Bebek isimleri
www.bebekisimleri.gen.tr
bebek isimleri
Erkek isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Kız isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Otomatik Ara :
rastgele isim arama
Ana Sayfa Erkek isimleri Kız isimleri En güzel bebek isimleri En güzel erkek isimleri En güzel kız isimleri Alevi isimleri İsim aramaBebek isminin önemi
Kur-an'da geçen bebek isimleri
Allah'ın 99 ismi
Bebek ismi nasıl konulur
Bebeğin kulağına ismin okunması
Bebeklere isim neden verilir
İsim ne zaman konulmalıdır ?
Bebek isminin önemi
Bebeğin nüfusa kayıt ettirilmesi


Modern isimler

Web sitemizde modern isimlere ulaşabilirsiniz, bebeğiniz için en güzel isimleri seçerek, karar vermenize yardımcı olabiliriz.

İsim Anlamı Cinsiyet Puan
ranya ince bakış Erkek 2135
Açangül (bkz. Gül). Erkek 474
Açelya Kokusuz, fundagillerden çeşitli renklerde çiçek­ler açan bir bitki. Erkek 865
Açılay Ayın dolunay halinde olmaya başlaması Erkek 669
Ada Dört Tarafı Sularla Çevrili Kara Parçası Erkek 1125
Adal "Adın yayılsın, ün kazan" manasında. Erkek 1052
adelina 1.hanım hanımcık. 2.çok güzel ve merhametli olan Erkek 4430
Afet 1. Büyük felaket, bela, musibet. 2. Çok güzel kadın, dil­ber Erkek 614
Afife (bkz. Afif). IV. Mehmed'in hanımı. Erkek 614
Afitap Güneş / Çok güzel Erkek 660
Ağça Temiz, saf Erkek 0
Ahenk 1. Uygun, uyum düzen, armoni. 2. Renkler arasında uygunluk. Sesler arasında uygunluk, düzen, makam. 3. Çalgılı eğlenceSaz takımınca icra edilen beste. 4. Kasıt, niyet. Erkek 684
Ahsen Daha güzel, çok gü­zel, en güzel. Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Ahseni takvim: En gü­zel şekil. Kur'anı Kerim'in Tin sure­sinin 3. ayetinde insanın ahseni tak­vim üzere yaratıldığı beyan buyurulmaktadır. Ahsen kelimesi, Kur'an'da 16 yerde zikredilmiştir Erkek 1368
Ahu 1. Ceylan, karaca, gazal. 2. Güzel, ince alımlı kadın. 3. Gözleri ceylan gözüne benzeyen ka­dın. 4. Kardeş, dost Erkek 627
Ahu Naz Nazlı güzel,nazenin. Erkek 552
Ahucan Çok güzel dost. Erkek 580
Ahueda Nazlı güzel. Erkek 642
Ahuela Çok güzel gözlü. Erkek 849
Ahugül Çok güzel. Erkek 506
Ahugüzar Becerikli güzel. Erkek 557
Ahunur Göz kamaştıran güzelliğe sahip olan. Erkek 636
Ahuse Coşkulu güzellik Erkek 812
Ahuşen Güzel ve neşeli. Erkek 505
Ajda 1. Filiz sürgün. 2. Çentik çentik olan şey Erkek 684
Ajlan Hızlı, çabuk, telaşlı Erkek 721
Akasya Küçük sıra yapraklı, gölgeli küçük cinsleri süs için yetiştirilen baklagillerden bir ağaç. Salkım ağacı da denir. Erkek 649
Akel 1. Doğru, dürüst iş­ler yapan kimse. Dürüst, güvenilir er­kek. Erkek 650
Akgün Mutlu, sevinçli gün. Erkek 499
Aksevil (bkz. Sevil). Erkek 490
Aksu 1. Temiz, pırıl pı­rıl su gibi. 2. Nehir Erkek 543
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 0
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 0
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 601
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 0
Ala Ela karışık renkli, alaca; Benekli; Tam olgunlaşmamış, yarı olmuş Erkek 614
Alagül Çok renkli gül. Erkek 765
Alçiçek Kırmızı çiçek. Erkek 469
Alçin Kırmızı renkli küçük bir kuş türü Erkek 960
Aleda Nazlı, kaprisli Erkek 931
Alev 1. Ateşten ve yanı­cı cisimlerden çıkan parlak, çeşitli şe­killere giren gazlardan meydana gelen şeffaf dil, yalım. 2. Aşk ateşi, sevda. 3. Alımlı, cazibeli kadın. Erkek 762
Aleyna Esenlik ve güzelliklere sahip, esenlik içinde olan Erkek 1482
Algül Kırmızı gül. Erkek 487
Alım Gözü gönlü çeken nitelik, çekicilik, gönül çelen güzellik, albeni Erkek 0
Alkan Kırmızı kan. Alkan bey: Türk denizci. Selçuklula­rın egemenliğindeki İznik'te Ebu'lKasım'ın donanma komutanı. Erkek 562
Alkım Gökkuşağı. Al­kım (Uluğ Bahadır) Türk Arkeolog. Erkek 949
Alkın 1. Sevdalı, aşık, vurgun. 2. El çırpma, övme. Erkek 951
Alkız Kırmızı yanaklı,sağlıklı kız. Erkek 494
Almila Elma gibi kırmızı yanaklı güzel Erkek 1079
Almina Al elma Erkek 1687
Almira Pınar Almira isminin anlamı :ay tutulması sırasında ayın çevresinde görünen kızıllık

Pınar isminin anlamı :Yerden kaynayıp çıkan su, kaynak, çeşme. Bir suyun çıktığı yer, su başı. Kaynak suyunun devamlı aktığı yer
Erkek 548
Alp Emre Alp isminin anlamı :1. Eski Türklerde kahraman, yiğit, cesur, bahadır, pehli­van. 2. Seyfi kola mensup, savaşçı, fütüvvct ehli. Alperen, Alpgazi. Bu isim İslam'dan sonra da Türkler ara­sında kullanılmaya devam etti

Emre isminin anlamı :Aşık. Mübtela. Vurgun
Erkek 674
Alpay Cesur, yiğit kimse. Erkek 723
Alper (bkz. Alp). Erkek 686
Alpike Kahraman kraliçe Erkek 674
Altan 1. Sabahın güneş doğarkenki zamanı. 2. Hakanlara ve­rilen unvan, sultan, padişah. Erkek 878
Alya 1. Yüksek yer, yük­seklik. 2. Gök, sema. Erkek 1944
Amine Gönlü emin, kal­binde korku olmayan Peygamber'in (s.a.s) annesinin adı. (bkz. Emine). Erkek 962
Andaç Bir kimseyi hatırlamak için saklanan şey, hatıra Erkek 632
Andaç Armağan,hediye Erkek 0
Anıl 1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan. Erkek 1086
Anıl Berk Anıl isminin anlamı :1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan

Berk isminin anlamı :1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak.
Erkek 835
Anka Kaf Dağı'nda bulunduğu söylenen masal kuşu Erkek 952
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 1075
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 0
Aras Sahip çıkılan buluntu, Doğu anadoluda bir ırmağın adı Erkek 1625
Aras ege ArasKalın Yün, At kılı anlamında (Aras nehri)
Mert1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan.
Erkek 694
Arcan Saf,temiz Erkek 660
Arda 1. Eskiden bazı ça­vuşların elde tuttukları uzun değnek. 2. İşaret için dikilen değnek3. Çık­rıkçı kalemi. 4. Sonra gelen. Erkek 1418
Arel Temiz, dürüst kimse. Erkek 1930
Argün Temiz, aydınlık gün. Erkek 0
Arıkan Temiz soy. Erkek 506
Arın 1. Temiz, arı, saf. 2. Alın. 3. Yüz, cephe. Dağların, tepele­rin yüzü. Erkek 1713
Arkan 1. Temiz, ari kan­dan gelen. 2. Üstün galip. Arkan (Seyfı) Türk mimar (19031966). Erkek 528
Arkın Yavaş, ağır, sa­kin, gelecek yıl. Erkek 794
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 630
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 0
Arman 1. Hasret, özle­me. 2. Zahmet, sıkıntı. 3. Teessüf. 4. Pişmanlık. Erkek 785
Armina Emine, korkusuz, yürekli Erkek 832
Arnisa Çok namuslu kadın Erkek 613
Arsen Erkek 1431
Arsu Su kadar berrak Erkek 879
Arsun Yüreğindeki temizliği yansıtan Erkek 1001
Artaç Taç Utanma duygusunu baş tacı eden Erkek 475
Artun Gururlu, kendine güveni olan, vakur. Erkek 664
Aryan Operada sanatçının orkestra eşliğinde söylediği uzun şarkı Erkek 1365
Arzela Kendi kendine olan dağ çiçegi Erkek 1705
Arzu 1. İstek, bahşiş. 2. Emel, heves, meyl. 3. Özlemek, müş­tak olmak. "Arzum" olarak da kulla­nılır. Meşhur halk hikayelerinde Kamber'in sevgilisi. Erkek 945
Arzu Naz Naz yapan,nazenin. Erkek 575
Arzucan Candan isteyen. Erkek 515
Arzugül İstenilen,beğenilen gül. Erkek 606
Arzuman (bkz. Arzu). Erkek 624
Asalbike Gerçek hanım, gerçek güzel Erkek 545
Asel Bal, Cennetteki dört sudan biri Erkek 1990
Asena Dişi kurt, güzel kız Erkek 711
Asi İsyan Eden, İsyankar;
Haydut, Bozguncu, Şaki;
Söz Dinlemeyen, İtaat Etmeyen (Tıpkı “Âsiye” ismi gibi bu isim de Hz. Muhammed tarafından değiştirilmiştir;
Hz. Muhammed, “Âsi” isimli bir sahabiye “Muti/Mûti” (İtaat Eden, İtaatkar, Uysal) ismini takmıştır.)
Erkek 836
Aslı 1. Asıl, tek, dip, kü­tük, temel, esas, kaide, kural, hakikat. 2. Soy, sop, nesep. 3. Bir şeyin belli başlı kısmı, başlangıç, baş yer, sıhhat. 4. Hakiki, esaslı, halis, safi. 5. Esasen, zaten, başlıca, en ziyade, hakikaten. Erkek 1112
Aslıcan Özü can gibi sevgili Erkek 579
Aslıhan Han soyundan gelen. Erkek 0
Aslım Özü geçmişe ait Erkek 815
Aslınaz Nazlı olması geçmişinden gelen. Erkek 781
Aslınur Nur saçan bir geçmişi olan. Erkek 765
Aslısu Geçmişi su gibi berrak ve temiz Erkek 777
Asrın Çağdaş, bu çağa ait olan, çağa uygun olan Erkek 1023
Asu 1.Afacan 2. Isyan eden Erkek 862
Asutay Hırçın tay. Erkek 626
Asya Dünyadaki kıtala­rın en büyüğü. Erkek 1438
Ata 1. Baba. 2. Soyun geçmişte yaşamış ferdi. 3. Vermiş, veriş. Bağışlama, ihsan. 4. Yesevi ta­rikatında mürşid. Ata b. Ebi Rabah: Fıkıh alimi (Mekke 733). Ebu Meysere b. Ebu Hüseyin elFikri'nin azatlı kölesiydi. Birçok hadis rivayet etmiştir. Erkek 735
Atacan (bkz. Ata). Erkek 569
Atakan 1. Düşünmek­sizin her işe sokulan adam. 2. İleri atı­lan. Erkek 805
Atalay (bkz. "Ata"). Ünlü, namlı, şöhretli. Atalay Mah­mut, Türk güreşçi. Balkan, Avrupa, Dünya ve Meksika Olimpiyatları şampiyonu oldu (1968). Erkek 645
Ataman (bkz. "Ata"). 1. Ata kişi, başkan, önder. 2. Don ka­zaklarının önderlerine verilen ad. Erkek 496
Atay Bilinen, tanınmış. Erkek 698
Ateş Yanıcı maddelerin yanmasıyla ısı ve ışığın ortaya çıkması Erkek 731
Atıl Girişken ol, ilerle­mek için çaba göster. Erkek 511
Atılgan 1. Karşısına çıkabilecek engellerden ve tehlikeler­den korkmadan her zaman ileriye atı­lan. 2. Karşı çıkan, çekinmesi olma­yan, cüretkar. 3. Hevesli. Erkek 556
Atınç Atılgan / Atak Erkek 522
Aybar 1. Gösterişli, hey­betli, görkemli. 2. Korku veren. Erkek 546
Ayben Ay benizli. Erkek 696
Ayberk 1. Sağlam ay, sağlam kişilik. 2. Şimşek, ay'ın şim­şek gibi parlaklığı. 3. Yaprak, ay yap­rağı. Erkek 718
Aybüke Eski Türk kadın isimlerinden Erkek 868
Ayca Ay gibi güzel, ışıklı, parlak. Erkek 1015
Ayça 1. Ayın yeni doğ­duğu günlerdeki şekli, yeni ay, hilal. 2. Cami kubbelerine ve minare külah­larına konulan hilal şeklindeki süs. 3. Ay kadar güzel, aydınlık. Erkek 0
Ayçin Ayçın, ay gibi, aya benzer Erkek 933
Ayda Dere kıyılarında yetişen bir bitki - Parmakları, endamı güzel kadın Erkek 1930
Aydil Güzel, parlak, aydınlık gönül Erkek 584
Aygen 1. Dost, arkadaş. 2. Sevgili, yar. 3. Temiz yaratılıştı. Erkek 1250
Aykan Soylu, asil, te­miz kişi. Erkek 650
Aylis cennette bi bahçe. Ay parçası, ışıltısı Erkek 5929
Ayperen Yiğit, bahadır Erkek 553
Aysen Ay gibi güzel. Parlak ve nurlu. Erkek 805
Ayşan Ay gibi şanlı, gör­kemli, parlak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Aytaç Başa takılan ay şeklinde taç. Erkek 660
Aytek Ay gibi (Eski Türkçede tek/teg olarak kullanılmış­tır). Erkek 494
Aytunç Ay gibi güzel,tunç kadar sağlam Erkek 925
Ayyüce Ay gibi aydınlık nurlu ve yüce olan er Erkek 660
Azer Azerbaycan kelimesinin kökü olan Azer'den.. Erkek 0
Azra 1. Bakire, kızoğlan kız. 2. Ayak değmemiş kum. 3. Delinmemiş inci. 4. Hz. Meryem'e verilen adlardan. 5. Medine şehrinin adların­dan biri. 6. Masal kahramanı "Vamık"'ın sevgilisi. Erkek 1500
Bahar 1. Kışla yaz arasındaki mevsim. 22 Mart'la Haziran arası, ilkyaz. 2. Güzellik, güzel. 3. Sığır gözü, papatya, sığır papatyası, sarı papatya. 4. Put, çelipa, sanem. 5. Atılmış pamuk. 6. Ölçek. 7. Karanfil, tarçın, karabiber gibi kokulu şey. Erkek 954
Balca Bal damlası, bal gibi Erkek 601
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 684
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Banu 1. Kadın hatun, hanım. 2. Kraliçe, prenses. 3. Gelin. 4. Şarap ve gül suyu gibi şeylerin şişesi. 5. Yusuf ve Zeliha öyküsünün kadın kahramanı Banu Hanım (Cevheriye Banu). Türk halk şairi. (18641914 Çankırı). Kadiri tarikatı bağlılarından. Erkek 933
Baran 1. Yağmur. Mevsimi Baran, yağmur mevsimi. Erkek 1053
Baransel (bkz. Baran). Erkek 714
Barın 1. Bütün, hep. 2. Güç kuvvet. 3. Göğüs. 4. Moğol devrinde Orta Asya'da büyük beyliklerden biri. Erkek 842
Barış 1. Savaşsızlık durumu. 2. Savaştan sonra silah bırakma, uzlaşma sulh. 3. Dirlik, düzenlik. Erkek 895
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 563
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Barkın Yolculuk eden, yolcu gezgin. Erkek 803
Barlas Kahraman, savaşçı. Erkek 1380
Bars l. Kaplana benzeyen yırtıcı hayvan. 2. Arı oğuluİsim olarak kullanılmaz. Barsbay: (elMelikü'1Eşref (Öl. 1438). Mısır Memluklan sultanı. Çerkez hanedanındandır. Erkek 532
Başak Sağlam, dayanıklı. Erkek 772
Başar Başarılı ol, işi sonuçlandır. Erkek 644
Başer (bkz. Başar). Erkek 484
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 602
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 0
Batıhan (bkz. Batı). Erkek 462
Batıray (bkz. Batır). Erkek 452
Batu Üstün gelen, gücü yeten, galip. Erkek 793
Batur Kahraman, yiğit, cesur, bahadır. Erkek 866
Baycan (bkz. Baybaş). Erkek 524
Bayhan Zengin ve güçlü Erkek 648
Baykal Yaban kısrağı. Moğolistandaki büyükgöl Erkek 0
Baysal Dirlik düzenlik içinde, sakin,gürültüsüz. Erkek 0
Bayülken Göğün 16.katında oturan barış tanrısı Erkek 0
Begüm Saygıdeğer kadın, hanımefendi - Hint prenseslerine verilen san Erkek 0
Belin Şaşkınlık, hayret Erkek 0
Bengisu Ebedilik, ölümsüzlük veren su, Abı hayat. Erkek 982
Bengü Ebedi, sonu olmayan. Erkek 964
Bengül Üzerinde benekler bulunan gül Erkek 502
Bensu Su gibi aziz benlik Erkek 989
Berat ozan 1. Resmi belge, imtiyaz belgesi. 2. Osmanlıda bir kimseye verilen nişan, rütbe veya toprak imtiyazını gösterir belge. Erkek 546
Beray Ay'ın en ışıltılı, en parlak hali Erkek 1336
Berfin 1. Kardan yapılmış. 2. Tertemiz, kar gibi beyaz. Erkek 1197
Beril Arınmış, aklanmış Erkek 1017
Beril Su Beril isminin anlamı :Arınmış, aklanmış
Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Erkek 1465
Berin 1. En yüksek, çok yüce. 2. Soylu. Erkek 999
Berk 1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak. Erkek 1074
Berkan 1. Şakıma, parıldama. 2. Kıvırcık tüylü kuzu postu kürkü. Erkek 810
Berkant Güçlü, bozulmaz, yemin. Erkek 705
Berkay (bkz. Berk). Erkek 1116
Berke 1. Kama. 2. Altınordu hükümdarı. Cengiz Han'ın torunu ve Cuci'nin 3. oğludur. Erkek 1238
Bermal Dağ tepesi, doruk (bkz. Şahika, zirve). Erkek 616
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 1101
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 0
Berrak 1. Duru, saf, bulanık olmayan, nurlu. 2. Şimşek, parıltı. 3. Kulağa hoş gelen ses. Erkek 688
Beste 1. Kapalı, bağlı, bitiştirilmiş bağlanmış. 2. Müzikte, şarkının makam ve ahengi. Erkek 679
Betigün Beti + Yüz (Bet: benizdeki gibi) Gün: Aydınlık, aydınlık yüz Erkek 471
Betil/Betül Temiz, iffetli Erkek 509
Bike Benzersiz, eşsiz Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Bilge Bilgili, iyi geniş, derin, bilgi sahibi kimse Kadın ve erkek adı olarak kullanılır. Erkek 786
Bilun Yarım Ay Erkek 848
Bingül Bin gülün güzelliğinde Erkek 513
Birant 1. Özel, tek yemin. 2. Özelliği olan yemin. Erkek 636
Biricik Tek, bir tane, emsalsiz Erkek 519
Birsu Özel bir su, biricik su gibi Erkek 583
Bora Araziden çıkan şiddetli rüzgar. Erkek 966
Boran Rüzgar, şimşek, gökgürültüsü, sağanak yağmurun birlikte olduğu iklim hadisesi. Boran Hatun: Emevi halifesi Me'mun'un zevcesi. Erkek 988
Boray kahraman yürekli,cesur, önde gelen örnek insan anlamına geliyor. Erkek 732
Bucak Genellikle, geniş verimli bakımlı alanlara verilen ad Erkek 518
Buğra 1. Büyük erkek deve, iki hörgüçlü deve. 2. Turna kuşu, turna sürüsünün önünde uçan turna horozu. 3. Harizm hükümdarlarından birinin lakabı. Erkek 960
Buket Çiçek demeti. Erkek 778
Bulem Ay Parçası, Ayın 14’ü Gibi Güzel, Ay Yüzlü Erkek 1108
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 750
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Burahan 1. Delil hüccet. 2. Hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan ayıran delil. 3. İlahi aydınlık. Erkek 494
Burcu Güzel koku. Erkek 820
Burç 1. Süryanice Burgus kelimesinin Arapçalaştınlmış hali. 2. Kalenin köşelerine yapılan daha yüksek ve daha kalın çıkıntı kule. 3. Yuvarlak bina. 4. Güneşin ayrıldığı oniki kısımdan herbiri. 5. Tek hisar. Erkek 607
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 717
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Burçin Dişi geyik. Erkek 734
Can 1. Can, ruh. Hayat. 2. Güç, kuvvet, hayatiyet, dirilik. 3. Gönül, yakın dost, çok sevilen arkadaş. 4. Mevlevi ve Bektaşi tarikatlarında dervişlerin birbirlerine hitabı. 5. Kişi, fert. 6. Sevgili. Erkek 969
Canalp Özünde yiğitlik, güçlülük olan kimse. Cana yakın yiğit. Erkek 368
Canberk Güçlü, sağlam kimse. Erkek 555
Candaş Dost, yoldaş Erkek 604
Canel İçten uzatılan el, dostluk eli Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 590
Caner Delikanlı, genç, dinamik Can ve er kelimelerinden birleşik isim. Erkek 633
Cankat Yaşamına can ekle, sevinçle dol Erkek 532
Cankut 1. Kişinin mutluluğu talihi, şansı, uğuru. 2. Mutlu talihli kimse. Erkek 527
Cansın Canım gibisin, canımsın. Erkek 815
Cansu 1. Hayat veren su, tazelik. 2. Sevgili, sevimli. Erkek 1282
Ceren Halk ağzında "ceylan" anlamına gelir. Erkek 1148
Çağan Bayram, şenlik. Erkek 882
Çağdaş Aynı çağda yaşayan, çağa uygun Erkek 622
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 755
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Çağla Olgunlaşmamış meyve, bazı meyvelerin olgunlaşmadan, henüz yeşilken yenen hali. Erkek 895
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 731
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 0
Çağman Çağın insanı. Erkek 481
Çağrı 1. Çakır gözlü. 2. Mavi hareli göz. Çağrı bey (9901060). Büyük Selçuklu devleti hükümdarı Tuğrul beyin kardeşi. Çağrı bey müslüman olduğunda Davud ismini aldı. Kardeşi Tuğrul ise Muhammed ismini almıştır. Erkek 1007
Çakın Şimşek, parıltı Erkek 476
Çelen Yakışıklı, saçak, akıllı Erkek 0
Çevrim Girdap, sürekli değişim, anafor Erkek 0
Çığır Çığın açtığı iz, yol - Yenilikçilik Erkek 438
Çiçek 1. Bitkilerin üreme unsurlarını ihtiva eden renkli veya beyaz renkte açan, çok defa kokulu, sonradan meyve veya tohum haline gelen kısımları (bkz. Şükûfe). 2. Bitki, çiçek açan bitki. 3. Bazı şeylerin toz haline getirilmiş özü, kükürt çiçeği. 4. Kumaş veya başka şeyler üzerine yapılan renkli veya renksiz süsleme. Erkek 513
Çiğdem Zambakgillerden, soğanlı otsu, çeşitli renklerde çiçek açan kır bitkisi, mahmur çiçeği. Erkek 968
Çilay Ayın üzerinde beliren açık renk lekeler. Erkek 591
Çilem öykü Çilem : Çilem öykü
Öykü : Hikaye / Masal
Erkek 436
Çiler Güzel öten, güzel ötüşlü Erkek 576
Çisem Çiseleyen yağmur Erkek 974
Çolpan 1. Çoban yıldızı. 2. Aciz, beceriksiz, zavallı. 3. Zühre, venüs. Erkek 688
Dalan 1. Biçim, şekil. 2. İnce, narin, zarif. Erkek 444
Dalay Deniz. Erkek 624
Damla 1. Bir sıvıdan ayrılarak düşen parça halinde, küçük miktar, katre. 2. Belli miktarlarda akıtılarak kullanılan ilaç. Erkek 974
Darcan 1. Aceleci, sıkıntılı. 2. Serçe. Erkek 513
Defne Akdeniz ikliminde yetişen, yapraklan sert ve üst yüzleri parlak açık sarı çiçek ve güzel kokan defnegillerden bir ağaç. Erkek 1272
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 841
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Demet 1. Bağlanarak, oluşturulan deste. 2. Biçilip bağlanmış ekin. 3. Bir kaynaktan çıkan ışıkların meydana getirdiği ışık destesi, hazne. Erkek 732
Deniz 1. Büyük su kütlesi. 2. Büyük su kütlesindeki dalgalanma. Erkek 1277
Deren Derleyen, toplayan, ekini biçip toplayan. Erkek 1099
Derin Yüzeyi tabanından uzak olan Erkek 1032
Destan 1. Hikaye, kıssa. 2. Hile, mekr, tenvir. 3. Rüstem'in babasının lakabı. Erkek 655
Deste 1. Demet, tutam, takım. 2. Kabza, tutacak yer. 3.On yapraklık altın varak defteri. Erkek 517
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 616
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 0
Devrim 1. Hareket halinde bir şeyin bir eğri çizerek dönmesi, devretmesi. 2. Köklü değişiklik, inkılap. 3. Eski olduğu fark edileni yıkıp yerine yeni olduğu farz edileni koymak. 4. İhtilal. Erkek 628
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 975
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Didem Gözüm. Erkek 917
Didil 1. Kır hayatını konu edinen yazı veya şiir, aşk hakkında. 2. Küçük ve şairane resim. 3. İçten ve saf aşk. Erkek 693
Dİla naz İçten gönülden seven Erkek 630
Dilay Gönlü aydınlatan ay. Erkek 733
Diler İsteyen, dileyen Erkek 658
Dilmen 1. Güzel. 2. Güzel dil bilen, konuşan, söz söyleyen. Erkek 504
Dilşat Gönlü Şen, Yüreği Sevinçli, Gönlü Hoş, Neşeli; Dil ve Şad Anlamlarını İfade Eder. Erkek 644
Dinç Gücü kuvveti yerinde ve sağlıklı. Erkek 536
Doğa Tabiat karşılığı olarak kuraldışı uydurulmuş kelime. Erkek 1046
Doğaç Önceden düşünülüp hazırlanmadan ortaya çıkan düşünce, eylem üreten, kendiliğinden olan Erkek 714
Doğan Kartalgillerden, alıştırılarak kuş avında kullanılan, yırtıcı bir kuş. Erkek 752
Doğuş Yaradılış Erkek 763
Duru Saf, berrak. Erkek 1132
Duyal Duygulu duyarlı çabuk duygulanan Erkek 507
Dünya Yeryüzü Erkek 0
Ebru 1. Kaş. 2. Bulut renginde, buluta benzer, bulut gibi dalgalı, bulutlu. 3. Kağıt üzerine kendine has usulle yapılan, mermer, damarları gibi dalgalı şekilli süsleme. Ciltçilikte ve hüsnü hat'ta kullanılır. Erkek 897
Ece 1. Baş reis. 2. Kraliçe. 3. Ana. 4. Yaşlı kadın. Erkek 1110
Ecem Kraliçem, benim sultanım Erkek 887
Eda naz EDALI NAZLI Erkek 746
Efe 1. Ağabey, büyük kardeş. 2. Yiğit, cesur. 3. Kabadayı. Erkek 894
Ege 1. Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her halinden sorumlu olan. 2. Yaşça büyük, ulu. 3. Sahip. Erkek 1069
Egemen Hakim, hüküm süren karşılığı olarak kullanılan bu kelime, hem kök, hem de ek olarak yanlıştır. Türkçe'de ne "eğe" kökü, ne de "manmen" şeklinde isim yapım eki vardır. Erkek 820
Ejder Bir masal yaratığı, korkulan, güçlü Erkek 575
Ekim 1. Toprağa ürün ekme işi. 2. Yılın onuncu ayı. Erkek 592
Ela Sarıya çalan kestane rengi, göz rengi. Erkek 1087
Elçin Deste / Demet / Bir kerede ele alınabilecek kadar az olan nesne Erkek 842
Eldemir Demir gibi güçlü el. Erkek 470
Elem Ağrı. Acı. Keder. Sancı. Dert. Gam. Kaygı. Erkek 746
Elis Güzel kokulu bir çicek. İsim hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olan ziyaretçilerimiz bize uluşabilirler Erkek 1005
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 802
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Elvin Cennet çiceği, Gökkuşağının her bir tayfına verilen isim, Sıcak Erkek 910
Emre Aşık. Mübtela. Vurgun. Erkek 1111
Ender çok az, çok seyrek, çok az bulunur, pek nadir. Erkek 586
Ener En yiğit, en kahraman kişi. Erkek 732
Enginsu Açık deniz. Erkek 475
Eray Erken ay, ilk ay, ayın ilk günlerinde doğan (bkz. İlkay). Erkek 779
Erberk Şimşek gibi yiğit. Erkek 537
Erbil Erbil :Yürekli, cesur olarak kabullen" anlamında kullanılan bir ad. Erkek 618
Erçin Merdiven, basamak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 902
Erden Bekaret / İnsan eli değmemiş /Erkenden Erkek 658
Erem Ulaşmak, kavuşmak için çaba gösteren Erkek 829
Eren 1. Yetişen, ulaşan, vasıl olan. 2. İyi yetişmiş kişi. 3. Cesur, yiğit adam. 4. Ermiş. 5. Koca, zevc. 6. Kişi, şahıs. Erkek 1259
Erenay (bkz Eren). Erkek 533
Ergin 1. Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş. 2. Haklarını kendi kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan kimse ( bkz. Reşid). Erkek 650
Erim Sevgi, mutlu haber Erkek 0
Erinç Rahat, dirlik Erkek 0
Ertaç Erkekliği taç gibi taşıyan Erkek 600
Ertan Dericilerin,, yaprağıyla sahtiyan (deri) boyadıkları bir nevi ağaç. Erkek 628
Ertem Erdem / Fazilet Erkek 513
Erten 1. Sabah güneşin doğduğu zaman. 2. Gün. Erkek 455
Ertürk Yiğit Türk, Kahraman Türk; Türker, Er + Türk Erkek 708
Esat Çok uğurlu ve mutlu. Erkek 922
Esen Sağ, salim, sağlıklı Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 678
Eser 1. Nişan, alamet, iz. 2. Etki, tesir. 3. Yok olmuş bir nesneden kalma parça. 4. Bir kişinin ortaya koyduğu mahsul, telif. 5. Hadis, hadis ilmi. 6. İmal, icat. 7. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 768
Esin 1. Rüzgar, sabah rüzgarı. 2. İlham, çağrışım. Erkek 1006
Eslina Dünyalar güzeli anlamındadır. Erkek 6379
esmira Azeri kökenli bir isim olup, Zümrüt taşı anlamındadır. Erkek 10749
Evgin Telaşlı, aceleci Erkek 510
Gülümser Gülümseyen kişi. Erkek 566
Kıvanç 1. Sevinç, memnuniyet. 2. Övünen, güvenen, iftihar eden. Erkek 0
Laren İYİ HUYLU TEMİZ DÜRÜST Erkek 3725
Levin Renk, boya Erkek 991
Meğra Parıldayan Işık Erkek 473
Misra Şiirin bir satırı Erkek 0
Nergiz Çiçek, Bir Süs Bitkisi; Güzelin Gözü, Güzel Gözlü Olan Anlamındadır. Erkek 978
Nurselin Nur :1. Aydınlık, parıltı, parlaklık, niran. 2. Mekke'deki Hıra dağı. Işığın bir şeye yansımasından meydana gelen parlaklık. Zünnureyn: Hz. Peygamberin 2 kızıyla evlendiği için Hz. Osman'a verilen unvan, onur sahibi. Kur'anı Kerim'in 24. suresinin adı. - Selin :1. Gür akan su. 2. Orta Asya'da yetişen, bodur, sürekli yeşil kalan bitki. Erkek 3059
Nurseza Nura layık , ışığa ve aydınlığa layık. Nur ve seza kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Erkek 645
Olcan Ay Mutlu, ongun; Rastlantıları düzenlediği ve böylece de insanlara iyi ya da kötü durumlar hazırladığı sanılan şey, şans, talih Erkek 454
ödül Mükafat, Karşılık; Armağan, Hediye; Madalya, Başarı Armağanı Erkek 0
Öznil Nil nehri gibi verimli. Erkek 481
Sadem DURU ,SAF DEMEK Erkek 2299
Sare Sare :Saf, temiz, kalabalık, topluluk anlamları da var(Osmanlıca) Erkek 1290
Su Eda Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Eda isminin anlamı :1. Naz, cilve. 2. Kurum, caka. 3. Alınan şeyi geri ödeme. 4. Bir vazifeyi yerine getirmek.
Erkek 616
Sude Sürmüş, sürülmüş, ezilmiş Erkek 1357
Tanya Danimarka lisanından alınma. (Ermenice) Erkek 2612
Tuana Cennet bahçesine düşen ilk yağmur damlası Erkek 1424
Tuğsen Baş tacı anlamına gelmektedir. Bu isim hakkında daha fazla bilgi sahibi ziyaretçilerimiz bize ulaşabilirler. Erkek 912
Yiğit mert 1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan. Erkek 637
Yusuf Emir 1. Hz. Ya'kub (a.s.)'un oğlu olan peygamber Hz. Yusuf. 2. İbranice; inleyen, ah eden, inilti. Erkek 1276