Bebek isimleri
www.bebekisimleri.gen.tr
bebek isimleri
Erkek isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Kız isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Otomatik Ara :
rastgele isim arama
22.500 adet bebek isimlerine sitemizden ulaşabilirsiniz
Ana Sayfa Erkek isimleri Kız isimleri En güzel bebek isimleri En güzel erkek isimleri En güzel kız isimleri Alevi isimleri İsim aramaBebek isminin önemi
Kur-an'da geçen bebek isimleri
Allah'ın 99 ismi
Bebek ismi nasıl konulur
Bebeğin kulağına ismin okunması
Bebeklere isim neden verilir
İsim ne zaman konulmalıdır ?
Bebek isminin önemi
Bebeğin nüfusa kayıt ettirilmesi


Modern isimler

Web sitemizde modern isimlere ulaşabilirsiniz, bebeğiniz için en güzel isimleri seçerek, karar vermenize yardımcı olabiliriz.

İsim Anlamı Cinsiyet Puan
ranya ince bakış Erkek 4563
Açangül (bkz. Gül). Erkek 604
Açelya Kokusuz, fundagillerden çeşitli renklerde çiçek­ler açan bir bitki. Erkek 4546
Açılay Ayın dolunay halinde olmaya başlaması Erkek 1300
Ada Dört Tarafı Sularla Çevrili Kara Parçası Erkek 4045
Adal "Adın yayılsın, ün kazan" manasında. Erkek 2672
adelina 1.hanım hanımcık. 2.çok güzel ve merhametli olan Erkek 4015
Afet 1. Büyük felaket, bela, musibet. 2. Çok güzel kadın, dil­ber Erkek 885
Afife (bkz. Afif). IV. Mehmed'in hanımı. Erkek 1002
Afitap Güneş / Çok güzel Erkek 975
Ağça Temiz, saf Erkek 10
Ahenk 1. Uygun, uyum düzen, armoni. 2. Renkler arasında uygunluk. Sesler arasında uygunluk, düzen, makam. 3. Çalgılı eğlenceSaz takımınca icra edilen beste. 4. Kasıt, niyet. Erkek 794
Ahsen Daha güzel, çok gü­zel, en güzel. Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Ahseni takvim: En gü­zel şekil. Kur'anı Kerim'in Tin sure­sinin 3. ayetinde insanın ahseni tak­vim üzere yaratıldığı beyan buyurulmaktadır. Ahsen kelimesi, Kur'an'da 16 yerde zikredilmiştir Erkek 7990
Ahu 1. Ceylan, karaca, gazal. 2. Güzel, ince alımlı kadın. 3. Gözleri ceylan gözüne benzeyen ka­dın. 4. Kardeş, dost Erkek 1949
Ahu Naz Nazlı güzel,nazenin. Erkek 838
Ahucan Çok güzel dost. Erkek 507
Ahueda Nazlı güzel. Erkek 675
Ahuela Çok güzel gözlü. Erkek 1263
Ahugül Çok güzel. Erkek 587
Ahugüzar Becerikli güzel. Erkek 484
Ahunur Göz kamaştıran güzelliğe sahip olan. Erkek 870
Ahuse Coşkulu güzellik Erkek 1209
Ahuşen Güzel ve neşeli. Erkek 473
Ajda 1. Filiz sürgün. 2. Çentik çentik olan şey Erkek 1808
Ajlan Hızlı, çabuk, telaşlı Erkek 2433
Akasya Küçük sıra yapraklı, gölgeli küçük cinsleri süs için yetiştirilen baklagillerden bir ağaç. Salkım ağacı da denir. Erkek 1547
Akel 1. Doğru, dürüst iş­ler yapan kimse. Dürüst, güvenilir er­kek. Erkek 1099
Akgün Mutlu, sevinçli gün. Erkek 514
Aksevil (bkz. Sevil). Erkek 440
Aksu 1. Temiz, pırıl pı­rıl su gibi. 2. Nehir Erkek 597
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 10
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 10
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 833
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 10
Ala Ela karışık renkli, alaca; Benekli; Tam olgunlaşmamış, yarı olmuş Erkek 1265
Alagül Çok renkli gül. Erkek 846
Alçiçek Kırmızı çiçek. Erkek 398
Alçin Kırmızı renkli küçük bir kuş türü Erkek 1580
Aleda Nazlı, kaprisli Erkek 2467
Alev 1. Ateşten ve yanı­cı cisimlerden çıkan parlak, çeşitli şe­killere giren gazlardan meydana gelen şeffaf dil, yalım. 2. Aşk ateşi, sevda. 3. Alımlı, cazibeli kadın. Erkek 1644
Aleyna Esenlik ve güzelliklere sahip, esenlik içinde olan Erkek 10787
Algül Kırmızı gül. Erkek 585
Alım Gözü gönlü çeken nitelik, çekicilik, gönül çelen güzellik, albeni Erkek 12
Alkan Kırmızı kan. Alkan bey: Türk denizci. Selçuklula­rın egemenliğindeki İznik'te Ebu'lKasım'ın donanma komutanı. Erkek 1339
Alkım Gökkuşağı. Al­kım (Uluğ Bahadır) Türk Arkeolog. Erkek 3972
Alkın 1. Sevdalı, aşık, vurgun. 2. El çırpma, övme. Erkek 3547
Alkız Kırmızı yanaklı,sağlıklı kız. Erkek 658
Almila Elma gibi kırmızı yanaklı güzel Erkek 5863
Almina Al elma Erkek 7448
Almira Pınar Almira isminin anlamı :ay tutulması sırasında ayın çevresinde görünen kızıllık

Pınar isminin anlamı :Yerden kaynayıp çıkan su, kaynak, çeşme. Bir suyun çıktığı yer, su başı. Kaynak suyunun devamlı aktığı yer
Erkek 1014
Alp Emre Alp isminin anlamı :1. Eski Türklerde kahraman, yiğit, cesur, bahadır, pehli­van. 2. Seyfi kola mensup, savaşçı, fütüvvct ehli. Alperen, Alpgazi. Bu isim İslam'dan sonra da Türkler ara­sında kullanılmaya devam etti

Emre isminin anlamı :Aşık. Mübtela. Vurgun
Erkek 488
Alpay Cesur, yiğit kimse. Erkek 3956
Alper (bkz. Alp). Erkek 4125
Alpike Kahraman kraliçe Erkek 807
Altan 1. Sabahın güneş doğarkenki zamanı. 2. Hakanlara ve­rilen unvan, sultan, padişah. Erkek 4663
Alya 1. Yüksek yer, yük­seklik. 2. Gök, sema. Erkek 16874
Amine Gönlü emin, kal­binde korku olmayan Peygamber'in (s.a.s) annesinin adı. (bkz. Emine). Erkek 3227
Andaç Bir kimseyi hatırlamak için saklanan şey, hatıra Erkek 2040
Andaç Armağan,hediye Erkek 10
Anıl 1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan. Erkek 7654
Anıl Berk Anıl isminin anlamı :1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan

Berk isminin anlamı :1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak.
Erkek 874
Anka Kaf Dağı'nda bulunduğu söylenen masal kuşu Erkek 1813
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 4175
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 10
Aras Sahip çıkılan buluntu, Doğu anadoluda bir ırmağın adı Erkek 35883
Aras ege ArasKalın Yün, At kılı anlamında (Aras nehri)
Mert1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan.
Erkek 2015
Arcan Saf,temiz Erkek 1464
Arda 1. Eskiden bazı ça­vuşların elde tuttukları uzun değnek. 2. İşaret için dikilen değnek3. Çık­rıkçı kalemi. 4. Sonra gelen. Erkek 8295
Arel Temiz, dürüst kimse. Erkek 31168
Argün Temiz, aydınlık gün. Erkek 10
Arıkan Temiz soy. Erkek 1001
Arın 1. Temiz, arı, saf. 2. Alın. 3. Yüz, cephe. Dağların, tepele­rin yüzü. Erkek 10226
Arkan 1. Temiz, ari kan­dan gelen. 2. Üstün galip. Arkan (Seyfı) Türk mimar (19031966). Erkek 750
Arkın Yavaş, ağır, sa­kin, gelecek yıl. Erkek 1433
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 1153
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 10
Arman 1. Hasret, özle­me. 2. Zahmet, sıkıntı. 3. Teessüf. 4. Pişmanlık. Erkek 2593
Armina Emine, korkusuz, yürekli Erkek 2294
Arnisa Çok namuslu kadın Erkek 1375
Arsen Erkek 2581
Arsu Su kadar berrak Erkek 963
Arsun Yüreğindeki temizliği yansıtan Erkek 941
Artaç Taç Utanma duygusunu baş tacı eden Erkek 417
Artun Gururlu, kendine güveni olan, vakur. Erkek 2021
Aryan Operada sanatçının orkestra eşliğinde söylediği uzun şarkı Erkek 2352
Arzela Kendi kendine olan dağ çiçegi Erkek 1795
Arzu 1. İstek, bahşiş. 2. Emel, heves, meyl. 3. Özlemek, müş­tak olmak. "Arzum" olarak da kulla­nılır. Meşhur halk hikayelerinde Kamber'in sevgilisi. Erkek 2808
Arzu Naz Naz yapan,nazenin. Erkek 774
Arzucan Candan isteyen. Erkek 460
Arzugül İstenilen,beğenilen gül. Erkek 496
Arzuman (bkz. Arzu). Erkek 815
Asalbike Gerçek hanım, gerçek güzel Erkek 474
Asel Bal, Cennetteki dört sudan biri Erkek 6488
Asena Dişi kurt, güzel kız Erkek 1920
Asi İsyan Eden, İsyankar;
Haydut, Bozguncu, Şaki;
Söz Dinlemeyen, İtaat Etmeyen (Tıpkı “Âsiye” ismi gibi bu isim de Hz. Muhammed tarafından değiştirilmiştir;
Hz. Muhammed, “Âsi” isimli bir sahabiye “Muti/Mûti” (İtaat Eden, İtaatkar, Uysal) ismini takmıştır.)
Erkek 5037
Aslı 1. Asıl, tek, dip, kü­tük, temel, esas, kaide, kural, hakikat. 2. Soy, sop, nesep. 3. Bir şeyin belli başlı kısmı, başlangıç, baş yer, sıhhat. 4. Hakiki, esaslı, halis, safi. 5. Esasen, zaten, başlıca, en ziyade, hakikaten. Erkek 7549
Aslıcan Özü can gibi sevgili Erkek 823
Aslıhan Han soyundan gelen. Erkek 10
Aslım Özü geçmişe ait Erkek 1447
Aslınaz Nazlı olması geçmişinden gelen. Erkek 646
Aslınur Nur saçan bir geçmişi olan. Erkek 2175
Aslısu Geçmişi su gibi berrak ve temiz Erkek 784
Asrın Çağdaş, bu çağa ait olan, çağa uygun olan Erkek 3260
Asu 1.Afacan 2. Isyan eden Erkek 1538
Asutay Hırçın tay. Erkek 1012
Asya Dünyadaki kıtala­rın en büyüğü. Erkek 7709
Ata 1. Baba. 2. Soyun geçmişte yaşamış ferdi. 3. Vermiş, veriş. Bağışlama, ihsan. 4. Yesevi ta­rikatında mürşid. Ata b. Ebi Rabah: Fıkıh alimi (Mekke 733). Ebu Meysere b. Ebu Hüseyin elFikri'nin azatlı kölesiydi. Birçok hadis rivayet etmiştir. Erkek 4482
Atacan (bkz. Ata). Erkek 1191
Atakan 1. Düşünmek­sizin her işe sokulan adam. 2. İleri atı­lan. Erkek 3444
Atalay (bkz. "Ata"). Ünlü, namlı, şöhretli. Atalay Mah­mut, Türk güreşçi. Balkan, Avrupa, Dünya ve Meksika Olimpiyatları şampiyonu oldu (1968). Erkek 2524
Ataman (bkz. "Ata"). 1. Ata kişi, başkan, önder. 2. Don ka­zaklarının önderlerine verilen ad. Erkek 1496
Atay Bilinen, tanınmış. Erkek 3653
Ateş Yanıcı maddelerin yanmasıyla ısı ve ışığın ortaya çıkması Erkek 2390
Atıl Girişken ol, ilerle­mek için çaba göster. Erkek 496
Atılgan 1. Karşısına çıkabilecek engellerden ve tehlikeler­den korkmadan her zaman ileriye atı­lan. 2. Karşı çıkan, çekinmesi olma­yan, cüretkar. 3. Hevesli. Erkek 447
Atınç Atılgan / Atak Erkek 617
Aybar 1. Gösterişli, hey­betli, görkemli. 2. Korku veren. Erkek 1029
Ayben Ay benizli. Erkek 2417
Ayberk 1. Sağlam ay, sağlam kişilik. 2. Şimşek, ay'ın şim­şek gibi parlaklığı. 3. Yaprak, ay yap­rağı. Erkek 2918
Aybüke Eski Türk kadın isimlerinden Erkek 5053
Ayca Ay gibi güzel, ışıklı, parlak. Erkek 5782
Ayça 1. Ayın yeni doğ­duğu günlerdeki şekli, yeni ay, hilal. 2. Cami kubbelerine ve minare külah­larına konulan hilal şeklindeki süs. 3. Ay kadar güzel, aydınlık. Erkek 185
Ayçin Ayçın, ay gibi, aya benzer Erkek 3386
Ayda Dere kıyılarında yetişen bir bitki - Parmakları, endamı güzel kadın Erkek 8259
Aydil Güzel, parlak, aydınlık gönül Erkek 962
Aygen 1. Dost, arkadaş. 2. Sevgili, yar. 3. Temiz yaratılıştı. Erkek 1339
Aykan Soylu, asil, te­miz kişi. Erkek 2459
Aylis cennette bi bahçe. Ay parçası, ışıltısı Erkek 3304
Ayperen Yiğit, bahadır Erkek 752
Aysen Ay gibi güzel. Parlak ve nurlu. Erkek 23
Ayşan Ay gibi şanlı, gör­kemli, parlak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 17
Aytaç Başa takılan ay şeklinde taç. Erkek 2657
Aytek Ay gibi (Eski Türkçede tek/teg olarak kullanılmış­tır). Erkek 860
Aytunç Ay gibi güzel,tunç kadar sağlam Erkek 1763
Ayyüce Ay gibi aydınlık nurlu ve yüce olan er Erkek 1128
Azer Azerbaycan kelimesinin kökü olan Azer'den.. Erkek 10
Azra 1. Bakire, kızoğlan kız. 2. Ayak değmemiş kum. 3. Delinmemiş inci. 4. Hz. Meryem'e verilen adlardan. 5. Medine şehrinin adların­dan biri. 6. Masal kahramanı "Vamık"'ın sevgilisi. Erkek 13519
Bahar 1. Kışla yaz arasındaki mevsim. 22 Mart'la Haziran arası, ilkyaz. 2. Güzellik, güzel. 3. Sığır gözü, papatya, sığır papatyası, sarı papatya. 4. Put, çelipa, sanem. 5. Atılmış pamuk. 6. Ölçek. 7. Karanfil, tarçın, karabiber gibi kokulu şey. Erkek 3277
Balca Bal damlası, bal gibi Erkek 1395
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1888
Banu 1. Kadın hatun, hanım. 2. Kraliçe, prenses. 3. Gelin. 4. Şarap ve gül suyu gibi şeylerin şişesi. 5. Yusuf ve Zeliha öyküsünün kadın kahramanı Banu Hanım (Cevheriye Banu). Türk halk şairi. (18641914 Çankırı). Kadiri tarikatı bağlılarından. Erkek 3214
Baran 1. Yağmur. Mevsimi Baran, yağmur mevsimi. Erkek 4181
Baransel (bkz. Baran). Erkek 1163
Barın 1. Bütün, hep. 2. Güç kuvvet. 3. Göğüs. 4. Moğol devrinde Orta Asya'da büyük beyliklerden biri. Erkek 3645
Barış 1. Savaşsızlık durumu. 2. Savaştan sonra silah bırakma, uzlaşma sulh. 3. Dirlik, düzenlik. Erkek 4311
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 847
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Barkın Yolculuk eden, yolcu gezgin. Erkek 4858
Barlas Kahraman, savaşçı. Erkek 11841
Bars l. Kaplana benzeyen yırtıcı hayvan. 2. Arı oğuluİsim olarak kullanılmaz. Barsbay: (elMelikü'1Eşref (Öl. 1438). Mısır Memluklan sultanı. Çerkez hanedanındandır. Erkek 1631
Başak Sağlam, dayanıklı. Erkek 3504
Başar Başarılı ol, işi sonuçlandır. Erkek 1650
Başer (bkz. Başar). Erkek 857
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 10
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 1288
Batıhan (bkz. Batı). Erkek 782
Batıray (bkz. Batır). Erkek 588
Batu Üstün gelen, gücü yeten, galip. Erkek 6513
Batur Kahraman, yiğit, cesur, bahadır. Erkek 1909
Baycan (bkz. Baybaş). Erkek 865
Bayhan Zengin ve güçlü Erkek 757
Baykal Yaban kısrağı. Moğolistandaki büyükgöl Erkek 10
Baysal Dirlik düzenlik içinde, sakin,gürültüsüz. Erkek 10
Bayülken Göğün 16.katında oturan barış tanrısı Erkek 10
Begüm Saygıdeğer kadın, hanımefendi - Hint prenseslerine verilen san Erkek 10
Belin Şaşkınlık, hayret Erkek 10
Bengisu Ebedilik, ölümsüzlük veren su, Abı hayat. Erkek 7800
Bengü Ebedi, sonu olmayan. Erkek 2224
Bengül Üzerinde benekler bulunan gül Erkek 1013
Bensu Su gibi aziz benlik Erkek 3200
Berat ozan 1. Resmi belge, imtiyaz belgesi. 2. Osmanlıda bir kimseye verilen nişan, rütbe veya toprak imtiyazını gösterir belge. Erkek 820
Beray Ay'ın en ışıltılı, en parlak hali Erkek 13415
Berfin 1. Kardan yapılmış. 2. Tertemiz, kar gibi beyaz. Erkek 7829
Beril Arınmış, aklanmış Erkek 9514
Beril Su Beril isminin anlamı :Arınmış, aklanmış
Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Erkek 2761
Berin 1. En yüksek, çok yüce. 2. Soylu. Erkek 5149
Berk 1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak. Erkek 7138
Berkan 1. Şakıma, parıldama. 2. Kıvırcık tüylü kuzu postu kürkü. Erkek 4698
Berkant Güçlü, bozulmaz, yemin. Erkek 7270
Berkay (bkz. Berk). Erkek 6633
Berke 1. Kama. 2. Altınordu hükümdarı. Cengiz Han'ın torunu ve Cuci'nin 3. oğludur. Erkek 15845
Bermal Dağ tepesi, doruk (bkz. Şahika, zirve). Erkek 1397
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 5008
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 10
Berrak 1. Duru, saf, bulanık olmayan, nurlu. 2. Şimşek, parıltı. 3. Kulağa hoş gelen ses. Erkek 3417
Beste 1. Kapalı, bağlı, bitiştirilmiş bağlanmış. 2. Müzikte, şarkının makam ve ahengi. Erkek 3648
Betigün Beti + Yüz (Bet: benizdeki gibi) Gün: Aydınlık, aydınlık yüz Erkek 496
Betil/Betül Temiz, iffetli Erkek 1570
Bike Benzersiz, eşsiz Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1970
Bilge Bilgili, iyi geniş, derin, bilgi sahibi kimse Kadın ve erkek adı olarak kullanılır. Erkek 2611
Bilun Yarım Ay Erkek 3146
Bingül Bin gülün güzelliğinde Erkek 809
Birant 1. Özel, tek yemin. 2. Özelliği olan yemin. Erkek 774
Biricik Tek, bir tane, emsalsiz Erkek 1507
Birsu Özel bir su, biricik su gibi Erkek 1769
Bora Araziden çıkan şiddetli rüzgar. Erkek 3525
Boran Rüzgar, şimşek, gökgürültüsü, sağanak yağmurun birlikte olduğu iklim hadisesi. Boran Hatun: Emevi halifesi Me'mun'un zevcesi. Erkek 4591
Boray kahraman yürekli,cesur, önde gelen örnek insan anlamına geliyor. Erkek 1973
Bucak Genellikle, geniş verimli bakımlı alanlara verilen ad Erkek 466
Buğra 1. Büyük erkek deve, iki hörgüçlü deve. 2. Turna kuşu, turna sürüsünün önünde uçan turna horozu. 3. Harizm hükümdarlarından birinin lakabı. Erkek 8486
Buket Çiçek demeti. Erkek 2633
Bulem Ay Parçası, Ayın 14’ü Gibi Güzel, Ay Yüzlü Erkek 5318
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3664
Burahan 1. Delil hüccet. 2. Hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan ayıran delil. 3. İlahi aydınlık. Erkek 518
Burcu Güzel koku. Erkek 4746
Burç 1. Süryanice Burgus kelimesinin Arapçalaştınlmış hali. 2. Kalenin köşelerine yapılan daha yüksek ve daha kalın çıkıntı kule. 3. Yuvarlak bina. 4. Güneşin ayrıldığı oniki kısımdan herbiri. 5. Tek hisar. Erkek 656
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3643
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Burçin Dişi geyik. Erkek 5483
Can 1. Can, ruh. Hayat. 2. Güç, kuvvet, hayatiyet, dirilik. 3. Gönül, yakın dost, çok sevilen arkadaş. 4. Mevlevi ve Bektaşi tarikatlarında dervişlerin birbirlerine hitabı. 5. Kişi, fert. 6. Sevgili. Erkek 4614
Canalp Özünde yiğitlik, güçlülük olan kimse. Cana yakın yiğit. Erkek 848
Canberk Güçlü, sağlam kimse. Erkek 3173
Candaş Dost, yoldaş Erkek 811
Canel İçten uzatılan el, dostluk eli Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 997
Caner Delikanlı, genç, dinamik Can ve er kelimelerinden birleşik isim. Erkek 2967
Cankat Yaşamına can ekle, sevinçle dol Erkek 650
Cankut 1. Kişinin mutluluğu talihi, şansı, uğuru. 2. Mutlu talihli kimse. Erkek 1093
Cansın Canım gibisin, canımsın. Erkek 2563
Cansu 1. Hayat veren su, tazelik. 2. Sevgili, sevimli. Erkek 7793
Ceren Halk ağzında "ceylan" anlamına gelir. Erkek 14831
Çağan Bayram, şenlik. Erkek 4585
Çağdaş Aynı çağda yaşayan, çağa uygun Erkek 1149
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 4332
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Çağla Olgunlaşmamış meyve, bazı meyvelerin olgunlaşmadan, henüz yeşilken yenen hali. Erkek 3719
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 10
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 3604
Çağman Çağın insanı. Erkek 835
Çağrı 1. Çakır gözlü. 2. Mavi hareli göz. Çağrı bey (9901060). Büyük Selçuklu devleti hükümdarı Tuğrul beyin kardeşi. Çağrı bey müslüman olduğunda Davud ismini aldı. Kardeşi Tuğrul ise Muhammed ismini almıştır. Erkek 5037
Çakın Şimşek, parıltı Erkek 613
Çelen Yakışıklı, saçak, akıllı Erkek 10
Çevrim Girdap, sürekli değişim, anafor Erkek 10
Çığır Çığın açtığı iz, yol - Yenilikçilik Erkek 459
Çiçek 1. Bitkilerin üreme unsurlarını ihtiva eden renkli veya beyaz renkte açan, çok defa kokulu, sonradan meyve veya tohum haline gelen kısımları (bkz. Şükûfe). 2. Bitki, çiçek açan bitki. 3. Bazı şeylerin toz haline getirilmiş özü, kükürt çiçeği. 4. Kumaş veya başka şeyler üzerine yapılan renkli veya renksiz süsleme. Erkek 1363
Çiğdem Zambakgillerden, soğanlı otsu, çeşitli renklerde çiçek açan kır bitkisi, mahmur çiçeği. Erkek 3029
Çilay Ayın üzerinde beliren açık renk lekeler. Erkek 758
Çilem öykü Çilem : Çilem öykü
Öykü : Hikaye / Masal
Erkek 950
Çiler Güzel öten, güzel ötüşlü Erkek 1500
Çisem Çiseleyen yağmur Erkek 5533
Çolpan 1. Çoban yıldızı. 2. Aciz, beceriksiz, zavallı. 3. Zühre, venüs. Erkek 1484
Dalan 1. Biçim, şekil. 2. İnce, narin, zarif. Erkek 696
Dalay Deniz. Erkek 826
Damla 1. Bir sıvıdan ayrılarak düşen parça halinde, küçük miktar, katre. 2. Belli miktarlarda akıtılarak kullanılan ilaç. Erkek 4881
Darcan 1. Aceleci, sıkıntılı. 2. Serçe. Erkek 626
Defne Akdeniz ikliminde yetişen, yapraklan sert ve üst yüzleri parlak açık sarı çiçek ve güzel kokan defnegillerden bir ağaç. Erkek 8428
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 4040
Demet 1. Bağlanarak, oluşturulan deste. 2. Biçilip bağlanmış ekin. 3. Bir kaynaktan çıkan ışıkların meydana getirdiği ışık destesi, hazne. Erkek 2818
Deniz 1. Büyük su kütlesi. 2. Büyük su kütlesindeki dalgalanma. Erkek 8063
Deren Derleyen, toplayan, ekini biçip toplayan. Erkek 7436
Derin Yüzeyi tabanından uzak olan Erkek 6777
Destan 1. Hikaye, kıssa. 2. Hile, mekr, tenvir. 3. Rüstem'in babasının lakabı. Erkek 1844
Deste 1. Demet, tutam, takım. 2. Kabza, tutacak yer. 3.On yapraklık altın varak defteri. Erkek 727
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 10
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 725
Devrim 1. Hareket halinde bir şeyin bir eğri çizerek dönmesi, devretmesi. 2. Köklü değişiklik, inkılap. 3. Eski olduğu fark edileni yıkıp yerine yeni olduğu farz edileni koymak. 4. İhtilal. Erkek 1946
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3296
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Didem Gözüm. Erkek 3199
Didil 1. Kır hayatını konu edinen yazı veya şiir, aşk hakkında. 2. Küçük ve şairane resim. 3. İçten ve saf aşk. Erkek 457
Dİla naz İçten gönülden seven Erkek 1772
Dilay Gönlü aydınlatan ay. Erkek 4152
Diler İsteyen, dileyen Erkek 474
Dilmen 1. Güzel. 2. Güzel dil bilen, konuşan, söz söyleyen. Erkek 427
Dilşat Gönlü Şen, Yüreği Sevinçli, Gönlü Hoş, Neşeli; Dil ve Şad Anlamlarını İfade Eder. Erkek 753
Dinç Gücü kuvveti yerinde ve sağlıklı. Erkek 566
Doğa Tabiat karşılığı olarak kuraldışı uydurulmuş kelime. Erkek 2229
Doğaç Önceden düşünülüp hazırlanmadan ortaya çıkan düşünce, eylem üreten, kendiliğinden olan Erkek 2293
Doğan Kartalgillerden, alıştırılarak kuş avında kullanılan, yırtıcı bir kuş. Erkek 2519
Doğuş Yaradılış Erkek 2422
Duru Saf, berrak. Erkek 6041
Duyal Duygulu duyarlı çabuk duygulanan Erkek 814
Dünya Yeryüzü Erkek 10
Ebru 1. Kaş. 2. Bulut renginde, buluta benzer, bulut gibi dalgalı, bulutlu. 3. Kağıt üzerine kendine has usulle yapılan, mermer, damarları gibi dalgalı şekilli süsleme. Ciltçilikte ve hüsnü hat'ta kullanılır. Erkek 7775
Ece 1. Baş reis. 2. Kraliçe. 3. Ana. 4. Yaşlı kadın. Erkek 9265
Ecem Kraliçem, benim sultanım Erkek 5855
Eda naz EDALI NAZLI Erkek 1622
Efe 1. Ağabey, büyük kardeş. 2. Yiğit, cesur. 3. Kabadayı. Erkek 9222
Ege 1. Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her halinden sorumlu olan. 2. Yaşça büyük, ulu. 3. Sahip. Erkek 4142
Egemen Hakim, hüküm süren karşılığı olarak kullanılan bu kelime, hem kök, hem de ek olarak yanlıştır. Türkçe'de ne "eğe" kökü, ne de "manmen" şeklinde isim yapım eki vardır. Erkek 4817
Ejder Bir masal yaratığı, korkulan, güçlü Erkek 1742
Ekim 1. Toprağa ürün ekme işi. 2. Yılın onuncu ayı. Erkek 859
Ela Sarıya çalan kestane rengi, göz rengi. Erkek 7955
Elçin Deste / Demet / Bir kerede ele alınabilecek kadar az olan nesne Erkek 5451
Eldemir Demir gibi güçlü el. Erkek 369
Elem Ağrı. Acı. Keder. Sancı. Dert. Gam. Kaygı. Erkek 3330
Elis Güzel kokulu bir çicek. İsim hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olan ziyaretçilerimiz bize uluşabilirler Erkek 4599
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3126
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Elvin Cennet çiceği, Gökkuşağının her bir tayfına verilen isim, Sıcak Erkek 7791
Emre Aşık. Mübtela. Vurgun. Erkek 10408
Ender çok az, çok seyrek, çok az bulunur, pek nadir. Erkek 1760
Ener En yiğit, en kahraman kişi. Erkek 1958
Enginsu Açık deniz. Erkek 404
Eray Erken ay, ilk ay, ayın ilk günlerinde doğan (bkz. İlkay). Erkek 6243
Erberk Şimşek gibi yiğit. Erkek 740
Erbil Erbil :Yürekli, cesur olarak kabullen" anlamında kullanılan bir ad. Erkek 2242
Erçin Merdiven, basamak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2118
Erden Bekaret / İnsan eli değmemiş /Erkenden Erkek 2086
Erem Ulaşmak, kavuşmak için çaba gösteren Erkek 2579
Eren 1. Yetişen, ulaşan, vasıl olan. 2. İyi yetişmiş kişi. 3. Cesur, yiğit adam. 4. Ermiş. 5. Koca, zevc. 6. Kişi, şahıs. Erkek 8784
Erenay (bkz Eren). Erkek 844
Ergin 1. Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş. 2. Haklarını kendi kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan kimse ( bkz. Reşid). Erkek 1266
Erim Sevgi, mutlu haber Erkek 10
Erinç Rahat, dirlik Erkek 10
Ertaç Erkekliği taç gibi taşıyan Erkek 1098
Ertan Dericilerin,, yaprağıyla sahtiyan (deri) boyadıkları bir nevi ağaç. Erkek 3171
Ertem Erdem / Fazilet Erkek 1294
Erten 1. Sabah güneşin doğduğu zaman. 2. Gün. Erkek 902
Ertürk Yiğit Türk, Kahraman Türk; Türker, Er + Türk Erkek 935
Esat Çok uğurlu ve mutlu. Erkek 4221
Esen Sağ, salim, sağlıklı Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1923
Eser 1. Nişan, alamet, iz. 2. Etki, tesir. 3. Yok olmuş bir nesneden kalma parça. 4. Bir kişinin ortaya koyduğu mahsul, telif. 5. Hadis, hadis ilmi. 6. İmal, icat. 7. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 6197
Esin 1. Rüzgar, sabah rüzgarı. 2. İlham, çağrışım. Erkek 5448
Eslina Dünyalar güzeli anlamındadır. Erkek
esmira Azeri kökenli bir isim olup, Zümrüt taşı anlamındadır. Erkek 10167
Evgin Telaşlı, aceleci Erkek 635
Gülümser Gülümseyen kişi. Erkek 2145
Kıvanç 1. Sevinç, memnuniyet. 2. Övünen, güvenen, iftihar eden. Erkek 10
Laren İYİ HUYLU TEMİZ DÜRÜST Erkek 4191
Levin Renk, boya Erkek 2450
Meğra Parıldayan Işık Erkek 839
Misra Şiirin bir satırı Erkek 10
Nergiz Çiçek, Bir Süs Bitkisi; Güzelin Gözü, Güzel Gözlü Olan Anlamındadır. Erkek 4135
Nurselin Nur :1. Aydınlık, parıltı, parlaklık, niran. 2. Mekke'deki Hıra dağı. Işığın bir şeye yansımasından meydana gelen parlaklık. Zünnureyn: Hz. Peygamberin 2 kızıyla evlendiği için Hz. Osman'a verilen unvan, onur sahibi. Kur'anı Kerim'in 24. suresinin adı. - Selin :1. Gür akan su. 2. Orta Asya'da yetişen, bodur, sürekli yeşil kalan bitki. Erkek 4953
Nurseza Nura layık , ışığa ve aydınlığa layık. Nur ve seza kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Erkek 1299
Olcan Ay Mutlu, ongun; Rastlantıları düzenlediği ve böylece de insanlara iyi ya da kötü durumlar hazırladığı sanılan şey, şans, talih Erkek 607
ödül Mükafat, Karşılık; Armağan, Hediye; Madalya, Başarı Armağanı Erkek 10
Öznil Nil nehri gibi verimli. Erkek 786
Sadem DURU ,SAF DEMEK Erkek 9509
Sare Sare :Saf, temiz, kalabalık, topluluk anlamları da var(Osmanlıca) Erkek 10109
Su Eda Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Eda isminin anlamı :1. Naz, cilve. 2. Kurum, caka. 3. Alınan şeyi geri ödeme. 4. Bir vazifeyi yerine getirmek.
Erkek 920
Sude Sürmüş, sürülmüş, ezilmiş Erkek 9513
Tanya Danimarka lisanından alınma. (Ermenice) Erkek 6305
Tuana Cennet bahçesine düşen ilk yağmur damlası Erkek 8981
Tuğsen Baş tacı anlamına gelmektedir. Bu isim hakkında daha fazla bilgi sahibi ziyaretçilerimiz bize ulaşabilirler. Erkek 2119
Yiğit mert 1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan. Erkek 1030
Yusuf Emir 1. Hz. Ya'kub (a.s.)'un oğlu olan peygamber Hz. Yusuf. 2. İbranice; inleyen, ah eden, inilti. Erkek 3768