İtaatkar, Uysal) ismini takmıştır.)
Erkek 7677
Aslı 1. Asıl, tek, dip, kü­tük, temel, esas, kaide, kural, hakikat. 2. Soy, sop, nesep. 3. Bir şeyin belli başlı kısmı, başlangıç, baş yer, sıhhat. 4. Hakiki, esaslı, halis, safi. 5. Esasen, zaten, başlıca, en ziyade, hakikaten. Erkek 9664
Aslıcan Özü can gibi sevgili Erkek 1731
Aslıhan Han soyundan gelen. Erkek 10
Aslım Özü geçmişe ait Erkek 2731
Aslınaz Nazlı olması geçmişinden gelen. Erkek 1464
Aslınur Nur saçan bir geçmişi olan. Erkek 3260
Aslısu Geçmişi su gibi berrak ve temiz Erkek 1646
Asrın Çağdaş, bu çağa ait olan, çağa uygun olan Erkek 5398
Asu 1.Afacan 2. Isyan eden Erkek 2738
Asutay Hırçın tay. Erkek 1840
Asya Dünyadaki kıtala­rın en büyüğü. Erkek 10240
Ata 1. Baba. 2. Soyun geçmişte yaşamış ferdi. 3. Vermiş, veriş. Bağışlama, ihsan. 4. Yesevi ta­rikatında mürşid. Ata b. Ebi Rabah: Fıkıh alimi (Mekke 733). Ebu Meysere b. Ebu Hüseyin elFikri'nin azatlı kölesiydi. Birçok hadis rivayet etmiştir. Erkek 5821
Atacan (bkz. Ata). Erkek 2084
Atakan 1. Düşünmek­sizin her işe sokulan adam. 2. İleri atı­lan. Erkek 4703
Atalay (bkz. "Ata"). Ünlü, namlı, şöhretli. Atalay Mah­mut, Türk güreşçi. Balkan, Avrupa, Dünya ve Meksika Olimpiyatları şampiyonu oldu (1968). Erkek 3629
Ataman (bkz. "Ata"). 1. Ata kişi, başkan, önder. 2. Don ka­zaklarının önderlerine verilen ad. Erkek 2358
Atay Bilinen, tanınmış. Erkek 5494
Ateş Yanıcı maddelerin yanmasıyla ısı ve ışığın ortaya çıkması Erkek 3581
Atıl Girişken ol, ilerle­mek için çaba göster. Erkek 1091
Atılgan 1. Karşısına çıkabilecek engellerden ve tehlikeler­den korkmadan her zaman ileriye atı­lan. 2. Karşı çıkan, çekinmesi olma­yan, cüretkar. 3. Hevesli. Erkek 998
Atınç Atılgan / Atak Erkek 1221
Aybar 1. Gösterişli, hey­betli, görkemli. 2. Korku veren. Erkek 1970
Ayben Ay benizli. Erkek 3847
Ayberk 1. Sağlam ay, sağlam kişilik. 2. Şimşek, ay'ın şim­şek gibi parlaklığı. 3. Yaprak, ay yap­rağı. Erkek 4193
Aybüke Eski Türk kadın isimlerinden Erkek 6550
Ayca Ay gibi güzel, ışıklı, parlak. Erkek 7504
Ayça 1. Ayın yeni doğ­duğu günlerdeki şekli, yeni ay, hilal. 2. Cami kubbelerine ve minare külah­larına konulan hilal şeklindeki süs. 3. Ay kadar güzel, aydınlık. Erkek 185
Ayçin Ayçın, ay gibi, aya benzer Erkek 5561
Ayda Dere kıyılarında yetişen bir bitki - Parmakları, endamı güzel kadın Erkek 13925
Aydil Güzel, parlak, aydınlık gönül Erkek 1863
Aygen 1. Dost, arkadaş. 2. Sevgili, yar. 3. Temiz yaratılıştı. Erkek 2273
Aykan Soylu, asil, te­miz kişi. Erkek 3940
Aylis cennette bi bahçe. Ay parçası, ışıltısı Erkek 8401
Ayperen Yiğit, bahadır Erkek 1490
Aysen Ay gibi güzel. Parlak ve nurlu. Erkek 1138
Ayşan Ay gibi şanlı, gör­kemli, parlak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 17
Aytaç Başa takılan ay şeklinde taç. Erkek 4099
Aytek Ay gibi (Eski Türkçede tek/teg olarak kullanılmış­tır). Erkek 1711
Aytunç Ay gibi güzel,tunç kadar sağlam Erkek 4152
Ayyüce Ay gibi aydınlık nurlu ve yüce olan er Erkek 2030
Azer Azerbaycan kelimesinin kökü olan Azer'den.. Erkek 10
Azra 1. Bakire, kızoğlan kız. 2. Ayak değmemiş kum. 3. Delinmemiş inci. 4. Hz. Meryem'e verilen adlardan. 5. Medine şehrinin adların­dan biri. 6. Masal kahramanı "Vamık"'ın sevgilisi. Erkek 17197
Bahar 1. Kışla yaz arasındaki mevsim. 22 Mart'la Haziran arası, ilkyaz. 2. Güzellik, güzel. 3. Sığır gözü, papatya, sığır papatyası, sarı papatya. 4. Put, çelipa, sanem. 5. Atılmış pamuk. 6. Ölçek. 7. Karanfil, tarçın, karabiber gibi kokulu şey. Erkek 4656
Balca Bal damlası, bal gibi Erkek 2842
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2906
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Banu 1. Kadın hatun, hanım. 2. Kraliçe, prenses. 3. Gelin. 4. Şarap ve gül suyu gibi şeylerin şişesi. 5. Yusuf ve Zeliha öyküsünün kadın kahramanı Banu Hanım (Cevheriye Banu). Türk halk şairi. (18641914 Çankırı). Kadiri tarikatı bağlılarından. Erkek 4327
Baran 1. Yağmur. Mevsimi Baran, yağmur mevsimi. Erkek 5634
Baransel (bkz. Baran). Erkek 1971
Barın 1. Bütün, hep. 2. Güç kuvvet. 3. Göğüs. 4. Moğol devrinde Orta Asya'da büyük beyliklerden biri. Erkek 5890
Barış 1. Savaşsızlık durumu. 2. Savaştan sonra silah bırakma, uzlaşma sulh. 3. Dirlik, düzenlik. Erkek 5707
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1558
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Barkın Yolculuk eden, yolcu gezgin. Erkek 6794
Barlas Kahraman, savaşçı. Erkek 15910
Bars l. Kaplana benzeyen yırtıcı hayvan. 2. Arı oğuluİsim olarak kullanılmaz. Barsbay: (elMelikü'1Eşref (Öl. 1438). Mısır Memluklan sultanı. Çerkez hanedanındandır. Erkek 2647
Başak Sağlam, dayanıklı. Erkek 4669
Başar Başarılı ol, işi sonuçlandır. Erkek 2656
Başer (bkz. Başar). Erkek 1630
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 690
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 1409
Batıhan (bkz. Batı). Erkek 1510
Batıray (bkz. Batır). Erkek 1269
Batu Üstün gelen, gücü yeten, galip. Erkek 8389
Batur Kahraman, yiğit, cesur, bahadır. Erkek 2882
Baycan (bkz. Baybaş). Erkek 1594
Bayhan Zengin ve güçlü Erkek 1824
Baykal Yaban kısrağı. Moğolistandaki büyükgöl Erkek 10
Baysal Dirlik düzenlik içinde, sakin,gürültüsüz. Erkek 10
Bayülken Göğün 16.katında oturan barış tanrısı Erkek 10
Begüm Saygıdeğer kadın, hanımefendi - Hint prenseslerine verilen san Erkek 10
Belin Şaşkınlık, hayret Erkek 10
Bengisu Ebedilik, ölümsüzlük veren su, Abı hayat. Erkek 10703
Bengü Ebedi, sonu olmayan. Erkek 3216
Bengül Üzerinde benekler bulunan gül Erkek 1872
Bensu Su gibi aziz benlik Erkek 4588
Berat ozan 1. Resmi belge, imtiyaz belgesi. 2. Osmanlıda bir kimseye verilen nişan, rütbe veya toprak imtiyazını gösterir belge. Erkek 1439
Beray Ay'ın en ışıltılı, en parlak hali Erkek 17504
Berfin 1. Kardan yapılmış. 2. Tertemiz, kar gibi beyaz. Erkek 10384
Beril Arınmış, aklanmış Erkek 11758
Beril Su Beril isminin anlamı :Arınmış, aklanmış
Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Erkek 4910
Berin 1. En yüksek, çok yüce. 2. Soylu. Erkek 7125
Berk 1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak. Erkek 8787
Berkan 1. Şakıma, parıldama. 2. Kıvırcık tüylü kuzu postu kürkü. Erkek 6320
Berkant Güçlü, bozulmaz, yemin. Erkek 9628
Berkay (bkz. Berk). Erkek 8469
Berke 1. Kama. 2. Altınordu hükümdarı. Cengiz Han'ın torunu ve Cuci'nin 3. oğludur. Erkek 19113
Bermal Dağ tepesi, doruk (bkz. Şahika, zirve). Erkek 2440
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 6558
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 10
Berrak 1. Duru, saf, bulanık olmayan, nurlu. 2. Şimşek, parıltı. 3. Kulağa hoş gelen ses. Erkek 4653
Beste 1. Kapalı, bağlı, bitiştirilmiş bağlanmış. 2. Müzikte, şarkının makam ve ahengi. Erkek 4993
Betigün Beti + Yüz (Bet: benizdeki gibi) Gün: Aydınlık, aydınlık yüz Erkek 989
Betil/Betül Temiz, iffetli Erkek 2364
Bike Benzersiz, eşsiz Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2457
Bilge Bilgili, iyi geniş, derin, bilgi sahibi kimse Kadın ve erkek adı olarak kullanılır. Erkek 3787
Bilun Yarım Ay Erkek 5301
Bingül Bin gülün güzelliğinde Erkek 1578
Birant 1. Özel, tek yemin. 2. Özelliği olan yemin. Erkek 1687
Biricik Tek, bir tane, emsalsiz Erkek 2439
Birsu Özel bir su, biricik su gibi Erkek 2850
Bora Araziden çıkan şiddetli rüzgar. Erkek 4805
Boran Rüzgar, şimşek, gökgürültüsü, sağanak yağmurun birlikte olduğu iklim hadisesi. Boran Hatun: Emevi halifesi Me'mun'un zevcesi. Erkek 6250
Boray kahraman yürekli,cesur, önde gelen örnek insan anlamına geliyor. Erkek 3288
Bucak Genellikle, geniş verimli bakımlı alanlara verilen ad Erkek 1106
Buğra 1. Büyük erkek deve, iki hörgüçlü deve. 2. Turna kuşu, turna sürüsünün önünde uçan turna horozu. 3. Harizm hükümdarlarından birinin lakabı. Erkek 10642
Buket Çiçek demeti. Erkek 3752
Bulem Ay Parçası, Ayın 14’ü Gibi Güzel, Ay Yüzlü Erkek 8550
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 901
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3825
Burahan 1. Delil hüccet. 2. Hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan ayıran delil. 3. İlahi aydınlık. Erkek 1048
Burcu Güzel koku. Erkek 6195
Burç 1. Süryanice Burgus kelimesinin Arapçalaştınlmış hali. 2. Kalenin köşelerine yapılan daha yüksek ve daha kalın çıkıntı kule. 3. Yuvarlak bina. 4. Güneşin ayrıldığı oniki kısımdan herbiri. 5. Tek hisar. Erkek 1295
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 4803
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Burçin Dişi geyik. Erkek 7470
Can 1. Can, ruh. Hayat. 2. Güç, kuvvet, hayatiyet, dirilik. 3. Gönül, yakın dost, çok sevilen arkadaş. 4. Mevlevi ve Bektaşi tarikatlarında dervişlerin birbirlerine hitabı. 5. Kişi, fert. 6. Sevgili. Erkek 6299
Canalp Özünde yiğitlik, güçlülük olan kimse. Cana yakın yiğit. Erkek 1692
Canberk Güçlü, sağlam kimse. Erkek 4513
Candaş Dost, yoldaş Erkek 1618
Canel İçten uzatılan el, dostluk eli Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1802
Caner Delikanlı, genç, dinamik Can ve er kelimelerinden birleşik isim. Erkek 4163
Cankat Yaşamına can ekle, sevinçle dol Erkek 1217
Cankut 1. Kişinin mutluluğu talihi, şansı, uğuru. 2. Mutlu talihli kimse. Erkek 1846
Cansın Canım gibisin, canımsın. Erkek 3695
Cansu 1. Hayat veren su, tazelik. 2. Sevgili, sevimli. Erkek 10286
Ceren Halk ağzında "ceylan" anlamına gelir. Erkek 18334
Çağan Bayram, şenlik. Erkek 6219
Çağdaş Aynı çağda yaşayan, çağa uygun Erkek 2038
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 6252
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Çağla Olgunlaşmamış meyve, bazı meyvelerin olgunlaşmadan, henüz yeşilken yenen hali. Erkek 5114
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 4852
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 10
Çağman Çağın insanı. Erkek 1631
Çağrı 1. Çakır gözlü. 2. Mavi hareli göz. Çağrı bey (9901060). Büyük Selçuklu devleti hükümdarı Tuğrul beyin kardeşi. Çağrı bey müslüman olduğunda Davud ismini aldı. Kardeşi Tuğrul ise Muhammed ismini almıştır. Erkek 6262
Çakın Şimşek, parıltı Erkek 1267
Çelen Yakışıklı, saçak, akıllı Erkek 10
Çevrim Girdap, sürekli değişim, anafor Erkek 10
Çığır Çığın açtığı iz, yol - Yenilikçilik Erkek 1109
Çiçek 1. Bitkilerin üreme unsurlarını ihtiva eden renkli veya beyaz renkte açan, çok defa kokulu, sonradan meyve veya tohum haline gelen kısımları (bkz. Şükûfe). 2. Bitki, çiçek açan bitki. 3. Bazı şeylerin toz haline getirilmiş özü, kükürt çiçeği. 4. Kumaş veya başka şeyler üzerine yapılan renkli veya renksiz süsleme. Erkek 2097
Çiğdem Zambakgillerden, soğanlı otsu, çeşitli renklerde çiçek açan kır bitkisi, mahmur çiçeği. Erkek 4273
Çilay Ayın üzerinde beliren açık renk lekeler. Erkek 1564
Çilem öykü Çilem : Çilem öykü
Öykü : Hikaye / Masal
Erkek 1658
Çiler Güzel öten, güzel ötüşlü Erkek 2513
Çisem Çiseleyen yağmur Erkek 7276
Çolpan 1. Çoban yıldızı. 2. Aciz, beceriksiz, zavallı. 3. Zühre, venüs. Erkek 3425
Dalan 1. Biçim, şekil. 2. İnce, narin, zarif. Erkek 1466
Dalay Deniz. Erkek 1473
Damla 1. Bir sıvıdan ayrılarak düşen parça halinde, küçük miktar, katre. 2. Belli miktarlarda akıtılarak kullanılan ilaç. Erkek 6358
Darcan 1. Aceleci, sıkıntılı. 2. Serçe. Erkek 1314
Defne Akdeniz ikliminde yetişen, yapraklan sert ve üst yüzleri parlak açık sarı çiçek ve güzel kokan defnegillerden bir ağaç. Erkek 10940
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1512
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 4337
Demet 1. Bağlanarak, oluşturulan deste. 2. Biçilip bağlanmış ekin. 3. Bir kaynaktan çıkan ışıkların meydana getirdiği ışık destesi, hazne. Erkek 3730
Deniz 1. Büyük su kütlesi. 2. Büyük su kütlesindeki dalgalanma. Erkek 10640
Deren Derleyen, toplayan, ekini biçip toplayan. Erkek 10654
Derin Yüzeyi tabanından uzak olan Erkek 8726
Destan 1. Hikaye, kıssa. 2. Hile, mekr, tenvir. 3. Rüstem'in babasının lakabı. Erkek 2982
Deste 1. Demet, tutam, takım. 2. Kabza, tutacak yer. 3.On yapraklık altın varak defteri. Erkek 1306
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 583
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 823
Devrim 1. Hareket halinde bir şeyin bir eğri çizerek dönmesi, devretmesi. 2. Köklü değişiklik, inkılap. 3. Eski olduğu fark edileni yıkıp yerine yeni olduğu farz edileni koymak. 4. İhtilal. Erkek 2949
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 4476
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Didem Gözüm. Erkek 4362
Didil 1. Kır hayatını konu edinen yazı veya şiir, aşk hakkında. 2. Küçük ve şairane resim. 3. İçten ve saf aşk. Erkek 998
Dİla naz İçten gönülden seven Erkek 3039
Dilay Gönlü aydınlatan ay. Erkek 5643
Diler İsteyen, dileyen Erkek 1067
Dilmen 1. Güzel. 2. Güzel dil bilen, konuşan, söz söyleyen. Erkek 945
Dilşat Gönlü Şen, Yüreği Sevinçli, Gönlü Hoş, Neşeli; Dil ve Şad Anlamlarını İfade Eder. Erkek 1474
Dinç Gücü kuvveti yerinde ve sağlıklı. Erkek 1155
Doğa Tabiat karşılığı olarak kuraldışı uydurulmuş kelime. Erkek 3365
Doğaç Önceden düşünülüp hazırlanmadan ortaya çıkan düşünce, eylem üreten, kendiliğinden olan Erkek 3899
Doğan Kartalgillerden, alıştırılarak kuş avında kullanılan, yırtıcı bir kuş. Erkek 3697
Doğuş Yaradılış Erkek 3608
Duru Saf, berrak. Erkek 8058
Duyal Duygulu duyarlı çabuk duygulanan Erkek 1624
Dünya Yeryüzü Erkek 10
Ebru 1. Kaş. 2. Bulut renginde, buluta benzer, bulut gibi dalgalı, bulutlu. 3. Kağıt üzerine kendine has usulle yapılan, mermer, damarları gibi dalgalı şekilli süsleme. Ciltçilikte ve hüsnü hat'ta kullanılır. Erkek 9548
Ece 1. Baş reis. 2. Kraliçe. 3. Ana. 4. Yaşlı kadın. Erkek 12120
Ecem Kraliçem, benim sultanım Erkek 7607
Eda naz EDALI NAZLI Erkek 2944
Efe 1. Ağabey, büyük kardeş. 2. Yiğit, cesur. 3. Kabadayı. Erkek 11462
Ege 1. Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her halinden sorumlu olan. 2. Yaşça büyük, ulu. 3. Sahip. Erkek 5724
Egemen Hakim, hüküm süren karşılığı olarak kullanılan bu kelime, hem kök, hem de ek olarak yanlıştır. Türkçe'de ne "eğe" kökü, ne de "manmen" şeklinde isim yapım eki vardır. Erkek 6128
Ejder Bir masal yaratığı, korkulan, güçlü Erkek 2939
Ekim 1. Toprağa ürün ekme işi. 2. Yılın onuncu ayı. Erkek 1595
Ela Sarıya çalan kestane rengi, göz rengi. Erkek 10267
Elçin Deste / Demet / Bir kerede ele alınabilecek kadar az olan nesne Erkek 7133
Eldemir Demir gibi güçlü el. Erkek 873
Elem Ağrı. Acı. Keder. Sancı. Dert. Gam. Kaygı. Erkek 4975
Elis Güzel kokulu bir çicek. İsim hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olan ziyaretçilerimiz bize uluşabilirler Erkek 6718
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 4423
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Elvin Cennet çiceği, Gökkuşağının her bir tayfına verilen isim, Sıcak Erkek 10760
Emre Aşık. Mübtela. Vurgun. Erkek 12959
Ender çok az, çok seyrek, çok az bulunur, pek nadir. Erkek 2653
Ener En yiğit, en kahraman kişi. Erkek 3721
Enginsu Açık deniz. Erkek 935
Eray Erken ay, ilk ay, ayın ilk günlerinde doğan (bkz. İlkay). Erkek 7889
Erberk Şimşek gibi yiğit. Erkek 1460
Erbil Erbil :Yürekli, cesur olarak kabullen" anlamında kullanılan bir ad. Erkek 3512
Erçin Merdiven, basamak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3185
Erden Bekaret / İnsan eli değmemiş /Erkenden Erkek 3727
Erem Ulaşmak, kavuşmak için çaba gösteren Erkek 3815
Eren 1. Yetişen, ulaşan, vasıl olan. 2. İyi yetişmiş kişi. 3. Cesur, yiğit adam. 4. Ermiş. 5. Koca, zevc. 6. Kişi, şahıs. Erkek 11009
Erenay (bkz Eren). Erkek 1605
Ergin 1. Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş. 2. Haklarını kendi kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan kimse ( bkz. Reşid). Erkek 2027
Erim Sevgi, mutlu haber Erkek 10
Erinç Rahat, dirlik Erkek 10
Ertaç Erkekliği taç gibi taşıyan Erkek 2060
Ertan Dericilerin,, yaprağıyla sahtiyan (deri) boyadıkları bir nevi ağaç. Erkek 4203
Ertem Erdem / Fazilet Erkek 2331
Erten 1. Sabah güneşin doğduğu zaman. 2. Gün. Erkek 1592
Ertürk Yiğit Türk, Kahraman Türk; Türker, Er + Türk Erkek 1720
Esat Çok uğurlu ve mutlu. Erkek 6145
Esen Sağ, salim, sağlıklı Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2997
Eser 1. Nişan, alamet, iz. 2. Etki, tesir. 3. Yok olmuş bir nesneden kalma parça. 4. Bir kişinin ortaya koyduğu mahsul, telif. 5. Hadis, hadis ilmi. 6. İmal, icat. 7. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 7750
Esin 1. Rüzgar, sabah rüzgarı. 2. İlham, çağrışım. Erkek 7381
Eslina Dünyalar güzeli anlamındadır. Erkek
esmira Azeri kökenli bir isim olup, Zümrüt taşı anlamındadır. Erkek 23696
Evgin Telaşlı, aceleci Erkek 1323
Gülümser Gülümseyen kişi. Erkek 3124
Kıvanç 1. Sevinç, memnuniyet. 2. Övünen, güvenen, iftihar eden. Erkek 10
Laren İYİ HUYLU TEMİZ DÜRÜST Erkek 9117
Levin Renk, boya Erkek 4442
Meğra Parıldayan Işık Erkek 1469
Misra Şiirin bir satırı Erkek 10
Nergiz Çiçek, Bir Süs Bitkisi; Güzelin Gözü, Güzel Gözlü Olan Anlamındadır. Erkek 6587
Nurselin Nur :1. Aydınlık, parıltı, parlaklık, niran. 2. Mekke'deki Hıra dağı. Işığın bir şeye yansımasından meydana gelen parlaklık. Zünnureyn: Hz. Peygamberin 2 kızıyla evlendiği için Hz. Osman'a verilen unvan, onur sahibi. Kur'anı Kerim'in 24. suresinin adı. - Selin :1. Gür akan su. 2. Orta Asya'da yetişen, bodur, sürekli yeşil kalan bitki. Erkek 9103
Nurseza Nura layık , ışığa ve aydınlığa layık. Nur ve seza kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Erkek 2284
Olcan Ay Mutlu, ongun; Rastlantıları düzenlediği ve böylece de insanlara iyi ya da kötü durumlar hazırladığı sanılan şey, şans, talih Erkek 1284
ödül Mükafat, Karşılık; Armağan, Hediye; Madalya, Başarı Armağanı Erkek 10
Öznil Nil nehri gibi verimli. Erkek 1663
Sadem DURU ,SAF DEMEK Erkek 17649
Sare Sare :Saf, temiz, kalabalık, topluluk anlamları da var(Osmanlıca) Erkek 14245
Su Eda Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Eda isminin anlamı :1. Naz, cilve. 2. Kurum, caka. 3. Alınan şeyi geri ödeme. 4. Bir vazifeyi yerine getirmek.
Erkek 1770
Sude Sürmüş, sürülmüş, ezilmiş Erkek 12682
Tanya Danimarka lisanından alınma. (Ermenice) Erkek 10503
Tuana Cennet bahçesine düşen ilk yağmur damlası Erkek 12010
Tuğsen Baş tacı anlamına gelmektedir. Bu isim hakkında daha fazla bilgi sahibi ziyaretçilerimiz bize ulaşabilirler. Erkek 3282
Yiğit mert 1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan. Erkek 2008
Yusuf Emir 1. Hz. Ya'kub (a.s.)'un oğlu olan peygamber Hz. Yusuf. 2. İbranice; inleyen, ah eden, inilti. Erkek 6389