Bebek isimleri
www.bebekisimleri.gen.tr
bebek isimleri
Erkek isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Kız isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Otomatik Ara :
rastgele isim arama
Ana Sayfa Erkek isimleri Kız isimleri En güzel bebek isimleri En güzel erkek isimleri En güzel kız isimleri Alevi isimleri İsim aramaBebek isminin önemi
Kur-an'da geçen bebek isimleri
Allah'ın 99 ismi
Bebek ismi nasıl konulur
Bebeğin kulağına ismin okunması
Bebeklere isim neden verilir
İsim ne zaman konulmalıdır ?
Bebek isminin önemi
Bebeğin nüfusa kayıt ettirilmesi


Modern isimler

Web sitemizde modern isimlere ulaşabilirsiniz, bebeğiniz için en güzel isimleri seçerek, karar vermenize yardımcı olabiliriz.

İsim Anlamı Cinsiyet Puan
ranya ince bakış Erkek 2820
Açangül (bkz. Gül). Erkek 727
Açelya Kokusuz, fundagillerden çeşitli renklerde çiçek­ler açan bir bitki. Erkek 1164
Açılay Ayın dolunay halinde olmaya başlaması Erkek 984
Ada Dört Tarafı Sularla Çevrili Kara Parçası Erkek 1555
Adal "Adın yayılsın, ün kazan" manasında. Erkek 1449
adelina 1.hanım hanımcık. 2.çok güzel ve merhametli olan Erkek 5472
Afet 1. Büyük felaket, bela, musibet. 2. Çok güzel kadın, dil­ber Erkek 903
Afife (bkz. Afif). IV. Mehmed'in hanımı. Erkek 864
Afitap Güneş / Çok güzel Erkek 1002
Ağça Temiz, saf Erkek 0
Ahenk 1. Uygun, uyum düzen, armoni. 2. Renkler arasında uygunluk. Sesler arasında uygunluk, düzen, makam. 3. Çalgılı eğlenceSaz takımınca icra edilen beste. 4. Kasıt, niyet. Erkek 1015
Ahsen Daha güzel, çok gü­zel, en güzel. Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Ahseni takvim: En gü­zel şekil. Kur'anı Kerim'in Tin sure­sinin 3. ayetinde insanın ahseni tak­vim üzere yaratıldığı beyan buyurulmaktadır. Ahsen kelimesi, Kur'an'da 16 yerde zikredilmiştir Erkek 1943
Ahu 1. Ceylan, karaca, gazal. 2. Güzel, ince alımlı kadın. 3. Gözleri ceylan gözüne benzeyen ka­dın. 4. Kardeş, dost Erkek 900
Ahu Naz Nazlı güzel,nazenin. Erkek 849
Ahucan Çok güzel dost. Erkek 881
Ahueda Nazlı güzel. Erkek 915
Ahuela Çok güzel gözlü. Erkek 1250
Ahugül Çok güzel. Erkek 796
Ahugüzar Becerikli güzel. Erkek 843
Ahunur Göz kamaştıran güzelliğe sahip olan. Erkek 934
Ahuse Coşkulu güzellik Erkek 1140
Ahuşen Güzel ve neşeli. Erkek 825
Ajda 1. Filiz sürgün. 2. Çentik çentik olan şey Erkek 944
Ajlan Hızlı, çabuk, telaşlı Erkek 1094
Akasya Küçük sıra yapraklı, gölgeli küçük cinsleri süs için yetiştirilen baklagillerden bir ağaç. Salkım ağacı da denir. Erkek 945
Akel 1. Doğru, dürüst iş­ler yapan kimse. Dürüst, güvenilir er­kek. Erkek 963
Akgün Mutlu, sevinçli gün. Erkek 787
Aksevil (bkz. Sevil). Erkek 755
Aksu 1. Temiz, pırıl pı­rıl su gibi. 2. Nehir Erkek 825
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 0
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 0
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 884
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 0
Ala Ela karışık renkli, alaca; Benekli; Tam olgunlaşmamış, yarı olmuş Erkek 965
Alagül Çok renkli gül. Erkek 1076
Alçiçek Kırmızı çiçek. Erkek 723
Alçin Kırmızı renkli küçük bir kuş türü Erkek 1302
Aleda Nazlı, kaprisli Erkek 1279
Alev 1. Ateşten ve yanı­cı cisimlerden çıkan parlak, çeşitli şe­killere giren gazlardan meydana gelen şeffaf dil, yalım. 2. Aşk ateşi, sevda. 3. Alımlı, cazibeli kadın. Erkek 1074
Aleyna Esenlik ve güzelliklere sahip, esenlik içinde olan Erkek 1988
Algül Kırmızı gül. Erkek 729
Alım Gözü gönlü çeken nitelik, çekicilik, gönül çelen güzellik, albeni Erkek 0
Alkan Kırmızı kan. Alkan bey: Türk denizci. Selçuklula­rın egemenliğindeki İznik'te Ebu'lKasım'ın donanma komutanı. Erkek 875
Alkım Gökkuşağı. Al­kım (Uluğ Bahadır) Türk Arkeolog. Erkek 1256
Alkın 1. Sevdalı, aşık, vurgun. 2. El çırpma, övme. Erkek 1242
Alkız Kırmızı yanaklı,sağlıklı kız. Erkek 708
Almila Elma gibi kırmızı yanaklı güzel Erkek 1429
Almina Al elma Erkek 2250
Almira Pınar Almira isminin anlamı :ay tutulması sırasında ayın çevresinde görünen kızıllık

Pınar isminin anlamı :Yerden kaynayıp çıkan su, kaynak, çeşme. Bir suyun çıktığı yer, su başı. Kaynak suyunun devamlı aktığı yer
Erkek 889
Alp Emre Alp isminin anlamı :1. Eski Türklerde kahraman, yiğit, cesur, bahadır, pehli­van. 2. Seyfi kola mensup, savaşçı, fütüvvct ehli. Alperen, Alpgazi. Bu isim İslam'dan sonra da Türkler ara­sında kullanılmaya devam etti

Emre isminin anlamı :Aşık. Mübtela. Vurgun
Erkek 1023
Alpay Cesur, yiğit kimse. Erkek 990
Alper (bkz. Alp). Erkek 999
Alpike Kahraman kraliçe Erkek 1048
Altan 1. Sabahın güneş doğarkenki zamanı. 2. Hakanlara ve­rilen unvan, sultan, padişah. Erkek 1209
Alya 1. Yüksek yer, yük­seklik. 2. Gök, sema. Erkek 2659
Amine Gönlü emin, kal­binde korku olmayan Peygamber'in (s.a.s) annesinin adı. (bkz. Emine). Erkek 1344
Andaç Bir kimseyi hatırlamak için saklanan şey, hatıra Erkek 880
Andaç Armağan,hediye Erkek 0
Anıl 1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan. Erkek 1476
Anıl Berk Anıl isminin anlamı :1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan

Berk isminin anlamı :1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak.
Erkek 1243
Anka Kaf Dağı'nda bulunduğu söylenen masal kuşu Erkek 1346
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 1473
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 0
Aras Sahip çıkılan buluntu, Doğu anadoluda bir ırmağın adı Erkek 2097
Aras ege ArasKalın Yün, At kılı anlamında (Aras nehri)
Mert1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan.
Erkek 1068
Arcan Saf,temiz Erkek 1005
Arda 1. Eskiden bazı ça­vuşların elde tuttukları uzun değnek. 2. İşaret için dikilen değnek3. Çık­rıkçı kalemi. 4. Sonra gelen. Erkek 1901
Arel Temiz, dürüst kimse. Erkek 2606
Argün Temiz, aydınlık gün. Erkek 0
Arıkan Temiz soy. Erkek 806
Arın 1. Temiz, arı, saf. 2. Alın. 3. Yüz, cephe. Dağların, tepele­rin yüzü. Erkek 2223
Arkan 1. Temiz, ari kan­dan gelen. 2. Üstün galip. Arkan (Seyfı) Türk mimar (19031966). Erkek 792
Arkın Yavaş, ağır, sa­kin, gelecek yıl. Erkek 1127
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 965
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 0
Arman 1. Hasret, özle­me. 2. Zahmet, sıkıntı. 3. Teessüf. 4. Pişmanlık. Erkek 1078
Armina Emine, korkusuz, yürekli Erkek 1136
Arnisa Çok namuslu kadın Erkek 865
Arsen Erkek 1987
Arsu Su kadar berrak Erkek 1359
Arsun Yüreğindeki temizliği yansıtan Erkek 1319
Artaç Taç Utanma duygusunu baş tacı eden Erkek 741
Artun Gururlu, kendine güveni olan, vakur. Erkek 967
Aryan Operada sanatçının orkestra eşliğinde söylediği uzun şarkı Erkek 1876
Arzela Kendi kendine olan dağ çiçegi Erkek 2436
Arzu 1. İstek, bahşiş. 2. Emel, heves, meyl. 3. Özlemek, müş­tak olmak. "Arzum" olarak da kulla­nılır. Meşhur halk hikayelerinde Kamber'in sevgilisi. Erkek 1291
Arzu Naz Naz yapan,nazenin. Erkek 897
Arzucan Candan isteyen. Erkek 794
Arzugül İstenilen,beğenilen gül. Erkek 863
Arzuman (bkz. Arzu). Erkek 918
Asalbike Gerçek hanım, gerçek güzel Erkek 959
Asel Bal, Cennetteki dört sudan biri Erkek 2807
Asena Dişi kurt, güzel kız Erkek 1061
Asi İsyan Eden, İsyankar;
Haydut, Bozguncu, Şaki;
Söz Dinlemeyen, İtaat Etmeyen (Tıpkı “Âsiye” ismi gibi bu isim de Hz. Muhammed tarafından değiştirilmiştir;
Hz. Muhammed, “Âsi” isimli bir sahabiye “Muti/Mûti” (İtaat Eden, İtaatkar, Uysal) ismini takmıştır.)
Erkek 1162
Aslı 1. Asıl, tek, dip, kü­tük, temel, esas, kaide, kural, hakikat. 2. Soy, sop, nesep. 3. Bir şeyin belli başlı kısmı, başlangıç, baş yer, sıhhat. 4. Hakiki, esaslı, halis, safi. 5. Esasen, zaten, başlıca, en ziyade, hakikaten. Erkek 1488
Aslıcan Özü can gibi sevgili Erkek 885
Aslıhan Han soyundan gelen. Erkek 0
Aslım Özü geçmişe ait Erkek 1118
Aslınaz Nazlı olması geçmişinden gelen. Erkek 1141
Aslınur Nur saçan bir geçmişi olan. Erkek 1051
Aslısu Geçmişi su gibi berrak ve temiz Erkek 1128
Asrın Çağdaş, bu çağa ait olan, çağa uygun olan Erkek 1382
Asu 1.Afacan 2. Isyan eden Erkek 1183
Asutay Hırçın tay. Erkek 896
Asya Dünyadaki kıtala­rın en büyüğü. Erkek 1912
Ata 1. Baba. 2. Soyun geçmişte yaşamış ferdi. 3. Vermiş, veriş. Bağışlama, ihsan. 4. Yesevi ta­rikatında mürşid. Ata b. Ebi Rabah: Fıkıh alimi (Mekke 733). Ebu Meysere b. Ebu Hüseyin elFikri'nin azatlı kölesiydi. Birçok hadis rivayet etmiştir. Erkek 1063
Atacan (bkz. Ata). Erkek 885
Atakan 1. Düşünmek­sizin her işe sokulan adam. 2. İleri atı­lan. Erkek 1090
Atalay (bkz. "Ata"). Ünlü, namlı, şöhretli. Atalay Mah­mut, Türk güreşçi. Balkan, Avrupa, Dünya ve Meksika Olimpiyatları şampiyonu oldu (1968). Erkek 969
Ataman (bkz. "Ata"). 1. Ata kişi, başkan, önder. 2. Don ka­zaklarının önderlerine verilen ad. Erkek 766
Atay Bilinen, tanınmış. Erkek 1043
Ateş Yanıcı maddelerin yanmasıyla ısı ve ışığın ortaya çıkması Erkek 977
Atıl Girişken ol, ilerle­mek için çaba göster. Erkek 819
Atılgan 1. Karşısına çıkabilecek engellerden ve tehlikeler­den korkmadan her zaman ileriye atı­lan. 2. Karşı çıkan, çekinmesi olma­yan, cüretkar. 3. Hevesli. Erkek 816
Atınç Atılgan / Atak Erkek 763
Aybar 1. Gösterişli, hey­betli, görkemli. 2. Korku veren. Erkek 835
Ayben Ay benizli. Erkek 1055
Ayberk 1. Sağlam ay, sağlam kişilik. 2. Şimşek, ay'ın şim­şek gibi parlaklığı. 3. Yaprak, ay yap­rağı. Erkek 1082
Aybüke Eski Türk kadın isimlerinden Erkek 1227
Ayca Ay gibi güzel, ışıklı, parlak. Erkek 1393
Ayça 1. Ayın yeni doğ­duğu günlerdeki şekli, yeni ay, hilal. 2. Cami kubbelerine ve minare külah­larına konulan hilal şeklindeki süs. 3. Ay kadar güzel, aydınlık. Erkek 0
Ayçin Ayçın, ay gibi, aya benzer Erkek 1233
Ayda Dere kıyılarında yetişen bir bitki - Parmakları, endamı güzel kadın Erkek 2425
Aydil Güzel, parlak, aydınlık gönül Erkek 880
Aygen 1. Dost, arkadaş. 2. Sevgili, yar. 3. Temiz yaratılıştı. Erkek 1578
Aykan Soylu, asil, te­miz kişi. Erkek 972
Aylis cennette bi bahçe. Ay parçası, ışıltısı Erkek 7802
Ayperen Yiğit, bahadır Erkek 828
Aysen Ay gibi güzel. Parlak ve nurlu. Erkek 1122
Ayşan Ay gibi şanlı, gör­kemli, parlak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Aytaç Başa takılan ay şeklinde taç. Erkek 976
Aytek Ay gibi (Eski Türkçede tek/teg olarak kullanılmış­tır). Erkek 730
Aytunç Ay gibi güzel,tunç kadar sağlam Erkek 1200
Ayyüce Ay gibi aydınlık nurlu ve yüce olan er Erkek 909
Azer Azerbaycan kelimesinin kökü olan Azer'den.. Erkek 0
Azra 1. Bakire, kızoğlan kız. 2. Ayak değmemiş kum. 3. Delinmemiş inci. 4. Hz. Meryem'e verilen adlardan. 5. Medine şehrinin adların­dan biri. 6. Masal kahramanı "Vamık"'ın sevgilisi. Erkek 2002
Bahar 1. Kışla yaz arasındaki mevsim. 22 Mart'la Haziran arası, ilkyaz. 2. Güzellik, güzel. 3. Sığır gözü, papatya, sığır papatyası, sarı papatya. 4. Put, çelipa, sanem. 5. Atılmış pamuk. 6. Ölçek. 7. Karanfil, tarçın, karabiber gibi kokulu şey. Erkek 1324
Balca Bal damlası, bal gibi Erkek 880
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 990
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Banu 1. Kadın hatun, hanım. 2. Kraliçe, prenses. 3. Gelin. 4. Şarap ve gül suyu gibi şeylerin şişesi. 5. Yusuf ve Zeliha öyküsünün kadın kahramanı Banu Hanım (Cevheriye Banu). Türk halk şairi. (18641914 Çankırı). Kadiri tarikatı bağlılarından. Erkek 1355
Baran 1. Yağmur. Mevsimi Baran, yağmur mevsimi. Erkek 1409
Baransel (bkz. Baran). Erkek 991
Barın 1. Bütün, hep. 2. Güç kuvvet. 3. Göğüs. 4. Moğol devrinde Orta Asya'da büyük beyliklerden biri. Erkek 1185
Barış 1. Savaşsızlık durumu. 2. Savaştan sonra silah bırakma, uzlaşma sulh. 3. Dirlik, düzenlik. Erkek 1246
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 886
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Barkın Yolculuk eden, yolcu gezgin. Erkek 1129
Barlas Kahraman, savaşçı. Erkek 1874
Bars l. Kaplana benzeyen yırtıcı hayvan. 2. Arı oğuluİsim olarak kullanılmaz. Barsbay: (elMelikü'1Eşref (Öl. 1438). Mısır Memluklan sultanı. Çerkez hanedanındandır. Erkek 797
Başak Sağlam, dayanıklı. Erkek 1063
Başar Başarılı ol, işi sonuçlandır. Erkek 958
Başer (bkz. Başar). Erkek 756
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 871
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 0
Batıhan (bkz. Batı). Erkek 746
Batıray (bkz. Batır). Erkek 696
Batu Üstün gelen, gücü yeten, galip. Erkek 1121
Batur Kahraman, yiğit, cesur, bahadır. Erkek 1277
Baycan (bkz. Baybaş). Erkek 799
Bayhan Zengin ve güçlü Erkek 935
Baykal Yaban kısrağı. Moğolistandaki büyükgöl Erkek 0
Baysal Dirlik düzenlik içinde, sakin,gürültüsüz. Erkek 0
Bayülken Göğün 16.katında oturan barış tanrısı Erkek 0
Begüm Saygıdeğer kadın, hanımefendi - Hint prenseslerine verilen san Erkek 0
Belin Şaşkınlık, hayret Erkek 0
Bengisu Ebedilik, ölümsüzlük veren su, Abı hayat. Erkek 1295
Bengü Ebedi, sonu olmayan. Erkek 1313
Bengül Üzerinde benekler bulunan gül Erkek 796
Bensu Su gibi aziz benlik Erkek 1282
Berat ozan 1. Resmi belge, imtiyaz belgesi. 2. Osmanlıda bir kimseye verilen nişan, rütbe veya toprak imtiyazını gösterir belge. Erkek 830
Beray Ay'ın en ışıltılı, en parlak hali Erkek 1853
Berfin 1. Kardan yapılmış. 2. Tertemiz, kar gibi beyaz. Erkek 1578
Beril Arınmış, aklanmış Erkek 1389
Beril Su Beril isminin anlamı :Arınmış, aklanmış
Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Erkek 1956
Berin 1. En yüksek, çok yüce. 2. Soylu. Erkek 1377
Berk 1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak. Erkek 1569
Berkan 1. Şakıma, parıldama. 2. Kıvırcık tüylü kuzu postu kürkü. Erkek 1125
Berkant Güçlü, bozulmaz, yemin. Erkek 1009
Berkay (bkz. Berk). Erkek 1482
Berke 1. Kama. 2. Altınordu hükümdarı. Cengiz Han'ın torunu ve Cuci'nin 3. oğludur. Erkek 1732
Bermal Dağ tepesi, doruk (bkz. Şahika, zirve). Erkek 913
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 1465
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 0
Berrak 1. Duru, saf, bulanık olmayan, nurlu. 2. Şimşek, parıltı. 3. Kulağa hoş gelen ses. Erkek 982
Beste 1. Kapalı, bağlı, bitiştirilmiş bağlanmış. 2. Müzikte, şarkının makam ve ahengi. Erkek 961
Betigün Beti + Yüz (Bet: benizdeki gibi) Gün: Aydınlık, aydınlık yüz Erkek 712
Betil/Betül Temiz, iffetli Erkek 787
Bike Benzersiz, eşsiz Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Bilge Bilgili, iyi geniş, derin, bilgi sahibi kimse Kadın ve erkek adı olarak kullanılır. Erkek 1081
Bilun Yarım Ay Erkek 1126
Bingül Bin gülün güzelliğinde Erkek 779
Birant 1. Özel, tek yemin. 2. Özelliği olan yemin. Erkek 917
Biricik Tek, bir tane, emsalsiz Erkek 781
Birsu Özel bir su, biricik su gibi Erkek 831
Bora Araziden çıkan şiddetli rüzgar. Erkek 1325
Boran Rüzgar, şimşek, gökgürültüsü, sağanak yağmurun birlikte olduğu iklim hadisesi. Boran Hatun: Emevi halifesi Me'mun'un zevcesi. Erkek 1407
Boray kahraman yürekli,cesur, önde gelen örnek insan anlamına geliyor. Erkek 1052
Bucak Genellikle, geniş verimli bakımlı alanlara verilen ad Erkek 786
Buğra 1. Büyük erkek deve, iki hörgüçlü deve. 2. Turna kuşu, turna sürüsünün önünde uçan turna horozu. 3. Harizm hükümdarlarından birinin lakabı. Erkek 1357
Buket Çiçek demeti. Erkek 1058
Bulem Ay Parçası, Ayın 14’ü Gibi Güzel, Ay Yüzlü Erkek 1510
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1069
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Burahan 1. Delil hüccet. 2. Hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan ayıran delil. 3. İlahi aydınlık. Erkek 800
Burcu Güzel koku. Erkek 1186
Burç 1. Süryanice Burgus kelimesinin Arapçalaştınlmış hali. 2. Kalenin köşelerine yapılan daha yüksek ve daha kalın çıkıntı kule. 3. Yuvarlak bina. 4. Güneşin ayrıldığı oniki kısımdan herbiri. 5. Tek hisar. Erkek 841
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 997
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Burçin Dişi geyik. Erkek 1055
Can 1. Can, ruh. Hayat. 2. Güç, kuvvet, hayatiyet, dirilik. 3. Gönül, yakın dost, çok sevilen arkadaş. 4. Mevlevi ve Bektaşi tarikatlarında dervişlerin birbirlerine hitabı. 5. Kişi, fert. 6. Sevgili. Erkek 1365
Canalp Özünde yiğitlik, güçlülük olan kimse. Cana yakın yiğit. Erkek 622
Canberk Güçlü, sağlam kimse. Erkek 832
Candaş Dost, yoldaş Erkek 867
Canel İçten uzatılan el, dostluk eli Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 868
Caner Delikanlı, genç, dinamik Can ve er kelimelerinden birleşik isim. Erkek 917
Cankat Yaşamına can ekle, sevinçle dol Erkek 765
Cankut 1. Kişinin mutluluğu talihi, şansı, uğuru. 2. Mutlu talihli kimse. Erkek 765
Cansın Canım gibisin, canımsın. Erkek 1114
Cansu 1. Hayat veren su, tazelik. 2. Sevgili, sevimli. Erkek 1743
Ceren Halk ağzında "ceylan" anlamına gelir. Erkek 1581
Çağan Bayram, şenlik. Erkek 1230
Çağdaş Aynı çağda yaşayan, çağa uygun Erkek 880
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1029
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Çağla Olgunlaşmamış meyve, bazı meyvelerin olgunlaşmadan, henüz yeşilken yenen hali. Erkek 1164
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 1033
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 0
Çağman Çağın insanı. Erkek 748
Çağrı 1. Çakır gözlü. 2. Mavi hareli göz. Çağrı bey (9901060). Büyük Selçuklu devleti hükümdarı Tuğrul beyin kardeşi. Çağrı bey müslüman olduğunda Davud ismini aldı. Kardeşi Tuğrul ise Muhammed ismini almıştır. Erkek 1327
Çakın Şimşek, parıltı Erkek 742
Çelen Yakışıklı, saçak, akıllı Erkek 0
Çevrim Girdap, sürekli değişim, anafor Erkek 0
Çığır Çığın açtığı iz, yol - Yenilikçilik Erkek 685
Çiçek 1. Bitkilerin üreme unsurlarını ihtiva eden renkli veya beyaz renkte açan, çok defa kokulu, sonradan meyve veya tohum haline gelen kısımları (bkz. Şükûfe). 2. Bitki, çiçek açan bitki. 3. Bazı şeylerin toz haline getirilmiş özü, kükürt çiçeği. 4. Kumaş veya başka şeyler üzerine yapılan renkli veya renksiz süsleme. Erkek 776
Çiğdem Zambakgillerden, soğanlı otsu, çeşitli renklerde çiçek açan kır bitkisi, mahmur çiçeği. Erkek 1315
Çilay Ayın üzerinde beliren açık renk lekeler. Erkek 884
Çilem öykü Çilem : Çilem öykü
Öykü : Hikaye / Masal
Erkek 686
Çiler Güzel öten, güzel ötüşlü Erkek 875
Çisem Çiseleyen yağmur Erkek 1281
Çolpan 1. Çoban yıldızı. 2. Aciz, beceriksiz, zavallı. 3. Zühre, venüs. Erkek 963
Dalan 1. Biçim, şekil. 2. İnce, narin, zarif. Erkek 715
Dalay Deniz. Erkek 899
Damla 1. Bir sıvıdan ayrılarak düşen parça halinde, küçük miktar, katre. 2. Belli miktarlarda akıtılarak kullanılan ilaç. Erkek 1322
Darcan 1. Aceleci, sıkıntılı. 2. Serçe. Erkek 770
Defne Akdeniz ikliminde yetişen, yapraklan sert ve üst yüzleri parlak açık sarı çiçek ve güzel kokan defnegillerden bir ağaç. Erkek 1717
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1125
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Demet 1. Bağlanarak, oluşturulan deste. 2. Biçilip bağlanmış ekin. 3. Bir kaynaktan çıkan ışıkların meydana getirdiği ışık destesi, hazne. Erkek 1072
Deniz 1. Büyük su kütlesi. 2. Büyük su kütlesindeki dalgalanma. Erkek 1736
Deren Derleyen, toplayan, ekini biçip toplayan. Erkek 1487
Derin Yüzeyi tabanından uzak olan Erkek 1449
Destan 1. Hikaye, kıssa. 2. Hile, mekr, tenvir. 3. Rüstem'in babasının lakabı. Erkek 971
Deste 1. Demet, tutam, takım. 2. Kabza, tutacak yer. 3.On yapraklık altın varak defteri. Erkek 830
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 858
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 0
Devrim 1. Hareket halinde bir şeyin bir eğri çizerek dönmesi, devretmesi. 2. Köklü değişiklik, inkılap. 3. Eski olduğu fark edileni yıkıp yerine yeni olduğu farz edileni koymak. 4. İhtilal. Erkek 880
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1261
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Didem Gözüm. Erkek 1281
Didil 1. Kır hayatını konu edinen yazı veya şiir, aşk hakkında. 2. Küçük ve şairane resim. 3. İçten ve saf aşk. Erkek 992
Dİla naz İçten gönülden seven Erkek 958
Dilay Gönlü aydınlatan ay. Erkek 1045
Diler İsteyen, dileyen Erkek 939
Dilmen 1. Güzel. 2. Güzel dil bilen, konuşan, söz söyleyen. Erkek 740
Dilşat Gönlü Şen, Yüreği Sevinçli, Gönlü Hoş, Neşeli; Dil ve Şad Anlamlarını İfade Eder. Erkek 926
Dinç Gücü kuvveti yerinde ve sağlıklı. Erkek 838
Doğa Tabiat karşılığı olarak kuraldışı uydurulmuş kelime. Erkek 1390
Doğaç Önceden düşünülüp hazırlanmadan ortaya çıkan düşünce, eylem üreten, kendiliğinden olan Erkek 991
Doğan Kartalgillerden, alıştırılarak kuş avında kullanılan, yırtıcı bir kuş. Erkek 1082
Doğuş Yaradılış Erkek 1040
Duru Saf, berrak. Erkek 1635
Duyal Duygulu duyarlı çabuk duygulanan Erkek 761
Dünya Yeryüzü Erkek 0
Ebru 1. Kaş. 2. Bulut renginde, buluta benzer, bulut gibi dalgalı, bulutlu. 3. Kağıt üzerine kendine has usulle yapılan, mermer, damarları gibi dalgalı şekilli süsleme. Ciltçilikte ve hüsnü hat'ta kullanılır. Erkek 1258
Ece 1. Baş reis. 2. Kraliçe. 3. Ana. 4. Yaşlı kadın. Erkek 1461
Ecem Kraliçem, benim sultanım Erkek 1146
Eda naz EDALI NAZLI Erkek 1074
Efe 1. Ağabey, büyük kardeş. 2. Yiğit, cesur. 3. Kabadayı. Erkek 1283
Ege 1. Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her halinden sorumlu olan. 2. Yaşça büyük, ulu. 3. Sahip. Erkek 1428
Egemen Hakim, hüküm süren karşılığı olarak kullanılan bu kelime, hem kök, hem de ek olarak yanlıştır. Türkçe'de ne "eğe" kökü, ne de "manmen" şeklinde isim yapım eki vardır. Erkek 1202
Ejder Bir masal yaratığı, korkulan, güçlü Erkek 819
Ekim 1. Toprağa ürün ekme işi. 2. Yılın onuncu ayı. Erkek 880
Ela Sarıya çalan kestane rengi, göz rengi. Erkek 1491
Elçin Deste / Demet / Bir kerede ele alınabilecek kadar az olan nesne Erkek 1191
Eldemir Demir gibi güçlü el. Erkek 736
Elem Ağrı. Acı. Keder. Sancı. Dert. Gam. Kaygı. Erkek 1051
Elis Güzel kokulu bir çicek. İsim hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olan ziyaretçilerimiz bize uluşabilirler Erkek 1350
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1108
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Elvin Cennet çiceği, Gökkuşağının her bir tayfına verilen isim, Sıcak Erkek 1281
Emre Aşık. Mübtela. Vurgun. Erkek 1506
Ender çok az, çok seyrek, çok az bulunur, pek nadir. Erkek 855
Ener En yiğit, en kahraman kişi. Erkek 1049
Enginsu Açık deniz. Erkek 756
Eray Erken ay, ilk ay, ayın ilk günlerinde doğan (bkz. İlkay). Erkek 1099
Erberk Şimşek gibi yiğit. Erkek 836
Erbil Erbil :Yürekli, cesur olarak kabullen" anlamında kullanılan bir ad. Erkek 898
Erçin Merdiven, basamak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1301
Erden Bekaret / İnsan eli değmemiş /Erkenden Erkek 1013
Erem Ulaşmak, kavuşmak için çaba gösteren Erkek 1138
Eren 1. Yetişen, ulaşan, vasıl olan. 2. İyi yetişmiş kişi. 3. Cesur, yiğit adam. 4. Ermiş. 5. Koca, zevc. 6. Kişi, şahıs. Erkek 1683
Erenay (bkz Eren). Erkek 841
Ergin 1. Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş. 2. Haklarını kendi kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan kimse ( bkz. Reşid). Erkek 984
Erim Sevgi, mutlu haber Erkek 0
Erinç Rahat, dirlik Erkek 0
Ertaç Erkekliği taç gibi taşıyan Erkek 898
Ertan Dericilerin,, yaprağıyla sahtiyan (deri) boyadıkları bir nevi ağaç. Erkek 944
Ertem Erdem / Fazilet Erkek 763
Erten 1. Sabah güneşin doğduğu zaman. 2. Gün. Erkek 727
Ertürk Yiğit Türk, Kahraman Türk; Türker, Er + Türk Erkek 963
Esat Çok uğurlu ve mutlu. Erkek 1281
Esen Sağ, salim, sağlıklı Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 973
Eser 1. Nişan, alamet, iz. 2. Etki, tesir. 3. Yok olmuş bir nesneden kalma parça. 4. Bir kişinin ortaya koyduğu mahsul, telif. 5. Hadis, hadis ilmi. 6. İmal, icat. 7. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1061
Esin 1. Rüzgar, sabah rüzgarı. 2. İlham, çağrışım. Erkek 1361
Eslina Dünyalar güzeli anlamındadır. Erkek 8472
esmira Azeri kökenli bir isim olup, Zümrüt taşı anlamındadır. Erkek 12614
Evgin Telaşlı, aceleci Erkek 775
Gülümser Gülümseyen kişi. Erkek 836
Kıvanç 1. Sevinç, memnuniyet. 2. Övünen, güvenen, iftihar eden. Erkek 0
Laren İYİ HUYLU TEMİZ DÜRÜST Erkek 5304
Levin Renk, boya Erkek 1386
Meğra Parıldayan Işık Erkek 739
Misra Şiirin bir satırı Erkek 0
Nergiz Çiçek, Bir Süs Bitkisi; Güzelin Gözü, Güzel Gözlü Olan Anlamındadır. Erkek 1369
Nurselin Nur :1. Aydınlık, parıltı, parlaklık, niran. 2. Mekke'deki Hıra dağı. Işığın bir şeye yansımasından meydana gelen parlaklık. Zünnureyn: Hz. Peygamberin 2 kızıyla evlendiği için Hz. Osman'a verilen unvan, onur sahibi. Kur'anı Kerim'in 24. suresinin adı. - Selin :1. Gür akan su. 2. Orta Asya'da yetişen, bodur, sürekli yeşil kalan bitki. Erkek 3841
Nurseza Nura layık , ışığa ve aydınlığa layık. Nur ve seza kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Erkek 962
Olcan Ay Mutlu, ongun; Rastlantıları düzenlediği ve böylece de insanlara iyi ya da kötü durumlar hazırladığı sanılan şey, şans, talih Erkek 699
ödül Mükafat, Karşılık; Armağan, Hediye; Madalya, Başarı Armağanı Erkek 0
Öznil Nil nehri gibi verimli. Erkek 730
Sadem DURU ,SAF DEMEK Erkek 3041
Sare Sare :Saf, temiz, kalabalık, topluluk anlamları da var(Osmanlıca) Erkek 1683
Su Eda Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Eda isminin anlamı :1. Naz, cilve. 2. Kurum, caka. 3. Alınan şeyi geri ödeme. 4. Bir vazifeyi yerine getirmek.
Erkek 862
Sude Sürmüş, sürülmüş, ezilmiş Erkek 1841
Tanya Danimarka lisanından alınma. (Ermenice) Erkek 3655
Tuana Cennet bahçesine düşen ilk yağmur damlası Erkek 1903
Tuğsen Baş tacı anlamına gelmektedir. Bu isim hakkında daha fazla bilgi sahibi ziyaretçilerimiz bize ulaşabilirler. Erkek 1342
Yiğit mert 1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan. Erkek 951
Yusuf Emir 1. Hz. Ya'kub (a.s.)'un oğlu olan peygamber Hz. Yusuf. 2. İbranice; inleyen, ah eden, inilti. Erkek 1753