Bebek isimleri
www.bebekisimleri.gen.tr
bebek isimleri
Erkek isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Kız isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Otomatik Ara :
rastgele isim arama
22.500 adet bebek isimlerine sitemizden ulaşabilirsiniz
Ana Sayfa Erkek isimleri Kız isimleri En güzel bebek isimleri En güzel erkek isimleri En güzel kız isimleri Alevi isimleri İsim aramaBebek isminin önemi
Kur-an'da geçen bebek isimleri
Allah'ın 99 ismi
Bebek ismi nasıl konulur
Bebeğin kulağına ismin okunması
Bebeklere isim neden verilir
İsim ne zaman konulmalıdır ?
Bebek isminin önemi
Bebeğin nüfusa kayıt ettirilmesi


Modern isimler

Web sitemizde modern isimlere ulaşabilirsiniz, bebeğiniz için en güzel isimleri seçerek, karar vermenize yardımcı olabiliriz.

İsim Anlamı Cinsiyet Puan
ranya ince bakış Erkek 5404
Açangül (bkz. Gül). Erkek 736
Açelya Kokusuz, fundagillerden çeşitli renklerde çiçek­ler açan bir bitki. Erkek 4956
Açılay Ayın dolunay halinde olmaya başlaması Erkek 1486
Ada Dört Tarafı Sularla Çevrili Kara Parçası Erkek 4427
Adal "Adın yayılsın, ün kazan" manasında. Erkek 3067
adelina 1.hanım hanımcık. 2.çok güzel ve merhametli olan Erkek 4533
Afet 1. Büyük felaket, bela, musibet. 2. Çok güzel kadın, dil­ber Erkek 1026
Afife (bkz. Afif). IV. Mehmed'in hanımı. Erkek 1196
Afitap Güneş / Çok güzel Erkek 1111
Ağça Temiz, saf Erkek 10
Ahenk 1. Uygun, uyum düzen, armoni. 2. Renkler arasında uygunluk. Sesler arasında uygunluk, düzen, makam. 3. Çalgılı eğlenceSaz takımınca icra edilen beste. 4. Kasıt, niyet. Erkek 907
Ahsen Daha güzel, çok gü­zel, en güzel. Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Ahseni takvim: En gü­zel şekil. Kur'anı Kerim'in Tin sure­sinin 3. ayetinde insanın ahseni tak­vim üzere yaratıldığı beyan buyurulmaktadır. Ahsen kelimesi, Kur'an'da 16 yerde zikredilmiştir Erkek 8981
Ahu 1. Ceylan, karaca, gazal. 2. Güzel, ince alımlı kadın. 3. Gözleri ceylan gözüne benzeyen ka­dın. 4. Kardeş, dost Erkek 2171
Ahu Naz Nazlı güzel,nazenin. Erkek 954
Ahucan Çok güzel dost. Erkek 610
Ahueda Nazlı güzel. Erkek 787
Ahuela Çok güzel gözlü. Erkek 1404
Ahugül Çok güzel. Erkek 696
Ahugüzar Becerikli güzel. Erkek 584
Ahunur Göz kamaştıran güzelliğe sahip olan. Erkek 993
Ahuse Coşkulu güzellik Erkek 1406
Ahuşen Güzel ve neşeli. Erkek 576
Ajda 1. Filiz sürgün. 2. Çentik çentik olan şey Erkek 1991
Ajlan Hızlı, çabuk, telaşlı Erkek 2851
Akasya Küçük sıra yapraklı, gölgeli küçük cinsleri süs için yetiştirilen baklagillerden bir ağaç. Salkım ağacı da denir. Erkek 1730
Akel 1. Doğru, dürüst iş­ler yapan kimse. Dürüst, güvenilir er­kek. Erkek 1242
Akgün Mutlu, sevinçli gün. Erkek 620
Aksevil (bkz. Sevil). Erkek 522
Aksu 1. Temiz, pırıl pı­rıl su gibi. 2. Nehir Erkek 699
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 10
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 10
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 986
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 10
Ala Ela karışık renkli, alaca; Benekli; Tam olgunlaşmamış, yarı olmuş Erkek 1456
Alagül Çok renkli gül. Erkek 1002
Alçiçek Kırmızı çiçek. Erkek 480
Alçin Kırmızı renkli küçük bir kuş türü Erkek 1826
Aleda Nazlı, kaprisli Erkek 2894
Alev 1. Ateşten ve yanı­cı cisimlerden çıkan parlak, çeşitli şe­killere giren gazlardan meydana gelen şeffaf dil, yalım. 2. Aşk ateşi, sevda. 3. Alımlı, cazibeli kadın. Erkek 1829
Aleyna Esenlik ve güzelliklere sahip, esenlik içinde olan Erkek 11476
Algül Kırmızı gül. Erkek 702
Alım Gözü gönlü çeken nitelik, çekicilik, gönül çelen güzellik, albeni Erkek 12
Alkan Kırmızı kan. Alkan bey: Türk denizci. Selçuklula­rın egemenliğindeki İznik'te Ebu'lKasım'ın donanma komutanı. Erkek 1499
Alkım Gökkuşağı. Al­kım (Uluğ Bahadır) Türk Arkeolog. Erkek 4882
Alkın 1. Sevdalı, aşık, vurgun. 2. El çırpma, övme. Erkek 4256
Alkız Kırmızı yanaklı,sağlıklı kız. Erkek 772
Almila Elma gibi kırmızı yanaklı güzel Erkek 6711
Almina Al elma Erkek 8092
Almira Pınar Almira isminin anlamı :ay tutulması sırasında ayın çevresinde görünen kızıllık

Pınar isminin anlamı :Yerden kaynayıp çıkan su, kaynak, çeşme. Bir suyun çıktığı yer, su başı. Kaynak suyunun devamlı aktığı yer
Erkek 1182
Alp Emre Alp isminin anlamı :1. Eski Türklerde kahraman, yiğit, cesur, bahadır, pehli­van. 2. Seyfi kola mensup, savaşçı, fütüvvct ehli. Alperen, Alpgazi. Bu isim İslam'dan sonra da Türkler ara­sında kullanılmaya devam etti

Emre isminin anlamı :Aşık. Mübtela. Vurgun
Erkek 605
Alpay Cesur, yiğit kimse. Erkek 4262
Alper (bkz. Alp). Erkek 4358
Alpike Kahraman kraliçe Erkek 963
Altan 1. Sabahın güneş doğarkenki zamanı. 2. Hakanlara ve­rilen unvan, sultan, padişah. Erkek 5126
Alya 1. Yüksek yer, yük­seklik. 2. Gök, sema. Erkek 20211
Amine Gönlü emin, kal­binde korku olmayan Peygamber'in (s.a.s) annesinin adı. (bkz. Emine). Erkek 3649
Andaç Bir kimseyi hatırlamak için saklanan şey, hatıra Erkek 2303
Andaç Armağan,hediye Erkek 10
Anıl 1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan. Erkek 8279
Anıl Berk Anıl isminin anlamı :1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan

Berk isminin anlamı :1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak.
Erkek 1031
Anka Kaf Dağı'nda bulunduğu söylenen masal kuşu Erkek 2255
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 4670
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 10
Aras Sahip çıkılan buluntu, Doğu anadoluda bir ırmağın adı Erkek 37482
Aras ege ArasKalın Yün, At kılı anlamında (Aras nehri)
Mert1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan.
Erkek 2206
Arcan Saf,temiz Erkek 1688
Arda 1. Eskiden bazı ça­vuşların elde tuttukları uzun değnek. 2. İşaret için dikilen değnek3. Çık­rıkçı kalemi. 4. Sonra gelen. Erkek 8906
Arel Temiz, dürüst kimse. Erkek 35366
Argün Temiz, aydınlık gün. Erkek 10
Arıkan Temiz soy. Erkek 1162
Arın 1. Temiz, arı, saf. 2. Alın. 3. Yüz, cephe. Dağların, tepele­rin yüzü. Erkek 11028
Arkan 1. Temiz, ari kan­dan gelen. 2. Üstün galip. Arkan (Seyfı) Türk mimar (19031966). Erkek 871
Arkın Yavaş, ağır, sa­kin, gelecek yıl. Erkek 1717
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 1290
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 10
Arman 1. Hasret, özle­me. 2. Zahmet, sıkıntı. 3. Teessüf. 4. Pişmanlık. Erkek 2832
Armina Emine, korkusuz, yürekli Erkek 2497
Arnisa Çok namuslu kadın Erkek 1528
Arsen Erkek 2973
Arsu Su kadar berrak Erkek 1117
Arsun Yüreğindeki temizliği yansıtan Erkek 1098
Artaç Taç Utanma duygusunu baş tacı eden Erkek 498
Artun Gururlu, kendine güveni olan, vakur. Erkek 2228
Aryan Operada sanatçının orkestra eşliğinde söylediği uzun şarkı Erkek 2621
Arzela Kendi kendine olan dağ çiçegi Erkek 2199
Arzu 1. İstek, bahşiş. 2. Emel, heves, meyl. 3. Özlemek, müş­tak olmak. "Arzum" olarak da kulla­nılır. Meşhur halk hikayelerinde Kamber'in sevgilisi. Erkek 3039
Arzu Naz Naz yapan,nazenin. Erkek 890
Arzucan Candan isteyen. Erkek 554
Arzugül İstenilen,beğenilen gül. Erkek 578
Arzuman (bkz. Arzu). Erkek 937
Asalbike Gerçek hanım, gerçek güzel Erkek 562
Asel Bal, Cennetteki dört sudan biri Erkek 7088
Asena Dişi kurt, güzel kız Erkek 2101
Asi İsyan Eden, İsyankar;
Haydut, Bozguncu, Şaki;
Söz Dinlemeyen, İtaat Etmeyen (Tıpkı “Âsiye” ismi gibi bu isim de Hz. Muhammed tarafından değiştirilmiştir;
Hz. Muhammed, “Âsi” isimli bir sahabiye “Muti/Mûti” (İtaat Eden, İtaatkar, Uysal) ismini takmıştır.)
Erkek 5631
Aslı 1. Asıl, tek, dip, kü­tük, temel, esas, kaide, kural, hakikat. 2. Soy, sop, nesep. 3. Bir şeyin belli başlı kısmı, başlangıç, baş yer, sıhhat. 4. Hakiki, esaslı, halis, safi. 5. Esasen, zaten, başlıca, en ziyade, hakikaten. Erkek 8075
Aslıcan Özü can gibi sevgili Erkek 966
Aslıhan Han soyundan gelen. Erkek 10
Aslım Özü geçmişe ait Erkek 1695
Aslınaz Nazlı olması geçmişinden gelen. Erkek 764
Aslınur Nur saçan bir geçmişi olan. Erkek 2380
Aslısu Geçmişi su gibi berrak ve temiz Erkek 916
Asrın Çağdaş, bu çağa ait olan, çağa uygun olan Erkek 3544
Asu 1.Afacan 2. Isyan eden Erkek 1771
Asutay Hırçın tay. Erkek 1161
Asya Dünyadaki kıtala­rın en büyüğü. Erkek 8258
Ata 1. Baba. 2. Soyun geçmişte yaşamış ferdi. 3. Vermiş, veriş. Bağışlama, ihsan. 4. Yesevi ta­rikatında mürşid. Ata b. Ebi Rabah: Fıkıh alimi (Mekke 733). Ebu Meysere b. Ebu Hüseyin elFikri'nin azatlı kölesiydi. Birçok hadis rivayet etmiştir. Erkek 4836
Atacan (bkz. Ata). Erkek 1336
Atakan 1. Düşünmek­sizin her işe sokulan adam. 2. İleri atı­lan. Erkek 3704
Atalay (bkz. "Ata"). Ünlü, namlı, şöhretli. Atalay Mah­mut, Türk güreşçi. Balkan, Avrupa, Dünya ve Meksika Olimpiyatları şampiyonu oldu (1968). Erkek 2780
Ataman (bkz. "Ata"). 1. Ata kişi, başkan, önder. 2. Don ka­zaklarının önderlerine verilen ad. Erkek 1639
Atay Bilinen, tanınmış. Erkek 4159
Ateş Yanıcı maddelerin yanmasıyla ısı ve ışığın ortaya çıkması Erkek 2617
Atıl Girişken ol, ilerle­mek için çaba göster. Erkek 602
Atılgan 1. Karşısına çıkabilecek engellerden ve tehlikeler­den korkmadan her zaman ileriye atı­lan. 2. Karşı çıkan, çekinmesi olma­yan, cüretkar. 3. Hevesli. Erkek 544
Atınç Atılgan / Atak Erkek 730
Aybar 1. Gösterişli, hey­betli, görkemli. 2. Korku veren. Erkek 1190
Ayben Ay benizli. Erkek 2668
Ayberk 1. Sağlam ay, sağlam kişilik. 2. Şimşek, ay'ın şim­şek gibi parlaklığı. 3. Yaprak, ay yap­rağı. Erkek 3141
Aybüke Eski Türk kadın isimlerinden Erkek 5404
Ayca Ay gibi güzel, ışıklı, parlak. Erkek 6201
Ayça 1. Ayın yeni doğ­duğu günlerdeki şekli, yeni ay, hilal. 2. Cami kubbelerine ve minare külah­larına konulan hilal şeklindeki süs. 3. Ay kadar güzel, aydınlık. Erkek 185
Ayçin Ayçın, ay gibi, aya benzer Erkek 4023
Ayda Dere kıyılarında yetişen bir bitki - Parmakları, endamı güzel kadın Erkek 9445
Aydil Güzel, parlak, aydınlık gönül Erkek 1113
Aygen 1. Dost, arkadaş. 2. Sevgili, yar. 3. Temiz yaratılıştı. Erkek 1511
Aykan Soylu, asil, te­miz kişi. Erkek 2780
Aylis cennette bi bahçe. Ay parçası, ışıltısı Erkek 4080
Ayperen Yiğit, bahadır Erkek 862
Aysen Ay gibi güzel. Parlak ve nurlu. Erkek 87
Ayşan Ay gibi şanlı, gör­kemli, parlak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 17
Aytaç Başa takılan ay şeklinde taç. Erkek 2948
Aytek Ay gibi (Eski Türkçede tek/teg olarak kullanılmış­tır). Erkek 1058
Aytunç Ay gibi güzel,tunç kadar sağlam Erkek 2102
Ayyüce Ay gibi aydınlık nurlu ve yüce olan er Erkek 1288
Azer Azerbaycan kelimesinin kökü olan Azer'den.. Erkek 10
Azra 1. Bakire, kızoğlan kız. 2. Ayak değmemiş kum. 3. Delinmemiş inci. 4. Hz. Meryem'e verilen adlardan. 5. Medine şehrinin adların­dan biri. 6. Masal kahramanı "Vamık"'ın sevgilisi. Erkek 14513
Bahar 1. Kışla yaz arasındaki mevsim. 22 Mart'la Haziran arası, ilkyaz. 2. Güzellik, güzel. 3. Sığır gözü, papatya, sığır papatyası, sarı papatya. 4. Put, çelipa, sanem. 5. Atılmış pamuk. 6. Ölçek. 7. Karanfil, tarçın, karabiber gibi kokulu şey. Erkek 3556
Balca Bal damlası, bal gibi Erkek 1686
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2089
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Banu 1. Kadın hatun, hanım. 2. Kraliçe, prenses. 3. Gelin. 4. Şarap ve gül suyu gibi şeylerin şişesi. 5. Yusuf ve Zeliha öyküsünün kadın kahramanı Banu Hanım (Cevheriye Banu). Türk halk şairi. (18641914 Çankırı). Kadiri tarikatı bağlılarından. Erkek 3459
Baran 1. Yağmur. Mevsimi Baran, yağmur mevsimi. Erkek 4461
Baransel (bkz. Baran). Erkek 1295
Barın 1. Bütün, hep. 2. Güç kuvvet. 3. Göğüs. 4. Moğol devrinde Orta Asya'da büyük beyliklerden biri. Erkek 4184
Barış 1. Savaşsızlık durumu. 2. Savaştan sonra silah bırakma, uzlaşma sulh. 3. Dirlik, düzenlik. Erkek 4594
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 979
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Barkın Yolculuk eden, yolcu gezgin. Erkek 5282
Barlas Kahraman, savaşçı. Erkek 12915
Bars l. Kaplana benzeyen yırtıcı hayvan. 2. Arı oğuluİsim olarak kullanılmaz. Barsbay: (elMelikü'1Eşref (Öl. 1438). Mısır Memluklan sultanı. Çerkez hanedanındandır. Erkek 1856
Başak Sağlam, dayanıklı. Erkek 3760
Başar Başarılı ol, işi sonuçlandır. Erkek 1825
Başer (bkz. Başar). Erkek 989
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 53
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 1409
Batıhan (bkz. Batı). Erkek 921
Batıray (bkz. Batır). Erkek 716
Batu Üstün gelen, gücü yeten, galip. Erkek 7009
Batur Kahraman, yiğit, cesur, bahadır. Erkek 2117
Baycan (bkz. Baybaş). Erkek 988
Bayhan Zengin ve güçlü Erkek 889
Baykal Yaban kısrağı. Moğolistandaki büyükgöl Erkek 10
Baysal Dirlik düzenlik içinde, sakin,gürültüsüz. Erkek 10
Bayülken Göğün 16.katında oturan barış tanrısı Erkek 10
Begüm Saygıdeğer kadın, hanımefendi - Hint prenseslerine verilen san Erkek 10
Belin Şaşkınlık, hayret Erkek 10
Bengisu Ebedilik, ölümsüzlük veren su, Abı hayat. Erkek 8602
Bengü Ebedi, sonu olmayan. Erkek 2421
Bengül Üzerinde benekler bulunan gül Erkek 1179
Bensu Su gibi aziz benlik Erkek 3518
Berat ozan 1. Resmi belge, imtiyaz belgesi. 2. Osmanlıda bir kimseye verilen nişan, rütbe veya toprak imtiyazını gösterir belge. Erkek 937
Beray Ay'ın en ışıltılı, en parlak hali Erkek 14731
Berfin 1. Kardan yapılmış. 2. Tertemiz, kar gibi beyaz. Erkek 8539
Beril Arınmış, aklanmış Erkek 10129
Beril Su Beril isminin anlamı :Arınmış, aklanmış
Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Erkek 3186
Berin 1. En yüksek, çok yüce. 2. Soylu. Erkek 5571
Berk 1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak. Erkek 7576
Berkan 1. Şakıma, parıldama. 2. Kıvırcık tüylü kuzu postu kürkü. Erkek 5035
Berkant Güçlü, bozulmaz, yemin. Erkek 7946
Berkay (bkz. Berk). Erkek 7127
Berke 1. Kama. 2. Altınordu hükümdarı. Cengiz Han'ın torunu ve Cuci'nin 3. oğludur. Erkek 16828
Bermal Dağ tepesi, doruk (bkz. Şahika, zirve). Erkek 1574
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 5355
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 10
Berrak 1. Duru, saf, bulanık olmayan, nurlu. 2. Şimşek, parıltı. 3. Kulağa hoş gelen ses. Erkek 3731
Beste 1. Kapalı, bağlı, bitiştirilmiş bağlanmış. 2. Müzikte, şarkının makam ve ahengi. Erkek 3964
Betigün Beti + Yüz (Bet: benizdeki gibi) Gün: Aydınlık, aydınlık yüz Erkek 591
Betil/Betül Temiz, iffetli Erkek 1731
Bike Benzersiz, eşsiz Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2457
Bilge Bilgili, iyi geniş, derin, bilgi sahibi kimse Kadın ve erkek adı olarak kullanılır. Erkek 2818
Bilun Yarım Ay Erkek 3755
Bingül Bin gülün güzelliğinde Erkek 964
Birant 1. Özel, tek yemin. 2. Özelliği olan yemin. Erkek 916
Biricik Tek, bir tane, emsalsiz Erkek 1715
Birsu Özel bir su, biricik su gibi Erkek 2023
Bora Araziden çıkan şiddetli rüzgar. Erkek 3755
Boran Rüzgar, şimşek, gökgürültüsü, sağanak yağmurun birlikte olduğu iklim hadisesi. Boran Hatun: Emevi halifesi Me'mun'un zevcesi. Erkek 5019
Boray kahraman yürekli,cesur, önde gelen örnek insan anlamına geliyor. Erkek 2213
Bucak Genellikle, geniş verimli bakımlı alanlara verilen ad Erkek 567
Buğra 1. Büyük erkek deve, iki hörgüçlü deve. 2. Turna kuşu, turna sürüsünün önünde uçan turna horozu. 3. Harizm hükümdarlarından birinin lakabı. Erkek 9065
Buket Çiçek demeti. Erkek 2843
Bulem Ay Parçası, Ayın 14’ü Gibi Güzel, Ay Yüzlü Erkek 6442
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 59
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3825
Burahan 1. Delil hüccet. 2. Hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan ayıran delil. 3. İlahi aydınlık. Erkek 630
Burcu Güzel koku. Erkek 5079
Burç 1. Süryanice Burgus kelimesinin Arapçalaştınlmış hali. 2. Kalenin köşelerine yapılan daha yüksek ve daha kalın çıkıntı kule. 3. Yuvarlak bina. 4. Güneşin ayrıldığı oniki kısımdan herbiri. 5. Tek hisar. Erkek 758
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3902
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Burçin Dişi geyik. Erkek 5915
Can 1. Can, ruh. Hayat. 2. Güç, kuvvet, hayatiyet, dirilik. 3. Gönül, yakın dost, çok sevilen arkadaş. 4. Mevlevi ve Bektaşi tarikatlarında dervişlerin birbirlerine hitabı. 5. Kişi, fert. 6. Sevgili. Erkek 5003
Canalp Özünde yiğitlik, güçlülük olan kimse. Cana yakın yiğit. Erkek 1014
Canberk Güçlü, sağlam kimse. Erkek 3482
Candaş Dost, yoldaş Erkek 960
Canel İçten uzatılan el, dostluk eli Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1155
Caner Delikanlı, genç, dinamik Can ve er kelimelerinden birleşik isim. Erkek 3211
Cankat Yaşamına can ekle, sevinçle dol Erkek 774
Cankut 1. Kişinin mutluluğu talihi, şansı, uğuru. 2. Mutlu talihli kimse. Erkek 1220
Cansın Canım gibisin, canımsın. Erkek 2893
Cansu 1. Hayat veren su, tazelik. 2. Sevgili, sevimli. Erkek 8576
Ceren Halk ağzında "ceylan" anlamına gelir. Erkek 15792
Çağan Bayram, şenlik. Erkek 4953
Çağdaş Aynı çağda yaşayan, çağa uygun Erkek 1293
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 4884
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Çağla Olgunlaşmamış meyve, bazı meyvelerin olgunlaşmadan, henüz yeşilken yenen hali. Erkek 4043
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 3901
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 10
Çağman Çağın insanı. Erkek 989
Çağrı 1. Çakır gözlü. 2. Mavi hareli göz. Çağrı bey (9901060). Büyük Selçuklu devleti hükümdarı Tuğrul beyin kardeşi. Çağrı bey müslüman olduğunda Davud ismini aldı. Kardeşi Tuğrul ise Muhammed ismini almıştır. Erkek 5348
Çakın Şimşek, parıltı Erkek 720
Çelen Yakışıklı, saçak, akıllı Erkek 10
Çevrim Girdap, sürekli değişim, anafor Erkek 10
Çığır Çığın açtığı iz, yol - Yenilikçilik Erkek 567
Çiçek 1. Bitkilerin üreme unsurlarını ihtiva eden renkli veya beyaz renkte açan, çok defa kokulu, sonradan meyve veya tohum haline gelen kısımları (bkz. Şükûfe). 2. Bitki, çiçek açan bitki. 3. Bazı şeylerin toz haline getirilmiş özü, kükürt çiçeği. 4. Kumaş veya başka şeyler üzerine yapılan renkli veya renksiz süsleme. Erkek 1504
Çiğdem Zambakgillerden, soğanlı otsu, çeşitli renklerde çiçek açan kır bitkisi, mahmur çiçeği. Erkek 3280
Çilay Ayın üzerinde beliren açık renk lekeler. Erkek 890
Çilem öykü Çilem : Çilem öykü
Öykü : Hikaye / Masal
Erkek 1089
Çiler Güzel öten, güzel ötüşlü Erkek 1743
Çisem Çiseleyen yağmur Erkek 5967
Çolpan 1. Çoban yıldızı. 2. Aciz, beceriksiz, zavallı. 3. Zühre, venüs. Erkek 2381
Dalan 1. Biçim, şekil. 2. İnce, narin, zarif. Erkek 818
Dalay Deniz. Erkek 947
Damla 1. Bir sıvıdan ayrılarak düşen parça halinde, küçük miktar, katre. 2. Belli miktarlarda akıtılarak kullanılan ilaç. Erkek 5213
Darcan 1. Aceleci, sıkıntılı. 2. Serçe. Erkek 750
Defne Akdeniz ikliminde yetişen, yapraklan sert ve üst yüzleri parlak açık sarı çiçek ve güzel kokan defnegillerden bir ağaç. Erkek 9135
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 88
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 4337
Demet 1. Bağlanarak, oluşturulan deste. 2. Biçilip bağlanmış ekin. 3. Bir kaynaktan çıkan ışıkların meydana getirdiği ışık destesi, hazne. Erkek 3006
Deniz 1. Büyük su kütlesi. 2. Büyük su kütlesindeki dalgalanma. Erkek 8678
Deren Derleyen, toplayan, ekini biçip toplayan. Erkek 8324
Derin Yüzeyi tabanından uzak olan Erkek 7229
Destan 1. Hikaye, kıssa. 2. Hile, mekr, tenvir. 3. Rüstem'in babasının lakabı. Erkek 2058
Deste 1. Demet, tutam, takım. 2. Kabza, tutacak yer. 3.On yapraklık altın varak defteri. Erkek 835
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 35
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 823
Devrim 1. Hareket halinde bir şeyin bir eğri çizerek dönmesi, devretmesi. 2. Köklü değişiklik, inkılap. 3. Eski olduğu fark edileni yıkıp yerine yeni olduğu farz edileni koymak. 4. İhtilal. Erkek 2188
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3512
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Didem Gözüm. Erkek 3449
Didil 1. Kır hayatını konu edinen yazı veya şiir, aşk hakkında. 2. Küçük ve şairane resim. 3. İçten ve saf aşk. Erkek 554
Dİla naz İçten gönülden seven Erkek 1992
Dilay Gönlü aydınlatan ay. Erkek 4499
Diler İsteyen, dileyen Erkek 569
Dilmen 1. Güzel. 2. Güzel dil bilen, konuşan, söz söyleyen. Erkek 509
Dilşat Gönlü Şen, Yüreği Sevinçli, Gönlü Hoş, Neşeli; Dil ve Şad Anlamlarını İfade Eder. Erkek 878
Dinç Gücü kuvveti yerinde ve sağlıklı. Erkek 668
Doğa Tabiat karşılığı olarak kuraldışı uydurulmuş kelime. Erkek 2488
Doğaç Önceden düşünülüp hazırlanmadan ortaya çıkan düşünce, eylem üreten, kendiliğinden olan Erkek 2662
Doğan Kartalgillerden, alıştırılarak kuş avında kullanılan, yırtıcı bir kuş. Erkek 2772
Doğuş Yaradılış Erkek 2676
Duru Saf, berrak. Erkek 6516
Duyal Duygulu duyarlı çabuk duygulanan Erkek 976
Dünya Yeryüzü Erkek 10
Ebru 1. Kaş. 2. Bulut renginde, buluta benzer, bulut gibi dalgalı, bulutlu. 3. Kağıt üzerine kendine has usulle yapılan, mermer, damarları gibi dalgalı şekilli süsleme. Ciltçilikte ve hüsnü hat'ta kullanılır. Erkek 8285
Ece 1. Baş reis. 2. Kraliçe. 3. Ana. 4. Yaşlı kadın. Erkek 9936
Ecem Kraliçem, benim sultanım Erkek 6308
Eda naz EDALI NAZLI Erkek 1873
Efe 1. Ağabey, büyük kardeş. 2. Yiğit, cesur. 3. Kabadayı. Erkek 9800
Ege 1. Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her halinden sorumlu olan. 2. Yaşça büyük, ulu. 3. Sahip. Erkek 4472
Egemen Hakim, hüküm süren karşılığı olarak kullanılan bu kelime, hem kök, hem de ek olarak yanlıştır. Türkçe'de ne "eğe" kökü, ne de "manmen" şeklinde isim yapım eki vardır. Erkek 5169
Ejder Bir masal yaratığı, korkulan, güçlü Erkek 1974
Ekim 1. Toprağa ürün ekme işi. 2. Yılın onuncu ayı. Erkek 978
Ela Sarıya çalan kestane rengi, göz rengi. Erkek 8538
Elçin Deste / Demet / Bir kerede ele alınabilecek kadar az olan nesne Erkek 5792
Eldemir Demir gibi güçlü el. Erkek 452
Elem Ağrı. Acı. Keder. Sancı. Dert. Gam. Kaygı. Erkek 3645
Elis Güzel kokulu bir çicek. İsim hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olan ziyaretçilerimiz bize uluşabilirler Erkek 5061
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3416
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Elvin Cennet çiceği, Gökkuşağının her bir tayfına verilen isim, Sıcak Erkek 8523
Emre Aşık. Mübtela. Vurgun. Erkek 11142
Ender çok az, çok seyrek, çok az bulunur, pek nadir. Erkek 1922
Ener En yiğit, en kahraman kişi. Erkek 2319
Enginsu Açık deniz. Erkek 481
Eray Erken ay, ilk ay, ayın ilk günlerinde doğan (bkz. İlkay). Erkek 6641
Erberk Şimşek gibi yiğit. Erkek 887
Erbil Erbil :Yürekli, cesur olarak kabullen" anlamında kullanılan bir ad. Erkek 2533
Erçin Merdiven, basamak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2305
Erden Bekaret / İnsan eli değmemiş /Erkenden Erkek 2421
Erem Ulaşmak, kavuşmak için çaba gösteren Erkek 2863
Eren 1. Yetişen, ulaşan, vasıl olan. 2. İyi yetişmiş kişi. 3. Cesur, yiğit adam. 4. Ermiş. 5. Koca, zevc. 6. Kişi, şahıs. Erkek 9316
Erenay (bkz Eren). Erkek 963
Ergin 1. Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş. 2. Haklarını kendi kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan kimse ( bkz. Reşid). Erkek 1444
Erim Sevgi, mutlu haber Erkek 10
Erinç Rahat, dirlik Erkek 10
Ertaç Erkekliği taç gibi taşıyan Erkek 1263
Ertan Dericilerin,, yaprağıyla sahtiyan (deri) boyadıkları bir nevi ağaç. Erkek 3372
Ertem Erdem / Fazilet Erkek 1466
Erten 1. Sabah güneşin doğduğu zaman. 2. Gün. Erkek 1034
Ertürk Yiğit Türk, Kahraman Türk; Türker, Er + Türk Erkek 1095
Esat Çok uğurlu ve mutlu. Erkek 4644
Esen Sağ, salim, sağlıklı Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2106
Eser 1. Nişan, alamet, iz. 2. Etki, tesir. 3. Yok olmuş bir nesneden kalma parça. 4. Bir kişinin ortaya koyduğu mahsul, telif. 5. Hadis, hadis ilmi. 6. İmal, icat. 7. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 6566
Esin 1. Rüzgar, sabah rüzgarı. 2. İlham, çağrışım. Erkek 5929
Eslina Dünyalar güzeli anlamındadır. Erkek
esmira Azeri kökenli bir isim olup, Zümrüt taşı anlamındadır. Erkek 12117
Evgin Telaşlı, aceleci Erkek 753
Gülümser Gülümseyen kişi. Erkek 2342
Kıvanç 1. Sevinç, memnuniyet. 2. Övünen, güvenen, iftihar eden. Erkek 10
Laren İYİ HUYLU TEMİZ DÜRÜST Erkek 4868
Levin Renk, boya Erkek 2792
Meğra Parıldayan Işık Erkek 969
Misra Şiirin bir satırı Erkek 10
Nergiz Çiçek, Bir Süs Bitkisi; Güzelin Gözü, Güzel Gözlü Olan Anlamındadır. Erkek 4667
Nurselin Nur :1. Aydınlık, parıltı, parlaklık, niran. 2. Mekke'deki Hıra dağı. Işığın bir şeye yansımasından meydana gelen parlaklık. Zünnureyn: Hz. Peygamberin 2 kızıyla evlendiği için Hz. Osman'a verilen unvan, onur sahibi. Kur'anı Kerim'in 24. suresinin adı. - Selin :1. Gür akan su. 2. Orta Asya'da yetişen, bodur, sürekli yeşil kalan bitki. Erkek 5622
Nurseza Nura layık , ışığa ve aydınlığa layık. Nur ve seza kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Erkek 1511
Olcan Ay Mutlu, ongun; Rastlantıları düzenlediği ve böylece de insanlara iyi ya da kötü durumlar hazırladığı sanılan şey, şans, talih Erkek 724
ödül Mükafat, Karşılık; Armağan, Hediye; Madalya, Başarı Armağanı Erkek 10
Öznil Nil nehri gibi verimli. Erkek 937
Sadem DURU ,SAF DEMEK Erkek 10860
Sare Sare :Saf, temiz, kalabalık, topluluk anlamları da var(Osmanlıca) Erkek 11146
Su Eda Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Eda isminin anlamı :1. Naz, cilve. 2. Kurum, caka. 3. Alınan şeyi geri ödeme. 4. Bir vazifeyi yerine getirmek.
Erkek 1043
Sude Sürmüş, sürülmüş, ezilmiş Erkek 10186
Tanya Danimarka lisanından alınma. (Ermenice) Erkek 7074
Tuana Cennet bahçesine düşen ilk yağmur damlası Erkek 9831
Tuğsen Baş tacı anlamına gelmektedir. Bu isim hakkında daha fazla bilgi sahibi ziyaretçilerimiz bize ulaşabilirler. Erkek 2369
Yiğit mert 1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan. Erkek 1190
Yusuf Emir 1. Hz. Ya'kub (a.s.)'un oğlu olan peygamber Hz. Yusuf. 2. İbranice; inleyen, ah eden, inilti. Erkek 4163