Bebek isimleri
www.bebekisimleri.gen.tr
bebek isimleri
Erkek isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Kız isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Otomatik Ara :
rastgele isim arama
22.500 adet bebek isimlerine sitemizden ulaşabilirsiniz
Ana Sayfa Erkek isimleri Kız isimleri En güzel bebek isimleri En güzel erkek isimleri En güzel kız isimleri Alevi isimleri İsim aramaBebek isminin önemi
Kur-an'da geçen bebek isimleri
Allah'ın 99 ismi
Bebek ismi nasıl konulur
Bebeğin kulağına ismin okunması
Bebeklere isim neden verilir
İsim ne zaman konulmalıdır ?
Bebek isminin önemi
Bebeğin nüfusa kayıt ettirilmesi


Modern isimler

Web sitemizde modern isimlere ulaşabilirsiniz, bebeğiniz için en güzel isimleri seçerek, karar vermenize yardımcı olabiliriz.

İsim Anlamı Cinsiyet Puan
ranya ince bakış Erkek 12410
Açangül (bkz. Gül). Erkek 1811
Açelya Kokusuz, fundagillerden çeşitli renklerde çiçek­ler açan bir bitki. Erkek 7441
Açılay Ayın dolunay halinde olmaya başlaması Erkek 3169
Ada Dört Tarafı Sularla Çevrili Kara Parçası Erkek 7083
Adal "Adın yayılsın, ün kazan" manasında. Erkek 7381
adelina 1.hanım hanımcık. 2.çok güzel ve merhametli olan Erkek 11150
Afet 1. Büyük felaket, bela, musibet. 2. Çok güzel kadın, dil­ber Erkek 2325
Afife (bkz. Afif). IV. Mehmed'in hanımı. Erkek 2556
Afitap Güneş / Çok güzel Erkek 2715
Ağça Temiz, saf Erkek 10
Ahenk 1. Uygun, uyum düzen, armoni. 2. Renkler arasında uygunluk. Sesler arasında uygunluk, düzen, makam. 3. Çalgılı eğlenceSaz takımınca icra edilen beste. 4. Kasıt, niyet. Erkek 2099
Ahsen Daha güzel, çok gü­zel, en güzel. Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Ahseni takvim: En gü­zel şekil. Kur'anı Kerim'in Tin sure­sinin 3. ayetinde insanın ahseni tak­vim üzere yaratıldığı beyan buyurulmaktadır. Ahsen kelimesi, Kur'an'da 16 yerde zikredilmiştir Erkek 13544
Ahu 1. Ceylan, karaca, gazal. 2. Güzel, ince alımlı kadın. 3. Gözleri ceylan gözüne benzeyen ka­dın. 4. Kardeş, dost Erkek 3767
Ahu Naz Nazlı güzel,nazenin. Erkek 2205
Ahucan Çok güzel dost. Erkek 1934
Ahueda Nazlı güzel. Erkek 1937
Ahuela Çok güzel gözlü. Erkek 3034
Ahugül Çok güzel. Erkek 1740
Ahugüzar Becerikli güzel. Erkek 1704
Ahunur Göz kamaştıran güzelliğe sahip olan. Erkek 2338
Ahuse Coşkulu güzellik Erkek 3416
Ahuşen Güzel ve neşeli. Erkek 1668
Ajda 1. Filiz sürgün. 2. Çentik çentik olan şey Erkek 3629
Ajlan Hızlı, çabuk, telaşlı Erkek 5929
Akasya Küçük sıra yapraklı, gölgeli küçük cinsleri süs için yetiştirilen baklagillerden bir ağaç. Salkım ağacı da denir. Erkek 3205
Akel 1. Doğru, dürüst iş­ler yapan kimse. Dürüst, güvenilir er­kek. Erkek 2730
Akgün Mutlu, sevinçli gün. Erkek 1667
Aksevil (bkz. Sevil). Erkek 1274
Aksu 1. Temiz, pırıl pı­rıl su gibi. 2. Nehir Erkek 1823
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 10
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 10
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 2340
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 10
Ala Ela karışık renkli, alaca; Benekli; Tam olgunlaşmamış, yarı olmuş Erkek 3323
Alagül Çok renkli gül. Erkek 2766
Alçiçek Kırmızı çiçek. Erkek 1455
Alçin Kırmızı renkli küçük bir kuş türü Erkek 3911
Aleda Nazlı, kaprisli Erkek 5355
Alev 1. Ateşten ve yanı­cı cisimlerden çıkan parlak, çeşitli şe­killere giren gazlardan meydana gelen şeffaf dil, yalım. 2. Aşk ateşi, sevda. 3. Alımlı, cazibeli kadın. Erkek 3238
Aleyna Esenlik ve güzelliklere sahip, esenlik içinde olan Erkek 14895
Algül Kırmızı gül. Erkek 1945
Alım Gözü gönlü çeken nitelik, çekicilik, gönül çelen güzellik, albeni Erkek 12
Alkan Kırmızı kan. Alkan bey: Türk denizci. Selçuklula­rın egemenliğindeki İznik'te Ebu'lKasım'ın donanma komutanı. Erkek 3099
Alkım Gökkuşağı. Al­kım (Uluğ Bahadır) Türk Arkeolog. Erkek 8536
Alkın 1. Sevdalı, aşık, vurgun. 2. El çırpma, övme. Erkek 6868
Alkız Kırmızı yanaklı,sağlıklı kız. Erkek 1883
Almila Elma gibi kırmızı yanaklı güzel Erkek 10825
Almina Al elma Erkek 12384
Almira Pınar Almira isminin anlamı :ay tutulması sırasında ayın çevresinde görünen kızıllık

Pınar isminin anlamı :Yerden kaynayıp çıkan su, kaynak, çeşme. Bir suyun çıktığı yer, su başı. Kaynak suyunun devamlı aktığı yer
Erkek 2571
Alp Emre Alp isminin anlamı :1. Eski Türklerde kahraman, yiğit, cesur, bahadır, pehli­van. 2. Seyfi kola mensup, savaşçı, fütüvvct ehli. Alperen, Alpgazi. Bu isim İslam'dan sonra da Türkler ara­sında kullanılmaya devam etti

Emre isminin anlamı :Aşık. Mübtela. Vurgun
Erkek 1846
Alpay Cesur, yiğit kimse. Erkek 6148
Alper (bkz. Alp). Erkek 6202
Alpike Kahraman kraliçe Erkek 2634
Altan 1. Sabahın güneş doğarkenki zamanı. 2. Hakanlara ve­rilen unvan, sultan, padişah. Erkek 7646
Alya 1. Yüksek yer, yük­seklik. 2. Gök, sema. Erkek 28179
Amine Gönlü emin, kal­binde korku olmayan Peygamber'in (s.a.s) annesinin adı. (bkz. Emine). Erkek 5937
Andaç Bir kimseyi hatırlamak için saklanan şey, hatıra Erkek 4006
Andaç Armağan,hediye Erkek 10
Anıl 1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan. Erkek 11676
Anıl Berk Anıl isminin anlamı :1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan

Berk isminin anlamı :1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak.
Erkek 2625
Anka Kaf Dağı'nda bulunduğu söylenen masal kuşu Erkek 6107
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 7639
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 10
Aras Sahip çıkılan buluntu, Doğu anadoluda bir ırmağın adı Erkek 43011
Aras ege ArasKalın Yün, At kılı anlamında (Aras nehri)
Mert1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan.
Erkek 3895
Arcan Saf,temiz Erkek 3700
Arda 1. Eskiden bazı ça­vuşların elde tuttukları uzun değnek. 2. İşaret için dikilen değnek3. Çık­rıkçı kalemi. 4. Sonra gelen. Erkek 12448
Arel Temiz, dürüst kimse. Erkek 46435
Argün Temiz, aydınlık gün. Erkek 10
Arıkan Temiz soy. Erkek 2469
Arın 1. Temiz, arı, saf. 2. Alın. 3. Yüz, cephe. Dağların, tepele­rin yüzü. Erkek 15190
Arkan 1. Temiz, ari kan­dan gelen. 2. Üstün galip. Arkan (Seyfı) Türk mimar (19031966). Erkek 1972
Arkın Yavaş, ağır, sa­kin, gelecek yıl. Erkek 3513
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 2620
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 10
Arman 1. Hasret, özle­me. 2. Zahmet, sıkıntı. 3. Teessüf. 4. Pişmanlık. Erkek 4614
Armina Emine, korkusuz, yürekli Erkek 4267
Arnisa Çok namuslu kadın Erkek 2974
Arsen Erkek 6155
Arsu Su kadar berrak Erkek 2891
Arsun Yüreğindeki temizliği yansıtan Erkek 3165
Artaç Taç Utanma duygusunu baş tacı eden Erkek 1411
Artun Gururlu, kendine güveni olan, vakur. Erkek 3904
Aryan Operada sanatçının orkestra eşliğinde söylediği uzun şarkı Erkek 5764
Arzela Kendi kendine olan dağ çiçegi Erkek 6198
Arzu 1. İstek, bahşiş. 2. Emel, heves, meyl. 3. Özlemek, müş­tak olmak. "Arzum" olarak da kulla­nılır. Meşhur halk hikayelerinde Kamber'in sevgilisi. Erkek 4874
Arzu Naz Naz yapan,nazenin. Erkek 2170
Arzucan Candan isteyen. Erkek 1761
Arzugül İstenilen,beğenilen gül. Erkek 1546
Arzuman (bkz. Arzu). Erkek 2368
Asalbike Gerçek hanım, gerçek güzel Erkek 1641
Asel Bal, Cennetteki dört sudan biri Erkek 10931
Asena Dişi kurt, güzel kız Erkek 3880
Asi İsyan Eden, İsyankar;
Haydut, Bozguncu, Şaki;
Söz Dinlemeyen, İtaat Etmeyen (Tıpkı “Âsiye” ismi gibi bu isim de Hz. Muhammed tarafından değiştirilmiştir;
Hz. Muhammed, “Âsi” isimli bir sahabiye “Muti/Mûti” (İtaat Eden, İtaatkar, Uysal) ismini takmıştır.)
Erkek 8662
Aslı 1. Asıl, tek, dip, kü­tük, temel, esas, kaide, kural, hakikat. 2. Soy, sop, nesep. 3. Bir şeyin belli başlı kısmı, başlangıç, baş yer, sıhhat. 4. Hakiki, esaslı, halis, safi. 5. Esasen, zaten, başlıca, en ziyade, hakikaten. Erkek 10728
Aslıcan Özü can gibi sevgili Erkek 2484
Aslıhan Han soyundan gelen. Erkek 10
Aslım Özü geçmişe ait Erkek 3562
Aslınaz Nazlı olması geçmişinden gelen. Erkek 2326
Aslınur Nur saçan bir geçmişi olan. Erkek 3974
Aslısu Geçmişi su gibi berrak ve temiz Erkek 2469
Asrın Çağdaş, bu çağa ait olan, çağa uygun olan Erkek 6331
Asu 1.Afacan 2. Isyan eden Erkek 3583
Asutay Hırçın tay. Erkek 2439
Asya Dünyadaki kıtala­rın en büyüğü. Erkek 11542
Ata 1. Baba. 2. Soyun geçmişte yaşamış ferdi. 3. Vermiş, veriş. Bağışlama, ihsan. 4. Yesevi ta­rikatında mürşid. Ata b. Ebi Rabah: Fıkıh alimi (Mekke 733). Ebu Meysere b. Ebu Hüseyin elFikri'nin azatlı kölesiydi. Birçok hadis rivayet etmiştir. Erkek 6743
Atacan (bkz. Ata). Erkek 2797
Atakan 1. Düşünmek­sizin her işe sokulan adam. 2. İleri atı­lan. Erkek 5721
Atalay (bkz. "Ata"). Ünlü, namlı, şöhretli. Atalay Mah­mut, Türk güreşçi. Balkan, Avrupa, Dünya ve Meksika Olimpiyatları şampiyonu oldu (1968). Erkek 4514
Ataman (bkz. "Ata"). 1. Ata kişi, başkan, önder. 2. Don ka­zaklarının önderlerine verilen ad. Erkek 3000
Atay Bilinen, tanınmış. Erkek 6372
Ateş Yanıcı maddelerin yanmasıyla ısı ve ışığın ortaya çıkması Erkek 4439
Atıl Girişken ol, ilerle­mek için çaba göster. Erkek 1613
Atılgan 1. Karşısına çıkabilecek engellerden ve tehlikeler­den korkmadan her zaman ileriye atı­lan. 2. Karşı çıkan, çekinmesi olma­yan, cüretkar. 3. Hevesli. Erkek 1536
Atınç Atılgan / Atak Erkek 1749
Aybar 1. Gösterişli, hey­betli, görkemli. 2. Korku veren. Erkek 2669
Ayben Ay benizli. Erkek 4832
Ayberk 1. Sağlam ay, sağlam kişilik. 2. Şimşek, ay'ın şim­şek gibi parlaklığı. 3. Yaprak, ay yap­rağı. Erkek 5087
Aybüke Eski Türk kadın isimlerinden Erkek 7589
Ayca Ay gibi güzel, ışıklı, parlak. Erkek 8725
Ayça 1. Ayın yeni doğ­duğu günlerdeki şekli, yeni ay, hilal. 2. Cami kubbelerine ve minare külah­larına konulan hilal şeklindeki süs. 3. Ay kadar güzel, aydınlık. Erkek 185
Ayçin Ayçın, ay gibi, aya benzer Erkek 6694
Ayda Dere kıyılarında yetişen bir bitki - Parmakları, endamı güzel kadın Erkek 15779
Aydil Güzel, parlak, aydınlık gönül Erkek 2564
Aygen 1. Dost, arkadaş. 2. Sevgili, yar. 3. Temiz yaratılıştı. Erkek 3012
Aykan Soylu, asil, te­miz kişi. Erkek 4878
Aylis cennette bi bahçe. Ay parçası, ışıltısı Erkek 12573
Ayperen Yiğit, bahadır Erkek 2075
Aysen Ay gibi güzel. Parlak ve nurlu. Erkek 1967
Ayşan Ay gibi şanlı, gör­kemli, parlak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 17
Aytaç Başa takılan ay şeklinde taç. Erkek 4971
Aytek Ay gibi (Eski Türkçede tek/teg olarak kullanılmış­tır). Erkek 2428
Aytunç Ay gibi güzel,tunç kadar sağlam Erkek 5774
Ayyüce Ay gibi aydınlık nurlu ve yüce olan er Erkek 2830
Azer Azerbaycan kelimesinin kökü olan Azer'den.. Erkek 10
Azra 1. Bakire, kızoğlan kız. 2. Ayak değmemiş kum. 3. Delinmemiş inci. 4. Hz. Meryem'e verilen adlardan. 5. Medine şehrinin adların­dan biri. 6. Masal kahramanı "Vamık"'ın sevgilisi. Erkek 18966
Bahar 1. Kışla yaz arasındaki mevsim. 22 Mart'la Haziran arası, ilkyaz. 2. Güzellik, güzel. 3. Sığır gözü, papatya, sığır papatyası, sarı papatya. 4. Put, çelipa, sanem. 5. Atılmış pamuk. 6. Ölçek. 7. Karanfil, tarçın, karabiber gibi kokulu şey. Erkek 5599
Balca Bal damlası, bal gibi Erkek 3738
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3736
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Banu 1. Kadın hatun, hanım. 2. Kraliçe, prenses. 3. Gelin. 4. Şarap ve gül suyu gibi şeylerin şişesi. 5. Yusuf ve Zeliha öyküsünün kadın kahramanı Banu Hanım (Cevheriye Banu). Türk halk şairi. (18641914 Çankırı). Kadiri tarikatı bağlılarından. Erkek 5243
Baran 1. Yağmur. Mevsimi Baran, yağmur mevsimi. Erkek 6643
Baransel (bkz. Baran). Erkek 2606
Barın 1. Bütün, hep. 2. Güç kuvvet. 3. Göğüs. 4. Moğol devrinde Orta Asya'da büyük beyliklerden biri. Erkek 7135
Barış 1. Savaşsızlık durumu. 2. Savaştan sonra silah bırakma, uzlaşma sulh. 3. Dirlik, düzenlik. Erkek 6617
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2207
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Barkın Yolculuk eden, yolcu gezgin. Erkek 7887
Barlas Kahraman, savaşçı. Erkek 17449
Bars l. Kaplana benzeyen yırtıcı hayvan. 2. Arı oğuluİsim olarak kullanılmaz. Barsbay: (elMelikü'1Eşref (Öl. 1438). Mısır Memluklan sultanı. Çerkez hanedanındandır. Erkek 3370
Başak Sağlam, dayanıklı. Erkek 5540
Başar Başarılı ol, işi sonuçlandır. Erkek 3337
Başer (bkz. Başar). Erkek 2256
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 1328
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 1409
Batıhan (bkz. Batı). Erkek 2046
Batıray (bkz. Batır). Erkek 1788
Batu Üstün gelen, gücü yeten, galip. Erkek 9400
Batur Kahraman, yiğit, cesur, bahadır. Erkek 3660
Baycan (bkz. Baybaş). Erkek 2189
Bayhan Zengin ve güçlü Erkek 2468
Baykal Yaban kısrağı. Moğolistandaki büyükgöl Erkek 10
Baysal Dirlik düzenlik içinde, sakin,gürültüsüz. Erkek 10
Bayülken Göğün 16.katında oturan barış tanrısı Erkek 10
Begüm Saygıdeğer kadın, hanımefendi - Hint prenseslerine verilen san Erkek 10
Belin Şaşkınlık, hayret Erkek 10
Bengisu Ebedilik, ölümsüzlük veren su, Abı hayat. Erkek 11927
Bengü Ebedi, sonu olmayan. Erkek 3989
Bengül Üzerinde benekler bulunan gül Erkek 2484
Bensu Su gibi aziz benlik Erkek 5682
Berat ozan 1. Resmi belge, imtiyaz belgesi. 2. Osmanlıda bir kimseye verilen nişan, rütbe veya toprak imtiyazını gösterir belge. Erkek 2026
Beray Ay'ın en ışıltılı, en parlak hali Erkek 18717
Berfin 1. Kardan yapılmış. 2. Tertemiz, kar gibi beyaz. Erkek 11490
Beril Arınmış, aklanmış Erkek 12845
Beril Su Beril isminin anlamı :Arınmış, aklanmış
Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Erkek 6068
Berin 1. En yüksek, çok yüce. 2. Soylu. Erkek 8174
Berk 1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak. Erkek 9760
Berkan 1. Şakıma, parıldama. 2. Kıvırcık tüylü kuzu postu kürkü. Erkek 7135
Berkant Güçlü, bozulmaz, yemin. Erkek 10622
Berkay (bkz. Berk). Erkek 9507
Berke 1. Kama. 2. Altınordu hükümdarı. Cengiz Han'ın torunu ve Cuci'nin 3. oğludur. Erkek 20307
Bermal Dağ tepesi, doruk (bkz. Şahika, zirve). Erkek 3310
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 7675
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 10
Berrak 1. Duru, saf, bulanık olmayan, nurlu. 2. Şimşek, parıltı. 3. Kulağa hoş gelen ses. Erkek 5459
Beste 1. Kapalı, bağlı, bitiştirilmiş bağlanmış. 2. Müzikte, şarkının makam ve ahengi. Erkek 5832
Betigün Beti + Yüz (Bet: benizdeki gibi) Gün: Aydınlık, aydınlık yüz Erkek 1513
Betil/Betül Temiz, iffetli Erkek 3037
Bike Benzersiz, eşsiz Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2457
Bilge Bilgili, iyi geniş, derin, bilgi sahibi kimse Kadın ve erkek adı olarak kullanılır. Erkek 4606
Bilun Yarım Ay Erkek 6242
Bingül Bin gülün güzelliğinde Erkek 2200
Birant 1. Özel, tek yemin. 2. Özelliği olan yemin. Erkek 2373
Biricik Tek, bir tane, emsalsiz Erkek 3041
Birsu Özel bir su, biricik su gibi Erkek 3500
Bora Araziden çıkan şiddetli rüzgar. Erkek 5719
Boran Rüzgar, şimşek, gökgürültüsü, sağanak yağmurun birlikte olduğu iklim hadisesi. Boran Hatun: Emevi halifesi Me'mun'un zevcesi. Erkek 7180
Boray kahraman yürekli,cesur, önde gelen örnek insan anlamına geliyor. Erkek 4139
Bucak Genellikle, geniş verimli bakımlı alanlara verilen ad Erkek 1694
Buğra 1. Büyük erkek deve, iki hörgüçlü deve. 2. Turna kuşu, turna sürüsünün önünde uçan turna horozu. 3. Harizm hükümdarlarından birinin lakabı. Erkek 11747
Buket Çiçek demeti. Erkek 4511
Bulem Ay Parçası, Ayın 14’ü Gibi Güzel, Ay Yüzlü Erkek 10031
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1696
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3825
Burahan 1. Delil hüccet. 2. Hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan ayıran delil. 3. İlahi aydınlık. Erkek 1525
Burcu Güzel koku. Erkek 7092
Burç 1. Süryanice Burgus kelimesinin Arapçalaştınlmış hali. 2. Kalenin köşelerine yapılan daha yüksek ve daha kalın çıkıntı kule. 3. Yuvarlak bina. 4. Güneşin ayrıldığı oniki kısımdan herbiri. 5. Tek hisar. Erkek 1952
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 5695
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Burçin Dişi geyik. Erkek 8294
Can 1. Can, ruh. Hayat. 2. Güç, kuvvet, hayatiyet, dirilik. 3. Gönül, yakın dost, çok sevilen arkadaş. 4. Mevlevi ve Bektaşi tarikatlarında dervişlerin birbirlerine hitabı. 5. Kişi, fert. 6. Sevgili. Erkek 7306
Canalp Özünde yiğitlik, güçlülük olan kimse. Cana yakın yiğit. Erkek 2260
Canberk Güçlü, sağlam kimse. Erkek 5309
Candaş Dost, yoldaş Erkek 2256
Canel İçten uzatılan el, dostluk eli Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2415
Caner Delikanlı, genç, dinamik Can ve er kelimelerinden birleşik isim. Erkek 4946
Cankat Yaşamına can ekle, sevinçle dol Erkek 1766
Cankut 1. Kişinin mutluluğu talihi, şansı, uğuru. 2. Mutlu talihli kimse. Erkek 2492
Cansın Canım gibisin, canımsın. Erkek 4454
Cansu 1. Hayat veren su, tazelik. 2. Sevgili, sevimli. Erkek 11612
Ceren Halk ağzında "ceylan" anlamına gelir. Erkek 19723
Çağan Bayram, şenlik. Erkek 7285
Çağdaş Aynı çağda yaşayan, çağa uygun Erkek 2715
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 7204
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Çağla Olgunlaşmamış meyve, bazı meyvelerin olgunlaşmadan, henüz yeşilken yenen hali. Erkek 6042
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 5602
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 10
Çağman Çağın insanı. Erkek 2248
Çağrı 1. Çakır gözlü. 2. Mavi hareli göz. Çağrı bey (9901060). Büyük Selçuklu devleti hükümdarı Tuğrul beyin kardeşi. Çağrı bey müslüman olduğunda Davud ismini aldı. Kardeşi Tuğrul ise Muhammed ismini almıştır. Erkek 7052
Çakın Şimşek, parıltı Erkek 1821
Çelen Yakışıklı, saçak, akıllı Erkek 10
Çevrim Girdap, sürekli değişim, anafor Erkek 10
Çığır Çığın açtığı iz, yol - Yenilikçilik Erkek 1718
Çiçek 1. Bitkilerin üreme unsurlarını ihtiva eden renkli veya beyaz renkte açan, çok defa kokulu, sonradan meyve veya tohum haline gelen kısımları (bkz. Şükûfe). 2. Bitki, çiçek açan bitki. 3. Bazı şeylerin toz haline getirilmiş özü, kükürt çiçeği. 4. Kumaş veya başka şeyler üzerine yapılan renkli veya renksiz süsleme. Erkek 2638
Çiğdem Zambakgillerden, soğanlı otsu, çeşitli renklerde çiçek açan kır bitkisi, mahmur çiçeği. Erkek 5155
Çilay Ayın üzerinde beliren açık renk lekeler. Erkek 2284
Çilem öykü Çilem : Çilem öykü
Öykü : Hikaye / Masal
Erkek 2227
Çiler Güzel öten, güzel ötüşlü Erkek 3204
Çisem Çiseleyen yağmur Erkek 8159
Çolpan 1. Çoban yıldızı. 2. Aciz, beceriksiz, zavallı. 3. Zühre, venüs. Erkek 4250
Dalan 1. Biçim, şekil. 2. İnce, narin, zarif. Erkek 2064
Dalay Deniz. Erkek 2042
Damla 1. Bir sıvıdan ayrılarak düşen parça halinde, küçük miktar, katre. 2. Belli miktarlarda akıtılarak kullanılan ilaç. Erkek 7438
Darcan 1. Aceleci, sıkıntılı. 2. Serçe. Erkek 1912
Defne Akdeniz ikliminde yetişen, yapraklan sert ve üst yüzleri parlak açık sarı çiçek ve güzel kokan defnegillerden bir ağaç. Erkek 12255
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2539
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 4337
Demet 1. Bağlanarak, oluşturulan deste. 2. Biçilip bağlanmış ekin. 3. Bir kaynaktan çıkan ışıkların meydana getirdiği ışık destesi, hazne. Erkek 4471
Deniz 1. Büyük su kütlesi. 2. Büyük su kütlesindeki dalgalanma. Erkek 12219
Deren Derleyen, toplayan, ekini biçip toplayan. Erkek 12049
Derin Yüzeyi tabanından uzak olan Erkek 9773
Destan 1. Hikaye, kıssa. 2. Hile, mekr, tenvir. 3. Rüstem'in babasının lakabı. Erkek 3763
Deste 1. Demet, tutam, takım. 2. Kabza, tutacak yer. 3.On yapraklık altın varak defteri. Erkek 1795
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 1245
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 823
Devrim 1. Hareket halinde bir şeyin bir eğri çizerek dönmesi, devretmesi. 2. Köklü değişiklik, inkılap. 3. Eski olduğu fark edileni yıkıp yerine yeni olduğu farz edileni koymak. 4. İhtilal. Erkek 3614
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 5320
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Didem Gözüm. Erkek 5190
Didil 1. Kır hayatını konu edinen yazı veya şiir, aşk hakkında. 2. Küçük ve şairane resim. 3. İçten ve saf aşk. Erkek 1563
Dİla naz İçten gönülden seven Erkek 3981
Dilay Gönlü aydınlatan ay. Erkek 6499
Diler İsteyen, dileyen Erkek 1727
Dilmen 1. Güzel. 2. Güzel dil bilen, konuşan, söz söyleyen. Erkek 1444
Dilşat Gönlü Şen, Yüreği Sevinçli, Gönlü Hoş, Neşeli; Dil ve Şad Anlamlarını İfade Eder. Erkek 2129
Dinç Gücü kuvveti yerinde ve sağlıklı. Erkek 1720
Doğa Tabiat karşılığı olarak kuraldışı uydurulmuş kelime. Erkek 4320
Doğaç Önceden düşünülüp hazırlanmadan ortaya çıkan düşünce, eylem üreten, kendiliğinden olan Erkek 4737
Doğan Kartalgillerden, alıştırılarak kuş avında kullanılan, yırtıcı bir kuş. Erkek 4534
Doğuş Yaradılış Erkek 4362
Duru Saf, berrak. Erkek 9204
Duyal Duygulu duyarlı çabuk duygulanan Erkek 2307
Dünya Yeryüzü Erkek 10
Ebru 1. Kaş. 2. Bulut renginde, buluta benzer, bulut gibi dalgalı, bulutlu. 3. Kağıt üzerine kendine has usulle yapılan, mermer, damarları gibi dalgalı şekilli süsleme. Ciltçilikte ve hüsnü hat'ta kullanılır. Erkek 10606
Ece 1. Baş reis. 2. Kraliçe. 3. Ana. 4. Yaşlı kadın. Erkek 13408
Ecem Kraliçem, benim sultanım Erkek 8635
Eda naz EDALI NAZLI Erkek 3903
Efe 1. Ağabey, büyük kardeş. 2. Yiğit, cesur. 3. Kabadayı. Erkek 12591
Ege 1. Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her halinden sorumlu olan. 2. Yaşça büyük, ulu. 3. Sahip. Erkek 6992
Egemen Hakim, hüküm süren karşılığı olarak kullanılan bu kelime, hem kök, hem de ek olarak yanlıştır. Türkçe'de ne "eğe" kökü, ne de "manmen" şeklinde isim yapım eki vardır. Erkek 6990
Ejder Bir masal yaratığı, korkulan, güçlü Erkek 3680
Ekim 1. Toprağa ürün ekme işi. 2. Yılın onuncu ayı. Erkek 2331
Ela Sarıya çalan kestane rengi, göz rengi. Erkek 11543
Elçin Deste / Demet / Bir kerede ele alınabilecek kadar az olan nesne Erkek 8134
Eldemir Demir gibi güçlü el. Erkek 1399
Elem Ağrı. Acı. Keder. Sancı. Dert. Gam. Kaygı. Erkek 5834
Elis Güzel kokulu bir çicek. İsim hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olan ziyaretçilerimiz bize uluşabilirler Erkek 7784
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 5359
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Elvin Cennet çiceği, Gökkuşağının her bir tayfına verilen isim, Sıcak Erkek 12146
Emre Aşık. Mübtela. Vurgun. Erkek 14104
Ender çok az, çok seyrek, çok az bulunur, pek nadir. Erkek 3344
Ener En yiğit, en kahraman kişi. Erkek 4637
Enginsu Açık deniz. Erkek 1396
Eray Erken ay, ilk ay, ayın ilk günlerinde doğan (bkz. İlkay). Erkek 8751
Erberk Şimşek gibi yiğit. Erkek 1984
Erbil Erbil :Yürekli, cesur olarak kabullen" anlamında kullanılan bir ad. Erkek 4334
Erçin Merdiven, basamak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3955
Erden Bekaret / İnsan eli değmemiş /Erkenden Erkek 4526
Erem Ulaşmak, kavuşmak için çaba gösteren Erkek 4635
Eren 1. Yetişen, ulaşan, vasıl olan. 2. İyi yetişmiş kişi. 3. Cesur, yiğit adam. 4. Ermiş. 5. Koca, zevc. 6. Kişi, şahıs. Erkek 12170
Erenay (bkz Eren). Erkek 2229
Ergin 1. Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş. 2. Haklarını kendi kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan kimse ( bkz. Reşid). Erkek 2606
Erim Sevgi, mutlu haber Erkek 10
Erinç Rahat, dirlik Erkek 10
Ertaç Erkekliği taç gibi taşıyan Erkek 2761
Ertan Dericilerin,, yaprağıyla sahtiyan (deri) boyadıkları bir nevi ağaç. Erkek 4929
Ertem Erdem / Fazilet Erkek 3025
Erten 1. Sabah güneşin doğduğu zaman. 2. Gün. Erkek 2172
Ertürk Yiğit Türk, Kahraman Türk; Türker, Er + Türk Erkek 2361
Esat Çok uğurlu ve mutlu. Erkek 6949
Esen Sağ, salim, sağlıklı Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3711
Eser 1. Nişan, alamet, iz. 2. Etki, tesir. 3. Yok olmuş bir nesneden kalma parça. 4. Bir kişinin ortaya koyduğu mahsul, telif. 5. Hadis, hadis ilmi. 6. İmal, icat. 7. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 8586
Esin 1. Rüzgar, sabah rüzgarı. 2. İlham, çağrışım. Erkek 8421
Eslina Dünyalar güzeli anlamındadır. Erkek
esmira Azeri kökenli bir isim olup, Zümrüt taşı anlamındadır. Erkek 33004
Evgin Telaşlı, aceleci Erkek 1903
Gülümser Gülümseyen kişi. Erkek 3766
Kıvanç 1. Sevinç, memnuniyet. 2. Övünen, güvenen, iftihar eden. Erkek 10
Laren İYİ HUYLU TEMİZ DÜRÜST Erkek 12981
Levin Renk, boya Erkek 5474
Meğra Parıldayan Işık Erkek 2025
Misra Şiirin bir satırı Erkek 10
Nergiz Çiçek, Bir Süs Bitkisi; Güzelin Gözü, Güzel Gözlü Olan Anlamındadır. Erkek 7651
Nurselin Nur :1. Aydınlık, parıltı, parlaklık, niran. 2. Mekke'deki Hıra dağı. Işığın bir şeye yansımasından meydana gelen parlaklık. Zünnureyn: Hz. Peygamberin 2 kızıyla evlendiği için Hz. Osman'a verilen unvan, onur sahibi. Kur'anı Kerim'in 24. suresinin adı. - Selin :1. Gür akan su. 2. Orta Asya'da yetişen, bodur, sürekli yeşil kalan bitki. Erkek 11826
Nurseza Nura layık , ışığa ve aydınlığa layık. Nur ve seza kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Erkek 2918
Olcan Ay Mutlu, ongun; Rastlantıları düzenlediği ve böylece de insanlara iyi ya da kötü durumlar hazırladığı sanılan şey, şans, talih Erkek 1866
ödül Mükafat, Karşılık; Armağan, Hediye; Madalya, Başarı Armağanı Erkek 10
Öznil Nil nehri gibi verimli. Erkek 2319
Sadem DURU ,SAF DEMEK Erkek 23301
Sare Sare :Saf, temiz, kalabalık, topluluk anlamları da var(Osmanlıca) Erkek 15778
Su Eda Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Eda isminin anlamı :1. Naz, cilve. 2. Kurum, caka. 3. Alınan şeyi geri ödeme. 4. Bir vazifeyi yerine getirmek.
Erkek 2449
Sude Sürmüş, sürülmüş, ezilmiş Erkek 14364
Tanya Danimarka lisanından alınma. (Ermenice) Erkek 12433
Tuana Cennet bahçesine düşen ilk yağmur damlası Erkek 13631
Tuğsen Baş tacı anlamına gelmektedir. Bu isim hakkında daha fazla bilgi sahibi ziyaretçilerimiz bize ulaşabilirler. Erkek 4082
Yiğit mert 1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan. Erkek 2786
Yusuf Emir 1. Hz. Ya'kub (a.s.)'un oğlu olan peygamber Hz. Yusuf. 2. İbranice; inleyen, ah eden, inilti. Erkek 8104