Bebek isimleri
www.bebekisimleri.gen.tr
bebek isimleri
Erkek isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Kız isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Otomatik Ara :
rastgele isim arama
22.500 adet bebek isimlerine sitemizden ulaşabilirsiniz
Ana Sayfa Erkek isimleri Kız isimleri En güzel bebek isimleri En güzel erkek isimleri En güzel kız isimleri Alevi isimleri İsim aramaBebek isminin önemi
Kur-an'da geçen bebek isimleri
Allah'ın 99 ismi
Bebek ismi nasıl konulur
Bebeğin kulağına ismin okunması
Bebeklere isim neden verilir
İsim ne zaman konulmalıdır ?
Bebek isminin önemi
Bebeğin nüfusa kayıt ettirilmesi


Modern isimler

Web sitemizde modern isimlere ulaşabilirsiniz, bebeğiniz için en güzel isimleri seçerek, karar vermenize yardımcı olabiliriz.

İsim Anlamı Cinsiyet Puan
ranya ince bakış Erkek 10259
Açangül (bkz. Gül). Erkek 1285
Açelya Kokusuz, fundagillerden çeşitli renklerde çiçek­ler açan bir bitki. Erkek 6574
Açılay Ayın dolunay halinde olmaya başlaması Erkek 2468
Ada Dört Tarafı Sularla Çevrili Kara Parçası Erkek 6019
Adal "Adın yayılsın, ün kazan" manasında. Erkek 5711
adelina 1.hanım hanımcık. 2.çok güzel ve merhametli olan Erkek 8575
Afet 1. Büyük felaket, bela, musibet. 2. Çok güzel kadın, dil­ber Erkek 1744
Afife (bkz. Afif). IV. Mehmed'in hanımı. Erkek 1976
Afitap Güneş / Çok güzel Erkek 1966
Ağça Temiz, saf Erkek 10
Ahenk 1. Uygun, uyum düzen, armoni. 2. Renkler arasında uygunluk. Sesler arasında uygunluk, düzen, makam. 3. Çalgılı eğlenceSaz takımınca icra edilen beste. 4. Kasıt, niyet. Erkek 1509
Ahsen Daha güzel, çok gü­zel, en güzel. Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Ahseni takvim: En gü­zel şekil. Kur'anı Kerim'in Tin sure­sinin 3. ayetinde insanın ahseni tak­vim üzere yaratıldığı beyan buyurulmaktadır. Ahsen kelimesi, Kur'an'da 16 yerde zikredilmiştir Erkek 12299
Ahu 1. Ceylan, karaca, gazal. 2. Güzel, ince alımlı kadın. 3. Gözleri ceylan gözüne benzeyen ka­dın. 4. Kardeş, dost Erkek 3053
Ahu Naz Nazlı güzel,nazenin. Erkek 1618
Ahucan Çok güzel dost. Erkek 1368
Ahueda Nazlı güzel. Erkek 1411
Ahuela Çok güzel gözlü. Erkek 2284
Ahugül Çok güzel. Erkek 1244
Ahugüzar Becerikli güzel. Erkek 1203
Ahunur Göz kamaştıran güzelliğe sahip olan. Erkek 1779
Ahuse Coşkulu güzellik Erkek 2458
Ahuşen Güzel ve neşeli. Erkek 1168
Ajda 1. Filiz sürgün. 2. Çentik çentik olan şey Erkek 2945
Ajlan Hızlı, çabuk, telaşlı Erkek 4962
Akasya Küçük sıra yapraklı, gölgeli küçük cinsleri süs için yetiştirilen baklagillerden bir ağaç. Salkım ağacı da denir. Erkek 2556
Akel 1. Doğru, dürüst iş­ler yapan kimse. Dürüst, güvenilir er­kek. Erkek 2014
Akgün Mutlu, sevinçli gün. Erkek 1149
Aksevil (bkz. Sevil). Erkek 902
Aksu 1. Temiz, pırıl pı­rıl su gibi. 2. Nehir Erkek 1279
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 10
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 10
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 1712
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 10
Ala Ela karışık renkli, alaca; Benekli; Tam olgunlaşmamış, yarı olmuş Erkek 2579
Alagül Çok renkli gül. Erkek 1982
Alçiçek Kırmızı çiçek. Erkek 962
Alçin Kırmızı renkli küçük bir kuş türü Erkek 3132
Aleda Nazlı, kaprisli Erkek 4449
Alev 1. Ateşten ve yanı­cı cisimlerden çıkan parlak, çeşitli şe­killere giren gazlardan meydana gelen şeffaf dil, yalım. 2. Aşk ateşi, sevda. 3. Alımlı, cazibeli kadın. Erkek 2609
Aleyna Esenlik ve güzelliklere sahip, esenlik içinde olan Erkek 13591
Algül Kırmızı gül. Erkek 1369
Alım Gözü gönlü çeken nitelik, çekicilik, gönül çelen güzellik, albeni Erkek 12
Alkan Kırmızı kan. Alkan bey: Türk denizci. Selçuklula­rın egemenliğindeki İznik'te Ebu'lKasım'ın donanma komutanı. Erkek 2420
Alkım Gökkuşağı. Al­kım (Uluğ Bahadır) Türk Arkeolog. Erkek 7443
Alkın 1. Sevdalı, aşık, vurgun. 2. El çırpma, övme. Erkek 5962
Alkız Kırmızı yanaklı,sağlıklı kız. Erkek 1430
Almila Elma gibi kırmızı yanaklı güzel Erkek 9792
Almina Al elma Erkek 11054
Almira Pınar Almira isminin anlamı :ay tutulması sırasında ayın çevresinde görünen kızıllık

Pınar isminin anlamı :Yerden kaynayıp çıkan su, kaynak, çeşme. Bir suyun çıktığı yer, su başı. Kaynak suyunun devamlı aktığı yer
Erkek 1991
Alp Emre Alp isminin anlamı :1. Eski Türklerde kahraman, yiğit, cesur, bahadır, pehli­van. 2. Seyfi kola mensup, savaşçı, fütüvvct ehli. Alperen, Alpgazi. Bu isim İslam'dan sonra da Türkler ara­sında kullanılmaya devam etti

Emre isminin anlamı :Aşık. Mübtela. Vurgun
Erkek 1281
Alpay Cesur, yiğit kimse. Erkek 5411
Alper (bkz. Alp). Erkek 5512
Alpike Kahraman kraliçe Erkek 1916
Altan 1. Sabahın güneş doğarkenki zamanı. 2. Hakanlara ve­rilen unvan, sultan, padişah. Erkek 6836
Alya 1. Yüksek yer, yük­seklik. 2. Gök, sema. Erkek 26135
Amine Gönlü emin, kal­binde korku olmayan Peygamber'in (s.a.s) annesinin adı. (bkz. Emine). Erkek 5101
Andaç Bir kimseyi hatırlamak için saklanan şey, hatıra Erkek 3266
Andaç Armağan,hediye Erkek 10
Anıl 1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan. Erkek 10595
Anıl Berk Anıl isminin anlamı :1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan

Berk isminin anlamı :1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak.
Erkek 1916
Anka Kaf Dağı'nda bulunduğu söylenen masal kuşu Erkek 4881
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 6580
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 10
Aras Sahip çıkılan buluntu, Doğu anadoluda bir ırmağın adı Erkek 41268
Aras ege ArasKalın Yün, At kılı anlamında (Aras nehri)
Mert1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan.
Erkek 3124
Arcan Saf,temiz Erkek 2909
Arda 1. Eskiden bazı ça­vuşların elde tuttukları uzun değnek. 2. İşaret için dikilen değnek3. Çık­rıkçı kalemi. 4. Sonra gelen. Erkek 11130
Arel Temiz, dürüst kimse. Erkek 43968
Argün Temiz, aydınlık gün. Erkek 10
Arıkan Temiz soy. Erkek 1888
Arın 1. Temiz, arı, saf. 2. Alın. 3. Yüz, cephe. Dağların, tepele­rin yüzü. Erkek 13749
Arkan 1. Temiz, ari kan­dan gelen. 2. Üstün galip. Arkan (Seyfı) Türk mimar (19031966). Erkek 1422
Arkın Yavaş, ağır, sa­kin, gelecek yıl. Erkek 2809
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 2013
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 10
Arman 1. Hasret, özle­me. 2. Zahmet, sıkıntı. 3. Teessüf. 4. Pişmanlık. Erkek 3903
Armina Emine, korkusuz, yürekli Erkek 3602
Arnisa Çok namuslu kadın Erkek 2374
Arsen Erkek 4981
Arsu Su kadar berrak Erkek 2077
Arsun Yüreğindeki temizliği yansıtan Erkek 2176
Artaç Taç Utanma duygusunu baş tacı eden Erkek 984
Artun Gururlu, kendine güveni olan, vakur. Erkek 3127
Aryan Operada sanatçının orkestra eşliğinde söylediği uzun şarkı Erkek 4446
Arzela Kendi kendine olan dağ çiçegi Erkek 4638
Arzu 1. İstek, bahşiş. 2. Emel, heves, meyl. 3. Özlemek, müş­tak olmak. "Arzum" olarak da kulla­nılır. Meşhur halk hikayelerinde Kamber'in sevgilisi. Erkek 4041
Arzu Naz Naz yapan,nazenin. Erkek 1599
Arzucan Candan isteyen. Erkek 1219
Arzugül İstenilen,beğenilen gül. Erkek 1078
Arzuman (bkz. Arzu). Erkek 1768
Asalbike Gerçek hanım, gerçek güzel Erkek 1107
Asel Bal, Cennetteki dört sudan biri Erkek 9565
Asena Dişi kurt, güzel kız Erkek 3136
Asi İsyan Eden, İsyankar;
Haydut, Bozguncu, Şaki;
Söz Dinlemeyen, İtaat Etmeyen (Tıpkı “Âsiye” ismi gibi bu isim de Hz. Muhammed tarafından değiştirilmiştir;
Hz. Muhammed, “Âsi” isimli bir sahabiye “Muti/Mûti” (İtaat Eden, İtaatkar, Uysal) ismini takmıştır.)
Erkek 7790
Aslı 1. Asıl, tek, dip, kü­tük, temel, esas, kaide, kural, hakikat. 2. Soy, sop, nesep. 3. Bir şeyin belli başlı kısmı, başlangıç, baş yer, sıhhat. 4. Hakiki, esaslı, halis, safi. 5. Esasen, zaten, başlıca, en ziyade, hakikaten. Erkek 9805
Aslıcan Özü can gibi sevgili Erkek 1800
Aslıhan Han soyundan gelen. Erkek 10
Aslım Özü geçmişe ait Erkek 2829
Aslınaz Nazlı olması geçmişinden gelen. Erkek 1542
Aslınur Nur saçan bir geçmişi olan. Erkek 3351
Aslısu Geçmişi su gibi berrak ve temiz Erkek 1731
Asrın Çağdaş, bu çağa ait olan, çağa uygun olan Erkek 5496
Asu 1.Afacan 2. Isyan eden Erkek 2832
Asutay Hırçın tay. Erkek 1915
Asya Dünyadaki kıtala­rın en büyüğü. Erkek 10396
Ata 1. Baba. 2. Soyun geçmişte yaşamış ferdi. 3. Vermiş, veriş. Bağışlama, ihsan. 4. Yesevi ta­rikatında mürşid. Ata b. Ebi Rabah: Fıkıh alimi (Mekke 733). Ebu Meysere b. Ebu Hüseyin elFikri'nin azatlı kölesiydi. Birçok hadis rivayet etmiştir. Erkek 5947
Atacan (bkz. Ata). Erkek 2159
Atakan 1. Düşünmek­sizin her işe sokulan adam. 2. İleri atı­lan. Erkek 4811
Atalay (bkz. "Ata"). Ünlü, namlı, şöhretli. Atalay Mah­mut, Türk güreşçi. Balkan, Avrupa, Dünya ve Meksika Olimpiyatları şampiyonu oldu (1968). Erkek 3733
Ataman (bkz. "Ata"). 1. Ata kişi, başkan, önder. 2. Don ka­zaklarının önderlerine verilen ad. Erkek 2429
Atay Bilinen, tanınmış. Erkek 5600
Ateş Yanıcı maddelerin yanmasıyla ısı ve ışığın ortaya çıkması Erkek 3678
Atıl Girişken ol, ilerle­mek için çaba göster. Erkek 1135
Atılgan 1. Karşısına çıkabilecek engellerden ve tehlikeler­den korkmadan her zaman ileriye atı­lan. 2. Karşı çıkan, çekinmesi olma­yan, cüretkar. 3. Hevesli. Erkek 1036
Atınç Atılgan / Atak Erkek 1279
Aybar 1. Gösterişli, hey­betli, görkemli. 2. Korku veren. Erkek 2033
Ayben Ay benizli. Erkek 3954
Ayberk 1. Sağlam ay, sağlam kişilik. 2. Şimşek, ay'ın şim­şek gibi parlaklığı. 3. Yaprak, ay yap­rağı. Erkek 4267
Aybüke Eski Türk kadın isimlerinden Erkek 6642
Ayca Ay gibi güzel, ışıklı, parlak. Erkek 7622
Ayça 1. Ayın yeni doğ­duğu günlerdeki şekli, yeni ay, hilal. 2. Cami kubbelerine ve minare külah­larına konulan hilal şeklindeki süs. 3. Ay kadar güzel, aydınlık. Erkek 185
Ayçin Ayçın, ay gibi, aya benzer Erkek 5709
Ayda Dere kıyılarında yetişen bir bitki - Parmakları, endamı güzel kadın Erkek 14214
Aydil Güzel, parlak, aydınlık gönül Erkek 1935
Aygen 1. Dost, arkadaş. 2. Sevgili, yar. 3. Temiz yaratılıştı. Erkek 2371
Aykan Soylu, asil, te­miz kişi. Erkek 4054
Aylis cennette bi bahçe. Ay parçası, ışıltısı Erkek 8912
Ayperen Yiğit, bahadır Erkek 1547
Aysen Ay gibi güzel. Parlak ve nurlu. Erkek 1238
Ayşan Ay gibi şanlı, gör­kemli, parlak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 17
Aytaç Başa takılan ay şeklinde taç. Erkek 4199
Aytek Ay gibi (Eski Türkçede tek/teg olarak kullanılmış­tır). Erkek 1758
Aytunç Ay gibi güzel,tunç kadar sağlam Erkek 4409
Ayyüce Ay gibi aydınlık nurlu ve yüce olan er Erkek 2131
Azer Azerbaycan kelimesinin kökü olan Azer'den.. Erkek 10
Azra 1. Bakire, kızoğlan kız. 2. Ayak değmemiş kum. 3. Delinmemiş inci. 4. Hz. Meryem'e verilen adlardan. 5. Medine şehrinin adların­dan biri. 6. Masal kahramanı "Vamık"'ın sevgilisi. Erkek 17439
Bahar 1. Kışla yaz arasındaki mevsim. 22 Mart'la Haziran arası, ilkyaz. 2. Güzellik, güzel. 3. Sığır gözü, papatya, sığır papatyası, sarı papatya. 4. Put, çelipa, sanem. 5. Atılmış pamuk. 6. Ölçek. 7. Karanfil, tarçın, karabiber gibi kokulu şey. Erkek 4757
Balca Bal damlası, bal gibi Erkek 2943
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2996
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Banu 1. Kadın hatun, hanım. 2. Kraliçe, prenses. 3. Gelin. 4. Şarap ve gül suyu gibi şeylerin şişesi. 5. Yusuf ve Zeliha öyküsünün kadın kahramanı Banu Hanım (Cevheriye Banu). Türk halk şairi. (18641914 Çankırı). Kadiri tarikatı bağlılarından. Erkek 4425
Baran 1. Yağmur. Mevsimi Baran, yağmur mevsimi. Erkek 5760
Baransel (bkz. Baran). Erkek 2037
Barın 1. Bütün, hep. 2. Güç kuvvet. 3. Göğüs. 4. Moğol devrinde Orta Asya'da büyük beyliklerden biri. Erkek 6031
Barış 1. Savaşsızlık durumu. 2. Savaştan sonra silah bırakma, uzlaşma sulh. 3. Dirlik, düzenlik. Erkek 5796
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1619
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Barkın Yolculuk eden, yolcu gezgin. Erkek 6944
Barlas Kahraman, savaşçı. Erkek 16092
Bars l. Kaplana benzeyen yırtıcı hayvan. 2. Arı oğuluİsim olarak kullanılmaz. Barsbay: (elMelikü'1Eşref (Öl. 1438). Mısır Memluklan sultanı. Çerkez hanedanındandır. Erkek 2724
Başak Sağlam, dayanıklı. Erkek 4765
Başar Başarılı ol, işi sonuçlandır. Erkek 2726
Başer (bkz. Başar). Erkek 1713
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 755
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 1409
Batıhan (bkz. Batı). Erkek 1558
Batıray (bkz. Batır). Erkek 1313
Batu Üstün gelen, gücü yeten, galip. Erkek 8499
Batur Kahraman, yiğit, cesur, bahadır. Erkek 2967
Baycan (bkz. Baybaş). Erkek 1649
Bayhan Zengin ve güçlü Erkek 1903
Baykal Yaban kısrağı. Moğolistandaki büyükgöl Erkek 10
Baysal Dirlik düzenlik içinde, sakin,gürültüsüz. Erkek 10
Bayülken Göğün 16.katında oturan barış tanrısı Erkek 10
Begüm Saygıdeğer kadın, hanımefendi - Hint prenseslerine verilen san Erkek 10
Belin Şaşkınlık, hayret Erkek 10
Bengisu Ebedilik, ölümsüzlük veren su, Abı hayat. Erkek 10867
Bengü Ebedi, sonu olmayan. Erkek 3310
Bengül Üzerinde benekler bulunan gül Erkek 1930
Bensu Su gibi aziz benlik Erkek 4703
Berat ozan 1. Resmi belge, imtiyaz belgesi. 2. Osmanlıda bir kimseye verilen nişan, rütbe veya toprak imtiyazını gösterir belge. Erkek 1497
Beray Ay'ın en ışıltılı, en parlak hali Erkek 17673
Berfin 1. Kardan yapılmış. 2. Tertemiz, kar gibi beyaz. Erkek 10494
Beril Arınmış, aklanmış Erkek 11883
Beril Su Beril isminin anlamı :Arınmış, aklanmış
Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Erkek 5062
Berin 1. En yüksek, çok yüce. 2. Soylu. Erkek 7232
Berk 1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak. Erkek 8902
Berkan 1. Şakıma, parıldama. 2. Kıvırcık tüylü kuzu postu kürkü. Erkek 6433
Berkant Güçlü, bozulmaz, yemin. Erkek 9753
Berkay (bkz. Berk). Erkek 8570
Berke 1. Kama. 2. Altınordu hükümdarı. Cengiz Han'ın torunu ve Cuci'nin 3. oğludur. Erkek 19242
Bermal Dağ tepesi, doruk (bkz. Şahika, zirve). Erkek 2539
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 6676
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 10
Berrak 1. Duru, saf, bulanık olmayan, nurlu. 2. Şimşek, parıltı. 3. Kulağa hoş gelen ses. Erkek 4762
Beste 1. Kapalı, bağlı, bitiştirilmiş bağlanmış. 2. Müzikte, şarkının makam ve ahengi. Erkek 5104
Betigün Beti + Yüz (Bet: benizdeki gibi) Gün: Aydınlık, aydınlık yüz Erkek 1046
Betil/Betül Temiz, iffetli Erkek 2433
Bike Benzersiz, eşsiz Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2457
Bilge Bilgili, iyi geniş, derin, bilgi sahibi kimse Kadın ve erkek adı olarak kullanılır. Erkek 3893
Bilun Yarım Ay Erkek 5427
Bingül Bin gülün güzelliğinde Erkek 1633
Birant 1. Özel, tek yemin. 2. Özelliği olan yemin. Erkek 1766
Biricik Tek, bir tane, emsalsiz Erkek 2505
Birsu Özel bir su, biricik su gibi Erkek 2927
Bora Araziden çıkan şiddetli rüzgar. Erkek 4917
Boran Rüzgar, şimşek, gökgürültüsü, sağanak yağmurun birlikte olduğu iklim hadisesi. Boran Hatun: Emevi halifesi Me'mun'un zevcesi. Erkek 6362
Boray kahraman yürekli,cesur, önde gelen örnek insan anlamına geliyor. Erkek 3399
Bucak Genellikle, geniş verimli bakımlı alanlara verilen ad Erkek 1168
Buğra 1. Büyük erkek deve, iki hörgüçlü deve. 2. Turna kuşu, turna sürüsünün önünde uçan turna horozu. 3. Harizm hükümdarlarından birinin lakabı. Erkek 10771
Buket Çiçek demeti. Erkek 3827
Bulem Ay Parçası, Ayın 14’ü Gibi Güzel, Ay Yüzlü Erkek 8861
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 979
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3825
Burahan 1. Delil hüccet. 2. Hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan ayıran delil. 3. İlahi aydınlık. Erkek 1089
Burcu Güzel koku. Erkek 6286
Burç 1. Süryanice Burgus kelimesinin Arapçalaştınlmış hali. 2. Kalenin köşelerine yapılan daha yüksek ve daha kalın çıkıntı kule. 3. Yuvarlak bina. 4. Güneşin ayrıldığı oniki kısımdan herbiri. 5. Tek hisar. Erkek 1349
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 4891
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Burçin Dişi geyik. Erkek 7562
Can 1. Can, ruh. Hayat. 2. Güç, kuvvet, hayatiyet, dirilik. 3. Gönül, yakın dost, çok sevilen arkadaş. 4. Mevlevi ve Bektaşi tarikatlarında dervişlerin birbirlerine hitabı. 5. Kişi, fert. 6. Sevgili. Erkek 6445
Canalp Özünde yiğitlik, güçlülük olan kimse. Cana yakın yiğit. Erkek 1745
Canberk Güçlü, sağlam kimse. Erkek 4599
Candaş Dost, yoldaş Erkek 1685
Canel İçten uzatılan el, dostluk eli Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1878
Caner Delikanlı, genç, dinamik Can ve er kelimelerinden birleşik isim. Erkek 4266
Cankat Yaşamına can ekle, sevinçle dol Erkek 1271
Cankut 1. Kişinin mutluluğu talihi, şansı, uğuru. 2. Mutlu talihli kimse. Erkek 1912
Cansın Canım gibisin, canımsın. Erkek 3773
Cansu 1. Hayat veren su, tazelik. 2. Sevgili, sevimli. Erkek 10438
Ceren Halk ağzında "ceylan" anlamına gelir. Erkek 18496
Çağan Bayram, şenlik. Erkek 6369
Çağdaş Aynı çağda yaşayan, çağa uygun Erkek 2145
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 6377
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Çağla Olgunlaşmamış meyve, bazı meyvelerin olgunlaşmadan, henüz yeşilken yenen hali. Erkek 5226
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 4932
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 10
Çağman Çağın insanı. Erkek 1703
Çağrı 1. Çakır gözlü. 2. Mavi hareli göz. Çağrı bey (9901060). Büyük Selçuklu devleti hükümdarı Tuğrul beyin kardeşi. Çağrı bey müslüman olduğunda Davud ismini aldı. Kardeşi Tuğrul ise Muhammed ismini almıştır. Erkek 6334
Çakın Şimşek, parıltı Erkek 1330
Çelen Yakışıklı, saçak, akıllı Erkek 10
Çevrim Girdap, sürekli değişim, anafor Erkek 10
Çığır Çığın açtığı iz, yol - Yenilikçilik Erkek 1176
Çiçek 1. Bitkilerin üreme unsurlarını ihtiva eden renkli veya beyaz renkte açan, çok defa kokulu, sonradan meyve veya tohum haline gelen kısımları (bkz. Şükûfe). 2. Bitki, çiçek açan bitki. 3. Bazı şeylerin toz haline getirilmiş özü, kükürt çiçeği. 4. Kumaş veya başka şeyler üzerine yapılan renkli veya renksiz süsleme. Erkek 2138
Çiğdem Zambakgillerden, soğanlı otsu, çeşitli renklerde çiçek açan kır bitkisi, mahmur çiçeği. Erkek 4373
Çilay Ayın üzerinde beliren açık renk lekeler. Erkek 1651
Çilem öykü Çilem : Çilem öykü
Öykü : Hikaye / Masal
Erkek 1729
Çiler Güzel öten, güzel ötüşlü Erkek 2596
Çisem Çiseleyen yağmur Erkek 7383
Çolpan 1. Çoban yıldızı. 2. Aciz, beceriksiz, zavallı. 3. Zühre, venüs. Erkek 3509
Dalan 1. Biçim, şekil. 2. İnce, narin, zarif. Erkek 1525
Dalay Deniz. Erkek 1518
Damla 1. Bir sıvıdan ayrılarak düşen parça halinde, küçük miktar, katre. 2. Belli miktarlarda akıtılarak kullanılan ilaç. Erkek 6454
Darcan 1. Aceleci, sıkıntılı. 2. Serçe. Erkek 1373
Defne Akdeniz ikliminde yetişen, yapraklan sert ve üst yüzleri parlak açık sarı çiçek ve güzel kokan defnegillerden bir ağaç. Erkek 11116
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1641
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 4337
Demet 1. Bağlanarak, oluşturulan deste. 2. Biçilip bağlanmış ekin. 3. Bir kaynaktan çıkan ışıkların meydana getirdiği ışık destesi, hazne. Erkek 3796
Deniz 1. Büyük su kütlesi. 2. Büyük su kütlesindeki dalgalanma. Erkek 10807
Deren Derleyen, toplayan, ekini biçip toplayan. Erkek 10811
Derin Yüzeyi tabanından uzak olan Erkek 8818
Destan 1. Hikaye, kıssa. 2. Hile, mekr, tenvir. 3. Rüstem'in babasının lakabı. Erkek 3080
Deste 1. Demet, tutam, takım. 2. Kabza, tutacak yer. 3.On yapraklık altın varak defteri. Erkek 1341
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 640
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 823
Devrim 1. Hareket halinde bir şeyin bir eğri çizerek dönmesi, devretmesi. 2. Köklü değişiklik, inkılap. 3. Eski olduğu fark edileni yıkıp yerine yeni olduğu farz edileni koymak. 4. İhtilal. Erkek 3023
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 4583
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Didem Gözüm. Erkek 4454
Didil 1. Kır hayatını konu edinen yazı veya şiir, aşk hakkında. 2. Küçük ve şairane resim. 3. İçten ve saf aşk. Erkek 1057
Dİla naz İçten gönülden seven Erkek 3143
Dilay Gönlü aydınlatan ay. Erkek 5763
Diler İsteyen, dileyen Erkek 1147
Dilmen 1. Güzel. 2. Güzel dil bilen, konuşan, söz söyleyen. Erkek 984
Dilşat Gönlü Şen, Yüreği Sevinçli, Gönlü Hoş, Neşeli; Dil ve Şad Anlamlarını İfade Eder. Erkek 1541
Dinç Gücü kuvveti yerinde ve sağlıklı. Erkek 1196
Doğa Tabiat karşılığı olarak kuraldışı uydurulmuş kelime. Erkek 3474
Doğaç Önceden düşünülüp hazırlanmadan ortaya çıkan düşünce, eylem üreten, kendiliğinden olan Erkek 4032
Doğan Kartalgillerden, alıştırılarak kuş avında kullanılan, yırtıcı bir kuş. Erkek 3790
Doğuş Yaradılış Erkek 3714
Duru Saf, berrak. Erkek 8174
Duyal Duygulu duyarlı çabuk duygulanan Erkek 1714
Dünya Yeryüzü Erkek 10
Ebru 1. Kaş. 2. Bulut renginde, buluta benzer, bulut gibi dalgalı, bulutlu. 3. Kağıt üzerine kendine has usulle yapılan, mermer, damarları gibi dalgalı şekilli süsleme. Ciltçilikte ve hüsnü hat'ta kullanılır. Erkek 9649
Ece 1. Baş reis. 2. Kraliçe. 3. Ana. 4. Yaşlı kadın. Erkek 12270
Ecem Kraliçem, benim sultanım Erkek 7698
Eda naz EDALI NAZLI Erkek 3033
Efe 1. Ağabey, büyük kardeş. 2. Yiğit, cesur. 3. Kabadayı. Erkek 11622
Ege 1. Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her halinden sorumlu olan. 2. Yaşça büyük, ulu. 3. Sahip. Erkek 5835
Egemen Hakim, hüküm süren karşılığı olarak kullanılan bu kelime, hem kök, hem de ek olarak yanlıştır. Türkçe'de ne "eğe" kökü, ne de "manmen" şeklinde isim yapım eki vardır. Erkek 6219
Ejder Bir masal yaratığı, korkulan, güçlü Erkek 3008
Ekim 1. Toprağa ürün ekme işi. 2. Yılın onuncu ayı. Erkek 1669
Ela Sarıya çalan kestane rengi, göz rengi. Erkek 10424
Elçin Deste / Demet / Bir kerede ele alınabilecek kadar az olan nesne Erkek 7261
Eldemir Demir gibi güçlü el. Erkek 934
Elem Ağrı. Acı. Keder. Sancı. Dert. Gam. Kaygı. Erkek 5089
Elis Güzel kokulu bir çicek. İsim hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olan ziyaretçilerimiz bize uluşabilirler Erkek 6841
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 4541
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Elvin Cennet çiceği, Gökkuşağının her bir tayfına verilen isim, Sıcak Erkek 10925
Emre Aşık. Mübtela. Vurgun. Erkek 13105
Ender çok az, çok seyrek, çok az bulunur, pek nadir. Erkek 2719
Ener En yiğit, en kahraman kişi. Erkek 3813
Enginsu Açık deniz. Erkek 964
Eray Erken ay, ilk ay, ayın ilk günlerinde doğan (bkz. İlkay). Erkek 7995
Erberk Şimşek gibi yiğit. Erkek 1518
Erbil Erbil :Yürekli, cesur olarak kabullen" anlamında kullanılan bir ad. Erkek 3610
Erçin Merdiven, basamak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3266
Erden Bekaret / İnsan eli değmemiş /Erkenden Erkek 3832
Erem Ulaşmak, kavuşmak için çaba gösteren Erkek 3928
Eren 1. Yetişen, ulaşan, vasıl olan. 2. İyi yetişmiş kişi. 3. Cesur, yiğit adam. 4. Ermiş. 5. Koca, zevc. 6. Kişi, şahıs. Erkek 11156
Erenay (bkz Eren). Erkek 1659
Ergin 1. Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş. 2. Haklarını kendi kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan kimse ( bkz. Reşid). Erkek 2089
Erim Sevgi, mutlu haber Erkek 10
Erinç Rahat, dirlik Erkek 10
Ertaç Erkekliği taç gibi taşıyan Erkek 2137
Ertan Dericilerin,, yaprağıyla sahtiyan (deri) boyadıkları bir nevi ağaç. Erkek 4281
Ertem Erdem / Fazilet Erkek 2427
Erten 1. Sabah güneşin doğduğu zaman. 2. Gün. Erkek 1651
Ertürk Yiğit Türk, Kahraman Türk; Türker, Er + Türk Erkek 1785
Esat Çok uğurlu ve mutlu. Erkek 6240
Esen Sağ, salim, sağlıklı Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3079
Eser 1. Nişan, alamet, iz. 2. Etki, tesir. 3. Yok olmuş bir nesneden kalma parça. 4. Bir kişinin ortaya koyduğu mahsul, telif. 5. Hadis, hadis ilmi. 6. İmal, icat. 7. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 7854
Esin 1. Rüzgar, sabah rüzgarı. 2. İlham, çağrışım. Erkek 7491
Eslina Dünyalar güzeli anlamındadır. Erkek
esmira Azeri kökenli bir isim olup, Zümrüt taşı anlamındadır. Erkek 25090
Evgin Telaşlı, aceleci Erkek 1374
Gülümser Gülümseyen kişi. Erkek 3182
Kıvanç 1. Sevinç, memnuniyet. 2. Övünen, güvenen, iftihar eden. Erkek 10
Laren İYİ HUYLU TEMİZ DÜRÜST Erkek 9631
Levin Renk, boya Erkek 4572
Meğra Parıldayan Işık Erkek 1531
Misra Şiirin bir satırı Erkek 10
Nergiz Çiçek, Bir Süs Bitkisi; Güzelin Gözü, Güzel Gözlü Olan Anlamındadır. Erkek 6722
Nurselin Nur :1. Aydınlık, parıltı, parlaklık, niran. 2. Mekke'deki Hıra dağı. Işığın bir şeye yansımasından meydana gelen parlaklık. Zünnureyn: Hz. Peygamberin 2 kızıyla evlendiği için Hz. Osman'a verilen unvan, onur sahibi. Kur'anı Kerim'in 24. suresinin adı. - Selin :1. Gür akan su. 2. Orta Asya'da yetişen, bodur, sürekli yeşil kalan bitki. Erkek 9413
Nurseza Nura layık , ışığa ve aydınlığa layık. Nur ve seza kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Erkek 2340
Olcan Ay Mutlu, ongun; Rastlantıları düzenlediği ve böylece de insanlara iyi ya da kötü durumlar hazırladığı sanılan şey, şans, talih Erkek 1333
ödül Mükafat, Karşılık; Armağan, Hediye; Madalya, Başarı Armağanı Erkek 10
Öznil Nil nehri gibi verimli. Erkek 1738
Sadem DURU ,SAF DEMEK Erkek 18442
Sare Sare :Saf, temiz, kalabalık, topluluk anlamları da var(Osmanlıca) Erkek 14421
Su Eda Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Eda isminin anlamı :1. Naz, cilve. 2. Kurum, caka. 3. Alınan şeyi geri ödeme. 4. Bir vazifeyi yerine getirmek.
Erkek 1858
Sude Sürmüş, sürülmüş, ezilmiş Erkek 12851
Tanya Danimarka lisanından alınma. (Ermenice) Erkek 10816
Tuana Cennet bahçesine düşen ilk yağmur damlası Erkek 12156
Tuğsen Baş tacı anlamına gelmektedir. Bu isim hakkında daha fazla bilgi sahibi ziyaretçilerimiz bize ulaşabilirler. Erkek 3377
Yiğit mert 1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan. Erkek 2085
Yusuf Emir 1. Hz. Ya'kub (a.s.)'un oğlu olan peygamber Hz. Yusuf. 2. İbranice; inleyen, ah eden, inilti. Erkek 6595