Bebek isimleri
www.bebekisimleri.gen.tr
bebek isimleri
Erkek isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Kız isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Otomatik Ara :
rastgele isim arama
22.500 adet bebek isimlerine sitemizden ulaşabilirsiniz
Ana Sayfa Erkek isimleri Kız isimleri En güzel bebek isimleri En güzel erkek isimleri En güzel kız isimleri Alevi isimleri İsim aramaBebek isminin önemi
Kur-an'da geçen bebek isimleri
Allah'ın 99 ismi
Bebek ismi nasıl konulur
Bebeğin kulağına ismin okunması
Bebeklere isim neden verilir
İsim ne zaman konulmalıdır ?
Bebek isminin önemi
Bebeğin nüfusa kayıt ettirilmesi


Modern isimler

Web sitemizde modern isimlere ulaşabilirsiniz, bebeğiniz için en güzel isimleri seçerek, karar vermenize yardımcı olabiliriz.

İsim Anlamı Cinsiyet Puan
ranya ince bakış Erkek 7125
Açangül (bkz. Gül). Erkek 903
Açelya Kokusuz, fundagillerden çeşitli renklerde çiçek­ler açan bir bitki. Erkek 5539
Açılay Ayın dolunay halinde olmaya başlaması Erkek 1733
Ada Dört Tarafı Sularla Çevrili Kara Parçası Erkek 4975
Adal "Adın yayılsın, ün kazan" manasında. Erkek 3943
adelina 1.hanım hanımcık. 2.çok güzel ve merhametli olan Erkek 5656
Afet 1. Büyük felaket, bela, musibet. 2. Çok güzel kadın, dil­ber Erkek 1234
Afife (bkz. Afif). IV. Mehmed'in hanımı. Erkek 1460
Afitap Güneş / Çok güzel Erkek 1287
Ağça Temiz, saf Erkek 10
Ahenk 1. Uygun, uyum düzen, armoni. 2. Renkler arasında uygunluk. Sesler arasında uygunluk, düzen, makam. 3. Çalgılı eğlenceSaz takımınca icra edilen beste. 4. Kasıt, niyet. Erkek 1048
Ahsen Daha güzel, çok gü­zel, en güzel. Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Ahseni takvim: En gü­zel şekil. Kur'anı Kerim'in Tin sure­sinin 3. ayetinde insanın ahseni tak­vim üzere yaratıldığı beyan buyurulmaktadır. Ahsen kelimesi, Kur'an'da 16 yerde zikredilmiştir Erkek 10462
Ahu 1. Ceylan, karaca, gazal. 2. Güzel, ince alımlı kadın. 3. Gözleri ceylan gözüne benzeyen ka­dın. 4. Kardeş, dost Erkek 2411
Ahu Naz Nazlı güzel,nazenin. Erkek 1118
Ahucan Çok güzel dost. Erkek 832
Ahueda Nazlı güzel. Erkek 948
Ahuela Çok güzel gözlü. Erkek 1640
Ahugül Çok güzel. Erkek 850
Ahugüzar Becerikli güzel. Erkek 741
Ahunur Göz kamaştıran güzelliğe sahip olan. Erkek 1177
Ahuse Coşkulu güzellik Erkek 1664
Ahuşen Güzel ve neşeli. Erkek 723
Ajda 1. Filiz sürgün. 2. Çentik çentik olan şey Erkek 2262
Ajlan Hızlı, çabuk, telaşlı Erkek 3492
Akasya Küçük sıra yapraklı, gölgeli küçük cinsleri süs için yetiştirilen baklagillerden bir ağaç. Salkım ağacı da denir. Erkek 1986
Akel 1. Doğru, dürüst iş­ler yapan kimse. Dürüst, güvenilir er­kek. Erkek 1410
Akgün Mutlu, sevinçli gün. Erkek 772
Aksevil (bkz. Sevil). Erkek 620
Aksu 1. Temiz, pırıl pı­rıl su gibi. 2. Nehir Erkek 828
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 10
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 10
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 1205
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 10
Ala Ela karışık renkli, alaca; Benekli; Tam olgunlaşmamış, yarı olmuş Erkek 1835
Alagül Çok renkli gül. Erkek 1296
Alçiçek Kırmızı çiçek. Erkek 600
Alçin Kırmızı renkli küçük bir kuş türü Erkek 2269
Aleda Nazlı, kaprisli Erkek 3395
Alev 1. Ateşten ve yanı­cı cisimlerden çıkan parlak, çeşitli şe­killere giren gazlardan meydana gelen şeffaf dil, yalım. 2. Aşk ateşi, sevda. 3. Alımlı, cazibeli kadın. Erkek 2033
Aleyna Esenlik ve güzelliklere sahip, esenlik içinde olan Erkek 12210
Algül Kırmızı gül. Erkek 855
Alım Gözü gönlü çeken nitelik, çekicilik, gönül çelen güzellik, albeni Erkek 12
Alkan Kırmızı kan. Alkan bey: Türk denizci. Selçuklula­rın egemenliğindeki İznik'te Ebu'lKasım'ın donanma komutanı. Erkek 1741
Alkım Gökkuşağı. Al­kım (Uluğ Bahadır) Türk Arkeolog. Erkek 5954
Alkın 1. Sevdalı, aşık, vurgun. 2. El çırpma, övme. Erkek 4842
Alkız Kırmızı yanaklı,sağlıklı kız. Erkek 949
Almila Elma gibi kırmızı yanaklı güzel Erkek 8044
Almina Al elma Erkek 8974
Almira Pınar Almira isminin anlamı :ay tutulması sırasında ayın çevresinde görünen kızıllık

Pınar isminin anlamı :Yerden kaynayıp çıkan su, kaynak, çeşme. Bir suyun çıktığı yer, su başı. Kaynak suyunun devamlı aktığı yer
Erkek 1406
Alp Emre Alp isminin anlamı :1. Eski Türklerde kahraman, yiğit, cesur, bahadır, pehli­van. 2. Seyfi kola mensup, savaşçı, fütüvvct ehli. Alperen, Alpgazi. Bu isim İslam'dan sonra da Türkler ara­sında kullanılmaya devam etti

Emre isminin anlamı :Aşık. Mübtela. Vurgun
Erkek 771
Alpay Cesur, yiğit kimse. Erkek 4647
Alper (bkz. Alp). Erkek 4718
Alpike Kahraman kraliçe Erkek 1221
Altan 1. Sabahın güneş doğarkenki zamanı. 2. Hakanlara ve­rilen unvan, sultan, padişah. Erkek 5897
Alya 1. Yüksek yer, yük­seklik. 2. Gök, sema. Erkek 22808
Amine Gönlü emin, kal­binde korku olmayan Peygamber'in (s.a.s) annesinin adı. (bkz. Emine). Erkek 4189
Andaç Bir kimseyi hatırlamak için saklanan şey, hatıra Erkek 2652
Andaç Armağan,hediye Erkek 10
Anıl 1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan. Erkek 9275
Anıl Berk Anıl isminin anlamı :1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan

Berk isminin anlamı :1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak.
Erkek 1258
Anka Kaf Dağı'nda bulunduğu söylenen masal kuşu Erkek 3013
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 5300
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 10
Aras Sahip çıkılan buluntu, Doğu anadoluda bir ırmağın adı Erkek 39110
Aras ege ArasKalın Yün, At kılı anlamında (Aras nehri)
Mert1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan.
Erkek 2479
Arcan Saf,temiz Erkek 2083
Arda 1. Eskiden bazı ça­vuşların elde tuttukları uzun değnek. 2. İşaret için dikilen değnek3. Çık­rıkçı kalemi. 4. Sonra gelen. Erkek 9657
Arel Temiz, dürüst kimse. Erkek 39600
Argün Temiz, aydınlık gün. Erkek 10
Arıkan Temiz soy. Erkek 1363
Arın 1. Temiz, arı, saf. 2. Alın. 3. Yüz, cephe. Dağların, tepele­rin yüzü. Erkek 12147
Arkan 1. Temiz, ari kan­dan gelen. 2. Üstün galip. Arkan (Seyfı) Türk mimar (19031966). Erkek 1031
Arkın Yavaş, ağır, sa­kin, gelecek yıl. Erkek 2052
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 1509
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 10
Arman 1. Hasret, özle­me. 2. Zahmet, sıkıntı. 3. Teessüf. 4. Pişmanlık. Erkek 3200
Armina Emine, korkusuz, yürekli Erkek 2809
Arnisa Çok namuslu kadın Erkek 1744
Arsen Erkek 3543
Arsu Su kadar berrak Erkek 1383
Arsun Yüreğindeki temizliği yansıtan Erkek 1324
Artaç Taç Utanma duygusunu baş tacı eden Erkek 605
Artun Gururlu, kendine güveni olan, vakur. Erkek 2467
Aryan Operada sanatçının orkestra eşliğinde söylediği uzun şarkı Erkek 3073
Arzela Kendi kendine olan dağ çiçegi Erkek 2911
Arzu 1. İstek, bahşiş. 2. Emel, heves, meyl. 3. Özlemek, müş­tak olmak. "Arzum" olarak da kulla­nılır. Meşhur halk hikayelerinde Kamber'in sevgilisi. Erkek 3343
Arzu Naz Naz yapan,nazenin. Erkek 1059
Arzucan Candan isteyen. Erkek 712
Arzugül İstenilen,beğenilen gül. Erkek 693
Arzuman (bkz. Arzu). Erkek 1191
Asalbike Gerçek hanım, gerçek güzel Erkek 697
Asel Bal, Cennetteki dört sudan biri Erkek 7971
Asena Dişi kurt, güzel kız Erkek 2403
Asi İsyan Eden, İsyankar;
Haydut, Bozguncu, Şaki;
Söz Dinlemeyen, İtaat Etmeyen (Tıpkı “Âsiye” ismi gibi bu isim de Hz. Muhammed tarafından değiştirilmiştir;
Hz. Muhammed, “Âsi” isimli bir sahabiye “Muti/Mûti” (İtaat Eden, İtaatkar, Uysal) ismini takmıştır.)
Erkek 6452
Aslı 1. Asıl, tek, dip, kü­tük, temel, esas, kaide, kural, hakikat. 2. Soy, sop, nesep. 3. Bir şeyin belli başlı kısmı, başlangıç, baş yer, sıhhat. 4. Hakiki, esaslı, halis, safi. 5. Esasen, zaten, başlıca, en ziyade, hakikaten. Erkek 8696
Aslıcan Özü can gibi sevgili Erkek 1196
Aslıhan Han soyundan gelen. Erkek 10
Aslım Özü geçmişe ait Erkek 2043
Aslınaz Nazlı olması geçmişinden gelen. Erkek 919
Aslınur Nur saçan bir geçmişi olan. Erkek 2695
Aslısu Geçmişi su gibi berrak ve temiz Erkek 1135
Asrın Çağdaş, bu çağa ait olan, çağa uygun olan Erkek 4467
Asu 1.Afacan 2. Isyan eden Erkek 2071
Asutay Hırçın tay. Erkek 1361
Asya Dünyadaki kıtala­rın en büyüğü. Erkek 9050
Ata 1. Baba. 2. Soyun geçmişte yaşamış ferdi. 3. Vermiş, veriş. Bağışlama, ihsan. 4. Yesevi ta­rikatında mürşid. Ata b. Ebi Rabah: Fıkıh alimi (Mekke 733). Ebu Meysere b. Ebu Hüseyin elFikri'nin azatlı kölesiydi. Birçok hadis rivayet etmiştir. Erkek 5218
Atacan (bkz. Ata). Erkek 1576
Atakan 1. Düşünmek­sizin her işe sokulan adam. 2. İleri atı­lan. Erkek 4039
Atalay (bkz. "Ata"). Ünlü, namlı, şöhretli. Atalay Mah­mut, Türk güreşçi. Balkan, Avrupa, Dünya ve Meksika Olimpiyatları şampiyonu oldu (1968). Erkek 3066
Ataman (bkz. "Ata"). 1. Ata kişi, başkan, önder. 2. Don ka­zaklarının önderlerine verilen ad. Erkek 1829
Atay Bilinen, tanınmış. Erkek 4711
Ateş Yanıcı maddelerin yanmasıyla ısı ve ışığın ortaya çıkması Erkek 2964
Atıl Girişken ol, ilerle­mek için çaba göster. Erkek 732
Atılgan 1. Karşısına çıkabilecek engellerden ve tehlikeler­den korkmadan her zaman ileriye atı­lan. 2. Karşı çıkan, çekinmesi olma­yan, cüretkar. 3. Hevesli. Erkek 644
Atınç Atılgan / Atak Erkek 871
Aybar 1. Gösterişli, hey­betli, görkemli. 2. Korku veren. Erkek 1415
Ayben Ay benizli. Erkek 3085
Ayberk 1. Sağlam ay, sağlam kişilik. 2. Şimşek, ay'ın şim­şek gibi parlaklığı. 3. Yaprak, ay yap­rağı. Erkek 3504
Aybüke Eski Türk kadın isimlerinden Erkek 5784
Ayca Ay gibi güzel, ışıklı, parlak. Erkek 6649
Ayça 1. Ayın yeni doğ­duğu günlerdeki şekli, yeni ay, hilal. 2. Cami kubbelerine ve minare külah­larına konulan hilal şeklindeki süs. 3. Ay kadar güzel, aydınlık. Erkek 185
Ayçin Ayçın, ay gibi, aya benzer Erkek 4678
Ayda Dere kıyılarında yetişen bir bitki - Parmakları, endamı güzel kadın Erkek 11367
Aydil Güzel, parlak, aydınlık gönül Erkek 1339
Aygen 1. Dost, arkadaş. 2. Sevgili, yar. 3. Temiz yaratılıştı. Erkek 1736
Aykan Soylu, asil, te­miz kişi. Erkek 3197
Aylis cennette bi bahçe. Ay parçası, ışıltısı Erkek 5456
Ayperen Yiğit, bahadır Erkek 1043
Aysen Ay gibi güzel. Parlak ve nurlu. Erkek 454
Ayşan Ay gibi şanlı, gör­kemli, parlak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 17
Aytaç Başa takılan ay şeklinde taç. Erkek 3352
Aytek Ay gibi (Eski Türkçede tek/teg olarak kullanılmış­tır). Erkek 1280
Aytunç Ay gibi güzel,tunç kadar sağlam Erkek 2735
Ayyüce Ay gibi aydınlık nurlu ve yüce olan er Erkek 1524
Azer Azerbaycan kelimesinin kökü olan Azer'den.. Erkek 10
Azra 1. Bakire, kızoğlan kız. 2. Ayak değmemiş kum. 3. Delinmemiş inci. 4. Hz. Meryem'e verilen adlardan. 5. Medine şehrinin adların­dan biri. 6. Masal kahramanı "Vamık"'ın sevgilisi. Erkek 15542
Bahar 1. Kışla yaz arasındaki mevsim. 22 Mart'la Haziran arası, ilkyaz. 2. Güzellik, güzel. 3. Sığır gözü, papatya, sığır papatyası, sarı papatya. 4. Put, çelipa, sanem. 5. Atılmış pamuk. 6. Ölçek. 7. Karanfil, tarçın, karabiber gibi kokulu şey. Erkek 3961
Balca Bal damlası, bal gibi Erkek 2057
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2346
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Banu 1. Kadın hatun, hanım. 2. Kraliçe, prenses. 3. Gelin. 4. Şarap ve gül suyu gibi şeylerin şişesi. 5. Yusuf ve Zeliha öyküsünün kadın kahramanı Banu Hanım (Cevheriye Banu). Türk halk şairi. (18641914 Çankırı). Kadiri tarikatı bağlılarından. Erkek 3733
Baran 1. Yağmur. Mevsimi Baran, yağmur mevsimi. Erkek 4879
Baransel (bkz. Baran). Erkek 1478
Barın 1. Bütün, hep. 2. Güç kuvvet. 3. Göğüs. 4. Moğol devrinde Orta Asya'da büyük beyliklerden biri. Erkek 4870
Barış 1. Savaşsızlık durumu. 2. Savaştan sonra silah bırakma, uzlaşma sulh. 3. Dirlik, düzenlik. Erkek 4970
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1148
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Barkın Yolculuk eden, yolcu gezgin. Erkek 5843
Barlas Kahraman, savaşçı. Erkek 14202
Bars l. Kaplana benzeyen yırtıcı hayvan. 2. Arı oğuluİsim olarak kullanılmaz. Barsbay: (elMelikü'1Eşref (Öl. 1438). Mısır Memluklan sultanı. Çerkez hanedanındandır. Erkek 2150
Başak Sağlam, dayanıklı. Erkek 4070
Başar Başarılı ol, işi sonuçlandır. Erkek 2089
Başer (bkz. Başar). Erkek 1177
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 249
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 1409
Batıhan (bkz. Batı). Erkek 1118
Batıray (bkz. Batır). Erkek 911
Batu Üstün gelen, gücü yeten, galip. Erkek 7591
Batur Kahraman, yiğit, cesur, bahadır. Erkek 2353
Baycan (bkz. Baybaş). Erkek 1151
Bayhan Zengin ve güçlü Erkek 1299
Baykal Yaban kısrağı. Moğolistandaki büyükgöl Erkek 10
Baysal Dirlik düzenlik içinde, sakin,gürültüsüz. Erkek 10
Bayülken Göğün 16.katında oturan barış tanrısı Erkek 10
Begüm Saygıdeğer kadın, hanımefendi - Hint prenseslerine verilen san Erkek 10
Belin Şaşkınlık, hayret Erkek 10
Bengisu Ebedilik, ölümsüzlük veren su, Abı hayat. Erkek 9505
Bengü Ebedi, sonu olmayan. Erkek 2632
Bengül Üzerinde benekler bulunan gül Erkek 1399
Bensu Su gibi aziz benlik Erkek 3889
Berat ozan 1. Resmi belge, imtiyaz belgesi. 2. Osmanlıda bir kimseye verilen nişan, rütbe veya toprak imtiyazını gösterir belge. Erkek 1104
Beray Ay'ın en ışıltılı, en parlak hali Erkek 15930
Berfin 1. Kardan yapılmış. 2. Tertemiz, kar gibi beyaz. Erkek 9395
Beril Arınmış, aklanmış Erkek 10799
Beril Su Beril isminin anlamı :Arınmış, aklanmış
Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Erkek 3817
Berin 1. En yüksek, çok yüce. 2. Soylu. Erkek 6152
Berk 1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak. Erkek 8020
Berkan 1. Şakıma, parıldama. 2. Kıvırcık tüylü kuzu postu kürkü. Erkek 5530
Berkant Güçlü, bozulmaz, yemin. Erkek 8652
Berkay (bkz. Berk). Erkek 7611
Berke 1. Kama. 2. Altınordu hükümdarı. Cengiz Han'ın torunu ve Cuci'nin 3. oğludur. Erkek 17840
Bermal Dağ tepesi, doruk (bkz. Şahika, zirve). Erkek 1842
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 5767
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 10
Berrak 1. Duru, saf, bulanık olmayan, nurlu. 2. Şimşek, parıltı. 3. Kulağa hoş gelen ses. Erkek 4033
Beste 1. Kapalı, bağlı, bitiştirilmiş bağlanmış. 2. Müzikte, şarkının makam ve ahengi. Erkek 4322
Betigün Beti + Yüz (Bet: benizdeki gibi) Gün: Aydınlık, aydınlık yüz Erkek 692
Betil/Betül Temiz, iffetli Erkek 1905
Bike Benzersiz, eşsiz Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2457
Bilge Bilgili, iyi geniş, derin, bilgi sahibi kimse Kadın ve erkek adı olarak kullanılır. Erkek 3071
Bilun Yarım Ay Erkek 4391
Bingül Bin gülün güzelliğinde Erkek 1138
Birant 1. Özel, tek yemin. 2. Özelliği olan yemin. Erkek 1217
Biricik Tek, bir tane, emsalsiz Erkek 1968
Birsu Özel bir su, biricik su gibi Erkek 2285
Bora Araziden çıkan şiddetli rüzgar. Erkek 4102
Boran Rüzgar, şimşek, gökgürültüsü, sağanak yağmurun birlikte olduğu iklim hadisesi. Boran Hatun: Emevi halifesi Me'mun'un zevcesi. Erkek 5556
Boray kahraman yürekli,cesur, önde gelen örnek insan anlamına geliyor. Erkek 2580
Bucak Genellikle, geniş verimli bakımlı alanlara verilen ad Erkek 672
Buğra 1. Büyük erkek deve, iki hörgüçlü deve. 2. Turna kuşu, turna sürüsünün önünde uçan turna horozu. 3. Harizm hükümdarlarından birinin lakabı. Erkek 9667
Buket Çiçek demeti. Erkek 3113
Bulem Ay Parçası, Ayın 14’ü Gibi Güzel, Ay Yüzlü Erkek 7234
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 328
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3825
Burahan 1. Delil hüccet. 2. Hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan ayıran delil. 3. İlahi aydınlık. Erkek 741
Burcu Güzel koku. Erkek 5481
Burç 1. Süryanice Burgus kelimesinin Arapçalaştınlmış hali. 2. Kalenin köşelerine yapılan daha yüksek ve daha kalın çıkıntı kule. 3. Yuvarlak bina. 4. Güneşin ayrıldığı oniki kısımdan herbiri. 5. Tek hisar. Erkek 900
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 4198
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Burçin Dişi geyik. Erkek 6503
Can 1. Can, ruh. Hayat. 2. Güç, kuvvet, hayatiyet, dirilik. 3. Gönül, yakın dost, çok sevilen arkadaş. 4. Mevlevi ve Bektaşi tarikatlarında dervişlerin birbirlerine hitabı. 5. Kişi, fert. 6. Sevgili. Erkek 5481
Canalp Özünde yiğitlik, güçlülük olan kimse. Cana yakın yiğit. Erkek 1231
Canberk Güçlü, sağlam kimse. Erkek 3837
Candaş Dost, yoldaş Erkek 1163
Canel İçten uzatılan el, dostluk eli Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1366
Caner Delikanlı, genç, dinamik Can ve er kelimelerinden birleşik isim. Erkek 3512
Cankat Yaşamına can ekle, sevinçle dol Erkek 912
Cankut 1. Kişinin mutluluğu talihi, şansı, uğuru. 2. Mutlu talihli kimse. Erkek 1399
Cansın Canım gibisin, canımsın. Erkek 3182
Cansu 1. Hayat veren su, tazelik. 2. Sevgili, sevimli. Erkek 9229
Ceren Halk ağzında "ceylan" anlamına gelir. Erkek 16840
Çağan Bayram, şenlik. Erkek 5443
Çağdaş Aynı çağda yaşayan, çağa uygun Erkek 1482
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 5455
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Çağla Olgunlaşmamış meyve, bazı meyvelerin olgunlaşmadan, henüz yeşilken yenen hali. Erkek 4423
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 4216
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 10
Çağman Çağın insanı. Erkek 1217
Çağrı 1. Çakır gözlü. 2. Mavi hareli göz. Çağrı bey (9901060). Büyük Selçuklu devleti hükümdarı Tuğrul beyin kardeşi. Çağrı bey müslüman olduğunda Davud ismini aldı. Kardeşi Tuğrul ise Muhammed ismini almıştır. Erkek 5738
Çakın Şimşek, parıltı Erkek 855
Çelen Yakışıklı, saçak, akıllı Erkek 10
Çevrim Girdap, sürekli değişim, anafor Erkek 10
Çığır Çığın açtığı iz, yol - Yenilikçilik Erkek 719
Çiçek 1. Bitkilerin üreme unsurlarını ihtiva eden renkli veya beyaz renkte açan, çok defa kokulu, sonradan meyve veya tohum haline gelen kısımları (bkz. Şükûfe). 2. Bitki, çiçek açan bitki. 3. Bazı şeylerin toz haline getirilmiş özü, kükürt çiçeği. 4. Kumaş veya başka şeyler üzerine yapılan renkli veya renksiz süsleme. Erkek 1676
Çiğdem Zambakgillerden, soğanlı otsu, çeşitli renklerde çiçek açan kır bitkisi, mahmur çiçeği. Erkek 3610
Çilay Ayın üzerinde beliren açık renk lekeler. Erkek 1087
Çilem öykü Çilem : Çilem öykü
Öykü : Hikaye / Masal
Erkek 1239
Çiler Güzel öten, güzel ötüşlü Erkek 2019
Çisem Çiseleyen yağmur Erkek 6486
Çolpan 1. Çoban yıldızı. 2. Aciz, beceriksiz, zavallı. 3. Zühre, venüs. Erkek 2773
Dalan 1. Biçim, şekil. 2. İnce, narin, zarif. Erkek 1030
Dalay Deniz. Erkek 1100
Damla 1. Bir sıvıdan ayrılarak düşen parça halinde, küçük miktar, katre. 2. Belli miktarlarda akıtılarak kullanılan ilaç. Erkek 5621
Darcan 1. Aceleci, sıkıntılı. 2. Serçe. Erkek 897
Defne Akdeniz ikliminde yetişen, yapraklan sert ve üst yüzleri parlak açık sarı çiçek ve güzel kokan defnegillerden bir ağaç. Erkek 9888
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 621
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 4337
Demet 1. Bağlanarak, oluşturulan deste. 2. Biçilip bağlanmış ekin. 3. Bir kaynaktan çıkan ışıkların meydana getirdiği ışık destesi, hazne. Erkek 3240
Deniz 1. Büyük su kütlesi. 2. Büyük su kütlesindeki dalgalanma. Erkek 9475
Deren Derleyen, toplayan, ekini biçip toplayan. Erkek 9230
Derin Yüzeyi tabanından uzak olan Erkek 7803
Destan 1. Hikaye, kıssa. 2. Hile, mekr, tenvir. 3. Rüstem'in babasının lakabı. Erkek 2356
Deste 1. Demet, tutam, takım. 2. Kabza, tutacak yer. 3.On yapraklık altın varak defteri. Erkek 1003
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 194
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 823
Devrim 1. Hareket halinde bir şeyin bir eğri çizerek dönmesi, devretmesi. 2. Köklü değişiklik, inkılap. 3. Eski olduğu fark edileni yıkıp yerine yeni olduğu farz edileni koymak. 4. İhtilal. Erkek 2462
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3821
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Didem Gözüm. Erkek 3754
Didil 1. Kır hayatını konu edinen yazı veya şiir, aşk hakkında. 2. Küçük ve şairane resim. 3. İçten ve saf aşk. Erkek 676
Dİla naz İçten gönülden seven Erkek 2340
Dilay Gönlü aydınlatan ay. Erkek 4919
Diler İsteyen, dileyen Erkek 681
Dilmen 1. Güzel. 2. Güzel dil bilen, konuşan, söz söyleyen. Erkek 622
Dilşat Gönlü Şen, Yüreği Sevinçli, Gönlü Hoş, Neşeli; Dil ve Şad Anlamlarını İfade Eder. Erkek 1052
Dinç Gücü kuvveti yerinde ve sağlıklı. Erkek 794
Doğa Tabiat karşılığı olarak kuraldışı uydurulmuş kelime. Erkek 2774
Doğaç Önceden düşünülüp hazırlanmadan ortaya çıkan düşünce, eylem üreten, kendiliğinden olan Erkek 3136
Doğan Kartalgillerden, alıştırılarak kuş avında kullanılan, yırtıcı bir kuş. Erkek 3118
Doğuş Yaradılış Erkek 2967
Duru Saf, berrak. Erkek 7119
Duyal Duygulu duyarlı çabuk duygulanan Erkek 1177
Dünya Yeryüzü Erkek 10
Ebru 1. Kaş. 2. Bulut renginde, buluta benzer, bulut gibi dalgalı, bulutlu. 3. Kağıt üzerine kendine has usulle yapılan, mermer, damarları gibi dalgalı şekilli süsleme. Ciltçilikte ve hüsnü hat'ta kullanılır. Erkek 8783
Ece 1. Baş reis. 2. Kraliçe. 3. Ana. 4. Yaşlı kadın. Erkek 10862
Ecem Kraliçem, benim sultanım Erkek 6840
Eda naz EDALI NAZLI Erkek 2227
Efe 1. Ağabey, büyük kardeş. 2. Yiğit, cesur. 3. Kabadayı. Erkek 10461
Ege 1. Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her halinden sorumlu olan. 2. Yaşça büyük, ulu. 3. Sahip. Erkek 4902
Egemen Hakim, hüküm süren karşılığı olarak kullanılan bu kelime, hem kök, hem de ek olarak yanlıştır. Türkçe'de ne "eğe" kökü, ne de "manmen" şeklinde isim yapım eki vardır. Erkek 5496
Ejder Bir masal yaratığı, korkulan, güçlü Erkek 2354
Ekim 1. Toprağa ürün ekme işi. 2. Yılın onuncu ayı. Erkek 1148
Ela Sarıya çalan kestane rengi, göz rengi. Erkek 9258
Elçin Deste / Demet / Bir kerede ele alınabilecek kadar az olan nesne Erkek 6270
Eldemir Demir gibi güçlü el. Erkek 564
Elem Ağrı. Acı. Keder. Sancı. Dert. Gam. Kaygı. Erkek 4089
Elis Güzel kokulu bir çicek. İsim hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olan ziyaretçilerimiz bize uluşabilirler Erkek 5732
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3761
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Elvin Cennet çiceği, Gökkuşağının her bir tayfına verilen isim, Sıcak Erkek 9521
Emre Aşık. Mübtela. Vurgun. Erkek 11894
Ender çok az, çok seyrek, çok az bulunur, pek nadir. Erkek 2161
Ener En yiğit, en kahraman kişi. Erkek 2898
Enginsu Açık deniz. Erkek 605
Eray Erken ay, ilk ay, ayın ilk günlerinde doğan (bkz. İlkay). Erkek 7192
Erberk Şimşek gibi yiğit. Erkek 1105
Erbil Erbil :Yürekli, cesur olarak kabullen" anlamında kullanılan bir ad. Erkek 2892
Erçin Merdiven, basamak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2595
Erden Bekaret / İnsan eli değmemiş /Erkenden Erkek 3002
Erem Ulaşmak, kavuşmak için çaba gösteren Erkek 3174
Eren 1. Yetişen, ulaşan, vasıl olan. 2. İyi yetişmiş kişi. 3. Cesur, yiğit adam. 4. Ermiş. 5. Koca, zevc. 6. Kişi, şahıs. Erkek 9919
Erenay (bkz Eren). Erkek 1152
Ergin 1. Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş. 2. Haklarını kendi kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan kimse ( bkz. Reşid). Erkek 1612
Erim Sevgi, mutlu haber Erkek 10
Erinç Rahat, dirlik Erkek 10
Ertaç Erkekliği taç gibi taşıyan Erkek 1520
Ertan Dericilerin,, yaprağıyla sahtiyan (deri) boyadıkları bir nevi ağaç. Erkek 3658
Ertem Erdem / Fazilet Erkek 1753
Erten 1. Sabah güneşin doğduğu zaman. 2. Gün. Erkek 1235
Ertürk Yiğit Türk, Kahraman Türk; Türker, Er + Türk Erkek 1268
Esat Çok uğurlu ve mutlu. Erkek 5365
Esen Sağ, salim, sağlıklı Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2436
Eser 1. Nişan, alamet, iz. 2. Etki, tesir. 3. Yok olmuş bir nesneden kalma parça. 4. Bir kişinin ortaya koyduğu mahsul, telif. 5. Hadis, hadis ilmi. 6. İmal, icat. 7. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 7054
Esin 1. Rüzgar, sabah rüzgarı. 2. İlham, çağrışım. Erkek 6481
Eslina Dünyalar güzeli anlamındadır. Erkek
esmira Azeri kökenli bir isim olup, Zümrüt taşı anlamındadır. Erkek 16254
Evgin Telaşlı, aceleci Erkek 907
Gülümser Gülümseyen kişi. Erkek 2602
Kıvanç 1. Sevinç, memnuniyet. 2. Övünen, güvenen, iftihar eden. Erkek 10
Laren İYİ HUYLU TEMİZ DÜRÜST Erkek 6135
Levin Renk, boya Erkek 3257
Meğra Parıldayan Işık Erkek 1121
Misra Şiirin bir satırı Erkek 10
Nergiz Çiçek, Bir Süs Bitkisi; Güzelin Gözü, Güzel Gözlü Olan Anlamındadır. Erkek 5456
Nurselin Nur :1. Aydınlık, parıltı, parlaklık, niran. 2. Mekke'deki Hıra dağı. Işığın bir şeye yansımasından meydana gelen parlaklık. Zünnureyn: Hz. Peygamberin 2 kızıyla evlendiği için Hz. Osman'a verilen unvan, onur sahibi. Kur'anı Kerim'in 24. suresinin adı. - Selin :1. Gür akan su. 2. Orta Asya'da yetişen, bodur, sürekli yeşil kalan bitki. Erkek 7016
Nurseza Nura layık , ışığa ve aydınlığa layık. Nur ve seza kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Erkek 1787
Olcan Ay Mutlu, ongun; Rastlantıları düzenlediği ve böylece de insanlara iyi ya da kötü durumlar hazırladığı sanılan şey, şans, talih Erkek 887
ödül Mükafat, Karşılık; Armağan, Hediye; Madalya, Başarı Armağanı Erkek 10
Öznil Nil nehri gibi verimli. Erkek 1149
Sadem DURU ,SAF DEMEK Erkek 13028
Sare Sare :Saf, temiz, kalabalık, topluluk anlamları da var(Osmanlıca) Erkek 12547
Su Eda Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Eda isminin anlamı :1. Naz, cilve. 2. Kurum, caka. 3. Alınan şeyi geri ödeme. 4. Bir vazifeyi yerine getirmek.
Erkek 1230
Sude Sürmüş, sürülmüş, ezilmiş Erkek 11198
Tanya Danimarka lisanından alınma. (Ermenice) Erkek 8293
Tuana Cennet bahçesine düşen ilk yağmur damlası Erkek 10628
Tuğsen Baş tacı anlamına gelmektedir. Bu isim hakkında daha fazla bilgi sahibi ziyaretçilerimiz bize ulaşabilirler. Erkek 2694
Yiğit mert 1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan. Erkek 1399
Yusuf Emir 1. Hz. Ya'kub (a.s.)'un oğlu olan peygamber Hz. Yusuf. 2. İbranice; inleyen, ah eden, inilti. Erkek 4950