Bebek isimleri
www.bebekisimleri.gen.tr
bebek isimleri
Erkek isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Kız isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Otomatik Ara :
rastgele isim arama
Ana Sayfa Erkek isimleri Kız isimleri En güzel bebek isimleri En güzel erkek isimleri En güzel kız isimleri Alevi isimleri İsim aramaBebek isminin önemi
Kur-an'da geçen bebek isimleri
Allah'ın 99 ismi
Bebek ismi nasıl konulur
Bebeğin kulağına ismin okunması
Bebeklere isim neden verilir
İsim ne zaman konulmalıdır ?
Bebek isminin önemi
Bebeğin nüfusa kayıt ettirilmesi


Modern isimler

Web sitemizde modern isimlere ulaşabilirsiniz, bebeğiniz için en güzel isimleri seçerek, karar vermenize yardımcı olabiliriz.

İsim Anlamı Cinsiyet Puan
ranya ince bakış Erkek 5
Açangül (bkz. Gül). Erkek 0
Açelya Kokusuz, fundagillerden çeşitli renklerde çiçek­ler açan bir bitki. Erkek 0
Açılay Ayın dolunay halinde olmaya başlaması Erkek 0
Ada Dört Tarafı Sularla Çevrili Kara Parçası Erkek 0
Adal "Adın yayılsın, ün kazan" manasında. Erkek 0
adelina 1.hanım hanımcık. 2.çok güzel ve merhametli olan Erkek 2
Afet 1. Büyük felaket, bela, musibet. 2. Çok güzel kadın, dil­ber Erkek 0
Afife (bkz. Afif). IV. Mehmed'in hanımı. Erkek 0
Afitap Güneş / Çok güzel Erkek 1
Ağça Temiz, saf Erkek 0
Ahenk 1. Uygun, uyum düzen, armoni. 2. Renkler arasında uygunluk. Sesler arasında uygunluk, düzen, makam. 3. Çalgılı eğlenceSaz takımınca icra edilen beste. 4. Kasıt, niyet. Erkek 0
Ahsen Daha güzel, çok gü­zel, en güzel. Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Ahseni takvim: En gü­zel şekil. Kur'anı Kerim'in Tin sure­sinin 3. ayetinde insanın ahseni tak­vim üzere yaratıldığı beyan buyurulmaktadır. Ahsen kelimesi, Kur'an'da 16 yerde zikredilmiştir Erkek 1
Ahu 1. Ceylan, karaca, gazal. 2. Güzel, ince alımlı kadın. 3. Gözleri ceylan gözüne benzeyen ka­dın. 4. Kardeş, dost Erkek 0
Ahu Naz Nazlı güzel,nazenin. Erkek 0
Ahucan Çok güzel dost. Erkek 0
Ahueda Nazlı güzel. Erkek 1
Ahuela Çok güzel gözlü. Erkek 0
Ahugül Çok güzel. Erkek 0
Ahugüzar Becerikli güzel. Erkek 0
Ahunur Göz kamaştıran güzelliğe sahip olan. Erkek 0
Ahuse Coşkulu güzellik Erkek 0
Ahuşen Güzel ve neşeli. Erkek 0
Ajda 1. Filiz sürgün. 2. Çentik çentik olan şey Erkek 0
Ajlan Hızlı, çabuk, telaşlı Erkek 2
Akasya Küçük sıra yapraklı, gölgeli küçük cinsleri süs için yetiştirilen baklagillerden bir ağaç. Salkım ağacı da denir. Erkek 0
Akel 1. Doğru, dürüst iş­ler yapan kimse. Dürüst, güvenilir er­kek. Erkek 0
Akgün Mutlu, sevinçli gün. Erkek 0
Aksevil (bkz. Sevil). Erkek 0
Aksu 1. Temiz, pırıl pı­rıl su gibi. 2. Nehir Erkek 0
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 0
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 0
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 0
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 0
Ala Ela karışık renkli, alaca; Benekli; Tam olgunlaşmamış, yarı olmuş Erkek 1
Alagül Çok renkli gül. Erkek 0
Alçiçek Kırmızı çiçek. Erkek 1
Alçin Kırmızı renkli küçük bir kuş türü Erkek 0
Aleda Nazlı, kaprisli Erkek 0
Alev 1. Ateşten ve yanı­cı cisimlerden çıkan parlak, çeşitli şe­killere giren gazlardan meydana gelen şeffaf dil, yalım. 2. Aşk ateşi, sevda. 3. Alımlı, cazibeli kadın. Erkek 0
Aleyna Esenlik ve güzelliklere sahip, esenlik içinde olan Erkek 3
Algül Kırmızı gül. Erkek 0
Alım Gözü gönlü çeken nitelik, çekicilik, gönül çelen güzellik, albeni Erkek 0
Alkan Kırmızı kan. Alkan bey: Türk denizci. Selçuklula­rın egemenliğindeki İznik'te Ebu'lKasım'ın donanma komutanı. Erkek 0
Alkım Gökkuşağı. Al­kım (Uluğ Bahadır) Türk Arkeolog. Erkek 0
Alkın 1. Sevdalı, aşık, vurgun. 2. El çırpma, övme. Erkek 0
Alkız Kırmızı yanaklı,sağlıklı kız. Erkek 1
Almila Elma gibi kırmızı yanaklı güzel Erkek 0
Almina Al elma Erkek 6
Almira Pınar Almira isminin anlamı :ay tutulması sırasında ayın çevresinde görünen kızıllık

Pınar isminin anlamı :Yerden kaynayıp çıkan su, kaynak, çeşme. Bir suyun çıktığı yer, su başı. Kaynak suyunun devamlı aktığı yer
Erkek 0
Alp Emre Alp isminin anlamı :1. Eski Türklerde kahraman, yiğit, cesur, bahadır, pehli­van. 2. Seyfi kola mensup, savaşçı, fütüvvct ehli. Alperen, Alpgazi. Bu isim İslam'dan sonra da Türkler ara­sında kullanılmaya devam etti

Emre isminin anlamı :Aşık. Mübtela. Vurgun
Erkek 0
Alpay Cesur, yiğit kimse. Erkek 0
Alper (bkz. Alp). Erkek 0
Alpike Kahraman kraliçe Erkek 0
Altan 1. Sabahın güneş doğarkenki zamanı. 2. Hakanlara ve­rilen unvan, sultan, padişah. Erkek 0
Alya 1. Yüksek yer, yük­seklik. 2. Gök, sema. Erkek 0
Amine Gönlü emin, kal­binde korku olmayan Peygamber'in (s.a.s) annesinin adı. (bkz. Emine). Erkek 0
Andaç Bir kimseyi hatırlamak için saklanan şey, hatıra Erkek 0
Andaç Armağan,hediye Erkek 0
Anıl 1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan. Erkek 0
Anıl Berk Anıl isminin anlamı :1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan

Berk isminin anlamı :1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak.
Erkek 0
Anka Kaf Dağı'nda bulunduğu söylenen masal kuşu Erkek 0
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 0
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 0
Aras Sahip çıkılan buluntu, Doğu anadoluda bir ırmağın adı Erkek 0
Aras ege ArasKalın Yün, At kılı anlamında (Aras nehri)
Mert1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan.
Erkek 1
Arcan Saf,temiz Erkek 0
Arda 1. Eskiden bazı ça­vuşların elde tuttukları uzun değnek. 2. İşaret için dikilen değnek3. Çık­rıkçı kalemi. 4. Sonra gelen. Erkek 0
Arel Temiz, dürüst kimse. Erkek 0
Argün Temiz, aydınlık gün. Erkek 0
Arıkan Temiz soy. Erkek 0
Arın 1. Temiz, arı, saf. 2. Alın. 3. Yüz, cephe. Dağların, tepele­rin yüzü. Erkek 0
Arkan 1. Temiz, ari kan­dan gelen. 2. Üstün galip. Arkan (Seyfı) Türk mimar (19031966). Erkek 0
Arkın Yavaş, ağır, sa­kin, gelecek yıl. Erkek 0
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 0
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 0
Arman 1. Hasret, özle­me. 2. Zahmet, sıkıntı. 3. Teessüf. 4. Pişmanlık. Erkek 0
Armina Emine, korkusuz, yürekli Erkek 1
Arnisa Çok namuslu kadın Erkek 0
Arsen Erkek 2
Arsu Su kadar berrak Erkek 1
Arsun Yüreğindeki temizliği yansıtan Erkek 0
Artaç Taç Utanma duygusunu baş tacı eden Erkek 0
Artun Gururlu, kendine güveni olan, vakur. Erkek 0
Aryan Operada sanatçının orkestra eşliğinde söylediği uzun şarkı Erkek 0
Arzela Kendi kendine olan dağ çiçegi Erkek 0
Arzu 1. İstek, bahşiş. 2. Emel, heves, meyl. 3. Özlemek, müş­tak olmak. "Arzum" olarak da kulla­nılır. Meşhur halk hikayelerinde Kamber'in sevgilisi. Erkek 2
Arzu Naz Naz yapan,nazenin. Erkek 0
Arzucan Candan isteyen. Erkek 0
Arzugül İstenilen,beğenilen gül. Erkek 0
Arzuman (bkz. Arzu). Erkek 0
Asalbike Gerçek hanım, gerçek güzel Erkek 0
Asel Bal, Cennetteki dört sudan biri Erkek 0
Asena Dişi kurt, güzel kız Erkek 0
Asi İsyan Eden, İsyankar;
Haydut, Bozguncu, Şaki;
Söz Dinlemeyen, İtaat Etmeyen (Tıpkı “Âsiye” ismi gibi bu isim de Hz. Muhammed tarafından değiştirilmiştir;
Hz. Muhammed, “Âsi” isimli bir sahabiye “Muti/Mûti” (İtaat Eden, İtaatkar, Uysal) ismini takmıştır.)
Erkek 0
Aslı 1. Asıl, tek, dip, kü­tük, temel, esas, kaide, kural, hakikat. 2. Soy, sop, nesep. 3. Bir şeyin belli başlı kısmı, başlangıç, baş yer, sıhhat. 4. Hakiki, esaslı, halis, safi. 5. Esasen, zaten, başlıca, en ziyade, hakikaten. Erkek 0
Aslıcan Özü can gibi sevgili Erkek 0
Aslıhan Han soyundan gelen. Erkek 0
Aslım Özü geçmişe ait Erkek 0
Aslınaz Nazlı olması geçmişinden gelen. Erkek 0
Aslınur Nur saçan bir geçmişi olan. Erkek 0
Aslısu Geçmişi su gibi berrak ve temiz Erkek 0
Asrın Çağdaş, bu çağa ait olan, çağa uygun olan Erkek 0
Asu 1.Afacan 2. Isyan eden Erkek 0
Asutay Hırçın tay. Erkek 0
Asya Dünyadaki kıtala­rın en büyüğü. Erkek 0
Ata 1. Baba. 2. Soyun geçmişte yaşamış ferdi. 3. Vermiş, veriş. Bağışlama, ihsan. 4. Yesevi ta­rikatında mürşid. Ata b. Ebi Rabah: Fıkıh alimi (Mekke 733). Ebu Meysere b. Ebu Hüseyin elFikri'nin azatlı kölesiydi. Birçok hadis rivayet etmiştir. Erkek 0
Atacan (bkz. Ata). Erkek 0
Atakan 1. Düşünmek­sizin her işe sokulan adam. 2. İleri atı­lan. Erkek 0
Atalay (bkz. "Ata"). Ünlü, namlı, şöhretli. Atalay Mah­mut, Türk güreşçi. Balkan, Avrupa, Dünya ve Meksika Olimpiyatları şampiyonu oldu (1968). Erkek 0
Ataman (bkz. "Ata"). 1. Ata kişi, başkan, önder. 2. Don ka­zaklarının önderlerine verilen ad. Erkek 0
Atay Bilinen, tanınmış. Erkek 0
Ateş Yanıcı maddelerin yanmasıyla ısı ve ışığın ortaya çıkması Erkek 0
Atıl Girişken ol, ilerle­mek için çaba göster. Erkek 0
Atılgan 1. Karşısına çıkabilecek engellerden ve tehlikeler­den korkmadan her zaman ileriye atı­lan. 2. Karşı çıkan, çekinmesi olma­yan, cüretkar. 3. Hevesli. Erkek 1
Atınç Atılgan / Atak Erkek 0
Aybar 1. Gösterişli, hey­betli, görkemli. 2. Korku veren. Erkek 0
Ayben Ay benizli. Erkek 0
Ayberk 1. Sağlam ay, sağlam kişilik. 2. Şimşek, ay'ın şim­şek gibi parlaklığı. 3. Yaprak, ay yap­rağı. Erkek 0
Aybüke Eski Türk kadın isimlerinden Erkek 0
Ayca Ay gibi güzel, ışıklı, parlak. Erkek 0
Ayça 1. Ayın yeni doğ­duğu günlerdeki şekli, yeni ay, hilal. 2. Cami kubbelerine ve minare külah­larına konulan hilal şeklindeki süs. 3. Ay kadar güzel, aydınlık. Erkek 0
Ayçin Ayçın, ay gibi, aya benzer Erkek 0
Ayda Dere kıyılarında yetişen bir bitki - Parmakları, endamı güzel kadın Erkek 0
Aydil Güzel, parlak, aydınlık gönül Erkek 0
Aygen 1. Dost, arkadaş. 2. Sevgili, yar. 3. Temiz yaratılıştı. Erkek 0
Aykan Soylu, asil, te­miz kişi. Erkek 0
Aylis cennette bi bahçe. Ay parçası, ışıltısı Erkek 1
Ayperen Yiğit, bahadır Erkek 0
Aysen Ay gibi güzel. Parlak ve nurlu. Erkek 0
Ayşan Ay gibi şanlı, gör­kemli, parlak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Aytaç Başa takılan ay şeklinde taç. Erkek 0
Aytek Ay gibi (Eski Türkçede tek/teg olarak kullanılmış­tır). Erkek 0
Aytunç Ay gibi güzel,tunç kadar sağlam Erkek 0
Ayyüce Ay gibi aydınlık nurlu ve yüce olan er Erkek 0
Azer Azerbaycan kelimesinin kökü olan Azer'den.. Erkek 0
Azra 1. Bakire, kızoğlan kız. 2. Ayak değmemiş kum. 3. Delinmemiş inci. 4. Hz. Meryem'e verilen adlardan. 5. Medine şehrinin adların­dan biri. 6. Masal kahramanı "Vamık"'ın sevgilisi. Erkek 0
Bahar 1. Kışla yaz arasındaki mevsim. 22 Mart'la Haziran arası, ilkyaz. 2. Güzellik, güzel. 3. Sığır gözü, papatya, sığır papatyası, sarı papatya. 4. Put, çelipa, sanem. 5. Atılmış pamuk. 6. Ölçek. 7. Karanfil, tarçın, karabiber gibi kokulu şey. Erkek 0
Balca Bal damlası, bal gibi Erkek 0
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Banu 1. Kadın hatun, hanım. 2. Kraliçe, prenses. 3. Gelin. 4. Şarap ve gül suyu gibi şeylerin şişesi. 5. Yusuf ve Zeliha öyküsünün kadın kahramanı Banu Hanım (Cevheriye Banu). Türk halk şairi. (18641914 Çankırı). Kadiri tarikatı bağlılarından. Erkek 0
Baran 1. Yağmur. Mevsimi Baran, yağmur mevsimi. Erkek 0
Baransel (bkz. Baran). Erkek 0
Barın 1. Bütün, hep. 2. Güç kuvvet. 3. Göğüs. 4. Moğol devrinde Orta Asya'da büyük beyliklerden biri. Erkek 0
Barış 1. Savaşsızlık durumu. 2. Savaştan sonra silah bırakma, uzlaşma sulh. 3. Dirlik, düzenlik. Erkek 0
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Barkın Yolculuk eden, yolcu gezgin. Erkek 0
Barlas Kahraman, savaşçı. Erkek 0
Bars l. Kaplana benzeyen yırtıcı hayvan. 2. Arı oğuluİsim olarak kullanılmaz. Barsbay: (elMelikü'1Eşref (Öl. 1438). Mısır Memluklan sultanı. Çerkez hanedanındandır. Erkek 0
Başak Sağlam, dayanıklı. Erkek 0
Başar Başarılı ol, işi sonuçlandır. Erkek 0
Başer (bkz. Başar). Erkek 0
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 0
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 0
Batıhan (bkz. Batı). Erkek 0
Batıray (bkz. Batır). Erkek 0
Batu Üstün gelen, gücü yeten, galip. Erkek 0
Batur Kahraman, yiğit, cesur, bahadır. Erkek 0
Baycan (bkz. Baybaş). Erkek 0
Bayhan Zengin ve güçlü Erkek 0
Baykal Yaban kısrağı. Moğolistandaki büyükgöl Erkek 0
Baysal Dirlik düzenlik içinde, sakin,gürültüsüz. Erkek 0
Bayülken Göğün 16.katında oturan barış tanrısı Erkek 0
Begüm Saygıdeğer kadın, hanımefendi - Hint prenseslerine verilen san Erkek 0
Belin Şaşkınlık, hayret Erkek 0
Bengisu Ebedilik, ölümsüzlük veren su, Abı hayat. Erkek 0
Bengü Ebedi, sonu olmayan. Erkek 0
Bengül Üzerinde benekler bulunan gül Erkek 0
Bensu Su gibi aziz benlik Erkek 0
Berat ozan 1. Resmi belge, imtiyaz belgesi. 2. Osmanlıda bir kimseye verilen nişan, rütbe veya toprak imtiyazını gösterir belge. Erkek 0
Beray Ay'ın en ışıltılı, en parlak hali Erkek 0
Berfin 1. Kardan yapılmış. 2. Tertemiz, kar gibi beyaz. Erkek 0
Beril Arınmış, aklanmış Erkek 0
Beril Su Beril isminin anlamı :Arınmış, aklanmış
Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Erkek 0
Berin 1. En yüksek, çok yüce. 2. Soylu. Erkek 0
Berk 1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak. Erkek 0
Berkan 1. Şakıma, parıldama. 2. Kıvırcık tüylü kuzu postu kürkü. Erkek 0
Berkant Güçlü, bozulmaz, yemin. Erkek 0
Berkay (bkz. Berk). Erkek 0
Berke 1. Kama. 2. Altınordu hükümdarı. Cengiz Han'ın torunu ve Cuci'nin 3. oğludur. Erkek 0
Bermal Dağ tepesi, doruk (bkz. Şahika, zirve). Erkek 0
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 0
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 0
Berrak 1. Duru, saf, bulanık olmayan, nurlu. 2. Şimşek, parıltı. 3. Kulağa hoş gelen ses. Erkek 0
Beste 1. Kapalı, bağlı, bitiştirilmiş bağlanmış. 2. Müzikte, şarkının makam ve ahengi. Erkek 0
Betigün Beti + Yüz (Bet: benizdeki gibi) Gün: Aydınlık, aydınlık yüz Erkek 1
Betil/Betül Temiz, iffetli Erkek 0
Bike Benzersiz, eşsiz Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Bilge Bilgili, iyi geniş, derin, bilgi sahibi kimse Kadın ve erkek adı olarak kullanılır. Erkek 1
Bilun Yarım Ay Erkek 0
Bingül Bin gülün güzelliğinde Erkek 0
Birant 1. Özel, tek yemin. 2. Özelliği olan yemin. Erkek 0
Biricik Tek, bir tane, emsalsiz Erkek 0
Birsu Özel bir su, biricik su gibi Erkek 0
Bora Araziden çıkan şiddetli rüzgar. Erkek 0
Boran Rüzgar, şimşek, gökgürültüsü, sağanak yağmurun birlikte olduğu iklim hadisesi. Boran Hatun: Emevi halifesi Me'mun'un zevcesi. Erkek 0
Boray kahraman yürekli,cesur, önde gelen örnek insan anlamına geliyor. Erkek 0
Bucak Genellikle, geniş verimli bakımlı alanlara verilen ad Erkek 0
Buğra 1. Büyük erkek deve, iki hörgüçlü deve. 2. Turna kuşu, turna sürüsünün önünde uçan turna horozu. 3. Harizm hükümdarlarından birinin lakabı. Erkek 0
Buket Çiçek demeti. Erkek 0
Bulem Ay Parçası, Ayın 14’ü Gibi Güzel, Ay Yüzlü Erkek 0
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Burahan 1. Delil hüccet. 2. Hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan ayıran delil. 3. İlahi aydınlık. Erkek 0
Burcu Güzel koku. Erkek 0
Burç 1. Süryanice Burgus kelimesinin Arapçalaştınlmış hali. 2. Kalenin köşelerine yapılan daha yüksek ve daha kalın çıkıntı kule. 3. Yuvarlak bina. 4. Güneşin ayrıldığı oniki kısımdan herbiri. 5. Tek hisar. Erkek 0
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Burçin Dişi geyik. Erkek 0
Can 1. Can, ruh. Hayat. 2. Güç, kuvvet, hayatiyet, dirilik. 3. Gönül, yakın dost, çok sevilen arkadaş. 4. Mevlevi ve Bektaşi tarikatlarında dervişlerin birbirlerine hitabı. 5. Kişi, fert. 6. Sevgili. Erkek 0
Canalp Özünde yiğitlik, güçlülük olan kimse. Cana yakın yiğit. Erkek 0
Canberk Güçlü, sağlam kimse. Erkek 0
Candaş Dost, yoldaş Erkek 0
Canel İçten uzatılan el, dostluk eli Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1
Caner Delikanlı, genç, dinamik Can ve er kelimelerinden birleşik isim. Erkek 0
Cankat Yaşamına can ekle, sevinçle dol Erkek 1
Cankut 1. Kişinin mutluluğu talihi, şansı, uğuru. 2. Mutlu talihli kimse. Erkek 0
Cansın Canım gibisin, canımsın. Erkek 0
Cansu 1. Hayat veren su, tazelik. 2. Sevgili, sevimli. Erkek 0
Ceren Halk ağzında "ceylan" anlamına gelir. Erkek 0
Çağan Bayram, şenlik. Erkek 0
Çağdaş Aynı çağda yaşayan, çağa uygun Erkek 1
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Çağla Olgunlaşmamış meyve, bazı meyvelerin olgunlaşmadan, henüz yeşilken yenen hali. Erkek 0
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 0
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 0
Çağman Çağın insanı. Erkek 0
Çağrı 1. Çakır gözlü. 2. Mavi hareli göz. Çağrı bey (9901060). Büyük Selçuklu devleti hükümdarı Tuğrul beyin kardeşi. Çağrı bey müslüman olduğunda Davud ismini aldı. Kardeşi Tuğrul ise Muhammed ismini almıştır. Erkek 1
Çakın Şimşek, parıltı Erkek 0
Çelen Yakışıklı, saçak, akıllı Erkek 0
Çevrim Girdap, sürekli değişim, anafor Erkek 0
Çığır Çığın açtığı iz, yol - Yenilikçilik Erkek 0
Çiçek 1. Bitkilerin üreme unsurlarını ihtiva eden renkli veya beyaz renkte açan, çok defa kokulu, sonradan meyve veya tohum haline gelen kısımları (bkz. Şükûfe). 2. Bitki, çiçek açan bitki. 3. Bazı şeylerin toz haline getirilmiş özü, kükürt çiçeği. 4. Kumaş veya başka şeyler üzerine yapılan renkli veya renksiz süsleme. Erkek 0
Çiğdem Zambakgillerden, soğanlı otsu, çeşitli renklerde çiçek açan kır bitkisi, mahmur çiçeği. Erkek 0
Çilay Ayın üzerinde beliren açık renk lekeler. Erkek 0
Çilem öykü Çilem : Çilem öykü
Öykü : Hikaye / Masal
Erkek 0
Çiler Güzel öten, güzel ötüşlü Erkek 0
Çisem Çiseleyen yağmur Erkek 0
Çolpan 1. Çoban yıldızı. 2. Aciz, beceriksiz, zavallı. 3. Zühre, venüs. Erkek 0
Dalan 1. Biçim, şekil. 2. İnce, narin, zarif. Erkek 0
Dalay Deniz. Erkek 0
Damla 1. Bir sıvıdan ayrılarak düşen parça halinde, küçük miktar, katre. 2. Belli miktarlarda akıtılarak kullanılan ilaç. Erkek 0
Darcan 1. Aceleci, sıkıntılı. 2. Serçe. Erkek 0
Defne Akdeniz ikliminde yetişen, yapraklan sert ve üst yüzleri parlak açık sarı çiçek ve güzel kokan defnegillerden bir ağaç. Erkek 0
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Demet 1. Bağlanarak, oluşturulan deste. 2. Biçilip bağlanmış ekin. 3. Bir kaynaktan çıkan ışıkların meydana getirdiği ışık destesi, hazne. Erkek 0
Deniz 1. Büyük su kütlesi. 2. Büyük su kütlesindeki dalgalanma. Erkek 0
Deren Derleyen, toplayan, ekini biçip toplayan. Erkek 0
Derin Yüzeyi tabanından uzak olan Erkek 0
Destan 1. Hikaye, kıssa. 2. Hile, mekr, tenvir. 3. Rüstem'in babasının lakabı. Erkek 0
Deste 1. Demet, tutam, takım. 2. Kabza, tutacak yer. 3.On yapraklık altın varak defteri. Erkek 0
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 0
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 0
Devrim 1. Hareket halinde bir şeyin bir eğri çizerek dönmesi, devretmesi. 2. Köklü değişiklik, inkılap. 3. Eski olduğu fark edileni yıkıp yerine yeni olduğu farz edileni koymak. 4. İhtilal. Erkek 0
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Didem Gözüm. Erkek 1
Didil 1. Kır hayatını konu edinen yazı veya şiir, aşk hakkında. 2. Küçük ve şairane resim. 3. İçten ve saf aşk. Erkek 0
Dİla naz İçten gönülden seven Erkek 1
Dilay Gönlü aydınlatan ay. Erkek 0
Diler İsteyen, dileyen Erkek 0
Dilmen 1. Güzel. 2. Güzel dil bilen, konuşan, söz söyleyen. Erkek 0
Dilşat Gönlü Şen, Yüreği Sevinçli, Gönlü Hoş, Neşeli; Dil ve Şad Anlamlarını İfade Eder. Erkek 0
Dinç Gücü kuvveti yerinde ve sağlıklı. Erkek 0
Doğa Tabiat karşılığı olarak kuraldışı uydurulmuş kelime. Erkek 0
Doğaç Önceden düşünülüp hazırlanmadan ortaya çıkan düşünce, eylem üreten, kendiliğinden olan Erkek 0
Doğan Kartalgillerden, alıştırılarak kuş avında kullanılan, yırtıcı bir kuş. Erkek 0
Doğuş Yaradılış Erkek 0
Duru Saf, berrak. Erkek 4
Duyal Duygulu duyarlı çabuk duygulanan Erkek 1
Dünya Yeryüzü Erkek 0
Ebru 1. Kaş. 2. Bulut renginde, buluta benzer, bulut gibi dalgalı, bulutlu. 3. Kağıt üzerine kendine has usulle yapılan, mermer, damarları gibi dalgalı şekilli süsleme. Ciltçilikte ve hüsnü hat'ta kullanılır. Erkek 0
Ece 1. Baş reis. 2. Kraliçe. 3. Ana. 4. Yaşlı kadın. Erkek 3
Ecem Kraliçem, benim sultanım Erkek 0
Eda naz EDALI NAZLI Erkek 0
Efe 1. Ağabey, büyük kardeş. 2. Yiğit, cesur. 3. Kabadayı. Erkek 0
Ege 1. Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her halinden sorumlu olan. 2. Yaşça büyük, ulu. 3. Sahip. Erkek 0
Egemen Hakim, hüküm süren karşılığı olarak kullanılan bu kelime, hem kök, hem de ek olarak yanlıştır. Türkçe'de ne "eğe" kökü, ne de "manmen" şeklinde isim yapım eki vardır. Erkek 0
Ejder Bir masal yaratığı, korkulan, güçlü Erkek 1
Ekim 1. Toprağa ürün ekme işi. 2. Yılın onuncu ayı. Erkek 0
Ela Sarıya çalan kestane rengi, göz rengi. Erkek 0
Elçin Deste / Demet / Bir kerede ele alınabilecek kadar az olan nesne Erkek 0
Eldemir Demir gibi güçlü el. Erkek 0
Elem Ağrı. Acı. Keder. Sancı. Dert. Gam. Kaygı. Erkek 0
Elis Güzel kokulu bir çicek. İsim hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olan ziyaretçilerimiz bize uluşabilirler Erkek 0
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Elvin Cennet çiceği, Gökkuşağının her bir tayfına verilen isim, Sıcak Erkek 0
Emre Aşık. Mübtela. Vurgun. Erkek 0
Ender çok az, çok seyrek, çok az bulunur, pek nadir. Erkek 0
Ener En yiğit, en kahraman kişi. Erkek 1
Enginsu Açık deniz. Erkek 0
Eray Erken ay, ilk ay, ayın ilk günlerinde doğan (bkz. İlkay). Erkek 0
Erberk Şimşek gibi yiğit. Erkek 0
Erbil Erbil :Yürekli, cesur olarak kabullen" anlamında kullanılan bir ad. Erkek 0
Erçin Merdiven, basamak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Erden Bekaret / İnsan eli değmemiş /Erkenden Erkek 1
Erem Ulaşmak, kavuşmak için çaba gösteren Erkek 0
Eren 1. Yetişen, ulaşan, vasıl olan. 2. İyi yetişmiş kişi. 3. Cesur, yiğit adam. 4. Ermiş. 5. Koca, zevc. 6. Kişi, şahıs. Erkek 0
Erenay (bkz Eren). Erkek 0
Ergin 1. Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş. 2. Haklarını kendi kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan kimse ( bkz. Reşid). Erkek 0
Erim Sevgi, mutlu haber Erkek 0
Erinç Rahat, dirlik Erkek 0
Ertaç Erkekliği taç gibi taşıyan Erkek 0
Ertan Dericilerin,, yaprağıyla sahtiyan (deri) boyadıkları bir nevi ağaç. Erkek 4
Ertem Erdem / Fazilet Erkek 0
Erten 1. Sabah güneşin doğduğu zaman. 2. Gün. Erkek 0
Ertürk Yiğit Türk, Kahraman Türk; Türker, Er + Türk Erkek 0
Esat Çok uğurlu ve mutlu. Erkek 0
Esen Sağ, salim, sağlıklı Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Eser 1. Nişan, alamet, iz. 2. Etki, tesir. 3. Yok olmuş bir nesneden kalma parça. 4. Bir kişinin ortaya koyduğu mahsul, telif. 5. Hadis, hadis ilmi. 6. İmal, icat. 7. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Esin 1. Rüzgar, sabah rüzgarı. 2. İlham, çağrışım. Erkek 0
Eslina Dünyalar güzeli anlamındadır. Erkek 3
esmira Azeri kökenli bir isim olup, Zümrüt taşı anlamındadır. Erkek 31
Evgin Telaşlı, aceleci Erkek 0
Gülümser Gülümseyen kişi. Erkek 0
Kıvanç 1. Sevinç, memnuniyet. 2. Övünen, güvenen, iftihar eden. Erkek 0
Laren İYİ HUYLU TEMİZ DÜRÜST Erkek 0
Levin Renk, boya Erkek 0
Meğra Parıldayan Işık Erkek 0
Misra Şiirin bir satırı Erkek 0
Nergiz Çiçek, Bir Süs Bitkisi; Güzelin Gözü, Güzel Gözlü Olan Anlamındadır. Erkek 0
Nurselin Nur :1. Aydınlık, parıltı, parlaklık, niran. 2. Mekke'deki Hıra dağı. Işığın bir şeye yansımasından meydana gelen parlaklık. Zünnureyn: Hz. Peygamberin 2 kızıyla evlendiği için Hz. Osman'a verilen unvan, onur sahibi. Kur'anı Kerim'in 24. suresinin adı. - Selin :1. Gür akan su. 2. Orta Asya'da yetişen, bodur, sürekli yeşil kalan bitki. Erkek 0
Nurseza Nura layık , ışığa ve aydınlığa layık. Nur ve seza kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Erkek 0
Olcan Ay Mutlu, ongun; Rastlantıları düzenlediği ve böylece de insanlara iyi ya da kötü durumlar hazırladığı sanılan şey, şans, talih Erkek 0
ödül Mükafat, Karşılık; Armağan, Hediye; Madalya, Başarı Armağanı Erkek 0
Öznil Nil nehri gibi verimli. Erkek 0
Sadem DURU ,SAF DEMEK Erkek 0
Sare Sare :Saf, temiz, kalabalık, topluluk anlamları da var(Osmanlıca) Erkek 0
Su Eda Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Eda isminin anlamı :1. Naz, cilve. 2. Kurum, caka. 3. Alınan şeyi geri ödeme. 4. Bir vazifeyi yerine getirmek.
Erkek 0
Sude Sürmüş, sürülmüş, ezilmiş Erkek 0
Tanya Danimarka lisanından alınma. (Ermenice) Erkek 1
Tuana Cennet bahçesine düşen ilk yağmur damlası Erkek 0
Tuğsen Baş tacı anlamına gelmektedir. Bu isim hakkında daha fazla bilgi sahibi ziyaretçilerimiz bize ulaşabilirler. Erkek 0
Yiğit mert 1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan. Erkek 0
Yusuf Emir 1. Hz. Ya'kub (a.s.)'un oğlu olan peygamber Hz. Yusuf. 2. İbranice; inleyen, ah eden, inilti. Erkek 0