Bebek isimleri
www.bebekisimleri.gen.tr
bebek isimleri
Erkek isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Kız isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Otomatik Ara :
rastgele isim arama
22.500 adet bebek isimlerine sitemizden ulaşabilirsiniz
Ana Sayfa Erkek isimleri Kız isimleri En güzel bebek isimleri En güzel erkek isimleri En güzel kız isimleri Alevi isimleri İsim aramaBebek isminin önemi
Kur-an'da geçen bebek isimleri
Allah'ın 99 ismi
Bebek ismi nasıl konulur
Bebeğin kulağına ismin okunması
Bebeklere isim neden verilir
İsim ne zaman konulmalıdır ?
Bebek isminin önemi
Bebeğin nüfusa kayıt ettirilmesi


Modern isimler

Web sitemizde modern isimlere ulaşabilirsiniz, bebeğiniz için en güzel isimleri seçerek, karar vermenize yardımcı olabiliriz.

İsim Anlamı Cinsiyet Puan
ranya ince bakış Erkek 9680
Açangül (bkz. Gül). Erkek 1209
Açelya Kokusuz, fundagillerden çeşitli renklerde çiçek­ler açan bir bitki. Erkek 6306
Açılay Ayın dolunay halinde olmaya başlaması Erkek 2284
Ada Dört Tarafı Sularla Çevrili Kara Parçası Erkek 5801
Adal "Adın yayılsın, ün kazan" manasında. Erkek 5284
adelina 1.hanım hanımcık. 2.çok güzel ve merhametli olan Erkek 7882
Afet 1. Büyük felaket, bela, musibet. 2. Çok güzel kadın, dil­ber Erkek 1623
Afife (bkz. Afif). IV. Mehmed'in hanımı. Erkek 1861
Afitap Güneş / Çok güzel Erkek 1788
Ağça Temiz, saf Erkek 10
Ahenk 1. Uygun, uyum düzen, armoni. 2. Renkler arasında uygunluk. Sesler arasında uygunluk, düzen, makam. 3. Çalgılı eğlenceSaz takımınca icra edilen beste. 4. Kasıt, niyet. Erkek 1390
Ahsen Daha güzel, çok gü­zel, en güzel. Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Ahseni takvim: En gü­zel şekil. Kur'anı Kerim'in Tin sure­sinin 3. ayetinde insanın ahseni tak­vim üzere yaratıldığı beyan buyurulmaktadır. Ahsen kelimesi, Kur'an'da 16 yerde zikredilmiştir Erkek 11915
Ahu 1. Ceylan, karaca, gazal. 2. Güzel, ince alımlı kadın. 3. Gözleri ceylan gözüne benzeyen ka­dın. 4. Kardeş, dost Erkek 2895
Ahu Naz Nazlı güzel,nazenin. Erkek 1495
Ahucan Çok güzel dost. Erkek 1228
Ahueda Nazlı güzel. Erkek 1283
Ahuela Çok güzel gözlü. Erkek 2104
Ahugül Çok güzel. Erkek 1154
Ahugüzar Becerikli güzel. Erkek 1072
Ahunur Göz kamaştıran güzelliğe sahip olan. Erkek 1630
Ahuse Coşkulu güzellik Erkek 2233
Ahuşen Güzel ve neşeli. Erkek 1066
Ajda 1. Filiz sürgün. 2. Çentik çentik olan şey Erkek 2810
Ajlan Hızlı, çabuk, telaşlı Erkek 4704
Akasya Küçük sıra yapraklı, gölgeli küçük cinsleri süs için yetiştirilen baklagillerden bir ağaç. Salkım ağacı da denir. Erkek 2420
Akel 1. Doğru, dürüst iş­ler yapan kimse. Dürüst, güvenilir er­kek. Erkek 1863
Akgün Mutlu, sevinçli gün. Erkek 1054
Aksevil (bkz. Sevil). Erkek 854
Aksu 1. Temiz, pırıl pı­rıl su gibi. 2. Nehir Erkek 1158
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 10
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 10
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 1581
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 10
Ala Ela karışık renkli, alaca; Benekli; Tam olgunlaşmamış, yarı olmuş Erkek 2419
Alagül Çok renkli gül. Erkek 1819
Alçiçek Kırmızı çiçek. Erkek 873
Alçin Kırmızı renkli küçük bir kuş türü Erkek 2941
Aleda Nazlı, kaprisli Erkek 4194
Alev 1. Ateşten ve yanı­cı cisimlerden çıkan parlak, çeşitli şe­killere giren gazlardan meydana gelen şeffaf dil, yalım. 2. Aşk ateşi, sevda. 3. Alımlı, cazibeli kadın. Erkek 2485
Aleyna Esenlik ve güzelliklere sahip, esenlik içinde olan Erkek 13333
Algül Kırmızı gül. Erkek 1232
Alım Gözü gönlü çeken nitelik, çekicilik, gönül çelen güzellik, albeni Erkek 12
Alkan Kırmızı kan. Alkan bey: Türk denizci. Selçuklula­rın egemenliğindeki İznik'te Ebu'lKasım'ın donanma komutanı. Erkek 2256
Alkım Gökkuşağı. Al­kım (Uluğ Bahadır) Türk Arkeolog. Erkek 7164
Alkın 1. Sevdalı, aşık, vurgun. 2. El çırpma, övme. Erkek 5726
Alkız Kırmızı yanaklı,sağlıklı kız. Erkek 1327
Almila Elma gibi kırmızı yanaklı güzel Erkek 9487
Almina Al elma Erkek 10678
Almira Pınar Almira isminin anlamı :ay tutulması sırasında ayın çevresinde görünen kızıllık

Pınar isminin anlamı :Yerden kaynayıp çıkan su, kaynak, çeşme. Bir suyun çıktığı yer, su başı. Kaynak suyunun devamlı aktığı yer
Erkek 1856
Alp Emre Alp isminin anlamı :1. Eski Türklerde kahraman, yiğit, cesur, bahadır, pehli­van. 2. Seyfi kola mensup, savaşçı, fütüvvct ehli. Alperen, Alpgazi. Bu isim İslam'dan sonra da Türkler ara­sında kullanılmaya devam etti

Emre isminin anlamı :Aşık. Mübtela. Vurgun
Erkek 1160
Alpay Cesur, yiğit kimse. Erkek 5247
Alper (bkz. Alp). Erkek 5316
Alpike Kahraman kraliçe Erkek 1740
Altan 1. Sabahın güneş doğarkenki zamanı. 2. Hakanlara ve­rilen unvan, sultan, padişah. Erkek 6660
Alya 1. Yüksek yer, yük­seklik. 2. Gök, sema. Erkek 25550
Amine Gönlü emin, kal­binde korku olmayan Peygamber'in (s.a.s) annesinin adı. (bkz. Emine). Erkek 4915
Andaç Bir kimseyi hatırlamak için saklanan şey, hatıra Erkek 3122
Andaç Armağan,hediye Erkek 10
Anıl 1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan. Erkek 10367
Anıl Berk Anıl isminin anlamı :1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan

Berk isminin anlamı :1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak.
Erkek 1763
Anka Kaf Dağı'nda bulunduğu söylenen masal kuşu Erkek 4495
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 6253
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 10
Aras Sahip çıkılan buluntu, Doğu anadoluda bir ırmağın adı Erkek 40871
Aras ege ArasKalın Yün, At kılı anlamında (Aras nehri)
Mert1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan.
Erkek 2960
Arcan Saf,temiz Erkek 2720
Arda 1. Eskiden bazı ça­vuşların elde tuttukları uzun değnek. 2. İşaret için dikilen değnek3. Çık­rıkçı kalemi. 4. Sonra gelen. Erkek 10841
Arel Temiz, dürüst kimse. Erkek 43111
Argün Temiz, aydınlık gün. Erkek 10
Arıkan Temiz soy. Erkek 1762
Arın 1. Temiz, arı, saf. 2. Alın. 3. Yüz, cephe. Dağların, tepele­rin yüzü. Erkek 13386
Arkan 1. Temiz, ari kan­dan gelen. 2. Üstün galip. Arkan (Seyfı) Türk mimar (19031966). Erkek 1340
Arkın Yavaş, ağır, sa­kin, gelecek yıl. Erkek 2625
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 1904
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 10
Arman 1. Hasret, özle­me. 2. Zahmet, sıkıntı. 3. Teessüf. 4. Pişmanlık. Erkek 3720
Armina Emine, korkusuz, yürekli Erkek 3432
Arnisa Çok namuslu kadın Erkek 2231
Arsen Erkek 4673
Arsu Su kadar berrak Erkek 1904
Arsun Yüreğindeki temizliği yansıtan Erkek 1960
Artaç Taç Utanma duygusunu baş tacı eden Erkek 905
Artun Gururlu, kendine güveni olan, vakur. Erkek 2967
Aryan Operada sanatçının orkestra eşliğinde söylediği uzun şarkı Erkek 4090
Arzela Kendi kendine olan dağ çiçegi Erkek 4253
Arzu 1. İstek, bahşiş. 2. Emel, heves, meyl. 3. Özlemek, müş­tak olmak. "Arzum" olarak da kulla­nılır. Meşhur halk hikayelerinde Kamber'in sevgilisi. Erkek 3880
Arzu Naz Naz yapan,nazenin. Erkek 1472
Arzucan Candan isteyen. Erkek 1103
Arzugül İstenilen,beğenilen gül. Erkek 993
Arzuman (bkz. Arzu). Erkek 1632
Asalbike Gerçek hanım, gerçek güzel Erkek 1031
Asel Bal, Cennetteki dört sudan biri Erkek 9210
Asena Dişi kurt, güzel kız Erkek 2960
Asi İsyan Eden, İsyankar;
Haydut, Bozguncu, Şaki;
Söz Dinlemeyen, İtaat Etmeyen (Tıpkı “Âsiye” ismi gibi bu isim de Hz. Muhammed tarafından değiştirilmiştir;
Hz. Muhammed, “Âsi” isimli bir sahabiye “Muti/Mûti” (İtaat Eden, İtaatkar, Uysal) ismini takmıştır.)
Erkek 7579
Aslı 1. Asıl, tek, dip, kü­tük, temel, esas, kaide, kural, hakikat. 2. Soy, sop, nesep. 3. Bir şeyin belli başlı kısmı, başlangıç, baş yer, sıhhat. 4. Hakiki, esaslı, halis, safi. 5. Esasen, zaten, başlıca, en ziyade, hakikaten. Erkek 9538
Aslıcan Özü can gibi sevgili Erkek 1673
Aslıhan Han soyundan gelen. Erkek 10
Aslım Özü geçmişe ait Erkek 2656
Aslınaz Nazlı olması geçmişinden gelen. Erkek 1400
Aslınur Nur saçan bir geçmişi olan. Erkek 3187
Aslısu Geçmişi su gibi berrak ve temiz Erkek 1582
Asrın Çağdaş, bu çağa ait olan, çağa uygun olan Erkek 5308
Asu 1.Afacan 2. Isyan eden Erkek 2644
Asutay Hırçın tay. Erkek 1774
Asya Dünyadaki kıtala­rın en büyüğü. Erkek 10113
Ata 1. Baba. 2. Soyun geçmişte yaşamış ferdi. 3. Vermiş, veriş. Bağışlama, ihsan. 4. Yesevi ta­rikatında mürşid. Ata b. Ebi Rabah: Fıkıh alimi (Mekke 733). Ebu Meysere b. Ebu Hüseyin elFikri'nin azatlı kölesiydi. Birçok hadis rivayet etmiştir. Erkek 5745
Atacan (bkz. Ata). Erkek 2022
Atakan 1. Düşünmek­sizin her işe sokulan adam. 2. İleri atı­lan. Erkek 4624
Atalay (bkz. "Ata"). Ünlü, namlı, şöhretli. Atalay Mah­mut, Türk güreşçi. Balkan, Avrupa, Dünya ve Meksika Olimpiyatları şampiyonu oldu (1968). Erkek 3559
Ataman (bkz. "Ata"). 1. Ata kişi, başkan, önder. 2. Don ka­zaklarının önderlerine verilen ad. Erkek 2290
Atay Bilinen, tanınmış. Erkek 5406
Ateş Yanıcı maddelerin yanmasıyla ısı ve ışığın ortaya çıkması Erkek 3512
Atıl Girişken ol, ilerle­mek için çaba göster. Erkek 1047
Atılgan 1. Karşısına çıkabilecek engellerden ve tehlikeler­den korkmadan her zaman ileriye atı­lan. 2. Karşı çıkan, çekinmesi olma­yan, cüretkar. 3. Hevesli. Erkek 957
Atınç Atılgan / Atak Erkek 1178
Aybar 1. Gösterişli, hey­betli, görkemli. 2. Korku veren. Erkek 1904
Ayben Ay benizli. Erkek 3746
Ayberk 1. Sağlam ay, sağlam kişilik. 2. Şimşek, ay'ın şim­şek gibi parlaklığı. 3. Yaprak, ay yap­rağı. Erkek 4110
Aybüke Eski Türk kadın isimlerinden Erkek 6459
Ayca Ay gibi güzel, ışıklı, parlak. Erkek 7411
Ayça 1. Ayın yeni doğ­duğu günlerdeki şekli, yeni ay, hilal. 2. Cami kubbelerine ve minare külah­larına konulan hilal şeklindeki süs. 3. Ay kadar güzel, aydınlık. Erkek 185
Ayçin Ayçın, ay gibi, aya benzer Erkek 5468
Ayda Dere kıyılarında yetişen bir bitki - Parmakları, endamı güzel kadın Erkek 13678
Aydil Güzel, parlak, aydınlık gönül Erkek 1805
Aygen 1. Dost, arkadaş. 2. Sevgili, yar. 3. Temiz yaratılıştı. Erkek 2200
Aykan Soylu, asil, te­miz kişi. Erkek 3852
Aylis cennette bi bahçe. Ay parçası, ışıltısı Erkek 7988
Ayperen Yiğit, bahadır Erkek 1423
Aysen Ay gibi güzel. Parlak ve nurlu. Erkek 1069
Ayşan Ay gibi şanlı, gör­kemli, parlak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 17
Aytaç Başa takılan ay şeklinde taç. Erkek 4013
Aytek Ay gibi (Eski Türkçede tek/teg olarak kullanılmış­tır). Erkek 1658
Aytunç Ay gibi güzel,tunç kadar sağlam Erkek 3959
Ayyüce Ay gibi aydınlık nurlu ve yüce olan er Erkek 1955
Azer Azerbaycan kelimesinin kökü olan Azer'den.. Erkek 10
Azra 1. Bakire, kızoğlan kız. 2. Ayak değmemiş kum. 3. Delinmemiş inci. 4. Hz. Meryem'e verilen adlardan. 5. Medine şehrinin adların­dan biri. 6. Masal kahramanı "Vamık"'ın sevgilisi. Erkek 16995
Bahar 1. Kışla yaz arasındaki mevsim. 22 Mart'la Haziran arası, ilkyaz. 2. Güzellik, güzel. 3. Sığır gözü, papatya, sığır papatyası, sarı papatya. 4. Put, çelipa, sanem. 5. Atılmış pamuk. 6. Ölçek. 7. Karanfil, tarçın, karabiber gibi kokulu şey. Erkek 4582
Balca Bal damlası, bal gibi Erkek 2745
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2843
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Banu 1. Kadın hatun, hanım. 2. Kraliçe, prenses. 3. Gelin. 4. Şarap ve gül suyu gibi şeylerin şişesi. 5. Yusuf ve Zeliha öyküsünün kadın kahramanı Banu Hanım (Cevheriye Banu). Türk halk şairi. (18641914 Çankırı). Kadiri tarikatı bağlılarından. Erkek 4246
Baran 1. Yağmur. Mevsimi Baran, yağmur mevsimi. Erkek 5552
Baransel (bkz. Baran). Erkek 1925
Barın 1. Bütün, hep. 2. Güç kuvvet. 3. Göğüs. 4. Moğol devrinde Orta Asya'da büyük beyliklerden biri. Erkek 5701
Barış 1. Savaşsızlık durumu. 2. Savaştan sonra silah bırakma, uzlaşma sulh. 3. Dirlik, düzenlik. Erkek 5619
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1494
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Barkın Yolculuk eden, yolcu gezgin. Erkek 6669
Barlas Kahraman, savaşçı. Erkek 15756
Bars l. Kaplana benzeyen yırtıcı hayvan. 2. Arı oğuluİsim olarak kullanılmaz. Barsbay: (elMelikü'1Eşref (Öl. 1438). Mısır Memluklan sultanı. Çerkez hanedanındandır. Erkek 2585
Başak Sağlam, dayanıklı. Erkek 4603
Başar Başarılı ol, işi sonuçlandır. Erkek 2605
Başer (bkz. Başar). Erkek 1566
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 628
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 1409
Batıhan (bkz. Batı). Erkek 1466
Batıray (bkz. Batır). Erkek 1226
Batu Üstün gelen, gücü yeten, galip. Erkek 8288
Batur Kahraman, yiğit, cesur, bahadır. Erkek 2804
Baycan (bkz. Baybaş). Erkek 1537
Bayhan Zengin ve güçlü Erkek 1754
Baykal Yaban kısrağı. Moğolistandaki büyükgöl Erkek 10
Baysal Dirlik düzenlik içinde, sakin,gürültüsüz. Erkek 10
Bayülken Göğün 16.katında oturan barış tanrısı Erkek 10
Begüm Saygıdeğer kadın, hanımefendi - Hint prenseslerine verilen san Erkek 10
Belin Şaşkınlık, hayret Erkek 10
Bengisu Ebedilik, ölümsüzlük veren su, Abı hayat. Erkek 10546
Bengü Ebedi, sonu olmayan. Erkek 3140
Bengül Üzerinde benekler bulunan gül Erkek 1815
Bensu Su gibi aziz benlik Erkek 4500
Berat ozan 1. Resmi belge, imtiyaz belgesi. 2. Osmanlıda bir kimseye verilen nişan, rütbe veya toprak imtiyazını gösterir belge. Erkek 1399
Beray Ay'ın en ışıltılı, en parlak hali Erkek 17343
Berfin 1. Kardan yapılmış. 2. Tertemiz, kar gibi beyaz. Erkek 10281
Beril Arınmış, aklanmış Erkek 11661
Beril Su Beril isminin anlamı :Arınmış, aklanmış
Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Erkek 4781
Berin 1. En yüksek, çok yüce. 2. Soylu. Erkek 7032
Berk 1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak. Erkek 8700
Berkan 1. Şakıma, parıldama. 2. Kıvırcık tüylü kuzu postu kürkü. Erkek 6232
Berkant Güçlü, bozulmaz, yemin. Erkek 9528
Berkay (bkz. Berk). Erkek 8391
Berke 1. Kama. 2. Altınordu hükümdarı. Cengiz Han'ın torunu ve Cuci'nin 3. oğludur. Erkek 18983
Bermal Dağ tepesi, doruk (bkz. Şahika, zirve). Erkek 2358
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 6464
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 10
Berrak 1. Duru, saf, bulanık olmayan, nurlu. 2. Şimşek, parıltı. 3. Kulağa hoş gelen ses. Erkek 4571
Beste 1. Kapalı, bağlı, bitiştirilmiş bağlanmış. 2. Müzikte, şarkının makam ve ahengi. Erkek 4899
Betigün Beti + Yüz (Bet: benizdeki gibi) Gün: Aydınlık, aydınlık yüz Erkek 945
Betil/Betül Temiz, iffetli Erkek 2306
Bike Benzersiz, eşsiz Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2457
Bilge Bilgili, iyi geniş, derin, bilgi sahibi kimse Kadın ve erkek adı olarak kullanılır. Erkek 3707
Bilun Yarım Ay Erkek 5188
Bingül Bin gülün güzelliğinde Erkek 1532
Birant 1. Özel, tek yemin. 2. Özelliği olan yemin. Erkek 1620
Biricik Tek, bir tane, emsalsiz Erkek 2385
Birsu Özel bir su, biricik su gibi Erkek 2777
Bora Araziden çıkan şiddetli rüzgar. Erkek 4733
Boran Rüzgar, şimşek, gökgürültüsü, sağanak yağmurun birlikte olduğu iklim hadisesi. Boran Hatun: Emevi halifesi Me'mun'un zevcesi. Erkek 6195
Boray kahraman yürekli,cesur, önde gelen örnek insan anlamına geliyor. Erkek 3214
Bucak Genellikle, geniş verimli bakımlı alanlara verilen ad Erkek 1046
Buğra 1. Büyük erkek deve, iki hörgüçlü deve. 2. Turna kuşu, turna sürüsünün önünde uçan turna horozu. 3. Harizm hükümdarlarından birinin lakabı. Erkek 10521
Buket Çiçek demeti. Erkek 3678
Bulem Ay Parçası, Ayın 14’ü Gibi Güzel, Ay Yüzlü Erkek 8408
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 842
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3825
Burahan 1. Delil hüccet. 2. Hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan ayıran delil. 3. İlahi aydınlık. Erkek 1005
Burcu Güzel koku. Erkek 6107
Burç 1. Süryanice Burgus kelimesinin Arapçalaştınlmış hali. 2. Kalenin köşelerine yapılan daha yüksek ve daha kalın çıkıntı kule. 3. Yuvarlak bina. 4. Güneşin ayrıldığı oniki kısımdan herbiri. 5. Tek hisar. Erkek 1252
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 4729
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Burçin Dişi geyik. Erkek 7379
Can 1. Can, ruh. Hayat. 2. Güç, kuvvet, hayatiyet, dirilik. 3. Gönül, yakın dost, çok sevilen arkadaş. 4. Mevlevi ve Bektaşi tarikatlarında dervişlerin birbirlerine hitabı. 5. Kişi, fert. 6. Sevgili. Erkek 6215
Canalp Özünde yiğitlik, güçlülük olan kimse. Cana yakın yiğit. Erkek 1636
Canberk Güçlü, sağlam kimse. Erkek 4434
Candaş Dost, yoldaş Erkek 1576
Canel İçten uzatılan el, dostluk eli Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1758
Caner Delikanlı, genç, dinamik Can ve er kelimelerinden birleşik isim. Erkek 4095
Cankat Yaşamına can ekle, sevinçle dol Erkek 1188
Cankut 1. Kişinin mutluluğu talihi, şansı, uğuru. 2. Mutlu talihli kimse. Erkek 1790
Cansın Canım gibisin, canımsın. Erkek 3640
Cansu 1. Hayat veren su, tazelik. 2. Sevgili, sevimli. Erkek 10163
Ceren Halk ağzında "ceylan" anlamına gelir. Erkek 18209
Çağan Bayram, şenlik. Erkek 6148
Çağdaş Aynı çağda yaşayan, çağa uygun Erkek 1942
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 6154
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Çağla Olgunlaşmamış meyve, bazı meyvelerin olgunlaşmadan, henüz yeşilken yenen hali. Erkek 5020
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 4778
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 10
Çağman Çağın insanı. Erkek 1573
Çağrı 1. Çakır gözlü. 2. Mavi hareli göz. Çağrı bey (9901060). Büyük Selçuklu devleti hükümdarı Tuğrul beyin kardeşi. Çağrı bey müslüman olduğunda Davud ismini aldı. Kardeşi Tuğrul ise Muhammed ismini almıştır. Erkek 6204
Çakın Şimşek, parıltı Erkek 1220
Çelen Yakışıklı, saçak, akıllı Erkek 10
Çevrim Girdap, sürekli değişim, anafor Erkek 10
Çığır Çığın açtığı iz, yol - Yenilikçilik Erkek 1058
Çiçek 1. Bitkilerin üreme unsurlarını ihtiva eden renkli veya beyaz renkte açan, çok defa kokulu, sonradan meyve veya tohum haline gelen kısımları (bkz. Şükûfe). 2. Bitki, çiçek açan bitki. 3. Bazı şeylerin toz haline getirilmiş özü, kükürt çiçeği. 4. Kumaş veya başka şeyler üzerine yapılan renkli veya renksiz süsleme. Erkek 2047
Çiğdem Zambakgillerden, soğanlı otsu, çeşitli renklerde çiçek açan kır bitkisi, mahmur çiçeği. Erkek 4195
Çilay Ayın üzerinde beliren açık renk lekeler. Erkek 1511
Çilem öykü Çilem : Çilem öykü
Öykü : Hikaye / Masal
Erkek 1605
Çiler Güzel öten, güzel ötüşlü Erkek 2440
Çisem Çiseleyen yağmur Erkek 7174
Çolpan 1. Çoban yıldızı. 2. Aciz, beceriksiz, zavallı. 3. Zühre, venüs. Erkek 3347
Dalan 1. Biçim, şekil. 2. İnce, narin, zarif. Erkek 1417
Dalay Deniz. Erkek 1446
Damla 1. Bir sıvıdan ayrılarak düşen parça halinde, küçük miktar, katre. 2. Belli miktarlarda akıtılarak kullanılan ilaç. Erkek 6280
Darcan 1. Aceleci, sıkıntılı. 2. Serçe. Erkek 1254
Defne Akdeniz ikliminde yetişen, yapraklan sert ve üst yüzleri parlak açık sarı çiçek ve güzel kokan defnegillerden bir ağaç. Erkek 10819
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1418
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 4337
Demet 1. Bağlanarak, oluşturulan deste. 2. Biçilip bağlanmış ekin. 3. Bir kaynaktan çıkan ışıkların meydana getirdiği ışık destesi, hazne. Erkek 3676
Deniz 1. Büyük su kütlesi. 2. Büyük su kütlesindeki dalgalanma. Erkek 10525
Deren Derleyen, toplayan, ekini biçip toplayan. Erkek 10523
Derin Yüzeyi tabanından uzak olan Erkek 8626
Destan 1. Hikaye, kıssa. 2. Hile, mekr, tenvir. 3. Rüstem'in babasının lakabı. Erkek 2905
Deste 1. Demet, tutam, takım. 2. Kabza, tutacak yer. 3.On yapraklık altın varak defteri. Erkek 1274
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 541
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 823
Devrim 1. Hareket halinde bir şeyin bir eğri çizerek dönmesi, devretmesi. 2. Köklü değişiklik, inkılap. 3. Eski olduğu fark edileni yıkıp yerine yeni olduğu farz edileni koymak. 4. İhtilal. Erkek 2894
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 4405
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Didem Gözüm. Erkek 4287
Didil 1. Kır hayatını konu edinen yazı veya şiir, aşk hakkında. 2. Küçük ve şairane resim. 3. İçten ve saf aşk. Erkek 956
Dİla naz İçten gönülden seven Erkek 2951
Dilay Gönlü aydınlatan ay. Erkek 5548
Diler İsteyen, dileyen Erkek 1017
Dilmen 1. Güzel. 2. Güzel dil bilen, konuşan, söz söyleyen. Erkek 908
Dilşat Gönlü Şen, Yüreği Sevinçli, Gönlü Hoş, Neşeli; Dil ve Şad Anlamlarını İfade Eder. Erkek 1420
Dinç Gücü kuvveti yerinde ve sağlıklı. Erkek 1121
Doğa Tabiat karşılığı olarak kuraldışı uydurulmuş kelime. Erkek 3293
Doğaç Önceden düşünülüp hazırlanmadan ortaya çıkan düşünce, eylem üreten, kendiliğinden olan Erkek 3807
Doğan Kartalgillerden, alıştırılarak kuş avında kullanılan, yırtıcı bir kuş. Erkek 3648
Doğuş Yaradılış Erkek 3523
Duru Saf, berrak. Erkek 7964
Duyal Duygulu duyarlı çabuk duygulanan Erkek 1562
Dünya Yeryüzü Erkek 10
Ebru 1. Kaş. 2. Bulut renginde, buluta benzer, bulut gibi dalgalı, bulutlu. 3. Kağıt üzerine kendine has usulle yapılan, mermer, damarları gibi dalgalı şekilli süsleme. Ciltçilikte ve hüsnü hat'ta kullanılır. Erkek 9470
Ece 1. Baş reis. 2. Kraliçe. 3. Ana. 4. Yaşlı kadın. Erkek 12014
Ecem Kraliçem, benim sultanım Erkek 7527
Eda naz EDALI NAZLI Erkek 2853
Efe 1. Ağabey, büyük kardeş. 2. Yiğit, cesur. 3. Kabadayı. Erkek 11342
Ege 1. Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her halinden sorumlu olan. 2. Yaşça büyük, ulu. 3. Sahip. Erkek 5612
Egemen Hakim, hüküm süren karşılığı olarak kullanılan bu kelime, hem kök, hem de ek olarak yanlıştır. Türkçe'de ne "eğe" kökü, ne de "manmen" şeklinde isim yapım eki vardır. Erkek 6066
Ejder Bir masal yaratığı, korkulan, güçlü Erkek 2870
Ekim 1. Toprağa ürün ekme işi. 2. Yılın onuncu ayı. Erkek 1540
Ela Sarıya çalan kestane rengi, göz rengi. Erkek 10154
Elçin Deste / Demet / Bir kerede ele alınabilecek kadar az olan nesne Erkek 7022
Eldemir Demir gibi güçlü el. Erkek 822
Elem Ağrı. Acı. Keder. Sancı. Dert. Gam. Kaygı. Erkek 4865
Elis Güzel kokulu bir çicek. İsim hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olan ziyaretçilerimiz bize uluşabilirler Erkek 6623
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 4356
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Elvin Cennet çiceği, Gökkuşağının her bir tayfına verilen isim, Sıcak Erkek 10608
Emre Aşık. Mübtela. Vurgun. Erkek 12868
Ender çok az, çok seyrek, çok az bulunur, pek nadir. Erkek 2600
Ener En yiğit, en kahraman kişi. Erkek 3641
Enginsu Açık deniz. Erkek 906
Eray Erken ay, ilk ay, ayın ilk günlerinde doğan (bkz. İlkay). Erkek 7804
Erberk Şimşek gibi yiğit. Erkek 1420
Erbil Erbil :Yürekli, cesur olarak kabullen" anlamında kullanılan bir ad. Erkek 3436
Erçin Merdiven, basamak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3108
Erden Bekaret / İnsan eli değmemiş /Erkenden Erkek 3646
Erem Ulaşmak, kavuşmak için çaba gösteren Erkek 3736
Eren 1. Yetişen, ulaşan, vasıl olan. 2. İyi yetişmiş kişi. 3. Cesur, yiğit adam. 4. Ermiş. 5. Koca, zevc. 6. Kişi, şahıs. Erkek 10900
Erenay (bkz Eren). Erkek 1558
Ergin 1. Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş. 2. Haklarını kendi kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan kimse ( bkz. Reşid). Erkek 1974
Erim Sevgi, mutlu haber Erkek 10
Erinç Rahat, dirlik Erkek 10
Ertaç Erkekliği taç gibi taşıyan Erkek 1991
Ertan Dericilerin,, yaprağıyla sahtiyan (deri) boyadıkları bir nevi ağaç. Erkek 4125
Ertem Erdem / Fazilet Erkek 2258
Erten 1. Sabah güneşin doğduğu zaman. 2. Gün. Erkek 1549
Ertürk Yiğit Türk, Kahraman Türk; Türker, Er + Türk Erkek 1661
Esat Çok uğurlu ve mutlu. Erkek 6083
Esen Sağ, salim, sağlıklı Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2931
Eser 1. Nişan, alamet, iz. 2. Etki, tesir. 3. Yok olmuş bir nesneden kalma parça. 4. Bir kişinin ortaya koyduğu mahsul, telif. 5. Hadis, hadis ilmi. 6. İmal, icat. 7. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 7664
Esin 1. Rüzgar, sabah rüzgarı. 2. İlham, çağrışım. Erkek 7279
Eslina Dünyalar güzeli anlamındadır. Erkek
esmira Azeri kökenli bir isim olup, Zümrüt taşı anlamındadır. Erkek 21965
Evgin Telaşlı, aceleci Erkek 1260
Gülümser Gülümseyen kişi. Erkek 3068
Kıvanç 1. Sevinç, memnuniyet. 2. Övünen, güvenen, iftihar eden. Erkek 10
Laren İYİ HUYLU TEMİZ DÜRÜST Erkek 8656
Levin Renk, boya Erkek 4319
Meğra Parıldayan Işık Erkek 1425
Misra Şiirin bir satırı Erkek 10
Nergiz Çiçek, Bir Süs Bitkisi; Güzelin Gözü, Güzel Gözlü Olan Anlamındadır. Erkek 6474
Nurselin Nur :1. Aydınlık, parıltı, parlaklık, niran. 2. Mekke'deki Hıra dağı. Işığın bir şeye yansımasından meydana gelen parlaklık. Zünnureyn: Hz. Peygamberin 2 kızıyla evlendiği için Hz. Osman'a verilen unvan, onur sahibi. Kur'anı Kerim'in 24. suresinin adı. - Selin :1. Gür akan su. 2. Orta Asya'da yetişen, bodur, sürekli yeşil kalan bitki. Erkek 8850
Nurseza Nura layık , ışığa ve aydınlığa layık. Nur ve seza kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Erkek 2227
Olcan Ay Mutlu, ongun; Rastlantıları düzenlediği ve böylece de insanlara iyi ya da kötü durumlar hazırladığı sanılan şey, şans, talih Erkek 1235
ödül Mükafat, Karşılık; Armağan, Hediye; Madalya, Başarı Armağanı Erkek 10
Öznil Nil nehri gibi verimli. Erkek 1608
Sadem DURU ,SAF DEMEK Erkek 17090
Sare Sare :Saf, temiz, kalabalık, topluluk anlamları da var(Osmanlıca) Erkek 14101
Su Eda Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Eda isminin anlamı :1. Naz, cilve. 2. Kurum, caka. 3. Alınan şeyi geri ödeme. 4. Bir vazifeyi yerine getirmek.
Erkek 1703
Sude Sürmüş, sürülmüş, ezilmiş Erkek 12526
Tanya Danimarka lisanından alınma. (Ermenice) Erkek 10169
Tuana Cennet bahçesine düşen ilk yağmur damlası Erkek 11868
Tuğsen Baş tacı anlamına gelmektedir. Bu isim hakkında daha fazla bilgi sahibi ziyaretçilerimiz bize ulaşabilirler. Erkek 3197
Yiğit mert 1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan. Erkek 1931
Yusuf Emir 1. Hz. Ya'kub (a.s.)'un oğlu olan peygamber Hz. Yusuf. 2. İbranice; inleyen, ah eden, inilti. Erkek 6216