Bebek isimleri
www.bebekisimleri.gen.tr
bebek isimleri
Erkek isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Kız isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Otomatik Ara :
rastgele isim arama
22.500 adet bebek isimlerine sitemizden ulaşabilirsiniz
Ana Sayfa Erkek isimleri Kız isimleri En güzel bebek isimleri En güzel erkek isimleri En güzel kız isimleri Alevi isimleri İsim aramaBebek isminin önemi
Kur-an'da geçen bebek isimleri
Allah'ın 99 ismi
Bebek ismi nasıl konulur
Bebeğin kulağına ismin okunması
Bebeklere isim neden verilir
İsim ne zaman konulmalıdır ?
Bebek isminin önemi
Bebeğin nüfusa kayıt ettirilmesi


Modern isimler

Web sitemizde modern isimlere ulaşabilirsiniz, bebeğiniz için en güzel isimleri seçerek, karar vermenize yardımcı olabiliriz.

İsim Anlamı Cinsiyet Puan
ranya ince bakış Erkek 12548
Açangül (bkz. Gül). Erkek 1852
Açelya Kokusuz, fundagillerden çeşitli renklerde çiçek­ler açan bir bitki. Erkek 7514
Açılay Ayın dolunay halinde olmaya başlaması Erkek 3223
Ada Dört Tarafı Sularla Çevrili Kara Parçası Erkek 7178
Adal "Adın yayılsın, ün kazan" manasında. Erkek 7551
adelina 1.hanım hanımcık. 2.çok güzel ve merhametli olan Erkek 11425
Afet 1. Büyük felaket, bela, musibet. 2. Çok güzel kadın, dil­ber Erkek 2371
Afife (bkz. Afif). IV. Mehmed'in hanımı. Erkek 2599
Afitap Güneş / Çok güzel Erkek 2777
Ağça Temiz, saf Erkek 10
Ahenk 1. Uygun, uyum düzen, armoni. 2. Renkler arasında uygunluk. Sesler arasında uygunluk, düzen, makam. 3. Çalgılı eğlenceSaz takımınca icra edilen beste. 4. Kasıt, niyet. Erkek 2143
Ahsen Daha güzel, çok gü­zel, en güzel. Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Ahseni takvim: En gü­zel şekil. Kur'anı Kerim'in Tin sure­sinin 3. ayetinde insanın ahseni tak­vim üzere yaratıldığı beyan buyurulmaktadır. Ahsen kelimesi, Kur'an'da 16 yerde zikredilmiştir Erkek 13642
Ahu 1. Ceylan, karaca, gazal. 2. Güzel, ince alımlı kadın. 3. Gözleri ceylan gözüne benzeyen ka­dın. 4. Kardeş, dost Erkek 3827
Ahu Naz Nazlı güzel,nazenin. Erkek 2259
Ahucan Çok güzel dost. Erkek 1975
Ahueda Nazlı güzel. Erkek 1977
Ahuela Çok güzel gözlü. Erkek 3090
Ahugül Çok güzel. Erkek 1789
Ahugüzar Becerikli güzel. Erkek 1746
Ahunur Göz kamaştıran güzelliğe sahip olan. Erkek 2382
Ahuse Coşkulu güzellik Erkek 3510
Ahuşen Güzel ve neşeli. Erkek 1712
Ajda 1. Filiz sürgün. 2. Çentik çentik olan şey Erkek 3681
Ajlan Hızlı, çabuk, telaşlı Erkek 6007
Akasya Küçük sıra yapraklı, gölgeli küçük cinsleri süs için yetiştirilen baklagillerden bir ağaç. Salkım ağacı da denir. Erkek 3256
Akel 1. Doğru, dürüst iş­ler yapan kimse. Dürüst, güvenilir er­kek. Erkek 2786
Akgün Mutlu, sevinçli gün. Erkek 1713
Aksevil (bkz. Sevil). Erkek 1318
Aksu 1. Temiz, pırıl pı­rıl su gibi. 2. Nehir Erkek 1866
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 10
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 10
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 2386
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 10
Ala Ela karışık renkli, alaca; Benekli; Tam olgunlaşmamış, yarı olmuş Erkek 3378
Alagül Çok renkli gül. Erkek 2851
Alçiçek Kırmızı çiçek. Erkek 1491
Alçin Kırmızı renkli küçük bir kuş türü Erkek 3971
Aleda Nazlı, kaprisli Erkek 5423
Alev 1. Ateşten ve yanı­cı cisimlerden çıkan parlak, çeşitli şe­killere giren gazlardan meydana gelen şeffaf dil, yalım. 2. Aşk ateşi, sevda. 3. Alımlı, cazibeli kadın. Erkek 3296
Aleyna Esenlik ve güzelliklere sahip, esenlik içinde olan Erkek 14960
Algül Kırmızı gül. Erkek 1989
Alım Gözü gönlü çeken nitelik, çekicilik, gönül çelen güzellik, albeni Erkek 12
Alkan Kırmızı kan. Alkan bey: Türk denizci. Selçuklula­rın egemenliğindeki İznik'te Ebu'lKasım'ın donanma komutanı. Erkek 3167
Alkım Gökkuşağı. Al­kım (Uluğ Bahadır) Türk Arkeolog. Erkek 8617
Alkın 1. Sevdalı, aşık, vurgun. 2. El çırpma, övme. Erkek 6957
Alkız Kırmızı yanaklı,sağlıklı kız. Erkek 1933
Almila Elma gibi kırmızı yanaklı güzel Erkek 10900
Almina Al elma Erkek 12495
Almira Pınar Almira isminin anlamı :ay tutulması sırasında ayın çevresinde görünen kızıllık

Pınar isminin anlamı :Yerden kaynayıp çıkan su, kaynak, çeşme. Bir suyun çıktığı yer, su başı. Kaynak suyunun devamlı aktığı yer
Erkek 2620
Alp Emre Alp isminin anlamı :1. Eski Türklerde kahraman, yiğit, cesur, bahadır, pehli­van. 2. Seyfi kola mensup, savaşçı, fütüvvct ehli. Alperen, Alpgazi. Bu isim İslam'dan sonra da Türkler ara­sında kullanılmaya devam etti

Emre isminin anlamı :Aşık. Mübtela. Vurgun
Erkek 1903
Alpay Cesur, yiğit kimse. Erkek 6229
Alper (bkz. Alp). Erkek 6254
Alpike Kahraman kraliçe Erkek 2704
Altan 1. Sabahın güneş doğarkenki zamanı. 2. Hakanlara ve­rilen unvan, sultan, padişah. Erkek 7708
Alya 1. Yüksek yer, yük­seklik. 2. Gök, sema. Erkek 28379
Amine Gönlü emin, kal­binde korku olmayan Peygamber'in (s.a.s) annesinin adı. (bkz. Emine). Erkek 6015
Andaç Bir kimseyi hatırlamak için saklanan şey, hatıra Erkek 4054
Andaç Armağan,hediye Erkek 10
Anıl 1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan. Erkek 11753
Anıl Berk Anıl isminin anlamı :1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan

Berk isminin anlamı :1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak.
Erkek 2699
Anka Kaf Dağı'nda bulunduğu söylenen masal kuşu Erkek 6197
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 7726
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 10
Aras Sahip çıkılan buluntu, Doğu anadoluda bir ırmağın adı Erkek 43149
Aras ege ArasKalın Yün, At kılı anlamında (Aras nehri)
Mert1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan.
Erkek 3951
Arcan Saf,temiz Erkek 3758
Arda 1. Eskiden bazı ça­vuşların elde tuttukları uzun değnek. 2. İşaret için dikilen değnek3. Çık­rıkçı kalemi. 4. Sonra gelen. Erkek 12541
Arel Temiz, dürüst kimse. Erkek 46613
Argün Temiz, aydınlık gün. Erkek 10
Arıkan Temiz soy. Erkek 2526
Arın 1. Temiz, arı, saf. 2. Alın. 3. Yüz, cephe. Dağların, tepele­rin yüzü. Erkek 15337
Arkan 1. Temiz, ari kan­dan gelen. 2. Üstün galip. Arkan (Seyfı) Türk mimar (19031966). Erkek 2023
Arkın Yavaş, ağır, sa­kin, gelecek yıl. Erkek 3581
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 2663
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 10
Arman 1. Hasret, özle­me. 2. Zahmet, sıkıntı. 3. Teessüf. 4. Pişmanlık. Erkek 4667
Armina Emine, korkusuz, yürekli Erkek 4331
Arnisa Çok namuslu kadın Erkek 3020
Arsen Erkek 6257
Arsu Su kadar berrak Erkek 2972
Arsun Yüreğindeki temizliği yansıtan Erkek 3266
Artaç Taç Utanma duygusunu baş tacı eden Erkek 1455
Artun Gururlu, kendine güveni olan, vakur. Erkek 3969
Aryan Operada sanatçının orkestra eşliğinde söylediği uzun şarkı Erkek 5865
Arzela Kendi kendine olan dağ çiçegi Erkek 6331
Arzu 1. İstek, bahşiş. 2. Emel, heves, meyl. 3. Özlemek, müş­tak olmak. "Arzum" olarak da kulla­nılır. Meşhur halk hikayelerinde Kamber'in sevgilisi. Erkek 4944
Arzu Naz Naz yapan,nazenin. Erkek 2223
Arzucan Candan isteyen. Erkek 1798
Arzugül İstenilen,beğenilen gül. Erkek 1586
Arzuman (bkz. Arzu). Erkek 2418
Asalbike Gerçek hanım, gerçek güzel Erkek 1689
Asel Bal, Cennetteki dört sudan biri Erkek 11034
Asena Dişi kurt, güzel kız Erkek 3926
Asi İsyan Eden, İsyankar;
Haydut, Bozguncu, Şaki;
Söz Dinlemeyen, İtaat Etmeyen (Tıpkı “Âsiye” ismi gibi bu isim de Hz. Muhammed tarafından değiştirilmiştir;
Hz. Muhammed, “Âsi” isimli bir sahabiye “Muti/Mûti” (İtaat Eden, İtaatkar, Uysal) ismini takmıştır.)
Erkek 8725
Aslı 1. Asıl, tek, dip, kü­tük, temel, esas, kaide, kural, hakikat. 2. Soy, sop, nesep. 3. Bir şeyin belli başlı kısmı, başlangıç, baş yer, sıhhat. 4. Hakiki, esaslı, halis, safi. 5. Esasen, zaten, başlıca, en ziyade, hakikaten. Erkek 10790
Aslıcan Özü can gibi sevgili Erkek 2537
Aslıhan Han soyundan gelen. Erkek 10
Aslım Özü geçmişe ait Erkek 3619
Aslınaz Nazlı olması geçmişinden gelen. Erkek 2387
Aslınur Nur saçan bir geçmişi olan. Erkek 4018
Aslısu Geçmişi su gibi berrak ve temiz Erkek 2560
Asrın Çağdaş, bu çağa ait olan, çağa uygun olan Erkek 6416
Asu 1.Afacan 2. Isyan eden Erkek 3664
Asutay Hırçın tay. Erkek 2491
Asya Dünyadaki kıtala­rın en büyüğü. Erkek 11626
Ata 1. Baba. 2. Soyun geçmişte yaşamış ferdi. 3. Vermiş, veriş. Bağışlama, ihsan. 4. Yesevi ta­rikatında mürşid. Ata b. Ebi Rabah: Fıkıh alimi (Mekke 733). Ebu Meysere b. Ebu Hüseyin elFikri'nin azatlı kölesiydi. Birçok hadis rivayet etmiştir. Erkek 6812
Atacan (bkz. Ata). Erkek 2844
Atakan 1. Düşünmek­sizin her işe sokulan adam. 2. İleri atı­lan. Erkek 5786
Atalay (bkz. "Ata"). Ünlü, namlı, şöhretli. Atalay Mah­mut, Türk güreşçi. Balkan, Avrupa, Dünya ve Meksika Olimpiyatları şampiyonu oldu (1968). Erkek 4570
Ataman (bkz. "Ata"). 1. Ata kişi, başkan, önder. 2. Don ka­zaklarının önderlerine verilen ad. Erkek 3054
Atay Bilinen, tanınmış. Erkek 6434
Ateş Yanıcı maddelerin yanmasıyla ısı ve ışığın ortaya çıkması Erkek 4477
Atıl Girişken ol, ilerle­mek için çaba göster. Erkek 1653
Atılgan 1. Karşısına çıkabilecek engellerden ve tehlikeler­den korkmadan her zaman ileriye atı­lan. 2. Karşı çıkan, çekinmesi olma­yan, cüretkar. 3. Hevesli. Erkek 1577
Atınç Atılgan / Atak Erkek 1789
Aybar 1. Gösterişli, hey­betli, görkemli. 2. Korku veren. Erkek 2710
Ayben Ay benizli. Erkek 4891
Ayberk 1. Sağlam ay, sağlam kişilik. 2. Şimşek, ay'ın şim­şek gibi parlaklığı. 3. Yaprak, ay yap­rağı. Erkek 5146
Aybüke Eski Türk kadın isimlerinden Erkek 7656
Ayca Ay gibi güzel, ışıklı, parlak. Erkek 8810
Ayça 1. Ayın yeni doğ­duğu günlerdeki şekli, yeni ay, hilal. 2. Cami kubbelerine ve minare külah­larına konulan hilal şeklindeki süs. 3. Ay kadar güzel, aydınlık. Erkek 185
Ayçin Ayçın, ay gibi, aya benzer Erkek 6766
Ayda Dere kıyılarında yetişen bir bitki - Parmakları, endamı güzel kadın Erkek 15892
Aydil Güzel, parlak, aydınlık gönül Erkek 2615
Aygen 1. Dost, arkadaş. 2. Sevgili, yar. 3. Temiz yaratılıştı. Erkek 3074
Aykan Soylu, asil, te­miz kişi. Erkek 4943
Aylis cennette bi bahçe. Ay parçası, ışıltısı Erkek 12922
Ayperen Yiğit, bahadır Erkek 2127
Aysen Ay gibi güzel. Parlak ve nurlu. Erkek 2051
Ayşan Ay gibi şanlı, gör­kemli, parlak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 17
Aytaç Başa takılan ay şeklinde taç. Erkek 5034
Aytek Ay gibi (Eski Türkçede tek/teg olarak kullanılmış­tır). Erkek 2472
Aytunç Ay gibi güzel,tunç kadar sağlam Erkek 5878
Ayyüce Ay gibi aydınlık nurlu ve yüce olan er Erkek 2887
Azer Azerbaycan kelimesinin kökü olan Azer'den.. Erkek 10
Azra 1. Bakire, kızoğlan kız. 2. Ayak değmemiş kum. 3. Delinmemiş inci. 4. Hz. Meryem'e verilen adlardan. 5. Medine şehrinin adların­dan biri. 6. Masal kahramanı "Vamık"'ın sevgilisi. Erkek 19071
Bahar 1. Kışla yaz arasındaki mevsim. 22 Mart'la Haziran arası, ilkyaz. 2. Güzellik, güzel. 3. Sığır gözü, papatya, sığır papatyası, sarı papatya. 4. Put, çelipa, sanem. 5. Atılmış pamuk. 6. Ölçek. 7. Karanfil, tarçın, karabiber gibi kokulu şey. Erkek 5670
Balca Bal damlası, bal gibi Erkek 3813
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3795
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Banu 1. Kadın hatun, hanım. 2. Kraliçe, prenses. 3. Gelin. 4. Şarap ve gül suyu gibi şeylerin şişesi. 5. Yusuf ve Zeliha öyküsünün kadın kahramanı Banu Hanım (Cevheriye Banu). Türk halk şairi. (18641914 Çankırı). Kadiri tarikatı bağlılarından. Erkek 5316
Baran 1. Yağmur. Mevsimi Baran, yağmur mevsimi. Erkek 6728
Baransel (bkz. Baran). Erkek 2646
Barın 1. Bütün, hep. 2. Güç kuvvet. 3. Göğüs. 4. Moğol devrinde Orta Asya'da büyük beyliklerden biri. Erkek 7215
Barış 1. Savaşsızlık durumu. 2. Savaştan sonra silah bırakma, uzlaşma sulh. 3. Dirlik, düzenlik. Erkek 6707
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2256
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Barkın Yolculuk eden, yolcu gezgin. Erkek 7959
Barlas Kahraman, savaşçı. Erkek 17553
Bars l. Kaplana benzeyen yırtıcı hayvan. 2. Arı oğuluİsim olarak kullanılmaz. Barsbay: (elMelikü'1Eşref (Öl. 1438). Mısır Memluklan sultanı. Çerkez hanedanındandır. Erkek 3426
Başak Sağlam, dayanıklı. Erkek 5607
Başar Başarılı ol, işi sonuçlandır. Erkek 3398
Başer (bkz. Başar). Erkek 2294
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 1377
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 1409
Batıhan (bkz. Batı). Erkek 2082
Batıray (bkz. Batır). Erkek 1834
Batu Üstün gelen, gücü yeten, galip. Erkek 9462
Batur Kahraman, yiğit, cesur, bahadır. Erkek 3718
Baycan (bkz. Baybaş). Erkek 2237
Bayhan Zengin ve güçlü Erkek 2519
Baykal Yaban kısrağı. Moğolistandaki büyükgöl Erkek 10
Baysal Dirlik düzenlik içinde, sakin,gürültüsüz. Erkek 10
Bayülken Göğün 16.katında oturan barış tanrısı Erkek 10
Begüm Saygıdeğer kadın, hanımefendi - Hint prenseslerine verilen san Erkek 10
Belin Şaşkınlık, hayret Erkek 10
Bengisu Ebedilik, ölümsüzlük veren su, Abı hayat. Erkek 12021
Bengü Ebedi, sonu olmayan. Erkek 4049
Bengül Üzerinde benekler bulunan gül Erkek 2531
Bensu Su gibi aziz benlik Erkek 5764
Berat ozan 1. Resmi belge, imtiyaz belgesi. 2. Osmanlıda bir kimseye verilen nişan, rütbe veya toprak imtiyazını gösterir belge. Erkek 2073
Beray Ay'ın en ışıltılı, en parlak hali Erkek 18789
Berfin 1. Kardan yapılmış. 2. Tertemiz, kar gibi beyaz. Erkek 11572
Beril Arınmış, aklanmış Erkek 12926
Beril Su Beril isminin anlamı :Arınmış, aklanmış
Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Erkek 6163
Berin 1. En yüksek, çok yüce. 2. Soylu. Erkek 8253
Berk 1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak. Erkek 9836
Berkan 1. Şakıma, parıldama. 2. Kıvırcık tüylü kuzu postu kürkü. Erkek 7203
Berkant Güçlü, bozulmaz, yemin. Erkek 10682
Berkay (bkz. Berk). Erkek 9580
Berke 1. Kama. 2. Altınordu hükümdarı. Cengiz Han'ın torunu ve Cuci'nin 3. oğludur. Erkek 20403
Bermal Dağ tepesi, doruk (bkz. Şahika, zirve). Erkek 3370
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 7750
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 10
Berrak 1. Duru, saf, bulanık olmayan, nurlu. 2. Şimşek, parıltı. 3. Kulağa hoş gelen ses. Erkek 5508
Beste 1. Kapalı, bağlı, bitiştirilmiş bağlanmış. 2. Müzikte, şarkının makam ve ahengi. Erkek 5895
Betigün Beti + Yüz (Bet: benizdeki gibi) Gün: Aydınlık, aydınlık yüz Erkek 1553
Betil/Betül Temiz, iffetli Erkek 3079
Bike Benzersiz, eşsiz Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2457
Bilge Bilgili, iyi geniş, derin, bilgi sahibi kimse Kadın ve erkek adı olarak kullanılır. Erkek 4664
Bilun Yarım Ay Erkek 6318
Bingül Bin gülün güzelliğinde Erkek 2240
Birant 1. Özel, tek yemin. 2. Özelliği olan yemin. Erkek 2430
Biricik Tek, bir tane, emsalsiz Erkek 3083
Birsu Özel bir su, biricik su gibi Erkek 3560
Bora Araziden çıkan şiddetli rüzgar. Erkek 5791
Boran Rüzgar, şimşek, gökgürültüsü, sağanak yağmurun birlikte olduğu iklim hadisesi. Boran Hatun: Emevi halifesi Me'mun'un zevcesi. Erkek 7259
Boray kahraman yürekli,cesur, önde gelen örnek insan anlamına geliyor. Erkek 4204
Bucak Genellikle, geniş verimli bakımlı alanlara verilen ad Erkek 1729
Buğra 1. Büyük erkek deve, iki hörgüçlü deve. 2. Turna kuşu, turna sürüsünün önünde uçan turna horozu. 3. Harizm hükümdarlarından birinin lakabı. Erkek 11834
Buket Çiçek demeti. Erkek 4579
Bulem Ay Parçası, Ayın 14’ü Gibi Güzel, Ay Yüzlü Erkek 10110
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1758
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3825
Burahan 1. Delil hüccet. 2. Hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan ayıran delil. 3. İlahi aydınlık. Erkek 1572
Burcu Güzel koku. Erkek 7165
Burç 1. Süryanice Burgus kelimesinin Arapçalaştınlmış hali. 2. Kalenin köşelerine yapılan daha yüksek ve daha kalın çıkıntı kule. 3. Yuvarlak bina. 4. Güneşin ayrıldığı oniki kısımdan herbiri. 5. Tek hisar. Erkek 2002
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 5752
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Burçin Dişi geyik. Erkek 8357
Can 1. Can, ruh. Hayat. 2. Güç, kuvvet, hayatiyet, dirilik. 3. Gönül, yakın dost, çok sevilen arkadaş. 4. Mevlevi ve Bektaşi tarikatlarında dervişlerin birbirlerine hitabı. 5. Kişi, fert. 6. Sevgili. Erkek 7381
Canalp Özünde yiğitlik, güçlülük olan kimse. Cana yakın yiğit. Erkek 2296
Canberk Güçlü, sağlam kimse. Erkek 5357
Candaş Dost, yoldaş Erkek 2313
Canel İçten uzatılan el, dostluk eli Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2459
Caner Delikanlı, genç, dinamik Can ve er kelimelerinden birleşik isim. Erkek 5008
Cankat Yaşamına can ekle, sevinçle dol Erkek 1816
Cankut 1. Kişinin mutluluğu talihi, şansı, uğuru. 2. Mutlu talihli kimse. Erkek 2542
Cansın Canım gibisin, canımsın. Erkek 4509
Cansu 1. Hayat veren su, tazelik. 2. Sevgili, sevimli. Erkek 11714
Ceren Halk ağzında "ceylan" anlamına gelir. Erkek 19813
Çağan Bayram, şenlik. Erkek 7371
Çağdaş Aynı çağda yaşayan, çağa uygun Erkek 2764
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 7264
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Çağla Olgunlaşmamış meyve, bazı meyvelerin olgunlaşmadan, henüz yeşilken yenen hali. Erkek 6118
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 5665
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 10
Çağman Çağın insanı. Erkek 2287
Çağrı 1. Çakır gözlü. 2. Mavi hareli göz. Çağrı bey (9901060). Büyük Selçuklu devleti hükümdarı Tuğrul beyin kardeşi. Çağrı bey müslüman olduğunda Davud ismini aldı. Kardeşi Tuğrul ise Muhammed ismini almıştır. Erkek 7118
Çakın Şimşek, parıltı Erkek 1874
Çelen Yakışıklı, saçak, akıllı Erkek 10
Çevrim Girdap, sürekli değişim, anafor Erkek 10
Çığır Çığın açtığı iz, yol - Yenilikçilik Erkek 1764
Çiçek 1. Bitkilerin üreme unsurlarını ihtiva eden renkli veya beyaz renkte açan, çok defa kokulu, sonradan meyve veya tohum haline gelen kısımları (bkz. Şükûfe). 2. Bitki, çiçek açan bitki. 3. Bazı şeylerin toz haline getirilmiş özü, kükürt çiçeği. 4. Kumaş veya başka şeyler üzerine yapılan renkli veya renksiz süsleme. Erkek 2689
Çiğdem Zambakgillerden, soğanlı otsu, çeşitli renklerde çiçek açan kır bitkisi, mahmur çiçeği. Erkek 5209
Çilay Ayın üzerinde beliren açık renk lekeler. Erkek 2332
Çilem öykü Çilem : Çilem öykü
Öykü : Hikaye / Masal
Erkek 2259
Çiler Güzel öten, güzel ötüşlü Erkek 3254
Çisem Çiseleyen yağmur Erkek 8229
Çolpan 1. Çoban yıldızı. 2. Aciz, beceriksiz, zavallı. 3. Zühre, venüs. Erkek 4298
Dalan 1. Biçim, şekil. 2. İnce, narin, zarif. Erkek 2112
Dalay Deniz. Erkek 2090
Damla 1. Bir sıvıdan ayrılarak düşen parça halinde, küçük miktar, katre. 2. Belli miktarlarda akıtılarak kullanılan ilaç. Erkek 7504
Darcan 1. Aceleci, sıkıntılı. 2. Serçe. Erkek 1960
Defne Akdeniz ikliminde yetişen, yapraklan sert ve üst yüzleri parlak açık sarı çiçek ve güzel kokan defnegillerden bir ağaç. Erkek 12342
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2619
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 4337
Demet 1. Bağlanarak, oluşturulan deste. 2. Biçilip bağlanmış ekin. 3. Bir kaynaktan çıkan ışıkların meydana getirdiği ışık destesi, hazne. Erkek 4531
Deniz 1. Büyük su kütlesi. 2. Büyük su kütlesindeki dalgalanma. Erkek 12300
Deren Derleyen, toplayan, ekini biçip toplayan. Erkek 12142
Derin Yüzeyi tabanından uzak olan Erkek 9863
Destan 1. Hikaye, kıssa. 2. Hile, mekr, tenvir. 3. Rüstem'in babasının lakabı. Erkek 3816
Deste 1. Demet, tutam, takım. 2. Kabza, tutacak yer. 3.On yapraklık altın varak defteri. Erkek 1834
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 1298
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 823
Devrim 1. Hareket halinde bir şeyin bir eğri çizerek dönmesi, devretmesi. 2. Köklü değişiklik, inkılap. 3. Eski olduğu fark edileni yıkıp yerine yeni olduğu farz edileni koymak. 4. İhtilal. Erkek 3667
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 5390
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Didem Gözüm. Erkek 5237
Didil 1. Kır hayatını konu edinen yazı veya şiir, aşk hakkında. 2. Küçük ve şairane resim. 3. İçten ve saf aşk. Erkek 1599
Dİla naz İçten gönülden seven Erkek 4034
Dilay Gönlü aydınlatan ay. Erkek 6558
Diler İsteyen, dileyen Erkek 1784
Dilmen 1. Güzel. 2. Güzel dil bilen, konuşan, söz söyleyen. Erkek 1481
Dilşat Gönlü Şen, Yüreği Sevinçli, Gönlü Hoş, Neşeli; Dil ve Şad Anlamlarını İfade Eder. Erkek 2180
Dinç Gücü kuvveti yerinde ve sağlıklı. Erkek 1759
Doğa Tabiat karşılığı olarak kuraldışı uydurulmuş kelime. Erkek 4376
Doğaç Önceden düşünülüp hazırlanmadan ortaya çıkan düşünce, eylem üreten, kendiliğinden olan Erkek 4794
Doğan Kartalgillerden, alıştırılarak kuş avında kullanılan, yırtıcı bir kuş. Erkek 4601
Doğuş Yaradılış Erkek 4409
Duru Saf, berrak. Erkek 9301
Duyal Duygulu duyarlı çabuk duygulanan Erkek 2356
Dünya Yeryüzü Erkek 10
Ebru 1. Kaş. 2. Bulut renginde, buluta benzer, bulut gibi dalgalı, bulutlu. 3. Kağıt üzerine kendine has usulle yapılan, mermer, damarları gibi dalgalı şekilli süsleme. Ciltçilikte ve hüsnü hat'ta kullanılır. Erkek 10670
Ece 1. Baş reis. 2. Kraliçe. 3. Ana. 4. Yaşlı kadın. Erkek 13500
Ecem Kraliçem, benim sultanım Erkek 8712
Eda naz EDALI NAZLI Erkek 3972
Efe 1. Ağabey, büyük kardeş. 2. Yiğit, cesur. 3. Kabadayı. Erkek 12668
Ege 1. Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her halinden sorumlu olan. 2. Yaşça büyük, ulu. 3. Sahip. Erkek 7069
Egemen Hakim, hüküm süren karşılığı olarak kullanılan bu kelime, hem kök, hem de ek olarak yanlıştır. Türkçe'de ne "eğe" kökü, ne de "manmen" şeklinde isim yapım eki vardır. Erkek 7053
Ejder Bir masal yaratığı, korkulan, güçlü Erkek 3745
Ekim 1. Toprağa ürün ekme işi. 2. Yılın onuncu ayı. Erkek 2387
Ela Sarıya çalan kestane rengi, göz rengi. Erkek 11620
Elçin Deste / Demet / Bir kerede ele alınabilecek kadar az olan nesne Erkek 8233
Eldemir Demir gibi güçlü el. Erkek 1448
Elem Ağrı. Acı. Keder. Sancı. Dert. Gam. Kaygı. Erkek 5884
Elis Güzel kokulu bir çicek. İsim hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olan ziyaretçilerimiz bize uluşabilirler Erkek 7854
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 5421
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Elvin Cennet çiceği, Gökkuşağının her bir tayfına verilen isim, Sıcak Erkek 12254
Emre Aşık. Mübtela. Vurgun. Erkek 14183
Ender çok az, çok seyrek, çok az bulunur, pek nadir. Erkek 3395
Ener En yiğit, en kahraman kişi. Erkek 4711
Enginsu Açık deniz. Erkek 1433
Eray Erken ay, ilk ay, ayın ilk günlerinde doğan (bkz. İlkay). Erkek 8836
Erberk Şimşek gibi yiğit. Erkek 2031
Erbil Erbil :Yürekli, cesur olarak kabullen" anlamında kullanılan bir ad. Erkek 4384
Erçin Merdiven, basamak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 4034
Erden Bekaret / İnsan eli değmemiş /Erkenden Erkek 4593
Erem Ulaşmak, kavuşmak için çaba gösteren Erkek 4700
Eren 1. Yetişen, ulaşan, vasıl olan. 2. İyi yetişmiş kişi. 3. Cesur, yiğit adam. 4. Ermiş. 5. Koca, zevc. 6. Kişi, şahıs. Erkek 12282
Erenay (bkz Eren). Erkek 2277
Ergin 1. Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş. 2. Haklarını kendi kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan kimse ( bkz. Reşid). Erkek 2676
Erim Sevgi, mutlu haber Erkek 10
Erinç Rahat, dirlik Erkek 10
Ertaç Erkekliği taç gibi taşıyan Erkek 2817
Ertan Dericilerin,, yaprağıyla sahtiyan (deri) boyadıkları bir nevi ağaç. Erkek 4980
Ertem Erdem / Fazilet Erkek 3077
Erten 1. Sabah güneşin doğduğu zaman. 2. Gün. Erkek 2220
Ertürk Yiğit Türk, Kahraman Türk; Türker, Er + Türk Erkek 2415
Esat Çok uğurlu ve mutlu. Erkek 7023
Esen Sağ, salim, sağlıklı Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3760
Eser 1. Nişan, alamet, iz. 2. Etki, tesir. 3. Yok olmuş bir nesneden kalma parça. 4. Bir kişinin ortaya koyduğu mahsul, telif. 5. Hadis, hadis ilmi. 6. İmal, icat. 7. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 8642
Esin 1. Rüzgar, sabah rüzgarı. 2. İlham, çağrışım. Erkek 8496
Eslina Dünyalar güzeli anlamındadır. Erkek
esmira Azeri kökenli bir isim olup, Zümrüt taşı anlamındadır. Erkek 33576
Evgin Telaşlı, aceleci Erkek 1956
Gülümser Gülümseyen kişi. Erkek 3817
Kıvanç 1. Sevinç, memnuniyet. 2. Övünen, güvenen, iftihar eden. Erkek 10
Laren İYİ HUYLU TEMİZ DÜRÜST Erkek 13476
Levin Renk, boya Erkek 5552
Meğra Parıldayan Işık Erkek 2060
Misra Şiirin bir satırı Erkek 10
Nergiz Çiçek, Bir Süs Bitkisi; Güzelin Gözü, Güzel Gözlü Olan Anlamındadır. Erkek 7720
Nurselin Nur :1. Aydınlık, parıltı, parlaklık, niran. 2. Mekke'deki Hıra dağı. Işığın bir şeye yansımasından meydana gelen parlaklık. Zünnureyn: Hz. Peygamberin 2 kızıyla evlendiği için Hz. Osman'a verilen unvan, onur sahibi. Kur'anı Kerim'in 24. suresinin adı. - Selin :1. Gür akan su. 2. Orta Asya'da yetişen, bodur, sürekli yeşil kalan bitki. Erkek 12018
Nurseza Nura layık , ışığa ve aydınlığa layık. Nur ve seza kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Erkek 2972
Olcan Ay Mutlu, ongun; Rastlantıları düzenlediği ve böylece de insanlara iyi ya da kötü durumlar hazırladığı sanılan şey, şans, talih Erkek 1900
ödül Mükafat, Karşılık; Armağan, Hediye; Madalya, Başarı Armağanı Erkek 10
Öznil Nil nehri gibi verimli. Erkek 2368
Sadem DURU ,SAF DEMEK Erkek 23573
Sare Sare :Saf, temiz, kalabalık, topluluk anlamları da var(Osmanlıca) Erkek 15891
Su Eda Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Eda isminin anlamı :1. Naz, cilve. 2. Kurum, caka. 3. Alınan şeyi geri ödeme. 4. Bir vazifeyi yerine getirmek.
Erkek 2483
Sude Sürmüş, sürülmüş, ezilmiş Erkek 14463
Tanya Danimarka lisanından alınma. (Ermenice) Erkek 12567
Tuana Cennet bahçesine düşen ilk yağmur damlası Erkek 13707
Tuğsen Baş tacı anlamına gelmektedir. Bu isim hakkında daha fazla bilgi sahibi ziyaretçilerimiz bize ulaşabilirler. Erkek 4158
Yiğit mert 1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan. Erkek 2833
Yusuf Emir 1. Hz. Ya'kub (a.s.)'un oğlu olan peygamber Hz. Yusuf. 2. İbranice; inleyen, ah eden, inilti. Erkek 8229