Bebek isimleri
www.bebekisimleri.gen.tr
bebek isimleri
Erkek isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Kız isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Otomatik Ara :
rastgele isim arama
22.500 adet bebek isimlerine sitemizden ulaşabilirsiniz
Ana Sayfa Erkek isimleri Kız isimleri En güzel bebek isimleri En güzel erkek isimleri En güzel kız isimleri Alevi isimleri İsim aramaBebek isminin önemi
Kur-an'da geçen bebek isimleri
Allah'ın 99 ismi
Bebek ismi nasıl konulur
Bebeğin kulağına ismin okunması
Bebeklere isim neden verilir
İsim ne zaman konulmalıdır ?
Bebek isminin önemi
Bebeğin nüfusa kayıt ettirilmesi


Modern isimler

Web sitemizde modern isimlere ulaşabilirsiniz, bebeğiniz için en güzel isimleri seçerek, karar vermenize yardımcı olabiliriz.

İsim Anlamı Cinsiyet Puan
ranya ince bakış Erkek 6532
Açangül (bkz. Gül). Erkek 825
Açelya Kokusuz, fundagillerden çeşitli renklerde çiçek­ler açan bir bitki. Erkek 5323
Açılay Ayın dolunay halinde olmaya başlaması Erkek 1627
Ada Dört Tarafı Sularla Çevrili Kara Parçası Erkek 4775
Adal "Adın yayılsın, ün kazan" manasında. Erkek 3646
adelina 1.hanım hanımcık. 2.çok güzel ve merhametli olan Erkek 5247
Afet 1. Büyük felaket, bela, musibet. 2. Çok güzel kadın, dil­ber Erkek 1144
Afife (bkz. Afif). IV. Mehmed'in hanımı. Erkek 1367
Afitap Güneş / Çok güzel Erkek 1214
Ağça Temiz, saf Erkek 10
Ahenk 1. Uygun, uyum düzen, armoni. 2. Renkler arasında uygunluk. Sesler arasında uygunluk, düzen, makam. 3. Çalgılı eğlenceSaz takımınca icra edilen beste. 4. Kasıt, niyet. Erkek 972
Ahsen Daha güzel, çok gü­zel, en güzel. Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Ahseni takvim: En gü­zel şekil. Kur'anı Kerim'in Tin sure­sinin 3. ayetinde insanın ahseni tak­vim üzere yaratıldığı beyan buyurulmaktadır. Ahsen kelimesi, Kur'an'da 16 yerde zikredilmiştir Erkek 10097
Ahu 1. Ceylan, karaca, gazal. 2. Güzel, ince alımlı kadın. 3. Gözleri ceylan gözüne benzeyen ka­dın. 4. Kardeş, dost Erkek 2324
Ahu Naz Nazlı güzel,nazenin. Erkek 1050
Ahucan Çok güzel dost. Erkek 705
Ahueda Nazlı güzel. Erkek 870
Ahuela Çok güzel gözlü. Erkek 1545
Ahugül Çok güzel. Erkek 783
Ahugüzar Becerikli güzel. Erkek 673
Ahunur Göz kamaştıran güzelliğe sahip olan. Erkek 1090
Ahuse Coşkulu güzellik Erkek 1551
Ahuşen Güzel ve neşeli. Erkek 658
Ajda 1. Filiz sürgün. 2. Çentik çentik olan şey Erkek 2153
Ajlan Hızlı, çabuk, telaşlı Erkek 3238
Akasya Küçük sıra yapraklı, gölgeli küçük cinsleri süs için yetiştirilen baklagillerden bir ağaç. Salkım ağacı da denir. Erkek 1874
Akel 1. Doğru, dürüst iş­ler yapan kimse. Dürüst, güvenilir er­kek. Erkek 1340
Akgün Mutlu, sevinçli gün. Erkek 713
Aksevil (bkz. Sevil). Erkek 562
Aksu 1. Temiz, pırıl pı­rıl su gibi. 2. Nehir Erkek 777
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 10
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 10
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 1122
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 10
Ala Ela karışık renkli, alaca; Benekli; Tam olgunlaşmamış, yarı olmuş Erkek 1675
Alagül Çok renkli gül. Erkek 1178
Alçiçek Kırmızı çiçek. Erkek 542
Alçin Kırmızı renkli küçük bir kuş türü Erkek 2083
Aleda Nazlı, kaprisli Erkek 3205
Alev 1. Ateşten ve yanı­cı cisimlerden çıkan parlak, çeşitli şe­killere giren gazlardan meydana gelen şeffaf dil, yalım. 2. Aşk ateşi, sevda. 3. Alımlı, cazibeli kadın. Erkek 1943
Aleyna Esenlik ve güzelliklere sahip, esenlik içinde olan Erkek 11931
Algül Kırmızı gül. Erkek 790
Alım Gözü gönlü çeken nitelik, çekicilik, gönül çelen güzellik, albeni Erkek 12
Alkan Kırmızı kan. Alkan bey: Türk denizci. Selçuklula­rın egemenliğindeki İznik'te Ebu'lKasım'ın donanma komutanı. Erkek 1656
Alkım Gökkuşağı. Al­kım (Uluğ Bahadır) Türk Arkeolog. Erkek 5710
Alkın 1. Sevdalı, aşık, vurgun. 2. El çırpma, övme. Erkek 4664
Alkız Kırmızı yanaklı,sağlıklı kız. Erkek 875
Almila Elma gibi kırmızı yanaklı güzel Erkek 7499
Almina Al elma Erkek 8615
Almira Pınar Almira isminin anlamı :ay tutulması sırasında ayın çevresinde görünen kızıllık

Pınar isminin anlamı :Yerden kaynayıp çıkan su, kaynak, çeşme. Bir suyun çıktığı yer, su başı. Kaynak suyunun devamlı aktığı yer
Erkek 1285
Alp Emre Alp isminin anlamı :1. Eski Türklerde kahraman, yiğit, cesur, bahadır, pehli­van. 2. Seyfi kola mensup, savaşçı, fütüvvct ehli. Alperen, Alpgazi. Bu isim İslam'dan sonra da Türkler ara­sında kullanılmaya devam etti

Emre isminin anlamı :Aşık. Mübtela. Vurgun
Erkek 691
Alpay Cesur, yiğit kimse. Erkek 4504
Alper (bkz. Alp). Erkek 4615
Alpike Kahraman kraliçe Erkek 1115
Altan 1. Sabahın güneş doğarkenki zamanı. 2. Hakanlara ve­rilen unvan, sultan, padişah. Erkek 5643
Alya 1. Yüksek yer, yük­seklik. 2. Gök, sema. Erkek 21939
Amine Gönlü emin, kal­binde korku olmayan Peygamber'in (s.a.s) annesinin adı. (bkz. Emine). Erkek 4008
Andaç Bir kimseyi hatırlamak için saklanan şey, hatıra Erkek 2522
Andaç Armağan,hediye Erkek 10
Anıl 1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan. Erkek 8932
Anıl Berk Anıl isminin anlamı :1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan

Berk isminin anlamı :1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak.
Erkek 1167
Anka Kaf Dağı'nda bulunduğu söylenen masal kuşu Erkek 2747
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 5064
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 10
Aras Sahip çıkılan buluntu, Doğu anadoluda bir ırmağın adı Erkek 38578
Aras ege ArasKalın Yün, At kılı anlamında (Aras nehri)
Mert1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan.
Erkek 2384
Arcan Saf,temiz Erkek 1908
Arda 1. Eskiden bazı ça­vuşların elde tuttukları uzun değnek. 2. İşaret için dikilen değnek3. Çık­rıkçı kalemi. 4. Sonra gelen. Erkek 9411
Arel Temiz, dürüst kimse. Erkek 38443
Argün Temiz, aydınlık gün. Erkek 10
Arıkan Temiz soy. Erkek 1279
Arın 1. Temiz, arı, saf. 2. Alın. 3. Yüz, cephe. Dağların, tepele­rin yüzü. Erkek 11811
Arkan 1. Temiz, ari kan­dan gelen. 2. Üstün galip. Arkan (Seyfı) Türk mimar (19031966). Erkek 964
Arkın Yavaş, ağır, sa­kin, gelecek yıl. Erkek 1912
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 1421
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 10
Arman 1. Hasret, özle­me. 2. Zahmet, sıkıntı. 3. Teessüf. 4. Pişmanlık. Erkek 3054
Armina Emine, korkusuz, yürekli Erkek 2672
Arnisa Çok namuslu kadın Erkek 1642
Arsen Erkek 3315
Arsu Su kadar berrak Erkek 1267
Arsun Yüreğindeki temizliği yansıtan Erkek 1218
Artaç Taç Utanma duygusunu baş tacı eden Erkek 556
Artun Gururlu, kendine güveni olan, vakur. Erkek 2368
Aryan Operada sanatçının orkestra eşliğinde söylediği uzun şarkı Erkek 2870
Arzela Kendi kendine olan dağ çiçegi Erkek 2628
Arzu 1. İstek, bahşiş. 2. Emel, heves, meyl. 3. Özlemek, müş­tak olmak. "Arzum" olarak da kulla­nılır. Meşhur halk hikayelerinde Kamber'in sevgilisi. Erkek 3233
Arzu Naz Naz yapan,nazenin. Erkek 986
Arzucan Candan isteyen. Erkek 637
Arzugül İstenilen,beğenilen gül. Erkek 640
Arzuman (bkz. Arzu). Erkek 1066
Asalbike Gerçek hanım, gerçek güzel Erkek 624
Asel Bal, Cennetteki dört sudan biri Erkek 7677
Asena Dişi kurt, güzel kız Erkek 2265
Asi İsyan Eden, İsyankar;
Haydut, Bozguncu, Şaki;
Söz Dinlemeyen, İtaat Etmeyen (Tıpkı “Âsiye” ismi gibi bu isim de Hz. Muhammed tarafından değiştirilmiştir;
Hz. Muhammed, “Âsi” isimli bir sahabiye “Muti/Mûti” (İtaat Eden, İtaatkar, Uysal) ismini takmıştır.)
Erkek 6136
Aslı 1. Asıl, tek, dip, kü­tük, temel, esas, kaide, kural, hakikat. 2. Soy, sop, nesep. 3. Bir şeyin belli başlı kısmı, başlangıç, baş yer, sıhhat. 4. Hakiki, esaslı, halis, safi. 5. Esasen, zaten, başlıca, en ziyade, hakikaten. Erkek 8513
Aslıcan Özü can gibi sevgili Erkek 1110
Aslıhan Han soyundan gelen. Erkek 10
Aslım Özü geçmişe ait Erkek 1913
Aslınaz Nazlı olması geçmişinden gelen. Erkek 850
Aslınur Nur saçan bir geçmişi olan. Erkek 2569
Aslısu Geçmişi su gibi berrak ve temiz Erkek 1039
Asrın Çağdaş, bu çağa ait olan, çağa uygun olan Erkek 4199
Asu 1.Afacan 2. Isyan eden Erkek 1967
Asutay Hırçın tay. Erkek 1265
Asya Dünyadaki kıtala­rın en büyüğü. Erkek 8743
Ata 1. Baba. 2. Soyun geçmişte yaşamış ferdi. 3. Vermiş, veriş. Bağışlama, ihsan. 4. Yesevi ta­rikatında mürşid. Ata b. Ebi Rabah: Fıkıh alimi (Mekke 733). Ebu Meysere b. Ebu Hüseyin elFikri'nin azatlı kölesiydi. Birçok hadis rivayet etmiştir. Erkek 5044
Atacan (bkz. Ata). Erkek 1463
Atakan 1. Düşünmek­sizin her işe sokulan adam. 2. İleri atı­lan. Erkek 3897
Atalay (bkz. "Ata"). Ünlü, namlı, şöhretli. Atalay Mah­mut, Türk güreşçi. Balkan, Avrupa, Dünya ve Meksika Olimpiyatları şampiyonu oldu (1968). Erkek 2956
Ataman (bkz. "Ata"). 1. Ata kişi, başkan, önder. 2. Don ka­zaklarının önderlerine verilen ad. Erkek 1746
Atay Bilinen, tanınmış. Erkek 4526
Ateş Yanıcı maddelerin yanmasıyla ısı ve ışığın ortaya çıkması Erkek 2862
Atıl Girişken ol, ilerle­mek için çaba göster. Erkek 668
Atılgan 1. Karşısına çıkabilecek engellerden ve tehlikeler­den korkmadan her zaman ileriye atı­lan. 2. Karşı çıkan, çekinmesi olma­yan, cüretkar. 3. Hevesli. Erkek 601
Atınç Atılgan / Atak Erkek 811
Aybar 1. Gösterişli, hey­betli, görkemli. 2. Korku veren. Erkek 1319
Ayben Ay benizli. Erkek 2934
Ayberk 1. Sağlam ay, sağlam kişilik. 2. Şimşek, ay'ın şim­şek gibi parlaklığı. 3. Yaprak, ay yap­rağı. Erkek 3390
Aybüke Eski Türk kadın isimlerinden Erkek 5659
Ayca Ay gibi güzel, ışıklı, parlak. Erkek 6506
Ayça 1. Ayın yeni doğ­duğu günlerdeki şekli, yeni ay, hilal. 2. Cami kubbelerine ve minare külah­larına konulan hilal şeklindeki süs. 3. Ay kadar güzel, aydınlık. Erkek 185
Ayçin Ayçın, ay gibi, aya benzer Erkek 4454
Ayda Dere kıyılarında yetişen bir bitki - Parmakları, endamı güzel kadın Erkek 10750
Aydil Güzel, parlak, aydınlık gönül Erkek 1236
Aygen 1. Dost, arkadaş. 2. Sevgili, yar. 3. Temiz yaratılıştı. Erkek 1638
Aykan Soylu, asil, te­miz kişi. Erkek 3033
Aylis cennette bi bahçe. Ay parçası, ışıltısı Erkek 4945
Ayperen Yiğit, bahadır Erkek 971
Aysen Ay gibi güzel. Parlak ve nurlu. Erkek 320
Ayşan Ay gibi şanlı, gör­kemli, parlak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 17
Aytaç Başa takılan ay şeklinde taç. Erkek 3218
Aytek Ay gibi (Eski Türkçede tek/teg olarak kullanılmış­tır). Erkek 1188
Aytunç Ay gibi güzel,tunç kadar sağlam Erkek 2489
Ayyüce Ay gibi aydınlık nurlu ve yüce olan er Erkek 1429
Azer Azerbaycan kelimesinin kökü olan Azer'den.. Erkek 10
Azra 1. Bakire, kızoğlan kız. 2. Ayak değmemiş kum. 3. Delinmemiş inci. 4. Hz. Meryem'e verilen adlardan. 5. Medine şehrinin adların­dan biri. 6. Masal kahramanı "Vamık"'ın sevgilisi. Erkek 15200
Bahar 1. Kışla yaz arasındaki mevsim. 22 Mart'la Haziran arası, ilkyaz. 2. Güzellik, güzel. 3. Sığır gözü, papatya, sığır papatyası, sarı papatya. 4. Put, çelipa, sanem. 5. Atılmış pamuk. 6. Ölçek. 7. Karanfil, tarçın, karabiber gibi kokulu şey. Erkek 3806
Balca Bal damlası, bal gibi Erkek 1891
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2244
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Banu 1. Kadın hatun, hanım. 2. Kraliçe, prenses. 3. Gelin. 4. Şarap ve gül suyu gibi şeylerin şişesi. 5. Yusuf ve Zeliha öyküsünün kadın kahramanı Banu Hanım (Cevheriye Banu). Türk halk şairi. (18641914 Çankırı). Kadiri tarikatı bağlılarından. Erkek 3640
Baran 1. Yağmur. Mevsimi Baran, yağmur mevsimi. Erkek 4729
Baransel (bkz. Baran). Erkek 1400
Barın 1. Bütün, hep. 2. Güç kuvvet. 3. Göğüs. 4. Moğol devrinde Orta Asya'da büyük beyliklerden biri. Erkek 4646
Barış 1. Savaşsızlık durumu. 2. Savaştan sonra silah bırakma, uzlaşma sulh. 3. Dirlik, düzenlik. Erkek 4836
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1075
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Barkın Yolculuk eden, yolcu gezgin. Erkek 5661
Barlas Kahraman, savaşçı. Erkek 13789
Bars l. Kaplana benzeyen yırtıcı hayvan. 2. Arı oğuluİsim olarak kullanılmaz. Barsbay: (elMelikü'1Eşref (Öl. 1438). Mısır Memluklan sultanı. Çerkez hanedanındandır. Erkek 2050
Başak Sağlam, dayanıklı. Erkek 3933
Başar Başarılı ol, işi sonuçlandır. Erkek 1989
Başer (bkz. Başar). Erkek 1100
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 167
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 1409
Batıhan (bkz. Batı). Erkek 1036
Batıray (bkz. Batır). Erkek 837
Batu Üstün gelen, gücü yeten, galip. Erkek 7377
Batur Kahraman, yiğit, cesur, bahadır. Erkek 2263
Baycan (bkz. Baybaş). Erkek 1082
Bayhan Zengin ve güçlü Erkek 987
Baykal Yaban kısrağı. Moğolistandaki büyükgöl Erkek 10
Baysal Dirlik düzenlik içinde, sakin,gürültüsüz. Erkek 10
Bayülken Göğün 16.katında oturan barış tanrısı Erkek 10
Begüm Saygıdeğer kadın, hanımefendi - Hint prenseslerine verilen san Erkek 10
Belin Şaşkınlık, hayret Erkek 10
Bengisu Ebedilik, ölümsüzlük veren su, Abı hayat. Erkek 9266
Bengü Ebedi, sonu olmayan. Erkek 2563
Bengül Üzerinde benekler bulunan gül Erkek 1320
Bensu Su gibi aziz benlik Erkek 3754
Berat ozan 1. Resmi belge, imtiyaz belgesi. 2. Osmanlıda bir kimseye verilen nişan, rütbe veya toprak imtiyazını gösterir belge. Erkek 1022
Beray Ay'ın en ışıltılı, en parlak hali Erkek 15564
Berfin 1. Kardan yapılmış. 2. Tertemiz, kar gibi beyaz. Erkek 9112
Beril Arınmış, aklanmış Erkek 10608
Beril Su Beril isminin anlamı :Arınmış, aklanmış
Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Erkek 3596
Berin 1. En yüksek, çok yüce. 2. Soylu. Erkek 5959
Berk 1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak. Erkek 7870
Berkan 1. Şakıma, parıldama. 2. Kıvırcık tüylü kuzu postu kürkü. Erkek 5327
Berkant Güçlü, bozulmaz, yemin. Erkek 8442
Berkay (bkz. Berk). Erkek 7437
Berke 1. Kama. 2. Altınordu hükümdarı. Cengiz Han'ın torunu ve Cuci'nin 3. oğludur. Erkek 17522
Bermal Dağ tepesi, doruk (bkz. Şahika, zirve). Erkek 1733
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 5602
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 10
Berrak 1. Duru, saf, bulanık olmayan, nurlu. 2. Şimşek, parıltı. 3. Kulağa hoş gelen ses. Erkek 3939
Beste 1. Kapalı, bağlı, bitiştirilmiş bağlanmış. 2. Müzikte, şarkının makam ve ahengi. Erkek 4189
Betigün Beti + Yüz (Bet: benizdeki gibi) Gün: Aydınlık, aydınlık yüz Erkek 640
Betil/Betül Temiz, iffetli Erkek 1824
Bike Benzersiz, eşsiz Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2457
Bilge Bilgili, iyi geniş, derin, bilgi sahibi kimse Kadın ve erkek adı olarak kullanılır. Erkek 2977
Bilun Yarım Ay Erkek 4198
Bingül Bin gülün güzelliğinde Erkek 1067
Birant 1. Özel, tek yemin. 2. Özelliği olan yemin. Erkek 1129
Biricik Tek, bir tane, emsalsiz Erkek 1878
Birsu Özel bir su, biricik su gibi Erkek 2195
Bora Araziden çıkan şiddetli rüzgar. Erkek 3974
Boran Rüzgar, şimşek, gökgürültüsü, sağanak yağmurun birlikte olduğu iklim hadisesi. Boran Hatun: Emevi halifesi Me'mun'un zevcesi. Erkek 5384
Boray kahraman yürekli,cesur, önde gelen örnek insan anlamına geliyor. Erkek 2450
Bucak Genellikle, geniş verimli bakımlı alanlara verilen ad Erkek 619
Buğra 1. Büyük erkek deve, iki hörgüçlü deve. 2. Turna kuşu, turna sürüsünün önünde uçan turna horozu. 3. Harizm hükümdarlarından birinin lakabı. Erkek 9444
Buket Çiçek demeti. Erkek 3010
Bulem Ay Parçası, Ayın 14’ü Gibi Güzel, Ay Yüzlü Erkek 7021
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 215
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3825
Burahan 1. Delil hüccet. 2. Hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan ayıran delil. 3. İlahi aydınlık. Erkek 683
Burcu Güzel koku. Erkek 5338
Burç 1. Süryanice Burgus kelimesinin Arapçalaştınlmış hali. 2. Kalenin köşelerine yapılan daha yüksek ve daha kalın çıkıntı kule. 3. Yuvarlak bina. 4. Güneşin ayrıldığı oniki kısımdan herbiri. 5. Tek hisar. Erkek 842
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 4087
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Burçin Dişi geyik. Erkek 6296
Can 1. Can, ruh. Hayat. 2. Güç, kuvvet, hayatiyet, dirilik. 3. Gönül, yakın dost, çok sevilen arkadaş. 4. Mevlevi ve Bektaşi tarikatlarında dervişlerin birbirlerine hitabı. 5. Kişi, fert. 6. Sevgili. Erkek 5323
Canalp Özünde yiğitlik, güçlülük olan kimse. Cana yakın yiğit. Erkek 1142
Canberk Güçlü, sağlam kimse. Erkek 3713
Candaş Dost, yoldaş Erkek 1082
Canel İçten uzatılan el, dostluk eli Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1266
Caner Delikanlı, genç, dinamik Can ve er kelimelerinden birleşik isim. Erkek 3395
Cankat Yaşamına can ekle, sevinçle dol Erkek 848
Cankut 1. Kişinin mutluluğu talihi, şansı, uğuru. 2. Mutlu talihli kimse. Erkek 1338
Cansın Canım gibisin, canımsın. Erkek 3080
Cansu 1. Hayat veren su, tazelik. 2. Sevgili, sevimli. Erkek 9032
Ceren Halk ağzında "ceylan" anlamına gelir. Erkek 16474
Çağan Bayram, şenlik. Erkek 5243
Çağdaş Aynı çağda yaşayan, çağa uygun Erkek 1406
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 5282
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Çağla Olgunlaşmamış meyve, bazı meyvelerin olgunlaşmadan, henüz yeşilken yenen hali. Erkek 4268
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 4095
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 10
Çağman Çağın insanı. Erkek 1140
Çağrı 1. Çakır gözlü. 2. Mavi hareli göz. Çağrı bey (9901060). Büyük Selçuklu devleti hükümdarı Tuğrul beyin kardeşi. Çağrı bey müslüman olduğunda Davud ismini aldı. Kardeşi Tuğrul ise Muhammed ismini almıştır. Erkek 5604
Çakın Şimşek, parıltı Erkek 789
Çelen Yakışıklı, saçak, akıllı Erkek 10
Çevrim Girdap, sürekli değişim, anafor Erkek 10
Çığır Çığın açtığı iz, yol - Yenilikçilik Erkek 648
Çiçek 1. Bitkilerin üreme unsurlarını ihtiva eden renkli veya beyaz renkte açan, çok defa kokulu, sonradan meyve veya tohum haline gelen kısımları (bkz. Şükûfe). 2. Bitki, çiçek açan bitki. 3. Bazı şeylerin toz haline getirilmiş özü, kükürt çiçeği. 4. Kumaş veya başka şeyler üzerine yapılan renkli veya renksiz süsleme. Erkek 1616
Çiğdem Zambakgillerden, soğanlı otsu, çeşitli renklerde çiçek açan kır bitkisi, mahmur çiçeği. Erkek 3506
Çilay Ayın üzerinde beliren açık renk lekeler. Erkek 1002
Çilem öykü Çilem : Çilem öykü
Öykü : Hikaye / Masal
Erkek 1173
Çiler Güzel öten, güzel ötüşlü Erkek 1905
Çisem Çiseleyen yağmur Erkek 6327
Çolpan 1. Çoban yıldızı. 2. Aciz, beceriksiz, zavallı. 3. Zühre, venüs. Erkek 2624
Dalan 1. Biçim, şekil. 2. İnce, narin, zarif. Erkek 940
Dalay Deniz. Erkek 1044
Damla 1. Bir sıvıdan ayrılarak düşen parça halinde, küçük miktar, katre. 2. Belli miktarlarda akıtılarak kullanılan ilaç. Erkek 5471
Darcan 1. Aceleci, sıkıntılı. 2. Serçe. Erkek 832
Defne Akdeniz ikliminde yetişen, yapraklan sert ve üst yüzleri parlak açık sarı çiçek ve güzel kokan defnegillerden bir ağaç. Erkek 9682
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 418
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 4337
Demet 1. Bağlanarak, oluşturulan deste. 2. Biçilip bağlanmış ekin. 3. Bir kaynaktan çıkan ışıkların meydana getirdiği ışık destesi, hazne. Erkek 3147
Deniz 1. Büyük su kütlesi. 2. Büyük su kütlesindeki dalgalanma. Erkek 9218
Deren Derleyen, toplayan, ekini biçip toplayan. Erkek 8905
Derin Yüzeyi tabanından uzak olan Erkek 7660
Destan 1. Hikaye, kıssa. 2. Hile, mekr, tenvir. 3. Rüstem'in babasının lakabı. Erkek 2236
Deste 1. Demet, tutam, takım. 2. Kabza, tutacak yer. 3.On yapraklık altın varak defteri. Erkek 936
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 127
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 823
Devrim 1. Hareket halinde bir şeyin bir eğri çizerek dönmesi, devretmesi. 2. Köklü değişiklik, inkılap. 3. Eski olduğu fark edileni yıkıp yerine yeni olduğu farz edileni koymak. 4. İhtilal. Erkek 2338
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3697
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Didem Gözüm. Erkek 3641
Didil 1. Kır hayatını konu edinen yazı veya şiir, aşk hakkında. 2. Küçük ve şairane resim. 3. İçten ve saf aşk. Erkek 620
Dİla naz İçten gönülden seven Erkek 2200
Dilay Gönlü aydınlatan ay. Erkek 4753
Diler İsteyen, dileyen Erkek 619
Dilmen 1. Güzel. 2. Güzel dil bilen, konuşan, söz söyleyen. Erkek 576
Dilşat Gönlü Şen, Yüreği Sevinçli, Gönlü Hoş, Neşeli; Dil ve Şad Anlamlarını İfade Eder. Erkek 980
Dinç Gücü kuvveti yerinde ve sağlıklı. Erkek 741
Doğa Tabiat karşılığı olarak kuraldışı uydurulmuş kelime. Erkek 2659
Doğaç Önceden düşünülüp hazırlanmadan ortaya çıkan düşünce, eylem üreten, kendiliğinden olan Erkek 2948
Doğan Kartalgillerden, alıştırılarak kuş avında kullanılan, yırtıcı bir kuş. Erkek 3012
Doğuş Yaradılış Erkek 2858
Duru Saf, berrak. Erkek 6914
Duyal Duygulu duyarlı çabuk duygulanan Erkek 1085
Dünya Yeryüzü Erkek 10
Ebru 1. Kaş. 2. Bulut renginde, buluta benzer, bulut gibi dalgalı, bulutlu. 3. Kağıt üzerine kendine has usulle yapılan, mermer, damarları gibi dalgalı şekilli süsleme. Ciltçilikte ve hüsnü hat'ta kullanılır. Erkek 8636
Ece 1. Baş reis. 2. Kraliçe. 3. Ana. 4. Yaşlı kadın. Erkek 10540
Ecem Kraliçem, benim sultanım Erkek 6664
Eda naz EDALI NAZLI Erkek 2101
Efe 1. Ağabey, büyük kardeş. 2. Yiğit, cesur. 3. Kabadayı. Erkek 10272
Ege 1. Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her halinden sorumlu olan. 2. Yaşça büyük, ulu. 3. Sahip. Erkek 4742
Egemen Hakim, hüküm süren karşılığı olarak kullanılan bu kelime, hem kök, hem de ek olarak yanlıştır. Türkçe'de ne "eğe" kökü, ne de "manmen" şeklinde isim yapım eki vardır. Erkek 5374
Ejder Bir masal yaratığı, korkulan, güçlü Erkek 2218
Ekim 1. Toprağa ürün ekme işi. 2. Yılın onuncu ayı. Erkek 1071
Ela Sarıya çalan kestane rengi, göz rengi. Erkek 8989
Elçin Deste / Demet / Bir kerede ele alınabilecek kadar az olan nesne Erkek 6096
Eldemir Demir gibi güçlü el. Erkek 505
Elem Ağrı. Acı. Keder. Sancı. Dert. Gam. Kaygı. Erkek 3901
Elis Güzel kokulu bir çicek. İsim hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olan ziyaretçilerimiz bize uluşabilirler Erkek 5499
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3650
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Elvin Cennet çiceği, Gökkuşağının her bir tayfına verilen isim, Sıcak Erkek 9219
Emre Aşık. Mübtela. Vurgun. Erkek 11654
Ender çok az, çok seyrek, çok az bulunur, pek nadir. Erkek 2059
Ener En yiğit, en kahraman kişi. Erkek 2712
Enginsu Açık deniz. Erkek 545
Eray Erken ay, ilk ay, ayın ilk günlerinde doğan (bkz. İlkay). Erkek 6996
Erberk Şimşek gibi yiğit. Erkek 1013
Erbil Erbil :Yürekli, cesur olarak kabullen" anlamında kullanılan bir ad. Erkek 2746
Erçin Merdiven, basamak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2475
Erden Bekaret / İnsan eli değmemiş /Erkenden Erkek 2828
Erem Ulaşmak, kavuşmak için çaba gösteren Erkek 3038
Eren 1. Yetişen, ulaşan, vasıl olan. 2. İyi yetişmiş kişi. 3. Cesur, yiğit adam. 4. Ermiş. 5. Koca, zevc. 6. Kişi, şahıs. Erkek 9721
Erenay (bkz Eren). Erkek 1065
Ergin 1. Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş. 2. Haklarını kendi kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan kimse ( bkz. Reşid). Erkek 1540
Erim Sevgi, mutlu haber Erkek 10
Erinç Rahat, dirlik Erkek 10
Ertaç Erkekliği taç gibi taşıyan Erkek 1413
Ertan Dericilerin,, yaprağıyla sahtiyan (deri) boyadıkları bir nevi ağaç. Erkek 3563
Ertem Erdem / Fazilet Erkek 1644
Erten 1. Sabah güneşin doğduğu zaman. 2. Gün. Erkek 1144
Ertürk Yiğit Türk, Kahraman Türk; Türker, Er + Türk Erkek 1192
Esat Çok uğurlu ve mutlu. Erkek 5153
Esen Sağ, salim, sağlıklı Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2288
Eser 1. Nişan, alamet, iz. 2. Etki, tesir. 3. Yok olmuş bir nesneden kalma parça. 4. Bir kişinin ortaya koyduğu mahsul, telif. 5. Hadis, hadis ilmi. 6. İmal, icat. 7. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 6906
Esin 1. Rüzgar, sabah rüzgarı. 2. İlham, çağrışım. Erkek 6275
Eslina Dünyalar güzeli anlamındadır. Erkek
esmira Azeri kökenli bir isim olup, Zümrüt taşı anlamındadır. Erkek 15112
Evgin Telaşlı, aceleci Erkek 840
Gülümser Gülümseyen kişi. Erkek 2482
Kıvanç 1. Sevinç, memnuniyet. 2. Övünen, güvenen, iftihar eden. Erkek 10
Laren İYİ HUYLU TEMİZ DÜRÜST Erkek 5703
Levin Renk, boya Erkek 3080
Meğra Parıldayan Işık Erkek 1045
Misra Şiirin bir satırı Erkek 10
Nergiz Çiçek, Bir Süs Bitkisi; Güzelin Gözü, Güzel Gözlü Olan Anlamındadır. Erkek 5154
Nurselin Nur :1. Aydınlık, parıltı, parlaklık, niran. 2. Mekke'deki Hıra dağı. Işığın bir şeye yansımasından meydana gelen parlaklık. Zünnureyn: Hz. Peygamberin 2 kızıyla evlendiği için Hz. Osman'a verilen unvan, onur sahibi. Kur'anı Kerim'in 24. suresinin adı. - Selin :1. Gür akan su. 2. Orta Asya'da yetişen, bodur, sürekli yeşil kalan bitki. Erkek 6496
Nurseza Nura layık , ışığa ve aydınlığa layık. Nur ve seza kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Erkek 1665
Olcan Ay Mutlu, ongun; Rastlantıları düzenlediği ve böylece de insanlara iyi ya da kötü durumlar hazırladığı sanılan şey, şans, talih Erkek 805
ödül Mükafat, Karşılık; Armağan, Hediye; Madalya, Başarı Armağanı Erkek 10
Öznil Nil nehri gibi verimli. Erkek 1062
Sadem DURU ,SAF DEMEK Erkek 12265
Sare Sare :Saf, temiz, kalabalık, topluluk anlamları da var(Osmanlıca) Erkek 12124
Su Eda Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Eda isminin anlamı :1. Naz, cilve. 2. Kurum, caka. 3. Alınan şeyi geri ödeme. 4. Bir vazifeyi yerine getirmek.
Erkek 1138
Sude Sürmüş, sürülmüş, ezilmiş Erkek 10838
Tanya Danimarka lisanından alınma. (Ermenice) Erkek 7871
Tuana Cennet bahçesine düşen ilk yağmur damlası Erkek 10343
Tuğsen Baş tacı anlamına gelmektedir. Bu isim hakkında daha fazla bilgi sahibi ziyaretçilerimiz bize ulaşabilirler. Erkek 2577
Yiğit mert 1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan. Erkek 1317
Yusuf Emir 1. Hz. Ya'kub (a.s.)'un oğlu olan peygamber Hz. Yusuf. 2. İbranice; inleyen, ah eden, inilti. Erkek 4641