Bebek isimleri
www.bebekisimleri.gen.tr
bebek isimleri
Erkek isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Kız isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Otomatik Ara :
rastgele isim arama
22.500 adet bebek isimlerine sitemizden ulaşabilirsiniz
Ana Sayfa Erkek isimleri Kız isimleri En güzel bebek isimleri En güzel erkek isimleri En güzel kız isimleri Alevi isimleri Forumlar


Bebek isminin önemi
Kur-an'da geçen bebek isimleri
Allah'ın 99 ismi
Bebek ismi nasıl konulur
Bebeğin kulağına ismin okunması
Bebeklere isim neden verilir
İsim ne zaman konulmalıdır ?
Bebek isminin önemi
Bebeğin nüfusa kayıt ettirilmesi

Modern isimler

Web sitemizde modern isimlere ulaşabilirsiniz, bebeğiniz için en güzel isimleri seçerek, karar vermenize yardımcı olabiliriz.

İsim Anlamı Cinsiyet Puan
ranya ince bakış Erkek 3437
Açangül (bkz. Gül). Erkek 481
Açelya Kokusuz, fundagillerden çeşitli renklerde çiçek­ler açan bir bitki. Erkek 4016
Açılay Ayın dolunay halinde olmaya başlaması Erkek 1070
Ada Dört Tarafı Sularla Çevrili Kara Parçası Erkek 3376
Adal "Adın yayılsın, ün kazan" manasında. Erkek 2184
adelina 1.hanım hanımcık. 2.çok güzel ve merhametli olan Erkek 3304
Afet 1. Büyük felaket, bela, musibet. 2. Çok güzel kadın, dil­ber Erkek 711
Afife (bkz. Afif). IV. Mehmed'in hanımı. Erkek 849
Afitap Güneş / Çok güzel Erkek 806
Ağça Temiz, saf Erkek 10
Ahenk 1. Uygun, uyum düzen, armoni. 2. Renkler arasında uygunluk. Sesler arasında uygunluk, düzen, makam. 3. Çalgılı eğlenceSaz takımınca icra edilen beste. 4. Kasıt, niyet. Erkek 652
Ahsen Daha güzel, çok gü­zel, en güzel. Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Ahseni takvim: En gü­zel şekil. Kur'anı Kerim'in Tin sure­sinin 3. ayetinde insanın ahseni tak­vim üzere yaratıldığı beyan buyurulmaktadır. Ahsen kelimesi, Kur'an'da 16 yerde zikredilmiştir Erkek 6822
Ahu 1. Ceylan, karaca, gazal. 2. Güzel, ince alımlı kadın. 3. Gözleri ceylan gözüne benzeyen ka­dın. 4. Kardeş, dost Erkek 1687
Ahu Naz Nazlı güzel,nazenin. Erkek 689
Ahucan Çok güzel dost. Erkek 395
Ahueda Nazlı güzel. Erkek 528
Ahuela Çok güzel gözlü. Erkek 1077
Ahugül Çok güzel. Erkek 456
Ahugüzar Becerikli güzel. Erkek 411
Ahunur Göz kamaştıran güzelliğe sahip olan. Erkek 737
Ahuse Coşkulu güzellik Erkek 988
Ahuşen Güzel ve neşeli. Erkek 364
Ajda 1. Filiz sürgün. 2. Çentik çentik olan şey Erkek 1578
Ajlan Hızlı, çabuk, telaşlı Erkek 1972
Akasya Küçük sıra yapraklı, gölgeli küçük cinsleri süs için yetiştirilen baklagillerden bir ağaç. Salkım ağacı da denir. Erkek 1313
Akel 1. Doğru, dürüst iş­ler yapan kimse. Dürüst, güvenilir er­kek. Erkek 912
Akgün Mutlu, sevinçli gün. Erkek 385
Aksevil (bkz. Sevil). Erkek 348
Aksu 1. Temiz, pırıl pı­rıl su gibi. 2. Nehir Erkek 476
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 10
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 10
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 665
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 10
Ala Ela karışık renkli, alaca; Benekli; Tam olgunlaşmamış, yarı olmuş Erkek 1045
Alagül Çok renkli gül. Erkek 662
Alçiçek Kırmızı çiçek. Erkek 291
Alçin Kırmızı renkli küçük bir kuş türü Erkek 1251
Aleda Nazlı, kaprisli Erkek 2010
Alev 1. Ateşten ve yanı­cı cisimlerden çıkan parlak, çeşitli şe­killere giren gazlardan meydana gelen şeffaf dil, yalım. 2. Aşk ateşi, sevda. 3. Alımlı, cazibeli kadın. Erkek 1392
Aleyna Esenlik ve güzelliklere sahip, esenlik içinde olan Erkek 9809
Algül Kırmızı gül. Erkek 454
Alım Gözü gönlü çeken nitelik, çekicilik, gönül çelen güzellik, albeni Erkek 12
Alkan Kırmızı kan. Alkan bey: Türk denizci. Selçuklula­rın egemenliğindeki İznik'te Ebu'lKasım'ın donanma komutanı. Erkek 1117
Alkım Gökkuşağı. Al­kım (Uluğ Bahadır) Türk Arkeolog. Erkek 2976
Alkın 1. Sevdalı, aşık, vurgun. 2. El çırpma, övme. Erkek 2761
Alkız Kırmızı yanaklı,sağlıklı kız. Erkek 522
Almila Elma gibi kırmızı yanaklı güzel Erkek 4738
Almina Al elma Erkek 6617
Almira Pınar Almira isminin anlamı :ay tutulması sırasında ayın çevresinde görünen kızıllık

Pınar isminin anlamı :Yerden kaynayıp çıkan su, kaynak, çeşme. Bir suyun çıktığı yer, su başı. Kaynak suyunun devamlı aktığı yer
Erkek 826
Alp Emre Alp isminin anlamı :1. Eski Türklerde kahraman, yiğit, cesur, bahadır, pehli­van. 2. Seyfi kola mensup, savaşçı, fütüvvct ehli. Alperen, Alpgazi. Bu isim İslam'dan sonra da Türkler ara­sında kullanılmaya devam etti

Emre isminin anlamı :Aşık. Mübtela. Vurgun
Erkek 365
Alpay Cesur, yiğit kimse. Erkek 3479
Alper (bkz. Alp). Erkek 3706
Alpike Kahraman kraliçe Erkek 617
Altan 1. Sabahın güneş doğarkenki zamanı. 2. Hakanlara ve­rilen unvan, sultan, padişah. Erkek 3110
Alya 1. Yüksek yer, yük­seklik. 2. Gök, sema. Erkek 13438
Amine Gönlü emin, kal­binde korku olmayan Peygamber'in (s.a.s) annesinin adı. (bkz. Emine). Erkek 2597
Andaç Bir kimseyi hatırlamak için saklanan şey, hatıra Erkek 1763
Andaç Armağan,hediye Erkek 10
Anıl 1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan. Erkek 6720
Anıl Berk Anıl isminin anlamı :1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan

Berk isminin anlamı :1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak.
Erkek 678
Anka Kaf Dağı'nda bulunduğu söylenen masal kuşu Erkek 1397
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 3595
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 10
Aras Sahip çıkılan buluntu, Doğu anadoluda bir ırmağın adı Erkek 33087
Aras ege ArasKalın Yün, At kılı anlamında (Aras nehri)
Mert1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan.
Erkek 1747
Arcan Saf,temiz Erkek 1182
Arda 1. Eskiden bazı ça­vuşların elde tuttukları uzun değnek. 2. İşaret için dikilen değnek3. Çık­rıkçı kalemi. 4. Sonra gelen. Erkek 7357
Arel Temiz, dürüst kimse. Erkek 25331
Argün Temiz, aydınlık gün. Erkek 10
Arıkan Temiz soy. Erkek 810
Arın 1. Temiz, arı, saf. 2. Alın. 3. Yüz, cephe. Dağların, tepele­rin yüzü. Erkek 8569
Arkan 1. Temiz, ari kan­dan gelen. 2. Üstün galip. Arkan (Seyfı) Türk mimar (19031966). Erkek 607
Arkın Yavaş, ağır, sa­kin, gelecek yıl. Erkek 1081
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 948
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 10
Arman 1. Hasret, özle­me. 2. Zahmet, sıkıntı. 3. Teessüf. 4. Pişmanlık. Erkek 2333
Armina Emine, korkusuz, yürekli Erkek 2026
Arnisa Çok namuslu kadın Erkek 1207
Arsen Erkek 2137
Arsu Su kadar berrak Erkek 778
Arsun Yüreğindeki temizliği yansıtan Erkek 756
Artaç Taç Utanma duygusunu baş tacı eden Erkek 314
Artun Gururlu, kendine güveni olan, vakur. Erkek 1761
Aryan Operada sanatçının orkestra eşliğinde söylediği uzun şarkı Erkek 2009
Arzela Kendi kendine olan dağ çiçegi Erkek 1362
Arzu 1. İstek, bahşiş. 2. Emel, heves, meyl. 3. Özlemek, müş­tak olmak. "Arzum" olarak da kulla­nılır. Meşhur halk hikayelerinde Kamber'in sevgilisi. Erkek 2449
Arzu Naz Naz yapan,nazenin. Erkek 630
Arzucan Candan isteyen. Erkek 352
Arzugül İstenilen,beğenilen gül. Erkek 394
Arzuman (bkz. Arzu). Erkek 669
Asalbike Gerçek hanım, gerçek güzel Erkek 371
Asel Bal, Cennetteki dört sudan biri Erkek 5663
Asena Dişi kurt, güzel kız Erkek 1609
Asi İsyan Eden, İsyankar;
Haydut, Bozguncu, Şaki;
Söz Dinlemeyen, İtaat Etmeyen (Tıpkı “Âsiye” ismi gibi bu isim de Hz. Muhammed tarafından değiştirilmiştir;
Hz. Muhammed, “Âsi” isimli bir sahabiye “Muti/Mûti” (İtaat Eden, İtaatkar, Uysal) ismini takmıştır.)
Erkek 4067
Aslı 1. Asıl, tek, dip, kü­tük, temel, esas, kaide, kural, hakikat. 2. Soy, sop, nesep. 3. Bir şeyin belli başlı kısmı, başlangıç, baş yer, sıhhat. 4. Hakiki, esaslı, halis, safi. 5. Esasen, zaten, başlıca, en ziyade, hakikaten. Erkek 6707
Aslıcan Özü can gibi sevgili Erkek 643
Aslıhan Han soyundan gelen. Erkek 10
Aslım Özü geçmişe ait Erkek 1120
Aslınaz Nazlı olması geçmişinden gelen. Erkek 512
Aslınur Nur saçan bir geçmişi olan. Erkek 1829
Aslısu Geçmişi su gibi berrak ve temiz Erkek 620
Asrın Çağdaş, bu çağa ait olan, çağa uygun olan Erkek 2805
Asu 1.Afacan 2. Isyan eden Erkek 1232
Asutay Hırçın tay. Erkek 843
Asya Dünyadaki kıtala­rın en büyüğü. Erkek 6849
Ata 1. Baba. 2. Soyun geçmişte yaşamış ferdi. 3. Vermiş, veriş. Bağışlama, ihsan. 4. Yesevi ta­rikatında mürşid. Ata b. Ebi Rabah: Fıkıh alimi (Mekke 733). Ebu Meysere b. Ebu Hüseyin elFikri'nin azatlı kölesiydi. Birçok hadis rivayet etmiştir. Erkek 3898
Atacan (bkz. Ata). Erkek 964
Atakan 1. Düşünmek­sizin her işe sokulan adam. 2. İleri atı­lan. Erkek 2997
Atalay (bkz. "Ata"). Ünlü, namlı, şöhretli. Atalay Mah­mut, Türk güreşçi. Balkan, Avrupa, Dünya ve Meksika Olimpiyatları şampiyonu oldu (1968). Erkek 2165
Ataman (bkz. "Ata"). 1. Ata kişi, başkan, önder. 2. Don ka­zaklarının önderlerine verilen ad. Erkek 1318
Atay Bilinen, tanınmış. Erkek 3060
Ateş Yanıcı maddelerin yanmasıyla ısı ve ışığın ortaya çıkması Erkek 1995
Atıl Girişken ol, ilerle­mek için çaba göster. Erkek 384
Atılgan 1. Karşısına çıkabilecek engellerden ve tehlikeler­den korkmadan her zaman ileriye atı­lan. 2. Karşı çıkan, çekinmesi olma­yan, cüretkar. 3. Hevesli. Erkek 374
Atınç Atılgan / Atak Erkek 487
Aybar 1. Gösterişli, hey­betli, görkemli. 2. Korku veren. Erkek 824
Ayben Ay benizli. Erkek 2079
Ayberk 1. Sağlam ay, sağlam kişilik. 2. Şimşek, ay'ın şim­şek gibi parlaklığı. 3. Yaprak, ay yap­rağı. Erkek 2544
Aybüke Eski Türk kadın isimlerinden Erkek 4510
Ayca Ay gibi güzel, ışıklı, parlak. Erkek 5142
Ayça 1. Ayın yeni doğ­duğu günlerdeki şekli, yeni ay, hilal. 2. Cami kubbelerine ve minare külah­larına konulan hilal şeklindeki süs. 3. Ay kadar güzel, aydınlık. Erkek 185
Ayçin Ayçın, ay gibi, aya benzer Erkek 2688
Ayda Dere kıyılarında yetişen bir bitki - Parmakları, endamı güzel kadın Erkek 6817
Aydil Güzel, parlak, aydınlık gönül Erkek 763
Aygen 1. Dost, arkadaş. 2. Sevgili, yar. 3. Temiz yaratılıştı. Erkek 1058
Aykan Soylu, asil, te­miz kişi. Erkek 2042
Aylis cennette bi bahçe. Ay parçası, ışıltısı Erkek 2584
Ayperen Yiğit, bahadır Erkek 626
Aysen Ay gibi güzel. Parlak ve nurlu. Erkek 23
Ayşan Ay gibi şanlı, gör­kemli, parlak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 17
Aytaç Başa takılan ay şeklinde taç. Erkek 2245
Aytek Ay gibi (Eski Türkçede tek/teg olarak kullanılmış­tır). Erkek 678
Aytunç Ay gibi güzel,tunç kadar sağlam Erkek 1401
Ayyüce Ay gibi aydınlık nurlu ve yüce olan er Erkek 932
Azer Azerbaycan kelimesinin kökü olan Azer'den.. Erkek 10
Azra 1. Bakire, kızoğlan kız. 2. Ayak değmemiş kum. 3. Delinmemiş inci. 4. Hz. Meryem'e verilen adlardan. 5. Medine şehrinin adların­dan biri. 6. Masal kahramanı "Vamık"'ın sevgilisi. Erkek 12075
Bahar 1. Kışla yaz arasındaki mevsim. 22 Mart'la Haziran arası, ilkyaz. 2. Güzellik, güzel. 3. Sığır gözü, papatya, sığır papatyası, sarı papatya. 4. Put, çelipa, sanem. 5. Atılmış pamuk. 6. Ölçek. 7. Karanfil, tarçın, karabiber gibi kokulu şey. Erkek 2879
Balca Bal damlası, bal gibi Erkek 1081
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1632
Banu 1. Kadın hatun, hanım. 2. Kraliçe, prenses. 3. Gelin. 4. Şarap ve gül suyu gibi şeylerin şişesi. 5. Yusuf ve Zeliha öyküsünün kadın kahramanı Banu Hanım (Cevheriye Banu). Türk halk şairi. (18641914 Çankırı). Kadiri tarikatı bağlılarından. Erkek 2858
Baran 1. Yağmur. Mevsimi Baran, yağmur mevsimi. Erkek 3636
Baransel (bkz. Baran). Erkek 988
Barın 1. Bütün, hep. 2. Güç kuvvet. 3. Göğüs. 4. Moğol devrinde Orta Asya'da büyük beyliklerden biri. Erkek 2878
Barış 1. Savaşsızlık durumu. 2. Savaştan sonra silah bırakma, uzlaşma sulh. 3. Dirlik, düzenlik. Erkek 3817
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 703
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Barkın Yolculuk eden, yolcu gezgin. Erkek 4196
Barlas Kahraman, savaşçı. Erkek 9642
Bars l. Kaplana benzeyen yırtıcı hayvan. 2. Arı oğuluİsim olarak kullanılmaz. Barsbay: (elMelikü'1Eşref (Öl. 1438). Mısır Memluklan sultanı. Çerkez hanedanındandır. Erkek 1326
Başak Sağlam, dayanıklı. Erkek 3107
Başar Başarılı ol, işi sonuçlandır. Erkek 1451
Başer (bkz. Başar). Erkek 685
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 10
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 1053
Batıhan (bkz. Batı). Erkek 620
Batıray (bkz. Batır). Erkek 463
Batu Üstün gelen, gücü yeten, galip. Erkek 5808
Batur Kahraman, yiğit, cesur, bahadır. Erkek 1609
Baycan (bkz. Baybaş). Erkek 713
Bayhan Zengin ve güçlü Erkek 624
Baykal Yaban kısrağı. Moğolistandaki büyükgöl Erkek 10
Baysal Dirlik düzenlik içinde, sakin,gürültüsüz. Erkek 10
Bayülken Göğün 16.katında oturan barış tanrısı Erkek 10
Begüm Saygıdeğer kadın, hanımefendi - Hint prenseslerine verilen san Erkek 10
Belin Şaşkınlık, hayret Erkek 10
Bengisu Ebedilik, ölümsüzlük veren su, Abı hayat. Erkek 6047
Bengü Ebedi, sonu olmayan. Erkek 1970
Bengül Üzerinde benekler bulunan gül Erkek 821
Bensu Su gibi aziz benlik Erkek 2818
Berat ozan 1. Resmi belge, imtiyaz belgesi. 2. Osmanlıda bir kimseye verilen nişan, rütbe veya toprak imtiyazını gösterir belge. Erkek 678
Beray Ay'ın en ışıltılı, en parlak hali Erkek 10460
Berfin 1. Kardan yapılmış. 2. Tertemiz, kar gibi beyaz. Erkek 6759
Beril Arınmış, aklanmış Erkek 8626
Beril Su Beril isminin anlamı :Arınmış, aklanmış
Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Erkek 2270
Berin 1. En yüksek, çok yüce. 2. Soylu. Erkek 4561
Berk 1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak. Erkek 6468
Berkan 1. Şakıma, parıldama. 2. Kıvırcık tüylü kuzu postu kürkü. Erkek 4192
Berkant Güçlü, bozulmaz, yemin. Erkek 6171
Berkay (bkz. Berk). Erkek 5886
Berke 1. Kama. 2. Altınordu hükümdarı. Cengiz Han'ın torunu ve Cuci'nin 3. oğludur. Erkek 14496
Bermal Dağ tepesi, doruk (bkz. Şahika, zirve). Erkek 1174
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 4475
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 10
Berrak 1. Duru, saf, bulanık olmayan, nurlu. 2. Şimşek, parıltı. 3. Kulağa hoş gelen ses. Erkek 3003
Beste 1. Kapalı, bağlı, bitiştirilmiş bağlanmış. 2. Müzikte, şarkının makam ve ahengi. Erkek 3178
Betigün Beti + Yüz (Bet: benizdeki gibi) Gün: Aydınlık, aydınlık yüz Erkek 376
Betil/Betül Temiz, iffetli Erkek 1358
Bike Benzersiz, eşsiz Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1666
Bilge Bilgili, iyi geniş, derin, bilgi sahibi kimse Kadın ve erkek adı olarak kullanılır. Erkek 2271
Bilun Yarım Ay Erkek 2455
Bingül Bin gülün güzelliğinde Erkek 653
Birant 1. Özel, tek yemin. 2. Özelliği olan yemin. Erkek 623
Biricik Tek, bir tane, emsalsiz Erkek 1265
Birsu Özel bir su, biricik su gibi Erkek 1423
Bora Araziden çıkan şiddetli rüzgar. Erkek 3160
Boran Rüzgar, şimşek, gökgürültüsü, sağanak yağmurun birlikte olduğu iklim hadisesi. Boran Hatun: Emevi halifesi Me'mun'un zevcesi. Erkek 4131
Boray kahraman yürekli,cesur, önde gelen örnek insan anlamına geliyor. Erkek 1664
Bucak Genellikle, geniş verimli bakımlı alanlara verilen ad Erkek 365
Buğra 1. Büyük erkek deve, iki hörgüçlü deve. 2. Turna kuşu, turna sürüsünün önünde uçan turna horozu. 3. Harizm hükümdarlarından birinin lakabı. Erkek 7665
Buket Çiçek demeti. Erkek 2335
Bulem Ay Parçası, Ayın 14’ü Gibi Güzel, Ay Yüzlü Erkek 4303
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3278
Burahan 1. Delil hüccet. 2. Hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan ayıran delil. 3. İlahi aydınlık. Erkek 405
Burcu Güzel koku. Erkek 4237
Burç 1. Süryanice Burgus kelimesinin Arapçalaştınlmış hali. 2. Kalenin köşelerine yapılan daha yüksek ve daha kalın çıkıntı kule. 3. Yuvarlak bina. 4. Güneşin ayrıldığı oniki kısımdan herbiri. 5. Tek hisar. Erkek 549
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3169
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Burçin Dişi geyik. Erkek 4915
Can 1. Can, ruh. Hayat. 2. Güç, kuvvet, hayatiyet, dirilik. 3. Gönül, yakın dost, çok sevilen arkadaş. 4. Mevlevi ve Bektaşi tarikatlarında dervişlerin birbirlerine hitabı. 5. Kişi, fert. 6. Sevgili. Erkek 4017
Canalp Özünde yiğitlik, güçlülük olan kimse. Cana yakın yiğit. Erkek 651
Canberk Güçlü, sağlam kimse. Erkek 2686
Candaş Dost, yoldaş Erkek 651
Canel İçten uzatılan el, dostluk eli Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 824
Caner Delikanlı, genç, dinamik Can ve er kelimelerinden birleşik isim. Erkek 2598
Cankat Yaşamına can ekle, sevinçle dol Erkek 544
Cankut 1. Kişinin mutluluğu talihi, şansı, uğuru. 2. Mutlu talihli kimse. Erkek 936
Cansın Canım gibisin, canımsın. Erkek 2213
Cansu 1. Hayat veren su, tazelik. 2. Sevgili, sevimli. Erkek 6790
Ceren Halk ağzında "ceylan" anlamına gelir. Erkek 13371
Çağan Bayram, şenlik. Erkek 4081
Çağdaş Aynı çağda yaşayan, çağa uygun Erkek 966
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3717
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Çağla Olgunlaşmamış meyve, bazı meyvelerin olgunlaşmadan, henüz yeşilken yenen hali. Erkek 3307
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 10
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 3201
Çağman Çağın insanı. Erkek 645
Çağrı 1. Çakır gözlü. 2. Mavi hareli göz. Çağrı bey (9901060). Büyük Selçuklu devleti hükümdarı Tuğrul beyin kardeşi. Çağrı bey müslüman olduğunda Davud ismini aldı. Kardeşi Tuğrul ise Muhammed ismini almıştır. Erkek 4501
Çakın Şimşek, parıltı Erkek 484
Çelen Yakışıklı, saçak, akıllı Erkek 10
Çevrim Girdap, sürekli değişim, anafor Erkek 10
Çığır Çığın açtığı iz, yol - Yenilikçilik Erkek 341
Çiçek 1. Bitkilerin üreme unsurlarını ihtiva eden renkli veya beyaz renkte açan, çok defa kokulu, sonradan meyve veya tohum haline gelen kısımları (bkz. Şükûfe). 2. Bitki, çiçek açan bitki. 3. Bazı şeylerin toz haline getirilmiş özü, kükürt çiçeği. 4. Kumaş veya başka şeyler üzerine yapılan renkli veya renksiz süsleme. Erkek 1131
Çiğdem Zambakgillerden, soğanlı otsu, çeşitli renklerde çiçek açan kır bitkisi, mahmur çiçeği. Erkek 2624
Çilay Ayın üzerinde beliren açık renk lekeler. Erkek 600
Çilem öykü Çilem : Çilem öykü
Öykü : Hikaye / Masal
Erkek 789
Çiler Güzel öten, güzel ötüşlü Erkek 1164
Çisem Çiseleyen yağmur Erkek 4891
Çolpan 1. Çoban yıldızı. 2. Aciz, beceriksiz, zavallı. 3. Zühre, venüs. Erkek 1257
Dalan 1. Biçim, şekil. 2. İnce, narin, zarif. Erkek 564
Dalay Deniz. Erkek 691
Damla 1. Bir sıvıdan ayrılarak düşen parça halinde, küçük miktar, katre. 2. Belli miktarlarda akıtılarak kullanılan ilaç. Erkek 4365
Darcan 1. Aceleci, sıkıntılı. 2. Serçe. Erkek 475
Defne Akdeniz ikliminde yetişen, yapraklan sert ve üst yüzleri parlak açık sarı çiçek ve güzel kokan defnegillerden bir ağaç. Erkek 7340
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3551
Demet 1. Bağlanarak, oluşturulan deste. 2. Biçilip bağlanmış ekin. 3. Bir kaynaktan çıkan ışıkların meydana getirdiği ışık destesi, hazne. Erkek 2481
Deniz 1. Büyük su kütlesi. 2. Büyük su kütlesindeki dalgalanma. Erkek 6980
Deren Derleyen, toplayan, ekini biçip toplayan. Erkek 6175
Derin Yüzeyi tabanından uzak olan Erkek 6124
Destan 1. Hikaye, kıssa. 2. Hile, mekr, tenvir. 3. Rüstem'in babasının lakabı. Erkek 1474
Deste 1. Demet, tutam, takım. 2. Kabza, tutacak yer. 3.On yapraklık altın varak defteri. Erkek 577
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 10
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 593
Devrim 1. Hareket halinde bir şeyin bir eğri çizerek dönmesi, devretmesi. 2. Köklü değişiklik, inkılap. 3. Eski olduğu fark edileni yıkıp yerine yeni olduğu farz edileni koymak. 4. İhtilal. Erkek 1589
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2928
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Didem Gözüm. Erkek 2833
Didil 1. Kır hayatını konu edinen yazı veya şiir, aşk hakkında. 2. Küçük ve şairane resim. 3. İçten ve saf aşk. Erkek 357
Dİla naz İçten gönülden seven Erkek 1497
Dilay Gönlü aydınlatan ay. Erkek 3711
Diler İsteyen, dileyen Erkek 373
Dilmen 1. Güzel. 2. Güzel dil bilen, konuşan, söz söyleyen. Erkek 347
Dilşat Gönlü Şen, Yüreği Sevinçli, Gönlü Hoş, Neşeli; Dil ve Şad Anlamlarını İfade Eder. Erkek 613
Dinç Gücü kuvveti yerinde ve sağlıklı. Erkek 450
Doğa Tabiat karşılığı olarak kuraldışı uydurulmuş kelime. Erkek 1907
Doğaç Önceden düşünülüp hazırlanmadan ortaya çıkan düşünce, eylem üreten, kendiliğinden olan Erkek 1844
Doğan Kartalgillerden, alıştırılarak kuş avında kullanılan, yırtıcı bir kuş. Erkek 2147
Doğuş Yaradılış Erkek 1855
Duru Saf, berrak. Erkek 5410
Duyal Duygulu duyarlı çabuk duygulanan Erkek 649
Dünya Yeryüzü Erkek 10
Ebru 1. Kaş. 2. Bulut renginde, buluta benzer, bulut gibi dalgalı, bulutlu. 3. Kağıt üzerine kendine has usulle yapılan, mermer, damarları gibi dalgalı şekilli süsleme. Ciltçilikte ve hüsnü hat'ta kullanılır. Erkek 6954
Ece 1. Baş reis. 2. Kraliçe. 3. Ana. 4. Yaşlı kadın. Erkek 8261
Ecem Kraliçem, benim sultanım Erkek 5250
Eda naz EDALI NAZLI Erkek 1320
Efe 1. Ağabey, büyük kardeş. 2. Yiğit, cesur. 3. Kabadayı. Erkek 8220
Ege 1. Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her halinden sorumlu olan. 2. Yaşça büyük, ulu. 3. Sahip. Erkek 3581
Egemen Hakim, hüküm süren karşılığı olarak kullanılan bu kelime, hem kök, hem de ek olarak yanlıştır. Türkçe'de ne "eğe" kökü, ne de "manmen" şeklinde isim yapım eki vardır. Erkek 4183
Ejder Bir masal yaratığı, korkulan, güçlü Erkek 1424
Ekim 1. Toprağa ürün ekme işi. 2. Yılın onuncu ayı. Erkek 688
Ela Sarıya çalan kestane rengi, göz rengi. Erkek 7098
Elçin Deste / Demet / Bir kerede ele alınabilecek kadar az olan nesne Erkek 4849
Eldemir Demir gibi güçlü el. Erkek 288
Elem Ağrı. Acı. Keder. Sancı. Dert. Gam. Kaygı. Erkek 2747
Elis Güzel kokulu bir çicek. İsim hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olan ziyaretçilerimiz bize uluşabilirler Erkek 3896
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2700
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Elvin Cennet çiceği, Gökkuşağının her bir tayfına verilen isim, Sıcak Erkek 6719
Emre Aşık. Mübtela. Vurgun. Erkek 9158
Ender çok az, çok seyrek, çok az bulunur, pek nadir. Erkek 1519
Ener En yiğit, en kahraman kişi. Erkek 1565
Enginsu Açık deniz. Erkek 294
Eray Erken ay, ilk ay, ayın ilk günlerinde doğan (bkz. İlkay). Erkek 5545
Erberk Şimşek gibi yiğit. Erkek 584
Erbil Erbil :Yürekli, cesur olarak kabullen" anlamında kullanılan bir ad. Erkek 1785
Erçin Merdiven, basamak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1875
Erden Bekaret / İnsan eli değmemiş /Erkenden Erkek 1605
Erem Ulaşmak, kavuşmak için çaba gösteren Erkek 2202
Eren 1. Yetişen, ulaşan, vasıl olan. 2. İyi yetişmiş kişi. 3. Cesur, yiğit adam. 4. Ermiş. 5. Koca, zevc. 6. Kişi, şahıs. Erkek 7861
Erenay (bkz Eren). Erkek 700
Ergin 1. Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş. 2. Haklarını kendi kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan kimse ( bkz. Reşid). Erkek 1075
Erim Sevgi, mutlu haber Erkek 10
Erinç Rahat, dirlik Erkek 10
Ertaç Erkekliği taç gibi taşıyan Erkek 893
Ertan Dericilerin,, yaprağıyla sahtiyan (deri) boyadıkları bir nevi ağaç. Erkek 2888
Ertem Erdem / Fazilet Erkek 1065
Erten 1. Sabah güneşin doğduğu zaman. 2. Gün. Erkek 734
Ertürk Yiğit Türk, Kahraman Türk; Türker, Er + Türk Erkek 743
Esat Çok uğurlu ve mutlu. Erkek 3610
Esen Sağ, salim, sağlıklı Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1667
Eser 1. Nişan, alamet, iz. 2. Etki, tesir. 3. Yok olmuş bir nesneden kalma parça. 4. Bir kişinin ortaya koyduğu mahsul, telif. 5. Hadis, hadis ilmi. 6. İmal, icat. 7. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 5501
Esin 1. Rüzgar, sabah rüzgarı. 2. İlham, çağrışım. Erkek 4643
Eslina Dünyalar güzeli anlamındadır. Erkek
esmira Azeri kökenli bir isim olup, Zümrüt taşı anlamındadır. Erkek 6881
Evgin Telaşlı, aceleci Erkek 488
Gülümser Gülümseyen kişi. Erkek 1898
Kıvanç 1. Sevinç, memnuniyet. 2. Övünen, güvenen, iftihar eden. Erkek 10
Laren İYİ HUYLU TEMİZ DÜRÜST Erkek 3370
Levin Renk, boya Erkek 2066
Meğra Parıldayan Işık Erkek 681
Misra Şiirin bir satırı Erkek 10
Nergiz Çiçek, Bir Süs Bitkisi; Güzelin Gözü, Güzel Gözlü Olan Anlamındadır. Erkek 3317
Nurselin Nur :1. Aydınlık, parıltı, parlaklık, niran. 2. Mekke'deki Hıra dağı. Işığın bir şeye yansımasından meydana gelen parlaklık. Zünnureyn: Hz. Peygamberin 2 kızıyla evlendiği için Hz. Osman'a verilen unvan, onur sahibi. Kur'anı Kerim'in 24. suresinin adı. - Selin :1. Gür akan su. 2. Orta Asya'da yetişen, bodur, sürekli yeşil kalan bitki. Erkek 4035
Nurseza Nura layık , ışığa ve aydınlığa layık. Nur ve seza kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Erkek 1039
Olcan Ay Mutlu, ongun; Rastlantıları düzenlediği ve böylece de insanlara iyi ya da kötü durumlar hazırladığı sanılan şey, şans, talih Erkek 466
ödül Mükafat, Karşılık; Armağan, Hediye; Madalya, Başarı Armağanı Erkek 10
Öznil Nil nehri gibi verimli. Erkek 616
Sadem DURU ,SAF DEMEK Erkek 7329
Sare Sare :Saf, temiz, kalabalık, topluluk anlamları da var(Osmanlıca) Erkek 8964
Su Eda Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Eda isminin anlamı :1. Naz, cilve. 2. Kurum, caka. 3. Alınan şeyi geri ödeme. 4. Bir vazifeyi yerine getirmek.
Erkek 729
Sude Sürmüş, sürülmüş, ezilmiş Erkek 8356
Tanya Danimarka lisanından alınma. (Ermenice) Erkek 5299
Tuana Cennet bahçesine düşen ilk yağmur damlası Erkek 7944
Tuğsen Baş tacı anlamına gelmektedir. Bu isim hakkında daha fazla bilgi sahibi ziyaretçilerimiz bize ulaşabilirler. Erkek 1827
Yiğit mert 1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan. Erkek 842
Yusuf Emir 1. Hz. Ya'kub (a.s.)'un oğlu olan peygamber Hz. Yusuf. 2. İbranice; inleyen, ah eden, inilti. Erkek 3227