Bebek isimleri
www.bebekisimleri.gen.tr
bebek isimleri
Erkek isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Kız isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Otomatik Ara :
rastgele isim arama
22.500 adet bebek isimlerine sitemizden ulaşabilirsiniz
Ana Sayfa Erkek isimleri Kız isimleri En güzel bebek isimleri En güzel erkek isimleri En güzel kız isimleri Alevi isimleri İsim aramaBebek isminin önemi
Kur-an'da geçen bebek isimleri
Allah'ın 99 ismi
Bebek ismi nasıl konulur
Bebeğin kulağına ismin okunması
Bebeklere isim neden verilir
İsim ne zaman konulmalıdır ?
Bebek isminin önemi
Bebeğin nüfusa kayıt ettirilmesi


Modern isimler

Web sitemizde modern isimlere ulaşabilirsiniz, bebeğiniz için en güzel isimleri seçerek, karar vermenize yardımcı olabiliriz.

İsim Anlamı Cinsiyet Puan
ranya ince bakış Erkek 8089
Açangül (bkz. Gül). Erkek 1032
Açelya Kokusuz, fundagillerden çeşitli renklerde çiçek­ler açan bir bitki. Erkek 5826
Açılay Ayın dolunay halinde olmaya başlaması Erkek 1916
Ada Dört Tarafı Sularla Çevrili Kara Parçası Erkek 5270
Adal "Adın yayılsın, ün kazan" manasında. Erkek 4454
adelina 1.hanım hanımcık. 2.çok güzel ve merhametli olan Erkek 6397
Afet 1. Büyük felaket, bela, musibet. 2. Çok güzel kadın, dil­ber Erkek 1375
Afife (bkz. Afif). IV. Mehmed'in hanımı. Erkek 1605
Afitap Güneş / Çok güzel Erkek 1430
Ağça Temiz, saf Erkek 10
Ahenk 1. Uygun, uyum düzen, armoni. 2. Renkler arasında uygunluk. Sesler arasında uygunluk, düzen, makam. 3. Çalgılı eğlenceSaz takımınca icra edilen beste. 4. Kasıt, niyet. Erkek 1170
Ahsen Daha güzel, çok gü­zel, en güzel. Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Ahseni takvim: En gü­zel şekil. Kur'anı Kerim'in Tin sure­sinin 3. ayetinde insanın ahseni tak­vim üzere yaratıldığı beyan buyurulmaktadır. Ahsen kelimesi, Kur'an'da 16 yerde zikredilmiştir Erkek 11034
Ahu 1. Ceylan, karaca, gazal. 2. Güzel, ince alımlı kadın. 3. Gözleri ceylan gözüne benzeyen ka­dın. 4. Kardeş, dost Erkek 2586
Ahu Naz Nazlı güzel,nazenin. Erkek 1252
Ahucan Çok güzel dost. Erkek 981
Ahueda Nazlı güzel. Erkek 1059
Ahuela Çok güzel gözlü. Erkek 1804
Ahugül Çok güzel. Erkek 977
Ahugüzar Becerikli güzel. Erkek 873
Ahunur Göz kamaştıran güzelliğe sahip olan. Erkek 1354
Ahuse Coşkulu güzellik Erkek 1858
Ahuşen Güzel ve neşeli. Erkek 847
Ajda 1. Filiz sürgün. 2. Çentik çentik olan şey Erkek 2463
Ajlan Hızlı, çabuk, telaşlı Erkek 4202
Akasya Küçük sıra yapraklı, gölgeli küçük cinsleri süs için yetiştirilen baklagillerden bir ağaç. Salkım ağacı da denir. Erkek 2142
Akel 1. Doğru, dürüst iş­ler yapan kimse. Dürüst, güvenilir er­kek. Erkek 1566
Akgün Mutlu, sevinçli gün. Erkek 881
Aksevil (bkz. Sevil). Erkek 718
Aksu 1. Temiz, pırıl pı­rıl su gibi. 2. Nehir Erkek 929
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 10
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 10
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 1333
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 10
Ala Ela karışık renkli, alaca; Benekli; Tam olgunlaşmamış, yarı olmuş Erkek 2032
Alagül Çok renkli gül. Erkek 1497
Alçiçek Kırmızı çiçek. Erkek 710
Alçin Kırmızı renkli küçük bir kuş türü Erkek 2521
Aleda Nazlı, kaprisli Erkek 3700
Alev 1. Ateşten ve yanı­cı cisimlerden çıkan parlak, çeşitli şe­killere giren gazlardan meydana gelen şeffaf dil, yalım. 2. Aşk ateşi, sevda. 3. Alımlı, cazibeli kadın. Erkek 2202
Aleyna Esenlik ve güzelliklere sahip, esenlik içinde olan Erkek 12587
Algül Kırmızı gül. Erkek 990
Alım Gözü gönlü çeken nitelik, çekicilik, gönül çelen güzellik, albeni Erkek 12
Alkan Kırmızı kan. Alkan bey: Türk denizci. Selçuklula­rın egemenliğindeki İznik'te Ebu'lKasım'ın donanma komutanı. Erkek 1930
Alkım Gökkuşağı. Al­kım (Uluğ Bahadır) Türk Arkeolog. Erkek 6493
Alkın 1. Sevdalı, aşık, vurgun. 2. El çırpma, övme. Erkek 5170
Alkız Kırmızı yanaklı,sağlıklı kız. Erkek 1102
Almila Elma gibi kırmızı yanaklı güzel Erkek 8653
Almina Al elma Erkek 9572
Almira Pınar Almira isminin anlamı :ay tutulması sırasında ayın çevresinde görünen kızıllık

Pınar isminin anlamı :Yerden kaynayıp çıkan su, kaynak, çeşme. Bir suyun çıktığı yer, su başı. Kaynak suyunun devamlı aktığı yer
Erkek 1581
Alp Emre Alp isminin anlamı :1. Eski Türklerde kahraman, yiğit, cesur, bahadır, pehli­van. 2. Seyfi kola mensup, savaşçı, fütüvvct ehli. Alperen, Alpgazi. Bu isim İslam'dan sonra da Türkler ara­sında kullanılmaya devam etti

Emre isminin anlamı :Aşık. Mübtela. Vurgun
Erkek 916
Alpay Cesur, yiğit kimse. Erkek 4888
Alper (bkz. Alp). Erkek 4944
Alpike Kahraman kraliçe Erkek 1410
Altan 1. Sabahın güneş doğarkenki zamanı. 2. Hakanlara ve­rilen unvan, sultan, padişah. Erkek 6199
Alya 1. Yüksek yer, yük­seklik. 2. Gök, sema. Erkek 23966
Amine Gönlü emin, kal­binde korku olmayan Peygamber'in (s.a.s) annesinin adı. (bkz. Emine). Erkek 4476
Andaç Bir kimseyi hatırlamak için saklanan şey, hatıra Erkek 2827
Andaç Armağan,hediye Erkek 10
Anıl 1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan. Erkek 9772
Anıl Berk Anıl isminin anlamı :1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan

Berk isminin anlamı :1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak.
Erkek 1432
Anka Kaf Dağı'nda bulunduğu söylenen masal kuşu Erkek 3637
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 5618
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 10
Aras Sahip çıkılan buluntu, Doğu anadoluda bir ırmağın adı Erkek 39818
Aras ege ArasKalın Yün, At kılı anlamında (Aras nehri)
Mert1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan.
Erkek 2659
Arcan Saf,temiz Erkek 2331
Arda 1. Eskiden bazı ça­vuşların elde tuttukları uzun değnek. 2. İşaret için dikilen değnek3. Çık­rıkçı kalemi. 4. Sonra gelen. Erkek 10107
Arel Temiz, dürüst kimse. Erkek 40909
Argün Temiz, aydınlık gün. Erkek 10
Arıkan Temiz soy. Erkek 1515
Arın 1. Temiz, arı, saf. 2. Alın. 3. Yüz, cephe. Dağların, tepele­rin yüzü. Erkek 12650
Arkan 1. Temiz, ari kan­dan gelen. 2. Üstün galip. Arkan (Seyfı) Türk mimar (19031966). Erkek 1150
Arkın Yavaş, ağır, sa­kin, gelecek yıl. Erkek 2280
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 1653
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 10
Arman 1. Hasret, özle­me. 2. Zahmet, sıkıntı. 3. Teessüf. 4. Pişmanlık. Erkek 3385
Armina Emine, korkusuz, yürekli Erkek 3044
Arnisa Çok namuslu kadın Erkek 1918
Arsen Erkek 3966
Arsu Su kadar berrak Erkek 1575
Arsun Yüreğindeki temizliği yansıtan Erkek 1518
Artaç Taç Utanma duygusunu baş tacı eden Erkek 746
Artun Gururlu, kendine güveni olan, vakur. Erkek 2622
Aryan Operada sanatçının orkestra eşliğinde söylediği uzun şarkı Erkek 3405
Arzela Kendi kendine olan dağ çiçegi Erkek 3314
Arzu 1. İstek, bahşiş. 2. Emel, heves, meyl. 3. Özlemek, müş­tak olmak. "Arzum" olarak da kulla­nılır. Meşhur halk hikayelerinde Kamber'in sevgilisi. Erkek 3526
Arzu Naz Naz yapan,nazenin. Erkek 1202
Arzucan Candan isteyen. Erkek 855
Arzugül İstenilen,beğenilen gül. Erkek 799
Arzuman (bkz. Arzu). Erkek 1357
Asalbike Gerçek hanım, gerçek güzel Erkek 827
Asel Bal, Cennetteki dört sudan biri Erkek 8430
Asena Dişi kurt, güzel kız Erkek 2611
Asi İsyan Eden, İsyankar;
Haydut, Bozguncu, Şaki;
Söz Dinlemeyen, İtaat Etmeyen (Tıpkı “Âsiye” ismi gibi bu isim de Hz. Muhammed tarafından değiştirilmiştir;
Hz. Muhammed, “Âsi” isimli bir sahabiye “Muti/Mûti” (İtaat Eden, İtaatkar, Uysal) ismini takmıştır.)
Erkek 6953
Aslı 1. Asıl, tek, dip, kü­tük, temel, esas, kaide, kural, hakikat. 2. Soy, sop, nesep. 3. Bir şeyin belli başlı kısmı, başlangıç, baş yer, sıhhat. 4. Hakiki, esaslı, halis, safi. 5. Esasen, zaten, başlıca, en ziyade, hakikaten. Erkek 9003
Aslıcan Özü can gibi sevgili Erkek 1369
Aslıhan Han soyundan gelen. Erkek 10
Aslım Özü geçmişe ait Erkek 2290
Aslınaz Nazlı olması geçmişinden gelen. Erkek 1071
Aslınur Nur saçan bir geçmişi olan. Erkek 2878
Aslısu Geçmişi su gibi berrak ve temiz Erkek 1295
Asrın Çağdaş, bu çağa ait olan, çağa uygun olan Erkek 4794
Asu 1.Afacan 2. Isyan eden Erkek 2254
Asutay Hırçın tay. Erkek 1507
Asya Dünyadaki kıtala­rın en büyüğü. Erkek 9535
Ata 1. Baba. 2. Soyun geçmişte yaşamış ferdi. 3. Vermiş, veriş. Bağışlama, ihsan. 4. Yesevi ta­rikatında mürşid. Ata b. Ebi Rabah: Fıkıh alimi (Mekke 733). Ebu Meysere b. Ebu Hüseyin elFikri'nin azatlı kölesiydi. Birçok hadis rivayet etmiştir. Erkek 5411
Atacan (bkz. Ata). Erkek 1724
Atakan 1. Düşünmek­sizin her işe sokulan adam. 2. İleri atı­lan. Erkek 4255
Atalay (bkz. "Ata"). Ünlü, namlı, şöhretli. Atalay Mah­mut, Türk güreşçi. Balkan, Avrupa, Dünya ve Meksika Olimpiyatları şampiyonu oldu (1968). Erkek 3238
Ataman (bkz. "Ata"). 1. Ata kişi, başkan, önder. 2. Don ka­zaklarının önderlerine verilen ad. Erkek 2004
Atay Bilinen, tanınmış. Erkek 4965
Ateş Yanıcı maddelerin yanmasıyla ısı ve ışığın ortaya çıkması Erkek 3169
Atıl Girişken ol, ilerle­mek için çaba göster. Erkek 831
Atılgan 1. Karşısına çıkabilecek engellerden ve tehlikeler­den korkmadan her zaman ileriye atı­lan. 2. Karşı çıkan, çekinmesi olma­yan, cüretkar. 3. Hevesli. Erkek 759
Atınç Atılgan / Atak Erkek 984
Aybar 1. Gösterişli, hey­betli, görkemli. 2. Korku veren. Erkek 1592
Ayben Ay benizli. Erkek 3333
Ayberk 1. Sağlam ay, sağlam kişilik. 2. Şimşek, ay'ın şim­şek gibi parlaklığı. 3. Yaprak, ay yap­rağı. Erkek 3720
Aybüke Eski Türk kadın isimlerinden Erkek 6030
Ayca Ay gibi güzel, ışıklı, parlak. Erkek 6954
Ayça 1. Ayın yeni doğ­duğu günlerdeki şekli, yeni ay, hilal. 2. Cami kubbelerine ve minare külah­larına konulan hilal şeklindeki süs. 3. Ay kadar güzel, aydınlık. Erkek 185
Ayçin Ayçın, ay gibi, aya benzer Erkek 4993
Ayda Dere kıyılarında yetişen bir bitki - Parmakları, endamı güzel kadın Erkek 12185
Aydil Güzel, parlak, aydınlık gönül Erkek 1501
Aygen 1. Dost, arkadaş. 2. Sevgili, yar. 3. Temiz yaratılıştı. Erkek 1911
Aykan Soylu, asil, te­miz kişi. Erkek 3447
Aylis cennette bi bahçe. Ay parçası, ışıltısı Erkek 6267
Ayperen Yiğit, bahadır Erkek 1183
Aysen Ay gibi güzel. Parlak ve nurlu. Erkek 712
Ayşan Ay gibi şanlı, gör­kemli, parlak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 17
Aytaç Başa takılan ay şeklinde taç. Erkek 3609
Aytek Ay gibi (Eski Türkçede tek/teg olarak kullanılmış­tır). Erkek 1423
Aytunç Ay gibi güzel,tunç kadar sağlam Erkek 3215
Ayyüce Ay gibi aydınlık nurlu ve yüce olan er Erkek 1680
Azer Azerbaycan kelimesinin kökü olan Azer'den.. Erkek 10
Azra 1. Bakire, kızoğlan kız. 2. Ayak değmemiş kum. 3. Delinmemiş inci. 4. Hz. Meryem'e verilen adlardan. 5. Medine şehrinin adların­dan biri. 6. Masal kahramanı "Vamık"'ın sevgilisi. Erkek 16076
Bahar 1. Kışla yaz arasındaki mevsim. 22 Mart'la Haziran arası, ilkyaz. 2. Güzellik, güzel. 3. Sığır gözü, papatya, sığır papatyası, sarı papatya. 4. Put, çelipa, sanem. 5. Atılmış pamuk. 6. Ölçek. 7. Karanfil, tarçın, karabiber gibi kokulu şey. Erkek 4208
Balca Bal damlası, bal gibi Erkek 2290
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2526
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Banu 1. Kadın hatun, hanım. 2. Kraliçe, prenses. 3. Gelin. 4. Şarap ve gül suyu gibi şeylerin şişesi. 5. Yusuf ve Zeliha öyküsünün kadın kahramanı Banu Hanım (Cevheriye Banu). Türk halk şairi. (18641914 Çankırı). Kadiri tarikatı bağlılarından. Erkek 3909
Baran 1. Yağmur. Mevsimi Baran, yağmur mevsimi. Erkek 5121
Baransel (bkz. Baran). Erkek 1627
Barın 1. Bütün, hep. 2. Güç kuvvet. 3. Göğüs. 4. Moğol devrinde Orta Asya'da büyük beyliklerden biri. Erkek 5174
Barış 1. Savaşsızlık durumu. 2. Savaştan sonra silah bırakma, uzlaşma sulh. 3. Dirlik, düzenlik. Erkek 5216
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1289
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Barkın Yolculuk eden, yolcu gezgin. Erkek 6126
Barlas Kahraman, savaşçı. Erkek 14794
Bars l. Kaplana benzeyen yırtıcı hayvan. 2. Arı oğuluİsim olarak kullanılmaz. Barsbay: (elMelikü'1Eşref (Öl. 1438). Mısır Memluklan sultanı. Çerkez hanedanındandır. Erkek 2304
Başak Sağlam, dayanıklı. Erkek 4269
Başar Başarılı ol, işi sonuçlandır. Erkek 2307
Başer (bkz. Başar). Erkek 1319
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 388
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 1409
Batıhan (bkz. Batı). Erkek 1254
Batıray (bkz. Batır). Erkek 1047
Batu Üstün gelen, gücü yeten, galip. Erkek 7873
Batur Kahraman, yiğit, cesur, bahadır. Erkek 2501
Baycan (bkz. Baybaş). Erkek 1275
Bayhan Zengin ve güçlü Erkek 1446
Baykal Yaban kısrağı. Moğolistandaki büyükgöl Erkek 10
Baysal Dirlik düzenlik içinde, sakin,gürültüsüz. Erkek 10
Bayülken Göğün 16.katında oturan barış tanrısı Erkek 10
Begüm Saygıdeğer kadın, hanımefendi - Hint prenseslerine verilen san Erkek 10
Belin Şaşkınlık, hayret Erkek 10
Bengisu Ebedilik, ölümsüzlük veren su, Abı hayat. Erkek 9876
Bengü Ebedi, sonu olmayan. Erkek 2790
Bengül Üzerinde benekler bulunan gül Erkek 1560
Bensu Su gibi aziz benlik Erkek 4103
Berat ozan 1. Resmi belge, imtiyaz belgesi. 2. Osmanlıda bir kimseye verilen nişan, rütbe veya toprak imtiyazını gösterir belge. Erkek 1214
Beray Ay'ın en ışıltılı, en parlak hali Erkek 16463
Berfin 1. Kardan yapılmış. 2. Tertemiz, kar gibi beyaz. Erkek 9742
Beril Arınmış, aklanmış Erkek 11107
Beril Su Beril isminin anlamı :Arınmış, aklanmış
Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Erkek 4168
Berin 1. En yüksek, çok yüce. 2. Soylu. Erkek 6488
Berk 1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak. Erkek 8281
Berkan 1. Şakıma, parıldama. 2. Kıvırcık tüylü kuzu postu kürkü. Erkek 5790
Berkant Güçlü, bozulmaz, yemin. Erkek 9029
Berkay (bkz. Berk). Erkek 7896
Berke 1. Kama. 2. Altınordu hükümdarı. Cengiz Han'ın torunu ve Cuci'nin 3. oğludur. Erkek 18275
Bermal Dağ tepesi, doruk (bkz. Şahika, zirve). Erkek 2015
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 6030
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 10
Berrak 1. Duru, saf, bulanık olmayan, nurlu. 2. Şimşek, parıltı. 3. Kulağa hoş gelen ses. Erkek 4218
Beste 1. Kapalı, bağlı, bitiştirilmiş bağlanmış. 2. Müzikte, şarkının makam ve ahengi. Erkek 4537
Betigün Beti + Yüz (Bet: benizdeki gibi) Gün: Aydınlık, aydınlık yüz Erkek 796
Betil/Betül Temiz, iffetli Erkek 2040
Bike Benzersiz, eşsiz Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2457
Bilge Bilgili, iyi geniş, derin, bilgi sahibi kimse Kadın ve erkek adı olarak kullanılır. Erkek 3263
Bilun Yarım Ay Erkek 4680
Bingül Bin gülün güzelliğinde Erkek 1281
Birant 1. Özel, tek yemin. 2. Özelliği olan yemin. Erkek 1369
Biricik Tek, bir tane, emsalsiz Erkek 2107
Birsu Özel bir su, biricik su gibi Erkek 2469
Bora Araziden çıkan şiddetli rüzgar. Erkek 4309
Boran Rüzgar, şimşek, gökgürültüsü, sağanak yağmurun birlikte olduğu iklim hadisesi. Boran Hatun: Emevi halifesi Me'mun'un zevcesi. Erkek 5808
Boray kahraman yürekli,cesur, önde gelen örnek insan anlamına geliyor. Erkek 2810
Bucak Genellikle, geniş verimli bakımlı alanlara verilen ad Erkek 797
Buğra 1. Büyük erkek deve, iki hörgüçlü deve. 2. Turna kuşu, turna sürüsünün önünde uçan turna horozu. 3. Harizm hükümdarlarından birinin lakabı. Erkek 9986
Buket Çiçek demeti. Erkek 3327
Bulem Ay Parçası, Ayın 14’ü Gibi Güzel, Ay Yüzlü Erkek 7683
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 517
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3825
Burahan 1. Delil hüccet. 2. Hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan ayıran delil. 3. İlahi aydınlık. Erkek 841
Burcu Güzel koku. Erkek 5737
Burç 1. Süryanice Burgus kelimesinin Arapçalaştınlmış hali. 2. Kalenin köşelerine yapılan daha yüksek ve daha kalın çıkıntı kule. 3. Yuvarlak bina. 4. Güneşin ayrıldığı oniki kısımdan herbiri. 5. Tek hisar. Erkek 1011
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 4384
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Burçin Dişi geyik. Erkek 6867
Can 1. Can, ruh. Hayat. 2. Güç, kuvvet, hayatiyet, dirilik. 3. Gönül, yakın dost, çok sevilen arkadaş. 4. Mevlevi ve Bektaşi tarikatlarında dervişlerin birbirlerine hitabı. 5. Kişi, fert. 6. Sevgili. Erkek 5738
Canalp Özünde yiğitlik, güçlülük olan kimse. Cana yakın yiğit. Erkek 1375
Canberk Güçlü, sağlam kimse. Erkek 4056
Candaş Dost, yoldaş Erkek 1315
Canel İçten uzatılan el, dostluk eli Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1516
Caner Delikanlı, genç, dinamik Can ve er kelimelerinden birleşik isim. Erkek 3734
Cankat Yaşamına can ekle, sevinçle dol Erkek 1017
Cankut 1. Kişinin mutluluğu talihi, şansı, uğuru. 2. Mutlu talihli kimse. Erkek 1542
Cansın Canım gibisin, canımsın. Erkek 3361
Cansu 1. Hayat veren su, tazelik. 2. Sevgili, sevimli. Erkek 9578
Ceren Halk ağzında "ceylan" anlamına gelir. Erkek 17359
Çağan Bayram, şenlik. Erkek 5671
Çağdaş Aynı çağda yaşayan, çağa uygun Erkek 1614
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 5712
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Çağla Olgunlaşmamış meyve, bazı meyvelerin olgunlaşmadan, henüz yeşilken yenen hali. Erkek 4649
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 4433
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 10
Çağman Çağın insanı. Erkek 1349
Çağrı 1. Çakır gözlü. 2. Mavi hareli göz. Çağrı bey (9901060). Büyük Selçuklu devleti hükümdarı Tuğrul beyin kardeşi. Çağrı bey müslüman olduğunda Davud ismini aldı. Kardeşi Tuğrul ise Muhammed ismini almıştır. Erkek 5910
Çakın Şimşek, parıltı Erkek 992
Çelen Yakışıklı, saçak, akıllı Erkek 10
Çevrim Girdap, sürekli değişim, anafor Erkek 10
Çığır Çığın açtığı iz, yol - Yenilikçilik Erkek 842
Çiçek 1. Bitkilerin üreme unsurlarını ihtiva eden renkli veya beyaz renkte açan, çok defa kokulu, sonradan meyve veya tohum haline gelen kısımları (bkz. Şükûfe). 2. Bitki, çiçek açan bitki. 3. Bazı şeylerin toz haline getirilmiş özü, kükürt çiçeği. 4. Kumaş veya başka şeyler üzerine yapılan renkli veya renksiz süsleme. Erkek 1819
Çiğdem Zambakgillerden, soğanlı otsu, çeşitli renklerde çiçek açan kır bitkisi, mahmur çiçeği. Erkek 3809
Çilay Ayın üzerinde beliren açık renk lekeler. Erkek 1241
Çilem öykü Çilem : Çilem öykü
Öykü : Hikaye / Masal
Erkek 1370
Çiler Güzel öten, güzel ötüşlü Erkek 2184
Çisem Çiseleyen yağmur Erkek 6748
Çolpan 1. Çoban yıldızı. 2. Aciz, beceriksiz, zavallı. 3. Zühre, venüs. Erkek 3007
Dalan 1. Biçim, şekil. 2. İnce, narin, zarif. Erkek 1169
Dalay Deniz. Erkek 1226
Damla 1. Bir sıvıdan ayrılarak düşen parça halinde, küçük miktar, katre. 2. Belli miktarlarda akıtılarak kullanılan ilaç. Erkek 5872
Darcan 1. Aceleci, sıkıntılı. 2. Serçe. Erkek 1032
Defne Akdeniz ikliminde yetişen, yapraklan sert ve üst yüzleri parlak açık sarı çiçek ve güzel kokan defnegillerden bir ağaç. Erkek 10254
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 963
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 4337
Demet 1. Bağlanarak, oluşturulan deste. 2. Biçilip bağlanmış ekin. 3. Bir kaynaktan çıkan ışıkların meydana getirdiği ışık destesi, hazne. Erkek 3391
Deniz 1. Büyük su kütlesi. 2. Büyük su kütlesindeki dalgalanma. Erkek 9857
Deren Derleyen, toplayan, ekini biçip toplayan. Erkek 9754
Derin Yüzeyi tabanından uzak olan Erkek 8143
Destan 1. Hikaye, kıssa. 2. Hile, mekr, tenvir. 3. Rüstem'in babasının lakabı. Erkek 2542
Deste 1. Demet, tutam, takım. 2. Kabza, tutacak yer. 3.On yapraklık altın varak defteri. Erkek 1110
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 323
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 823
Devrim 1. Hareket halinde bir şeyin bir eğri çizerek dönmesi, devretmesi. 2. Köklü değişiklik, inkılap. 3. Eski olduğu fark edileni yıkıp yerine yeni olduğu farz edileni koymak. 4. İhtilal. Erkek 2617
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 4042
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Didem Gözüm. Erkek 3950
Didil 1. Kır hayatını konu edinen yazı veya şiir, aşk hakkında. 2. Küçük ve şairane resim. 3. İçten ve saf aşk. Erkek 787
Dİla naz İçten gönülden seven Erkek 2560
Dilay Gönlü aydınlatan ay. Erkek 5148
Diler İsteyen, dileyen Erkek 789
Dilmen 1. Güzel. 2. Güzel dil bilen, konuşan, söz söyleyen. Erkek 730
Dilşat Gönlü Şen, Yüreği Sevinçli, Gönlü Hoş, Neşeli; Dil ve Şad Anlamlarını İfade Eder. Erkek 1159
Dinç Gücü kuvveti yerinde ve sağlıklı. Erkek 930
Doğa Tabiat karşılığı olarak kuraldışı uydurulmuş kelime. Erkek 2964
Doğaç Önceden düşünülüp hazırlanmadan ortaya çıkan düşünce, eylem üreten, kendiliğinden olan Erkek 3395
Doğan Kartalgillerden, alıştırılarak kuş avında kullanılan, yırtıcı bir kuş. Erkek 3325
Doğuş Yaradılış Erkek 3175
Duru Saf, berrak. Erkek 7450
Duyal Duygulu duyarlı çabuk duygulanan Erkek 1314
Dünya Yeryüzü Erkek 10
Ebru 1. Kaş. 2. Bulut renginde, buluta benzer, bulut gibi dalgalı, bulutlu. 3. Kağıt üzerine kendine has usulle yapılan, mermer, damarları gibi dalgalı şekilli süsleme. Ciltçilikte ve hüsnü hat'ta kullanılır. Erkek 9044
Ece 1. Baş reis. 2. Kraliçe. 3. Ana. 4. Yaşlı kadın. Erkek 11272
Ecem Kraliçem, benim sultanım Erkek 7124
Eda naz EDALI NAZLI Erkek 2446
Efe 1. Ağabey, büyük kardeş. 2. Yiğit, cesur. 3. Kabadayı. Erkek 10791
Ege 1. Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her halinden sorumlu olan. 2. Yaşça büyük, ulu. 3. Sahip. Erkek 5127
Egemen Hakim, hüküm süren karşılığı olarak kullanılan bu kelime, hem kök, hem de ek olarak yanlıştır. Türkçe'de ne "eğe" kökü, ne de "manmen" şeklinde isim yapım eki vardır. Erkek 5683
Ejder Bir masal yaratığı, korkulan, güçlü Erkek 2559
Ekim 1. Toprağa ürün ekme işi. 2. Yılın onuncu ayı. Erkek 1277
Ela Sarıya çalan kestane rengi, göz rengi. Erkek 9606
Elçin Deste / Demet / Bir kerede ele alınabilecek kadar az olan nesne Erkek 6513
Eldemir Demir gibi güçlü el. Erkek 680
Elem Ağrı. Acı. Keder. Sancı. Dert. Gam. Kaygı. Erkek 4377
Elis Güzel kokulu bir çicek. İsim hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olan ziyaretçilerimiz bize uluşabilirler Erkek 6079
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3967
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Elvin Cennet çiceği, Gökkuşağının her bir tayfına verilen isim, Sıcak Erkek 9990
Emre Aşık. Mübtela. Vurgun. Erkek 12324
Ender çok az, çok seyrek, çok az bulunur, pek nadir. Erkek 2314
Ener En yiğit, en kahraman kişi. Erkek 3202
Enginsu Açık deniz. Erkek 715
Eray Erken ay, ilk ay, ayın ilk günlerinde doğan (bkz. İlkay). Erkek 7412
Erberk Şimşek gibi yiğit. Erkek 1222
Erbil Erbil :Yürekli, cesur olarak kabullen" anlamında kullanılan bir ad. Erkek 3097
Erçin Merdiven, basamak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2779
Erden Bekaret / İnsan eli değmemiş /Erkenden Erkek 3254
Erem Ulaşmak, kavuşmak için çaba gösteren Erkek 3381
Eren 1. Yetişen, ulaşan, vasıl olan. 2. İyi yetişmiş kişi. 3. Cesur, yiğit adam. 4. Ermiş. 5. Koca, zevc. 6. Kişi, şahıs. Erkek 10298
Erenay (bkz Eren). Erkek 1287
Ergin 1. Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş. 2. Haklarını kendi kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan kimse ( bkz. Reşid). Erkek 1738
Erim Sevgi, mutlu haber Erkek 10
Erinç Rahat, dirlik Erkek 10
Ertaç Erkekliği taç gibi taşıyan Erkek 1691
Ertan Dericilerin,, yaprağıyla sahtiyan (deri) boyadıkları bir nevi ağaç. Erkek 3841
Ertem Erdem / Fazilet Erkek 1928
Erten 1. Sabah güneşin doğduğu zaman. 2. Gün. Erkek 1362
Ertürk Yiğit Türk, Kahraman Türk; Türker, Er + Türk Erkek 1414
Esat Çok uğurlu ve mutlu. Erkek 5685
Esen Sağ, salim, sağlıklı Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2615
Eser 1. Nişan, alamet, iz. 2. Etki, tesir. 3. Yok olmuş bir nesneden kalma parça. 4. Bir kişinin ortaya koyduğu mahsul, telif. 5. Hadis, hadis ilmi. 6. İmal, icat. 7. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 7283
Esin 1. Rüzgar, sabah rüzgarı. 2. İlham, çağrışım. Erkek 6787
Eslina Dünyalar güzeli anlamındadır. Erkek
esmira Azeri kökenli bir isim olup, Zümrüt taşı anlamındadır. Erkek 18246
Evgin Telaşlı, aceleci Erkek 1031
Gülümser Gülümseyen kişi. Erkek 2786
Kıvanç 1. Sevinç, memnuniyet. 2. Övünen, güvenen, iftihar eden. Erkek 10
Laren İYİ HUYLU TEMİZ DÜRÜST Erkek 6948
Levin Renk, boya Erkek 3678
Meğra Parıldayan Işık Erkek 1248
Misra Şiirin bir satırı Erkek 10
Nergiz Çiçek, Bir Süs Bitkisi; Güzelin Gözü, Güzel Gözlü Olan Anlamındadır. Erkek 5874
Nurselin Nur :1. Aydınlık, parıltı, parlaklık, niran. 2. Mekke'deki Hıra dağı. Işığın bir şeye yansımasından meydana gelen parlaklık. Zünnureyn: Hz. Peygamberin 2 kızıyla evlendiği için Hz. Osman'a verilen unvan, onur sahibi. Kur'anı Kerim'in 24. suresinin adı. - Selin :1. Gür akan su. 2. Orta Asya'da yetişen, bodur, sürekli yeşil kalan bitki. Erkek 7683
Nurseza Nura layık , ışığa ve aydınlığa layık. Nur ve seza kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Erkek 1943
Olcan Ay Mutlu, ongun; Rastlantıları düzenlediği ve böylece de insanlara iyi ya da kötü durumlar hazırladığı sanılan şey, şans, talih Erkek 1026
ödül Mükafat, Karşılık; Armağan, Hediye; Madalya, Başarı Armağanı Erkek 10
Öznil Nil nehri gibi verimli. Erkek 1300
Sadem DURU ,SAF DEMEK Erkek 14540
Sare Sare :Saf, temiz, kalabalık, topluluk anlamları da var(Osmanlıca) Erkek 13164
Su Eda Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Eda isminin anlamı :1. Naz, cilve. 2. Kurum, caka. 3. Alınan şeyi geri ödeme. 4. Bir vazifeyi yerine getirmek.
Erkek 1381
Sude Sürmüş, sürülmüş, ezilmiş Erkek 11647
Tanya Danimarka lisanından alınma. (Ermenice) Erkek 8926
Tuana Cennet bahçesine düşen ilk yağmur damlası Erkek 11110
Tuğsen Baş tacı anlamına gelmektedir. Bu isim hakkında daha fazla bilgi sahibi ziyaretçilerimiz bize ulaşabilirler. Erkek 2867
Yiğit mert 1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan. Erkek 1550
Yusuf Emir 1. Hz. Ya'kub (a.s.)'un oğlu olan peygamber Hz. Yusuf. 2. İbranice; inleyen, ah eden, inilti. Erkek 5359