Bebek isimleri
www.bebekisimleri.gen.tr
bebek isimleri
Erkek isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Kız isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Otomatik Ara :
rastgele isim arama
22.500 adet bebek isimlerine sitemizden ulaşabilirsiniz
Ana Sayfa Erkek isimleri Kız isimleri En güzel bebek isimleri En güzel erkek isimleri En güzel kız isimleri Alevi isimleri İsim aramaBebek isminin önemi
Kur-an'da geçen bebek isimleri
Allah'ın 99 ismi
Bebek ismi nasıl konulur
Bebeğin kulağına ismin okunması
Bebeklere isim neden verilir
İsim ne zaman konulmalıdır ?
Bebek isminin önemi
Bebeğin nüfusa kayıt ettirilmesi


Modern isimler

Web sitemizde modern isimlere ulaşabilirsiniz, bebeğiniz için en güzel isimleri seçerek, karar vermenize yardımcı olabiliriz.

İsim Anlamı Cinsiyet Puan
ranya ince bakış Erkek 8864
Açangül (bkz. Gül). Erkek 1113
Açelya Kokusuz, fundagillerden çeşitli renklerde çiçek­ler açan bir bitki. Erkek 6080
Açılay Ayın dolunay halinde olmaya başlaması Erkek 2099
Ada Dört Tarafı Sularla Çevrili Kara Parçası Erkek 5542
Adal "Adın yayılsın, ün kazan" manasında. Erkek 4835
adelina 1.hanım hanımcık. 2.çok güzel ve merhametli olan Erkek 7140
Afet 1. Büyük felaket, bela, musibet. 2. Çok güzel kadın, dil­ber Erkek 1493
Afife (bkz. Afif). IV. Mehmed'in hanımı. Erkek 1732
Afitap Güneş / Çok güzel Erkek 1603
Ağça Temiz, saf Erkek 10
Ahenk 1. Uygun, uyum düzen, armoni. 2. Renkler arasında uygunluk. Sesler arasında uygunluk, düzen, makam. 3. Çalgılı eğlenceSaz takımınca icra edilen beste. 4. Kasıt, niyet. Erkek 1280
Ahsen Daha güzel, çok gü­zel, en güzel. Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Ahseni takvim: En gü­zel şekil. Kur'anı Kerim'in Tin sure­sinin 3. ayetinde insanın ahseni tak­vim üzere yaratıldığı beyan buyurulmaktadır. Ahsen kelimesi, Kur'an'da 16 yerde zikredilmiştir Erkek 11470
Ahu 1. Ceylan, karaca, gazal. 2. Güzel, ince alımlı kadın. 3. Gözleri ceylan gözüne benzeyen ka­dın. 4. Kardeş, dost Erkek 2743
Ahu Naz Nazlı güzel,nazenin. Erkek 1374
Ahucan Çok güzel dost. Erkek 1092
Ahueda Nazlı güzel. Erkek 1166
Ahuela Çok güzel gözlü. Erkek 1942
Ahugül Çok güzel. Erkek 1051
Ahugüzar Becerikli güzel. Erkek 963
Ahunur Göz kamaştıran güzelliğe sahip olan. Erkek 1490
Ahuse Coşkulu güzellik Erkek 2029
Ahuşen Güzel ve neşeli. Erkek 946
Ajda 1. Filiz sürgün. 2. Çentik çentik olan şey Erkek 2649
Ajlan Hızlı, çabuk, telaşlı Erkek 4457
Akasya Küçük sıra yapraklı, gölgeli küçük cinsleri süs için yetiştirilen baklagillerden bir ağaç. Salkım ağacı da denir. Erkek 2275
Akel 1. Doğru, dürüst iş­ler yapan kimse. Dürüst, güvenilir er­kek. Erkek 1707
Akgün Mutlu, sevinçli gün. Erkek 966
Aksevil (bkz. Sevil). Erkek 784
Aksu 1. Temiz, pırıl pı­rıl su gibi. 2. Nehir Erkek 1040
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 10
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 10
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 1460
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 10
Ala Ela karışık renkli, alaca; Benekli; Tam olgunlaşmamış, yarı olmuş Erkek 2208
Alagül Çok renkli gül. Erkek 1652
Alçiçek Kırmızı çiçek. Erkek 789
Alçin Kırmızı renkli küçük bir kuş türü Erkek 2730
Aleda Nazlı, kaprisli Erkek 3940
Alev 1. Ateşten ve yanı­cı cisimlerden çıkan parlak, çeşitli şe­killere giren gazlardan meydana gelen şeffaf dil, yalım. 2. Aşk ateşi, sevda. 3. Alımlı, cazibeli kadın. Erkek 2362
Aleyna Esenlik ve güzelliklere sahip, esenlik içinde olan Erkek 12984
Algül Kırmızı gül. Erkek 1103
Alım Gözü gönlü çeken nitelik, çekicilik, gönül çelen güzellik, albeni Erkek 12
Alkan Kırmızı kan. Alkan bey: Türk denizci. Selçuklula­rın egemenliğindeki İznik'te Ebu'lKasım'ın donanma komutanı. Erkek 2072
Alkım Gökkuşağı. Al­kım (Uluğ Bahadır) Türk Arkeolog. Erkek 6864
Alkın 1. Sevdalı, aşık, vurgun. 2. El çırpma, övme. Erkek 5458
Alkız Kırmızı yanaklı,sağlıklı kız. Erkek 1207
Almila Elma gibi kırmızı yanaklı güzel Erkek 9105
Almina Al elma Erkek 10133
Almira Pınar Almira isminin anlamı :ay tutulması sırasında ayın çevresinde görünen kızıllık

Pınar isminin anlamı :Yerden kaynayıp çıkan su, kaynak, çeşme. Bir suyun çıktığı yer, su başı. Kaynak suyunun devamlı aktığı yer
Erkek 1709
Alp Emre Alp isminin anlamı :1. Eski Türklerde kahraman, yiğit, cesur, bahadır, pehli­van. 2. Seyfi kola mensup, savaşçı, fütüvvct ehli. Alperen, Alpgazi. Bu isim İslam'dan sonra da Türkler ara­sında kullanılmaya devam etti

Emre isminin anlamı :Aşık. Mübtela. Vurgun
Erkek 1016
Alpay Cesur, yiğit kimse. Erkek 5067
Alper (bkz. Alp). Erkek 5125
Alpike Kahraman kraliçe Erkek 1571
Altan 1. Sabahın güneş doğarkenki zamanı. 2. Hakanlara ve­rilen unvan, sultan, padişah. Erkek 6443
Alya 1. Yüksek yer, yük­seklik. 2. Gök, sema. Erkek 24808
Amine Gönlü emin, kal­binde korku olmayan Peygamber'in (s.a.s) annesinin adı. (bkz. Emine). Erkek 4703
Andaç Bir kimseyi hatırlamak için saklanan şey, hatıra Erkek 2989
Andaç Armağan,hediye Erkek 10
Anıl 1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan. Erkek 10093
Anıl Berk Anıl isminin anlamı :1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan

Berk isminin anlamı :1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak.
Erkek 1592
Anka Kaf Dağı'nda bulunduğu söylenen masal kuşu Erkek 4006
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 5934
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 10
Aras Sahip çıkılan buluntu, Doğu anadoluda bir ırmağın adı Erkek 40398
Aras ege ArasKalın Yün, At kılı anlamında (Aras nehri)
Mert1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan.
Erkek 2811
Arcan Saf,temiz Erkek 2507
Arda 1. Eskiden bazı ça­vuşların elde tuttukları uzun değnek. 2. İşaret için dikilen değnek3. Çık­rıkçı kalemi. 4. Sonra gelen. Erkek 10429
Arel Temiz, dürüst kimse. Erkek 42129
Argün Temiz, aydınlık gün. Erkek 10
Arıkan Temiz soy. Erkek 1643
Arın 1. Temiz, arı, saf. 2. Alın. 3. Yüz, cephe. Dağların, tepele­rin yüzü. Erkek 12999
Arkan 1. Temiz, ari kan­dan gelen. 2. Üstün galip. Arkan (Seyfı) Türk mimar (19031966). Erkek 1240
Arkın Yavaş, ağır, sa­kin, gelecek yıl. Erkek 2451
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 1781
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 10
Arman 1. Hasret, özle­me. 2. Zahmet, sıkıntı. 3. Teessüf. 4. Pişmanlık. Erkek 3564
Armina Emine, korkusuz, yürekli Erkek 3212
Arnisa Çok namuslu kadın Erkek 2074
Arsen Erkek 4302
Arsu Su kadar berrak Erkek 1739
Arsun Yüreğindeki temizliği yansıtan Erkek 1729
Artaç Taç Utanma duygusunu baş tacı eden Erkek 821
Artun Gururlu, kendine güveni olan, vakur. Erkek 2787
Aryan Operada sanatçının orkestra eşliğinde söylediği uzun şarkı Erkek 3739
Arzela Kendi kendine olan dağ çiçegi Erkek 3738
Arzu 1. İstek, bahşiş. 2. Emel, heves, meyl. 3. Özlemek, müş­tak olmak. "Arzum" olarak da kulla­nılır. Meşhur halk hikayelerinde Kamber'in sevgilisi. Erkek 3685
Arzu Naz Naz yapan,nazenin. Erkek 1344
Arzucan Candan isteyen. Erkek 946
Arzugül İstenilen,beğenilen gül. Erkek 900
Arzuman (bkz. Arzu). Erkek 1490
Asalbike Gerçek hanım, gerçek güzel Erkek 938
Asel Bal, Cennetteki dört sudan biri Erkek 8798
Asena Dişi kurt, güzel kız Erkek 2787
Asi İsyan Eden, İsyankar;
Haydut, Bozguncu, Şaki;
Söz Dinlemeyen, İtaat Etmeyen (Tıpkı “Âsiye” ismi gibi bu isim de Hz. Muhammed tarafından değiştirilmiştir;
Hz. Muhammed, “Âsi” isimli bir sahabiye “Muti/Mûti” (İtaat Eden, İtaatkar, Uysal) ismini takmıştır.)
Erkek 7309
Aslı 1. Asıl, tek, dip, kü­tük, temel, esas, kaide, kural, hakikat. 2. Soy, sop, nesep. 3. Bir şeyin belli başlı kısmı, başlangıç, baş yer, sıhhat. 4. Hakiki, esaslı, halis, safi. 5. Esasen, zaten, başlıca, en ziyade, hakikaten. Erkek 9265
Aslıcan Özü can gibi sevgili Erkek 1511
Aslıhan Han soyundan gelen. Erkek 10
Aslım Özü geçmişe ait Erkek 2485
Aslınaz Nazlı olması geçmişinden gelen. Erkek 1231
Aslınur Nur saçan bir geçmişi olan. Erkek 3030
Aslısu Geçmişi su gibi berrak ve temiz Erkek 1439
Asrın Çağdaş, bu çağa ait olan, çağa uygun olan Erkek 5052
Asu 1.Afacan 2. Isyan eden Erkek 2466
Asutay Hırçın tay. Erkek 1640
Asya Dünyadaki kıtala­rın en büyüğü. Erkek 9830
Ata 1. Baba. 2. Soyun geçmişte yaşamış ferdi. 3. Vermiş, veriş. Bağışlama, ihsan. 4. Yesevi ta­rikatında mürşid. Ata b. Ebi Rabah: Fıkıh alimi (Mekke 733). Ebu Meysere b. Ebu Hüseyin elFikri'nin azatlı kölesiydi. Birçok hadis rivayet etmiştir. Erkek 5582
Atacan (bkz. Ata). Erkek 1881
Atakan 1. Düşünmek­sizin her işe sokulan adam. 2. İleri atı­lan. Erkek 4440
Atalay (bkz. "Ata"). Ünlü, namlı, şöhretli. Atalay Mah­mut, Türk güreşçi. Balkan, Avrupa, Dünya ve Meksika Olimpiyatları şampiyonu oldu (1968). Erkek 3386
Ataman (bkz. "Ata"). 1. Ata kişi, başkan, önder. 2. Don ka­zaklarının önderlerine verilen ad. Erkek 2141
Atay Bilinen, tanınmış. Erkek 5176
Ateş Yanıcı maddelerin yanmasıyla ısı ve ışığın ortaya çıkması Erkek 3348
Atıl Girişken ol, ilerle­mek için çaba göster. Erkek 940
Atılgan 1. Karşısına çıkabilecek engellerden ve tehlikeler­den korkmadan her zaman ileriye atı­lan. 2. Karşı çıkan, çekinmesi olma­yan, cüretkar. 3. Hevesli. Erkek 867
Atınç Atılgan / Atak Erkek 1077
Aybar 1. Gösterişli, hey­betli, görkemli. 2. Korku veren. Erkek 1743
Ayben Ay benizli. Erkek 3544
Ayberk 1. Sağlam ay, sağlam kişilik. 2. Şimşek, ay'ın şim­şek gibi parlaklığı. 3. Yaprak, ay yap­rağı. Erkek 3929
Aybüke Eski Türk kadın isimlerinden Erkek 6247
Ayca Ay gibi güzel, ışıklı, parlak. Erkek 7166
Ayça 1. Ayın yeni doğ­duğu günlerdeki şekli, yeni ay, hilal. 2. Cami kubbelerine ve minare külah­larına konulan hilal şeklindeki süs. 3. Ay kadar güzel, aydınlık. Erkek 185
Ayçin Ayçın, ay gibi, aya benzer Erkek 5215
Ayda Dere kıyılarında yetişen bir bitki - Parmakları, endamı güzel kadın Erkek 12941
Aydil Güzel, parlak, aydınlık gönül Erkek 1650
Aygen 1. Dost, arkadaş. 2. Sevgili, yar. 3. Temiz yaratılıştı. Erkek 2053
Aykan Soylu, asil, te­miz kişi. Erkek 3627
Aylis cennette bi bahçe. Ay parçası, ışıltısı Erkek 7054
Ayperen Yiğit, bahadır Erkek 1314
Aysen Ay gibi güzel. Parlak ve nurlu. Erkek 898
Ayşan Ay gibi şanlı, gör­kemli, parlak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 17
Aytaç Başa takılan ay şeklinde taç. Erkek 3800
Aytek Ay gibi (Eski Türkçede tek/teg olarak kullanılmış­tır). Erkek 1541
Aytunç Ay gibi güzel,tunç kadar sağlam Erkek 3555
Ayyüce Ay gibi aydınlık nurlu ve yüce olan er Erkek 1820
Azer Azerbaycan kelimesinin kökü olan Azer'den.. Erkek 10
Azra 1. Bakire, kızoğlan kız. 2. Ayak değmemiş kum. 3. Delinmemiş inci. 4. Hz. Meryem'e verilen adlardan. 5. Medine şehrinin adların­dan biri. 6. Masal kahramanı "Vamık"'ın sevgilisi. Erkek 16499
Bahar 1. Kışla yaz arasındaki mevsim. 22 Mart'la Haziran arası, ilkyaz. 2. Güzellik, güzel. 3. Sığır gözü, papatya, sığır papatyası, sarı papatya. 4. Put, çelipa, sanem. 5. Atılmış pamuk. 6. Ölçek. 7. Karanfil, tarçın, karabiber gibi kokulu şey. Erkek 4401
Balca Bal damlası, bal gibi Erkek 2508
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2693
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Banu 1. Kadın hatun, hanım. 2. Kraliçe, prenses. 3. Gelin. 4. Şarap ve gül suyu gibi şeylerin şişesi. 5. Yusuf ve Zeliha öyküsünün kadın kahramanı Banu Hanım (Cevheriye Banu). Türk halk şairi. (18641914 Çankırı). Kadiri tarikatı bağlılarından. Erkek 4075
Baran 1. Yağmur. Mevsimi Baran, yağmur mevsimi. Erkek 5329
Baransel (bkz. Baran). Erkek 1782
Barın 1. Bütün, hep. 2. Güç kuvvet. 3. Göğüs. 4. Moğol devrinde Orta Asya'da büyük beyliklerden biri. Erkek 5408
Barış 1. Savaşsızlık durumu. 2. Savaştan sonra silah bırakma, uzlaşma sulh. 3. Dirlik, düzenlik. Erkek 5410
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1386
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Barkın Yolculuk eden, yolcu gezgin. Erkek 6395
Barlas Kahraman, savaşçı. Erkek 15322
Bars l. Kaplana benzeyen yırtıcı hayvan. 2. Arı oğuluİsim olarak kullanılmaz. Barsbay: (elMelikü'1Eşref (Öl. 1438). Mısır Memluklan sultanı. Çerkez hanedanındandır. Erkek 2452
Başak Sağlam, dayanıklı. Erkek 4439
Başar Başarılı ol, işi sonuçlandır. Erkek 2479
Başer (bkz. Başar). Erkek 1445
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 506
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 1409
Batıhan (bkz. Batı). Erkek 1366
Batıray (bkz. Batır). Erkek 1142
Batu Üstün gelen, gücü yeten, galip. Erkek 8089
Batur Kahraman, yiğit, cesur, bahadır. Erkek 2657
Baycan (bkz. Baybaş). Erkek 1406
Bayhan Zengin ve güçlü Erkek 1608
Baykal Yaban kısrağı. Moğolistandaki büyükgöl Erkek 10
Baysal Dirlik düzenlik içinde, sakin,gürültüsüz. Erkek 10
Bayülken Göğün 16.katında oturan barış tanrısı Erkek 10
Begüm Saygıdeğer kadın, hanımefendi - Hint prenseslerine verilen san Erkek 10
Belin Şaşkınlık, hayret Erkek 10
Bengisu Ebedilik, ölümsüzlük veren su, Abı hayat. Erkek 10211
Bengü Ebedi, sonu olmayan. Erkek 2993
Bengül Üzerinde benekler bulunan gül Erkek 1697
Bensu Su gibi aziz benlik Erkek 4301
Berat ozan 1. Resmi belge, imtiyaz belgesi. 2. Osmanlıda bir kimseye verilen nişan, rütbe veya toprak imtiyazını gösterir belge. Erkek 1302
Beray Ay'ın en ışıltılı, en parlak hali Erkek 16896
Berfin 1. Kardan yapılmış. 2. Tertemiz, kar gibi beyaz. Erkek 10036
Beril Arınmış, aklanmış Erkek 11388
Beril Su Beril isminin anlamı :Arınmış, aklanmış
Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Erkek 4455
Berin 1. En yüksek, çok yüce. 2. Soylu. Erkek 6768
Berk 1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak. Erkek 8496
Berkan 1. Şakıma, parıldama. 2. Kıvırcık tüylü kuzu postu kürkü. Erkek 6014
Berkant Güçlü, bozulmaz, yemin. Erkek 9279
Berkay (bkz. Berk). Erkek 8169
Berke 1. Kama. 2. Altınordu hükümdarı. Cengiz Han'ın torunu ve Cuci'nin 3. oğludur. Erkek 18636
Bermal Dağ tepesi, doruk (bkz. Şahika, zirve). Erkek 2169
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 6239
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 10
Berrak 1. Duru, saf, bulanık olmayan, nurlu. 2. Şimşek, parıltı. 3. Kulağa hoş gelen ses. Erkek 4392
Beste 1. Kapalı, bağlı, bitiştirilmiş bağlanmış. 2. Müzikte, şarkının makam ve ahengi. Erkek 4709
Betigün Beti + Yüz (Bet: benizdeki gibi) Gün: Aydınlık, aydınlık yüz Erkek 856
Betil/Betül Temiz, iffetli Erkek 2178
Bike Benzersiz, eşsiz Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2457
Bilge Bilgili, iyi geniş, derin, bilgi sahibi kimse Kadın ve erkek adı olarak kullanılır. Erkek 3487
Bilun Yarım Ay Erkek 4953
Bingül Bin gülün güzelliğinde Erkek 1412
Birant 1. Özel, tek yemin. 2. Özelliği olan yemin. Erkek 1497
Biricik Tek, bir tane, emsalsiz Erkek 2252
Birsu Özel bir su, biricik su gibi Erkek 2643
Bora Araziden çıkan şiddetli rüzgar. Erkek 4513
Boran Rüzgar, şimşek, gökgürültüsü, sağanak yağmurun birlikte olduğu iklim hadisesi. Boran Hatun: Emevi halifesi Me'mun'un zevcesi. Erkek 6005
Boray kahraman yürekli,cesur, önde gelen örnek insan anlamına geliyor. Erkek 3013
Bucak Genellikle, geniş verimli bakımlı alanlara verilen ad Erkek 909
Buğra 1. Büyük erkek deve, iki hörgüçlü deve. 2. Turna kuşu, turna sürüsünün önünde uçan turna horozu. 3. Harizm hükümdarlarından birinin lakabı. Erkek 10249
Buket Çiçek demeti. Erkek 3508
Bulem Ay Parçası, Ayın 14’ü Gibi Güzel, Ay Yüzlü Erkek 8003
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 669
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3825
Burahan 1. Delil hüccet. 2. Hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan ayıran delil. 3. İlahi aydınlık. Erkek 929
Burcu Güzel koku. Erkek 5949
Burç 1. Süryanice Burgus kelimesinin Arapçalaştınlmış hali. 2. Kalenin köşelerine yapılan daha yüksek ve daha kalın çıkıntı kule. 3. Yuvarlak bina. 4. Güneşin ayrıldığı oniki kısımdan herbiri. 5. Tek hisar. Erkek 1109
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 4566
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Burçin Dişi geyik. Erkek 7155
Can 1. Can, ruh. Hayat. 2. Güç, kuvvet, hayatiyet, dirilik. 3. Gönül, yakın dost, çok sevilen arkadaş. 4. Mevlevi ve Bektaşi tarikatlarında dervişlerin birbirlerine hitabı. 5. Kişi, fert. 6. Sevgili. Erkek 5970
Canalp Özünde yiğitlik, güçlülük olan kimse. Cana yakın yiğit. Erkek 1503
Canberk Güçlü, sağlam kimse. Erkek 4237
Candaş Dost, yoldaş Erkek 1452
Canel İçten uzatılan el, dostluk eli Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1630
Caner Delikanlı, genç, dinamik Can ve er kelimelerinden birleşik isim. Erkek 3941
Cankat Yaşamına can ekle, sevinçle dol Erkek 1098
Cankut 1. Kişinin mutluluğu talihi, şansı, uğuru. 2. Mutlu talihli kimse. Erkek 1674
Cansın Canım gibisin, canımsın. Erkek 3519
Cansu 1. Hayat veren su, tazelik. 2. Sevgili, sevimli. Erkek 9891
Ceren Halk ağzında "ceylan" anlamına gelir. Erkek 17799
Çağan Bayram, şenlik. Erkek 5919
Çağdaş Aynı çağda yaşayan, çağa uygun Erkek 1753
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 5937
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Çağla Olgunlaşmamış meyve, bazı meyvelerin olgunlaşmadan, henüz yeşilken yenen hali. Erkek 4841
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 4610
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 10
Çağman Çağın insanı. Erkek 1462
Çağrı 1. Çakır gözlü. 2. Mavi hareli göz. Çağrı bey (9901060). Büyük Selçuklu devleti hükümdarı Tuğrul beyin kardeşi. Çağrı bey müslüman olduğunda Davud ismini aldı. Kardeşi Tuğrul ise Muhammed ismini almıştır. Erkek 6049
Çakın Şimşek, parıltı Erkek 1100
Çelen Yakışıklı, saçak, akıllı Erkek 10
Çevrim Girdap, sürekli değişim, anafor Erkek 10
Çığır Çığın açtığı iz, yol - Yenilikçilik Erkek 941
Çiçek 1. Bitkilerin üreme unsurlarını ihtiva eden renkli veya beyaz renkte açan, çok defa kokulu, sonradan meyve veya tohum haline gelen kısımları (bkz. Şükûfe). 2. Bitki, çiçek açan bitki. 3. Bazı şeylerin toz haline getirilmiş özü, kükürt çiçeği. 4. Kumaş veya başka şeyler üzerine yapılan renkli veya renksiz süsleme. Erkek 1932
Çiğdem Zambakgillerden, soğanlı otsu, çeşitli renklerde çiçek açan kır bitkisi, mahmur çiçeği. Erkek 4027
Çilay Ayın üzerinde beliren açık renk lekeler. Erkek 1387
Çilem öykü Çilem : Çilem öykü
Öykü : Hikaye / Masal
Erkek 1501
Çiler Güzel öten, güzel ötüşlü Erkek 2294
Çisem Çiseleyen yağmur Erkek 6970
Çolpan 1. Çoban yıldızı. 2. Aciz, beceriksiz, zavallı. 3. Zühre, venüs. Erkek 3172
Dalan 1. Biçim, şekil. 2. İnce, narin, zarif. Erkek 1293
Dalay Deniz. Erkek 1329
Damla 1. Bir sıvıdan ayrılarak düşen parça halinde, küçük miktar, katre. 2. Belli miktarlarda akıtılarak kullanılan ilaç. Erkek 6089
Darcan 1. Aceleci, sıkıntılı. 2. Serçe. Erkek 1133
Defne Akdeniz ikliminde yetişen, yapraklan sert ve üst yüzleri parlak açık sarı çiçek ve güzel kokan defnegillerden bir ağaç. Erkek 10525
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1188
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 4337
Demet 1. Bağlanarak, oluşturulan deste. 2. Biçilip bağlanmış ekin. 3. Bir kaynaktan çıkan ışıkların meydana getirdiği ışık destesi, hazne. Erkek 3544
Deniz 1. Büyük su kütlesi. 2. Büyük su kütlesindeki dalgalanma. Erkek 10201
Deren Derleyen, toplayan, ekini biçip toplayan. Erkek 10115
Derin Yüzeyi tabanından uzak olan Erkek 8385
Destan 1. Hikaye, kıssa. 2. Hile, mekr, tenvir. 3. Rüstem'in babasının lakabı. Erkek 2714
Deste 1. Demet, tutam, takım. 2. Kabza, tutacak yer. 3.On yapraklık altın varak defteri. Erkek 1190
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 430
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 823
Devrim 1. Hareket halinde bir şeyin bir eğri çizerek dönmesi, devretmesi. 2. Köklü değişiklik, inkılap. 3. Eski olduğu fark edileni yıkıp yerine yeni olduğu farz edileni koymak. 4. İhtilal. Erkek 2751
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 4230
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Didem Gözüm. Erkek 4132
Didil 1. Kır hayatını konu edinen yazı veya şiir, aşk hakkında. 2. Küçük ve şairane resim. 3. İçten ve saf aşk. Erkek 860
Dİla naz İçten gönülden seven Erkek 2748
Dilay Gönlü aydınlatan ay. Erkek 5361
Diler İsteyen, dileyen Erkek 905
Dilmen 1. Güzel. 2. Güzel dil bilen, konuşan, söz söyleyen. Erkek 825
Dilşat Gönlü Şen, Yüreği Sevinçli, Gönlü Hoş, Neşeli; Dil ve Şad Anlamlarını İfade Eder. Erkek 1283
Dinç Gücü kuvveti yerinde ve sağlıklı. Erkek 1015
Doğa Tabiat karşılığı olarak kuraldışı uydurulmuş kelime. Erkek 3119
Doğaç Önceden düşünülüp hazırlanmadan ortaya çıkan düşünce, eylem üreten, kendiliğinden olan Erkek 3593
Doğan Kartalgillerden, alıştırılarak kuş avında kullanılan, yırtıcı bir kuş. Erkek 3497
Doğuş Yaradılış Erkek 3334
Duru Saf, berrak. Erkek 7725
Duyal Duygulu duyarlı çabuk duygulanan Erkek 1433
Dünya Yeryüzü Erkek 10
Ebru 1. Kaş. 2. Bulut renginde, buluta benzer, bulut gibi dalgalı, bulutlu. 3. Kağıt üzerine kendine has usulle yapılan, mermer, damarları gibi dalgalı şekilli süsleme. Ciltçilikte ve hüsnü hat'ta kullanılır. Erkek 9247
Ece 1. Baş reis. 2. Kraliçe. 3. Ana. 4. Yaşlı kadın. Erkek 11673
Ecem Kraliçem, benim sultanım Erkek 7331
Eda naz EDALI NAZLI Erkek 2669
Efe 1. Ağabey, büyük kardeş. 2. Yiğit, cesur. 3. Kabadayı. Erkek 11069
Ege 1. Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her halinden sorumlu olan. 2. Yaşça büyük, ulu. 3. Sahip. Erkek 5357
Egemen Hakim, hüküm süren karşılığı olarak kullanılan bu kelime, hem kök, hem de ek olarak yanlıştır. Türkçe'de ne "eğe" kökü, ne de "manmen" şeklinde isim yapım eki vardır. Erkek 5890
Ejder Bir masal yaratığı, korkulan, güçlü Erkek 2719
Ekim 1. Toprağa ürün ekme işi. 2. Yılın onuncu ayı. Erkek 1417
Ela Sarıya çalan kestane rengi, göz rengi. Erkek 9886
Elçin Deste / Demet / Bir kerede ele alınabilecek kadar az olan nesne Erkek 6745
Eldemir Demir gibi güçlü el. Erkek 756
Elem Ağrı. Acı. Keder. Sancı. Dert. Gam. Kaygı. Erkek 4626
Elis Güzel kokulu bir çicek. İsim hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olan ziyaretçilerimiz bize uluşabilirler Erkek 6354
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 4169
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Elvin Cennet çiceği, Gökkuşağının her bir tayfına verilen isim, Sıcak Erkek 10261
Emre Aşık. Mübtela. Vurgun. Erkek 12603
Ender çok az, çok seyrek, çok az bulunur, pek nadir. Erkek 2458
Ener En yiğit, en kahraman kişi. Erkek 3428
Enginsu Açık deniz. Erkek 812
Eray Erken ay, ilk ay, ayın ilk günlerinde doğan (bkz. İlkay). Erkek 7613
Erberk Şimşek gibi yiğit. Erkek 1312
Erbil Erbil :Yürekli, cesur olarak kabullen" anlamında kullanılan bir ad. Erkek 3261
Erçin Merdiven, basamak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2953
Erden Bekaret / İnsan eli değmemiş /Erkenden Erkek 3443
Erem Ulaşmak, kavuşmak için çaba gösteren Erkek 3563
Eren 1. Yetişen, ulaşan, vasıl olan. 2. İyi yetişmiş kişi. 3. Cesur, yiğit adam. 4. Ermiş. 5. Koca, zevc. 6. Kişi, şahıs. Erkek 10598
Erenay (bkz Eren). Erkek 1447
Ergin 1. Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş. 2. Haklarını kendi kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan kimse ( bkz. Reşid). Erkek 1857
Erim Sevgi, mutlu haber Erkek 10
Erinç Rahat, dirlik Erkek 10
Ertaç Erkekliği taç gibi taşıyan Erkek 1833
Ertan Dericilerin,, yaprağıyla sahtiyan (deri) boyadıkları bir nevi ağaç. Erkek 3983
Ertem Erdem / Fazilet Erkek 2092
Erten 1. Sabah güneşin doğduğu zaman. 2. Gün. Erkek 1464
Ertürk Yiğit Türk, Kahraman Türk; Türker, Er + Türk Erkek 1536
Esat Çok uğurlu ve mutlu. Erkek 5914
Esen Sağ, salim, sağlıklı Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2779
Eser 1. Nişan, alamet, iz. 2. Etki, tesir. 3. Yok olmuş bir nesneden kalma parça. 4. Bir kişinin ortaya koyduğu mahsul, telif. 5. Hadis, hadis ilmi. 6. İmal, icat. 7. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 7485
Esin 1. Rüzgar, sabah rüzgarı. 2. İlham, çağrışım. Erkek 7032
Eslina Dünyalar güzeli anlamındadır. Erkek
esmira Azeri kökenli bir isim olup, Zümrüt taşı anlamındadır. Erkek 20105
Evgin Telaşlı, aceleci Erkek 1145
Gülümser Gülümseyen kişi. Erkek 2925
Kıvanç 1. Sevinç, memnuniyet. 2. Övünen, güvenen, iftihar eden. Erkek 10
Laren İYİ HUYLU TEMİZ DÜRÜST Erkek 7763
Levin Renk, boya Erkek 4021
Meğra Parıldayan Işık Erkek 1322
Misra Şiirin bir satırı Erkek 10
Nergiz Çiçek, Bir Süs Bitkisi; Güzelin Gözü, Güzel Gözlü Olan Anlamındadır. Erkek 6156
Nurselin Nur :1. Aydınlık, parıltı, parlaklık, niran. 2. Mekke'deki Hıra dağı. Işığın bir şeye yansımasından meydana gelen parlaklık. Zünnureyn: Hz. Peygamberin 2 kızıyla evlendiği için Hz. Osman'a verilen unvan, onur sahibi. Kur'anı Kerim'in 24. suresinin adı. - Selin :1. Gür akan su. 2. Orta Asya'da yetişen, bodur, sürekli yeşil kalan bitki. Erkek 8281
Nurseza Nura layık , ışığa ve aydınlığa layık. Nur ve seza kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Erkek 2079
Olcan Ay Mutlu, ongun; Rastlantıları düzenlediği ve böylece de insanlara iyi ya da kötü durumlar hazırladığı sanılan şey, şans, talih Erkek 1141
ödül Mükafat, Karşılık; Armağan, Hediye; Madalya, Başarı Armağanı Erkek 10
Öznil Nil nehri gibi verimli. Erkek 1458
Sadem DURU ,SAF DEMEK Erkek 15927
Sare Sare :Saf, temiz, kalabalık, topluluk anlamları da var(Osmanlıca) Erkek 13663
Su Eda Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Eda isminin anlamı :1. Naz, cilve. 2. Kurum, caka. 3. Alınan şeyi geri ödeme. 4. Bir vazifeyi yerine getirmek.
Erkek 1538
Sude Sürmüş, sürülmüş, ezilmiş Erkek 12122
Tanya Danimarka lisanından alınma. (Ermenice) Erkek 9538
Tuana Cennet bahçesine düşen ilk yağmur damlası Erkek 11514
Tuğsen Baş tacı anlamına gelmektedir. Bu isim hakkında daha fazla bilgi sahibi ziyaretçilerimiz bize ulaşabilirler. Erkek 3039
Yiğit mert 1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan. Erkek 1740
Yusuf Emir 1. Hz. Ya'kub (a.s.)'un oğlu olan peygamber Hz. Yusuf. 2. İbranice; inleyen, ah eden, inilti. Erkek 5774