Bebek isimleri
www.bebekisimleri.gen.tr
bebek isimleri
Erkek isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Kız isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Otomatik Ara :
rastgele isim arama
22.500 adet bebek isimlerine sitemizden ulaşabilirsiniz
Ana Sayfa Erkek isimleri Kız isimleri En güzel bebek isimleri En güzel erkek isimleri En güzel kız isimleri Alevi isimleri Forumlar


Bebek isminin önemi
Kur-an'da geçen bebek isimleri
Allah'ın 99 ismi
Bebek ismi nasıl konulur
Bebeğin kulağına ismin okunması
Bebeklere isim neden verilir
İsim ne zaman konulmalıdır ?
Bebek isminin önemi
Bebeğin nüfusa kayıt ettirilmesi

Modern isimler

Web sitemizde modern isimlere ulaşabilirsiniz, bebeğiniz için en güzel isimleri seçerek, karar vermenize yardımcı olabiliriz.

İsim Anlamı Cinsiyet Puan
ranya ince bakış Erkek 3363
Açangül (bkz. Gül). Erkek 476
Açelya Kokusuz, fundagillerden çeşitli renklerde çiçek­ler açan bir bitki. Erkek 3940
Açılay Ayın dolunay halinde olmaya başlaması Erkek 1052
Ada Dört Tarafı Sularla Çevrili Kara Parçası Erkek 3322
Adal "Adın yayılsın, ün kazan" manasında. Erkek 2148
adelina 1.hanım hanımcık. 2.çok güzel ve merhametli olan Erkek 3249
Afet 1. Büyük felaket, bela, musibet. 2. Çok güzel kadın, dil­ber Erkek 694
Afife (bkz. Afif). IV. Mehmed'in hanımı. Erkek 833
Afitap Güneş / Çok güzel Erkek 800
Ağça Temiz, saf Erkek 10
Ahenk 1. Uygun, uyum düzen, armoni. 2. Renkler arasında uygunluk. Sesler arasında uygunluk, düzen, makam. 3. Çalgılı eğlenceSaz takımınca icra edilen beste. 4. Kasıt, niyet. Erkek 646
Ahsen Daha güzel, çok gü­zel, en güzel. Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Ahseni takvim: En gü­zel şekil. Kur'anı Kerim'in Tin sure­sinin 3. ayetinde insanın ahseni tak­vim üzere yaratıldığı beyan buyurulmaktadır. Ahsen kelimesi, Kur'an'da 16 yerde zikredilmiştir Erkek 6706
Ahu 1. Ceylan, karaca, gazal. 2. Güzel, ince alımlı kadın. 3. Gözleri ceylan gözüne benzeyen ka­dın. 4. Kardeş, dost Erkek 1670
Ahu Naz Nazlı güzel,nazenin. Erkek 676
Ahucan Çok güzel dost. Erkek 391
Ahueda Nazlı güzel. Erkek 519
Ahuela Çok güzel gözlü. Erkek 1065
Ahugül Çok güzel. Erkek 448
Ahugüzar Becerikli güzel. Erkek 407
Ahunur Göz kamaştıran güzelliğe sahip olan. Erkek 730
Ahuse Coşkulu güzellik Erkek 963
Ahuşen Güzel ve neşeli. Erkek 359
Ajda 1. Filiz sürgün. 2. Çentik çentik olan şey Erkek 1555
Ajlan Hızlı, çabuk, telaşlı Erkek 1937
Akasya Küçük sıra yapraklı, gölgeli küçük cinsleri süs için yetiştirilen baklagillerden bir ağaç. Salkım ağacı da denir. Erkek 1283
Akel 1. Doğru, dürüst iş­ler yapan kimse. Dürüst, güvenilir er­kek. Erkek 900
Akgün Mutlu, sevinçli gün. Erkek 381
Aksevil (bkz. Sevil). Erkek 336
Aksu 1. Temiz, pırıl pı­rıl su gibi. 2. Nehir Erkek 468
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 10
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 10
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 656
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 10
Ala Ela karışık renkli, alaca; Benekli; Tam olgunlaşmamış, yarı olmuş Erkek 1031
Alagül Çok renkli gül. Erkek 652
Alçiçek Kırmızı çiçek. Erkek 287
Alçin Kırmızı renkli küçük bir kuş türü Erkek 1235
Aleda Nazlı, kaprisli Erkek 1983
Alev 1. Ateşten ve yanı­cı cisimlerden çıkan parlak, çeşitli şe­killere giren gazlardan meydana gelen şeffaf dil, yalım. 2. Aşk ateşi, sevda. 3. Alımlı, cazibeli kadın. Erkek 1374
Aleyna Esenlik ve güzelliklere sahip, esenlik içinde olan Erkek 9704
Algül Kırmızı gül. Erkek 440
Alım Gözü gönlü çeken nitelik, çekicilik, gönül çelen güzellik, albeni Erkek 12
Alkan Kırmızı kan. Alkan bey: Türk denizci. Selçuklula­rın egemenliğindeki İznik'te Ebu'lKasım'ın donanma komutanı. Erkek 1104
Alkım Gökkuşağı. Al­kım (Uluğ Bahadır) Türk Arkeolog. Erkek 2909
Alkın 1. Sevdalı, aşık, vurgun. 2. El çırpma, övme. Erkek 2712
Alkız Kırmızı yanaklı,sağlıklı kız. Erkek 509
Almila Elma gibi kırmızı yanaklı güzel Erkek 4683
Almina Al elma Erkek 6538
Almira Pınar Almira isminin anlamı :ay tutulması sırasında ayın çevresinde görünen kızıllık

Pınar isminin anlamı :Yerden kaynayıp çıkan su, kaynak, çeşme. Bir suyun çıktığı yer, su başı. Kaynak suyunun devamlı aktığı yer
Erkek 813
Alp Emre Alp isminin anlamı :1. Eski Türklerde kahraman, yiğit, cesur, bahadır, pehli­van. 2. Seyfi kola mensup, savaşçı, fütüvvct ehli. Alperen, Alpgazi. Bu isim İslam'dan sonra da Türkler ara­sında kullanılmaya devam etti

Emre isminin anlamı :Aşık. Mübtela. Vurgun
Erkek 353
Alpay Cesur, yiğit kimse. Erkek 3442
Alper (bkz. Alp). Erkek 3675
Alpike Kahraman kraliçe Erkek 610
Altan 1. Sabahın güneş doğarkenki zamanı. 2. Hakanlara ve­rilen unvan, sultan, padişah. Erkek 3072
Alya 1. Yüksek yer, yük­seklik. 2. Gök, sema. Erkek 13161
Amine Gönlü emin, kal­binde korku olmayan Peygamber'in (s.a.s) annesinin adı. (bkz. Emine). Erkek 2557
Andaç Bir kimseyi hatırlamak için saklanan şey, hatıra Erkek 1745
Andaç Armağan,hediye Erkek 10
Anıl 1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan. Erkek 6610
Anıl Berk Anıl isminin anlamı :1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan

Berk isminin anlamı :1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak.
Erkek 662
Anka Kaf Dağı'nda bulunduğu söylenen masal kuşu Erkek 1376
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 3550
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 10
Aras Sahip çıkılan buluntu, Doğu anadoluda bir ırmağın adı Erkek 32796
Aras ege ArasKalın Yün, At kılı anlamında (Aras nehri)
Mert1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan.
Erkek 1729
Arcan Saf,temiz Erkek 1165
Arda 1. Eskiden bazı ça­vuşların elde tuttukları uzun değnek. 2. İşaret için dikilen değnek3. Çık­rıkçı kalemi. 4. Sonra gelen. Erkek 7261
Arel Temiz, dürüst kimse. Erkek 24894
Argün Temiz, aydınlık gün. Erkek 10
Arıkan Temiz soy. Erkek 802
Arın 1. Temiz, arı, saf. 2. Alın. 3. Yüz, cephe. Dağların, tepele­rin yüzü. Erkek 8427
Arkan 1. Temiz, ari kan­dan gelen. 2. Üstün galip. Arkan (Seyfı) Türk mimar (19031966). Erkek 602
Arkın Yavaş, ağır, sa­kin, gelecek yıl. Erkek 1070
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 931
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 10
Arman 1. Hasret, özle­me. 2. Zahmet, sıkıntı. 3. Teessüf. 4. Pişmanlık. Erkek 2309
Armina Emine, korkusuz, yürekli Erkek 1994
Arnisa Çok namuslu kadın Erkek 1197
Arsen Erkek 2113
Arsu Su kadar berrak Erkek 763
Arsun Yüreğindeki temizliği yansıtan Erkek 740
Artaç Taç Utanma duygusunu baş tacı eden Erkek 311
Artun Gururlu, kendine güveni olan, vakur. Erkek 1743
Aryan Operada sanatçının orkestra eşliğinde söylediği uzun şarkı Erkek 1987
Arzela Kendi kendine olan dağ çiçegi Erkek 1317
Arzu 1. İstek, bahşiş. 2. Emel, heves, meyl. 3. Özlemek, müş­tak olmak. "Arzum" olarak da kulla­nılır. Meşhur halk hikayelerinde Kamber'in sevgilisi. Erkek 2416
Arzu Naz Naz yapan,nazenin. Erkek 619
Arzucan Candan isteyen. Erkek 347
Arzugül İstenilen,beğenilen gül. Erkek 385
Arzuman (bkz. Arzu). Erkek 657
Asalbike Gerçek hanım, gerçek güzel Erkek 365
Asel Bal, Cennetteki dört sudan biri Erkek 5555
Asena Dişi kurt, güzel kız Erkek 1589
Asi İsyan Eden, İsyankar;
Haydut, Bozguncu, Şaki;
Söz Dinlemeyen, İtaat Etmeyen (Tıpkı “Âsiye” ismi gibi bu isim de Hz. Muhammed tarafından değiştirilmiştir;
Hz. Muhammed, “Âsi” isimli bir sahabiye “Muti/Mûti” (İtaat Eden, İtaatkar, Uysal) ismini takmıştır.)
Erkek 3968
Aslı 1. Asıl, tek, dip, kü­tük, temel, esas, kaide, kural, hakikat. 2. Soy, sop, nesep. 3. Bir şeyin belli başlı kısmı, başlangıç, baş yer, sıhhat. 4. Hakiki, esaslı, halis, safi. 5. Esasen, zaten, başlıca, en ziyade, hakikaten. Erkek 6611
Aslıcan Özü can gibi sevgili Erkek 627
Aslıhan Han soyundan gelen. Erkek 10
Aslım Özü geçmişe ait Erkek 1100
Aslınaz Nazlı olması geçmişinden gelen. Erkek 495
Aslınur Nur saçan bir geçmişi olan. Erkek 1779
Aslısu Geçmişi su gibi berrak ve temiz Erkek 611
Asrın Çağdaş, bu çağa ait olan, çağa uygun olan Erkek 2756
Asu 1.Afacan 2. Isyan eden Erkek 1221
Asutay Hırçın tay. Erkek 829
Asya Dünyadaki kıtala­rın en büyüğü. Erkek 6759
Ata 1. Baba. 2. Soyun geçmişte yaşamış ferdi. 3. Vermiş, veriş. Bağışlama, ihsan. 4. Yesevi ta­rikatında mürşid. Ata b. Ebi Rabah: Fıkıh alimi (Mekke 733). Ebu Meysere b. Ebu Hüseyin elFikri'nin azatlı kölesiydi. Birçok hadis rivayet etmiştir. Erkek 3836
Atacan (bkz. Ata). Erkek 939
Atakan 1. Düşünmek­sizin her işe sokulan adam. 2. İleri atı­lan. Erkek 2963
Atalay (bkz. "Ata"). Ünlü, namlı, şöhretli. Atalay Mah­mut, Türk güreşçi. Balkan, Avrupa, Dünya ve Meksika Olimpiyatları şampiyonu oldu (1968). Erkek 2135
Ataman (bkz. "Ata"). 1. Ata kişi, başkan, önder. 2. Don ka­zaklarının önderlerine verilen ad. Erkek 1305
Atay Bilinen, tanınmış. Erkek 3017
Ateş Yanıcı maddelerin yanmasıyla ısı ve ışığın ortaya çıkması Erkek 1969
Atıl Girişken ol, ilerle­mek için çaba göster. Erkek 381
Atılgan 1. Karşısına çıkabilecek engellerden ve tehlikeler­den korkmadan her zaman ileriye atı­lan. 2. Karşı çıkan, çekinmesi olma­yan, cüretkar. 3. Hevesli. Erkek 369
Atınç Atılgan / Atak Erkek 479
Aybar 1. Gösterişli, hey­betli, görkemli. 2. Korku veren. Erkek 817
Ayben Ay benizli. Erkek 2039
Ayberk 1. Sağlam ay, sağlam kişilik. 2. Şimşek, ay'ın şim­şek gibi parlaklığı. 3. Yaprak, ay yap­rağı. Erkek 2504
Aybüke Eski Türk kadın isimlerinden Erkek 4447
Ayca Ay gibi güzel, ışıklı, parlak. Erkek 5074
Ayça 1. Ayın yeni doğ­duğu günlerdeki şekli, yeni ay, hilal. 2. Cami kubbelerine ve minare külah­larına konulan hilal şeklindeki süs. 3. Ay kadar güzel, aydınlık. Erkek 185
Ayçin Ayçın, ay gibi, aya benzer Erkek 2622
Ayda Dere kıyılarında yetişen bir bitki - Parmakları, endamı güzel kadın Erkek 6707
Aydil Güzel, parlak, aydınlık gönül Erkek 755
Aygen 1. Dost, arkadaş. 2. Sevgili, yar. 3. Temiz yaratılıştı. Erkek 1044
Aykan Soylu, asil, te­miz kişi. Erkek 2010
Aylis cennette bi bahçe. Ay parçası, ışıltısı Erkek 2514
Ayperen Yiğit, bahadır Erkek 615
Aysen Ay gibi güzel. Parlak ve nurlu. Erkek 23
Ayşan Ay gibi şanlı, gör­kemli, parlak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 17
Aytaç Başa takılan ay şeklinde taç. Erkek 2230
Aytek Ay gibi (Eski Türkçede tek/teg olarak kullanılmış­tır). Erkek 664
Aytunç Ay gibi güzel,tunç kadar sağlam Erkek 1372
Ayyüce Ay gibi aydınlık nurlu ve yüce olan er Erkek 906
Azer Azerbaycan kelimesinin kökü olan Azer'den.. Erkek 10
Azra 1. Bakire, kızoğlan kız. 2. Ayak değmemiş kum. 3. Delinmemiş inci. 4. Hz. Meryem'e verilen adlardan. 5. Medine şehrinin adların­dan biri. 6. Masal kahramanı "Vamık"'ın sevgilisi. Erkek 11901
Bahar 1. Kışla yaz arasındaki mevsim. 22 Mart'la Haziran arası, ilkyaz. 2. Güzellik, güzel. 3. Sığır gözü, papatya, sığır papatyası, sarı papatya. 4. Put, çelipa, sanem. 5. Atılmış pamuk. 6. Ölçek. 7. Karanfil, tarçın, karabiber gibi kokulu şey. Erkek 2844
Balca Bal damlası, bal gibi Erkek 1050
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1619
Banu 1. Kadın hatun, hanım. 2. Kraliçe, prenses. 3. Gelin. 4. Şarap ve gül suyu gibi şeylerin şişesi. 5. Yusuf ve Zeliha öyküsünün kadın kahramanı Banu Hanım (Cevheriye Banu). Türk halk şairi. (18641914 Çankırı). Kadiri tarikatı bağlılarından. Erkek 2820
Baran 1. Yağmur. Mevsimi Baran, yağmur mevsimi. Erkek 3602
Baransel (bkz. Baran). Erkek 980
Barın 1. Bütün, hep. 2. Güç kuvvet. 3. Göğüs. 4. Moğol devrinde Orta Asya'da büyük beyliklerden biri. Erkek 2836
Barış 1. Savaşsızlık durumu. 2. Savaştan sonra silah bırakma, uzlaşma sulh. 3. Dirlik, düzenlik. Erkek 3791
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 692
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Barkın Yolculuk eden, yolcu gezgin. Erkek 4117
Barlas Kahraman, savaşçı. Erkek 9506
Bars l. Kaplana benzeyen yırtıcı hayvan. 2. Arı oğuluİsim olarak kullanılmaz. Barsbay: (elMelikü'1Eşref (Öl. 1438). Mısır Memluklan sultanı. Çerkez hanedanındandır. Erkek 1299
Başak Sağlam, dayanıklı. Erkek 3077
Başar Başarılı ol, işi sonuçlandır. Erkek 1431
Başer (bkz. Başar). Erkek 678
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 10
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 1043
Batıhan (bkz. Batı). Erkek 613
Batıray (bkz. Batır). Erkek 457
Batu Üstün gelen, gücü yeten, galip. Erkek 5752
Batur Kahraman, yiğit, cesur, bahadır. Erkek 1570
Baycan (bkz. Baybaş). Erkek 708
Bayhan Zengin ve güçlü Erkek 608
Baykal Yaban kısrağı. Moğolistandaki büyükgöl Erkek 10
Baysal Dirlik düzenlik içinde, sakin,gürültüsüz. Erkek 10
Bayülken Göğün 16.katında oturan barış tanrısı Erkek 10
Begüm Saygıdeğer kadın, hanımefendi - Hint prenseslerine verilen san Erkek 10
Belin Şaşkınlık, hayret Erkek 10
Bengisu Ebedilik, ölümsüzlük veren su, Abı hayat. Erkek 5897
Bengü Ebedi, sonu olmayan. Erkek 1943
Bengül Üzerinde benekler bulunan gül Erkek 812
Bensu Su gibi aziz benlik Erkek 2787
Berat ozan 1. Resmi belge, imtiyaz belgesi. 2. Osmanlıda bir kimseye verilen nişan, rütbe veya toprak imtiyazını gösterir belge. Erkek 666
Beray Ay'ın en ışıltılı, en parlak hali Erkek 10222
Berfin 1. Kardan yapılmış. 2. Tertemiz, kar gibi beyaz. Erkek 6646
Beril Arınmış, aklanmış Erkek 8503
Beril Su Beril isminin anlamı :Arınmış, aklanmış
Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Erkek 2202
Berin 1. En yüksek, çok yüce. 2. Soylu. Erkek 4501
Berk 1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak. Erkek 6391
Berkan 1. Şakıma, parıldama. 2. Kıvırcık tüylü kuzu postu kürkü. Erkek 4154
Berkant Güçlü, bozulmaz, yemin. Erkek 6019
Berkay (bkz. Berk). Erkek 5814
Berke 1. Kama. 2. Altınordu hükümdarı. Cengiz Han'ın torunu ve Cuci'nin 3. oğludur. Erkek 14343
Bermal Dağ tepesi, doruk (bkz. Şahika, zirve). Erkek 1161
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 4411
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 10
Berrak 1. Duru, saf, bulanık olmayan, nurlu. 2. Şimşek, parıltı. 3. Kulağa hoş gelen ses. Erkek 2963
Beste 1. Kapalı, bağlı, bitiştirilmiş bağlanmış. 2. Müzikte, şarkının makam ve ahengi. Erkek 3153
Betigün Beti + Yüz (Bet: benizdeki gibi) Gün: Aydınlık, aydınlık yüz Erkek 371
Betil/Betül Temiz, iffetli Erkek 1338
Bike Benzersiz, eşsiz Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1648
Bilge Bilgili, iyi geniş, derin, bilgi sahibi kimse Kadın ve erkek adı olarak kullanılır. Erkek 2232
Bilun Yarım Ay Erkek 2401
Bingül Bin gülün güzelliğinde Erkek 640
Birant 1. Özel, tek yemin. 2. Özelliği olan yemin. Erkek 607
Biricik Tek, bir tane, emsalsiz Erkek 1256
Birsu Özel bir su, biricik su gibi Erkek 1395
Bora Araziden çıkan şiddetli rüzgar. Erkek 3123
Boran Rüzgar, şimşek, gökgürültüsü, sağanak yağmurun birlikte olduğu iklim hadisesi. Boran Hatun: Emevi halifesi Me'mun'un zevcesi. Erkek 4054
Boray kahraman yürekli,cesur, önde gelen örnek insan anlamına geliyor. Erkek 1629
Bucak Genellikle, geniş verimli bakımlı alanlara verilen ad Erkek 357
Buğra 1. Büyük erkek deve, iki hörgüçlü deve. 2. Turna kuşu, turna sürüsünün önünde uçan turna horozu. 3. Harizm hükümdarlarından birinin lakabı. Erkek 7577
Buket Çiçek demeti. Erkek 2310
Bulem Ay Parçası, Ayın 14’ü Gibi Güzel, Ay Yüzlü Erkek 4224
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3251
Burahan 1. Delil hüccet. 2. Hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan ayıran delil. 3. İlahi aydınlık. Erkek 400
Burcu Güzel koku. Erkek 4172
Burç 1. Süryanice Burgus kelimesinin Arapçalaştınlmış hali. 2. Kalenin köşelerine yapılan daha yüksek ve daha kalın çıkıntı kule. 3. Yuvarlak bina. 4. Güneşin ayrıldığı oniki kısımdan herbiri. 5. Tek hisar. Erkek 536
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3113
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Burçin Dişi geyik. Erkek 4863
Can 1. Can, ruh. Hayat. 2. Güç, kuvvet, hayatiyet, dirilik. 3. Gönül, yakın dost, çok sevilen arkadaş. 4. Mevlevi ve Bektaşi tarikatlarında dervişlerin birbirlerine hitabı. 5. Kişi, fert. 6. Sevgili. Erkek 3945
Canalp Özünde yiğitlik, güçlülük olan kimse. Cana yakın yiğit. Erkek 638
Canberk Güçlü, sağlam kimse. Erkek 2644
Candaş Dost, yoldaş Erkek 647
Canel İçten uzatılan el, dostluk eli Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 813
Caner Delikanlı, genç, dinamik Can ve er kelimelerinden birleşik isim. Erkek 2569
Cankat Yaşamına can ekle, sevinçle dol Erkek 539
Cankut 1. Kişinin mutluluğu talihi, şansı, uğuru. 2. Mutlu talihli kimse. Erkek 924
Cansın Canım gibisin, canımsın. Erkek 2174
Cansu 1. Hayat veren su, tazelik. 2. Sevgili, sevimli. Erkek 6704
Ceren Halk ağzında "ceylan" anlamına gelir. Erkek 13221
Çağan Bayram, şenlik. Erkek 4027
Çağdaş Aynı çağda yaşayan, çağa uygun Erkek 952
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3665
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Çağla Olgunlaşmamış meyve, bazı meyvelerin olgunlaşmadan, henüz yeşilken yenen hali. Erkek 3267
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 10
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 3168
Çağman Çağın insanı. Erkek 630
Çağrı 1. Çakır gözlü. 2. Mavi hareli göz. Çağrı bey (9901060). Büyük Selçuklu devleti hükümdarı Tuğrul beyin kardeşi. Çağrı bey müslüman olduğunda Davud ismini aldı. Kardeşi Tuğrul ise Muhammed ismini almıştır. Erkek 4436
Çakın Şimşek, parıltı Erkek 477
Çelen Yakışıklı, saçak, akıllı Erkek 10
Çevrim Girdap, sürekli değişim, anafor Erkek 10
Çığır Çığın açtığı iz, yol - Yenilikçilik Erkek 332
Çiçek 1. Bitkilerin üreme unsurlarını ihtiva eden renkli veya beyaz renkte açan, çok defa kokulu, sonradan meyve veya tohum haline gelen kısımları (bkz. Şükûfe). 2. Bitki, çiçek açan bitki. 3. Bazı şeylerin toz haline getirilmiş özü, kükürt çiçeği. 4. Kumaş veya başka şeyler üzerine yapılan renkli veya renksiz süsleme. Erkek 1113
Çiğdem Zambakgillerden, soğanlı otsu, çeşitli renklerde çiçek açan kır bitkisi, mahmur çiçeği. Erkek 2582
Çilay Ayın üzerinde beliren açık renk lekeler. Erkek 591
Çilem öykü Çilem : Çilem öykü
Öykü : Hikaye / Masal
Erkek 779
Çiler Güzel öten, güzel ötüşlü Erkek 1140
Çisem Çiseleyen yağmur Erkek 4831
Çolpan 1. Çoban yıldızı. 2. Aciz, beceriksiz, zavallı. 3. Zühre, venüs. Erkek 1240
Dalan 1. Biçim, şekil. 2. İnce, narin, zarif. Erkek 550
Dalay Deniz. Erkek 680
Damla 1. Bir sıvıdan ayrılarak düşen parça halinde, küçük miktar, katre. 2. Belli miktarlarda akıtılarak kullanılan ilaç. Erkek 4306
Darcan 1. Aceleci, sıkıntılı. 2. Serçe. Erkek 471
Defne Akdeniz ikliminde yetişen, yapraklan sert ve üst yüzleri parlak açık sarı çiçek ve güzel kokan defnegillerden bir ağaç. Erkek 7234
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3506
Demet 1. Bağlanarak, oluşturulan deste. 2. Biçilip bağlanmış ekin. 3. Bir kaynaktan çıkan ışıkların meydana getirdiği ışık destesi, hazne. Erkek 2445
Deniz 1. Büyük su kütlesi. 2. Büyük su kütlesindeki dalgalanma. Erkek 6890
Deren Derleyen, toplayan, ekini biçip toplayan. Erkek 6047
Derin Yüzeyi tabanından uzak olan Erkek 6049
Destan 1. Hikaye, kıssa. 2. Hile, mekr, tenvir. 3. Rüstem'in babasının lakabı. Erkek 1439
Deste 1. Demet, tutam, takım. 2. Kabza, tutacak yer. 3.On yapraklık altın varak defteri. Erkek 570
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 10
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 585
Devrim 1. Hareket halinde bir şeyin bir eğri çizerek dönmesi, devretmesi. 2. Köklü değişiklik, inkılap. 3. Eski olduğu fark edileni yıkıp yerine yeni olduğu farz edileni koymak. 4. İhtilal. Erkek 1573
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2897
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Didem Gözüm. Erkek 2804
Didil 1. Kır hayatını konu edinen yazı veya şiir, aşk hakkında. 2. Küçük ve şairane resim. 3. İçten ve saf aşk. Erkek 355
Dİla naz İçten gönülden seven Erkek 1480
Dilay Gönlü aydınlatan ay. Erkek 3689
Diler İsteyen, dileyen Erkek 367
Dilmen 1. Güzel. 2. Güzel dil bilen, konuşan, söz söyleyen. Erkek 342
Dilşat Gönlü Şen, Yüreği Sevinçli, Gönlü Hoş, Neşeli; Dil ve Şad Anlamlarını İfade Eder. Erkek 606
Dinç Gücü kuvveti yerinde ve sağlıklı. Erkek 442
Doğa Tabiat karşılığı olarak kuraldışı uydurulmuş kelime. Erkek 1876
Doğaç Önceden düşünülüp hazırlanmadan ortaya çıkan düşünce, eylem üreten, kendiliğinden olan Erkek 1815
Doğan Kartalgillerden, alıştırılarak kuş avında kullanılan, yırtıcı bir kuş. Erkek 2129
Doğuş Yaradılış Erkek 1808
Duru Saf, berrak. Erkek 5354
Duyal Duygulu duyarlı çabuk duygulanan Erkek 642
Dünya Yeryüzü Erkek 10
Ebru 1. Kaş. 2. Bulut renginde, buluta benzer, bulut gibi dalgalı, bulutlu. 3. Kağıt üzerine kendine has usulle yapılan, mermer, damarları gibi dalgalı şekilli süsleme. Ciltçilikte ve hüsnü hat'ta kullanılır. Erkek 6866
Ece 1. Baş reis. 2. Kraliçe. 3. Ana. 4. Yaşlı kadın. Erkek 8189
Ecem Kraliçem, benim sultanım Erkek 5194
Eda naz EDALI NAZLI Erkek 1287
Efe 1. Ağabey, büyük kardeş. 2. Yiğit, cesur. 3. Kabadayı. Erkek 8141
Ege 1. Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her halinden sorumlu olan. 2. Yaşça büyük, ulu. 3. Sahip. Erkek 3536
Egemen Hakim, hüküm süren karşılığı olarak kullanılan bu kelime, hem kök, hem de ek olarak yanlıştır. Türkçe'de ne "eğe" kökü, ne de "manmen" şeklinde isim yapım eki vardır. Erkek 4103
Ejder Bir masal yaratığı, korkulan, güçlü Erkek 1393
Ekim 1. Toprağa ürün ekme işi. 2. Yılın onuncu ayı. Erkek 683
Ela Sarıya çalan kestane rengi, göz rengi. Erkek 7003
Elçin Deste / Demet / Bir kerede ele alınabilecek kadar az olan nesne Erkek 4789
Eldemir Demir gibi güçlü el. Erkek 282
Elem Ağrı. Acı. Keder. Sancı. Dert. Gam. Kaygı. Erkek 2690
Elis Güzel kokulu bir çicek. İsim hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olan ziyaretçilerimiz bize uluşabilirler Erkek 3823
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2657
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Elvin Cennet çiceği, Gökkuşağının her bir tayfına verilen isim, Sıcak Erkek 6631
Emre Aşık. Mübtela. Vurgun. Erkek 9029
Ender çok az, çok seyrek, çok az bulunur, pek nadir. Erkek 1501
Ener En yiğit, en kahraman kişi. Erkek 1542
Enginsu Açık deniz. Erkek 291
Eray Erken ay, ilk ay, ayın ilk günlerinde doğan (bkz. İlkay). Erkek 5473
Erberk Şimşek gibi yiğit. Erkek 578
Erbil Erbil :Yürekli, cesur olarak kabullen" anlamında kullanılan bir ad. Erkek 1746
Erçin Merdiven, basamak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1856
Erden Bekaret / İnsan eli değmemiş /Erkenden Erkek 1568
Erem Ulaşmak, kavuşmak için çaba gösteren Erkek 2176
Eren 1. Yetişen, ulaşan, vasıl olan. 2. İyi yetişmiş kişi. 3. Cesur, yiğit adam. 4. Ermiş. 5. Koca, zevc. 6. Kişi, şahıs. Erkek 7758
Erenay (bkz Eren). Erkek 690
Ergin 1. Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş. 2. Haklarını kendi kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan kimse ( bkz. Reşid). Erkek 1061
Erim Sevgi, mutlu haber Erkek 10
Erinç Rahat, dirlik Erkek 10
Ertaç Erkekliği taç gibi taşıyan Erkek 874
Ertan Dericilerin,, yaprağıyla sahtiyan (deri) boyadıkları bir nevi ağaç. Erkek 2845
Ertem Erdem / Fazilet Erkek 1050
Erten 1. Sabah güneşin doğduğu zaman. 2. Gün. Erkek 726
Ertürk Yiğit Türk, Kahraman Türk; Türker, Er + Türk Erkek 730
Esat Çok uğurlu ve mutlu. Erkek 3555
Esen Sağ, salim, sağlıklı Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1657
Eser 1. Nişan, alamet, iz. 2. Etki, tesir. 3. Yok olmuş bir nesneden kalma parça. 4. Bir kişinin ortaya koyduğu mahsul, telif. 5. Hadis, hadis ilmi. 6. İmal, icat. 7. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 5435
Esin 1. Rüzgar, sabah rüzgarı. 2. İlham, çağrışım. Erkek 4550
Eslina Dünyalar güzeli anlamındadır. Erkek
esmira Azeri kökenli bir isim olup, Zümrüt taşı anlamındadır. Erkek 6726
Evgin Telaşlı, aceleci Erkek 479
Gülümser Gülümseyen kişi. Erkek 1872
Kıvanç 1. Sevinç, memnuniyet. 2. Övünen, güvenen, iftihar eden. Erkek 10
Laren İYİ HUYLU TEMİZ DÜRÜST Erkek 3306
Levin Renk, boya Erkek 2036
Meğra Parıldayan Işık Erkek 675
Misra Şiirin bir satırı Erkek 10
Nergiz Çiçek, Bir Süs Bitkisi; Güzelin Gözü, Güzel Gözlü Olan Anlamındadır. Erkek 3255
Nurselin Nur :1. Aydınlık, parıltı, parlaklık, niran. 2. Mekke'deki Hıra dağı. Işığın bir şeye yansımasından meydana gelen parlaklık. Zünnureyn: Hz. Peygamberin 2 kızıyla evlendiği için Hz. Osman'a verilen unvan, onur sahibi. Kur'anı Kerim'in 24. suresinin adı. - Selin :1. Gür akan su. 2. Orta Asya'da yetişen, bodur, sürekli yeşil kalan bitki. Erkek 3970
Nurseza Nura layık , ışığa ve aydınlığa layık. Nur ve seza kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Erkek 1026
Olcan Ay Mutlu, ongun; Rastlantıları düzenlediği ve böylece de insanlara iyi ya da kötü durumlar hazırladığı sanılan şey, şans, talih Erkek 454
ödül Mükafat, Karşılık; Armağan, Hediye; Madalya, Başarı Armağanı Erkek 10
Öznil Nil nehri gibi verimli. Erkek 600
Sadem DURU ,SAF DEMEK Erkek 7151
Sare Sare :Saf, temiz, kalabalık, topluluk anlamları da var(Osmanlıca) Erkek 8799
Su Eda Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Eda isminin anlamı :1. Naz, cilve. 2. Kurum, caka. 3. Alınan şeyi geri ödeme. 4. Bir vazifeyi yerine getirmek.
Erkek 719
Sude Sürmüş, sürülmüş, ezilmiş Erkek 8231
Tanya Danimarka lisanından alınma. (Ermenice) Erkek 5208
Tuana Cennet bahçesine düşen ilk yağmur damlası Erkek 7819
Tuğsen Baş tacı anlamına gelmektedir. Bu isim hakkında daha fazla bilgi sahibi ziyaretçilerimiz bize ulaşabilirler. Erkek 1802
Yiğit mert 1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan. Erkek 822
Yusuf Emir 1. Hz. Ya'kub (a.s.)'un oğlu olan peygamber Hz. Yusuf. 2. İbranice; inleyen, ah eden, inilti. Erkek 3169