Bebek isimleri
www.bebekisimleri.gen.tr
bebek isimleri
Erkek isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Kız isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Otomatik Ara :
rastgele isim arama
22.500 adet bebek isimlerine sitemizden ulaşabilirsiniz
Ana Sayfa Erkek isimleri Kız isimleri En güzel bebek isimleri En güzel erkek isimleri En güzel kız isimleri Alevi isimleri İsim aramaBebek isminin önemi
Kur-an'da geçen bebek isimleri
Allah'ın 99 ismi
Bebek ismi nasıl konulur
Bebeğin kulağına ismin okunması
Bebeklere isim neden verilir
İsim ne zaman konulmalıdır ?
Bebek isminin önemi
Bebeğin nüfusa kayıt ettirilmesi


Modern isimler

Web sitemizde modern isimlere ulaşabilirsiniz, bebeğiniz için en güzel isimleri seçerek, karar vermenize yardımcı olabiliriz.

İsim Anlamı Cinsiyet Puan
ranya ince bakış Erkek 12728
Açangül (bkz. Gül). Erkek 1902
Açelya Kokusuz, fundagillerden çeşitli renklerde çiçek­ler açan bir bitki. Erkek 7604
Açılay Ayın dolunay halinde olmaya başlaması Erkek 3290
Ada Dört Tarafı Sularla Çevrili Kara Parçası Erkek 7304
Adal "Adın yayılsın, ün kazan" manasında. Erkek 7711
adelina 1.hanım hanımcık. 2.çok güzel ve merhametli olan Erkek 11760
Afet 1. Büyük felaket, bela, musibet. 2. Çok güzel kadın, dil­ber Erkek 2432
Afife (bkz. Afif). IV. Mehmed'in hanımı. Erkek 2657
Afitap Güneş / Çok güzel Erkek 2869
Ağça Temiz, saf Erkek 10
Ahenk 1. Uygun, uyum düzen, armoni. 2. Renkler arasında uygunluk. Sesler arasında uygunluk, düzen, makam. 3. Çalgılı eğlenceSaz takımınca icra edilen beste. 4. Kasıt, niyet. Erkek 2201
Ahsen Daha güzel, çok gü­zel, en güzel. Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Ahseni takvim: En gü­zel şekil. Kur'anı Kerim'in Tin sure­sinin 3. ayetinde insanın ahseni tak­vim üzere yaratıldığı beyan buyurulmaktadır. Ahsen kelimesi, Kur'an'da 16 yerde zikredilmiştir Erkek 13759
Ahu 1. Ceylan, karaca, gazal. 2. Güzel, ince alımlı kadın. 3. Gözleri ceylan gözüne benzeyen ka­dın. 4. Kardeş, dost Erkek 3885
Ahu Naz Nazlı güzel,nazenin. Erkek 2323
Ahucan Çok güzel dost. Erkek 2030
Ahueda Nazlı güzel. Erkek 2028
Ahuela Çok güzel gözlü. Erkek 3157
Ahugül Çok güzel. Erkek 1850
Ahugüzar Becerikli güzel. Erkek 1793
Ahunur Göz kamaştıran güzelliğe sahip olan. Erkek 2438
Ahuse Coşkulu güzellik Erkek 3616
Ahuşen Güzel ve neşeli. Erkek 1760
Ajda 1. Filiz sürgün. 2. Çentik çentik olan şey Erkek 3733
Ajlan Hızlı, çabuk, telaşlı Erkek 6092
Akasya Küçük sıra yapraklı, gölgeli küçük cinsleri süs için yetiştirilen baklagillerden bir ağaç. Salkım ağacı da denir. Erkek 3325
Akel 1. Doğru, dürüst iş­ler yapan kimse. Dürüst, güvenilir er­kek. Erkek 2855
Akgün Mutlu, sevinçli gün. Erkek 1753
Aksevil (bkz. Sevil). Erkek 1355
Aksu 1. Temiz, pırıl pı­rıl su gibi. 2. Nehir Erkek 1909
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 10
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 10
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 2433
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 10
Ala Ela karışık renkli, alaca; Benekli; Tam olgunlaşmamış, yarı olmuş Erkek 3443
Alagül Çok renkli gül. Erkek 2947
Alçiçek Kırmızı çiçek. Erkek 1530
Alçin Kırmızı renkli küçük bir kuş türü Erkek 4037
Aleda Nazlı, kaprisli Erkek 5513
Alev 1. Ateşten ve yanı­cı cisimlerden çıkan parlak, çeşitli şe­killere giren gazlardan meydana gelen şeffaf dil, yalım. 2. Aşk ateşi, sevda. 3. Alımlı, cazibeli kadın. Erkek 3350
Aleyna Esenlik ve güzelliklere sahip, esenlik içinde olan Erkek 15085
Algül Kırmızı gül. Erkek 2037
Alım Gözü gönlü çeken nitelik, çekicilik, gönül çelen güzellik, albeni Erkek 12
Alkan Kırmızı kan. Alkan bey: Türk denizci. Selçuklula­rın egemenliğindeki İznik'te Ebu'lKasım'ın donanma komutanı. Erkek 3240
Alkım Gökkuşağı. Al­kım (Uluğ Bahadır) Türk Arkeolog. Erkek 8708
Alkın 1. Sevdalı, aşık, vurgun. 2. El çırpma, övme. Erkek 7032
Alkız Kırmızı yanaklı,sağlıklı kız. Erkek 1984
Almila Elma gibi kırmızı yanaklı güzel Erkek 11004
Almina Al elma Erkek 12655
Almira Pınar Almira isminin anlamı :ay tutulması sırasında ayın çevresinde görünen kızıllık

Pınar isminin anlamı :Yerden kaynayıp çıkan su, kaynak, çeşme. Bir suyun çıktığı yer, su başı. Kaynak suyunun devamlı aktığı yer
Erkek 2670
Alp Emre Alp isminin anlamı :1. Eski Türklerde kahraman, yiğit, cesur, bahadır, pehli­van. 2. Seyfi kola mensup, savaşçı, fütüvvct ehli. Alperen, Alpgazi. Bu isim İslam'dan sonra da Türkler ara­sında kullanılmaya devam etti

Emre isminin anlamı :Aşık. Mübtela. Vurgun
Erkek 1974
Alpay Cesur, yiğit kimse. Erkek 6302
Alper (bkz. Alp). Erkek 6323
Alpike Kahraman kraliçe Erkek 2773
Altan 1. Sabahın güneş doğarkenki zamanı. 2. Hakanlara ve­rilen unvan, sultan, padişah. Erkek 7769
Alya 1. Yüksek yer, yük­seklik. 2. Gök, sema. Erkek 28628
Amine Gönlü emin, kal­binde korku olmayan Peygamber'in (s.a.s) annesinin adı. (bkz. Emine). Erkek 6119
Andaç Bir kimseyi hatırlamak için saklanan şey, hatıra Erkek 4117
Andaç Armağan,hediye Erkek 10
Anıl 1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan. Erkek 11871
Anıl Berk Anıl isminin anlamı :1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan

Berk isminin anlamı :1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak.
Erkek 2772
Anka Kaf Dağı'nda bulunduğu söylenen masal kuşu Erkek 6309
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 7837
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 10
Aras Sahip çıkılan buluntu, Doğu anadoluda bir ırmağın adı Erkek 43335
Aras ege ArasKalın Yün, At kılı anlamında (Aras nehri)
Mert1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan.
Erkek 4038
Arcan Saf,temiz Erkek 3834
Arda 1. Eskiden bazı ça­vuşların elde tuttukları uzun değnek. 2. İşaret için dikilen değnek3. Çık­rıkçı kalemi. 4. Sonra gelen. Erkek 12690
Arel Temiz, dürüst kimse. Erkek 46862
Argün Temiz, aydınlık gün. Erkek 10
Arıkan Temiz soy. Erkek 2577
Arın 1. Temiz, arı, saf. 2. Alın. 3. Yüz, cephe. Dağların, tepele­rin yüzü. Erkek 15584
Arkan 1. Temiz, ari kan­dan gelen. 2. Üstün galip. Arkan (Seyfı) Türk mimar (19031966). Erkek 2078
Arkın Yavaş, ağır, sa­kin, gelecek yıl. Erkek 3668
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 2725
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 10
Arman 1. Hasret, özle­me. 2. Zahmet, sıkıntı. 3. Teessüf. 4. Pişmanlık. Erkek 4743
Armina Emine, korkusuz, yürekli Erkek 4433
Arnisa Çok namuslu kadın Erkek 3082
Arsen Erkek 6388
Arsu Su kadar berrak Erkek 3072
Arsun Yüreğindeki temizliği yansıtan Erkek 3394
Artaç Taç Utanma duygusunu baş tacı eden Erkek 1493
Artun Gururlu, kendine güveni olan, vakur. Erkek 4053
Aryan Operada sanatçının orkestra eşliğinde söylediği uzun şarkı Erkek 6111
Arzela Kendi kendine olan dağ çiçegi Erkek 6532
Arzu 1. İstek, bahşiş. 2. Emel, heves, meyl. 3. Özlemek, müş­tak olmak. "Arzum" olarak da kulla­nılır. Meşhur halk hikayelerinde Kamber'in sevgilisi. Erkek 5027
Arzu Naz Naz yapan,nazenin. Erkek 2277
Arzucan Candan isteyen. Erkek 1872
Arzugül İstenilen,beğenilen gül. Erkek 1635
Arzuman (bkz. Arzu). Erkek 2465
Asalbike Gerçek hanım, gerçek güzel Erkek 1757
Asel Bal, Cennetteki dört sudan biri Erkek 11158
Asena Dişi kurt, güzel kız Erkek 4003
Asi İsyan Eden, İsyankar;
Haydut, Bozguncu, Şaki;
Söz Dinlemeyen, İtaat Etmeyen (Tıpkı “Âsiye” ismi gibi bu isim de Hz. Muhammed tarafından değiştirilmiştir;
Hz. Muhammed, “Âsi” isimli bir sahabiye “Muti/Mûti” (İtaat Eden, İtaatkar, Uysal) ismini takmıştır.)
Erkek 8806
Aslı 1. Asıl, tek, dip, kü­tük, temel, esas, kaide, kural, hakikat. 2. Soy, sop, nesep. 3. Bir şeyin belli başlı kısmı, başlangıç, baş yer, sıhhat. 4. Hakiki, esaslı, halis, safi. 5. Esasen, zaten, başlıca, en ziyade, hakikaten. Erkek 10891
Aslıcan Özü can gibi sevgili Erkek 2612
Aslıhan Han soyundan gelen. Erkek 10
Aslım Özü geçmişe ait Erkek 3684
Aslınaz Nazlı olması geçmişinden gelen. Erkek 2454
Aslınur Nur saçan bir geçmişi olan. Erkek 4091
Aslısu Geçmişi su gibi berrak ve temiz Erkek 2661
Asrın Çağdaş, bu çağa ait olan, çağa uygun olan Erkek 6500
Asu 1.Afacan 2. Isyan eden Erkek 3745
Asutay Hırçın tay. Erkek 2553
Asya Dünyadaki kıtala­rın en büyüğü. Erkek 11748
Ata 1. Baba. 2. Soyun geçmişte yaşamış ferdi. 3. Vermiş, veriş. Bağışlama, ihsan. 4. Yesevi ta­rikatında mürşid. Ata b. Ebi Rabah: Fıkıh alimi (Mekke 733). Ebu Meysere b. Ebu Hüseyin elFikri'nin azatlı kölesiydi. Birçok hadis rivayet etmiştir. Erkek 6885
Atacan (bkz. Ata). Erkek 2906
Atakan 1. Düşünmek­sizin her işe sokulan adam. 2. İleri atı­lan. Erkek 5879
Atalay (bkz. "Ata"). Ünlü, namlı, şöhretli. Atalay Mah­mut, Türk güreşçi. Balkan, Avrupa, Dünya ve Meksika Olimpiyatları şampiyonu oldu (1968). Erkek 4652
Ataman (bkz. "Ata"). 1. Ata kişi, başkan, önder. 2. Don ka­zaklarının önderlerine verilen ad. Erkek 3116
Atay Bilinen, tanınmış. Erkek 6499
Ateş Yanıcı maddelerin yanmasıyla ısı ve ışığın ortaya çıkması Erkek 4535
Atıl Girişken ol, ilerle­mek için çaba göster. Erkek 1707
Atılgan 1. Karşısına çıkabilecek engellerden ve tehlikeler­den korkmadan her zaman ileriye atı­lan. 2. Karşı çıkan, çekinmesi olma­yan, cüretkar. 3. Hevesli. Erkek 1627
Atınç Atılgan / Atak Erkek 1823
Aybar 1. Gösterişli, hey­betli, görkemli. 2. Korku veren. Erkek 2769
Ayben Ay benizli. Erkek 4960
Ayberk 1. Sağlam ay, sağlam kişilik. 2. Şimşek, ay'ın şim­şek gibi parlaklığı. 3. Yaprak, ay yap­rağı. Erkek 5225
Aybüke Eski Türk kadın isimlerinden Erkek 7754
Ayca Ay gibi güzel, ışıklı, parlak. Erkek 8915
Ayça 1. Ayın yeni doğ­duğu günlerdeki şekli, yeni ay, hilal. 2. Cami kubbelerine ve minare külah­larına konulan hilal şeklindeki süs. 3. Ay kadar güzel, aydınlık. Erkek 185
Ayçin Ayçın, ay gibi, aya benzer Erkek 6857
Ayda Dere kıyılarında yetişen bir bitki - Parmakları, endamı güzel kadın Erkek 16062
Aydil Güzel, parlak, aydınlık gönül Erkek 2689
Aygen 1. Dost, arkadaş. 2. Sevgili, yar. 3. Temiz yaratılıştı. Erkek 3170
Aykan Soylu, asil, te­miz kişi. Erkek 5003
Aylis cennette bi bahçe. Ay parçası, ışıltısı Erkek 13395
Ayperen Yiğit, bahadır Erkek 2191
Aysen Ay gibi güzel. Parlak ve nurlu. Erkek 2152
Ayşan Ay gibi şanlı, gör­kemli, parlak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 17
Aytaç Başa takılan ay şeklinde taç. Erkek 5105
Aytek Ay gibi (Eski Türkçede tek/teg olarak kullanılmış­tır). Erkek 2515
Aytunç Ay gibi güzel,tunç kadar sağlam Erkek 6000
Ayyüce Ay gibi aydınlık nurlu ve yüce olan er Erkek 2967
Azer Azerbaycan kelimesinin kökü olan Azer'den.. Erkek 10
Azra 1. Bakire, kızoğlan kız. 2. Ayak değmemiş kum. 3. Delinmemiş inci. 4. Hz. Meryem'e verilen adlardan. 5. Medine şehrinin adların­dan biri. 6. Masal kahramanı "Vamık"'ın sevgilisi. Erkek 19215
Bahar 1. Kışla yaz arasındaki mevsim. 22 Mart'la Haziran arası, ilkyaz. 2. Güzellik, güzel. 3. Sığır gözü, papatya, sığır papatyası, sarı papatya. 4. Put, çelipa, sanem. 5. Atılmış pamuk. 6. Ölçek. 7. Karanfil, tarçın, karabiber gibi kokulu şey. Erkek 5755
Balca Bal damlası, bal gibi Erkek 3877
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3877
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Banu 1. Kadın hatun, hanım. 2. Kraliçe, prenses. 3. Gelin. 4. Şarap ve gül suyu gibi şeylerin şişesi. 5. Yusuf ve Zeliha öyküsünün kadın kahramanı Banu Hanım (Cevheriye Banu). Türk halk şairi. (18641914 Çankırı). Kadiri tarikatı bağlılarından. Erkek 5408
Baran 1. Yağmur. Mevsimi Baran, yağmur mevsimi. Erkek 6836
Baransel (bkz. Baran). Erkek 2711
Barın 1. Bütün, hep. 2. Güç kuvvet. 3. Göğüs. 4. Moğol devrinde Orta Asya'da büyük beyliklerden biri. Erkek 7300
Barış 1. Savaşsızlık durumu. 2. Savaştan sonra silah bırakma, uzlaşma sulh. 3. Dirlik, düzenlik. Erkek 6817
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2317
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Barkın Yolculuk eden, yolcu gezgin. Erkek 8048
Barlas Kahraman, savaşçı. Erkek 17678
Bars l. Kaplana benzeyen yırtıcı hayvan. 2. Arı oğuluİsim olarak kullanılmaz. Barsbay: (elMelikü'1Eşref (Öl. 1438). Mısır Memluklan sultanı. Çerkez hanedanındandır. Erkek 3477
Başak Sağlam, dayanıklı. Erkek 5711
Başar Başarılı ol, işi sonuçlandır. Erkek 3462
Başer (bkz. Başar). Erkek 2327
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 1438
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 1409
Batıhan (bkz. Batı). Erkek 2120
Batıray (bkz. Batır). Erkek 1867
Batu Üstün gelen, gücü yeten, galip. Erkek 9545
Batur Kahraman, yiğit, cesur, bahadır. Erkek 3781
Baycan (bkz. Baybaş). Erkek 2296
Bayhan Zengin ve güçlü Erkek 2577
Baykal Yaban kısrağı. Moğolistandaki büyükgöl Erkek 10
Baysal Dirlik düzenlik içinde, sakin,gürültüsüz. Erkek 10
Bayülken Göğün 16.katında oturan barış tanrısı Erkek 10
Begüm Saygıdeğer kadın, hanımefendi - Hint prenseslerine verilen san Erkek 10
Belin Şaşkınlık, hayret Erkek 10
Bengisu Ebedilik, ölümsüzlük veren su, Abı hayat. Erkek 12138
Bengü Ebedi, sonu olmayan. Erkek 4117
Bengül Üzerinde benekler bulunan gül Erkek 2581
Bensu Su gibi aziz benlik Erkek 5868
Berat ozan 1. Resmi belge, imtiyaz belgesi. 2. Osmanlıda bir kimseye verilen nişan, rütbe veya toprak imtiyazını gösterir belge. Erkek 2118
Beray Ay'ın en ışıltılı, en parlak hali Erkek 18907
Berfin 1. Kardan yapılmış. 2. Tertemiz, kar gibi beyaz. Erkek 11658
Beril Arınmış, aklanmış Erkek 13035
Beril Su Beril isminin anlamı :Arınmış, aklanmış
Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Erkek 6277
Berin 1. En yüksek, çok yüce. 2. Soylu. Erkek 8332
Berk 1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak. Erkek 9935
Berkan 1. Şakıma, parıldama. 2. Kıvırcık tüylü kuzu postu kürkü. Erkek 7265
Berkant Güçlü, bozulmaz, yemin. Erkek 10738
Berkay (bkz. Berk). Erkek 9675
Berke 1. Kama. 2. Altınordu hükümdarı. Cengiz Han'ın torunu ve Cuci'nin 3. oğludur. Erkek 20516
Bermal Dağ tepesi, doruk (bkz. Şahika, zirve). Erkek 3426
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 7840
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 10
Berrak 1. Duru, saf, bulanık olmayan, nurlu. 2. Şimşek, parıltı. 3. Kulağa hoş gelen ses. Erkek 5560
Beste 1. Kapalı, bağlı, bitiştirilmiş bağlanmış. 2. Müzikte, şarkının makam ve ahengi. Erkek 5971
Betigün Beti + Yüz (Bet: benizdeki gibi) Gün: Aydınlık, aydınlık yüz Erkek 1609
Betil/Betül Temiz, iffetli Erkek 3115
Bike Benzersiz, eşsiz Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2457
Bilge Bilgili, iyi geniş, derin, bilgi sahibi kimse Kadın ve erkek adı olarak kullanılır. Erkek 4743
Bilun Yarım Ay Erkek 6377
Bingül Bin gülün güzelliğinde Erkek 2276
Birant 1. Özel, tek yemin. 2. Özelliği olan yemin. Erkek 2492
Biricik Tek, bir tane, emsalsiz Erkek 3132
Birsu Özel bir su, biricik su gibi Erkek 3623
Bora Araziden çıkan şiddetli rüzgar. Erkek 5884
Boran Rüzgar, şimşek, gökgürültüsü, sağanak yağmurun birlikte olduğu iklim hadisesi. Boran Hatun: Emevi halifesi Me'mun'un zevcesi. Erkek 7354
Boray kahraman yürekli,cesur, önde gelen örnek insan anlamına geliyor. Erkek 4275
Bucak Genellikle, geniş verimli bakımlı alanlara verilen ad Erkek 1782
Buğra 1. Büyük erkek deve, iki hörgüçlü deve. 2. Turna kuşu, turna sürüsünün önünde uçan turna horozu. 3. Harizm hükümdarlarından birinin lakabı. Erkek 11924
Buket Çiçek demeti. Erkek 4645
Bulem Ay Parçası, Ayın 14’ü Gibi Güzel, Ay Yüzlü Erkek 10192
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1821
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3825
Burahan 1. Delil hüccet. 2. Hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan ayıran delil. 3. İlahi aydınlık. Erkek 1633
Burcu Güzel koku. Erkek 7224
Burç 1. Süryanice Burgus kelimesinin Arapçalaştınlmış hali. 2. Kalenin köşelerine yapılan daha yüksek ve daha kalın çıkıntı kule. 3. Yuvarlak bina. 4. Güneşin ayrıldığı oniki kısımdan herbiri. 5. Tek hisar. Erkek 2059
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 5837
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Burçin Dişi geyik. Erkek 8426
Can 1. Can, ruh. Hayat. 2. Güç, kuvvet, hayatiyet, dirilik. 3. Gönül, yakın dost, çok sevilen arkadaş. 4. Mevlevi ve Bektaşi tarikatlarında dervişlerin birbirlerine hitabı. 5. Kişi, fert. 6. Sevgili. Erkek 7508
Canalp Özünde yiğitlik, güçlülük olan kimse. Cana yakın yiğit. Erkek 2325
Canberk Güçlü, sağlam kimse. Erkek 5404
Candaş Dost, yoldaş Erkek 2365
Canel İçten uzatılan el, dostluk eli Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2508
Caner Delikanlı, genç, dinamik Can ve er kelimelerinden birleşik isim. Erkek 5070
Cankat Yaşamına can ekle, sevinçle dol Erkek 1870
Cankut 1. Kişinin mutluluğu talihi, şansı, uğuru. 2. Mutlu talihli kimse. Erkek 2605
Cansın Canım gibisin, canımsın. Erkek 4584
Cansu 1. Hayat veren su, tazelik. 2. Sevgili, sevimli. Erkek 11850
Ceren Halk ağzında "ceylan" anlamına gelir. Erkek 19931
Çağan Bayram, şenlik. Erkek 7471
Çağdaş Aynı çağda yaşayan, çağa uygun Erkek 2828
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 7336
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Çağla Olgunlaşmamış meyve, bazı meyvelerin olgunlaşmadan, henüz yeşilken yenen hali. Erkek 6208
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 5752
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 10
Çağman Çağın insanı. Erkek 2319
Çağrı 1. Çakır gözlü. 2. Mavi hareli göz. Çağrı bey (9901060). Büyük Selçuklu devleti hükümdarı Tuğrul beyin kardeşi. Çağrı bey müslüman olduğunda Davud ismini aldı. Kardeşi Tuğrul ise Muhammed ismini almıştır. Erkek 7210
Çakın Şimşek, parıltı Erkek 1921
Çelen Yakışıklı, saçak, akıllı Erkek 10
Çevrim Girdap, sürekli değişim, anafor Erkek 10
Çığır Çığın açtığı iz, yol - Yenilikçilik Erkek 1804
Çiçek 1. Bitkilerin üreme unsurlarını ihtiva eden renkli veya beyaz renkte açan, çok defa kokulu, sonradan meyve veya tohum haline gelen kısımları (bkz. Şükûfe). 2. Bitki, çiçek açan bitki. 3. Bazı şeylerin toz haline getirilmiş özü, kükürt çiçeği. 4. Kumaş veya başka şeyler üzerine yapılan renkli veya renksiz süsleme. Erkek 2733
Çiğdem Zambakgillerden, soğanlı otsu, çeşitli renklerde çiçek açan kır bitkisi, mahmur çiçeği. Erkek 5296
Çilay Ayın üzerinde beliren açık renk lekeler. Erkek 2400
Çilem öykü Çilem : Çilem öykü
Öykü : Hikaye / Masal
Erkek 2311
Çiler Güzel öten, güzel ötüşlü Erkek 3298
Çisem Çiseleyen yağmur Erkek 8286
Çolpan 1. Çoban yıldızı. 2. Aciz, beceriksiz, zavallı. 3. Zühre, venüs. Erkek 4345
Dalan 1. Biçim, şekil. 2. İnce, narin, zarif. Erkek 2159
Dalay Deniz. Erkek 2136
Damla 1. Bir sıvıdan ayrılarak düşen parça halinde, küçük miktar, katre. 2. Belli miktarlarda akıtılarak kullanılan ilaç. Erkek 7592
Darcan 1. Aceleci, sıkıntılı. 2. Serçe. Erkek 2007
Defne Akdeniz ikliminde yetişen, yapraklan sert ve üst yüzleri parlak açık sarı çiçek ve güzel kokan defnegillerden bir ağaç. Erkek 12474
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2702
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 4337
Demet 1. Bağlanarak, oluşturulan deste. 2. Biçilip bağlanmış ekin. 3. Bir kaynaktan çıkan ışıkların meydana getirdiği ışık destesi, hazne. Erkek 4601
Deniz 1. Büyük su kütlesi. 2. Büyük su kütlesindeki dalgalanma. Erkek 12408
Deren Derleyen, toplayan, ekini biçip toplayan. Erkek 12287
Derin Yüzeyi tabanından uzak olan Erkek 9964
Destan 1. Hikaye, kıssa. 2. Hile, mekr, tenvir. 3. Rüstem'in babasının lakabı. Erkek 3867
Deste 1. Demet, tutam, takım. 2. Kabza, tutacak yer. 3.On yapraklık altın varak defteri. Erkek 1875
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 1366
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 823
Devrim 1. Hareket halinde bir şeyin bir eğri çizerek dönmesi, devretmesi. 2. Köklü değişiklik, inkılap. 3. Eski olduğu fark edileni yıkıp yerine yeni olduğu farz edileni koymak. 4. İhtilal. Erkek 3723
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 5464
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Didem Gözüm. Erkek 5311
Didil 1. Kır hayatını konu edinen yazı veya şiir, aşk hakkında. 2. Küçük ve şairane resim. 3. İçten ve saf aşk. Erkek 1652
Dİla naz İçten gönülden seven Erkek 4102
Dilay Gönlü aydınlatan ay. Erkek 6625
Diler İsteyen, dileyen Erkek 1833
Dilmen 1. Güzel. 2. Güzel dil bilen, konuşan, söz söyleyen. Erkek 1529
Dilşat Gönlü Şen, Yüreği Sevinçli, Gönlü Hoş, Neşeli; Dil ve Şad Anlamlarını İfade Eder. Erkek 2238
Dinç Gücü kuvveti yerinde ve sağlıklı. Erkek 1812
Doğa Tabiat karşılığı olarak kuraldışı uydurulmuş kelime. Erkek 4440
Doğaç Önceden düşünülüp hazırlanmadan ortaya çıkan düşünce, eylem üreten, kendiliğinden olan Erkek 4861
Doğan Kartalgillerden, alıştırılarak kuş avında kullanılan, yırtıcı bir kuş. Erkek 4672
Doğuş Yaradılış Erkek 4462
Duru Saf, berrak. Erkek 9408
Duyal Duygulu duyarlı çabuk duygulanan Erkek 2400
Dünya Yeryüzü Erkek 10
Ebru 1. Kaş. 2. Bulut renginde, buluta benzer, bulut gibi dalgalı, bulutlu. 3. Kağıt üzerine kendine has usulle yapılan, mermer, damarları gibi dalgalı şekilli süsleme. Ciltçilikte ve hüsnü hat'ta kullanılır. Erkek 10745
Ece 1. Baş reis. 2. Kraliçe. 3. Ana. 4. Yaşlı kadın. Erkek 13616
Ecem Kraliçem, benim sultanım Erkek 8796
Eda naz EDALI NAZLI Erkek 4067
Efe 1. Ağabey, büyük kardeş. 2. Yiğit, cesur. 3. Kabadayı. Erkek 12746
Ege 1. Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her halinden sorumlu olan. 2. Yaşça büyük, ulu. 3. Sahip. Erkek 7163
Egemen Hakim, hüküm süren karşılığı olarak kullanılan bu kelime, hem kök, hem de ek olarak yanlıştır. Türkçe'de ne "eğe" kökü, ne de "manmen" şeklinde isim yapım eki vardır. Erkek 7115
Ejder Bir masal yaratığı, korkulan, güçlü Erkek 3816
Ekim 1. Toprağa ürün ekme işi. 2. Yılın onuncu ayı. Erkek 2457
Ela Sarıya çalan kestane rengi, göz rengi. Erkek 11720
Elçin Deste / Demet / Bir kerede ele alınabilecek kadar az olan nesne Erkek 8323
Eldemir Demir gibi güçlü el. Erkek 1498
Elem Ağrı. Acı. Keder. Sancı. Dert. Gam. Kaygı. Erkek 5950
Elis Güzel kokulu bir çicek. İsim hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olan ziyaretçilerimiz bize uluşabilirler Erkek 7962
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 5503
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Elvin Cennet çiceği, Gökkuşağının her bir tayfına verilen isim, Sıcak Erkek 12365
Emre Aşık. Mübtela. Vurgun. Erkek 14280
Ender çok az, çok seyrek, çok az bulunur, pek nadir. Erkek 3444
Ener En yiğit, en kahraman kişi. Erkek 4780
Enginsu Açık deniz. Erkek 1478
Eray Erken ay, ilk ay, ayın ilk günlerinde doğan (bkz. İlkay). Erkek 8914
Erberk Şimşek gibi yiğit. Erkek 2069
Erbil Erbil :Yürekli, cesur olarak kabullen" anlamında kullanılan bir ad. Erkek 4434
Erçin Merdiven, basamak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 4125
Erden Bekaret / İnsan eli değmemiş /Erkenden Erkek 4645
Erem Ulaşmak, kavuşmak için çaba gösteren Erkek 4759
Eren 1. Yetişen, ulaşan, vasıl olan. 2. İyi yetişmiş kişi. 3. Cesur, yiğit adam. 4. Ermiş. 5. Koca, zevc. 6. Kişi, şahıs. Erkek 12411
Erenay (bkz Eren). Erkek 2333
Ergin 1. Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş. 2. Haklarını kendi kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan kimse ( bkz. Reşid). Erkek 2740
Erim Sevgi, mutlu haber Erkek 10
Erinç Rahat, dirlik Erkek 10
Ertaç Erkekliği taç gibi taşıyan Erkek 2872
Ertan Dericilerin,, yaprağıyla sahtiyan (deri) boyadıkları bir nevi ağaç. Erkek 5060
Ertem Erdem / Fazilet Erkek 3128
Erten 1. Sabah güneşin doğduğu zaman. 2. Gün. Erkek 2267
Ertürk Yiğit Türk, Kahraman Türk; Türker, Er + Türk Erkek 2480
Esat Çok uğurlu ve mutlu. Erkek 7087
Esen Sağ, salim, sağlıklı Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3811
Eser 1. Nişan, alamet, iz. 2. Etki, tesir. 3. Yok olmuş bir nesneden kalma parça. 4. Bir kişinin ortaya koyduğu mahsul, telif. 5. Hadis, hadis ilmi. 6. İmal, icat. 7. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 8716
Esin 1. Rüzgar, sabah rüzgarı. 2. İlham, çağrışım. Erkek 8578
Eslina Dünyalar güzeli anlamındadır. Erkek
esmira Azeri kökenli bir isim olup, Zümrüt taşı anlamındadır. Erkek 34394
Evgin Telaşlı, aceleci Erkek 1989
Gülümser Gülümseyen kişi. Erkek 3871
Kıvanç 1. Sevinç, memnuniyet. 2. Övünen, güvenen, iftihar eden. Erkek 10
Laren İYİ HUYLU TEMİZ DÜRÜST Erkek 13828
Levin Renk, boya Erkek 5638
Meğra Parıldayan Işık Erkek 2114
Misra Şiirin bir satırı Erkek 10
Nergiz Çiçek, Bir Süs Bitkisi; Güzelin Gözü, Güzel Gözlü Olan Anlamındadır. Erkek 7802
Nurselin Nur :1. Aydınlık, parıltı, parlaklık, niran. 2. Mekke'deki Hıra dağı. Işığın bir şeye yansımasından meydana gelen parlaklık. Zünnureyn: Hz. Peygamberin 2 kızıyla evlendiği için Hz. Osman'a verilen unvan, onur sahibi. Kur'anı Kerim'in 24. suresinin adı. - Selin :1. Gür akan su. 2. Orta Asya'da yetişen, bodur, sürekli yeşil kalan bitki. Erkek 12231
Nurseza Nura layık , ışığa ve aydınlığa layık. Nur ve seza kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Erkek 3023
Olcan Ay Mutlu, ongun; Rastlantıları düzenlediği ve böylece de insanlara iyi ya da kötü durumlar hazırladığı sanılan şey, şans, talih Erkek 1938
ödül Mükafat, Karşılık; Armağan, Hediye; Madalya, Başarı Armağanı Erkek 10
Öznil Nil nehri gibi verimli. Erkek 2422
Sadem DURU ,SAF DEMEK Erkek 23858
Sare Sare :Saf, temiz, kalabalık, topluluk anlamları da var(Osmanlıca) Erkek 16027
Su Eda Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Eda isminin anlamı :1. Naz, cilve. 2. Kurum, caka. 3. Alınan şeyi geri ödeme. 4. Bir vazifeyi yerine getirmek.
Erkek 2536
Sude Sürmüş, sürülmüş, ezilmiş Erkek 14592
Tanya Danimarka lisanından alınma. (Ermenice) Erkek 12734
Tuana Cennet bahçesine düşen ilk yağmur damlası Erkek 13842
Tuğsen Baş tacı anlamına gelmektedir. Bu isim hakkında daha fazla bilgi sahibi ziyaretçilerimiz bize ulaşabilirler. Erkek 4237
Yiğit mert 1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan. Erkek 2894
Yusuf Emir 1. Hz. Ya'kub (a.s.)'un oğlu olan peygamber Hz. Yusuf. 2. İbranice; inleyen, ah eden, inilti. Erkek 8369