Bebek isimleri
www.bebekisimleri.gen.tr
bebek isimleri
Erkek isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Kız isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Otomatik Ara :
rastgele isim arama
22.500 adet bebek isimlerine sitemizden ulaşabilirsiniz
Ana Sayfa Erkek isimleri Kız isimleri En güzel bebek isimleri En güzel erkek isimleri En güzel kız isimleri Alevi isimleri İsim aramaBebek isminin önemi
Kur-an'da geçen bebek isimleri
Allah'ın 99 ismi
Bebek ismi nasıl konulur
Bebeğin kulağına ismin okunması
Bebeklere isim neden verilir
İsim ne zaman konulmalıdır ?
Bebek isminin önemi
Bebeğin nüfusa kayıt ettirilmesi


Modern isimler

Web sitemizde modern isimlere ulaşabilirsiniz, bebeğiniz için en güzel isimleri seçerek, karar vermenize yardımcı olabiliriz.

İsim Anlamı Cinsiyet Puan
ranya ince bakış Erkek 6073
Açangül (bkz. Gül). Erkek 783
Açelya Kokusuz, fundagillerden çeşitli renklerde çiçek­ler açan bir bitki. Erkek 5162
Açılay Ayın dolunay halinde olmaya başlaması Erkek 1575
Ada Dört Tarafı Sularla Çevrili Kara Parçası Erkek 4647
Adal "Adın yayılsın, ün kazan" manasında. Erkek 3410
adelina 1.hanım hanımcık. 2.çok güzel ve merhametli olan Erkek 4946
Afet 1. Büyük felaket, bela, musibet. 2. Çok güzel kadın, dil­ber Erkek 1096
Afife (bkz. Afif). IV. Mehmed'in hanımı. Erkek 1293
Afitap Güneş / Çok güzel Erkek 1181
Ağça Temiz, saf Erkek 10
Ahenk 1. Uygun, uyum düzen, armoni. 2. Renkler arasında uygunluk. Sesler arasında uygunluk, düzen, makam. 3. Çalgılı eğlenceSaz takımınca icra edilen beste. 4. Kasıt, niyet. Erkek 950
Ahsen Daha güzel, çok gü­zel, en güzel. Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Ahseni takvim: En gü­zel şekil. Kur'anı Kerim'in Tin sure­sinin 3. ayetinde insanın ahseni tak­vim üzere yaratıldığı beyan buyurulmaktadır. Ahsen kelimesi, Kur'an'da 16 yerde zikredilmiştir Erkek 9649
Ahu 1. Ceylan, karaca, gazal. 2. Güzel, ince alımlı kadın. 3. Gözleri ceylan gözüne benzeyen ka­dın. 4. Kardeş, dost Erkek 2263
Ahu Naz Nazlı güzel,nazenin. Erkek 1011
Ahucan Çok güzel dost. Erkek 656
Ahueda Nazlı güzel. Erkek 833
Ahuela Çok güzel gözlü. Erkek 1474
Ahugül Çok güzel. Erkek 744
Ahugüzar Becerikli güzel. Erkek 626
Ahunur Göz kamaştıran güzelliğe sahip olan. Erkek 1047
Ahuse Coşkulu güzellik Erkek 1488
Ahuşen Güzel ve neşeli. Erkek 621
Ajda 1. Filiz sürgün. 2. Çentik çentik olan şey Erkek 2079
Ajlan Hızlı, çabuk, telaşlı Erkek 3080
Akasya Küçük sıra yapraklı, gölgeli küçük cinsleri süs için yetiştirilen baklagillerden bir ağaç. Salkım ağacı da denir. Erkek 1828
Akel 1. Doğru, dürüst iş­ler yapan kimse. Dürüst, güvenilir er­kek. Erkek 1301
Akgün Mutlu, sevinçli gün. Erkek 664
Aksevil (bkz. Sevil). Erkek 547
Aksu 1. Temiz, pırıl pı­rıl su gibi. 2. Nehir Erkek 748
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 10
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 10
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 1063
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 10
Ala Ela karışık renkli, alaca; Benekli; Tam olgunlaşmamış, yarı olmuş Erkek 1588
Alagül Çok renkli gül. Erkek 1103
Alçiçek Kırmızı çiçek. Erkek 509
Alçin Kırmızı renkli küçük bir kuş türü Erkek 1953
Aleda Nazlı, kaprisli Erkek 3093
Alev 1. Ateşten ve yanı­cı cisimlerden çıkan parlak, çeşitli şe­killere giren gazlardan meydana gelen şeffaf dil, yalım. 2. Aşk ateşi, sevda. 3. Alımlı, cazibeli kadın. Erkek 1900
Aleyna Esenlik ve güzelliklere sahip, esenlik içinde olan Erkek 11759
Algül Kırmızı gül. Erkek 764
Alım Gözü gönlü çeken nitelik, çekicilik, gönül çelen güzellik, albeni Erkek 12
Alkan Kırmızı kan. Alkan bey: Türk denizci. Selçuklula­rın egemenliğindeki İznik'te Ebu'lKasım'ın donanma komutanı. Erkek 1596
Alkım Gökkuşağı. Al­kım (Uluğ Bahadır) Türk Arkeolog. Erkek 5439
Alkın 1. Sevdalı, aşık, vurgun. 2. El çırpma, övme. Erkek 4532
Alkız Kırmızı yanaklı,sağlıklı kız. Erkek 829
Almila Elma gibi kırmızı yanaklı güzel Erkek 7135
Almina Al elma Erkek 8403
Almira Pınar Almira isminin anlamı :ay tutulması sırasında ayın çevresinde görünen kızıllık

Pınar isminin anlamı :Yerden kaynayıp çıkan su, kaynak, çeşme. Bir suyun çıktığı yer, su başı. Kaynak suyunun devamlı aktığı yer
Erkek 1234
Alp Emre Alp isminin anlamı :1. Eski Türklerde kahraman, yiğit, cesur, bahadır, pehli­van. 2. Seyfi kola mensup, savaşçı, fütüvvct ehli. Alperen, Alpgazi. Bu isim İslam'dan sonra da Türkler ara­sında kullanılmaya devam etti

Emre isminin anlamı :Aşık. Mübtela. Vurgun
Erkek 655
Alpay Cesur, yiğit kimse. Erkek 4420
Alper (bkz. Alp). Erkek 4511
Alpike Kahraman kraliçe Erkek 1054
Altan 1. Sabahın güneş doğarkenki zamanı. 2. Hakanlara ve­rilen unvan, sultan, padişah. Erkek 5423
Alya 1. Yüksek yer, yük­seklik. 2. Gök, sema. Erkek 21388
Amine Gönlü emin, kal­binde korku olmayan Peygamber'in (s.a.s) annesinin adı. (bkz. Emine). Erkek 3847
Andaç Bir kimseyi hatırlamak için saklanan şey, hatıra Erkek 2448
Andaç Armağan,hediye Erkek 10
Anıl 1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan. Erkek 8722
Anıl Berk Anıl isminin anlamı :1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan

Berk isminin anlamı :1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak.
Erkek 1098
Anka Kaf Dağı'nda bulunduğu söylenen masal kuşu Erkek 2567
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 4879
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 10
Aras Sahip çıkılan buluntu, Doğu anadoluda bir ırmağın adı Erkek 38169
Aras ege ArasKalın Yün, At kılı anlamında (Aras nehri)
Mert1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan.
Erkek 2315
Arcan Saf,temiz Erkek 1817
Arda 1. Eskiden bazı ça­vuşların elde tuttukları uzun değnek. 2. İşaret için dikilen değnek3. Çık­rıkçı kalemi. 4. Sonra gelen. Erkek 9216
Arel Temiz, dürüst kimse. Erkek 37544
Argün Temiz, aydınlık gün. Erkek 10
Arıkan Temiz soy. Erkek 1222
Arın 1. Temiz, arı, saf. 2. Alın. 3. Yüz, cephe. Dağların, tepele­rin yüzü. Erkek 11529
Arkan 1. Temiz, ari kan­dan gelen. 2. Üstün galip. Arkan (Seyfı) Türk mimar (19031966). Erkek 921
Arkın Yavaş, ağır, sa­kin, gelecek yıl. Erkek 1828
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 1371
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 10
Arman 1. Hasret, özle­me. 2. Zahmet, sıkıntı. 3. Teessüf. 4. Pişmanlık. Erkek 2970
Armina Emine, korkusuz, yürekli Erkek 2589
Arnisa Çok namuslu kadın Erkek 1587
Arsen Erkek 3157
Arsu Su kadar berrak Erkek 1198
Arsun Yüreğindeki temizliği yansıtan Erkek 1165
Artaç Taç Utanma duygusunu baş tacı eden Erkek 529
Artun Gururlu, kendine güveni olan, vakur. Erkek 2307
Aryan Operada sanatçının orkestra eşliğinde söylediği uzun şarkı Erkek 2772
Arzela Kendi kendine olan dağ çiçegi Erkek 2465
Arzu 1. İstek, bahşiş. 2. Emel, heves, meyl. 3. Özlemek, müş­tak olmak. "Arzum" olarak da kulla­nılır. Meşhur halk hikayelerinde Kamber'in sevgilisi. Erkek 3169
Arzu Naz Naz yapan,nazenin. Erkek 948
Arzucan Candan isteyen. Erkek 600
Arzugül İstenilen,beğenilen gül. Erkek 619
Arzuman (bkz. Arzu). Erkek 1007
Asalbike Gerçek hanım, gerçek güzel Erkek 593
Asel Bal, Cennetteki dört sudan biri Erkek 7452
Asena Dişi kurt, güzel kız Erkek 2200
Asi İsyan Eden, İsyankar;
Haydut, Bozguncu, Şaki;
Söz Dinlemeyen, İtaat Etmeyen (Tıpkı “Âsiye” ismi gibi bu isim de Hz. Muhammed tarafından değiştirilmiştir;
Hz. Muhammed, “Âsi” isimli bir sahabiye “Muti/Mûti” (İtaat Eden, İtaatkar, Uysal) ismini takmıştır.)
Erkek 5912
Aslı 1. Asıl, tek, dip, kü­tük, temel, esas, kaide, kural, hakikat. 2. Soy, sop, nesep. 3. Bir şeyin belli başlı kısmı, başlangıç, baş yer, sıhhat. 4. Hakiki, esaslı, halis, safi. 5. Esasen, zaten, başlıca, en ziyade, hakikaten. Erkek 8393
Aslıcan Özü can gibi sevgili Erkek 1061
Aslıhan Han soyundan gelen. Erkek 10
Aslım Özü geçmişe ait Erkek 1823
Aslınaz Nazlı olması geçmişinden gelen. Erkek 807
Aslınur Nur saçan bir geçmişi olan. Erkek 2504
Aslısu Geçmişi su gibi berrak ve temiz Erkek 991
Asrın Çağdaş, bu çağa ait olan, çağa uygun olan Erkek 3945
Asu 1.Afacan 2. Isyan eden Erkek 1894
Asutay Hırçın tay. Erkek 1224
Asya Dünyadaki kıtala­rın en büyüğü. Erkek 8581
Ata 1. Baba. 2. Soyun geçmişte yaşamış ferdi. 3. Vermiş, veriş. Bağışlama, ihsan. 4. Yesevi ta­rikatında mürşid. Ata b. Ebi Rabah: Fıkıh alimi (Mekke 733). Ebu Meysere b. Ebu Hüseyin elFikri'nin azatlı kölesiydi. Birçok hadis rivayet etmiştir. Erkek 4964
Atacan (bkz. Ata). Erkek 1405
Atakan 1. Düşünmek­sizin her işe sokulan adam. 2. İleri atı­lan. Erkek 3814
Atalay (bkz. "Ata"). Ünlü, namlı, şöhretli. Atalay Mah­mut, Türk güreşçi. Balkan, Avrupa, Dünya ve Meksika Olimpiyatları şampiyonu oldu (1968). Erkek 2883
Ataman (bkz. "Ata"). 1. Ata kişi, başkan, önder. 2. Don ka­zaklarının önderlerine verilen ad. Erkek 1700
Atay Bilinen, tanınmış. Erkek 4407
Ateş Yanıcı maddelerin yanmasıyla ısı ve ışığın ortaya çıkması Erkek 2758
Atıl Girişken ol, ilerle­mek için çaba göster. Erkek 644
Atılgan 1. Karşısına çıkabilecek engellerden ve tehlikeler­den korkmadan her zaman ileriye atı­lan. 2. Karşı çıkan, çekinmesi olma­yan, cüretkar. 3. Hevesli. Erkek 578
Atınç Atılgan / Atak Erkek 770
Aybar 1. Gösterişli, hey­betli, görkemli. 2. Korku veren. Erkek 1264
Ayben Ay benizli. Erkek 2828
Ayberk 1. Sağlam ay, sağlam kişilik. 2. Şimşek, ay'ın şim­şek gibi parlaklığı. 3. Yaprak, ay yap­rağı. Erkek 3296
Aybüke Eski Türk kadın isimlerinden Erkek 5564
Ayca Ay gibi güzel, ışıklı, parlak. Erkek 6396
Ayça 1. Ayın yeni doğ­duğu günlerdeki şekli, yeni ay, hilal. 2. Cami kubbelerine ve minare külah­larına konulan hilal şeklindeki süs. 3. Ay kadar güzel, aydınlık. Erkek 185
Ayçin Ayçın, ay gibi, aya benzer Erkek 4292
Ayda Dere kıyılarında yetişen bir bitki - Parmakları, endamı güzel kadın Erkek 10282
Aydil Güzel, parlak, aydınlık gönül Erkek 1192
Aygen 1. Dost, arkadaş. 2. Sevgili, yar. 3. Temiz yaratılıştı. Erkek 1570
Aykan Soylu, asil, te­miz kişi. Erkek 2919
Aylis cennette bi bahçe. Ay parçası, ışıltısı Erkek 4600
Ayperen Yiğit, bahadır Erkek 919
Aysen Ay gibi güzel. Parlak ve nurlu. Erkek 206
Ayşan Ay gibi şanlı, gör­kemli, parlak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 17
Aytaç Başa takılan ay şeklinde taç. Erkek 3093
Aytek Ay gibi (Eski Türkçede tek/teg olarak kullanılmış­tır). Erkek 1130
Aytunç Ay gibi güzel,tunç kadar sağlam Erkek 2321
Ayyüce Ay gibi aydınlık nurlu ve yüce olan er Erkek 1364
Azer Azerbaycan kelimesinin kökü olan Azer'den.. Erkek 10
Azra 1. Bakire, kızoğlan kız. 2. Ayak değmemiş kum. 3. Delinmemiş inci. 4. Hz. Meryem'e verilen adlardan. 5. Medine şehrinin adların­dan biri. 6. Masal kahramanı "Vamık"'ın sevgilisi. Erkek 14954
Bahar 1. Kışla yaz arasındaki mevsim. 22 Mart'la Haziran arası, ilkyaz. 2. Güzellik, güzel. 3. Sığır gözü, papatya, sığır papatyası, sarı papatya. 4. Put, çelipa, sanem. 5. Atılmış pamuk. 6. Ölçek. 7. Karanfil, tarçın, karabiber gibi kokulu şey. Erkek 3712
Balca Bal damlası, bal gibi Erkek 1812
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2177
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Banu 1. Kadın hatun, hanım. 2. Kraliçe, prenses. 3. Gelin. 4. Şarap ve gül suyu gibi şeylerin şişesi. 5. Yusuf ve Zeliha öyküsünün kadın kahramanı Banu Hanım (Cevheriye Banu). Türk halk şairi. (18641914 Çankırı). Kadiri tarikatı bağlılarından. Erkek 3565
Baran 1. Yağmur. Mevsimi Baran, yağmur mevsimi. Erkek 4651
Baransel (bkz. Baran). Erkek 1360
Barın 1. Bütün, hep. 2. Güç kuvvet. 3. Göğüs. 4. Moğol devrinde Orta Asya'da büyük beyliklerden biri. Erkek 4472
Barış 1. Savaşsızlık durumu. 2. Savaştan sonra silah bırakma, uzlaşma sulh. 3. Dirlik, düzenlik. Erkek 4749
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1035
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Barkın Yolculuk eden, yolcu gezgin. Erkek 5522
Barlas Kahraman, savaşçı. Erkek 13463
Bars l. Kaplana benzeyen yırtıcı hayvan. 2. Arı oğuluİsim olarak kullanılmaz. Barsbay: (elMelikü'1Eşref (Öl. 1438). Mısır Memluklan sultanı. Çerkez hanedanındandır. Erkek 1983
Başak Sağlam, dayanıklı. Erkek 3879
Başar Başarılı ol, işi sonuçlandır. Erkek 1926
Başer (bkz. Başar). Erkek 1054
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 120
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 1409
Batıhan (bkz. Batı). Erkek 984
Batıray (bkz. Batır). Erkek 788
Batu Üstün gelen, gücü yeten, galip. Erkek 7232
Batur Kahraman, yiğit, cesur, bahadır. Erkek 2208
Baycan (bkz. Baybaş). Erkek 1035
Bayhan Zengin ve güçlü Erkek 947
Baykal Yaban kısrağı. Moğolistandaki büyükgöl Erkek 10
Baysal Dirlik düzenlik içinde, sakin,gürültüsüz. Erkek 10
Bayülken Göğün 16.katında oturan barış tanrısı Erkek 10
Begüm Saygıdeğer kadın, hanımefendi - Hint prenseslerine verilen san Erkek 10
Belin Şaşkınlık, hayret Erkek 10
Bengisu Ebedilik, ölümsüzlük veren su, Abı hayat. Erkek 9065
Bengü Ebedi, sonu olmayan. Erkek 2510
Bengül Üzerinde benekler bulunan gül Erkek 1266
Bensu Su gibi aziz benlik Erkek 3668
Berat ozan 1. Resmi belge, imtiyaz belgesi. 2. Osmanlıda bir kimseye verilen nişan, rütbe veya toprak imtiyazını gösterir belge. Erkek 980
Beray Ay'ın en ışıltılı, en parlak hali Erkek 15200
Berfin 1. Kardan yapılmış. 2. Tertemiz, kar gibi beyaz. Erkek 8896
Beril Arınmış, aklanmış Erkek 10437
Beril Su Beril isminin anlamı :Arınmış, aklanmış
Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Erkek 3397
Berin 1. En yüksek, çok yüce. 2. Soylu. Erkek 5804
Berk 1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak. Erkek 7751
Berkan 1. Şakıma, parıldama. 2. Kıvırcık tüylü kuzu postu kürkü. Erkek 5200
Berkant Güçlü, bozulmaz, yemin. Erkek 8273
Berkay (bkz. Berk). Erkek 7320
Berke 1. Kama. 2. Altınordu hükümdarı. Cengiz Han'ın torunu ve Cuci'nin 3. oğludur. Erkek 17252
Bermal Dağ tepesi, doruk (bkz. Şahika, zirve). Erkek 1664
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 5507
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 10
Berrak 1. Duru, saf, bulanık olmayan, nurlu. 2. Şimşek, parıltı. 3. Kulağa hoş gelen ses. Erkek 3873
Beste 1. Kapalı, bağlı, bitiştirilmiş bağlanmış. 2. Müzikte, şarkının makam ve ahengi. Erkek 4110
Betigün Beti + Yüz (Bet: benizdeki gibi) Gün: Aydınlık, aydınlık yüz Erkek 617
Betil/Betül Temiz, iffetli Erkek 1790
Bike Benzersiz, eşsiz Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2457
Bilge Bilgili, iyi geniş, derin, bilgi sahibi kimse Kadın ve erkek adı olarak kullanılır. Erkek 2914
Bilun Yarım Ay Erkek 4041
Bingül Bin gülün güzelliğinde Erkek 1021
Birant 1. Özel, tek yemin. 2. Özelliği olan yemin. Erkek 993
Biricik Tek, bir tane, emsalsiz Erkek 1816
Birsu Özel bir su, biricik su gibi Erkek 2140
Bora Araziden çıkan şiddetli rüzgar. Erkek 3886
Boran Rüzgar, şimşek, gökgürültüsü, sağanak yağmurun birlikte olduğu iklim hadisesi. Boran Hatun: Emevi halifesi Me'mun'un zevcesi. Erkek 5254
Boray kahraman yürekli,cesur, önde gelen örnek insan anlamına geliyor. Erkek 2354
Bucak Genellikle, geniş verimli bakımlı alanlara verilen ad Erkek 598
Buğra 1. Büyük erkek deve, iki hörgüçlü deve. 2. Turna kuşu, turna sürüsünün önünde uçan turna horozu. 3. Harizm hükümdarlarından birinin lakabı. Erkek 9308
Buket Çiçek demeti. Erkek 2955
Bulem Ay Parçası, Ayın 14’ü Gibi Güzel, Ay Yüzlü Erkek 6813
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 141
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3825
Burahan 1. Delil hüccet. 2. Hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan ayıran delil. 3. İlahi aydınlık. Erkek 656
Burcu Güzel koku. Erkek 5226
Burç 1. Süryanice Burgus kelimesinin Arapçalaştınlmış hali. 2. Kalenin köşelerine yapılan daha yüksek ve daha kalın çıkıntı kule. 3. Yuvarlak bina. 4. Güneşin ayrıldığı oniki kısımdan herbiri. 5. Tek hisar. Erkek 808
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 4027
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Burçin Dişi geyik. Erkek 6154
Can 1. Can, ruh. Hayat. 2. Güç, kuvvet, hayatiyet, dirilik. 3. Gönül, yakın dost, çok sevilen arkadaş. 4. Mevlevi ve Bektaşi tarikatlarında dervişlerin birbirlerine hitabı. 5. Kişi, fert. 6. Sevgili. Erkek 5200
Canalp Özünde yiğitlik, güçlülük olan kimse. Cana yakın yiğit. Erkek 1091
Canberk Güçlü, sağlam kimse. Erkek 3614
Candaş Dost, yoldaş Erkek 1037
Canel İçten uzatılan el, dostluk eli Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1220
Caner Delikanlı, genç, dinamik Can ve er kelimelerinden birleşik isim. Erkek 3342
Cankat Yaşamına can ekle, sevinçle dol Erkek 817
Cankut 1. Kişinin mutluluğu talihi, şansı, uğuru. 2. Mutlu talihli kimse. Erkek 1285
Cansın Canım gibisin, canımsın. Erkek 3001
Cansu 1. Hayat veren su, tazelik. 2. Sevgili, sevimli. Erkek 8871
Ceren Halk ağzında "ceylan" anlamına gelir. Erkek 16225
Çağan Bayram, şenlik. Erkek 5120
Çağdaş Aynı çağda yaşayan, çağa uygun Erkek 1358
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 5120
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Çağla Olgunlaşmamış meyve, bazı meyvelerin olgunlaşmadan, henüz yeşilken yenen hali. Erkek 4194
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 4012
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 10
Çağman Çağın insanı. Erkek 1083
Çağrı 1. Çakır gözlü. 2. Mavi hareli göz. Çağrı bey (9901060). Büyük Selçuklu devleti hükümdarı Tuğrul beyin kardeşi. Çağrı bey müslüman olduğunda Davud ismini aldı. Kardeşi Tuğrul ise Muhammed ismini almıştır. Erkek 5506
Çakın Şimşek, parıltı Erkek 759
Çelen Yakışıklı, saçak, akıllı Erkek 10
Çevrim Girdap, sürekli değişim, anafor Erkek 10
Çığır Çığın açtığı iz, yol - Yenilikçilik Erkek 608
Çiçek 1. Bitkilerin üreme unsurlarını ihtiva eden renkli veya beyaz renkte açan, çok defa kokulu, sonradan meyve veya tohum haline gelen kısımları (bkz. Şükûfe). 2. Bitki, çiçek açan bitki. 3. Bazı şeylerin toz haline getirilmiş özü, kükürt çiçeği. 4. Kumaş veya başka şeyler üzerine yapılan renkli veya renksiz süsleme. Erkek 1576
Çiğdem Zambakgillerden, soğanlı otsu, çeşitli renklerde çiçek açan kır bitkisi, mahmur çiçeği. Erkek 3423
Çilay Ayın üzerinde beliren açık renk lekeler. Erkek 956
Çilem öykü Çilem : Çilem öykü
Öykü : Hikaye / Masal
Erkek 1134
Çiler Güzel öten, güzel ötüşlü Erkek 1841
Çisem Çiseleyen yağmur Erkek 6220
Çolpan 1. Çoban yıldızı. 2. Aciz, beceriksiz, zavallı. 3. Zühre, venüs. Erkek 2524
Dalan 1. Biçim, şekil. 2. İnce, narin, zarif. Erkek 880
Dalay Deniz. Erkek 1003
Damla 1. Bir sıvıdan ayrılarak düşen parça halinde, küçük miktar, katre. 2. Belli miktarlarda akıtılarak kullanılan ilaç. Erkek 5350
Darcan 1. Aceleci, sıkıntılı. 2. Serçe. Erkek 800
Defne Akdeniz ikliminde yetişen, yapraklan sert ve üst yüzleri parlak açık sarı çiçek ve güzel kokan defnegillerden bir ağaç. Erkek 9487
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 312
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 4337
Demet 1. Bağlanarak, oluşturulan deste. 2. Biçilip bağlanmış ekin. 3. Bir kaynaktan çıkan ışıkların meydana getirdiği ışık destesi, hazne. Erkek 3082
Deniz 1. Büyük su kütlesi. 2. Büyük su kütlesindeki dalgalanma. Erkek 9000
Deren Derleyen, toplayan, ekini biçip toplayan. Erkek 8687
Derin Yüzeyi tabanından uzak olan Erkek 7505
Destan 1. Hikaye, kıssa. 2. Hile, mekr, tenvir. 3. Rüstem'in babasının lakabı. Erkek 2166
Deste 1. Demet, tutam, takım. 2. Kabza, tutacak yer. 3.On yapraklık altın varak defteri. Erkek 897
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 88
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 823
Devrim 1. Hareket halinde bir şeyin bir eğri çizerek dönmesi, devretmesi. 2. Köklü değişiklik, inkılap. 3. Eski olduğu fark edileni yıkıp yerine yeni olduğu farz edileni koymak. 4. İhtilal. Erkek 2288
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3621
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Didem Gözüm. Erkek 3563
Didil 1. Kır hayatını konu edinen yazı veya şiir, aşk hakkında. 2. Küçük ve şairane resim. 3. İçten ve saf aşk. Erkek 587
Dİla naz İçten gönülden seven Erkek 2119
Dilay Gönlü aydınlatan ay. Erkek 4670
Diler İsteyen, dileyen Erkek 593
Dilmen 1. Güzel. 2. Güzel dil bilen, konuşan, söz söyleyen. Erkek 548
Dilşat Gönlü Şen, Yüreği Sevinçli, Gönlü Hoş, Neşeli; Dil ve Şad Anlamlarını İfade Eder. Erkek 934
Dinç Gücü kuvveti yerinde ve sağlıklı. Erkek 706
Doğa Tabiat karşılığı olarak kuraldışı uydurulmuş kelime. Erkek 2579
Doğaç Önceden düşünülüp hazırlanmadan ortaya çıkan düşünce, eylem üreten, kendiliğinden olan Erkek 2828
Doğan Kartalgillerden, alıştırılarak kuş avında kullanılan, yırtıcı bir kuş. Erkek 2921
Doğuş Yaradılış Erkek 2783
Duru Saf, berrak. Erkek 6743
Duyal Duygulu duyarlı çabuk duygulanan Erkek 1042
Dünya Yeryüzü Erkek 10
Ebru 1. Kaş. 2. Bulut renginde, buluta benzer, bulut gibi dalgalı, bulutlu. 3. Kağıt üzerine kendine has usulle yapılan, mermer, damarları gibi dalgalı şekilli süsleme. Ciltçilikte ve hüsnü hat'ta kullanılır. Erkek 8517
Ece 1. Baş reis. 2. Kraliçe. 3. Ana. 4. Yaşlı kadın. Erkek 10335
Ecem Kraliçem, benim sultanım Erkek 6521
Eda naz EDALI NAZLI Erkek 2014
Efe 1. Ağabey, büyük kardeş. 2. Yiğit, cesur. 3. Kabadayı. Erkek 10105
Ege 1. Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her halinden sorumlu olan. 2. Yaşça büyük, ulu. 3. Sahip. Erkek 4654
Egemen Hakim, hüküm süren karşılığı olarak kullanılan bu kelime, hem kök, hem de ek olarak yanlıştır. Türkçe'de ne "eğe" kökü, ne de "manmen" şeklinde isim yapım eki vardır. Erkek 5322
Ejder Bir masal yaratığı, korkulan, güçlü Erkek 2134
Ekim 1. Toprağa ürün ekme işi. 2. Yılın onuncu ayı. Erkek 1045
Ela Sarıya çalan kestane rengi, göz rengi. Erkek 8838
Elçin Deste / Demet / Bir kerede ele alınabilecek kadar az olan nesne Erkek 5998
Eldemir Demir gibi güçlü el. Erkek 479
Elem Ağrı. Acı. Keder. Sancı. Dert. Gam. Kaygı. Erkek 3796
Elis Güzel kokulu bir çicek. İsim hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olan ziyaretçilerimiz bize uluşabilirler Erkek 5339
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 3576
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Elvin Cennet çiceği, Gökkuşağının her bir tayfına verilen isim, Sıcak Erkek 8979
Emre Aşık. Mübtela. Vurgun. Erkek 11454
Ender çok az, çok seyrek, çok az bulunur, pek nadir. Erkek 2008
Ener En yiğit, en kahraman kişi. Erkek 2590
Enginsu Açık deniz. Erkek 517
Eray Erken ay, ilk ay, ayın ilk günlerinde doğan (bkz. İlkay). Erkek 6878
Erberk Şimşek gibi yiğit. Erkek 968
Erbil Erbil :Yürekli, cesur olarak kabullen" anlamında kullanılan bir ad. Erkek 2676
Erçin Merdiven, basamak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2418
Erden Bekaret / İnsan eli değmemiş /Erkenden Erkek 2651
Erem Ulaşmak, kavuşmak için çaba gösteren Erkek 2974
Eren 1. Yetişen, ulaşan, vasıl olan. 2. İyi yetişmiş kişi. 3. Cesur, yiğit adam. 4. Ermiş. 5. Koca, zevc. 6. Kişi, şahıs. Erkek 9588
Erenay (bkz Eren). Erkek 1025
Ergin 1. Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş. 2. Haklarını kendi kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan kimse ( bkz. Reşid). Erkek 1501
Erim Sevgi, mutlu haber Erkek 10
Erinç Rahat, dirlik Erkek 10
Ertaç Erkekliği taç gibi taşıyan Erkek 1351
Ertan Dericilerin,, yaprağıyla sahtiyan (deri) boyadıkları bir nevi ağaç. Erkek 3477
Ertem Erdem / Fazilet Erkek 1565
Erten 1. Sabah güneşin doğduğu zaman. 2. Gün. Erkek 1103
Ertürk Yiğit Türk, Kahraman Türk; Türker, Er + Türk Erkek 1153
Esat Çok uğurlu ve mutlu. Erkek 4980
Esen Sağ, salim, sağlıklı Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2207
Eser 1. Nişan, alamet, iz. 2. Etki, tesir. 3. Yok olmuş bir nesneden kalma parça. 4. Bir kişinin ortaya koyduğu mahsul, telif. 5. Hadis, hadis ilmi. 6. İmal, icat. 7. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 6764
Esin 1. Rüzgar, sabah rüzgarı. 2. İlham, çağrışım. Erkek 6154
Eslina Dünyalar güzeli anlamındadır. Erkek
esmira Azeri kökenli bir isim olup, Zümrüt taşı anlamındadır. Erkek 14063
Evgin Telaşlı, aceleci Erkek 800
Gülümser Gülümseyen kişi. Erkek 2429
Kıvanç 1. Sevinç, memnuniyet. 2. Övünen, güvenen, iftihar eden. Erkek 10
Laren İYİ HUYLU TEMİZ DÜRÜST Erkek 5356
Levin Renk, boya Erkek 2963
Meğra Parıldayan Işık Erkek 1008
Misra Şiirin bir satırı Erkek 10
Nergiz Çiçek, Bir Süs Bitkisi; Güzelin Gözü, Güzel Gözlü Olan Anlamındadır. Erkek 4966
Nurselin Nur :1. Aydınlık, parıltı, parlaklık, niran. 2. Mekke'deki Hıra dağı. Işığın bir şeye yansımasından meydana gelen parlaklık. Zünnureyn: Hz. Peygamberin 2 kızıyla evlendiği için Hz. Osman'a verilen unvan, onur sahibi. Kur'anı Kerim'in 24. suresinin adı. - Selin :1. Gür akan su. 2. Orta Asya'da yetişen, bodur, sürekli yeşil kalan bitki. Erkek 6101
Nurseza Nura layık , ışığa ve aydınlığa layık. Nur ve seza kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Erkek 1599
Olcan Ay Mutlu, ongun; Rastlantıları düzenlediği ve böylece de insanlara iyi ya da kötü durumlar hazırladığı sanılan şey, şans, talih Erkek 759
ödül Mükafat, Karşılık; Armağan, Hediye; Madalya, Başarı Armağanı Erkek 10
Öznil Nil nehri gibi verimli. Erkek 1003
Sadem DURU ,SAF DEMEK Erkek 11746
Sare Sare :Saf, temiz, kalabalık, topluluk anlamları da var(Osmanlıca) Erkek 11730
Su Eda Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Eda isminin anlamı :1. Naz, cilve. 2. Kurum, caka. 3. Alınan şeyi geri ödeme. 4. Bir vazifeyi yerine getirmek.
Erkek 1089
Sude Sürmüş, sürülmüş, ezilmiş Erkek 10635
Tanya Danimarka lisanından alınma. (Ermenice) Erkek 7509
Tuana Cennet bahçesine düşen ilk yağmur damlası Erkek 10140
Tuğsen Baş tacı anlamına gelmektedir. Bu isim hakkında daha fazla bilgi sahibi ziyaretçilerimiz bize ulaşabilirler. Erkek 2488
Yiğit mert 1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan. Erkek 1272
Yusuf Emir 1. Hz. Ya'kub (a.s.)'un oğlu olan peygamber Hz. Yusuf. 2. İbranice; inleyen, ah eden, inilti. Erkek 4475