Bebek isimleri
www.bebekisimleri.gen.tr
bebek isimleri
Erkek isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Kız isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Otomatik Ara :
rastgele isim arama
Ana Sayfa Erkek isimleri Kız isimleri En güzel bebek isimleri En güzel erkek isimleri En güzel kız isimleri Alevi isimleri İsim aramaBebek isminin önemi
Kur-an'da geçen bebek isimleri
Allah'ın 99 ismi
Bebek ismi nasıl konulur
Bebeğin kulağına ismin okunması
Bebeklere isim neden verilir
İsim ne zaman konulmalıdır ?
Bebek isminin önemi
Bebeğin nüfusa kayıt ettirilmesi


Modern isimler

Web sitemizde modern isimlere ulaşabilirsiniz, bebeğiniz için en güzel isimleri seçerek, karar vermenize yardımcı olabiliriz.

İsim Anlamı Cinsiyet Puan
ranya ince bakış Erkek 1713
Açangül (bkz. Gül). Erkek 365
Açelya Kokusuz, fundagillerden çeşitli renklerde çiçek­ler açan bir bitki. Erkek 688
Açılay Ayın dolunay halinde olmaya başlaması Erkek 515
Ada Dört Tarafı Sularla Çevrili Kara Parçası Erkek 871
Adal "Adın yayılsın, ün kazan" manasında. Erkek 834
adelina 1.hanım hanımcık. 2.çok güzel ve merhametli olan Erkek 3575
Afet 1. Büyük felaket, bela, musibet. 2. Çok güzel kadın, dil­ber Erkek 476
Afife (bkz. Afif). IV. Mehmed'in hanımı. Erkek 471
Afitap Güneş / Çok güzel Erkek 500
Ağça Temiz, saf Erkek 0
Ahenk 1. Uygun, uyum düzen, armoni. 2. Renkler arasında uygunluk. Sesler arasında uygunluk, düzen, makam. 3. Çalgılı eğlenceSaz takımınca icra edilen beste. 4. Kasıt, niyet. Erkek 510
Ahsen Daha güzel, çok gü­zel, en güzel. Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Ahseni takvim: En gü­zel şekil. Kur'anı Kerim'in Tin sure­sinin 3. ayetinde insanın ahseni tak­vim üzere yaratıldığı beyan buyurulmaktadır. Ahsen kelimesi, Kur'an'da 16 yerde zikredilmiştir Erkek 1037
Ahu 1. Ceylan, karaca, gazal. 2. Güzel, ince alımlı kadın. 3. Gözleri ceylan gözüne benzeyen ka­dın. 4. Kardeş, dost Erkek 491
Ahu Naz Nazlı güzel,nazenin. Erkek 426
Ahucan Çok güzel dost. Erkek 443
Ahueda Nazlı güzel. Erkek 500
Ahuela Çok güzel gözlü. Erkek 656
Ahugül Çok güzel. Erkek 377
Ahugüzar Becerikli güzel. Erkek 413
Ahunur Göz kamaştıran güzelliğe sahip olan. Erkek 486
Ahuse Coşkulu güzellik Erkek 635
Ahuşen Güzel ve neşeli. Erkek 375
Ajda 1. Filiz sürgün. 2. Çentik çentik olan şey Erkek 530
Ajlan Hızlı, çabuk, telaşlı Erkek 539
Akasya Küçük sıra yapraklı, gölgeli küçük cinsleri süs için yetiştirilen baklagillerden bir ağaç. Salkım ağacı da denir. Erkek 507
Akel 1. Doğru, dürüst iş­ler yapan kimse. Dürüst, güvenilir er­kek. Erkek 499
Akgün Mutlu, sevinçli gün. Erkek 379
Aksevil (bkz. Sevil). Erkek 362
Aksu 1. Temiz, pırıl pı­rıl su gibi. 2. Nehir Erkek 416
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 0
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 0
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 419
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 0
Ala Ela karışık renkli, alaca; Benekli; Tam olgunlaşmamış, yarı olmuş Erkek 454
Alagül Çok renkli gül. Erkek 589
Alçiçek Kırmızı çiçek. Erkek 353
Alçin Kırmızı renkli küçük bir kuş türü Erkek 732
Aleda Nazlı, kaprisli Erkek 677
Alev 1. Ateşten ve yanı­cı cisimlerden çıkan parlak, çeşitli şe­killere giren gazlardan meydana gelen şeffaf dil, yalım. 2. Aşk ateşi, sevda. 3. Alımlı, cazibeli kadın. Erkek 580
Aleyna Esenlik ve güzelliklere sahip, esenlik içinde olan Erkek 1141
Algül Kırmızı gül. Erkek 359
Alım Gözü gönlü çeken nitelik, çekicilik, gönül çelen güzellik, albeni Erkek 0
Alkan Kırmızı kan. Alkan bey: Türk denizci. Selçuklula­rın egemenliğindeki İznik'te Ebu'lKasım'ın donanma komutanı. Erkek 417
Alkım Gökkuşağı. Al­kım (Uluğ Bahadır) Türk Arkeolog. Erkek 755
Alkın 1. Sevdalı, aşık, vurgun. 2. El çırpma, övme. Erkek 753
Alkız Kırmızı yanaklı,sağlıklı kız. Erkek 379
Almila Elma gibi kırmızı yanaklı güzel Erkek 845
Almina Al elma Erkek 1300
Almira Pınar Almira isminin anlamı :ay tutulması sırasında ayın çevresinde görünen kızıllık

Pınar isminin anlamı :Yerden kaynayıp çıkan su, kaynak, çeşme. Bir suyun çıktığı yer, su başı. Kaynak suyunun devamlı aktığı yer
Erkek 386
Alp Emre Alp isminin anlamı :1. Eski Türklerde kahraman, yiğit, cesur, bahadır, pehli­van. 2. Seyfi kola mensup, savaşçı, fütüvvct ehli. Alperen, Alpgazi. Bu isim İslam'dan sonra da Türkler ara­sında kullanılmaya devam etti

Emre isminin anlamı :Aşık. Mübtela. Vurgun
Erkek 488
Alpay Cesur, yiğit kimse. Erkek 558
Alper (bkz. Alp). Erkek 524
Alpike Kahraman kraliçe Erkek 519
Altan 1. Sabahın güneş doğarkenki zamanı. 2. Hakanlara ve­rilen unvan, sultan, padişah. Erkek 688
Alya 1. Yüksek yer, yük­seklik. 2. Gök, sema. Erkek 1459
Amine Gönlü emin, kal­binde korku olmayan Peygamber'in (s.a.s) annesinin adı. (bkz. Emine). Erkek 718
Andaç Bir kimseyi hatırlamak için saklanan şey, hatıra Erkek 484
Andaç Armağan,hediye Erkek 0
Anıl 1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan. Erkek 855
Anıl Berk Anıl isminin anlamı :1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan

Berk isminin anlamı :1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak.
Erkek 613
Anka Kaf Dağı'nda bulunduğu söylenen masal kuşu Erkek 730
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 826
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 0
Aras Sahip çıkılan buluntu, Doğu anadoluda bir ırmağın adı Erkek 1267
Aras ege ArasKalın Yün, At kılı anlamında (Aras nehri)
Mert1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan.
Erkek 534
Arcan Saf,temiz Erkek 489
Arda 1. Eskiden bazı ça­vuşların elde tuttukları uzun değnek. 2. İşaret için dikilen değnek3. Çık­rıkçı kalemi. 4. Sonra gelen. Erkek 1143
Arel Temiz, dürüst kimse. Erkek 1569
Argün Temiz, aydınlık gün. Erkek 0
Arıkan Temiz soy. Erkek 371
Arın 1. Temiz, arı, saf. 2. Alın. 3. Yüz, cephe. Dağların, tepele­rin yüzü. Erkek 1353
Arkan 1. Temiz, ari kan­dan gelen. 2. Üstün galip. Arkan (Seyfı) Türk mimar (19031966). Erkek 387
Arkın Yavaş, ağır, sa­kin, gelecek yıl. Erkek 644
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 466
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 0
Arman 1. Hasret, özle­me. 2. Zahmet, sıkıntı. 3. Teessüf. 4. Pişmanlık. Erkek 596
Armina Emine, korkusuz, yürekli Erkek 642
Arnisa Çok namuslu kadın Erkek 475
Arsen Erkek 1091
Arsu Su kadar berrak Erkek 630
Arsun Yüreğindeki temizliği yansıtan Erkek 793
Artaç Taç Utanma duygusunu baş tacı eden Erkek 351
Artun Gururlu, kendine güveni olan, vakur. Erkek 509
Aryan Operada sanatçının orkestra eşliğinde söylediği uzun şarkı Erkek 1061
Arzela Kendi kendine olan dağ çiçegi Erkek 1297
Arzu 1. İstek, bahşiş. 2. Emel, heves, meyl. 3. Özlemek, müş­tak olmak. "Arzum" olarak da kulla­nılır. Meşhur halk hikayelerinde Kamber'in sevgilisi. Erkek 765
Arzu Naz Naz yapan,nazenin. Erkek 417
Arzucan Candan isteyen. Erkek 380
Arzugül İstenilen,beğenilen gül. Erkek 468
Arzuman (bkz. Arzu). Erkek 447
Asalbike Gerçek hanım, gerçek güzel Erkek 362
Asel Bal, Cennetteki dört sudan biri Erkek 1494
Asena Dişi kurt, güzel kız Erkek 536
Asi İsyan Eden, İsyankar;
Haydut, Bozguncu, Şaki;
Söz Dinlemeyen, İtaat Etmeyen (Tıpkı “Âsiye” ismi gibi bu isim de Hz. Muhammed tarafından değiştirilmiştir;
Hz. Muhammed, “Âsi” isimli bir sahabiye “Muti/Mûti” (İtaat Eden, İtaatkar, Uysal) ismini takmıştır.)
Erkek 648
Aslı 1. Asıl, tek, dip, kü­tük, temel, esas, kaide, kural, hakikat. 2. Soy, sop, nesep. 3. Bir şeyin belli başlı kısmı, başlangıç, baş yer, sıhhat. 4. Hakiki, esaslı, halis, safi. 5. Esasen, zaten, başlıca, en ziyade, hakikaten. Erkek 883
Aslıcan Özü can gibi sevgili Erkek 443
Aslıhan Han soyundan gelen. Erkek 0
Aslım Özü geçmişe ait Erkek 632
Aslınaz Nazlı olması geçmişinden gelen. Erkek 606
Aslınur Nur saçan bir geçmişi olan. Erkek 584
Aslısu Geçmişi su gibi berrak ve temiz Erkek 596
Asrın Çağdaş, bu çağa ait olan, çağa uygun olan Erkek 765
Asu 1.Afacan 2. Isyan eden Erkek 656
Asutay Hırçın tay. Erkek 476
Asya Dünyadaki kıtala­rın en büyüğü. Erkek 1122
Ata 1. Baba. 2. Soyun geçmişte yaşamış ferdi. 3. Vermiş, veriş. Bağışlama, ihsan. 4. Yesevi ta­rikatında mürşid. Ata b. Ebi Rabah: Fıkıh alimi (Mekke 733). Ebu Meysere b. Ebu Hüseyin elFikri'nin azatlı kölesiydi. Birçok hadis rivayet etmiştir. Erkek 577
Atacan (bkz. Ata). Erkek 426
Atakan 1. Düşünmek­sizin her işe sokulan adam. 2. İleri atı­lan. Erkek 614
Atalay (bkz. "Ata"). Ünlü, namlı, şöhretli. Atalay Mah­mut, Türk güreşçi. Balkan, Avrupa, Dünya ve Meksika Olimpiyatları şampiyonu oldu (1968). Erkek 508
Ataman (bkz. "Ata"). 1. Ata kişi, başkan, önder. 2. Don ka­zaklarının önderlerine verilen ad. Erkek 391
Atay Bilinen, tanınmış. Erkek 536
Ateş Yanıcı maddelerin yanmasıyla ısı ve ışığın ortaya çıkması Erkek 588
Atıl Girişken ol, ilerle­mek için çaba göster. Erkek 386
Atılgan 1. Karşısına çıkabilecek engellerden ve tehlikeler­den korkmadan her zaman ileriye atı­lan. 2. Karşı çıkan, çekinmesi olma­yan, cüretkar. 3. Hevesli. Erkek 414
Atınç Atılgan / Atak Erkek 394
Aybar 1. Gösterişli, hey­betli, görkemli. 2. Korku veren. Erkek 415
Ayben Ay benizli. Erkek 555
Ayberk 1. Sağlam ay, sağlam kişilik. 2. Şimşek, ay'ın şim­şek gibi parlaklığı. 3. Yaprak, ay yap­rağı. Erkek 557
Aybüke Eski Türk kadın isimlerinden Erkek 696
Ayca Ay gibi güzel, ışıklı, parlak. Erkek 788
Ayça 1. Ayın yeni doğ­duğu günlerdeki şekli, yeni ay, hilal. 2. Cami kubbelerine ve minare külah­larına konulan hilal şeklindeki süs. 3. Ay kadar güzel, aydınlık. Erkek 0
Ayçin Ayçın, ay gibi, aya benzer Erkek 742
Ayda Dere kıyılarında yetişen bir bitki - Parmakları, endamı güzel kadın Erkek 1476
Aydil Güzel, parlak, aydınlık gönül Erkek 452
Aygen 1. Dost, arkadaş. 2. Sevgili, yar. 3. Temiz yaratılıştı. Erkek 1082
Aykan Soylu, asil, te­miz kişi. Erkek 491
Aylis cennette bi bahçe. Ay parçası, ışıltısı Erkek 4626
Ayperen Yiğit, bahadır Erkek 411
Aysen Ay gibi güzel. Parlak ve nurlu. Erkek 658
Ayşan Ay gibi şanlı, gör­kemli, parlak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Aytaç Başa takılan ay şeklinde taç. Erkek 480
Aytek Ay gibi (Eski Türkçede tek/teg olarak kullanılmış­tır). Erkek 381
Aytunç Ay gibi güzel,tunç kadar sağlam Erkek 744
Ayyüce Ay gibi aydınlık nurlu ve yüce olan er Erkek 535
Azer Azerbaycan kelimesinin kökü olan Azer'den.. Erkek 0
Azra 1. Bakire, kızoğlan kız. 2. Ayak değmemiş kum. 3. Delinmemiş inci. 4. Hz. Meryem'e verilen adlardan. 5. Medine şehrinin adların­dan biri. 6. Masal kahramanı "Vamık"'ın sevgilisi. Erkek 1184
Bahar 1. Kışla yaz arasındaki mevsim. 22 Mart'la Haziran arası, ilkyaz. 2. Güzellik, güzel. 3. Sığır gözü, papatya, sığır papatyası, sarı papatya. 4. Put, çelipa, sanem. 5. Atılmış pamuk. 6. Ölçek. 7. Karanfil, tarçın, karabiber gibi kokulu şey. Erkek 757
Balca Bal damlası, bal gibi Erkek 480
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 536
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Banu 1. Kadın hatun, hanım. 2. Kraliçe, prenses. 3. Gelin. 4. Şarap ve gül suyu gibi şeylerin şişesi. 5. Yusuf ve Zeliha öyküsünün kadın kahramanı Banu Hanım (Cevheriye Banu). Türk halk şairi. (18641914 Çankırı). Kadiri tarikatı bağlılarından. Erkek 734
Baran 1. Yağmur. Mevsimi Baran, yağmur mevsimi. Erkek 837
Baransel (bkz. Baran). Erkek 533
Barın 1. Bütün, hep. 2. Güç kuvvet. 3. Göğüs. 4. Moğol devrinde Orta Asya'da büyük beyliklerden biri. Erkek 648
Barış 1. Savaşsızlık durumu. 2. Savaştan sonra silah bırakma, uzlaşma sulh. 3. Dirlik, düzenlik. Erkek 723
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 418
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Barkın Yolculuk eden, yolcu gezgin. Erkek 605
Barlas Kahraman, savaşçı. Erkek 1110
Bars l. Kaplana benzeyen yırtıcı hayvan. 2. Arı oğuluİsim olarak kullanılmaz. Barsbay: (elMelikü'1Eşref (Öl. 1438). Mısır Memluklan sultanı. Çerkez hanedanındandır. Erkek 396
Başak Sağlam, dayanıklı. Erkek 611
Başar Başarılı ol, işi sonuçlandır. Erkek 504
Başer (bkz. Başar). Erkek 367
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 470
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 0
Batıhan (bkz. Batı). Erkek 342
Batıray (bkz. Batır). Erkek 337
Batu Üstün gelen, gücü yeten, galip. Erkek 624
Batur Kahraman, yiğit, cesur, bahadır. Erkek 662
Baycan (bkz. Baybaş). Erkek 377
Bayhan Zengin ve güçlü Erkek 497
Baykal Yaban kısrağı. Moğolistandaki büyükgöl Erkek 0
Baysal Dirlik düzenlik içinde, sakin,gürültüsüz. Erkek 0
Bayülken Göğün 16.katında oturan barış tanrısı Erkek 0
Begüm Saygıdeğer kadın, hanımefendi - Hint prenseslerine verilen san Erkek 0
Belin Şaşkınlık, hayret Erkek 0
Bengisu Ebedilik, ölümsüzlük veren su, Abı hayat. Erkek 733
Bengü Ebedi, sonu olmayan. Erkek 739
Bengül Üzerinde benekler bulunan gül Erkek 370
Bensu Su gibi aziz benlik Erkek 802
Berat ozan 1. Resmi belge, imtiyaz belgesi. 2. Osmanlıda bir kimseye verilen nişan, rütbe veya toprak imtiyazını gösterir belge. Erkek 401
Beray Ay'ın en ışıltılı, en parlak hali Erkek 1047
Berfin 1. Kardan yapılmış. 2. Tertemiz, kar gibi beyaz. Erkek 971
Beril Arınmış, aklanmış Erkek 802
Beril Su Beril isminin anlamı :Arınmış, aklanmış
Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Erkek 1144
Berin 1. En yüksek, çok yüce. 2. Soylu. Erkek 765
Berk 1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak. Erkek 820
Berkan 1. Şakıma, parıldama. 2. Kıvırcık tüylü kuzu postu kürkü. Erkek 600
Berkant Güçlü, bozulmaz, yemin. Erkek 536
Berkay (bkz. Berk). Erkek 911
Berke 1. Kama. 2. Altınordu hükümdarı. Cengiz Han'ın torunu ve Cuci'nin 3. oğludur. Erkek 952
Bermal Dağ tepesi, doruk (bkz. Şahika, zirve). Erkek 472
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 854
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 0
Berrak 1. Duru, saf, bulanık olmayan, nurlu. 2. Şimşek, parıltı. 3. Kulağa hoş gelen ses. Erkek 525
Beste 1. Kapalı, bağlı, bitiştirilmiş bağlanmış. 2. Müzikte, şarkının makam ve ahengi. Erkek 504
Betigün Beti + Yüz (Bet: benizdeki gibi) Gün: Aydınlık, aydınlık yüz Erkek 346
Betil/Betül Temiz, iffetli Erkek 391
Bike Benzersiz, eşsiz Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Bilge Bilgili, iyi geniş, derin, bilgi sahibi kimse Kadın ve erkek adı olarak kullanılır. Erkek 625
Bilun Yarım Ay Erkek 635
Bingül Bin gülün güzelliğinde Erkek 389
Birant 1. Özel, tek yemin. 2. Özelliği olan yemin. Erkek 484
Biricik Tek, bir tane, emsalsiz Erkek 407
Birsu Özel bir su, biricik su gibi Erkek 453
Bora Araziden çıkan şiddetli rüzgar. Erkek 758
Boran Rüzgar, şimşek, gökgürültüsü, sağanak yağmurun birlikte olduğu iklim hadisesi. Boran Hatun: Emevi halifesi Me'mun'un zevcesi. Erkek 780
Boray kahraman yürekli,cesur, önde gelen örnek insan anlamına geliyor. Erkek 540
Bucak Genellikle, geniş verimli bakımlı alanlara verilen ad Erkek 388
Buğra 1. Büyük erkek deve, iki hörgüçlü deve. 2. Turna kuşu, turna sürüsünün önünde uçan turna horozu. 3. Harizm hükümdarlarından birinin lakabı. Erkek 772
Buket Çiçek demeti. Erkek 618
Bulem Ay Parçası, Ayın 14’ü Gibi Güzel, Ay Yüzlü Erkek 888
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 569
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Burahan 1. Delil hüccet. 2. Hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan ayıran delil. 3. İlahi aydınlık. Erkek 379
Burcu Güzel koku. Erkek 647
Burç 1. Süryanice Burgus kelimesinin Arapçalaştınlmış hali. 2. Kalenin köşelerine yapılan daha yüksek ve daha kalın çıkıntı kule. 3. Yuvarlak bina. 4. Güneşin ayrıldığı oniki kısımdan herbiri. 5. Tek hisar. Erkek 484
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 568
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Burçin Dişi geyik. Erkek 553
Can 1. Can, ruh. Hayat. 2. Güç, kuvvet, hayatiyet, dirilik. 3. Gönül, yakın dost, çok sevilen arkadaş. 4. Mevlevi ve Bektaşi tarikatlarında dervişlerin birbirlerine hitabı. 5. Kişi, fert. 6. Sevgili. Erkek 755
Canalp Özünde yiğitlik, güçlülük olan kimse. Cana yakın yiğit. Erkek 269
Canberk Güçlü, sağlam kimse. Erkek 429
Candaş Dost, yoldaş Erkek 471
Canel İçten uzatılan el, dostluk eli Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 486
Caner Delikanlı, genç, dinamik Can ve er kelimelerinden birleşik isim. Erkek 490
Cankat Yaşamına can ekle, sevinçle dol Erkek 422
Cankut 1. Kişinin mutluluğu talihi, şansı, uğuru. 2. Mutlu talihli kimse. Erkek 401
Cansın Canım gibisin, canımsın. Erkek 619
Cansu 1. Hayat veren su, tazelik. 2. Sevgili, sevimli. Erkek 976
Ceren Halk ağzında "ceylan" anlamına gelir. Erkek 911
Çağan Bayram, şenlik. Erkek 730
Çağdaş Aynı çağda yaşayan, çağa uygun Erkek 451
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 601
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Çağla Olgunlaşmamış meyve, bazı meyvelerin olgunlaşmadan, henüz yeşilken yenen hali. Erkek 738
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 570
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 0
Çağman Çağın insanı. Erkek 364
Çağrı 1. Çakır gözlü. 2. Mavi hareli göz. Çağrı bey (9901060). Büyük Selçuklu devleti hükümdarı Tuğrul beyin kardeşi. Çağrı bey müslüman olduğunda Davud ismini aldı. Kardeşi Tuğrul ise Muhammed ismini almıştır. Erkek 842
Çakın Şimşek, parıltı Erkek 373
Çelen Yakışıklı, saçak, akıllı Erkek 0
Çevrim Girdap, sürekli değişim, anafor Erkek 0
Çığır Çığın açtığı iz, yol - Yenilikçilik Erkek 331
Çiçek 1. Bitkilerin üreme unsurlarını ihtiva eden renkli veya beyaz renkte açan, çok defa kokulu, sonradan meyve veya tohum haline gelen kısımları (bkz. Şükûfe). 2. Bitki, çiçek açan bitki. 3. Bazı şeylerin toz haline getirilmiş özü, kükürt çiçeği. 4. Kumaş veya başka şeyler üzerine yapılan renkli veya renksiz süsleme. Erkek 401
Çiğdem Zambakgillerden, soğanlı otsu, çeşitli renklerde çiçek açan kır bitkisi, mahmur çiçeği. Erkek 757
Çilay Ayın üzerinde beliren açık renk lekeler. Erkek 448
Çilem öykü Çilem : Çilem öykü
Öykü : Hikaye / Masal
Erkek 329
Çiler Güzel öten, güzel ötüşlü Erkek 420
Çisem Çiseleyen yağmur Erkek 783
Çolpan 1. Çoban yıldızı. 2. Aciz, beceriksiz, zavallı. 3. Zühre, venüs. Erkek 548
Dalan 1. Biçim, şekil. 2. İnce, narin, zarif. Erkek 337
Dalay Deniz. Erkek 472
Damla 1. Bir sıvıdan ayrılarak düşen parça halinde, küçük miktar, katre. 2. Belli miktarlarda akıtılarak kullanılan ilaç. Erkek 778
Darcan 1. Aceleci, sıkıntılı. 2. Serçe. Erkek 393
Defne Akdeniz ikliminde yetişen, yapraklan sert ve üst yüzleri parlak açık sarı çiçek ve güzel kokan defnegillerden bir ağaç. Erkek 953
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 655
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Demet 1. Bağlanarak, oluşturulan deste. 2. Biçilip bağlanmış ekin. 3. Bir kaynaktan çıkan ışıkların meydana getirdiği ışık destesi, hazne. Erkek 580
Deniz 1. Büyük su kütlesi. 2. Büyük su kütlesindeki dalgalanma. Erkek 989
Deren Derleyen, toplayan, ekini biçip toplayan. Erkek 853
Derin Yüzeyi tabanından uzak olan Erkek 793
Destan 1. Hikaye, kıssa. 2. Hile, mekr, tenvir. 3. Rüstem'in babasının lakabı. Erkek 480
Deste 1. Demet, tutam, takım. 2. Kabza, tutacak yer. 3.On yapraklık altın varak defteri. Erkek 378
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 484
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 0
Devrim 1. Hareket halinde bir şeyin bir eğri çizerek dönmesi, devretmesi. 2. Köklü değişiklik, inkılap. 3. Eski olduğu fark edileni yıkıp yerine yeni olduğu farz edileni koymak. 4. İhtilal. Erkek 482
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 779
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Didem Gözüm. Erkek 701
Didil 1. Kır hayatını konu edinen yazı veya şiir, aşk hakkında. 2. Küçük ve şairane resim. 3. İçten ve saf aşk. Erkek 553
Dİla naz İçten gönülden seven Erkek 485
Dilay Gönlü aydınlatan ay. Erkek 584
Diler İsteyen, dileyen Erkek 509
Dilmen 1. Güzel. 2. Güzel dil bilen, konuşan, söz söyleyen. Erkek 377
Dilşat Gönlü Şen, Yüreği Sevinçli, Gönlü Hoş, Neşeli; Dil ve Şad Anlamlarını İfade Eder. Erkek 507
Dinç Gücü kuvveti yerinde ve sağlıklı. Erkek 432
Doğa Tabiat karşılığı olarak kuraldışı uydurulmuş kelime. Erkek 828
Doğaç Önceden düşünülüp hazırlanmadan ortaya çıkan düşünce, eylem üreten, kendiliğinden olan Erkek 551
Doğan Kartalgillerden, alıştırılarak kuş avında kullanılan, yırtıcı bir kuş. Erkek 596
Doğuş Yaradılış Erkek 600
Duru Saf, berrak. Erkek 901
Duyal Duygulu duyarlı çabuk duygulanan Erkek 385
Dünya Yeryüzü Erkek 0
Ebru 1. Kaş. 2. Bulut renginde, buluta benzer, bulut gibi dalgalı, bulutlu. 3. Kağıt üzerine kendine has usulle yapılan, mermer, damarları gibi dalgalı şekilli süsleme. Ciltçilikte ve hüsnü hat'ta kullanılır. Erkek 708
Ece 1. Baş reis. 2. Kraliçe. 3. Ana. 4. Yaşlı kadın. Erkek 889
Ecem Kraliçem, benim sultanım Erkek 660
Eda naz EDALI NAZLI Erkek 574
Efe 1. Ağabey, büyük kardeş. 2. Yiğit, cesur. 3. Kabadayı. Erkek 689
Ege 1. Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her halinden sorumlu olan. 2. Yaşça büyük, ulu. 3. Sahip. Erkek 844
Egemen Hakim, hüküm süren karşılığı olarak kullanılan bu kelime, hem kök, hem de ek olarak yanlıştır. Türkçe'de ne "eğe" kökü, ne de "manmen" şeklinde isim yapım eki vardır. Erkek 609
Ejder Bir masal yaratığı, korkulan, güçlü Erkek 448
Ekim 1. Toprağa ürün ekme işi. 2. Yılın onuncu ayı. Erkek 467
Ela Sarıya çalan kestane rengi, göz rengi. Erkek 855
Elçin Deste / Demet / Bir kerede ele alınabilecek kadar az olan nesne Erkek 665
Eldemir Demir gibi güçlü el. Erkek 351
Elem Ağrı. Acı. Keder. Sancı. Dert. Gam. Kaygı. Erkek 566
Elis Güzel kokulu bir çicek. İsim hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olan ziyaretçilerimiz bize uluşabilirler Erkek 792
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 619
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Elvin Cennet çiceği, Gökkuşağının her bir tayfına verilen isim, Sıcak Erkek 689
Emre Aşık. Mübtela. Vurgun. Erkek 876
Ender çok az, çok seyrek, çok az bulunur, pek nadir. Erkek 465
Ener En yiğit, en kahraman kişi. Erkek 529
Enginsu Açık deniz. Erkek 357
Eray Erken ay, ilk ay, ayın ilk günlerinde doğan (bkz. İlkay). Erkek 635
Erberk Şimşek gibi yiğit. Erkek 418
Erbil Erbil :Yürekli, cesur olarak kabullen" anlamında kullanılan bir ad. Erkek 491
Erçin Merdiven, basamak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 702
Erden Bekaret / İnsan eli değmemiş /Erkenden Erkek 505
Erem Ulaşmak, kavuşmak için çaba gösteren Erkek 639
Eren 1. Yetişen, ulaşan, vasıl olan. 2. İyi yetişmiş kişi. 3. Cesur, yiğit adam. 4. Ermiş. 5. Koca, zevc. 6. Kişi, şahıs. Erkek 1016
Erenay (bkz Eren). Erkek 400
Ergin 1. Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş. 2. Haklarını kendi kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan kimse ( bkz. Reşid). Erkek 512
Erim Sevgi, mutlu haber Erkek 0
Erinç Rahat, dirlik Erkek 0
Ertaç Erkekliği taç gibi taşıyan Erkek 473
Ertan Dericilerin,, yaprağıyla sahtiyan (deri) boyadıkları bir nevi ağaç. Erkek 496
Ertem Erdem / Fazilet Erkek 394
Erten 1. Sabah güneşin doğduğu zaman. 2. Gün. Erkek 347
Ertürk Yiğit Türk, Kahraman Türk; Türker, Er + Türk Erkek 549
Esat Çok uğurlu ve mutlu. Erkek 735
Esen Sağ, salim, sağlıklı Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 518
Eser 1. Nişan, alamet, iz. 2. Etki, tesir. 3. Yok olmuş bir nesneden kalma parça. 4. Bir kişinin ortaya koyduğu mahsul, telif. 5. Hadis, hadis ilmi. 6. İmal, icat. 7. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 605
Esin 1. Rüzgar, sabah rüzgarı. 2. İlham, çağrışım. Erkek 786
Eslina Dünyalar güzeli anlamındadır. Erkek 4655
esmira Azeri kökenli bir isim olup, Zümrüt taşı anlamındadır. Erkek 9373
Evgin Telaşlı, aceleci Erkek 374
Gülümser Gülümseyen kişi. Erkek 443
Kıvanç 1. Sevinç, memnuniyet. 2. Övünen, güvenen, iftihar eden. Erkek 0
Laren İYİ HUYLU TEMİZ DÜRÜST Erkek 2758
Levin Renk, boya Erkek 715
Meğra Parıldayan Işık Erkek 362
Misra Şiirin bir satırı Erkek 0
Nergiz Çiçek, Bir Süs Bitkisi; Güzelin Gözü, Güzel Gözlü Olan Anlamındadır. Erkek 772
Nurselin Nur :1. Aydınlık, parıltı, parlaklık, niran. 2. Mekke'deki Hıra dağı. Işığın bir şeye yansımasından meydana gelen parlaklık. Zünnureyn: Hz. Peygamberin 2 kızıyla evlendiği için Hz. Osman'a verilen unvan, onur sahibi. Kur'anı Kerim'in 24. suresinin adı. - Selin :1. Gür akan su. 2. Orta Asya'da yetişen, bodur, sürekli yeşil kalan bitki. Erkek 2543
Nurseza Nura layık , ışığa ve aydınlığa layık. Nur ve seza kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Erkek 501
Olcan Ay Mutlu, ongun; Rastlantıları düzenlediği ve böylece de insanlara iyi ya da kötü durumlar hazırladığı sanılan şey, şans, talih Erkek 354
ödül Mükafat, Karşılık; Armağan, Hediye; Madalya, Başarı Armağanı Erkek 0
Öznil Nil nehri gibi verimli. Erkek 345
Sadem DURU ,SAF DEMEK Erkek 1798
Sare Sare :Saf, temiz, kalabalık, topluluk anlamları da var(Osmanlıca) Erkek 1058
Su Eda Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Eda isminin anlamı :1. Naz, cilve. 2. Kurum, caka. 3. Alınan şeyi geri ödeme. 4. Bir vazifeyi yerine getirmek.
Erkek 482
Sude Sürmüş, sürülmüş, ezilmiş Erkek 1066
Tanya Danimarka lisanından alınma. (Ermenice) Erkek 1990
Tuana Cennet bahçesine düşen ilk yağmur damlası Erkek 1145
Tuğsen Baş tacı anlamına gelmektedir. Bu isim hakkında daha fazla bilgi sahibi ziyaretçilerimiz bize ulaşabilirler. Erkek 718
Yiğit mert 1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan. Erkek 471
Yusuf Emir 1. Hz. Ya'kub (a.s.)'un oğlu olan peygamber Hz. Yusuf. 2. İbranice; inleyen, ah eden, inilti. Erkek 1000