Bebek isimleri
www.bebekisimleri.gen.tr
bebek isimleri
Erkek isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Kız isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Otomatik Ara :
rastgele isim arama
Ana Sayfa Erkek isimleri Kız isimleri En güzel bebek isimleri En güzel erkek isimleri En güzel kız isimleri Alevi isimleri İsim aramaBebek isminin önemi
Kur-an'da geçen bebek isimleri
Allah'ın 99 ismi
Bebek ismi nasıl konulur
Bebeğin kulağına ismin okunması
Bebeklere isim neden verilir
İsim ne zaman konulmalıdır ?
Bebek isminin önemi
Bebeğin nüfusa kayıt ettirilmesi


Modern isimler

Web sitemizde modern isimlere ulaşabilirsiniz, bebeğiniz için en güzel isimleri seçerek, karar vermenize yardımcı olabiliriz.

İsim Anlamı Cinsiyet Puan
ranya ince bakış Erkek 212
Açangül (bkz. Gül). Erkek 38
Açelya Kokusuz, fundagillerden çeşitli renklerde çiçek­ler açan bir bitki. Erkek 71
Açılay Ayın dolunay halinde olmaya başlaması Erkek 49
Ada Dört Tarafı Sularla Çevrili Kara Parçası Erkek 89
Adal "Adın yayılsın, ün kazan" manasında. Erkek 130
adelina 1.hanım hanımcık. 2.çok güzel ve merhametli olan Erkek 327
Afet 1. Büyük felaket, bela, musibet. 2. Çok güzel kadın, dil­ber Erkek 48
Afife (bkz. Afif). IV. Mehmed'in hanımı. Erkek 53
Afitap Güneş / Çok güzel Erkek 56
Ağça Temiz, saf Erkek 0
Ahenk 1. Uygun, uyum düzen, armoni. 2. Renkler arasında uygunluk. Sesler arasında uygunluk, düzen, makam. 3. Çalgılı eğlenceSaz takımınca icra edilen beste. 4. Kasıt, niyet. Erkek 41
Ahsen Daha güzel, çok gü­zel, en güzel. Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Ahseni takvim: En gü­zel şekil. Kur'anı Kerim'in Tin sure­sinin 3. ayetinde insanın ahseni tak­vim üzere yaratıldığı beyan buyurulmaktadır. Ahsen kelimesi, Kur'an'da 16 yerde zikredilmiştir Erkek 104
Ahu 1. Ceylan, karaca, gazal. 2. Güzel, ince alımlı kadın. 3. Gözleri ceylan gözüne benzeyen ka­dın. 4. Kardeş, dost Erkek 55
Ahu Naz Nazlı güzel,nazenin. Erkek 63
Ahucan Çok güzel dost. Erkek 61
Ahueda Nazlı güzel. Erkek 50
Ahuela Çok güzel gözlü. Erkek 77
Ahugül Çok güzel. Erkek 48
Ahugüzar Becerikli güzel. Erkek 58
Ahunur Göz kamaştıran güzelliğe sahip olan. Erkek 48
Ahuse Coşkulu güzellik Erkek 78
Ahuşen Güzel ve neşeli. Erkek 43
Ajda 1. Filiz sürgün. 2. Çentik çentik olan şey Erkek 58
Ajlan Hızlı, çabuk, telaşlı Erkek 73
Akasya Küçük sıra yapraklı, gölgeli küçük cinsleri süs için yetiştirilen baklagillerden bir ağaç. Salkım ağacı da denir. Erkek 57
Akel 1. Doğru, dürüst iş­ler yapan kimse. Dürüst, güvenilir er­kek. Erkek 58
Akgün Mutlu, sevinçli gün. Erkek 38
Aksevil (bkz. Sevil). Erkek 38
Aksu 1. Temiz, pırıl pı­rıl su gibi. 2. Nehir Erkek 48
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 0
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 0
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 45
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 0
Ala Ela karışık renkli, alaca; Benekli; Tam olgunlaşmamış, yarı olmuş Erkek 47
Alagül Çok renkli gül. Erkek 77
Alçiçek Kırmızı çiçek. Erkek 38
Alçin Kırmızı renkli küçük bir kuş türü Erkek 83
Aleda Nazlı, kaprisli Erkek 65
Alev 1. Ateşten ve yanı­cı cisimlerden çıkan parlak, çeşitli şe­killere giren gazlardan meydana gelen şeffaf dil, yalım. 2. Aşk ateşi, sevda. 3. Alımlı, cazibeli kadın. Erkek 60
Aleyna Esenlik ve güzelliklere sahip, esenlik içinde olan Erkek 121
Algül Kırmızı gül. Erkek 40
Alım Gözü gönlü çeken nitelik, çekicilik, gönül çelen güzellik, albeni Erkek 0
Alkan Kırmızı kan. Alkan bey: Türk denizci. Selçuklula­rın egemenliğindeki İznik'te Ebu'lKasım'ın donanma komutanı. Erkek 48
Alkım Gökkuşağı. Al­kım (Uluğ Bahadır) Türk Arkeolog. Erkek 150
Alkın 1. Sevdalı, aşık, vurgun. 2. El çırpma, övme. Erkek 119
Alkız Kırmızı yanaklı,sağlıklı kız. Erkek 44
Almila Elma gibi kırmızı yanaklı güzel Erkek 100
Almina Al elma Erkek 140
Almira Pınar Almira isminin anlamı :ay tutulması sırasında ayın çevresinde görünen kızıllık

Pınar isminin anlamı :Yerden kaynayıp çıkan su, kaynak, çeşme. Bir suyun çıktığı yer, su başı. Kaynak suyunun devamlı aktığı yer
Erkek 41
Alp Emre Alp isminin anlamı :1. Eski Türklerde kahraman, yiğit, cesur, bahadır, pehli­van. 2. Seyfi kola mensup, savaşçı, fütüvvct ehli. Alperen, Alpgazi. Bu isim İslam'dan sonra da Türkler ara­sında kullanılmaya devam etti

Emre isminin anlamı :Aşık. Mübtela. Vurgun
Erkek 43
Alpay Cesur, yiğit kimse. Erkek 66
Alper (bkz. Alp). Erkek 54
Alpike Kahraman kraliçe Erkek 63
Altan 1. Sabahın güneş doğarkenki zamanı. 2. Hakanlara ve­rilen unvan, sultan, padişah. Erkek 74
Alya 1. Yüksek yer, yük­seklik. 2. Gök, sema. Erkek 191
Amine Gönlü emin, kal­binde korku olmayan Peygamber'in (s.a.s) annesinin adı. (bkz. Emine). Erkek 75
Andaç Bir kimseyi hatırlamak için saklanan şey, hatıra Erkek 49
Andaç Armağan,hediye Erkek 0
Anıl 1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan. Erkek 89
Anıl Berk Anıl isminin anlamı :1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan

Berk isminin anlamı :1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak.
Erkek 58
Anka Kaf Dağı'nda bulunduğu söylenen masal kuşu Erkek 105
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 86
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 0
Aras Sahip çıkılan buluntu, Doğu anadoluda bir ırmağın adı Erkek 125
Aras ege ArasKalın Yün, At kılı anlamında (Aras nehri)
Mert1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan.
Erkek 58
Arcan Saf,temiz Erkek 58
Arda 1. Eskiden bazı ça­vuşların elde tuttukları uzun değnek. 2. İşaret için dikilen değnek3. Çık­rıkçı kalemi. 4. Sonra gelen. Erkek 126
Arel Temiz, dürüst kimse. Erkek 215
Argün Temiz, aydınlık gün. Erkek 0
Arıkan Temiz soy. Erkek 42
Arın 1. Temiz, arı, saf. 2. Alın. 3. Yüz, cephe. Dağların, tepele­rin yüzü. Erkek 152
Arkan 1. Temiz, ari kan­dan gelen. 2. Üstün galip. Arkan (Seyfı) Türk mimar (19031966). Erkek 52
Arkın Yavaş, ağır, sa­kin, gelecek yıl. Erkek 64
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 54
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 0
Arman 1. Hasret, özle­me. 2. Zahmet, sıkıntı. 3. Teessüf. 4. Pişmanlık. Erkek 62
Armina Emine, korkusuz, yürekli Erkek 75
Arnisa Çok namuslu kadın Erkek 40
Arsen Erkek 160
Arsu Su kadar berrak Erkek 73
Arsun Yüreğindeki temizliği yansıtan Erkek 109
Artaç Taç Utanma duygusunu baş tacı eden Erkek 39
Artun Gururlu, kendine güveni olan, vakur. Erkek 59
Aryan Operada sanatçının orkestra eşliğinde söylediği uzun şarkı Erkek 151
Arzela Kendi kendine olan dağ çiçegi Erkek 180
Arzu 1. İstek, bahşiş. 2. Emel, heves, meyl. 3. Özlemek, müş­tak olmak. "Arzum" olarak da kulla­nılır. Meşhur halk hikayelerinde Kamber'in sevgilisi. Erkek 83
Arzu Naz Naz yapan,nazenin. Erkek 42
Arzucan Candan isteyen. Erkek 41
Arzugül İstenilen,beğenilen gül. Erkek 42
Arzuman (bkz. Arzu). Erkek 46
Asalbike Gerçek hanım, gerçek güzel Erkek 49
Asel Bal, Cennetteki dört sudan biri Erkek 145
Asena Dişi kurt, güzel kız Erkek 57
Asi İsyan Eden, İsyankar;
Haydut, Bozguncu, Şaki;
Söz Dinlemeyen, İtaat Etmeyen (Tıpkı “Âsiye” ismi gibi bu isim de Hz. Muhammed tarafından değiştirilmiştir;
Hz. Muhammed, “Âsi” isimli bir sahabiye “Muti/Mûti” (İtaat Eden, İtaatkar, Uysal) ismini takmıştır.)
Erkek 70
Aslı 1. Asıl, tek, dip, kü­tük, temel, esas, kaide, kural, hakikat. 2. Soy, sop, nesep. 3. Bir şeyin belli başlı kısmı, başlangıç, baş yer, sıhhat. 4. Hakiki, esaslı, halis, safi. 5. Esasen, zaten, başlıca, en ziyade, hakikaten. Erkek 65
Aslıcan Özü can gibi sevgili Erkek 54
Aslıhan Han soyundan gelen. Erkek 0
Aslım Özü geçmişe ait Erkek 70
Aslınaz Nazlı olması geçmişinden gelen. Erkek 70
Aslınur Nur saçan bir geçmişi olan. Erkek 66
Aslısu Geçmişi su gibi berrak ve temiz Erkek 77
Asrın Çağdaş, bu çağa ait olan, çağa uygun olan Erkek 81
Asu 1.Afacan 2. Isyan eden Erkek 63
Asutay Hırçın tay. Erkek 48
Asya Dünyadaki kıtala­rın en büyüğü. Erkek 105
Ata 1. Baba. 2. Soyun geçmişte yaşamış ferdi. 3. Vermiş, veriş. Bağışlama, ihsan. 4. Yesevi ta­rikatında mürşid. Ata b. Ebi Rabah: Fıkıh alimi (Mekke 733). Ebu Meysere b. Ebu Hüseyin elFikri'nin azatlı kölesiydi. Birçok hadis rivayet etmiştir. Erkek 62
Atacan (bkz. Ata). Erkek 47
Atakan 1. Düşünmek­sizin her işe sokulan adam. 2. İleri atı­lan. Erkek 71
Atalay (bkz. "Ata"). Ünlü, namlı, şöhretli. Atalay Mah­mut, Türk güreşçi. Balkan, Avrupa, Dünya ve Meksika Olimpiyatları şampiyonu oldu (1968). Erkek 58
Ataman (bkz. "Ata"). 1. Ata kişi, başkan, önder. 2. Don ka­zaklarının önderlerine verilen ad. Erkek 47
Atay Bilinen, tanınmış. Erkek 66
Ateş Yanıcı maddelerin yanmasıyla ısı ve ışığın ortaya çıkması Erkek 58
Atıl Girişken ol, ilerle­mek için çaba göster. Erkek 45
Atılgan 1. Karşısına çıkabilecek engellerden ve tehlikeler­den korkmadan her zaman ileriye atı­lan. 2. Karşı çıkan, çekinmesi olma­yan, cüretkar. 3. Hevesli. Erkek 44
Atınç Atılgan / Atak Erkek 35
Aybar 1. Gösterişli, hey­betli, görkemli. 2. Korku veren. Erkek 50
Ayben Ay benizli. Erkek 68
Ayberk 1. Sağlam ay, sağlam kişilik. 2. Şimşek, ay'ın şim­şek gibi parlaklığı. 3. Yaprak, ay yap­rağı. Erkek 65
Aybüke Eski Türk kadın isimlerinden Erkek 64
Ayca Ay gibi güzel, ışıklı, parlak. Erkek 68
Ayça 1. Ayın yeni doğ­duğu günlerdeki şekli, yeni ay, hilal. 2. Cami kubbelerine ve minare külah­larına konulan hilal şeklindeki süs. 3. Ay kadar güzel, aydınlık. Erkek 0
Ayçin Ayçın, ay gibi, aya benzer Erkek 104
Ayda Dere kıyılarında yetişen bir bitki - Parmakları, endamı güzel kadın Erkek 176
Aydil Güzel, parlak, aydınlık gönül Erkek 56
Aygen 1. Dost, arkadaş. 2. Sevgili, yar. 3. Temiz yaratılıştı. Erkek 60
Aykan Soylu, asil, te­miz kişi. Erkek 55
Aylis cennette bi bahçe. Ay parçası, ışıltısı Erkek 539
Ayperen Yiğit, bahadır Erkek 38
Aysen Ay gibi güzel. Parlak ve nurlu. Erkek 65
Ayşan Ay gibi şanlı, gör­kemli, parlak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Aytaç Başa takılan ay şeklinde taç. Erkek 56
Aytek Ay gibi (Eski Türkçede tek/teg olarak kullanılmış­tır). Erkek 51
Aytunç Ay gibi güzel,tunç kadar sağlam Erkek 96
Ayyüce Ay gibi aydınlık nurlu ve yüce olan er Erkek 68
Azer Azerbaycan kelimesinin kökü olan Azer'den.. Erkek 0
Azra 1. Bakire, kızoğlan kız. 2. Ayak değmemiş kum. 3. Delinmemiş inci. 4. Hz. Meryem'e verilen adlardan. 5. Medine şehrinin adların­dan biri. 6. Masal kahramanı "Vamık"'ın sevgilisi. Erkek 128
Bahar 1. Kışla yaz arasındaki mevsim. 22 Mart'la Haziran arası, ilkyaz. 2. Güzellik, güzel. 3. Sığır gözü, papatya, sığır papatyası, sarı papatya. 4. Put, çelipa, sanem. 5. Atılmış pamuk. 6. Ölçek. 7. Karanfil, tarçın, karabiber gibi kokulu şey. Erkek 83
Balca Bal damlası, bal gibi Erkek 61
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 46
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Banu 1. Kadın hatun, hanım. 2. Kraliçe, prenses. 3. Gelin. 4. Şarap ve gül suyu gibi şeylerin şişesi. 5. Yusuf ve Zeliha öyküsünün kadın kahramanı Banu Hanım (Cevheriye Banu). Türk halk şairi. (18641914 Çankırı). Kadiri tarikatı bağlılarından. Erkek 67
Baran 1. Yağmur. Mevsimi Baran, yağmur mevsimi. Erkek 75
Baransel (bkz. Baran). Erkek 59
Barın 1. Bütün, hep. 2. Güç kuvvet. 3. Göğüs. 4. Moğol devrinde Orta Asya'da büyük beyliklerden biri. Erkek 75
Barış 1. Savaşsızlık durumu. 2. Savaştan sonra silah bırakma, uzlaşma sulh. 3. Dirlik, düzenlik. Erkek 84
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 42
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Barkın Yolculuk eden, yolcu gezgin. Erkek 73
Barlas Kahraman, savaşçı. Erkek 124
Bars l. Kaplana benzeyen yırtıcı hayvan. 2. Arı oğuluİsim olarak kullanılmaz. Barsbay: (elMelikü'1Eşref (Öl. 1438). Mısır Memluklan sultanı. Çerkez hanedanındandır. Erkek 41
Başak Sağlam, dayanıklı. Erkek 55
Başar Başarılı ol, işi sonuçlandır. Erkek 43
Başer (bkz. Başar). Erkek 41
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 42
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 0
Batıhan (bkz. Batı). Erkek 39
Batıray (bkz. Batır). Erkek 39
Batu Üstün gelen, gücü yeten, galip. Erkek 69
Batur Kahraman, yiğit, cesur, bahadır. Erkek 52
Baycan (bkz. Baybaş). Erkek 36
Bayhan Zengin ve güçlü Erkek 58
Baykal Yaban kısrağı. Moğolistandaki büyükgöl Erkek 0
Baysal Dirlik düzenlik içinde, sakin,gürültüsüz. Erkek 0
Bayülken Göğün 16.katında oturan barış tanrısı Erkek 0
Begüm Saygıdeğer kadın, hanımefendi - Hint prenseslerine verilen san Erkek 0
Belin Şaşkınlık, hayret Erkek 0
Bengisu Ebedilik, ölümsüzlük veren su, Abı hayat. Erkek 81
Bengü Ebedi, sonu olmayan. Erkek 71
Bengül Üzerinde benekler bulunan gül Erkek 45
Bensu Su gibi aziz benlik Erkek 83
Berat ozan 1. Resmi belge, imtiyaz belgesi. 2. Osmanlıda bir kimseye verilen nişan, rütbe veya toprak imtiyazını gösterir belge. Erkek 41
Beray Ay'ın en ışıltılı, en parlak hali Erkek 113
Berfin 1. Kardan yapılmış. 2. Tertemiz, kar gibi beyaz. Erkek 81
Beril Arınmış, aklanmış Erkek 92
Beril Su Beril isminin anlamı :Arınmış, aklanmış
Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Erkek 132
Berin 1. En yüksek, çok yüce. 2. Soylu. Erkek 83
Berk 1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak. Erkek 89
Berkan 1. Şakıma, parıldama. 2. Kıvırcık tüylü kuzu postu kürkü. Erkek 59
Berkant Güçlü, bozulmaz, yemin. Erkek 61
Berkay (bkz. Berk). Erkek 99
Berke 1. Kama. 2. Altınordu hükümdarı. Cengiz Han'ın torunu ve Cuci'nin 3. oğludur. Erkek 94
Bermal Dağ tepesi, doruk (bkz. Şahika, zirve). Erkek 63
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 109
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 0
Berrak 1. Duru, saf, bulanık olmayan, nurlu. 2. Şimşek, parıltı. 3. Kulağa hoş gelen ses. Erkek 54
Beste 1. Kapalı, bağlı, bitiştirilmiş bağlanmış. 2. Müzikte, şarkının makam ve ahengi. Erkek 55
Betigün Beti + Yüz (Bet: benizdeki gibi) Gün: Aydınlık, aydınlık yüz Erkek 36
Betil/Betül Temiz, iffetli Erkek 36
Bike Benzersiz, eşsiz Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Bilge Bilgili, iyi geniş, derin, bilgi sahibi kimse Kadın ve erkek adı olarak kullanılır. Erkek 61
Bilun Yarım Ay Erkek 66
Bingül Bin gülün güzelliğinde Erkek 33
Birant 1. Özel, tek yemin. 2. Özelliği olan yemin. Erkek 46
Biricik Tek, bir tane, emsalsiz Erkek 48
Birsu Özel bir su, biricik su gibi Erkek 43
Bora Araziden çıkan şiddetli rüzgar. Erkek 69
Boran Rüzgar, şimşek, gökgürültüsü, sağanak yağmurun birlikte olduğu iklim hadisesi. Boran Hatun: Emevi halifesi Me'mun'un zevcesi. Erkek 67
Boray kahraman yürekli,cesur, önde gelen örnek insan anlamına geliyor. Erkek 58
Bucak Genellikle, geniş verimli bakımlı alanlara verilen ad Erkek 44
Buğra 1. Büyük erkek deve, iki hörgüçlü deve. 2. Turna kuşu, turna sürüsünün önünde uçan turna horozu. 3. Harizm hükümdarlarından birinin lakabı. Erkek 59
Buket Çiçek demeti. Erkek 57
Bulem Ay Parçası, Ayın 14’ü Gibi Güzel, Ay Yüzlü Erkek 114
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 58
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Burahan 1. Delil hüccet. 2. Hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan ayıran delil. 3. İlahi aydınlık. Erkek 43
Burcu Güzel koku. Erkek 75
Burç 1. Süryanice Burgus kelimesinin Arapçalaştınlmış hali. 2. Kalenin köşelerine yapılan daha yüksek ve daha kalın çıkıntı kule. 3. Yuvarlak bina. 4. Güneşin ayrıldığı oniki kısımdan herbiri. 5. Tek hisar. Erkek 60
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 60
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Burçin Dişi geyik. Erkek 55
Can 1. Can, ruh. Hayat. 2. Güç, kuvvet, hayatiyet, dirilik. 3. Gönül, yakın dost, çok sevilen arkadaş. 4. Mevlevi ve Bektaşi tarikatlarında dervişlerin birbirlerine hitabı. 5. Kişi, fert. 6. Sevgili. Erkek 83
Canalp Özünde yiğitlik, güçlülük olan kimse. Cana yakın yiğit. Erkek 34
Canberk Güçlü, sağlam kimse. Erkek 45
Candaş Dost, yoldaş Erkek 51
Canel İçten uzatılan el, dostluk eli Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 46
Caner Delikanlı, genç, dinamik Can ve er kelimelerinden birleşik isim. Erkek 58
Cankat Yaşamına can ekle, sevinçle dol Erkek 44
Cankut 1. Kişinin mutluluğu talihi, şansı, uğuru. 2. Mutlu talihli kimse. Erkek 44
Cansın Canım gibisin, canımsın. Erkek 52
Cansu 1. Hayat veren su, tazelik. 2. Sevgili, sevimli. Erkek 103
Ceren Halk ağzında "ceylan" anlamına gelir. Erkek 89
Çağan Bayram, şenlik. Erkek 77
Çağdaş Aynı çağda yaşayan, çağa uygun Erkek 39
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 68
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Çağla Olgunlaşmamış meyve, bazı meyvelerin olgunlaşmadan, henüz yeşilken yenen hali. Erkek 71
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 54
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 0
Çağman Çağın insanı. Erkek 38
Çağrı 1. Çakır gözlü. 2. Mavi hareli göz. Çağrı bey (9901060). Büyük Selçuklu devleti hükümdarı Tuğrul beyin kardeşi. Çağrı bey müslüman olduğunda Davud ismini aldı. Kardeşi Tuğrul ise Muhammed ismini almıştır. Erkek 83
Çakın Şimşek, parıltı Erkek 44
Çelen Yakışıklı, saçak, akıllı Erkek 0
Çevrim Girdap, sürekli değişim, anafor Erkek 0
Çığır Çığın açtığı iz, yol - Yenilikçilik Erkek 42
Çiçek 1. Bitkilerin üreme unsurlarını ihtiva eden renkli veya beyaz renkte açan, çok defa kokulu, sonradan meyve veya tohum haline gelen kısımları (bkz. Şükûfe). 2. Bitki, çiçek açan bitki. 3. Bazı şeylerin toz haline getirilmiş özü, kükürt çiçeği. 4. Kumaş veya başka şeyler üzerine yapılan renkli veya renksiz süsleme. Erkek 41
Çiğdem Zambakgillerden, soğanlı otsu, çeşitli renklerde çiçek açan kır bitkisi, mahmur çiçeği. Erkek 75
Çilay Ayın üzerinde beliren açık renk lekeler. Erkek 47
Çilem öykü Çilem : Çilem öykü
Öykü : Hikaye / Masal
Erkek 39
Çiler Güzel öten, güzel ötüşlü Erkek 38
Çisem Çiseleyen yağmur Erkek 68
Çolpan 1. Çoban yıldızı. 2. Aciz, beceriksiz, zavallı. 3. Zühre, venüs. Erkek 48
Dalan 1. Biçim, şekil. 2. İnce, narin, zarif. Erkek 45
Dalay Deniz. Erkek 46
Damla 1. Bir sıvıdan ayrılarak düşen parça halinde, küçük miktar, katre. 2. Belli miktarlarda akıtılarak kullanılan ilaç. Erkek 90
Darcan 1. Aceleci, sıkıntılı. 2. Serçe. Erkek 43
Defne Akdeniz ikliminde yetişen, yapraklan sert ve üst yüzleri parlak açık sarı çiçek ve güzel kokan defnegillerden bir ağaç. Erkek 89
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 78
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Demet 1. Bağlanarak, oluşturulan deste. 2. Biçilip bağlanmış ekin. 3. Bir kaynaktan çıkan ışıkların meydana getirdiği ışık destesi, hazne. Erkek 63
Deniz 1. Büyük su kütlesi. 2. Büyük su kütlesindeki dalgalanma. Erkek 111
Deren Derleyen, toplayan, ekini biçip toplayan. Erkek 108
Derin Yüzeyi tabanından uzak olan Erkek 87
Destan 1. Hikaye, kıssa. 2. Hile, mekr, tenvir. 3. Rüstem'in babasının lakabı. Erkek 41
Deste 1. Demet, tutam, takım. 2. Kabza, tutacak yer. 3.On yapraklık altın varak defteri. Erkek 34
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 48
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 0
Devrim 1. Hareket halinde bir şeyin bir eğri çizerek dönmesi, devretmesi. 2. Köklü değişiklik, inkılap. 3. Eski olduğu fark edileni yıkıp yerine yeni olduğu farz edileni koymak. 4. İhtilal. Erkek 55
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 79
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Didem Gözüm. Erkek 75
Didil 1. Kır hayatını konu edinen yazı veya şiir, aşk hakkında. 2. Küçük ve şairane resim. 3. İçten ve saf aşk. Erkek 49
Dİla naz İçten gönülden seven Erkek 66
Dilay Gönlü aydınlatan ay. Erkek 60
Diler İsteyen, dileyen Erkek 44
Dilmen 1. Güzel. 2. Güzel dil bilen, konuşan, söz söyleyen. Erkek 38
Dilşat Gönlü Şen, Yüreği Sevinçli, Gönlü Hoş, Neşeli; Dil ve Şad Anlamlarını İfade Eder. Erkek 57
Dinç Gücü kuvveti yerinde ve sağlıklı. Erkek 40
Doğa Tabiat karşılığı olarak kuraldışı uydurulmuş kelime. Erkek 53
Doğaç Önceden düşünülüp hazırlanmadan ortaya çıkan düşünce, eylem üreten, kendiliğinden olan Erkek 59
Doğan Kartalgillerden, alıştırılarak kuş avında kullanılan, yırtıcı bir kuş. Erkek 47
Doğuş Yaradılış Erkek 59
Duru Saf, berrak. Erkek 98
Duyal Duygulu duyarlı çabuk duygulanan Erkek 41
Dünya Yeryüzü Erkek 0
Ebru 1. Kaş. 2. Bulut renginde, buluta benzer, bulut gibi dalgalı, bulutlu. 3. Kağıt üzerine kendine has usulle yapılan, mermer, damarları gibi dalgalı şekilli süsleme. Ciltçilikte ve hüsnü hat'ta kullanılır. Erkek 91
Ece 1. Baş reis. 2. Kraliçe. 3. Ana. 4. Yaşlı kadın. Erkek 106
Ecem Kraliçem, benim sultanım Erkek 82
Eda naz EDALI NAZLI Erkek 65
Efe 1. Ağabey, büyük kardeş. 2. Yiğit, cesur. 3. Kabadayı. Erkek 82
Ege 1. Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her halinden sorumlu olan. 2. Yaşça büyük, ulu. 3. Sahip. Erkek 100
Egemen Hakim, hüküm süren karşılığı olarak kullanılan bu kelime, hem kök, hem de ek olarak yanlıştır. Türkçe'de ne "eğe" kökü, ne de "manmen" şeklinde isim yapım eki vardır. Erkek 60
Ejder Bir masal yaratığı, korkulan, güçlü Erkek 64
Ekim 1. Toprağa ürün ekme işi. 2. Yılın onuncu ayı. Erkek 53
Ela Sarıya çalan kestane rengi, göz rengi. Erkek 84
Elçin Deste / Demet / Bir kerede ele alınabilecek kadar az olan nesne Erkek 81
Eldemir Demir gibi güçlü el. Erkek 42
Elem Ağrı. Acı. Keder. Sancı. Dert. Gam. Kaygı. Erkek 69
Elis Güzel kokulu bir çicek. İsim hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olan ziyaretçilerimiz bize uluşabilirler Erkek 95
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 65
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Elvin Cennet çiceği, Gökkuşağının her bir tayfına verilen isim, Sıcak Erkek 82
Emre Aşık. Mübtela. Vurgun. Erkek 91
Ender çok az, çok seyrek, çok az bulunur, pek nadir. Erkek 44
Ener En yiğit, en kahraman kişi. Erkek 54
Enginsu Açık deniz. Erkek 40
Eray Erken ay, ilk ay, ayın ilk günlerinde doğan (bkz. İlkay). Erkek 70
Erberk Şimşek gibi yiğit. Erkek 35
Erbil Erbil :Yürekli, cesur olarak kabullen" anlamında kullanılan bir ad. Erkek 55
Erçin Merdiven, basamak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 72
Erden Bekaret / İnsan eli değmemiş /Erkenden Erkek 50
Erem Ulaşmak, kavuşmak için çaba gösteren Erkek 62
Eren 1. Yetişen, ulaşan, vasıl olan. 2. İyi yetişmiş kişi. 3. Cesur, yiğit adam. 4. Ermiş. 5. Koca, zevc. 6. Kişi, şahıs. Erkek 102
Erenay (bkz Eren). Erkek 50
Ergin 1. Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş. 2. Haklarını kendi kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan kimse ( bkz. Reşid). Erkek 56
Erim Sevgi, mutlu haber Erkek 0
Erinç Rahat, dirlik Erkek 0
Ertaç Erkekliği taç gibi taşıyan Erkek 50
Ertan Dericilerin,, yaprağıyla sahtiyan (deri) boyadıkları bir nevi ağaç. Erkek 60
Ertem Erdem / Fazilet Erkek 38
Erten 1. Sabah güneşin doğduğu zaman. 2. Gün. Erkek 36
Ertürk Yiğit Türk, Kahraman Türk; Türker, Er + Türk Erkek 49
Esat Çok uğurlu ve mutlu. Erkek 76
Esen Sağ, salim, sağlıklı Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 51
Eser 1. Nişan, alamet, iz. 2. Etki, tesir. 3. Yok olmuş bir nesneden kalma parça. 4. Bir kişinin ortaya koyduğu mahsul, telif. 5. Hadis, hadis ilmi. 6. İmal, icat. 7. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 61
Esin 1. Rüzgar, sabah rüzgarı. 2. İlham, çağrışım. Erkek 84
Eslina Dünyalar güzeli anlamındadır. Erkek 429
esmira Azeri kökenli bir isim olup, Zümrüt taşı anlamındadır. Erkek 3119
Evgin Telaşlı, aceleci Erkek 38
Gülümser Gülümseyen kişi. Erkek 41
Kıvanç 1. Sevinç, memnuniyet. 2. Övünen, güvenen, iftihar eden. Erkek 0
Laren İYİ HUYLU TEMİZ DÜRÜST Erkek 562
Levin Renk, boya Erkek 77
Meğra Parıldayan Işık Erkek 45
Misra Şiirin bir satırı Erkek 0
Nergiz Çiçek, Bir Süs Bitkisi; Güzelin Gözü, Güzel Gözlü Olan Anlamındadır. Erkek 92
Nurselin Nur :1. Aydınlık, parıltı, parlaklık, niran. 2. Mekke'deki Hıra dağı. Işığın bir şeye yansımasından meydana gelen parlaklık. Zünnureyn: Hz. Peygamberin 2 kızıyla evlendiği için Hz. Osman'a verilen unvan, onur sahibi. Kur'anı Kerim'in 24. suresinin adı. - Selin :1. Gür akan su. 2. Orta Asya'da yetişen, bodur, sürekli yeşil kalan bitki. Erkek 240
Nurseza Nura layık , ışığa ve aydınlığa layık. Nur ve seza kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Erkek 54
Olcan Ay Mutlu, ongun; Rastlantıları düzenlediği ve böylece de insanlara iyi ya da kötü durumlar hazırladığı sanılan şey, şans, talih Erkek 40
ödül Mükafat, Karşılık; Armağan, Hediye; Madalya, Başarı Armağanı Erkek 0
Öznil Nil nehri gibi verimli. Erkek 39
Sadem DURU ,SAF DEMEK Erkek 240
Sare Sare :Saf, temiz, kalabalık, topluluk anlamları da var(Osmanlıca) Erkek 127
Su Eda Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Eda isminin anlamı :1. Naz, cilve. 2. Kurum, caka. 3. Alınan şeyi geri ödeme. 4. Bir vazifeyi yerine getirmek.
Erkek 43
Sude Sürmüş, sürülmüş, ezilmiş Erkek 96
Tanya Danimarka lisanından alınma. (Ermenice) Erkek 179
Tuana Cennet bahçesine düşen ilk yağmur damlası Erkek 113
Tuğsen Baş tacı anlamına gelmektedir. Bu isim hakkında daha fazla bilgi sahibi ziyaretçilerimiz bize ulaşabilirler. Erkek 75
Yiğit mert 1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan. Erkek 36
Yusuf Emir 1. Hz. Ya'kub (a.s.)'un oğlu olan peygamber Hz. Yusuf. 2. İbranice; inleyen, ah eden, inilti. Erkek 127