Bebek isimleri
www.bebekisimleri.gen.tr
bebek isimleri
Erkek isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Kız isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Otomatik Ara :
rastgele isim arama
Ana Sayfa Erkek isimleri Kız isimleri En güzel bebek isimleri En güzel erkek isimleri En güzel kız isimleri Alevi isimleri İsim aramaBebek isminin önemi
Kur-an'da geçen bebek isimleri
Allah'ın 99 ismi
Bebek ismi nasıl konulur
Bebeğin kulağına ismin okunması
Bebeklere isim neden verilir
İsim ne zaman konulmalıdır ?
Bebek isminin önemi
Bebeğin nüfusa kayıt ettirilmesi


Modern isimler

Web sitemizde modern isimlere ulaşabilirsiniz, bebeğiniz için en güzel isimleri seçerek, karar vermenize yardımcı olabiliriz.

İsim Anlamı Cinsiyet Puan
ranya ince bakış Erkek 1938
Açangül (bkz. Gül). Erkek 428
Açelya Kokusuz, fundagillerden çeşitli renklerde çiçek­ler açan bir bitki. Erkek 794
Açılay Ayın dolunay halinde olmaya başlaması Erkek 606
Ada Dört Tarafı Sularla Çevrili Kara Parçası Erkek 1030
Adal "Adın yayılsın, ün kazan" manasında. Erkek 964
adelina 1.hanım hanımcık. 2.çok güzel ve merhametli olan Erkek 4083
Afet 1. Büyük felaket, bela, musibet. 2. Çok güzel kadın, dil­ber Erkek 557
Afife (bkz. Afif). IV. Mehmed'in hanımı. Erkek 553
Afitap Güneş / Çok güzel Erkek 597
Ağça Temiz, saf Erkek 0
Ahenk 1. Uygun, uyum düzen, armoni. 2. Renkler arasında uygunluk. Sesler arasında uygunluk, düzen, makam. 3. Çalgılı eğlenceSaz takımınca icra edilen beste. 4. Kasıt, niyet. Erkek 613
Ahsen Daha güzel, çok gü­zel, en güzel. Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Ahseni takvim: En gü­zel şekil. Kur'anı Kerim'in Tin sure­sinin 3. ayetinde insanın ahseni tak­vim üzere yaratıldığı beyan buyurulmaktadır. Ahsen kelimesi, Kur'an'da 16 yerde zikredilmiştir Erkek 1230
Ahu 1. Ceylan, karaca, gazal. 2. Güzel, ince alımlı kadın. 3. Gözleri ceylan gözüne benzeyen ka­dın. 4. Kardeş, dost Erkek 567
Ahu Naz Nazlı güzel,nazenin. Erkek 500
Ahucan Çok güzel dost. Erkek 515
Ahueda Nazlı güzel. Erkek 586
Ahuela Çok güzel gözlü. Erkek 744
Ahugül Çok güzel. Erkek 446
Ahugüzar Becerikli güzel. Erkek 487
Ahunur Göz kamaştıran güzelliğe sahip olan. Erkek 571
Ahuse Coşkulu güzellik Erkek 727
Ahuşen Güzel ve neşeli. Erkek 446
Ajda 1. Filiz sürgün. 2. Çentik çentik olan şey Erkek 620
Ajlan Hızlı, çabuk, telaşlı Erkek 643
Akasya Küçük sıra yapraklı, gölgeli küçük cinsleri süs için yetiştirilen baklagillerden bir ağaç. Salkım ağacı da denir. Erkek 585
Akel 1. Doğru, dürüst iş­ler yapan kimse. Dürüst, güvenilir er­kek. Erkek 591
Akgün Mutlu, sevinçli gün. Erkek 447
Aksevil (bkz. Sevil). Erkek 408
Aksu 1. Temiz, pırıl pı­rıl su gibi. 2. Nehir Erkek 489
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 0
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 0
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 519
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 0
Ala Ela karışık renkli, alaca; Benekli; Tam olgunlaşmamış, yarı olmuş Erkek 542
Alagül Çok renkli gül. Erkek 688
Alçiçek Kırmızı çiçek. Erkek 427
Alçin Kırmızı renkli küçük bir kuş türü Erkek 875
Aleda Nazlı, kaprisli Erkek 811
Alev 1. Ateşten ve yanı­cı cisimlerden çıkan parlak, çeşitli şe­killere giren gazlardan meydana gelen şeffaf dil, yalım. 2. Aşk ateşi, sevda. 3. Alımlı, cazibeli kadın. Erkek 687
Aleyna Esenlik ve güzelliklere sahip, esenlik içinde olan Erkek 1336
Algül Kırmızı gül. Erkek 432
Alım Gözü gönlü çeken nitelik, çekicilik, gönül çelen güzellik, albeni Erkek 0
Alkan Kırmızı kan. Alkan bey: Türk denizci. Selçuklula­rın egemenliğindeki İznik'te Ebu'lKasım'ın donanma komutanı. Erkek 504
Alkım Gökkuşağı. Al­kım (Uluğ Bahadır) Türk Arkeolog. Erkek 868
Alkın 1. Sevdalı, aşık, vurgun. 2. El çırpma, övme. Erkek 858
Alkız Kırmızı yanaklı,sağlıklı kız. Erkek 446
Almila Elma gibi kırmızı yanaklı güzel Erkek 970
Almina Al elma Erkek 1524
Almira Pınar Almira isminin anlamı :ay tutulması sırasında ayın çevresinde görünen kızıllık

Pınar isminin anlamı :Yerden kaynayıp çıkan su, kaynak, çeşme. Bir suyun çıktığı yer, su başı. Kaynak suyunun devamlı aktığı yer
Erkek 469
Alp Emre Alp isminin anlamı :1. Eski Türklerde kahraman, yiğit, cesur, bahadır, pehli­van. 2. Seyfi kola mensup, savaşçı, fütüvvct ehli. Alperen, Alpgazi. Bu isim İslam'dan sonra da Türkler ara­sında kullanılmaya devam etti

Emre isminin anlamı :Aşık. Mübtela. Vurgun
Erkek 595
Alpay Cesur, yiğit kimse. Erkek 661
Alper (bkz. Alp). Erkek 617
Alpike Kahraman kraliçe Erkek 604
Altan 1. Sabahın güneş doğarkenki zamanı. 2. Hakanlara ve­rilen unvan, sultan, padişah. Erkek 801
Alya 1. Yüksek yer, yük­seklik. 2. Gök, sema. Erkek 1708
Amine Gönlü emin, kal­binde korku olmayan Peygamber'in (s.a.s) annesinin adı. (bkz. Emine). Erkek 864
Andaç Bir kimseyi hatırlamak için saklanan şey, hatıra Erkek 570
Andaç Armağan,hediye Erkek 0
Anıl 1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan. Erkek 991
Anıl Berk Anıl isminin anlamı :1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan

Berk isminin anlamı :1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak.
Erkek 733
Anka Kaf Dağı'nda bulunduğu söylenen masal kuşu Erkek 860
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 962
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 0
Aras Sahip çıkılan buluntu, Doğu anadoluda bir ırmağın adı Erkek 1454
Aras ege ArasKalın Yün, At kılı anlamında (Aras nehri)
Mert1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan.
Erkek 627
Arcan Saf,temiz Erkek 580
Arda 1. Eskiden bazı ça­vuşların elde tuttukları uzun değnek. 2. İşaret için dikilen değnek3. Çık­rıkçı kalemi. 4. Sonra gelen. Erkek 1288
Arel Temiz, dürüst kimse. Erkek 1770
Argün Temiz, aydınlık gün. Erkek 0
Arıkan Temiz soy. Erkek 446
Arın 1. Temiz, arı, saf. 2. Alın. 3. Yüz, cephe. Dağların, tepele­rin yüzü. Erkek 1534
Arkan 1. Temiz, ari kan­dan gelen. 2. Üstün galip. Arkan (Seyfı) Türk mimar (19031966). Erkek 469
Arkın Yavaş, ağır, sa­kin, gelecek yıl. Erkek 731
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 559
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 0
Arman 1. Hasret, özle­me. 2. Zahmet, sıkıntı. 3. Teessüf. 4. Pişmanlık. Erkek 708
Armina Emine, korkusuz, yürekli Erkek 755
Arnisa Çok namuslu kadın Erkek 554
Arsen Erkek 1254
Arsu Su kadar berrak Erkek 761
Arsun Yüreğindeki temizliği yansıtan Erkek 906
Artaç Taç Utanma duygusunu baş tacı eden Erkek 418
Artun Gururlu, kendine güveni olan, vakur. Erkek 608
Aryan Operada sanatçının orkestra eşliğinde söylediği uzun şarkı Erkek 1222
Arzela Kendi kendine olan dağ çiçegi Erkek 1494
Arzu 1. İstek, bahşiş. 2. Emel, heves, meyl. 3. Özlemek, müş­tak olmak. "Arzum" olarak da kulla­nılır. Meşhur halk hikayelerinde Kamber'in sevgilisi. Erkek 873
Arzu Naz Naz yapan,nazenin. Erkek 508
Arzucan Candan isteyen. Erkek 463
Arzugül İstenilen,beğenilen gül. Erkek 547
Arzuman (bkz. Arzu). Erkek 553
Asalbike Gerçek hanım, gerçek güzel Erkek 454
Asel Bal, Cennetteki dört sudan biri Erkek 1785
Asena Dişi kurt, güzel kız Erkek 637
Asi İsyan Eden, İsyankar;
Haydut, Bozguncu, Şaki;
Söz Dinlemeyen, İtaat Etmeyen (Tıpkı “Âsiye” ismi gibi bu isim de Hz. Muhammed tarafından değiştirilmiştir;
Hz. Muhammed, “Âsi” isimli bir sahabiye “Muti/Mûti” (İtaat Eden, İtaatkar, Uysal) ismini takmıştır.)
Erkek 765
Aslı 1. Asıl, tek, dip, kü­tük, temel, esas, kaide, kural, hakikat. 2. Soy, sop, nesep. 3. Bir şeyin belli başlı kısmı, başlangıç, baş yer, sıhhat. 4. Hakiki, esaslı, halis, safi. 5. Esasen, zaten, başlıca, en ziyade, hakikaten. Erkek 1018
Aslıcan Özü can gibi sevgili Erkek 514
Aslıhan Han soyundan gelen. Erkek 0
Aslım Özü geçmişe ait Erkek 743
Aslınaz Nazlı olması geçmişinden gelen. Erkek 707
Aslınur Nur saçan bir geçmişi olan. Erkek 685
Aslısu Geçmişi su gibi berrak ve temiz Erkek 687
Asrın Çağdaş, bu çağa ait olan, çağa uygun olan Erkek 928
Asu 1.Afacan 2. Isyan eden Erkek 776
Asutay Hırçın tay. Erkek 566
Asya Dünyadaki kıtala­rın en büyüğü. Erkek 1302
Ata 1. Baba. 2. Soyun geçmişte yaşamış ferdi. 3. Vermiş, veriş. Bağışlama, ihsan. 4. Yesevi ta­rikatında mürşid. Ata b. Ebi Rabah: Fıkıh alimi (Mekke 733). Ebu Meysere b. Ebu Hüseyin elFikri'nin azatlı kölesiydi. Birçok hadis rivayet etmiştir. Erkek 663
Atacan (bkz. Ata). Erkek 507
Atakan 1. Düşünmek­sizin her işe sokulan adam. 2. İleri atı­lan. Erkek 726
Atalay (bkz. "Ata"). Ünlü, namlı, şöhretli. Atalay Mah­mut, Türk güreşçi. Balkan, Avrupa, Dünya ve Meksika Olimpiyatları şampiyonu oldu (1968). Erkek 587
Ataman (bkz. "Ata"). 1. Ata kişi, başkan, önder. 2. Don ka­zaklarının önderlerine verilen ad. Erkek 457
Atay Bilinen, tanınmış. Erkek 638
Ateş Yanıcı maddelerin yanmasıyla ısı ve ışığın ortaya çıkması Erkek 666
Atıl Girişken ol, ilerle­mek için çaba göster. Erkek 463
Atılgan 1. Karşısına çıkabilecek engellerden ve tehlikeler­den korkmadan her zaman ileriye atı­lan. 2. Karşı çıkan, çekinmesi olma­yan, cüretkar. 3. Hevesli. Erkek 501
Atınç Atılgan / Atak Erkek 475
Aybar 1. Gösterişli, hey­betli, görkemli. 2. Korku veren. Erkek 491
Ayben Ay benizli. Erkek 635
Ayberk 1. Sağlam ay, sağlam kişilik. 2. Şimşek, ay'ın şim­şek gibi parlaklığı. 3. Yaprak, ay yap­rağı. Erkek 646
Aybüke Eski Türk kadın isimlerinden Erkek 797
Ayca Ay gibi güzel, ışıklı, parlak. Erkek 932
Ayça 1. Ayın yeni doğ­duğu günlerdeki şekli, yeni ay, hilal. 2. Cami kubbelerine ve minare külah­larına konulan hilal şeklindeki süs. 3. Ay kadar güzel, aydınlık. Erkek 0
Ayçin Ayçın, ay gibi, aya benzer Erkek 867
Ayda Dere kıyılarında yetişen bir bitki - Parmakları, endamı güzel kadın Erkek 1725
Aydil Güzel, parlak, aydınlık gönül Erkek 525
Aygen 1. Dost, arkadaş. 2. Sevgili, yar. 3. Temiz yaratılıştı. Erkek 1179
Aykan Soylu, asil, te­miz kişi. Erkek 577
Aylis cennette bi bahçe. Ay parçası, ışıltısı Erkek 5344
Ayperen Yiğit, bahadır Erkek 486
Aysen Ay gibi güzel. Parlak ve nurlu. Erkek 739
Ayşan Ay gibi şanlı, gör­kemli, parlak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Aytaç Başa takılan ay şeklinde taç. Erkek 585
Aytek Ay gibi (Eski Türkçede tek/teg olarak kullanılmış­tır). Erkek 444
Aytunç Ay gibi güzel,tunç kadar sağlam Erkek 850
Ayyüce Ay gibi aydınlık nurlu ve yüce olan er Erkek 600
Azer Azerbaycan kelimesinin kökü olan Azer'den.. Erkek 0
Azra 1. Bakire, kızoğlan kız. 2. Ayak değmemiş kum. 3. Delinmemiş inci. 4. Hz. Meryem'e verilen adlardan. 5. Medine şehrinin adların­dan biri. 6. Masal kahramanı "Vamık"'ın sevgilisi. Erkek 1375
Bahar 1. Kışla yaz arasındaki mevsim. 22 Mart'la Haziran arası, ilkyaz. 2. Güzellik, güzel. 3. Sığır gözü, papatya, sığır papatyası, sarı papatya. 4. Put, çelipa, sanem. 5. Atılmış pamuk. 6. Ölçek. 7. Karanfil, tarçın, karabiber gibi kokulu şey. Erkek 880
Balca Bal damlası, bal gibi Erkek 543
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 616
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Banu 1. Kadın hatun, hanım. 2. Kraliçe, prenses. 3. Gelin. 4. Şarap ve gül suyu gibi şeylerin şişesi. 5. Yusuf ve Zeliha öyküsünün kadın kahramanı Banu Hanım (Cevheriye Banu). Türk halk şairi. (18641914 Çankırı). Kadiri tarikatı bağlılarından. Erkek 839
Baran 1. Yağmur. Mevsimi Baran, yağmur mevsimi. Erkek 970
Baransel (bkz. Baran). Erkek 646
Barın 1. Bütün, hep. 2. Güç kuvvet. 3. Göğüs. 4. Moğol devrinde Orta Asya'da büyük beyliklerden biri. Erkek 753
Barış 1. Savaşsızlık durumu. 2. Savaştan sonra silah bırakma, uzlaşma sulh. 3. Dirlik, düzenlik. Erkek 832
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 497
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Barkın Yolculuk eden, yolcu gezgin. Erkek 709
Barlas Kahraman, savaşçı. Erkek 1269
Bars l. Kaplana benzeyen yırtıcı hayvan. 2. Arı oğuluİsim olarak kullanılmaz. Barsbay: (elMelikü'1Eşref (Öl. 1438). Mısır Memluklan sultanı. Çerkez hanedanındandır. Erkek 476
Başak Sağlam, dayanıklı. Erkek 708
Başar Başarılı ol, işi sonuçlandır. Erkek 584
Başer (bkz. Başar). Erkek 434
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 541
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 0
Batıhan (bkz. Batı). Erkek 410
Batıray (bkz. Batır). Erkek 401
Batu Üstün gelen, gücü yeten, galip. Erkek 731
Batur Kahraman, yiğit, cesur, bahadır. Erkek 769
Baycan (bkz. Baybaş). Erkek 457
Bayhan Zengin ve güçlü Erkek 584
Baykal Yaban kısrağı. Moğolistandaki büyükgöl Erkek 0
Baysal Dirlik düzenlik içinde, sakin,gürültüsüz. Erkek 0
Bayülken Göğün 16.katında oturan barış tanrısı Erkek 0
Begüm Saygıdeğer kadın, hanımefendi - Hint prenseslerine verilen san Erkek 0
Belin Şaşkınlık, hayret Erkek 0
Bengisu Ebedilik, ölümsüzlük veren su, Abı hayat. Erkek 877
Bengü Ebedi, sonu olmayan. Erkek 886
Bengül Üzerinde benekler bulunan gül Erkek 446
Bensu Su gibi aziz benlik Erkek 911
Berat ozan 1. Resmi belge, imtiyaz belgesi. 2. Osmanlıda bir kimseye verilen nişan, rütbe veya toprak imtiyazını gösterir belge. Erkek 485
Beray Ay'ın en ışıltılı, en parlak hali Erkek 1191
Berfin 1. Kardan yapılmış. 2. Tertemiz, kar gibi beyaz. Erkek 1106
Beril Arınmış, aklanmış Erkek 937
Beril Su Beril isminin anlamı :Arınmış, aklanmış
Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Erkek 1331
Berin 1. En yüksek, çok yüce. 2. Soylu. Erkek 894
Berk 1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak. Erkek 971
Berkan 1. Şakıma, parıldama. 2. Kıvırcık tüylü kuzu postu kürkü. Erkek 711
Berkant Güçlü, bozulmaz, yemin. Erkek 629
Berkay (bkz. Berk). Erkek 1043
Berke 1. Kama. 2. Altınordu hükümdarı. Cengiz Han'ın torunu ve Cuci'nin 3. oğludur. Erkek 1118
Bermal Dağ tepesi, doruk (bkz. Şahika, zirve). Erkek 552
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 994
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 0
Berrak 1. Duru, saf, bulanık olmayan, nurlu. 2. Şimşek, parıltı. 3. Kulağa hoş gelen ses. Erkek 640
Beste 1. Kapalı, bağlı, bitiştirilmiş bağlanmış. 2. Müzikte, şarkının makam ve ahengi. Erkek 594
Betigün Beti + Yüz (Bet: benizdeki gibi) Gün: Aydınlık, aydınlık yüz Erkek 421
Betil/Betül Temiz, iffetli Erkek 463
Bike Benzersiz, eşsiz Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Bilge Bilgili, iyi geniş, derin, bilgi sahibi kimse Kadın ve erkek adı olarak kullanılır. Erkek 725
Bilun Yarım Ay Erkek 754
Bingül Bin gülün güzelliğinde Erkek 460
Birant 1. Özel, tek yemin. 2. Özelliği olan yemin. Erkek 589
Biricik Tek, bir tane, emsalsiz Erkek 469
Birsu Özel bir su, biricik su gibi Erkek 531
Bora Araziden çıkan şiddetli rüzgar. Erkek 892
Boran Rüzgar, şimşek, gökgürültüsü, sağanak yağmurun birlikte olduğu iklim hadisesi. Boran Hatun: Emevi halifesi Me'mun'un zevcesi. Erkek 903
Boray kahraman yürekli,cesur, önde gelen örnek insan anlamına geliyor. Erkek 643
Bucak Genellikle, geniş verimli bakımlı alanlara verilen ad Erkek 462
Buğra 1. Büyük erkek deve, iki hörgüçlü deve. 2. Turna kuşu, turna sürüsünün önünde uçan turna horozu. 3. Harizm hükümdarlarından birinin lakabı. Erkek 885
Buket Çiçek demeti. Erkek 713
Bulem Ay Parçası, Ayın 14’ü Gibi Güzel, Ay Yüzlü Erkek 1006
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 691
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Burahan 1. Delil hüccet. 2. Hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan ayıran delil. 3. İlahi aydınlık. Erkek 449
Burcu Güzel koku. Erkek 754
Burç 1. Süryanice Burgus kelimesinin Arapçalaştınlmış hali. 2. Kalenin köşelerine yapılan daha yüksek ve daha kalın çıkıntı kule. 3. Yuvarlak bina. 4. Güneşin ayrıldığı oniki kısımdan herbiri. 5. Tek hisar. Erkek 554
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 650
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Burçin Dişi geyik. Erkek 674
Can 1. Can, ruh. Hayat. 2. Güç, kuvvet, hayatiyet, dirilik. 3. Gönül, yakın dost, çok sevilen arkadaş. 4. Mevlevi ve Bektaşi tarikatlarında dervişlerin birbirlerine hitabı. 5. Kişi, fert. 6. Sevgili. Erkek 896
Canalp Özünde yiğitlik, güçlülük olan kimse. Cana yakın yiğit. Erkek 320
Canberk Güçlü, sağlam kimse. Erkek 506
Candaş Dost, yoldaş Erkek 548
Canel İçten uzatılan el, dostluk eli Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 541
Caner Delikanlı, genç, dinamik Can ve er kelimelerinden birleşik isim. Erkek 571
Cankat Yaşamına can ekle, sevinçle dol Erkek 476
Cankut 1. Kişinin mutluluğu talihi, şansı, uğuru. 2. Mutlu talihli kimse. Erkek 480
Cansın Canım gibisin, canımsın. Erkek 725
Cansu 1. Hayat veren su, tazelik. 2. Sevgili, sevimli. Erkek 1134
Ceren Halk ağzında "ceylan" anlamına gelir. Erkek 1055
Çağan Bayram, şenlik. Erkek 817
Çağdaş Aynı çağda yaşayan, çağa uygun Erkek 555
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 686
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Çağla Olgunlaşmamış meyve, bazı meyvelerin olgunlaşmadan, henüz yeşilken yenen hali. Erkek 835
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 675
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 0
Çağman Çağın insanı. Erkek 432
Çağrı 1. Çakır gözlü. 2. Mavi hareli göz. Çağrı bey (9901060). Büyük Selçuklu devleti hükümdarı Tuğrul beyin kardeşi. Çağrı bey müslüman olduğunda Davud ismini aldı. Kardeşi Tuğrul ise Muhammed ismini almıştır. Erkek 944
Çakın Şimşek, parıltı Erkek 435
Çelen Yakışıklı, saçak, akıllı Erkek 0
Çevrim Girdap, sürekli değişim, anafor Erkek 0
Çığır Çığın açtığı iz, yol - Yenilikçilik Erkek 385
Çiçek 1. Bitkilerin üreme unsurlarını ihtiva eden renkli veya beyaz renkte açan, çok defa kokulu, sonradan meyve veya tohum haline gelen kısımları (bkz. Şükûfe). 2. Bitki, çiçek açan bitki. 3. Bazı şeylerin toz haline getirilmiş özü, kükürt çiçeği. 4. Kumaş veya başka şeyler üzerine yapılan renkli veya renksiz süsleme. Erkek 466
Çiğdem Zambakgillerden, soğanlı otsu, çeşitli renklerde çiçek açan kır bitkisi, mahmur çiçeği. Erkek 880
Çilay Ayın üzerinde beliren açık renk lekeler. Erkek 528
Çilem öykü Çilem : Çilem öykü
Öykü : Hikaye / Masal
Erkek 389
Çiler Güzel öten, güzel ötüşlü Erkek 499
Çisem Çiseleyen yağmur Erkek 888
Çolpan 1. Çoban yıldızı. 2. Aciz, beceriksiz, zavallı. 3. Zühre, venüs. Erkek 634
Dalan 1. Biçim, şekil. 2. İnce, narin, zarif. Erkek 397
Dalay Deniz. Erkek 569
Damla 1. Bir sıvıdan ayrılarak düşen parça halinde, küçük miktar, katre. 2. Belli miktarlarda akıtılarak kullanılan ilaç. Erkek 899
Darcan 1. Aceleci, sıkıntılı. 2. Serçe. Erkek 465
Defne Akdeniz ikliminde yetişen, yapraklan sert ve üst yüzleri parlak açık sarı çiçek ve güzel kokan defnegillerden bir ağaç. Erkek 1146
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 762
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Demet 1. Bağlanarak, oluşturulan deste. 2. Biçilip bağlanmış ekin. 3. Bir kaynaktan çıkan ışıkların meydana getirdiği ışık destesi, hazne. Erkek 661
Deniz 1. Büyük su kütlesi. 2. Büyük su kütlesindeki dalgalanma. Erkek 1185
Deren Derleyen, toplayan, ekini biçip toplayan. Erkek 997
Derin Yüzeyi tabanından uzak olan Erkek 937
Destan 1. Hikaye, kıssa. 2. Hile, mekr, tenvir. 3. Rüstem'in babasının lakabı. Erkek 586
Deste 1. Demet, tutam, takım. 2. Kabza, tutacak yer. 3.On yapraklık altın varak defteri. Erkek 458
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 555
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 0
Devrim 1. Hareket halinde bir şeyin bir eğri çizerek dönmesi, devretmesi. 2. Köklü değişiklik, inkılap. 3. Eski olduğu fark edileni yıkıp yerine yeni olduğu farz edileni koymak. 4. İhtilal. Erkek 566
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 909
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Didem Gözüm. Erkek 815
Didil 1. Kır hayatını konu edinen yazı veya şiir, aşk hakkında. 2. Küçük ve şairane resim. 3. İçten ve saf aşk. Erkek 633
Dİla naz İçten gönülden seven Erkek 568
Dilay Gönlü aydınlatan ay. Erkek 668
Diler İsteyen, dileyen Erkek 599
Dilmen 1. Güzel. 2. Güzel dil bilen, konuşan, söz söyleyen. Erkek 451
Dilşat Gönlü Şen, Yüreği Sevinçli, Gönlü Hoş, Neşeli; Dil ve Şad Anlamlarını İfade Eder. Erkek 580
Dinç Gücü kuvveti yerinde ve sağlıklı. Erkek 489
Doğa Tabiat karşılığı olarak kuraldışı uydurulmuş kelime. Erkek 960
Doğaç Önceden düşünülüp hazırlanmadan ortaya çıkan düşünce, eylem üreten, kendiliğinden olan Erkek 650
Doğan Kartalgillerden, alıştırılarak kuş avında kullanılan, yırtıcı bir kuş. Erkek 694
Doğuş Yaradılış Erkek 705
Duru Saf, berrak. Erkek 1045
Duyal Duygulu duyarlı çabuk duygulanan Erkek 456
Dünya Yeryüzü Erkek 0
Ebru 1. Kaş. 2. Bulut renginde, buluta benzer, bulut gibi dalgalı, bulutlu. 3. Kağıt üzerine kendine has usulle yapılan, mermer, damarları gibi dalgalı şekilli süsleme. Ciltçilikte ve hüsnü hat'ta kullanılır. Erkek 821
Ece 1. Baş reis. 2. Kraliçe. 3. Ana. 4. Yaşlı kadın. Erkek 1028
Ecem Kraliçem, benim sultanım Erkek 807
Eda naz EDALI NAZLI Erkek 672
Efe 1. Ağabey, büyük kardeş. 2. Yiğit, cesur. 3. Kabadayı. Erkek 804
Ege 1. Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her halinden sorumlu olan. 2. Yaşça büyük, ulu. 3. Sahip. Erkek 976
Egemen Hakim, hüküm süren karşılığı olarak kullanılan bu kelime, hem kök, hem de ek olarak yanlıştır. Türkçe'de ne "eğe" kökü, ne de "manmen" şeklinde isim yapım eki vardır. Erkek 737
Ejder Bir masal yaratığı, korkulan, güçlü Erkek 522
Ekim 1. Toprağa ürün ekme işi. 2. Yılın onuncu ayı. Erkek 543
Ela Sarıya çalan kestane rengi, göz rengi. Erkek 998
Elçin Deste / Demet / Bir kerede ele alınabilecek kadar az olan nesne Erkek 774
Eldemir Demir gibi güçlü el. Erkek 420
Elem Ağrı. Acı. Keder. Sancı. Dert. Gam. Kaygı. Erkek 678
Elis Güzel kokulu bir çicek. İsim hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olan ziyaretçilerimiz bize uluşabilirler Erkek 901
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 742
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Elvin Cennet çiceği, Gökkuşağının her bir tayfına verilen isim, Sıcak Erkek 833
Emre Aşık. Mübtela. Vurgun. Erkek 1025
Ender çok az, çok seyrek, çok az bulunur, pek nadir. Erkek 533
Ener En yiğit, en kahraman kişi. Erkek 651
Enginsu Açık deniz. Erkek 426
Eray Erken ay, ilk ay, ayın ilk günlerinde doğan (bkz. İlkay). Erkek 722
Erberk Şimşek gibi yiğit. Erkek 489
Erbil Erbil :Yürekli, cesur olarak kabullen" anlamında kullanılan bir ad. Erkek 559
Erçin Merdiven, basamak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 820
Erden Bekaret / İnsan eli değmemiş /Erkenden Erkek 596
Erem Ulaşmak, kavuşmak için çaba gösteren Erkek 745
Eren 1. Yetişen, ulaşan, vasıl olan. 2. İyi yetişmiş kişi. 3. Cesur, yiğit adam. 4. Ermiş. 5. Koca, zevc. 6. Kişi, şahıs. Erkek 1160
Erenay (bkz Eren). Erkek 473
Ergin 1. Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş. 2. Haklarını kendi kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan kimse ( bkz. Reşid). Erkek 593
Erim Sevgi, mutlu haber Erkek 0
Erinç Rahat, dirlik Erkek 0
Ertaç Erkekliği taç gibi taşıyan Erkek 543
Ertan Dericilerin,, yaprağıyla sahtiyan (deri) boyadıkları bir nevi ağaç. Erkek 563
Ertem Erdem / Fazilet Erkek 464
Erten 1. Sabah güneşin doğduğu zaman. 2. Gün. Erkek 405
Ertürk Yiğit Türk, Kahraman Türk; Türker, Er + Türk Erkek 640
Esat Çok uğurlu ve mutlu. Erkek 852
Esen Sağ, salim, sağlıklı Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 624
Eser 1. Nişan, alamet, iz. 2. Etki, tesir. 3. Yok olmuş bir nesneden kalma parça. 4. Bir kişinin ortaya koyduğu mahsul, telif. 5. Hadis, hadis ilmi. 6. İmal, icat. 7. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 706
Esin 1. Rüzgar, sabah rüzgarı. 2. İlham, çağrışım. Erkek 923
Eslina Dünyalar güzeli anlamındadır. Erkek 5564
esmira Azeri kökenli bir isim olup, Zümrüt taşı anlamındadır. Erkek 10205
Evgin Telaşlı, aceleci Erkek 445
Gülümser Gülümseyen kişi. Erkek 517
Kıvanç 1. Sevinç, memnuniyet. 2. Övünen, güvenen, iftihar eden. Erkek 0
Laren İYİ HUYLU TEMİZ DÜRÜST Erkek 3252
Levin Renk, boya Erkek 870
Meğra Parıldayan Işık Erkek 426
Misra Şiirin bir satırı Erkek 0
Nergiz Çiçek, Bir Süs Bitkisi; Güzelin Gözü, Güzel Gözlü Olan Anlamındadır. Erkek 889
Nurselin Nur :1. Aydınlık, parıltı, parlaklık, niran. 2. Mekke'deki Hıra dağı. Işığın bir şeye yansımasından meydana gelen parlaklık. Zünnureyn: Hz. Peygamberin 2 kızıyla evlendiği için Hz. Osman'a verilen unvan, onur sahibi. Kur'anı Kerim'in 24. suresinin adı. - Selin :1. Gür akan su. 2. Orta Asya'da yetişen, bodur, sürekli yeşil kalan bitki. Erkek 2830
Nurseza Nura layık , ışığa ve aydınlığa layık. Nur ve seza kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Erkek 581
Olcan Ay Mutlu, ongun; Rastlantıları düzenlediği ve böylece de insanlara iyi ya da kötü durumlar hazırladığı sanılan şey, şans, talih Erkek 409
ödül Mükafat, Karşılık; Armağan, Hediye; Madalya, Başarı Armağanı Erkek 0
Öznil Nil nehri gibi verimli. Erkek 427
Sadem DURU ,SAF DEMEK Erkek 2087
Sare Sare :Saf, temiz, kalabalık, topluluk anlamları da var(Osmanlıca) Erkek 1207
Su Eda Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Eda isminin anlamı :1. Naz, cilve. 2. Kurum, caka. 3. Alınan şeyi geri ödeme. 4. Bir vazifeyi yerine getirmek.
Erkek 568
Sude Sürmüş, sürülmüş, ezilmiş Erkek 1256
Tanya Danimarka lisanından alınma. (Ermenice) Erkek 2343
Tuana Cennet bahçesine düşen ilk yağmur damlası Erkek 1301
Tuğsen Baş tacı anlamına gelmektedir. Bu isim hakkında daha fazla bilgi sahibi ziyaretçilerimiz bize ulaşabilirler. Erkek 834
Yiğit mert 1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan. Erkek 567
Yusuf Emir 1. Hz. Ya'kub (a.s.)'un oğlu olan peygamber Hz. Yusuf. 2. İbranice; inleyen, ah eden, inilti. Erkek 1167