Bebek isimleri
www.bebekisimleri.gen.tr
bebek isimleri
Erkek isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Kız isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Otomatik Ara :
rastgele isim arama
22.500 adet bebek isimlerine sitemizden ulaşabilirsiniz
Ana Sayfa Erkek isimleri Kız isimleri En güzel bebek isimleri En güzel erkek isimleri En güzel kız isimleri Alevi isimleri İsim aramaBebek isminin önemi
Kur-an'da geçen bebek isimleri
Allah'ın 99 ismi
Bebek ismi nasıl konulur
Bebeğin kulağına ismin okunması
Bebeklere isim neden verilir
İsim ne zaman konulmalıdır ?
Bebek isminin önemi
Bebeğin nüfusa kayıt ettirilmesi


Modern isimler

Web sitemizde modern isimlere ulaşabilirsiniz, bebeğiniz için en güzel isimleri seçerek, karar vermenize yardımcı olabiliriz.

İsim Anlamı Cinsiyet Puan
ranya ince bakış Erkek 12200
Açangül (bkz. Gül). Erkek 1750
Açelya Kokusuz, fundagillerden çeşitli renklerde çiçek­ler açan bir bitki. Erkek 7339
Açılay Ayın dolunay halinde olmaya başlaması Erkek 3097
Ada Dört Tarafı Sularla Çevrili Kara Parçası Erkek 6942
Adal "Adın yayılsın, ün kazan" manasında. Erkek 7170
adelina 1.hanım hanımcık. 2.çok güzel ve merhametli olan Erkek 10815
Afet 1. Büyük felaket, bela, musibet. 2. Çok güzel kadın, dil­ber Erkek 2257
Afife (bkz. Afif). IV. Mehmed'in hanımı. Erkek 2499
Afitap Güneş / Çok güzel Erkek 2612
Ağça Temiz, saf Erkek 10
Ahenk 1. Uygun, uyum düzen, armoni. 2. Renkler arasında uygunluk. Sesler arasında uygunluk, düzen, makam. 3. Çalgılı eğlenceSaz takımınca icra edilen beste. 4. Kasıt, niyet. Erkek 2040
Ahsen Daha güzel, çok gü­zel, en güzel. Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Ahseni takvim: En gü­zel şekil. Kur'anı Kerim'in Tin sure­sinin 3. ayetinde insanın ahseni tak­vim üzere yaratıldığı beyan buyurulmaktadır. Ahsen kelimesi, Kur'an'da 16 yerde zikredilmiştir Erkek 13392
Ahu 1. Ceylan, karaca, gazal. 2. Güzel, ince alımlı kadın. 3. Gözleri ceylan gözüne benzeyen ka­dın. 4. Kardeş, dost Erkek 3689
Ahu Naz Nazlı güzel,nazenin. Erkek 2143
Ahucan Çok güzel dost. Erkek 1875
Ahueda Nazlı güzel. Erkek 1869
Ahuela Çok güzel gözlü. Erkek 2957
Ahugül Çok güzel. Erkek 1686
Ahugüzar Becerikli güzel. Erkek 1665
Ahunur Göz kamaştıran güzelliğe sahip olan. Erkek 2270
Ahuse Coşkulu güzellik Erkek 3279
Ahuşen Güzel ve neşeli. Erkek 1610
Ajda 1. Filiz sürgün. 2. Çentik çentik olan şey Erkek 3548
Ajlan Hızlı, çabuk, telaşlı Erkek 5825
Akasya Küçük sıra yapraklı, gölgeli küçük cinsleri süs için yetiştirilen baklagillerden bir ağaç. Salkım ağacı da denir. Erkek 3131
Akel 1. Doğru, dürüst iş­ler yapan kimse. Dürüst, güvenilir er­kek. Erkek 2657
Akgün Mutlu, sevinçli gün. Erkek 1601
Aksevil (bkz. Sevil). Erkek 1223
Aksu 1. Temiz, pırıl pı­rıl su gibi. 2. Nehir Erkek 1760
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 10
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 10
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 2279
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 10
Ala Ela karışık renkli, alaca; Benekli; Tam olgunlaşmamış, yarı olmuş Erkek 3239
Alagül Çok renkli gül. Erkek 2675
Alçiçek Kırmızı çiçek. Erkek 1395
Alçin Kırmızı renkli küçük bir kuş türü Erkek 3829
Aleda Nazlı, kaprisli Erkek 5255
Alev 1. Ateşten ve yanı­cı cisimlerden çıkan parlak, çeşitli şe­killere giren gazlardan meydana gelen şeffaf dil, yalım. 2. Aşk ateşi, sevda. 3. Alımlı, cazibeli kadın. Erkek 3164
Aleyna Esenlik ve güzelliklere sahip, esenlik içinde olan Erkek 14762
Algül Kırmızı gül. Erkek 1865
Alım Gözü gönlü çeken nitelik, çekicilik, gönül çelen güzellik, albeni Erkek 12
Alkan Kırmızı kan. Alkan bey: Türk denizci. Selçuklula­rın egemenliğindeki İznik'te Ebu'lKasım'ın donanma komutanı. Erkek 3013
Alkım Gökkuşağı. Al­kım (Uluğ Bahadır) Türk Arkeolog. Erkek 8417
Alkın 1. Sevdalı, aşık, vurgun. 2. El çırpma, övme. Erkek 6745
Alkız Kırmızı yanaklı,sağlıklı kız. Erkek 1833
Almila Elma gibi kırmızı yanaklı güzel Erkek 10707
Almina Al elma Erkek 12224
Almira Pınar Almira isminin anlamı :ay tutulması sırasında ayın çevresinde görünen kızıllık

Pınar isminin anlamı :Yerden kaynayıp çıkan su, kaynak, çeşme. Bir suyun çıktığı yer, su başı. Kaynak suyunun devamlı aktığı yer
Erkek 2505
Alp Emre Alp isminin anlamı :1. Eski Türklerde kahraman, yiğit, cesur, bahadır, pehli­van. 2. Seyfi kola mensup, savaşçı, fütüvvct ehli. Alperen, Alpgazi. Bu isim İslam'dan sonra da Türkler ara­sında kullanılmaya devam etti

Emre isminin anlamı :Aşık. Mübtela. Vurgun
Erkek 1786
Alpay Cesur, yiğit kimse. Erkek 6048
Alper (bkz. Alp). Erkek 6126
Alpike Kahraman kraliçe Erkek 2545
Altan 1. Sabahın güneş doğarkenki zamanı. 2. Hakanlara ve­rilen unvan, sultan, padişah. Erkek 7560
Alya 1. Yüksek yer, yük­seklik. 2. Gök, sema. Erkek 27935
Amine Gönlü emin, kal­binde korku olmayan Peygamber'in (s.a.s) annesinin adı. (bkz. Emine). Erkek 5836
Andaç Bir kimseyi hatırlamak için saklanan şey, hatıra Erkek 3928
Andaç Armağan,hediye Erkek 10
Anıl 1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan. Erkek 11547
Anıl Berk Anıl isminin anlamı :1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan

Berk isminin anlamı :1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak.
Erkek 2542
Anka Kaf Dağı'nda bulunduğu söylenen masal kuşu Erkek 5973
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 7520
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 10
Aras Sahip çıkılan buluntu, Doğu anadoluda bir ırmağın adı Erkek 42829
Aras ege ArasKalın Yün, At kılı anlamında (Aras nehri)
Mert1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan.
Erkek 3810
Arcan Saf,temiz Erkek 3618
Arda 1. Eskiden bazı ça­vuşların elde tuttukları uzun değnek. 2. İşaret için dikilen değnek3. Çık­rıkçı kalemi. 4. Sonra gelen. Erkek 12308
Arel Temiz, dürüst kimse. Erkek 46188
Argün Temiz, aydınlık gün. Erkek 10
Arıkan Temiz soy. Erkek 2395
Arın 1. Temiz, arı, saf. 2. Alın. 3. Yüz, cephe. Dağların, tepele­rin yüzü. Erkek 14997
Arkan 1. Temiz, ari kan­dan gelen. 2. Üstün galip. Arkan (Seyfı) Türk mimar (19031966). Erkek 1893
Arkın Yavaş, ağır, sa­kin, gelecek yıl. Erkek 3411
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 2553
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 10
Arman 1. Hasret, özle­me. 2. Zahmet, sıkıntı. 3. Teessüf. 4. Pişmanlık. Erkek 4545
Armina Emine, korkusuz, yürekli Erkek 4190
Arnisa Çok namuslu kadın Erkek 2917
Arsen Erkek 6003
Arsu Su kadar berrak Erkek 2796
Arsun Yüreğindeki temizliği yansıtan Erkek 3044
Artaç Taç Utanma duygusunu baş tacı eden Erkek 1362
Artun Gururlu, kendine güveni olan, vakur. Erkek 3813
Aryan Operada sanatçının orkestra eşliğinde söylediği uzun şarkı Erkek 5598
Arzela Kendi kendine olan dağ çiçegi Erkek 6009
Arzu 1. İstek, bahşiş. 2. Emel, heves, meyl. 3. Özlemek, müş­tak olmak. "Arzum" olarak da kulla­nılır. Meşhur halk hikayelerinde Kamber'in sevgilisi. Erkek 4774
Arzu Naz Naz yapan,nazenin. Erkek 2111
Arzucan Candan isteyen. Erkek 1691
Arzugül İstenilen,beğenilen gül. Erkek 1483
Arzuman (bkz. Arzu). Erkek 2309
Asalbike Gerçek hanım, gerçek güzel Erkek 1582
Asel Bal, Cennetteki dört sudan biri Erkek 10788
Asena Dişi kurt, güzel kız Erkek 3801
Asi İsyan Eden, İsyankar;
Haydut, Bozguncu, Şaki;
Söz Dinlemeyen, İtaat Etmeyen (Tıpkı “Âsiye” ismi gibi bu isim de Hz. Muhammed tarafından değiştirilmiştir;
Hz. Muhammed, “Âsi” isimli bir sahabiye “Muti/Mûti” (İtaat Eden, İtaatkar, Uysal) ismini takmıştır.)
Erkek 8576
Aslı 1. Asıl, tek, dip, kü­tük, temel, esas, kaide, kural, hakikat. 2. Soy, sop, nesep. 3. Bir şeyin belli başlı kısmı, başlangıç, baş yer, sıhhat. 4. Hakiki, esaslı, halis, safi. 5. Esasen, zaten, başlıca, en ziyade, hakikaten. Erkek 10611
Aslıcan Özü can gibi sevgili Erkek 2412
Aslıhan Han soyundan gelen. Erkek 10
Aslım Özü geçmişe ait Erkek 3478
Aslınaz Nazlı olması geçmişinden gelen. Erkek 2228
Aslınur Nur saçan bir geçmişi olan. Erkek 3901
Aslısu Geçmişi su gibi berrak ve temiz Erkek 2355
Asrın Çağdaş, bu çağa ait olan, çağa uygun olan Erkek 6237
Asu 1.Afacan 2. Isyan eden Erkek 3502
Asutay Hırçın tay. Erkek 2384
Asya Dünyadaki kıtala­rın en büyüğü. Erkek 11422
Ata 1. Baba. 2. Soyun geçmişte yaşamış ferdi. 3. Vermiş, veriş. Bağışlama, ihsan. 4. Yesevi ta­rikatında mürşid. Ata b. Ebi Rabah: Fıkıh alimi (Mekke 733). Ebu Meysere b. Ebu Hüseyin elFikri'nin azatlı kölesiydi. Birçok hadis rivayet etmiştir. Erkek 6670
Atacan (bkz. Ata). Erkek 2729
Atakan 1. Düşünmek­sizin her işe sokulan adam. 2. İleri atı­lan. Erkek 5599
Atalay (bkz. "Ata"). Ünlü, namlı, şöhretli. Atalay Mah­mut, Türk güreşçi. Balkan, Avrupa, Dünya ve Meksika Olimpiyatları şampiyonu oldu (1968). Erkek 4427
Ataman (bkz. "Ata"). 1. Ata kişi, başkan, önder. 2. Don ka­zaklarının önderlerine verilen ad. Erkek 2945
Atay Bilinen, tanınmış. Erkek 6298
Ateş Yanıcı maddelerin yanmasıyla ısı ve ışığın ortaya çıkması Erkek 4349
Atıl Girişken ol, ilerle­mek için çaba göster. Erkek 1554
Atılgan 1. Karşısına çıkabilecek engellerden ve tehlikeler­den korkmadan her zaman ileriye atı­lan. 2. Karşı çıkan, çekinmesi olma­yan, cüretkar. 3. Hevesli. Erkek 1484
Atınç Atılgan / Atak Erkek 1704
Aybar 1. Gösterişli, hey­betli, görkemli. 2. Korku veren. Erkek 2592
Ayben Ay benizli. Erkek 4743
Ayberk 1. Sağlam ay, sağlam kişilik. 2. Şimşek, ay'ın şim­şek gibi parlaklığı. 3. Yaprak, ay yap­rağı. Erkek 5000
Aybüke Eski Türk kadın isimlerinden Erkek 7459
Ayca Ay gibi güzel, ışıklı, parlak. Erkek 8607
Ayça 1. Ayın yeni doğ­duğu günlerdeki şekli, yeni ay, hilal. 2. Cami kubbelerine ve minare külah­larına konulan hilal şeklindeki süs. 3. Ay kadar güzel, aydınlık. Erkek 185
Ayçin Ayçın, ay gibi, aya benzer Erkek 6587
Ayda Dere kıyılarında yetişen bir bitki - Parmakları, endamı güzel kadın Erkek 15637
Aydil Güzel, parlak, aydınlık gönül Erkek 2495
Aygen 1. Dost, arkadaş. 2. Sevgili, yar. 3. Temiz yaratılıştı. Erkek 2939
Aykan Soylu, asil, te­miz kişi. Erkek 4798
Aylis cennette bi bahçe. Ay parçası, ışıltısı Erkek 12079
Ayperen Yiğit, bahadır Erkek 2008
Aysen Ay gibi güzel. Parlak ve nurlu. Erkek 1871
Ayşan Ay gibi şanlı, gör­kemli, parlak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 17
Aytaç Başa takılan ay şeklinde taç. Erkek 4884
Aytek Ay gibi (Eski Türkçede tek/teg olarak kullanılmış­tır). Erkek 2354
Aytunç Ay gibi güzel,tunç kadar sağlam Erkek 5621
Ayyüce Ay gibi aydınlık nurlu ve yüce olan er Erkek 2748
Azer Azerbaycan kelimesinin kökü olan Azer'den.. Erkek 10
Azra 1. Bakire, kızoğlan kız. 2. Ayak değmemiş kum. 3. Delinmemiş inci. 4. Hz. Meryem'e verilen adlardan. 5. Medine şehrinin adların­dan biri. 6. Masal kahramanı "Vamık"'ın sevgilisi. Erkek 18810
Bahar 1. Kışla yaz arasındaki mevsim. 22 Mart'la Haziran arası, ilkyaz. 2. Güzellik, güzel. 3. Sığır gözü, papatya, sığır papatyası, sarı papatya. 4. Put, çelipa, sanem. 5. Atılmış pamuk. 6. Ölçek. 7. Karanfil, tarçın, karabiber gibi kokulu şey. Erkek 5499
Balca Bal damlası, bal gibi Erkek 3652
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3650
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Banu 1. Kadın hatun, hanım. 2. Kraliçe, prenses. 3. Gelin. 4. Şarap ve gül suyu gibi şeylerin şişesi. 5. Yusuf ve Zeliha öyküsünün kadın kahramanı Banu Hanım (Cevheriye Banu). Türk halk şairi. (18641914 Çankırı). Kadiri tarikatı bağlılarından. Erkek 5128
Baran 1. Yağmur. Mevsimi Baran, yağmur mevsimi. Erkek 6534
Baransel (bkz. Baran). Erkek 2543
Barın 1. Bütün, hep. 2. Güç kuvvet. 3. Göğüs. 4. Moğol devrinde Orta Asya'da büyük beyliklerden biri. Erkek 6990
Barış 1. Savaşsızlık durumu. 2. Savaştan sonra silah bırakma, uzlaşma sulh. 3. Dirlik, düzenlik. Erkek 6495
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2140
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Barkın Yolculuk eden, yolcu gezgin. Erkek 7782
Barlas Kahraman, savaşçı. Erkek 17307
Bars l. Kaplana benzeyen yırtıcı hayvan. 2. Arı oğuluİsim olarak kullanılmaz. Barsbay: (elMelikü'1Eşref (Öl. 1438). Mısır Memluklan sultanı. Çerkez hanedanındandır. Erkek 3291
Başak Sağlam, dayanıklı. Erkek 5440
Başar Başarılı ol, işi sonuçlandır. Erkek 3251
Başer (bkz. Başar). Erkek 2195
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 1260
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 1409
Batıhan (bkz. Batı). Erkek 2001
Batıray (bkz. Batır). Erkek 1725
Batu Üstün gelen, gücü yeten, galip. Erkek 9291
Batur Kahraman, yiğit, cesur, bahadır. Erkek 3578
Baycan (bkz. Baybaş). Erkek 2127
Bayhan Zengin ve güçlü Erkek 2411
Baykal Yaban kısrağı. Moğolistandaki büyükgöl Erkek 10
Baysal Dirlik düzenlik içinde, sakin,gürültüsüz. Erkek 10
Bayülken Göğün 16.katında oturan barış tanrısı Erkek 10
Begüm Saygıdeğer kadın, hanımefendi - Hint prenseslerine verilen san Erkek 10
Belin Şaşkınlık, hayret Erkek 10
Bengisu Ebedilik, ölümsüzlük veren su, Abı hayat. Erkek 11824
Bengü Ebedi, sonu olmayan. Erkek 3910
Bengül Üzerinde benekler bulunan gül Erkek 2422
Bensu Su gibi aziz benlik Erkek 5571
Berat ozan 1. Resmi belge, imtiyaz belgesi. 2. Osmanlıda bir kimseye verilen nişan, rütbe veya toprak imtiyazını gösterir belge. Erkek 1967
Beray Ay'ın en ışıltılı, en parlak hali Erkek 18605
Berfin 1. Kardan yapılmış. 2. Tertemiz, kar gibi beyaz. Erkek 11383
Beril Arınmış, aklanmış Erkek 12745
Beril Su Beril isminin anlamı :Arınmış, aklanmış
Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Erkek 5939
Berin 1. En yüksek, çok yüce. 2. Soylu. Erkek 8057
Berk 1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak. Erkek 9673
Berkan 1. Şakıma, parıldama. 2. Kıvırcık tüylü kuzu postu kürkü. Erkek 7028
Berkant Güçlü, bozulmaz, yemin. Erkek 10536
Berkay (bkz. Berk). Erkek 9405
Berke 1. Kama. 2. Altınordu hükümdarı. Cengiz Han'ın torunu ve Cuci'nin 3. oğludur. Erkek 20162
Bermal Dağ tepesi, doruk (bkz. Şahika, zirve). Erkek 3226
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 7576
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 10
Berrak 1. Duru, saf, bulanık olmayan, nurlu. 2. Şimşek, parıltı. 3. Kulağa hoş gelen ses. Erkek 5381
Beste 1. Kapalı, bağlı, bitiştirilmiş bağlanmış. 2. Müzikte, şarkının makam ve ahengi. Erkek 5752
Betigün Beti + Yüz (Bet: benizdeki gibi) Gün: Aydınlık, aydınlık yüz Erkek 1451
Betil/Betül Temiz, iffetli Erkek 2974
Bike Benzersiz, eşsiz Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2457
Bilge Bilgili, iyi geniş, derin, bilgi sahibi kimse Kadın ve erkek adı olarak kullanılır. Erkek 4539
Bilun Yarım Ay Erkek 6163
Bingül Bin gülün güzelliğinde Erkek 2144
Birant 1. Özel, tek yemin. 2. Özelliği olan yemin. Erkek 2297
Biricik Tek, bir tane, emsalsiz Erkek 2975
Birsu Özel bir su, biricik su gibi Erkek 3450
Bora Araziden çıkan şiddetli rüzgar. Erkek 5630
Boran Rüzgar, şimşek, gökgürültüsü, sağanak yağmurun birlikte olduğu iklim hadisesi. Boran Hatun: Emevi halifesi Me'mun'un zevcesi. Erkek 7093
Boray kahraman yürekli,cesur, önde gelen örnek insan anlamına geliyor. Erkek 4052
Bucak Genellikle, geniş verimli bakımlı alanlara verilen ad Erkek 1635
Buğra 1. Büyük erkek deve, iki hörgüçlü deve. 2. Turna kuşu, turna sürüsünün önünde uçan turna horozu. 3. Harizm hükümdarlarından birinin lakabı. Erkek 11653
Buket Çiçek demeti. Erkek 4439
Bulem Ay Parçası, Ayın 14’ü Gibi Güzel, Ay Yüzlü Erkek 9926
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1627
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3825
Burahan 1. Delil hüccet. 2. Hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan ayıran delil. 3. İlahi aydınlık. Erkek 1469
Burcu Güzel koku. Erkek 6995
Burç 1. Süryanice Burgus kelimesinin Arapçalaştınlmış hali. 2. Kalenin köşelerine yapılan daha yüksek ve daha kalın çıkıntı kule. 3. Yuvarlak bina. 4. Güneşin ayrıldığı oniki kısımdan herbiri. 5. Tek hisar. Erkek 1882
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 5592
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Burçin Dişi geyik. Erkek 8203
Can 1. Can, ruh. Hayat. 2. Güç, kuvvet, hayatiyet, dirilik. 3. Gönül, yakın dost, çok sevilen arkadaş. 4. Mevlevi ve Bektaşi tarikatlarında dervişlerin birbirlerine hitabı. 5. Kişi, fert. 6. Sevgili. Erkek 7192
Canalp Özünde yiğitlik, güçlülük olan kimse. Cana yakın yiğit. Erkek 2206
Canberk Güçlü, sağlam kimse. Erkek 5233
Candaş Dost, yoldaş Erkek 2190
Canel İçten uzatılan el, dostluk eli Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2354
Caner Delikanlı, genç, dinamik Can ve er kelimelerinden birleşik isim. Erkek 4871
Cankat Yaşamına can ekle, sevinçle dol Erkek 1703
Cankut 1. Kişinin mutluluğu talihi, şansı, uğuru. 2. Mutlu talihli kimse. Erkek 2420
Cansın Canım gibisin, canımsın. Erkek 4357
Cansu 1. Hayat veren su, tazelik. 2. Sevgili, sevimli. Erkek 11495
Ceren Halk ağzında "ceylan" anlamına gelir. Erkek 19605
Çağan Bayram, şenlik. Erkek 7176
Çağdaş Aynı çağda yaşayan, çağa uygun Erkek 2653
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 7128
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Çağla Olgunlaşmamış meyve, bazı meyvelerin olgunlaşmadan, henüz yeşilken yenen hali. Erkek 5962
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 5525
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 10
Çağman Çağın insanı. Erkek 2186
Çağrı 1. Çakır gözlü. 2. Mavi hareli göz. Çağrı bey (9901060). Büyük Selçuklu devleti hükümdarı Tuğrul beyin kardeşi. Çağrı bey müslüman olduğunda Davud ismini aldı. Kardeşi Tuğrul ise Muhammed ismini almıştır. Erkek 6961
Çakın Şimşek, parıltı Erkek 1765
Çelen Yakışıklı, saçak, akıllı Erkek 10
Çevrim Girdap, sürekli değişim, anafor Erkek 10
Çığır Çığın açtığı iz, yol - Yenilikçilik Erkek 1654
Çiçek 1. Bitkilerin üreme unsurlarını ihtiva eden renkli veya beyaz renkte açan, çok defa kokulu, sonradan meyve veya tohum haline gelen kısımları (bkz. Şükûfe). 2. Bitki, çiçek açan bitki. 3. Bazı şeylerin toz haline getirilmiş özü, kükürt çiçeği. 4. Kumaş veya başka şeyler üzerine yapılan renkli veya renksiz süsleme. Erkek 2587
Çiğdem Zambakgillerden, soğanlı otsu, çeşitli renklerde çiçek açan kır bitkisi, mahmur çiçeği. Erkek 5065
Çilay Ayın üzerinde beliren açık renk lekeler. Erkek 2211
Çilem öykü Çilem : Çilem öykü
Öykü : Hikaye / Masal
Erkek 2164
Çiler Güzel öten, güzel ötüşlü Erkek 3140
Çisem Çiseleyen yağmur Erkek 8079
Çolpan 1. Çoban yıldızı. 2. Aciz, beceriksiz, zavallı. 3. Zühre, venüs. Erkek 4179
Dalan 1. Biçim, şekil. 2. İnce, narin, zarif. Erkek 1999
Dalay Deniz. Erkek 1987
Damla 1. Bir sıvıdan ayrılarak düşen parça halinde, küçük miktar, katre. 2. Belli miktarlarda akıtılarak kullanılan ilaç. Erkek 7322
Darcan 1. Aceleci, sıkıntılı. 2. Serçe. Erkek 1863
Defne Akdeniz ikliminde yetişen, yapraklan sert ve üst yüzleri parlak açık sarı çiçek ve güzel kokan defnegillerden bir ağaç. Erkek 12095
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2443
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 4337
Demet 1. Bağlanarak, oluşturulan deste. 2. Biçilip bağlanmış ekin. 3. Bir kaynaktan çıkan ışıkların meydana getirdiği ışık destesi, hazne. Erkek 4383
Deniz 1. Büyük su kütlesi. 2. Büyük su kütlesindeki dalgalanma. Erkek 12045
Deren Derleyen, toplayan, ekini biçip toplayan. Erkek 11914
Derin Yüzeyi tabanından uzak olan Erkek 9663
Destan 1. Hikaye, kıssa. 2. Hile, mekr, tenvir. 3. Rüstem'in babasının lakabı. Erkek 3688
Deste 1. Demet, tutam, takım. 2. Kabza, tutacak yer. 3.On yapraklık altın varak defteri. Erkek 1734
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 1181
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 823
Devrim 1. Hareket halinde bir şeyin bir eğri çizerek dönmesi, devretmesi. 2. Köklü değişiklik, inkılap. 3. Eski olduğu fark edileni yıkıp yerine yeni olduğu farz edileni koymak. 4. İhtilal. Erkek 3535
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 5235
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Didem Gözüm. Erkek 5112
Didil 1. Kır hayatını konu edinen yazı veya şiir, aşk hakkında. 2. Küçük ve şairane resim. 3. İçten ve saf aşk. Erkek 1504
Dİla naz İçten gönülden seven Erkek 3901
Dilay Gönlü aydınlatan ay. Erkek 6416
Diler İsteyen, dileyen Erkek 1656
Dilmen 1. Güzel. 2. Güzel dil bilen, konuşan, söz söyleyen. Erkek 1387
Dilşat Gönlü Şen, Yüreği Sevinçli, Gönlü Hoş, Neşeli; Dil ve Şad Anlamlarını İfade Eder. Erkek 2055
Dinç Gücü kuvveti yerinde ve sağlıklı. Erkek 1657
Doğa Tabiat karşılığı olarak kuraldışı uydurulmuş kelime. Erkek 4222
Doğaç Önceden düşünülüp hazırlanmadan ortaya çıkan düşünce, eylem üreten, kendiliğinden olan Erkek 4659
Doğan Kartalgillerden, alıştırılarak kuş avında kullanılan, yırtıcı bir kuş. Erkek 4441
Doğuş Yaradılış Erkek 4283
Duru Saf, berrak. Erkek 9071
Duyal Duygulu duyarlı çabuk duygulanan Erkek 2244
Dünya Yeryüzü Erkek 10
Ebru 1. Kaş. 2. Bulut renginde, buluta benzer, bulut gibi dalgalı, bulutlu. 3. Kağıt üzerine kendine has usulle yapılan, mermer, damarları gibi dalgalı şekilli süsleme. Ciltçilikte ve hüsnü hat'ta kullanılır. Erkek 10526
Ece 1. Baş reis. 2. Kraliçe. 3. Ana. 4. Yaşlı kadın. Erkek 13279
Ecem Kraliçem, benim sultanım Erkek 8512
Eda naz EDALI NAZLI Erkek 3809
Efe 1. Ağabey, büyük kardeş. 2. Yiğit, cesur. 3. Kabadayı. Erkek 12515
Ege 1. Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her halinden sorumlu olan. 2. Yaşça büyük, ulu. 3. Sahip. Erkek 6872
Egemen Hakim, hüküm süren karşılığı olarak kullanılan bu kelime, hem kök, hem de ek olarak yanlıştır. Türkçe'de ne "eğe" kökü, ne de "manmen" şeklinde isim yapım eki vardır. Erkek 6905
Ejder Bir masal yaratığı, korkulan, güçlü Erkek 3604
Ekim 1. Toprağa ürün ekme işi. 2. Yılın onuncu ayı. Erkek 2269
Ela Sarıya çalan kestane rengi, göz rengi. Erkek 11422
Elçin Deste / Demet / Bir kerede ele alınabilecek kadar az olan nesne Erkek 8045
Eldemir Demir gibi güçlü el. Erkek 1350
Elem Ağrı. Acı. Keder. Sancı. Dert. Gam. Kaygı. Erkek 5763
Elis Güzel kokulu bir çicek. İsim hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olan ziyaretçilerimiz bize uluşabilirler Erkek 7672
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 5258
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Elvin Cennet çiceği, Gökkuşağının her bir tayfına verilen isim, Sıcak Erkek 11993
Emre Aşık. Mübtela. Vurgun. Erkek 14000
Ender çok az, çok seyrek, çok az bulunur, pek nadir. Erkek 3276
Ener En yiğit, en kahraman kişi. Erkek 4552
Enginsu Açık deniz. Erkek 1349
Eray Erken ay, ilk ay, ayın ilk günlerinde doğan (bkz. İlkay). Erkek 8638
Erberk Şimşek gibi yiğit. Erkek 1937
Erbil Erbil :Yürekli, cesur olarak kabullen" anlamında kullanılan bir ad. Erkek 4264
Erçin Merdiven, basamak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3861
Erden Bekaret / İnsan eli değmemiş /Erkenden Erkek 4441
Erem Ulaşmak, kavuşmak için çaba gösteren Erkek 4557
Eren 1. Yetişen, ulaşan, vasıl olan. 2. İyi yetişmiş kişi. 3. Cesur, yiğit adam. 4. Ermiş. 5. Koca, zevc. 6. Kişi, şahıs. Erkek 12046
Erenay (bkz Eren). Erkek 2172
Ergin 1. Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş. 2. Haklarını kendi kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan kimse ( bkz. Reşid). Erkek 2543
Erim Sevgi, mutlu haber Erkek 10
Erinç Rahat, dirlik Erkek 10
Ertaç Erkekliği taç gibi taşıyan Erkek 2696
Ertan Dericilerin,, yaprağıyla sahtiyan (deri) boyadıkları bir nevi ağaç. Erkek 4846
Ertem Erdem / Fazilet Erkek 2962
Erten 1. Sabah güneşin doğduğu zaman. 2. Gün. Erkek 2122
Ertürk Yiğit Türk, Kahraman Türk; Türker, Er + Türk Erkek 2280
Esat Çok uğurlu ve mutlu. Erkek 6863
Esen Sağ, salim, sağlıklı Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3643
Eser 1. Nişan, alamet, iz. 2. Etki, tesir. 3. Yok olmuş bir nesneden kalma parça. 4. Bir kişinin ortaya koyduğu mahsul, telif. 5. Hadis, hadis ilmi. 6. İmal, icat. 7. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 8526
Esin 1. Rüzgar, sabah rüzgarı. 2. İlham, çağrışım. Erkek 8321
Eslina Dünyalar güzeli anlamındadır. Erkek
esmira Azeri kökenli bir isim olup, Zümrüt taşı anlamındadır. Erkek 32193
Evgin Telaşlı, aceleci Erkek 1854
Gülümser Gülümseyen kişi. Erkek 3706
Kıvanç 1. Sevinç, memnuniyet. 2. Övünen, güvenen, iftihar eden. Erkek 10
Laren İYİ HUYLU TEMİZ DÜRÜST Erkek 12473
Levin Renk, boya Erkek 5381
Meğra Parıldayan Işık Erkek 1965
Misra Şiirin bir satırı Erkek 10
Nergiz Çiçek, Bir Süs Bitkisi; Güzelin Gözü, Güzel Gözlü Olan Anlamındadır. Erkek 7560
Nurselin Nur :1. Aydınlık, parıltı, parlaklık, niran. 2. Mekke'deki Hıra dağı. Işığın bir şeye yansımasından meydana gelen parlaklık. Zünnureyn: Hz. Peygamberin 2 kızıyla evlendiği için Hz. Osman'a verilen unvan, onur sahibi. Kur'anı Kerim'in 24. suresinin adı. - Selin :1. Gür akan su. 2. Orta Asya'da yetişen, bodur, sürekli yeşil kalan bitki. Erkek 11582
Nurseza Nura layık , ışığa ve aydınlığa layık. Nur ve seza kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Erkek 2846
Olcan Ay Mutlu, ongun; Rastlantıları düzenlediği ve böylece de insanlara iyi ya da kötü durumlar hazırladığı sanılan şey, şans, talih Erkek 1807
ödül Mükafat, Karşılık; Armağan, Hediye; Madalya, Başarı Armağanı Erkek 10
Öznil Nil nehri gibi verimli. Erkek 2250
Sadem DURU ,SAF DEMEK Erkek 22927
Sare Sare :Saf, temiz, kalabalık, topluluk anlamları da var(Osmanlıca) Erkek 15598
Su Eda Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Eda isminin anlamı :1. Naz, cilve. 2. Kurum, caka. 3. Alınan şeyi geri ödeme. 4. Bir vazifeyi yerine getirmek.
Erkek 2379
Sude Sürmüş, sürülmüş, ezilmiş Erkek 14233
Tanya Danimarka lisanından alınma. (Ermenice) Erkek 12256
Tuana Cennet bahçesine düşen ilk yağmur damlası Erkek 13479
Tuğsen Baş tacı anlamına gelmektedir. Bu isim hakkında daha fazla bilgi sahibi ziyaretçilerimiz bize ulaşabilirler. Erkek 3984
Yiğit mert 1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan. Erkek 2708
Yusuf Emir 1. Hz. Ya'kub (a.s.)'un oğlu olan peygamber Hz. Yusuf. 2. İbranice; inleyen, ah eden, inilti. Erkek 7943