Bebek isimleri
www.bebekisimleri.gen.tr
bebek isimleri
Erkek isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Kız isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Otomatik Ara :
rastgele isim arama
22.500 adet bebek isimlerine sitemizden ulaşabilirsiniz
Ana Sayfa Erkek isimleri Kız isimleri En güzel bebek isimleri En güzel erkek isimleri En güzel kız isimleri Alevi isimleri İsim aramaBebek isminin önemi
Kur-an'da geçen bebek isimleri
Allah'ın 99 ismi
Bebek ismi nasıl konulur
Bebeğin kulağına ismin okunması
Bebeklere isim neden verilir
İsim ne zaman konulmalıdır ?
Bebek isminin önemi
Bebeğin nüfusa kayıt ettirilmesi


Modern isimler

Web sitemizde modern isimlere ulaşabilirsiniz, bebeğiniz için en güzel isimleri seçerek, karar vermenize yardımcı olabiliriz.

İsim Anlamı Cinsiyet Puan
ranya ince bakış Erkek 12025
Açangül (bkz. Gül). Erkek 1678
Açelya Kokusuz, fundagillerden çeşitli renklerde çiçek­ler açan bir bitki. Erkek 7231
Açılay Ayın dolunay halinde olmaya başlaması Erkek 3023
Ada Dört Tarafı Sularla Çevrili Kara Parçası Erkek 6847
Adal "Adın yayılsın, ün kazan" manasında. Erkek 6977
adelina 1.hanım hanımcık. 2.çok güzel ve merhametli olan Erkek 10588
Afet 1. Büyük felaket, bela, musibet. 2. Çok güzel kadın, dil­ber Erkek 2191
Afife (bkz. Afif). IV. Mehmed'in hanımı. Erkek 2436
Afitap Güneş / Çok güzel Erkek 2482
Ağça Temiz, saf Erkek 10
Ahenk 1. Uygun, uyum düzen, armoni. 2. Renkler arasında uygunluk. Sesler arasında uygunluk, düzen, makam. 3. Çalgılı eğlenceSaz takımınca icra edilen beste. 4. Kasıt, niyet. Erkek 1975
Ahsen Daha güzel, çok gü­zel, en güzel. Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Ahseni takvim: En gü­zel şekil. Kur'anı Kerim'in Tin sure­sinin 3. ayetinde insanın ahseni tak­vim üzere yaratıldığı beyan buyurulmaktadır. Ahsen kelimesi, Kur'an'da 16 yerde zikredilmiştir Erkek 13257
Ahu 1. Ceylan, karaca, gazal. 2. Güzel, ince alımlı kadın. 3. Gözleri ceylan gözüne benzeyen ka­dın. 4. Kardeş, dost Erkek 3613
Ahu Naz Nazlı güzel,nazenin. Erkek 2075
Ahucan Çok güzel dost. Erkek 1807
Ahueda Nazlı güzel. Erkek 1811
Ahuela Çok güzel gözlü. Erkek 2881
Ahugül Çok güzel. Erkek 1628
Ahugüzar Becerikli güzel. Erkek 1621
Ahunur Göz kamaştıran güzelliğe sahip olan. Erkek 2197
Ahuse Coşkulu güzellik Erkek 3165
Ahuşen Güzel ve neşeli. Erkek 1552
Ajda 1. Filiz sürgün. 2. Çentik çentik olan şey Erkek 3474
Ajlan Hızlı, çabuk, telaşlı Erkek 5718
Akasya Küçük sıra yapraklı, gölgeli küçük cinsleri süs için yetiştirilen baklagillerden bir ağaç. Salkım ağacı da denir. Erkek 3055
Akel 1. Doğru, dürüst iş­ler yapan kimse. Dürüst, güvenilir er­kek. Erkek 2570
Akgün Mutlu, sevinçli gün. Erkek 1538
Aksevil (bkz. Sevil). Erkek 1180
Aksu 1. Temiz, pırıl pı­rıl su gibi. 2. Nehir Erkek 1689
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 10
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 10
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 2211
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 10
Ala Ela karışık renkli, alaca; Benekli; Tam olgunlaşmamış, yarı olmuş Erkek 3161
Alagül Çok renkli gül. Erkek 2598
Alçiçek Kırmızı çiçek. Erkek 1340
Alçin Kırmızı renkli küçük bir kuş türü Erkek 3733
Aleda Nazlı, kaprisli Erkek 5166
Alev 1. Ateşten ve yanı­cı cisimlerden çıkan parlak, çeşitli şe­killere giren gazlardan meydana gelen şeffaf dil, yalım. 2. Aşk ateşi, sevda. 3. Alımlı, cazibeli kadın. Erkek 3098
Aleyna Esenlik ve güzelliklere sahip, esenlik içinde olan Erkek 14639
Algül Kırmızı gül. Erkek 1801
Alım Gözü gönlü çeken nitelik, çekicilik, gönül çelen güzellik, albeni Erkek 12
Alkan Kırmızı kan. Alkan bey: Türk denizci. Selçuklula­rın egemenliğindeki İznik'te Ebu'lKasım'ın donanma komutanı. Erkek 2927
Alkım Gökkuşağı. Al­kım (Uluğ Bahadır) Türk Arkeolog. Erkek 8321
Alkın 1. Sevdalı, aşık, vurgun. 2. El çırpma, övme. Erkek 6657
Alkız Kırmızı yanaklı,sağlıklı kız. Erkek 1791
Almila Elma gibi kırmızı yanaklı güzel Erkek 10615
Almina Al elma Erkek 12100
Almira Pınar Almira isminin anlamı :ay tutulması sırasında ayın çevresinde görünen kızıllık

Pınar isminin anlamı :Yerden kaynayıp çıkan su, kaynak, çeşme. Bir suyun çıktığı yer, su başı. Kaynak suyunun devamlı aktığı yer
Erkek 2446
Alp Emre Alp isminin anlamı :1. Eski Türklerde kahraman, yiğit, cesur, bahadır, pehli­van. 2. Seyfi kola mensup, savaşçı, fütüvvct ehli. Alperen, Alpgazi. Bu isim İslam'dan sonra da Türkler ara­sında kullanılmaya devam etti

Emre isminin anlamı :Aşık. Mübtela. Vurgun
Erkek 1729
Alpay Cesur, yiğit kimse. Erkek 5978
Alper (bkz. Alp). Erkek 6064
Alpike Kahraman kraliçe Erkek 2479
Altan 1. Sabahın güneş doğarkenki zamanı. 2. Hakanlara ve­rilen unvan, sultan, padişah. Erkek 7477
Alya 1. Yüksek yer, yük­seklik. 2. Gök, sema. Erkek 27722
Amine Gönlü emin, kal­binde korku olmayan Peygamber'in (s.a.s) annesinin adı. (bkz. Emine). Erkek 5734
Andaç Bir kimseyi hatırlamak için saklanan şey, hatıra Erkek 3843
Andaç Armağan,hediye Erkek 10
Anıl 1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan. Erkek 11444
Anıl Berk Anıl isminin anlamı :1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan

Berk isminin anlamı :1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak.
Erkek 2469
Anka Kaf Dağı'nda bulunduğu söylenen masal kuşu Erkek 5873
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 7416
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 10
Aras Sahip çıkılan buluntu, Doğu anadoluda bir ırmağın adı Erkek 42639
Aras ege ArasKalın Yün, At kılı anlamında (Aras nehri)
Mert1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan.
Erkek 3717
Arcan Saf,temiz Erkek 3523
Arda 1. Eskiden bazı ça­vuşların elde tuttukları uzun değnek. 2. İşaret için dikilen değnek3. Çık­rıkçı kalemi. 4. Sonra gelen. Erkek 12170
Arel Temiz, dürüst kimse. Erkek 45958
Argün Temiz, aydınlık gün. Erkek 10
Arıkan Temiz soy. Erkek 2314
Arın 1. Temiz, arı, saf. 2. Alın. 3. Yüz, cephe. Dağların, tepele­rin yüzü. Erkek 14832
Arkan 1. Temiz, ari kan­dan gelen. 2. Üstün galip. Arkan (Seyfı) Türk mimar (19031966). Erkek 1816
Arkın Yavaş, ağır, sa­kin, gelecek yıl. Erkek 3333
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 2492
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 10
Arman 1. Hasret, özle­me. 2. Zahmet, sıkıntı. 3. Teessüf. 4. Pişmanlık. Erkek 4455
Armina Emine, korkusuz, yürekli Erkek 4116
Arnisa Çok namuslu kadın Erkek 2853
Arsen Erkek 5874
Arsu Su kadar berrak Erkek 2716
Arsun Yüreğindeki temizliği yansıtan Erkek 2932
Artaç Taç Utanma duygusunu baş tacı eden Erkek 1324
Artun Gururlu, kendine güveni olan, vakur. Erkek 3726
Aryan Operada sanatçının orkestra eşliğinde söylediği uzun şarkı Erkek 5471
Arzela Kendi kendine olan dağ çiçegi Erkek 5866
Arzu 1. İstek, bahşiş. 2. Emel, heves, meyl. 3. Özlemek, müş­tak olmak. "Arzum" olarak da kulla­nılır. Meşhur halk hikayelerinde Kamber'in sevgilisi. Erkek 4677
Arzu Naz Naz yapan,nazenin. Erkek 2047
Arzucan Candan isteyen. Erkek 1620
Arzugül İstenilen,beğenilen gül. Erkek 1425
Arzuman (bkz. Arzu). Erkek 2237
Asalbike Gerçek hanım, gerçek güzel Erkek 1500
Asel Bal, Cennetteki dört sudan biri Erkek 10644
Asena Dişi kurt, güzel kız Erkek 3732
Asi İsyan Eden, İsyankar;
Haydut, Bozguncu, Şaki;
Söz Dinlemeyen, İtaat Etmeyen (Tıpkı “Âsiye” ismi gibi bu isim de Hz. Muhammed tarafından değiştirilmiştir;
Hz. Muhammed, “Âsi” isimli bir sahabiye “Muti/Mûti” (İtaat Eden, İtaatkar, Uysal) ismini takmıştır.)
Erkek 8495
Aslı 1. Asıl, tek, dip, kü­tük, temel, esas, kaide, kural, hakikat. 2. Soy, sop, nesep. 3. Bir şeyin belli başlı kısmı, başlangıç, baş yer, sıhhat. 4. Hakiki, esaslı, halis, safi. 5. Esasen, zaten, başlıca, en ziyade, hakikaten. Erkek 10518
Aslıcan Özü can gibi sevgili Erkek 2342
Aslıhan Han soyundan gelen. Erkek 10
Aslım Özü geçmişe ait Erkek 3402
Aslınaz Nazlı olması geçmişinden gelen. Erkek 2139
Aslınur Nur saçan bir geçmişi olan. Erkek 3829
Aslısu Geçmişi su gibi berrak ve temiz Erkek 2258
Asrın Çağdaş, bu çağa ait olan, çağa uygun olan Erkek 6154
Asu 1.Afacan 2. Isyan eden Erkek 3398
Asutay Hırçın tay. Erkek 2332
Asya Dünyadaki kıtala­rın en büyüğü. Erkek 11313
Ata 1. Baba. 2. Soyun geçmişte yaşamış ferdi. 3. Vermiş, veriş. Bağışlama, ihsan. 4. Yesevi ta­rikatında mürşid. Ata b. Ebi Rabah: Fıkıh alimi (Mekke 733). Ebu Meysere b. Ebu Hüseyin elFikri'nin azatlı kölesiydi. Birçok hadis rivayet etmiştir. Erkek 6572
Atacan (bkz. Ata). Erkek 2665
Atakan 1. Düşünmek­sizin her işe sokulan adam. 2. İleri atı­lan. Erkek 5502
Atalay (bkz. "Ata"). Ünlü, namlı, şöhretli. Atalay Mah­mut, Türk güreşçi. Balkan, Avrupa, Dünya ve Meksika Olimpiyatları şampiyonu oldu (1968). Erkek 4351
Ataman (bkz. "Ata"). 1. Ata kişi, başkan, önder. 2. Don ka­zaklarının önderlerine verilen ad. Erkek 2884
Atay Bilinen, tanınmış. Erkek 6209
Ateş Yanıcı maddelerin yanmasıyla ısı ve ışığın ortaya çıkması Erkek 4256
Atıl Girişken ol, ilerle­mek için çaba göster. Erkek 1493
Atılgan 1. Karşısına çıkabilecek engellerden ve tehlikeler­den korkmadan her zaman ileriye atı­lan. 2. Karşı çıkan, çekinmesi olma­yan, cüretkar. 3. Hevesli. Erkek 1424
Atınç Atılgan / Atak Erkek 1644
Aybar 1. Gösterişli, hey­betli, görkemli. 2. Korku veren. Erkek 2521
Ayben Ay benizli. Erkek 4658
Ayberk 1. Sağlam ay, sağlam kişilik. 2. Şimşek, ay'ın şim­şek gibi parlaklığı. 3. Yaprak, ay yap­rağı. Erkek 4914
Aybüke Eski Türk kadın isimlerinden Erkek 7330
Ayca Ay gibi güzel, ışıklı, parlak. Erkek 8530
Ayça 1. Ayın yeni doğ­duğu günlerdeki şekli, yeni ay, hilal. 2. Cami kubbelerine ve minare külah­larına konulan hilal şeklindeki süs. 3. Ay kadar güzel, aydınlık. Erkek 185
Ayçin Ayçın, ay gibi, aya benzer Erkek 6485
Ayda Dere kıyılarında yetişen bir bitki - Parmakları, endamı güzel kadın Erkek 15509
Aydil Güzel, parlak, aydınlık gönül Erkek 2423
Aygen 1. Dost, arkadaş. 2. Sevgili, yar. 3. Temiz yaratılıştı. Erkek 2868
Aykan Soylu, asil, te­miz kişi. Erkek 4719
Aylis cennette bi bahçe. Ay parçası, ışıltısı Erkek 11707
Ayperen Yiğit, bahadır Erkek 1940
Aysen Ay gibi güzel. Parlak ve nurlu. Erkek 1779
Ayşan Ay gibi şanlı, gör­kemli, parlak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 17
Aytaç Başa takılan ay şeklinde taç. Erkek 4784
Aytek Ay gibi (Eski Türkçede tek/teg olarak kullanılmış­tır). Erkek 2287
Aytunç Ay gibi güzel,tunç kadar sağlam Erkek 5487
Ayyüce Ay gibi aydınlık nurlu ve yüce olan er Erkek 2677
Azer Azerbaycan kelimesinin kökü olan Azer'den.. Erkek 10
Azra 1. Bakire, kızoğlan kız. 2. Ayak değmemiş kum. 3. Delinmemiş inci. 4. Hz. Meryem'e verilen adlardan. 5. Medine şehrinin adların­dan biri. 6. Masal kahramanı "Vamık"'ın sevgilisi. Erkek 18641
Bahar 1. Kışla yaz arasındaki mevsim. 22 Mart'la Haziran arası, ilkyaz. 2. Güzellik, güzel. 3. Sığır gözü, papatya, sığır papatyası, sarı papatya. 4. Put, çelipa, sanem. 5. Atılmış pamuk. 6. Ölçek. 7. Karanfil, tarçın, karabiber gibi kokulu şey. Erkek 5404
Balca Bal damlası, bal gibi Erkek 3588
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3564
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Banu 1. Kadın hatun, hanım. 2. Kraliçe, prenses. 3. Gelin. 4. Şarap ve gül suyu gibi şeylerin şişesi. 5. Yusuf ve Zeliha öyküsünün kadın kahramanı Banu Hanım (Cevheriye Banu). Türk halk şairi. (18641914 Çankırı). Kadiri tarikatı bağlılarından. Erkek 5057
Baran 1. Yağmur. Mevsimi Baran, yağmur mevsimi. Erkek 6455
Baransel (bkz. Baran). Erkek 2468
Barın 1. Bütün, hep. 2. Güç kuvvet. 3. Göğüs. 4. Moğol devrinde Orta Asya'da büyük beyliklerden biri. Erkek 6897
Barış 1. Savaşsızlık durumu. 2. Savaştan sonra silah bırakma, uzlaşma sulh. 3. Dirlik, düzenlik. Erkek 6382
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2068
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Barkın Yolculuk eden, yolcu gezgin. Erkek 7693
Barlas Kahraman, savaşçı. Erkek 17211
Bars l. Kaplana benzeyen yırtıcı hayvan. 2. Arı oğuluİsim olarak kullanılmaz. Barsbay: (elMelikü'1Eşref (Öl. 1438). Mısır Memluklan sultanı. Çerkez hanedanındandır. Erkek 3234
Başak Sağlam, dayanıklı. Erkek 5339
Başar Başarılı ol, işi sonuçlandır. Erkek 3174
Başer (bkz. Başar). Erkek 2124
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 1197
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 1409
Batıhan (bkz. Batı). Erkek 1945
Batıray (bkz. Batır). Erkek 1671
Batu Üstün gelen, gücü yeten, galip. Erkek 9218
Batur Kahraman, yiğit, cesur, bahadır. Erkek 3504
Baycan (bkz. Baybaş). Erkek 2063
Bayhan Zengin ve güçlü Erkek 2337
Baykal Yaban kısrağı. Moğolistandaki büyükgöl Erkek 10
Baysal Dirlik düzenlik içinde, sakin,gürültüsüz. Erkek 10
Bayülken Göğün 16.katında oturan barış tanrısı Erkek 10
Begüm Saygıdeğer kadın, hanımefendi - Hint prenseslerine verilen san Erkek 10
Belin Şaşkınlık, hayret Erkek 10
Bengisu Ebedilik, ölümsüzlük veren su, Abı hayat. Erkek 11734
Bengü Ebedi, sonu olmayan. Erkek 3832
Bengül Üzerinde benekler bulunan gül Erkek 2364
Bensu Su gibi aziz benlik Erkek 5479
Berat ozan 1. Resmi belge, imtiyaz belgesi. 2. Osmanlıda bir kimseye verilen nişan, rütbe veya toprak imtiyazını gösterir belge. Erkek 1896
Beray Ay'ın en ışıltılı, en parlak hali Erkek 18512
Berfin 1. Kardan yapılmış. 2. Tertemiz, kar gibi beyaz. Erkek 11282
Beril Arınmış, aklanmış Erkek 12642
Beril Su Beril isminin anlamı :Arınmış, aklanmış
Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Erkek 5832
Berin 1. En yüksek, çok yüce. 2. Soylu. Erkek 7954
Berk 1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak. Erkek 9589
Berkan 1. Şakıma, parıldama. 2. Kıvırcık tüylü kuzu postu kürkü. Erkek 6946
Berkant Güçlü, bozulmaz, yemin. Erkek 10458
Berkay (bkz. Berk). Erkek 9308
Berke 1. Kama. 2. Altınordu hükümdarı. Cengiz Han'ın torunu ve Cuci'nin 3. oğludur. Erkek 20056
Bermal Dağ tepesi, doruk (bkz. Şahika, zirve). Erkek 3150
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 7483
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 10
Berrak 1. Duru, saf, bulanık olmayan, nurlu. 2. Şimşek, parıltı. 3. Kulağa hoş gelen ses. Erkek 5306
Beste 1. Kapalı, bağlı, bitiştirilmiş bağlanmış. 2. Müzikte, şarkının makam ve ahengi. Erkek 5662
Betigün Beti + Yüz (Bet: benizdeki gibi) Gün: Aydınlık, aydınlık yüz Erkek 1394
Betil/Betül Temiz, iffetli Erkek 2915
Bike Benzersiz, eşsiz Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2457
Bilge Bilgili, iyi geniş, derin, bilgi sahibi kimse Kadın ve erkek adı olarak kullanılır. Erkek 4487
Bilun Yarım Ay Erkek 6079
Bingül Bin gülün güzelliğinde Erkek 2101
Birant 1. Özel, tek yemin. 2. Özelliği olan yemin. Erkek 2227
Biricik Tek, bir tane, emsalsiz Erkek 2919
Birsu Özel bir su, biricik su gibi Erkek 3394
Bora Araziden çıkan şiddetli rüzgar. Erkek 5554
Boran Rüzgar, şimşek, gökgürültüsü, sağanak yağmurun birlikte olduğu iklim hadisesi. Boran Hatun: Emevi halifesi Me'mun'un zevcesi. Erkek 7006
Boray kahraman yürekli,cesur, önde gelen örnek insan anlamına geliyor. Erkek 3975
Bucak Genellikle, geniş verimli bakımlı alanlara verilen ad Erkek 1578
Buğra 1. Büyük erkek deve, iki hörgüçlü deve. 2. Turna kuşu, turna sürüsünün önünde uçan turna horozu. 3. Harizm hükümdarlarından birinin lakabı. Erkek 11555
Buket Çiçek demeti. Erkek 4378
Bulem Ay Parçası, Ayın 14’ü Gibi Güzel, Ay Yüzlü Erkek 9826
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1563
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3825
Burahan 1. Delil hüccet. 2. Hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan ayıran delil. 3. İlahi aydınlık. Erkek 1418
Burcu Güzel koku. Erkek 6900
Burç 1. Süryanice Burgus kelimesinin Arapçalaştınlmış hali. 2. Kalenin köşelerine yapılan daha yüksek ve daha kalın çıkıntı kule. 3. Yuvarlak bina. 4. Güneşin ayrıldığı oniki kısımdan herbiri. 5. Tek hisar. Erkek 1824
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 5506
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Burçin Dişi geyik. Erkek 8124
Can 1. Can, ruh. Hayat. 2. Güç, kuvvet, hayatiyet, dirilik. 3. Gönül, yakın dost, çok sevilen arkadaş. 4. Mevlevi ve Bektaşi tarikatlarında dervişlerin birbirlerine hitabı. 5. Kişi, fert. 6. Sevgili. Erkek 7090
Canalp Özünde yiğitlik, güçlülük olan kimse. Cana yakın yiğit. Erkek 2146
Canberk Güçlü, sağlam kimse. Erkek 5149
Candaş Dost, yoldaş Erkek 2122
Canel İçten uzatılan el, dostluk eli Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2299
Caner Delikanlı, genç, dinamik Can ve er kelimelerinden birleşik isim. Erkek 4806
Cankat Yaşamına can ekle, sevinçle dol Erkek 1642
Cankut 1. Kişinin mutluluğu talihi, şansı, uğuru. 2. Mutlu talihli kimse. Erkek 2360
Cansın Canım gibisin, canımsın. Erkek 4266
Cansu 1. Hayat veren su, tazelik. 2. Sevgili, sevimli. Erkek 11383
Ceren Halk ağzında "ceylan" anlamına gelir. Erkek 19492
Çağan Bayram, şenlik. Erkek 7106
Çağdaş Aynı çağda yaşayan, çağa uygun Erkek 2602
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 7045
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Çağla Olgunlaşmamış meyve, bazı meyvelerin olgunlaşmadan, henüz yeşilken yenen hali. Erkek 5868
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 5460
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 10
Çağman Çağın insanı. Erkek 2129
Çağrı 1. Çakır gözlü. 2. Mavi hareli göz. Çağrı bey (9901060). Büyük Selçuklu devleti hükümdarı Tuğrul beyin kardeşi. Çağrı bey müslüman olduğunda Davud ismini aldı. Kardeşi Tuğrul ise Muhammed ismini almıştır. Erkek 6864
Çakın Şimşek, parıltı Erkek 1701
Çelen Yakışıklı, saçak, akıllı Erkek 10
Çevrim Girdap, sürekli değişim, anafor Erkek 10
Çığır Çığın açtığı iz, yol - Yenilikçilik Erkek 1594
Çiçek 1. Bitkilerin üreme unsurlarını ihtiva eden renkli veya beyaz renkte açan, çok defa kokulu, sonradan meyve veya tohum haline gelen kısımları (bkz. Şükûfe). 2. Bitki, çiçek açan bitki. 3. Bazı şeylerin toz haline getirilmiş özü, kükürt çiçeği. 4. Kumaş veya başka şeyler üzerine yapılan renkli veya renksiz süsleme. Erkek 2550
Çiğdem Zambakgillerden, soğanlı otsu, çeşitli renklerde çiçek açan kır bitkisi, mahmur çiçeği. Erkek 4977
Çilay Ayın üzerinde beliren açık renk lekeler. Erkek 2138
Çilem öykü Çilem : Çilem öykü
Öykü : Hikaye / Masal
Erkek 2108
Çiler Güzel öten, güzel ötüşlü Erkek 3082
Çisem Çiseleyen yağmur Erkek 7998
Çolpan 1. Çoban yıldızı. 2. Aciz, beceriksiz, zavallı. 3. Zühre, venüs. Erkek 4108
Dalan 1. Biçim, şekil. 2. İnce, narin, zarif. Erkek 1933
Dalay Deniz. Erkek 1914
Damla 1. Bir sıvıdan ayrılarak düşen parça halinde, küçük miktar, katre. 2. Belli miktarlarda akıtılarak kullanılan ilaç. Erkek 7215
Darcan 1. Aceleci, sıkıntılı. 2. Serçe. Erkek 1808
Defne Akdeniz ikliminde yetişen, yapraklan sert ve üst yüzleri parlak açık sarı çiçek ve güzel kokan defnegillerden bir ağaç. Erkek 11973
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2354
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 4337
Demet 1. Bağlanarak, oluşturulan deste. 2. Biçilip bağlanmış ekin. 3. Bir kaynaktan çıkan ışıkların meydana getirdiği ışık destesi, hazne. Erkek 4301
Deniz 1. Büyük su kütlesi. 2. Büyük su kütlesindeki dalgalanma. Erkek 11846
Deren Derleyen, toplayan, ekini biçip toplayan. Erkek 11795
Derin Yüzeyi tabanından uzak olan Erkek 9564
Destan 1. Hikaye, kıssa. 2. Hile, mekr, tenvir. 3. Rüstem'in babasının lakabı. Erkek 3605
Deste 1. Demet, tutam, takım. 2. Kabza, tutacak yer. 3.On yapraklık altın varak defteri. Erkek 1681
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 1108
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 823
Devrim 1. Hareket halinde bir şeyin bir eğri çizerek dönmesi, devretmesi. 2. Köklü değişiklik, inkılap. 3. Eski olduğu fark edileni yıkıp yerine yeni olduğu farz edileni koymak. 4. İhtilal. Erkek 3462
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 5169
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Didem Gözüm. Erkek 5024
Didil 1. Kır hayatını konu edinen yazı veya şiir, aşk hakkında. 2. Küçük ve şairane resim. 3. İçten ve saf aşk. Erkek 1429
Dİla naz İçten gönülden seven Erkek 3816
Dilay Gönlü aydınlatan ay. Erkek 6344
Diler İsteyen, dileyen Erkek 1572
Dilmen 1. Güzel. 2. Güzel dil bilen, konuşan, söz söyleyen. Erkek 1330
Dilşat Gönlü Şen, Yüreği Sevinçli, Gönlü Hoş, Neşeli; Dil ve Şad Anlamlarını İfade Eder. Erkek 1983
Dinç Gücü kuvveti yerinde ve sağlıklı. Erkek 1587
Doğa Tabiat karşılığı olarak kuraldışı uydurulmuş kelime. Erkek 4112
Doğaç Önceden düşünülüp hazırlanmadan ortaya çıkan düşünce, eylem üreten, kendiliğinden olan Erkek 4571
Doğan Kartalgillerden, alıştırılarak kuş avında kullanılan, yırtıcı bir kuş. Erkek 4342
Doğuş Yaradılış Erkek 4215
Duru Saf, berrak. Erkek 8961
Duyal Duygulu duyarlı çabuk duygulanan Erkek 2177
Dünya Yeryüzü Erkek 10
Ebru 1. Kaş. 2. Bulut renginde, buluta benzer, bulut gibi dalgalı, bulutlu. 3. Kağıt üzerine kendine has usulle yapılan, mermer, damarları gibi dalgalı şekilli süsleme. Ciltçilikte ve hüsnü hat'ta kullanılır. Erkek 10446
Ece 1. Baş reis. 2. Kraliçe. 3. Ana. 4. Yaşlı kadın. Erkek 13159
Ecem Kraliçem, benim sultanım Erkek 8404
Eda naz EDALI NAZLI Erkek 3718
Efe 1. Ağabey, büyük kardeş. 2. Yiğit, cesur. 3. Kabadayı. Erkek 12411
Ege 1. Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her halinden sorumlu olan. 2. Yaşça büyük, ulu. 3. Sahip. Erkek 6764
Egemen Hakim, hüküm süren karşılığı olarak kullanılan bu kelime, hem kök, hem de ek olarak yanlıştır. Türkçe'de ne "eğe" kökü, ne de "manmen" şeklinde isim yapım eki vardır. Erkek 6838
Ejder Bir masal yaratığı, korkulan, güçlü Erkek 3534
Ekim 1. Toprağa ürün ekme işi. 2. Yılın onuncu ayı. Erkek 2218
Ela Sarıya çalan kestane rengi, göz rengi. Erkek 11315
Elçin Deste / Demet / Bir kerede ele alınabilecek kadar az olan nesne Erkek 7971
Eldemir Demir gibi güçlü el. Erkek 1303
Elem Ağrı. Acı. Keder. Sancı. Dert. Gam. Kaygı. Erkek 5693
Elis Güzel kokulu bir çicek. İsim hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olan ziyaretçilerimiz bize uluşabilirler Erkek 7556
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 5148
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Elvin Cennet çiceği, Gökkuşağının her bir tayfına verilen isim, Sıcak Erkek 11880
Emre Aşık. Mübtela. Vurgun. Erkek 13887
Ender çok az, çok seyrek, çok az bulunur, pek nadir. Erkek 3200
Ener En yiğit, en kahraman kişi. Erkek 4471
Enginsu Açık deniz. Erkek 1296
Eray Erken ay, ilk ay, ayın ilk günlerinde doğan (bkz. İlkay). Erkek 8543
Erberk Şimşek gibi yiğit. Erkek 1877
Erbil Erbil :Yürekli, cesur olarak kabullen" anlamında kullanılan bir ad. Erkek 4185
Erçin Merdiven, basamak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3783
Erden Bekaret / İnsan eli değmemiş /Erkenden Erkek 4374
Erem Ulaşmak, kavuşmak için çaba gösteren Erkek 4468
Eren 1. Yetişen, ulaşan, vasıl olan. 2. İyi yetişmiş kişi. 3. Cesur, yiğit adam. 4. Ermiş. 5. Koca, zevc. 6. Kişi, şahıs. Erkek 11955
Erenay (bkz Eren). Erkek 2099
Ergin 1. Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş. 2. Haklarını kendi kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan kimse ( bkz. Reşid). Erkek 2469
Erim Sevgi, mutlu haber Erkek 10
Erinç Rahat, dirlik Erkek 10
Ertaç Erkekliği taç gibi taşıyan Erkek 2618
Ertan Dericilerin,, yaprağıyla sahtiyan (deri) boyadıkları bir nevi ağaç. Erkek 4767
Ertem Erdem / Fazilet Erkek 2902
Erten 1. Sabah güneşin doğduğu zaman. 2. Gün. Erkek 2070
Ertürk Yiğit Türk, Kahraman Türk; Türker, Er + Türk Erkek 2222
Esat Çok uğurlu ve mutlu. Erkek 6785
Esen Sağ, salim, sağlıklı Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3587
Eser 1. Nişan, alamet, iz. 2. Etki, tesir. 3. Yok olmuş bir nesneden kalma parça. 4. Bir kişinin ortaya koyduğu mahsul, telif. 5. Hadis, hadis ilmi. 6. İmal, icat. 7. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 8440
Esin 1. Rüzgar, sabah rüzgarı. 2. İlham, çağrışım. Erkek 8231
Eslina Dünyalar güzeli anlamındadır. Erkek
esmira Azeri kökenli bir isim olup, Zümrüt taşı anlamındadır. Erkek 31486
Evgin Telaşlı, aceleci Erkek 1788
Gülümser Gülümseyen kişi. Erkek 3631
Kıvanç 1. Sevinç, memnuniyet. 2. Övünen, güvenen, iftihar eden. Erkek 10
Laren İYİ HUYLU TEMİZ DÜRÜST Erkek 12131
Levin Renk, boya Erkek 5289
Meğra Parıldayan Işık Erkek 1920
Misra Şiirin bir satırı Erkek 10
Nergiz Çiçek, Bir Süs Bitkisi; Güzelin Gözü, Güzel Gözlü Olan Anlamındadır. Erkek 7474
Nurselin Nur :1. Aydınlık, parıltı, parlaklık, niran. 2. Mekke'deki Hıra dağı. Işığın bir şeye yansımasından meydana gelen parlaklık. Zünnureyn: Hz. Peygamberin 2 kızıyla evlendiği için Hz. Osman'a verilen unvan, onur sahibi. Kur'anı Kerim'in 24. suresinin adı. - Selin :1. Gür akan su. 2. Orta Asya'da yetişen, bodur, sürekli yeşil kalan bitki. Erkek 11334
Nurseza Nura layık , ışığa ve aydınlığa layık. Nur ve seza kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Erkek 2783
Olcan Ay Mutlu, ongun; Rastlantıları düzenlediği ve böylece de insanlara iyi ya da kötü durumlar hazırladığı sanılan şey, şans, talih Erkek 1754
ödül Mükafat, Karşılık; Armağan, Hediye; Madalya, Başarı Armağanı Erkek 10
Öznil Nil nehri gibi verimli. Erkek 2192
Sadem DURU ,SAF DEMEK Erkek 22520
Sare Sare :Saf, temiz, kalabalık, topluluk anlamları da var(Osmanlıca) Erkek 15401
Su Eda Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Eda isminin anlamı :1. Naz, cilve. 2. Kurum, caka. 3. Alınan şeyi geri ödeme. 4. Bir vazifeyi yerine getirmek.
Erkek 2313
Sude Sürmüş, sürülmüş, ezilmiş Erkek 14113
Tanya Danimarka lisanından alınma. (Ermenice) Erkek 12104
Tuana Cennet bahçesine düşen ilk yağmur damlası Erkek 13334
Tuğsen Baş tacı anlamına gelmektedir. Bu isim hakkında daha fazla bilgi sahibi ziyaretçilerimiz bize ulaşabilirler. Erkek 3916
Yiğit mert 1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan. Erkek 2628
Yusuf Emir 1. Hz. Ya'kub (a.s.)'un oğlu olan peygamber Hz. Yusuf. 2. İbranice; inleyen, ah eden, inilti. Erkek 7815