Bebek isimleri
www.bebekisimleri.gen.tr
bebek isimleri
Erkek isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Kız isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Otomatik Ara :
rastgele isim arama
22.500 adet bebek isimlerine sitemizden ulaşabilirsiniz
Ana Sayfa Erkek isimleri Kız isimleri En güzel bebek isimleri En güzel erkek isimleri En güzel kız isimleri Alevi isimleri İsim aramaBebek isminin önemi
Kur-an'da geçen bebek isimleri
Allah'ın 99 ismi
Bebek ismi nasıl konulur
Bebeğin kulağına ismin okunması
Bebeklere isim neden verilir
İsim ne zaman konulmalıdır ?
Bebek isminin önemi
Bebeğin nüfusa kayıt ettirilmesi


Modern isimler

Web sitemizde modern isimlere ulaşabilirsiniz, bebeğiniz için en güzel isimleri seçerek, karar vermenize yardımcı olabiliriz.

İsim Anlamı Cinsiyet Puan
ranya ince bakış Erkek 8493
Açangül (bkz. Gül). Erkek 1073
Açelya Kokusuz, fundagillerden çeşitli renklerde çiçek­ler açan bir bitki. Erkek 5953
Açılay Ayın dolunay halinde olmaya başlaması Erkek 2006
Ada Dört Tarafı Sularla Çevrili Kara Parçası Erkek 5393
Adal "Adın yayılsın, ün kazan" manasında. Erkek 4634
adelina 1.hanım hanımcık. 2.çok güzel ve merhametli olan Erkek 6743
Afet 1. Büyük felaket, bela, musibet. 2. Çok güzel kadın, dil­ber Erkek 1435
Afife (bkz. Afif). IV. Mehmed'in hanımı. Erkek 1661
Afitap Güneş / Çok güzel Erkek 1517
Ağça Temiz, saf Erkek 10
Ahenk 1. Uygun, uyum düzen, armoni. 2. Renkler arasında uygunluk. Sesler arasında uygunluk, düzen, makam. 3. Çalgılı eğlenceSaz takımınca icra edilen beste. 4. Kasıt, niyet. Erkek 1220
Ahsen Daha güzel, çok gü­zel, en güzel. Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Ahseni takvim: En gü­zel şekil. Kur'anı Kerim'in Tin sure­sinin 3. ayetinde insanın ahseni tak­vim üzere yaratıldığı beyan buyurulmaktadır. Ahsen kelimesi, Kur'an'da 16 yerde zikredilmiştir Erkek 11262
Ahu 1. Ceylan, karaca, gazal. 2. Güzel, ince alımlı kadın. 3. Gözleri ceylan gözüne benzeyen ka­dın. 4. Kardeş, dost Erkek 2662
Ahu Naz Nazlı güzel,nazenin. Erkek 1320
Ahucan Çok güzel dost. Erkek 1029
Ahueda Nazlı güzel. Erkek 1105
Ahuela Çok güzel gözlü. Erkek 1872
Ahugül Çok güzel. Erkek 1008
Ahugüzar Becerikli güzel. Erkek 907
Ahunur Göz kamaştıran güzelliğe sahip olan. Erkek 1412
Ahuse Coşkulu güzellik Erkek 1934
Ahuşen Güzel ve neşeli. Erkek 892
Ajda 1. Filiz sürgün. 2. Çentik çentik olan şey Erkek 2547
Ajlan Hızlı, çabuk, telaşlı Erkek 4328
Akasya Küçük sıra yapraklı, gölgeli küçük cinsleri süs için yetiştirilen baklagillerden bir ağaç. Salkım ağacı da denir. Erkek 2209
Akel 1. Doğru, dürüst iş­ler yapan kimse. Dürüst, güvenilir er­kek. Erkek 1632
Akgün Mutlu, sevinçli gün. Erkek 915
Aksevil (bkz. Sevil). Erkek 742
Aksu 1. Temiz, pırıl pı­rıl su gibi. 2. Nehir Erkek 983
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 10
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 10
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 1385
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 10
Ala Ela karışık renkli, alaca; Benekli; Tam olgunlaşmamış, yarı olmuş Erkek 2106
Alagül Çok renkli gül. Erkek 1571
Alçiçek Kırmızı çiçek. Erkek 740
Alçin Kırmızı renkli küçük bir kuş türü Erkek 2620
Aleda Nazlı, kaprisli Erkek 3805
Alev 1. Ateşten ve yanı­cı cisimlerden çıkan parlak, çeşitli şe­killere giren gazlardan meydana gelen şeffaf dil, yalım. 2. Aşk ateşi, sevda. 3. Alımlı, cazibeli kadın. Erkek 2291
Aleyna Esenlik ve güzelliklere sahip, esenlik içinde olan Erkek 12775
Algül Kırmızı gül. Erkek 1039
Alım Gözü gönlü çeken nitelik, çekicilik, gönül çelen güzellik, albeni Erkek 12
Alkan Kırmızı kan. Alkan bey: Türk denizci. Selçuklula­rın egemenliğindeki İznik'te Ebu'lKasım'ın donanma komutanı. Erkek 1993
Alkım Gökkuşağı. Al­kım (Uluğ Bahadır) Türk Arkeolog. Erkek 6674
Alkın 1. Sevdalı, aşık, vurgun. 2. El çırpma, övme. Erkek 5320
Alkız Kırmızı yanaklı,sağlıklı kız. Erkek 1142
Almila Elma gibi kırmızı yanaklı güzel Erkek 8871
Almina Al elma Erkek 9863
Almira Pınar Almira isminin anlamı :ay tutulması sırasında ayın çevresinde görünen kızıllık

Pınar isminin anlamı :Yerden kaynayıp çıkan su, kaynak, çeşme. Bir suyun çıktığı yer, su başı. Kaynak suyunun devamlı aktığı yer
Erkek 1650
Alp Emre Alp isminin anlamı :1. Eski Türklerde kahraman, yiğit, cesur, bahadır, pehli­van. 2. Seyfi kola mensup, savaşçı, fütüvvct ehli. Alperen, Alpgazi. Bu isim İslam'dan sonra da Türkler ara­sında kullanılmaya devam etti

Emre isminin anlamı :Aşık. Mübtela. Vurgun
Erkek 963
Alpay Cesur, yiğit kimse. Erkek 4974
Alper (bkz. Alp). Erkek 5037
Alpike Kahraman kraliçe Erkek 1480
Altan 1. Sabahın güneş doğarkenki zamanı. 2. Hakanlara ve­rilen unvan, sultan, padişah. Erkek 6316
Alya 1. Yüksek yer, yük­seklik. 2. Gök, sema. Erkek 24430
Amine Gönlü emin, kal­binde korku olmayan Peygamber'in (s.a.s) annesinin adı. (bkz. Emine). Erkek 4601
Andaç Bir kimseyi hatırlamak için saklanan şey, hatıra Erkek 2911
Andaç Armağan,hediye Erkek 10
Anıl 1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan. Erkek 9959
Anıl Berk Anıl isminin anlamı :1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan

Berk isminin anlamı :1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak.
Erkek 1509
Anka Kaf Dağı'nda bulunduğu söylenen masal kuşu Erkek 3806
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 5779
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 10
Aras Sahip çıkılan buluntu, Doğu anadoluda bir ırmağın adı Erkek 40134
Aras ege ArasKalın Yün, At kılı anlamında (Aras nehri)
Mert1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan.
Erkek 2732
Arcan Saf,temiz Erkek 2409
Arda 1. Eskiden bazı ça­vuşların elde tuttukları uzun değnek. 2. İşaret için dikilen değnek3. Çık­rıkçı kalemi. 4. Sonra gelen. Erkek 10284
Arel Temiz, dürüst kimse. Erkek 41484
Argün Temiz, aydınlık gün. Erkek 10
Arıkan Temiz soy. Erkek 1575
Arın 1. Temiz, arı, saf. 2. Alın. 3. Yüz, cephe. Dağların, tepele­rin yüzü. Erkek 12814
Arkan 1. Temiz, ari kan­dan gelen. 2. Üstün galip. Arkan (Seyfı) Türk mimar (19031966). Erkek 1190
Arkın Yavaş, ağır, sa­kin, gelecek yıl. Erkek 2350
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 1714
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 10
Arman 1. Hasret, özle­me. 2. Zahmet, sıkıntı. 3. Teessüf. 4. Pişmanlık. Erkek 3477
Armina Emine, korkusuz, yürekli Erkek 3132
Arnisa Çok namuslu kadın Erkek 1980
Arsen Erkek 4130
Arsu Su kadar berrak Erkek 1643
Arsun Yüreğindeki temizliği yansıtan Erkek 1642
Artaç Taç Utanma duygusunu baş tacı eden Erkek 780
Artun Gururlu, kendine güveni olan, vakur. Erkek 2699
Aryan Operada sanatçının orkestra eşliğinde söylediği uzun şarkı Erkek 3566
Arzela Kendi kendine olan dağ çiçegi Erkek 3501
Arzu 1. İstek, bahşiş. 2. Emel, heves, meyl. 3. Özlemek, müş­tak olmak. "Arzum" olarak da kulla­nılır. Meşhur halk hikayelerinde Kamber'in sevgilisi. Erkek 3613
Arzu Naz Naz yapan,nazenin. Erkek 1273
Arzucan Candan isteyen. Erkek 895
Arzugül İstenilen,beğenilen gül. Erkek 840
Arzuman (bkz. Arzu). Erkek 1417
Asalbike Gerçek hanım, gerçek güzel Erkek 876
Asel Bal, Cennetteki dört sudan biri Erkek 8626
Asena Dişi kurt, güzel kız Erkek 2703
Asi İsyan Eden, İsyankar;
Haydut, Bozguncu, Şaki;
Söz Dinlemeyen, İtaat Etmeyen (Tıpkı “Âsiye” ismi gibi bu isim de Hz. Muhammed tarafından değiştirilmiştir;
Hz. Muhammed, “Âsi” isimli bir sahabiye “Muti/Mûti” (İtaat Eden, İtaatkar, Uysal) ismini takmıştır.)
Erkek 7148
Aslı 1. Asıl, tek, dip, kü­tük, temel, esas, kaide, kural, hakikat. 2. Soy, sop, nesep. 3. Bir şeyin belli başlı kısmı, başlangıç, baş yer, sıhhat. 4. Hakiki, esaslı, halis, safi. 5. Esasen, zaten, başlıca, en ziyade, hakikaten. Erkek 9135
Aslıcan Özü can gibi sevgili Erkek 1435
Aslıhan Han soyundan gelen. Erkek 10
Aslım Özü geçmişe ait Erkek 2382
Aslınaz Nazlı olması geçmişinden gelen. Erkek 1135
Aslınur Nur saçan bir geçmişi olan. Erkek 2938
Aslısu Geçmişi su gibi berrak ve temiz Erkek 1353
Asrın Çağdaş, bu çağa ait olan, çağa uygun olan Erkek 4937
Asu 1.Afacan 2. Isyan eden Erkek 2363
Asutay Hırçın tay. Erkek 1575
Asya Dünyadaki kıtala­rın en büyüğü. Erkek 9700
Ata 1. Baba. 2. Soyun geçmişte yaşamış ferdi. 3. Vermiş, veriş. Bağışlama, ihsan. 4. Yesevi ta­rikatında mürşid. Ata b. Ebi Rabah: Fıkıh alimi (Mekke 733). Ebu Meysere b. Ebu Hüseyin elFikri'nin azatlı kölesiydi. Birçok hadis rivayet etmiştir. Erkek 5494
Atacan (bkz. Ata). Erkek 1802
Atakan 1. Düşünmek­sizin her işe sokulan adam. 2. İleri atı­lan. Erkek 4341
Atalay (bkz. "Ata"). Ünlü, namlı, şöhretli. Atalay Mah­mut, Türk güreşçi. Balkan, Avrupa, Dünya ve Meksika Olimpiyatları şampiyonu oldu (1968). Erkek 3313
Ataman (bkz. "Ata"). 1. Ata kişi, başkan, önder. 2. Don ka­zaklarının önderlerine verilen ad. Erkek 2069
Atay Bilinen, tanınmış. Erkek 5069
Ateş Yanıcı maddelerin yanmasıyla ısı ve ışığın ortaya çıkması Erkek 3264
Atıl Girişken ol, ilerle­mek için çaba göster. Erkek 883
Atılgan 1. Karşısına çıkabilecek engellerden ve tehlikeler­den korkmadan her zaman ileriye atı­lan. 2. Karşı çıkan, çekinmesi olma­yan, cüretkar. 3. Hevesli. Erkek 807
Atınç Atılgan / Atak Erkek 1028
Aybar 1. Gösterişli, hey­betli, görkemli. 2. Korku veren. Erkek 1653
Ayben Ay benizli. Erkek 3435
Ayberk 1. Sağlam ay, sağlam kişilik. 2. Şimşek, ay'ın şim­şek gibi parlaklığı. 3. Yaprak, ay yap­rağı. Erkek 3829
Aybüke Eski Türk kadın isimlerinden Erkek 6139
Ayca Ay gibi güzel, ışıklı, parlak. Erkek 7060
Ayça 1. Ayın yeni doğ­duğu günlerdeki şekli, yeni ay, hilal. 2. Cami kubbelerine ve minare külah­larına konulan hilal şeklindeki süs. 3. Ay kadar güzel, aydınlık. Erkek 185
Ayçin Ayçın, ay gibi, aya benzer Erkek 5104
Ayda Dere kıyılarında yetişen bir bitki - Parmakları, endamı güzel kadın Erkek 12580
Aydil Güzel, parlak, aydınlık gönül Erkek 1568
Aygen 1. Dost, arkadaş. 2. Sevgili, yar. 3. Temiz yaratılıştı. Erkek 1981
Aykan Soylu, asil, te­miz kişi. Erkek 3533
Aylis cennette bi bahçe. Ay parçası, ışıltısı Erkek 6656
Ayperen Yiğit, bahadır Erkek 1243
Aysen Ay gibi güzel. Parlak ve nurlu. Erkek 803
Ayşan Ay gibi şanlı, gör­kemli, parlak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 17
Aytaç Başa takılan ay şeklinde taç. Erkek 3704
Aytek Ay gibi (Eski Türkçede tek/teg olarak kullanılmış­tır). Erkek 1479
Aytunç Ay gibi güzel,tunç kadar sağlam Erkek 3365
Ayyüce Ay gibi aydınlık nurlu ve yüce olan er Erkek 1751
Azer Azerbaycan kelimesinin kökü olan Azer'den.. Erkek 10
Azra 1. Bakire, kızoğlan kız. 2. Ayak değmemiş kum. 3. Delinmemiş inci. 4. Hz. Meryem'e verilen adlardan. 5. Medine şehrinin adların­dan biri. 6. Masal kahramanı "Vamık"'ın sevgilisi. Erkek 16329
Bahar 1. Kışla yaz arasındaki mevsim. 22 Mart'la Haziran arası, ilkyaz. 2. Güzellik, güzel. 3. Sığır gözü, papatya, sığır papatyası, sarı papatya. 4. Put, çelipa, sanem. 5. Atılmış pamuk. 6. Ölçek. 7. Karanfil, tarçın, karabiber gibi kokulu şey. Erkek 4305
Balca Bal damlası, bal gibi Erkek 2392
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2616
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Banu 1. Kadın hatun, hanım. 2. Kraliçe, prenses. 3. Gelin. 4. Şarap ve gül suyu gibi şeylerin şişesi. 5. Yusuf ve Zeliha öyküsünün kadın kahramanı Banu Hanım (Cevheriye Banu). Türk halk şairi. (18641914 Çankırı). Kadiri tarikatı bağlılarından. Erkek 3997
Baran 1. Yağmur. Mevsimi Baran, yağmur mevsimi. Erkek 5219
Baransel (bkz. Baran). Erkek 1705
Barın 1. Bütün, hep. 2. Güç kuvvet. 3. Göğüs. 4. Moğol devrinde Orta Asya'da büyük beyliklerden biri. Erkek 5289
Barış 1. Savaşsızlık durumu. 2. Savaştan sonra silah bırakma, uzlaşma sulh. 3. Dirlik, düzenlik. Erkek 5304
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1328
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Barkın Yolculuk eden, yolcu gezgin. Erkek 6277
Barlas Kahraman, savaşçı. Erkek 15049
Bars l. Kaplana benzeyen yırtıcı hayvan. 2. Arı oğuluİsim olarak kullanılmaz. Barsbay: (elMelikü'1Eşref (Öl. 1438). Mısır Memluklan sultanı. Çerkez hanedanındandır. Erkek 2375
Başak Sağlam, dayanıklı. Erkek 4343
Başar Başarılı ol, işi sonuçlandır. Erkek 2401
Başer (bkz. Başar). Erkek 1374
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 450
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 1409
Batıhan (bkz. Batı). Erkek 1300
Batıray (bkz. Batır). Erkek 1096
Batu Üstün gelen, gücü yeten, galip. Erkek 7966
Batur Kahraman, yiğit, cesur, bahadır. Erkek 2574
Baycan (bkz. Baybaş). Erkek 1340
Bayhan Zengin ve güçlü Erkek 1526
Baykal Yaban kısrağı. Moğolistandaki büyükgöl Erkek 10
Baysal Dirlik düzenlik içinde, sakin,gürültüsüz. Erkek 10
Bayülken Göğün 16.katında oturan barış tanrısı Erkek 10
Begüm Saygıdeğer kadın, hanımefendi - Hint prenseslerine verilen san Erkek 10
Belin Şaşkınlık, hayret Erkek 10
Bengisu Ebedilik, ölümsüzlük veren su, Abı hayat. Erkek 10048
Bengü Ebedi, sonu olmayan. Erkek 2885
Bengül Üzerinde benekler bulunan gül Erkek 1628
Bensu Su gibi aziz benlik Erkek 4199
Berat ozan 1. Resmi belge, imtiyaz belgesi. 2. Osmanlıda bir kimseye verilen nişan, rütbe veya toprak imtiyazını gösterir belge. Erkek 1249
Beray Ay'ın en ışıltılı, en parlak hali Erkek 16686
Berfin 1. Kardan yapılmış. 2. Tertemiz, kar gibi beyaz. Erkek 9895
Beril Arınmış, aklanmış Erkek 11249
Beril Su Beril isminin anlamı :Arınmış, aklanmış
Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Erkek 4305
Berin 1. En yüksek, çok yüce. 2. Soylu. Erkek 6619
Berk 1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak. Erkek 8407
Berkan 1. Şakıma, parıldama. 2. Kıvırcık tüylü kuzu postu kürkü. Erkek 5893
Berkant Güçlü, bozulmaz, yemin. Erkek 9155
Berkay (bkz. Berk). Erkek 8038
Berke 1. Kama. 2. Altınordu hükümdarı. Cengiz Han'ın torunu ve Cuci'nin 3. oğludur. Erkek 18437
Bermal Dağ tepesi, doruk (bkz. Şahika, zirve). Erkek 2086
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 6130
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 10
Berrak 1. Duru, saf, bulanık olmayan, nurlu. 2. Şimşek, parıltı. 3. Kulağa hoş gelen ses. Erkek 4296
Beste 1. Kapalı, bağlı, bitiştirilmiş bağlanmış. 2. Müzikte, şarkının makam ve ahengi. Erkek 4627
Betigün Beti + Yüz (Bet: benizdeki gibi) Gün: Aydınlık, aydınlık yüz Erkek 824
Betil/Betül Temiz, iffetli Erkek 2112
Bike Benzersiz, eşsiz Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2457
Bilge Bilgili, iyi geniş, derin, bilgi sahibi kimse Kadın ve erkek adı olarak kullanılır. Erkek 3354
Bilun Yarım Ay Erkek 4819
Bingül Bin gülün güzelliğinde Erkek 1339
Birant 1. Özel, tek yemin. 2. Özelliği olan yemin. Erkek 1421
Biricik Tek, bir tane, emsalsiz Erkek 2174
Birsu Özel bir su, biricik su gibi Erkek 2552
Bora Araziden çıkan şiddetli rüzgar. Erkek 4406
Boran Rüzgar, şimşek, gökgürültüsü, sağanak yağmurun birlikte olduğu iklim hadisesi. Boran Hatun: Emevi halifesi Me'mun'un zevcesi. Erkek 5913
Boray kahraman yürekli,cesur, önde gelen örnek insan anlamına geliyor. Erkek 2895
Bucak Genellikle, geniş verimli bakımlı alanlara verilen ad Erkek 850
Buğra 1. Büyük erkek deve, iki hörgüçlü deve. 2. Turna kuşu, turna sürüsünün önünde uçan turna horozu. 3. Harizm hükümdarlarından birinin lakabı. Erkek 10118
Buket Çiçek demeti. Erkek 3409
Bulem Ay Parçası, Ayın 14’ü Gibi Güzel, Ay Yüzlü Erkek 7844
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 590
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3825
Burahan 1. Delil hüccet. 2. Hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan ayıran delil. 3. İlahi aydınlık. Erkek 879
Burcu Güzel koku. Erkek 5854
Burç 1. Süryanice Burgus kelimesinin Arapçalaştınlmış hali. 2. Kalenin köşelerine yapılan daha yüksek ve daha kalın çıkıntı kule. 3. Yuvarlak bina. 4. Güneşin ayrıldığı oniki kısımdan herbiri. 5. Tek hisar. Erkek 1052
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 4469
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Burçin Dişi geyik. Erkek 7008
Can 1. Can, ruh. Hayat. 2. Güç, kuvvet, hayatiyet, dirilik. 3. Gönül, yakın dost, çok sevilen arkadaş. 4. Mevlevi ve Bektaşi tarikatlarında dervişlerin birbirlerine hitabı. 5. Kişi, fert. 6. Sevgili. Erkek 5838
Canalp Özünde yiğitlik, güçlülük olan kimse. Cana yakın yiğit. Erkek 1433
Canberk Güçlü, sağlam kimse. Erkek 4150
Candaş Dost, yoldaş Erkek 1383
Canel İçten uzatılan el, dostluk eli Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1562
Caner Delikanlı, genç, dinamik Can ve er kelimelerinden birleşik isim. Erkek 3836
Cankat Yaşamına can ekle, sevinçle dol Erkek 1054
Cankut 1. Kişinin mutluluğu talihi, şansı, uğuru. 2. Mutlu talihli kimse. Erkek 1606
Cansın Canım gibisin, canımsın. Erkek 3438
Cansu 1. Hayat veren su, tazelik. 2. Sevgili, sevimli. Erkek 9734
Ceren Halk ağzında "ceylan" anlamına gelir. Erkek 17593
Çağan Bayram, şenlik. Erkek 5778
Çağdaş Aynı çağda yaşayan, çağa uygun Erkek 1670
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 5825
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Çağla Olgunlaşmamış meyve, bazı meyvelerin olgunlaşmadan, henüz yeşilken yenen hali. Erkek 4746
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 4525
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 10
Çağman Çağın insanı. Erkek 1403
Çağrı 1. Çakır gözlü. 2. Mavi hareli göz. Çağrı bey (9901060). Büyük Selçuklu devleti hükümdarı Tuğrul beyin kardeşi. Çağrı bey müslüman olduğunda Davud ismini aldı. Kardeşi Tuğrul ise Muhammed ismini almıştır. Erkek 5974
Çakın Şimşek, parıltı Erkek 1035
Çelen Yakışıklı, saçak, akıllı Erkek 10
Çevrim Girdap, sürekli değişim, anafor Erkek 10
Çığır Çığın açtığı iz, yol - Yenilikçilik Erkek 883
Çiçek 1. Bitkilerin üreme unsurlarını ihtiva eden renkli veya beyaz renkte açan, çok defa kokulu, sonradan meyve veya tohum haline gelen kısımları (bkz. Şükûfe). 2. Bitki, çiçek açan bitki. 3. Bazı şeylerin toz haline getirilmiş özü, kükürt çiçeği. 4. Kumaş veya başka şeyler üzerine yapılan renkli veya renksiz süsleme. Erkek 1867
Çiğdem Zambakgillerden, soğanlı otsu, çeşitli renklerde çiçek açan kır bitkisi, mahmur çiçeği. Erkek 3912
Çilay Ayın üzerinde beliren açık renk lekeler. Erkek 1307
Çilem öykü Çilem : Çilem öykü
Öykü : Hikaye / Masal
Erkek 1436
Çiler Güzel öten, güzel ötüşlü Erkek 2225
Çisem Çiseleyen yağmur Erkek 6864
Çolpan 1. Çoban yıldızı. 2. Aciz, beceriksiz, zavallı. 3. Zühre, venüs. Erkek 3081
Dalan 1. Biçim, şekil. 2. İnce, narin, zarif. Erkek 1226
Dalay Deniz. Erkek 1261
Damla 1. Bir sıvıdan ayrılarak düşen parça halinde, küçük miktar, katre. 2. Belli miktarlarda akıtılarak kullanılan ilaç. Erkek 5973
Darcan 1. Aceleci, sıkıntılı. 2. Serçe. Erkek 1072
Defne Akdeniz ikliminde yetişen, yapraklan sert ve üst yüzleri parlak açık sarı çiçek ve güzel kokan defnegillerden bir ağaç. Erkek 10390
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1065
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 4337
Demet 1. Bağlanarak, oluşturulan deste. 2. Biçilip bağlanmış ekin. 3. Bir kaynaktan çıkan ışıkların meydana getirdiği ışık destesi, hazne. Erkek 3470
Deniz 1. Büyük su kütlesi. 2. Büyük su kütlesindeki dalgalanma. Erkek 10053
Deren Derleyen, toplayan, ekini biçip toplayan. Erkek 9934
Derin Yüzeyi tabanından uzak olan Erkek 8264
Destan 1. Hikaye, kıssa. 2. Hile, mekr, tenvir. 3. Rüstem'in babasının lakabı. Erkek 2620
Deste 1. Demet, tutam, takım. 2. Kabza, tutacak yer. 3.On yapraklık altın varak defteri. Erkek 1150
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 370
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 823
Devrim 1. Hareket halinde bir şeyin bir eğri çizerek dönmesi, devretmesi. 2. Köklü değişiklik, inkılap. 3. Eski olduğu fark edileni yıkıp yerine yeni olduğu farz edileni koymak. 4. İhtilal. Erkek 2683
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 4140
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Didem Gözüm. Erkek 4038
Didil 1. Kır hayatını konu edinen yazı veya şiir, aşk hakkında. 2. Küçük ve şairane resim. 3. İçten ve saf aşk. Erkek 819
Dİla naz İçten gönülden seven Erkek 2653
Dilay Gönlü aydınlatan ay. Erkek 5244
Diler İsteyen, dileyen Erkek 848
Dilmen 1. Güzel. 2. Güzel dil bilen, konuşan, söz söyleyen. Erkek 775
Dilşat Gönlü Şen, Yüreği Sevinçli, Gönlü Hoş, Neşeli; Dil ve Şad Anlamlarını İfade Eder. Erkek 1215
Dinç Gücü kuvveti yerinde ve sağlıklı. Erkek 965
Doğa Tabiat karşılığı olarak kuraldışı uydurulmuş kelime. Erkek 3036
Doğaç Önceden düşünülüp hazırlanmadan ortaya çıkan düşünce, eylem üreten, kendiliğinden olan Erkek 3491
Doğan Kartalgillerden, alıştırılarak kuş avında kullanılan, yırtıcı bir kuş. Erkek 3413
Doğuş Yaradılış Erkek 3250
Duru Saf, berrak. Erkek 7606
Duyal Duygulu duyarlı çabuk duygulanan Erkek 1367
Dünya Yeryüzü Erkek 10
Ebru 1. Kaş. 2. Bulut renginde, buluta benzer, bulut gibi dalgalı, bulutlu. 3. Kağıt üzerine kendine has usulle yapılan, mermer, damarları gibi dalgalı şekilli süsleme. Ciltçilikte ve hüsnü hat'ta kullanılır. Erkek 9147
Ece 1. Baş reis. 2. Kraliçe. 3. Ana. 4. Yaşlı kadın. Erkek 11488
Ecem Kraliçem, benim sultanım Erkek 7230
Eda naz EDALI NAZLI Erkek 2558
Efe 1. Ağabey, büyük kardeş. 2. Yiğit, cesur. 3. Kabadayı. Erkek 10928
Ege 1. Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her halinden sorumlu olan. 2. Yaşça büyük, ulu. 3. Sahip. Erkek 5237
Egemen Hakim, hüküm süren karşılığı olarak kullanılan bu kelime, hem kök, hem de ek olarak yanlıştır. Türkçe'de ne "eğe" kökü, ne de "manmen" şeklinde isim yapım eki vardır. Erkek 5790
Ejder Bir masal yaratığı, korkulan, güçlü Erkek 2640
Ekim 1. Toprağa ürün ekme işi. 2. Yılın onuncu ayı. Erkek 1337
Ela Sarıya çalan kestane rengi, göz rengi. Erkek 9750
Elçin Deste / Demet / Bir kerede ele alınabilecek kadar az olan nesne Erkek 6623
Eldemir Demir gibi güçlü el. Erkek 717
Elem Ağrı. Acı. Keder. Sancı. Dert. Gam. Kaygı. Erkek 4491
Elis Güzel kokulu bir çicek. İsim hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olan ziyaretçilerimiz bize uluşabilirler Erkek 6227
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 4061
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Elvin Cennet çiceği, Gökkuşağının her bir tayfına verilen isim, Sıcak Erkek 10122
Emre Aşık. Mübtela. Vurgun. Erkek 12461
Ender çok az, çok seyrek, çok az bulunur, pek nadir. Erkek 2386
Ener En yiğit, en kahraman kişi. Erkek 3309
Enginsu Açık deniz. Erkek 756
Eray Erken ay, ilk ay, ayın ilk günlerinde doğan (bkz. İlkay). Erkek 7526
Erberk Şimşek gibi yiğit. Erkek 1261
Erbil Erbil :Yürekli, cesur olarak kabullen" anlamında kullanılan bir ad. Erkek 3178
Erçin Merdiven, basamak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2865
Erden Bekaret / İnsan eli değmemiş /Erkenden Erkek 3342
Erem Ulaşmak, kavuşmak için çaba gösteren Erkek 3474
Eren 1. Yetişen, ulaşan, vasıl olan. 2. İyi yetişmiş kişi. 3. Cesur, yiğit adam. 4. Ermiş. 5. Koca, zevc. 6. Kişi, şahıs. Erkek 10461
Erenay (bkz Eren). Erkek 1376
Ergin 1. Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş. 2. Haklarını kendi kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan kimse ( bkz. Reşid). Erkek 1792
Erim Sevgi, mutlu haber Erkek 10
Erinç Rahat, dirlik Erkek 10
Ertaç Erkekliği taç gibi taşıyan Erkek 1753
Ertan Dericilerin,, yaprağıyla sahtiyan (deri) boyadıkları bir nevi ağaç. Erkek 3907
Ertem Erdem / Fazilet Erkek 1997
Erten 1. Sabah güneşin doğduğu zaman. 2. Gün. Erkek 1398
Ertürk Yiğit Türk, Kahraman Türk; Türker, Er + Türk Erkek 1471
Esat Çok uğurlu ve mutlu. Erkek 5789
Esen Sağ, salim, sağlıklı Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2687
Eser 1. Nişan, alamet, iz. 2. Etki, tesir. 3. Yok olmuş bir nesneden kalma parça. 4. Bir kişinin ortaya koyduğu mahsul, telif. 5. Hadis, hadis ilmi. 6. İmal, icat. 7. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 7390
Esin 1. Rüzgar, sabah rüzgarı. 2. İlham, çağrışım. Erkek 6894
Eslina Dünyalar güzeli anlamındadır. Erkek
esmira Azeri kökenli bir isim olup, Zümrüt taşı anlamındadır. Erkek 19299
Evgin Telaşlı, aceleci Erkek 1083
Gülümser Gülümseyen kişi. Erkek 2856
Kıvanç 1. Sevinç, memnuniyet. 2. Övünen, güvenen, iftihar eden. Erkek 10
Laren İYİ HUYLU TEMİZ DÜRÜST Erkek 7342
Levin Renk, boya Erkek 3859
Meğra Parıldayan Işık Erkek 1275
Misra Şiirin bir satırı Erkek 10
Nergiz Çiçek, Bir Süs Bitkisi; Güzelin Gözü, Güzel Gözlü Olan Anlamındadır. Erkek 6024
Nurselin Nur :1. Aydınlık, parıltı, parlaklık, niran. 2. Mekke'deki Hıra dağı. Işığın bir şeye yansımasından meydana gelen parlaklık. Zünnureyn: Hz. Peygamberin 2 kızıyla evlendiği için Hz. Osman'a verilen unvan, onur sahibi. Kur'anı Kerim'in 24. suresinin adı. - Selin :1. Gür akan su. 2. Orta Asya'da yetişen, bodur, sürekli yeşil kalan bitki. Erkek 7974
Nurseza Nura layık , ışığa ve aydınlığa layık. Nur ve seza kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Erkek 2002
Olcan Ay Mutlu, ongun; Rastlantıları düzenlediği ve böylece de insanlara iyi ya da kötü durumlar hazırladığı sanılan şey, şans, talih Erkek 1082
ödül Mükafat, Karşılık; Armağan, Hediye; Madalya, Başarı Armağanı Erkek 10
Öznil Nil nehri gibi verimli. Erkek 1375
Sadem DURU ,SAF DEMEK Erkek 15345
Sare Sare :Saf, temiz, kalabalık, topluluk anlamları da var(Osmanlıca) Erkek 13432
Su Eda Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Eda isminin anlamı :1. Naz, cilve. 2. Kurum, caka. 3. Alınan şeyi geri ödeme. 4. Bir vazifeyi yerine getirmek.
Erkek 1468
Sude Sürmüş, sürülmüş, ezilmiş Erkek 11903
Tanya Danimarka lisanından alınma. (Ermenice) Erkek 9213
Tuana Cennet bahçesine düşen ilk yağmur damlası Erkek 11324
Tuğsen Baş tacı anlamına gelmektedir. Bu isim hakkında daha fazla bilgi sahibi ziyaretçilerimiz bize ulaşabilirler. Erkek 2957
Yiğit mert 1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan. Erkek 1644
Yusuf Emir 1. Hz. Ya'kub (a.s.)'un oğlu olan peygamber Hz. Yusuf. 2. İbranice; inleyen, ah eden, inilti. Erkek 5585