Bebek isimleri
www.bebekisimleri.gen.tr
bebek isimleri
Erkek isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Kız isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Otomatik Ara :
rastgele isim arama
Ana Sayfa Erkek isimleri Kız isimleri En güzel bebek isimleri En güzel erkek isimleri En güzel kız isimleri Alevi isimleri İsim aramaBebek isminin önemi
Kur-an'da geçen bebek isimleri
Allah'ın 99 ismi
Bebek ismi nasıl konulur
Bebeğin kulağına ismin okunması
Bebeklere isim neden verilir
İsim ne zaman konulmalıdır ?
Bebek isminin önemi
Bebeğin nüfusa kayıt ettirilmesi


Modern isimler

Web sitemizde modern isimlere ulaşabilirsiniz, bebeğiniz için en güzel isimleri seçerek, karar vermenize yardımcı olabiliriz.

İsim Anlamı Cinsiyet Puan
ranya ince bakış Erkek 1250
Açangül (bkz. Gül). Erkek 271
Açelya Kokusuz, fundagillerden çeşitli renklerde çiçek­ler açan bir bitki. Erkek 494
Açılay Ayın dolunay halinde olmaya başlaması Erkek 368
Ada Dört Tarafı Sularla Çevrili Kara Parçası Erkek 629
Adal "Adın yayılsın, ün kazan" manasında. Erkek 653
adelina 1.hanım hanımcık. 2.çok güzel ve merhametli olan Erkek 2578
Afet 1. Büyük felaket, bela, musibet. 2. Çok güzel kadın, dil­ber Erkek 345
Afife (bkz. Afif). IV. Mehmed'in hanımı. Erkek 336
Afitap Güneş / Çok güzel Erkek 376
Ağça Temiz, saf Erkek 0
Ahenk 1. Uygun, uyum düzen, armoni. 2. Renkler arasında uygunluk. Sesler arasında uygunluk, düzen, makam. 3. Çalgılı eğlenceSaz takımınca icra edilen beste. 4. Kasıt, niyet. Erkek 348
Ahsen Daha güzel, çok gü­zel, en güzel. Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Ahseni takvim: En gü­zel şekil. Kur'anı Kerim'in Tin sure­sinin 3. ayetinde insanın ahseni tak­vim üzere yaratıldığı beyan buyurulmaktadır. Ahsen kelimesi, Kur'an'da 16 yerde zikredilmiştir Erkek 711
Ahu 1. Ceylan, karaca, gazal. 2. Güzel, ince alımlı kadın. 3. Gözleri ceylan gözüne benzeyen ka­dın. 4. Kardeş, dost Erkek 356
Ahu Naz Nazlı güzel,nazenin. Erkek 327
Ahucan Çok güzel dost. Erkek 329
Ahueda Nazlı güzel. Erkek 371
Ahuela Çok güzel gözlü. Erkek 493
Ahugül Çok güzel. Erkek 285
Ahugüzar Becerikli güzel. Erkek 315
Ahunur Göz kamaştıran güzelliğe sahip olan. Erkek 358
Ahuse Coşkulu güzellik Erkek 495
Ahuşen Güzel ve neşeli. Erkek 258
Ajda 1. Filiz sürgün. 2. Çentik çentik olan şey Erkek 386
Ajlan Hızlı, çabuk, telaşlı Erkek 383
Akasya Küçük sıra yapraklı, gölgeli küçük cinsleri süs için yetiştirilen baklagillerden bir ağaç. Salkım ağacı da denir. Erkek 375
Akel 1. Doğru, dürüst iş­ler yapan kimse. Dürüst, güvenilir er­kek. Erkek 352
Akgün Mutlu, sevinçli gün. Erkek 280
Aksevil (bkz. Sevil). Erkek 274
Aksu 1. Temiz, pırıl pı­rıl su gibi. 2. Nehir Erkek 288
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 0
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 0
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 291
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 0
Ala Ela karışık renkli, alaca; Benekli; Tam olgunlaşmamış, yarı olmuş Erkek 290
Alagül Çok renkli gül. Erkek 434
Alçiçek Kırmızı çiçek. Erkek 256
Alçin Kırmızı renkli küçük bir kuş türü Erkek 552
Aleda Nazlı, kaprisli Erkek 445
Alev 1. Ateşten ve yanı­cı cisimlerden çıkan parlak, çeşitli şe­killere giren gazlardan meydana gelen şeffaf dil, yalım. 2. Aşk ateşi, sevda. 3. Alımlı, cazibeli kadın. Erkek 414
Aleyna Esenlik ve güzelliklere sahip, esenlik içinde olan Erkek 834
Algül Kırmızı gül. Erkek 265
Alım Gözü gönlü çeken nitelik, çekicilik, gönül çelen güzellik, albeni Erkek 0
Alkan Kırmızı kan. Alkan bey: Türk denizci. Selçuklula­rın egemenliğindeki İznik'te Ebu'lKasım'ın donanma komutanı. Erkek 301
Alkım Gökkuşağı. Al­kım (Uluğ Bahadır) Türk Arkeolog. Erkek 577
Alkın 1. Sevdalı, aşık, vurgun. 2. El çırpma, övme. Erkek 583
Alkız Kırmızı yanaklı,sağlıklı kız. Erkek 285
Almila Elma gibi kırmızı yanaklı güzel Erkek 597
Almina Al elma Erkek 973
Almira Pınar Almira isminin anlamı :ay tutulması sırasında ayın çevresinde görünen kızıllık

Pınar isminin anlamı :Yerden kaynayıp çıkan su, kaynak, çeşme. Bir suyun çıktığı yer, su başı. Kaynak suyunun devamlı aktığı yer
Erkek 298
Alp Emre Alp isminin anlamı :1. Eski Türklerde kahraman, yiğit, cesur, bahadır, pehli­van. 2. Seyfi kola mensup, savaşçı, fütüvvct ehli. Alperen, Alpgazi. Bu isim İslam'dan sonra da Türkler ara­sında kullanılmaya devam etti

Emre isminin anlamı :Aşık. Mübtela. Vurgun
Erkek 358
Alpay Cesur, yiğit kimse. Erkek 407
Alper (bkz. Alp). Erkek 394
Alpike Kahraman kraliçe Erkek 389
Altan 1. Sabahın güneş doğarkenki zamanı. 2. Hakanlara ve­rilen unvan, sultan, padişah. Erkek 486
Alya 1. Yüksek yer, yük­seklik. 2. Gök, sema. Erkek 1056
Amine Gönlü emin, kal­binde korku olmayan Peygamber'in (s.a.s) annesinin adı. (bkz. Emine). Erkek 489
Andaç Bir kimseyi hatırlamak için saklanan şey, hatıra Erkek 353
Andaç Armağan,hediye Erkek 0
Anıl 1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan. Erkek 622
Anıl Berk Anıl isminin anlamı :1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan

Berk isminin anlamı :1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak.
Erkek 428
Anka Kaf Dağı'nda bulunduğu söylenen masal kuşu Erkek 533
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 586
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 0
Aras Sahip çıkılan buluntu, Doğu anadoluda bir ırmağın adı Erkek 863
Aras ege ArasKalın Yün, At kılı anlamında (Aras nehri)
Mert1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan.
Erkek 383
Arcan Saf,temiz Erkek 341
Arda 1. Eskiden bazı ça­vuşların elde tuttukları uzun değnek. 2. İşaret için dikilen değnek3. Çık­rıkçı kalemi. 4. Sonra gelen. Erkek 823
Arel Temiz, dürüst kimse. Erkek 1094
Argün Temiz, aydınlık gün. Erkek 0
Arıkan Temiz soy. Erkek 276
Arın 1. Temiz, arı, saf. 2. Alın. 3. Yüz, cephe. Dağların, tepele­rin yüzü. Erkek 1018
Arkan 1. Temiz, ari kan­dan gelen. 2. Üstün galip. Arkan (Seyfı) Türk mimar (19031966). Erkek 285
Arkın Yavaş, ağır, sa­kin, gelecek yıl. Erkek 477
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 331
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 0
Arman 1. Hasret, özle­me. 2. Zahmet, sıkıntı. 3. Teessüf. 4. Pişmanlık. Erkek 432
Armina Emine, korkusuz, yürekli Erkek 469
Arnisa Çok namuslu kadın Erkek 347
Arsen Erkek 780
Arsu Su kadar berrak Erkek 445
Arsun Yüreğindeki temizliği yansıtan Erkek 589
Artaç Taç Utanma duygusunu baş tacı eden Erkek 261
Artun Gururlu, kendine güveni olan, vakur. Erkek 366
Aryan Operada sanatçının orkestra eşliğinde söylediği uzun şarkı Erkek 771
Arzela Kendi kendine olan dağ çiçegi Erkek 869
Arzu 1. İstek, bahşiş. 2. Emel, heves, meyl. 3. Özlemek, müş­tak olmak. "Arzum" olarak da kulla­nılır. Meşhur halk hikayelerinde Kamber'in sevgilisi. Erkek 575
Arzu Naz Naz yapan,nazenin. Erkek 292
Arzucan Candan isteyen. Erkek 290
Arzugül İstenilen,beğenilen gül. Erkek 356
Arzuman (bkz. Arzu). Erkek 293
Asalbike Gerçek hanım, gerçek güzel Erkek 258
Asel Bal, Cennetteki dört sudan biri Erkek 970
Asena Dişi kurt, güzel kız Erkek 374
Asi İsyan Eden, İsyankar;
Haydut, Bozguncu, Şaki;
Söz Dinlemeyen, İtaat Etmeyen (Tıpkı “Âsiye” ismi gibi bu isim de Hz. Muhammed tarafından değiştirilmiştir;
Hz. Muhammed, “Âsi” isimli bir sahabiye “Muti/Mûti” (İtaat Eden, İtaatkar, Uysal) ismini takmıştır.)
Erkek 451
Aslı 1. Asıl, tek, dip, kü­tük, temel, esas, kaide, kural, hakikat. 2. Soy, sop, nesep. 3. Bir şeyin belli başlı kısmı, başlangıç, baş yer, sıhhat. 4. Hakiki, esaslı, halis, safi. 5. Esasen, zaten, başlıca, en ziyade, hakikaten. Erkek 606
Aslıcan Özü can gibi sevgili Erkek 327
Aslıhan Han soyundan gelen. Erkek 0
Aslım Özü geçmişe ait Erkek 446
Aslınaz Nazlı olması geçmişinden gelen. Erkek 447
Aslınur Nur saçan bir geçmişi olan. Erkek 421
Aslısu Geçmişi su gibi berrak ve temiz Erkek 427
Asrın Çağdaş, bu çağa ait olan, çağa uygun olan Erkek 502
Asu 1.Afacan 2. Isyan eden Erkek 474
Asutay Hırçın tay. Erkek 344
Asya Dünyadaki kıtala­rın en büyüğü. Erkek 802
Ata 1. Baba. 2. Soyun geçmişte yaşamış ferdi. 3. Vermiş, veriş. Bağışlama, ihsan. 4. Yesevi ta­rikatında mürşid. Ata b. Ebi Rabah: Fıkıh alimi (Mekke 733). Ebu Meysere b. Ebu Hüseyin elFikri'nin azatlı kölesiydi. Birçok hadis rivayet etmiştir. Erkek 416
Atacan (bkz. Ata). Erkek 312
Atakan 1. Düşünmek­sizin her işe sokulan adam. 2. İleri atı­lan. Erkek 444
Atalay (bkz. "Ata"). Ünlü, namlı, şöhretli. Atalay Mah­mut, Türk güreşçi. Balkan, Avrupa, Dünya ve Meksika Olimpiyatları şampiyonu oldu (1968). Erkek 370
Ataman (bkz. "Ata"). 1. Ata kişi, başkan, önder. 2. Don ka­zaklarının önderlerine verilen ad. Erkek 303
Atay Bilinen, tanınmış. Erkek 394
Ateş Yanıcı maddelerin yanmasıyla ısı ve ışığın ortaya çıkması Erkek 446
Atıl Girişken ol, ilerle­mek için çaba göster. Erkek 290
Atılgan 1. Karşısına çıkabilecek engellerden ve tehlikeler­den korkmadan her zaman ileriye atı­lan. 2. Karşı çıkan, çekinmesi olma­yan, cüretkar. 3. Hevesli. Erkek 314
Atınç Atılgan / Atak Erkek 286
Aybar 1. Gösterişli, hey­betli, görkemli. 2. Korku veren. Erkek 310
Ayben Ay benizli. Erkek 416
Ayberk 1. Sağlam ay, sağlam kişilik. 2. Şimşek, ay'ın şim­şek gibi parlaklığı. 3. Yaprak, ay yap­rağı. Erkek 412
Aybüke Eski Türk kadın isimlerinden Erkek 458
Ayca Ay gibi güzel, ışıklı, parlak. Erkek 571
Ayça 1. Ayın yeni doğ­duğu günlerdeki şekli, yeni ay, hilal. 2. Cami kubbelerine ve minare külah­larına konulan hilal şeklindeki süs. 3. Ay kadar güzel, aydınlık. Erkek 0
Ayçin Ayçın, ay gibi, aya benzer Erkek 535
Ayda Dere kıyılarında yetişen bir bitki - Parmakları, endamı güzel kadın Erkek 904
Aydil Güzel, parlak, aydınlık gönül Erkek 334
Aygen 1. Dost, arkadaş. 2. Sevgili, yar. 3. Temiz yaratılıştı. Erkek 924
Aykan Soylu, asil, te­miz kişi. Erkek 363
Aylis cennette bi bahçe. Ay parçası, ışıltısı Erkek 3309
Ayperen Yiğit, bahadır Erkek 290
Aysen Ay gibi güzel. Parlak ve nurlu. Erkek 494
Ayşan Ay gibi şanlı, gör­kemli, parlak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Aytaç Başa takılan ay şeklinde taç. Erkek 332
Aytek Ay gibi (Eski Türkçede tek/teg olarak kullanılmış­tır). Erkek 287
Aytunç Ay gibi güzel,tunç kadar sağlam Erkek 557
Ayyüce Ay gibi aydınlık nurlu ve yüce olan er Erkek 396
Azer Azerbaycan kelimesinin kökü olan Azer'den.. Erkek 0
Azra 1. Bakire, kızoğlan kız. 2. Ayak değmemiş kum. 3. Delinmemiş inci. 4. Hz. Meryem'e verilen adlardan. 5. Medine şehrinin adların­dan biri. 6. Masal kahramanı "Vamık"'ın sevgilisi. Erkek 838
Bahar 1. Kışla yaz arasındaki mevsim. 22 Mart'la Haziran arası, ilkyaz. 2. Güzellik, güzel. 3. Sığır gözü, papatya, sığır papatyası, sarı papatya. 4. Put, çelipa, sanem. 5. Atılmış pamuk. 6. Ölçek. 7. Karanfil, tarçın, karabiber gibi kokulu şey. Erkek 539
Balca Bal damlası, bal gibi Erkek 349
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 364
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Banu 1. Kadın hatun, hanım. 2. Kraliçe, prenses. 3. Gelin. 4. Şarap ve gül suyu gibi şeylerin şişesi. 5. Yusuf ve Zeliha öyküsünün kadın kahramanı Banu Hanım (Cevheriye Banu). Türk halk şairi. (18641914 Çankırı). Kadiri tarikatı bağlılarından. Erkek 491
Baran 1. Yağmur. Mevsimi Baran, yağmur mevsimi. Erkek 610
Baransel (bkz. Baran). Erkek 373
Barın 1. Bütün, hep. 2. Güç kuvvet. 3. Göğüs. 4. Moğol devrinde Orta Asya'da büyük beyliklerden biri. Erkek 461
Barış 1. Savaşsızlık durumu. 2. Savaştan sonra silah bırakma, uzlaşma sulh. 3. Dirlik, düzenlik. Erkek 553
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 300
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Barkın Yolculuk eden, yolcu gezgin. Erkek 426
Barlas Kahraman, savaşçı. Erkek 812
Bars l. Kaplana benzeyen yırtıcı hayvan. 2. Arı oğuluİsim olarak kullanılmaz. Barsbay: (elMelikü'1Eşref (Öl. 1438). Mısır Memluklan sultanı. Çerkez hanedanındandır. Erkek 290
Başak Sağlam, dayanıklı. Erkek 434
Başar Başarılı ol, işi sonuçlandır. Erkek 369
Başer (bkz. Başar). Erkek 270
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 360
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 0
Batıhan (bkz. Batı). Erkek 255
Batıray (bkz. Batır). Erkek 250
Batu Üstün gelen, gücü yeten, galip. Erkek 460
Batur Kahraman, yiğit, cesur, bahadır. Erkek 464
Baycan (bkz. Baybaş). Erkek 291
Bayhan Zengin ve güçlü Erkek 339
Baykal Yaban kısrağı. Moğolistandaki büyükgöl Erkek 0
Baysal Dirlik düzenlik içinde, sakin,gürültüsüz. Erkek 0
Bayülken Göğün 16.katında oturan barış tanrısı Erkek 0
Begüm Saygıdeğer kadın, hanımefendi - Hint prenseslerine verilen san Erkek 0
Belin Şaşkınlık, hayret Erkek 0
Bengisu Ebedilik, ölümsüzlük veren su, Abı hayat. Erkek 536
Bengü Ebedi, sonu olmayan. Erkek 531
Bengül Üzerinde benekler bulunan gül Erkek 265
Bensu Su gibi aziz benlik Erkek 582
Berat ozan 1. Resmi belge, imtiyaz belgesi. 2. Osmanlıda bir kimseye verilen nişan, rütbe veya toprak imtiyazını gösterir belge. Erkek 268
Beray Ay'ın en ışıltılı, en parlak hali Erkek 788
Berfin 1. Kardan yapılmış. 2. Tertemiz, kar gibi beyaz. Erkek 691
Beril Arınmış, aklanmış Erkek 596
Beril Su Beril isminin anlamı :Arınmış, aklanmış
Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Erkek 825
Berin 1. En yüksek, çok yüce. 2. Soylu. Erkek 528
Berk 1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak. Erkek 549
Berkan 1. Şakıma, parıldama. 2. Kıvırcık tüylü kuzu postu kürkü. Erkek 411
Berkant Güçlü, bozulmaz, yemin. Erkek 359
Berkay (bkz. Berk). Erkek 632
Berke 1. Kama. 2. Altınordu hükümdarı. Cengiz Han'ın torunu ve Cuci'nin 3. oğludur. Erkek 659
Bermal Dağ tepesi, doruk (bkz. Şahika, zirve). Erkek 338
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 628
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 0
Berrak 1. Duru, saf, bulanık olmayan, nurlu. 2. Şimşek, parıltı. 3. Kulağa hoş gelen ses. Erkek 363
Beste 1. Kapalı, bağlı, bitiştirilmiş bağlanmış. 2. Müzikte, şarkının makam ve ahengi. Erkek 352
Betigün Beti + Yüz (Bet: benizdeki gibi) Gün: Aydınlık, aydınlık yüz Erkek 250
Betil/Betül Temiz, iffetli Erkek 284
Bike Benzersiz, eşsiz Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Bilge Bilgili, iyi geniş, derin, bilgi sahibi kimse Kadın ve erkek adı olarak kullanılır. Erkek 451
Bilun Yarım Ay Erkek 437
Bingül Bin gülün güzelliğinde Erkek 270
Birant 1. Özel, tek yemin. 2. Özelliği olan yemin. Erkek 355
Biricik Tek, bir tane, emsalsiz Erkek 300
Birsu Özel bir su, biricik su gibi Erkek 322
Bora Araziden çıkan şiddetli rüzgar. Erkek 543
Boran Rüzgar, şimşek, gökgürültüsü, sağanak yağmurun birlikte olduğu iklim hadisesi. Boran Hatun: Emevi halifesi Me'mun'un zevcesi. Erkek 506
Boray kahraman yürekli,cesur, önde gelen örnek insan anlamına geliyor. Erkek 374
Bucak Genellikle, geniş verimli bakımlı alanlara verilen ad Erkek 286
Buğra 1. Büyük erkek deve, iki hörgüçlü deve. 2. Turna kuşu, turna sürüsünün önünde uçan turna horozu. 3. Harizm hükümdarlarından birinin lakabı. Erkek 548
Buket Çiçek demeti. Erkek 463
Bulem Ay Parçası, Ayın 14’ü Gibi Güzel, Ay Yüzlü Erkek 653
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 372
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Burahan 1. Delil hüccet. 2. Hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan ayıran delil. 3. İlahi aydınlık. Erkek 283
Burcu Güzel koku. Erkek 455
Burç 1. Süryanice Burgus kelimesinin Arapçalaştınlmış hali. 2. Kalenin köşelerine yapılan daha yüksek ve daha kalın çıkıntı kule. 3. Yuvarlak bina. 4. Güneşin ayrıldığı oniki kısımdan herbiri. 5. Tek hisar. Erkek 364
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 397
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Burçin Dişi geyik. Erkek 369
Can 1. Can, ruh. Hayat. 2. Güç, kuvvet, hayatiyet, dirilik. 3. Gönül, yakın dost, çok sevilen arkadaş. 4. Mevlevi ve Bektaşi tarikatlarında dervişlerin birbirlerine hitabı. 5. Kişi, fert. 6. Sevgili. Erkek 525
Canalp Özünde yiğitlik, güçlülük olan kimse. Cana yakın yiğit. Erkek 209
Canberk Güçlü, sağlam kimse. Erkek 293
Candaş Dost, yoldaş Erkek 364
Canel İçten uzatılan el, dostluk eli Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 355
Caner Delikanlı, genç, dinamik Can ve er kelimelerinden birleşik isim. Erkek 357
Cankat Yaşamına can ekle, sevinçle dol Erkek 315
Cankut 1. Kişinin mutluluğu talihi, şansı, uğuru. 2. Mutlu talihli kimse. Erkek 296
Cansın Canım gibisin, canımsın. Erkek 454
Cansu 1. Hayat veren su, tazelik. 2. Sevgili, sevimli. Erkek 721
Ceren Halk ağzında "ceylan" anlamına gelir. Erkek 664
Çağan Bayram, şenlik. Erkek 564
Çağdaş Aynı çağda yaşayan, çağa uygun Erkek 325
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 435
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Çağla Olgunlaşmamış meyve, bazı meyvelerin olgunlaşmadan, henüz yeşilken yenen hali. Erkek 518
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 387
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 0
Çağman Çağın insanı. Erkek 266
Çağrı 1. Çakır gözlü. 2. Mavi hareli göz. Çağrı bey (9901060). Büyük Selçuklu devleti hükümdarı Tuğrul beyin kardeşi. Çağrı bey müslüman olduğunda Davud ismini aldı. Kardeşi Tuğrul ise Muhammed ismini almıştır. Erkek 607
Çakın Şimşek, parıltı Erkek 279
Çelen Yakışıklı, saçak, akıllı Erkek 0
Çevrim Girdap, sürekli değişim, anafor Erkek 0
Çığır Çığın açtığı iz, yol - Yenilikçilik Erkek 243
Çiçek 1. Bitkilerin üreme unsurlarını ihtiva eden renkli veya beyaz renkte açan, çok defa kokulu, sonradan meyve veya tohum haline gelen kısımları (bkz. Şükûfe). 2. Bitki, çiçek açan bitki. 3. Bazı şeylerin toz haline getirilmiş özü, kükürt çiçeği. 4. Kumaş veya başka şeyler üzerine yapılan renkli veya renksiz süsleme. Erkek 289
Çiğdem Zambakgillerden, soğanlı otsu, çeşitli renklerde çiçek açan kır bitkisi, mahmur çiçeği. Erkek 543
Çilay Ayın üzerinde beliren açık renk lekeler. Erkek 316
Çilem öykü Çilem : Çilem öykü
Öykü : Hikaye / Masal
Erkek 244
Çiler Güzel öten, güzel ötüşlü Erkek 293
Çisem Çiseleyen yağmur Erkek 563
Çolpan 1. Çoban yıldızı. 2. Aciz, beceriksiz, zavallı. 3. Zühre, venüs. Erkek 406
Dalan 1. Biçim, şekil. 2. İnce, narin, zarif. Erkek 262
Dalay Deniz. Erkek 335
Damla 1. Bir sıvıdan ayrılarak düşen parça halinde, küçük miktar, katre. 2. Belli miktarlarda akıtılarak kullanılan ilaç. Erkek 545
Darcan 1. Aceleci, sıkıntılı. 2. Serçe. Erkek 288
Defne Akdeniz ikliminde yetişen, yapraklan sert ve üst yüzleri parlak açık sarı çiçek ve güzel kokan defnegillerden bir ağaç. Erkek 673
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 458
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Demet 1. Bağlanarak, oluşturulan deste. 2. Biçilip bağlanmış ekin. 3. Bir kaynaktan çıkan ışıkların meydana getirdiği ışık destesi, hazne. Erkek 433
Deniz 1. Büyük su kütlesi. 2. Büyük su kütlesindeki dalgalanma. Erkek 742
Deren Derleyen, toplayan, ekini biçip toplayan. Erkek 624
Derin Yüzeyi tabanından uzak olan Erkek 509
Destan 1. Hikaye, kıssa. 2. Hile, mekr, tenvir. 3. Rüstem'in babasının lakabı. Erkek 326
Deste 1. Demet, tutam, takım. 2. Kabza, tutacak yer. 3.On yapraklık altın varak defteri. Erkek 259
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 353
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 0
Devrim 1. Hareket halinde bir şeyin bir eğri çizerek dönmesi, devretmesi. 2. Köklü değişiklik, inkılap. 3. Eski olduğu fark edileni yıkıp yerine yeni olduğu farz edileni koymak. 4. İhtilal. Erkek 321
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 553
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Didem Gözüm. Erkek 505
Didil 1. Kır hayatını konu edinen yazı veya şiir, aşk hakkında. 2. Küçük ve şairane resim. 3. İçten ve saf aşk. Erkek 407
Dİla naz İçten gönülden seven Erkek 365
Dilay Gönlü aydınlatan ay. Erkek 425
Diler İsteyen, dileyen Erkek 340
Dilmen 1. Güzel. 2. Güzel dil bilen, konuşan, söz söyleyen. Erkek 269
Dilşat Gönlü Şen, Yüreği Sevinçli, Gönlü Hoş, Neşeli; Dil ve Şad Anlamlarını İfade Eder. Erkek 374
Dinç Gücü kuvveti yerinde ve sağlıklı. Erkek 303
Doğa Tabiat karşılığı olarak kuraldışı uydurulmuş kelime. Erkek 614
Doğaç Önceden düşünülüp hazırlanmadan ortaya çıkan düşünce, eylem üreten, kendiliğinden olan Erkek 401
Doğan Kartalgillerden, alıştırılarak kuş avında kullanılan, yırtıcı bir kuş. Erkek 425
Doğuş Yaradılış Erkek 433
Duru Saf, berrak. Erkek 616
Duyal Duygulu duyarlı çabuk duygulanan Erkek 280
Dünya Yeryüzü Erkek 0
Ebru 1. Kaş. 2. Bulut renginde, buluta benzer, bulut gibi dalgalı, bulutlu. 3. Kağıt üzerine kendine has usulle yapılan, mermer, damarları gibi dalgalı şekilli süsleme. Ciltçilikte ve hüsnü hat'ta kullanılır. Erkek 522
Ece 1. Baş reis. 2. Kraliçe. 3. Ana. 4. Yaşlı kadın. Erkek 623
Ecem Kraliçem, benim sultanım Erkek 439
Eda naz EDALI NAZLI Erkek 423
Efe 1. Ağabey, büyük kardeş. 2. Yiğit, cesur. 3. Kabadayı. Erkek 481
Ege 1. Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her halinden sorumlu olan. 2. Yaşça büyük, ulu. 3. Sahip. Erkek 632
Egemen Hakim, hüküm süren karşılığı olarak kullanılan bu kelime, hem kök, hem de ek olarak yanlıştır. Türkçe'de ne "eğe" kökü, ne de "manmen" şeklinde isim yapım eki vardır. Erkek 385
Ejder Bir masal yaratığı, korkulan, güçlü Erkek 336
Ekim 1. Toprağa ürün ekme işi. 2. Yılın onuncu ayı. Erkek 339
Ela Sarıya çalan kestane rengi, göz rengi. Erkek 618
Elçin Deste / Demet / Bir kerede ele alınabilecek kadar az olan nesne Erkek 466
Eldemir Demir gibi güçlü el. Erkek 249
Elem Ağrı. Acı. Keder. Sancı. Dert. Gam. Kaygı. Erkek 392
Elis Güzel kokulu bir çicek. İsim hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olan ziyaretçilerimiz bize uluşabilirler Erkek 593
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 440
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Elvin Cennet çiceği, Gökkuşağının her bir tayfına verilen isim, Sıcak Erkek 462
Emre Aşık. Mübtela. Vurgun. Erkek 645
Ender çok az, çok seyrek, çok az bulunur, pek nadir. Erkek 332
Ener En yiğit, en kahraman kişi. Erkek 357
Enginsu Açık deniz. Erkek 266
Eray Erken ay, ilk ay, ayın ilk günlerinde doğan (bkz. İlkay). Erkek 476
Erberk Şimşek gibi yiğit. Erkek 313
Erbil Erbil :Yürekli, cesur olarak kabullen" anlamında kullanılan bir ad. Erkek 380
Erçin Merdiven, basamak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 504
Erden Bekaret / İnsan eli değmemiş /Erkenden Erkek 351
Erem Ulaşmak, kavuşmak için çaba gösteren Erkek 452
Eren 1. Yetişen, ulaşan, vasıl olan. 2. İyi yetişmiş kişi. 3. Cesur, yiğit adam. 4. Ermiş. 5. Koca, zevc. 6. Kişi, şahıs. Erkek 759
Erenay (bkz Eren). Erkek 281
Ergin 1. Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş. 2. Haklarını kendi kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan kimse ( bkz. Reşid). Erkek 378
Erim Sevgi, mutlu haber Erkek 0
Erinç Rahat, dirlik Erkek 0
Ertaç Erkekliği taç gibi taşıyan Erkek 356
Ertan Dericilerin,, yaprağıyla sahtiyan (deri) boyadıkları bir nevi ağaç. Erkek 359
Ertem Erdem / Fazilet Erkek 292
Erten 1. Sabah güneşin doğduğu zaman. 2. Gün. Erkek 256
Ertürk Yiğit Türk, Kahraman Türk; Türker, Er + Türk Erkek 408
Esat Çok uğurlu ve mutlu. Erkek 524
Esen Sağ, salim, sağlıklı Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 370
Eser 1. Nişan, alamet, iz. 2. Etki, tesir. 3. Yok olmuş bir nesneden kalma parça. 4. Bir kişinin ortaya koyduğu mahsul, telif. 5. Hadis, hadis ilmi. 6. İmal, icat. 7. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 438
Esin 1. Rüzgar, sabah rüzgarı. 2. İlham, çağrışım. Erkek 551
Eslina Dünyalar güzeli anlamındadır. Erkek 2975
esmira Azeri kökenli bir isim olup, Zümrüt taşı anlamındadır. Erkek 7955
Evgin Telaşlı, aceleci Erkek 279
Gülümser Gülümseyen kişi. Erkek 315
Kıvanç 1. Sevinç, memnuniyet. 2. Övünen, güvenen, iftihar eden. Erkek 0
Laren İYİ HUYLU TEMİZ DÜRÜST Erkek 1929
Levin Renk, boya Erkek 494
Meğra Parıldayan Işık Erkek 272
Misra Şiirin bir satırı Erkek 0
Nergiz Çiçek, Bir Süs Bitkisi; Güzelin Gözü, Güzel Gözlü Olan Anlamındadır. Erkek 535
Nurselin Nur :1. Aydınlık, parıltı, parlaklık, niran. 2. Mekke'deki Hıra dağı. Işığın bir şeye yansımasından meydana gelen parlaklık. Zünnureyn: Hz. Peygamberin 2 kızıyla evlendiği için Hz. Osman'a verilen unvan, onur sahibi. Kur'anı Kerim'in 24. suresinin adı. - Selin :1. Gür akan su. 2. Orta Asya'da yetişen, bodur, sürekli yeşil kalan bitki. Erkek 1791
Nurseza Nura layık , ışığa ve aydınlığa layık. Nur ve seza kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Erkek 342
Olcan Ay Mutlu, ongun; Rastlantıları düzenlediği ve böylece de insanlara iyi ya da kötü durumlar hazırladığı sanılan şey, şans, talih Erkek 277
ödül Mükafat, Karşılık; Armağan, Hediye; Madalya, Başarı Armağanı Erkek 0
Öznil Nil nehri gibi verimli. Erkek 240
Sadem DURU ,SAF DEMEK Erkek 1311
Sare Sare :Saf, temiz, kalabalık, topluluk anlamları da var(Osmanlıca) Erkek 799
Su Eda Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Eda isminin anlamı :1. Naz, cilve. 2. Kurum, caka. 3. Alınan şeyi geri ödeme. 4. Bir vazifeyi yerine getirmek.
Erkek 325
Sude Sürmüş, sürülmüş, ezilmiş Erkek 719
Tanya Danimarka lisanından alınma. (Ermenice) Erkek 1331
Tuana Cennet bahçesine düşen ilk yağmur damlası Erkek 841
Tuğsen Baş tacı anlamına gelmektedir. Bu isim hakkında daha fazla bilgi sahibi ziyaretçilerimiz bize ulaşabilirler. Erkek 532
Yiğit mert 1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan. Erkek 325
Yusuf Emir 1. Hz. Ya'kub (a.s.)'un oğlu olan peygamber Hz. Yusuf. 2. İbranice; inleyen, ah eden, inilti. Erkek 738